Presentatie De Goudenhanddruk En De Stamrecht Bv 1 11 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Presentatie De Goudenhanddruk En De Stamrecht Bv 1 11 2009

 • 3,382 views
Uploaded on

Presentatie over de fiscale aanwendingsmogelijkheden van een ontslagvergoeding, de stamrecht BV, het investeren vanuit de stamrecht BV en een eigen bedrijf starten vanuit de stamrecht BV. ...

Presentatie over de fiscale aanwendingsmogelijkheden van een ontslagvergoeding, de stamrecht BV, het investeren vanuit de stamrecht BV en een eigen bedrijf starten vanuit de stamrecht BV.

Ga naar http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl voor meer informatie.

Andere websites:
http://www.vrbadvies.nl
http://www.bvspecialist.nl
http://www.startersspecialist.nl

More in: Business , Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,382
On Slideshare
3,374
From Embeds
8
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 8

http://www.slideshare.net 8

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “ De goudenhanddruk en de stamrecht BV” door P. van Rijswijk FA directeur BELASTINGADVISEURS
 • 2. ‘ De goudenhanddruk en de stamrecht BV’
  • Introductie VRB Belastingadviseurs
  • De fiscale aanwendingsmogelijkheden
  • De stamrecht BV
  • Investeren vanuit een stamrecht BV
  • Een eigen bedrijf starten vanuit de stamrecht BV / eenmanszaak
  • Dienstverlening
 • 3. Introductie VRB Belastingadviseurs
  • Adviespraktijk midden- en kleinbedrijf , 30 medewerkers en 5 vestigingen
  • VRB Belastingadviseurs: Utrecht, Naarden, Den Haag en Maarssen
  • VRB Administraties: Zeist
  • Doelgroep: o.a. vrijeberoepers, freelancers, ICT-consultants, werknemers met ontslagvergoeding (stamrecht BV)
  • ‘ Presentatie op locatie’; (bedrijfs)presentatie op locatie omtrent aanwendingsmogelijkheden van ontslagvergoeding
  • De BVspecialist en De StartersSpecialist zijn beide onderdeel van VRB Belastingadviseurs
 • 4. De fiscale aanwendingsmogelijkheden
  • Gouden handdruk = schadevergoeding voor te
  • derven toekomstige inkomsten (art.11, lid 1, onderdeel g, wet LB);
  • Er zijn drie aanwendingsmogelijkheden (combinaties zijn mogelijk):
  • Direct afrekenen met de fiscus tegen progressief tarief (mogelijkheid tot middelen)
  • Verzekeringsoplossing (wordt vaak stamrechtverzekering genoemd); twee varianten
  • 3. Oprichten BV (wordt stamrecht BV genoemd)
 • 5. Optie 1: Direct afrekenen met de Belastingdienst / middelen (1/2)
  • Schadeloosstelling wordt in 2009 uitgekeerd (loonbelasting wordt direct ingehouden door werkgever)
  • Schadeloosstelling komt bovenop totale inkomen werknemer 2009 (salaris, uitkering, etc.)
  • Belastingtarieven: inkomen in 2009 belastingpercentage
  • 0 – 17.878 33,50 %
  • 17.878 – 32.127 42 %
  • 32.127 – 54.776 42 %
  • meer dan 54.776 52 %
 • 6. Direct afrekenen / middelen met de Belastingdienst (2/2)
  • Bij ‘direct afrekenen’ ontstaat er in het jaar van ontvangen ontslagvergoeding in verhouding vaak een uitzonderlijk hoog belastbaar inkomen
  • Mogelijkheid bestaat om over drie aaneengesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) het inkomen te middelen (te verdelen), art. 3.154 Wet IB
  • Door de Belastingdienst wordt eventuele teruggaaf van belasting verleend -/- € 545
  • Voordeel: Geen kosten voor stamrechtverzekering/oprichten stamrecht BV
 • 7. Optie 2.a: Verzekeringsoplossing Direct Ingaande Lijfrente
  • Bruto afkoopsom rechtsreeks afstorten bij verzekeraar
  • Verzekeraar belegt geld in vastrentende garantie waarden
  • Per direct ontvangt men periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een uitkering (= belast)
  • Men kiest de uitkeringsduur (tijdelijk of levenslang)
 • 8. Direct Ingaande Lijfrente spelregels
  • Uitkering altijd ten gunste van schadeloosgestelde, partner of kinderen tot 30 jaar
  • Uiterlijk starten met uitkeren op leeftijd 65
  • Minimum uitkeringsduur zodanig dat kans op overlijden = minimaal 1 % (zgn. 1% sterftekans)
  • Bijvoorbeeld
  • man 40 jaar: minimale looptijd: 5 jaar
  • vrouw 40 jaar: minimale looptijd: 7 jaar
 • 9. Optie 2.b: Verzekeringsoplossing Uitgestelde Lijfrente
  • Bruto afkoopsom storten bij verzekeraar
  • Verzekeraar belegt geld in garantie waarden, aandelen (fondsen) of een mix
  • Aan het eind van de looptijd is een kapitaal opgebouwd
  • Verzekeringnemer is verplicht hiervan uiterlijk op 65 jarige leeftijd een Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen
 • 10. Stamrecht BV
   • Een stamrecht BV is een verzekeringsmaatschappij in eigen beheer
   • Stamrecht BV gaat op enig moment periodieke uitkeringen doen aan prive: flexibiliteit in uitkeringen mogelijk
   • Zakelijke kosten zijn fiscaal aftrekbaar in de stamrecht BV o.a. voor vermogensbeheer, computer, telefoonkosten, internetaansluiting, etc.
   • Stamrecht BV heeft dezelfde (bedrijfs-) mogelijkheden als een ‘normale’ BV
   • Financieren van eventuele bedrijfsactiviteiten uit bruto stamrechtkapitaal is mogelijk
 • 11. Investeringsmogelijkheden vanuit stamrecht BV (let op afstemming met belastingdienst)
  • Alle manieren van investeren zijn mogelijk; mits zakelijke grondslag
  • Spaarrekening, spaardeposito (garantieproducten)
  • Beleggingen (obligaties, aandelen, beleggingsfondsen
  • tweede woning (vakantiehuis) , etc.)
  • Het aangaan van een (hypothecaire) lening
  • Financiering van bedrijfsactiviteiten in BV of bijvoorbeeld in eenmanszaak (veel extra fiscale voordelen, opvoeren kosten etc.)
 • 12.
  • Stamrecht BV Compleet
  • Notarieel traject: opstellen akte, verklaring van geen bezwaar, aanmelden KvK
  • Fiscaal traject: fiscaal advies omtrent aftrekbare kosten en voordelen, (opstellen stamrechtovereenkomst + fiscale goedkeuring), rekeningcourant-, lenings-, arbeids, managemenovereenkomst, aanvraag fiscale nummers, aanmelden Belastingdienst
  • Bancair traject: bankrekening, bankverklaring (kosteloos) + eventueel storten €18.000,-
  • Correspondentie: (werkgever), Belastingdienst, notaris, bank
  • Drie contactmomenten: met fiscalist / notaris
   • kennismakingsgesprek / adviesgesprek
   • vervolggesprek (invullen stukken Kvk + justitie )
   • DGA-Check t.w.v. € 195,- (gratis)
  • Support en onderhoud: gratis support (email / telefonisch) van VRB Belastingadviseurs nadat de BV is opgericht (voorzover betrekking op het stamrecht)
 • 13. DGA-Check (T.w.v. €195,-) Gratis bij Stamrecht BV Compleet
  • Diverse overeenkomsten aanwezig
  • (lenings-, rekening- courantovereenkomst)
  • Administratieve uitleg ;
  • eventueel zelf verrichten van belastingaangiften en opstellen jaarrekening stamrecht BV
  • Advies inzake vermogensbeheer ; (verschillende manieren om veilig rendement te maken)
  • Opvoeren van (gemengde) kosten in stamrecht BV;
  • Lenen van eigen BV (bijvoorbeeld aan EZ of hypothecair voor verbouwing eigen woning)
  • Eigen bedrijf starten vanuit stamrecht BV of EZ
  • Afwijking fictief loon DGA (€0,-)
 • 14. Kosten stamrecht BV
  • Eenmalige oprichtingskosten :
  • Kosten VRB € 1.950,-
  • Notariskosten € 300,-
  • Kosten Justitie € 90,-
  • -------------------------------------------------
  • Totale oprichtingskosten € 2.340,-
  • Jaarlijkse kosten:
  • - € 60,- Kamer van Koophandel
    • eventueel jaarrekening € 500,-; dit mag ook zelf worden gedaan (geen accountantsverklaring nodig)
  • Alle kosten zijn volledig aftrekbaar in de BV en de bedragen zijn exclusief BTW
 • 15. Wat maakt dat men kiest voor VRB Belastingadviseurs
  • Vrijblijvend adviesgesprek / kennismakingsgesprek
  • Volledige inventarisatie van de financiële en fiscale gevolgen van het ontslag
  • Volledige oprichting stamrecht BV (drie gesprekken)
  • Concurrerend tarief; Stamrecht BV Compleet (+basispakket)
  • Fiscale afstemming ‘totaalakkoord’ belastingdienst ( op flexibele VRB voorwaarden); belangrijk bij vrijheid ten aanzien van investeren, ondernemen en periodiek uitkeren
  • Financieel advies informatie en advies ten aanzien van mogelijke investeringsmogelijkheden vanuit stamrecht BV
  • Startersadvies advies en ondersteuning bij start eigen bedrijf
  • Wekelijks up-to-date t.a.v. status oprichting stamrecht BV (proactieve rol VRB Belastingadviseurs)
  • DGA-Check na oprichting stamrecht BV
  • Jaarlijkse presentatie ten aanzien van zelfstandig opstellen jaarrekening stamrecht BV of uitbesteden jaarrekening aan VRB
 • 16. Deel 2. “ Een eigen bedrijf starten met een ontslagvergoeding / stamrecht BV”
 • 17. Eigen bedrijf starten met ontslagvergoeding / stamrecht BV
   • Bepalen juiste rechtsvorm afhankelijk van persoonlijke situatie
   • Stamrecht BV is een normale BV; eigen bedrijf starten vanuit stamrecht BV is mogelijk (in Nederland bestaat er immers maar één BV)
   • Mogelijkheid tot opzetten holdingstructuur (2 BV’s) voor risicospreiding
   • Mogelijkheid tot oprichten eenmanszaak; extra fiscale ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek en startersaftrek)
 • 18. Eigen bedrijf starten met ontslagvergoeding Activiteiten eventueel vanuit EZ; gebruik van ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenafstrek, startersaftrek, etc.) Verstrekken van geldlening vanuit stamrecht BV aan EZ geldlening + stamrecht onttrekkingen Stamrecht BV DGA / EZ rente
 • 19. Ondernemersfaciliteiten
   • Ondernemersfaciliteiten enkel voor ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak / VOF)
   • Ondernemers dienen te voldoen aan het urencriterium ( 1225 uur per kalenderjaar)
   • Zelfstandigenaftrek: aftrek jaarlijks tussen € 4.488,- en € 9.251,- (afhankelijk van hoogte winst)
   • Startersaftrek : € 2.070 (maximaal drie jaren)
   • MKB winstvrijstelling: 10,5% van de totale winst
   • Oudedagslijfrente : 12% van de jaarwinst (met maximum van € 11.590,-)
 • 20. Oprichten van een BV In beginsel geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders
  • Een BV is een rechtspersoon (zelfstandig drager van rechten en plichten)
  • De oprichter heeft vaak meerdere rollen ; aandeelhouder, directie (werkgever) en werknemer
  • Sterke scheiding tussen BV en privé (beperkte aansprakelijkheid)
  • Alle handelingen tussen BV en privé dienen een zakelijk karakter te hebben (geen bevoordeling van de BV of privé persoon); denk aan (uit)lenen van gelden
  • Alles zorgvuldig vastleggen in de juiste akten en documenten
 • 21. Eén BV is geen BV
  • 1. Bij één vennootschap is alle winst + pensioenopbouw in dezelfde BV waar ook de bedrijfsrisico’s aanwezig zijn (risico bij faillissement)
  • Bij verkoop BV verplicht afrekenen over opgebouwde goodwill + fiscale reserves (bijv. stille reserve na afschrijving pand)
  • Holdingconstructie biedt uitkomst;
   • aandelen verkopen zonder afrekenen
   • pensioenbescherming bij overdracht onderneming
   • vermogensbescherming bij faillissement (volle moeders, slanke dochters)
 • 22. Holdingstructuur Activiteiten Onderbrengen gelden managementfee/dividend-uitkering + pensioen/ stamrechtopbouw Reguliere bedrijfsactiviteiten + bijbehorende risico’s Management-vergoeding/ Dividend Holding BV Werk BV DGA Geldstroom Salaris/ Dividend
 • 23.
  • EZ/PV
  • Geen minimum salaris vereiste
  • Geen pensioenopbouw
  • Winst belast tegen IB-tarief (max. 52%)
  • Geen inschrijving via notaris
  • Geen kapitaal storting
  • Geen scheiding tussen privé en zakelijk
  • BV
  • Minimum salaris vereiste (2008: €40.000,-)
  • Wel pensioenopbouw
  • Winst belast tegen VPB-tarief (25,5%)
  • Wel inschrijving via notaris
  • Nog wel kapitaal storting
  • Scheiding tussen privé en zakelijk
  Verschillen
 • 24.
   • Uw contactpersoon:
  • Pim van Rijswijk
  • 06 - 4 2345 387
  • [email_address]
  • VRB Belastingadviseurs
  • Museumlaan 2
  • 3581 HK Utrecht
  • Tel: 030 – 251 76 77
  • www.vrbadvies.nl