Presentatie 19 04-2010 De gouden handdruk en de stamrecht bv

 • 1,015 views
Uploaded on

In deze presentatie vind u veel nuttige informatie over het aanwenden van uw ontslagvergoeding of gouden handdruk. …

In deze presentatie vind u veel nuttige informatie over het aanwenden van uw ontslagvergoeding of gouden handdruk.

VRB Belastingadviseurs is een algemeen belastingadvieskantoor. Wij richten ons op zowel ondernemers (freelancers, interim-managers en ICT-specialisten) als op werknemers die een ontslagvergoeding of goudenhanddruk ontvangen (oprichten van stamrecht BV's). VRB informeert en adviseert haar cliënten vanuit diverse locaties in Nederland.

Onze websites:
http://www.vrbadvies.nl
http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl
http://www.bvspecialist.nl
http://www.startersspecialist.nl
http://www.vrbadministraties.nl

More in: Business , Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,015
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BELASTINGADVISEURS “De goudenhanddruk en de stamrecht BV” door A.H.H. Wilde FA Belastingadviseur
 • 2. ‘De goudenhanddruk en de stamrecht BV’ • Introductie VRB Belastingadviseurs • Alle fiscale aanwendingsmogelijkheden • De stamrecht BV • Investeren vanuit een stamrecht BV • Een eigen bedrijf starten vanuit de stamrecht BV / eenmanszaak • Dienstverlening VRB Belastingadviseurs
 • 3. Introductie VRB Belastingadviseurs • Adviespraktijk midden- en kleinbedrijf, 30 medewerkers en 6 vestigingen VRB Belastingadviseurs: Utrecht, Naarden, Den Haag, Breda en Maarssen VRB Administraties: Zeist en Maarssen • Doelgroep: o.a. vrijeberoepers, freelancers, ICT-consultants, werknemers met ontslagvergoeding (stamrecht BV) • Gespecialiseerd in het informeren (presentaties) en adviseren (persoonlijk gesprek) omtrent alle aanwendingsmogelijkheden van een ontslagvergoeding • Volgende lezing: “De Goudenhanddruk en de stamrecht BV” woensdag 7 april 2010
 • 4. De fiscale aanwendingsmogelijkheden Gouden handdruk = schadevergoeding voor te derven toekomstige inkomsten (art.11, lid 1, onderdeel g, wet LB); Er zijn drie aanwendingsmogelijkheden (combinaties zijn mogelijk): 1. Direct afrekenen met de fiscus tegen progressief tarief (mogelijkheid tot middelen) 2. Verzekeringsoplossing / banksparen (wordt vaak stamrechtverzekering genoemd); twee varianten 3. Oprichten BV (wordt stamrecht BV genoemd)
 • 5. Optie 1: Direct afrekenen met de Belastingdienst / middelen (1/2) • Schadeloosstelling wordt in 2010 uitgekeerd (loonbelasting wordt direct ingehouden door werkgever) • Schadeloosstelling komt bovenop totale inkomen werknemer 2010 (salaris, uitkering, etc.) • Tarief inkomstenbelasting / Premies volksverzekeringen 2010: inkomen 2010 voor 65 gecombineerd voor 65 na 65 0 – 18.218 2,30% 33,45% 15,55% 18.218 – 32.738 10,80% 41,95% 24,05% 32.738 – 54.367 42 % 42% 42% meer dan 54.367 52 % 52% 52%
 • 6. Direct afrekenen / middelen met de Belastingdienst (2/2) • Bij ‘direct afrekenen’ ontstaat er in het jaar van ontvangen ontslagvergoeding in verhouding vaak een uitzonderlijk hoog belastbaar inkomen • Mogelijkheid bestaat om over drie aaneengesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) het inkomen te middelen (te verdelen), art. 3.154 Wet IB • Door de Belastingdienst wordt eventuele teruggaaf van belasting verleend -/- € 545 • Voordelen: Geen kosten voor stamrechtverzekering/oprichten stamrecht BV en geen loonbelastingclaim • Nadeel: Zeer waarschijnlijk valt het vrije vermogen in BOX 3 (vermogensrendementsheffing a 1,2%)
 • 7. Fiscale Spelregels Voor verzekeren, banksparen en stamrecht B.V. • Uiterlijk starten met uitkeren op leeftijd 65 • De gelden komen altijd ten gunste van schadeloosgestelde, partner of kinderen tot 30 jaar • Minimum uitkeringsduur zodanig dat kans op overlijden = minimaal 1 % (zgn. 1% sterftekans) Bijvoorbeeld man 40 jaar: minimale looptijd: 5 jaar vrouw 40 jaar: minimale looptijd: 7 jaar
 • 8. Optie 2.a: Verzekeringsoplossing Direct Ingaande Lijfrente • Bruto afkoopsom rechtstreeks afstorten bij verzekeraar • Verzekeraar belegt geld in vastrentende garantie waarden • Per direct ontvangt men periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een uitkering (= belast) • Men kiest de uitkeringsduur (tijdelijk of levenslang) • Bij vooroverlijden en geen begunstigden valt het geld toe aan de verzekeraar
 • 9. Optie 2.b: Verzekeringsoplossing Uitgestelde Lijfrente • Bruto afkoopsom storten bij verzekeraar • Verzekeraar belegt geld in garantie waarden, aandelen (huisfondsen) of een mix • Aan het eind van de looptijd is een kapitaal opgebouwd • Verzekeringnemer is verplicht hiervan uiterlijk op 65 jarige leeftijd een Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen • Bij vooroverlijden en geen begunstigden valt het geld toe aan de verzekeraar
 • 10. Optie 2.c: Banksparen Wettelijk mogelijk sinds 1 januari 2010 • Bruto afkoopsom storten op bankrekening van bankinstelling • Bankinstelling belegt geld in garantie waarden, aandelen (fondsen) of een mix • Aan het eind van de looptijd is een kapitaal opgebouwd • Rekeninghouder is verplicht hiervan uiterlijk op 65 jarige leeftijd een uitkering te laten ingaan • Bij vooroverlijden en geen begunstigden wordt het restant bedrag gezien als loon wat de dag voor het overlijden genoten is.
 • 11. Stamrecht BV • Een stamrecht BV is een verzekeringsmaatschappij in eigen beheer • Stamrecht BV gaat op enig moment periodieke uitkeringen doen aan prive: flexibiliteit in uitkeringen mogelijk (1% sterftekans) • Bij vooroverlijden en geen begunstigden valt het geld vrij in de B.V. • Zakelijke kosten zijn fiscaal aftrekbaar in de stamrecht BV o.a. voor vermogensbeheer, computer, telefoonkosten, internetaansluiting, etc. • Stamrecht BV heeft dezelfde (bedrijfs-) mogelijkheden als een ‘normale’ BV • Financieren van eventuele bedrijfsactiviteiten uit bruto stamrechtkapitaal is mogelijk
 • 12. Investeringsmogelijkheden vanuit stamrecht BV (let op afstemmen belastingdienst) • Alle manieren van investeren zijn mogelijk; mits zakelijke grondslag • Spaarrekening, spaardeposito (garantieproducten) • Beleggingen (obligaties, aandelen, beleggingsfondsen tweede woning (vakantiehuis), etc.) • Het verstrekken van een (hypothecaire) lening • Financiering van bedrijfsactiviteiten in BV of bijvoorbeeld in eenmanszaak (veel extra fiscale voordelen, opvoeren kosten etc.)
 • 13. Eigen bedrijf starten met ontslagvergoeding / stamrecht BV • Bepalen juiste rechtsvorm afhankelijk van persoonlijke situatie • Stamrecht BV is een normale BV; eigen bedrijf starten vanuit stamrecht BV is mogelijk (in Nederland bestaat er immers maar één BV) • Mogelijkheid tot opzetten holdingstructuur (2 BV’s) voor risicospreiding • Mogelijkheid tot oprichten eenmanszaak; extra fiscale ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek en startersaftrek)
 • 14. Eigen bedrijf starten met ontslagvergoeding DGA / EZ Activiteiten eventueel vanuit EZ; gebruik van ondernemersfaciliteiten geldlening + (zelfstandigenafstrek, stamrecht startersaftrek, etc.) rente onttrekkingen Verstrekken van geldlening Stamrecht BV vanuit stamrecht BV aan EZ
 • 15. Ondernemersfaciliteiten • Ondernemersfaciliteiten enkel voor ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak / VOF) • Ondernemers dienen te voldoen aan het urencriterium (1225 uur per kalenderjaar) • Zelfstandigenaftrek: aftrek jaarlijks tussen € 4.574,- en € 9.427,- (afhankelijk van hoogte winst) • Startersaftrek: € 2.110 (maximaal drie jaren) • MKB winstvrijstelling: 12% van de totale winst (vrijgesteld van urencriterium sinds 2010)
 • 16. Stamrecht BV Compleet • Notarieel traject: opstellen akte, verklaring van geen bezwaar, aanmelden KvK • Fiscaal traject: fiscaal advies omtrent aftrekbare kosten en voordelen, opstellen stamrechtovereenkomst + fiscale goedkeuring, rekeningcourant-, lenings-, arbeids, managementovereenkomst, aanvraag fiscale nummers, aanmelden Belastingdienst • Bancair traject: bankrekening, bankverklaring (kosteloos) + eventueel storten €18.000,- • Correspondentie: (werkgever), Belastingdienst, notaris, bank • Drie contactmomenten: met fiscalist / notaris - kennismakingsgesprek / adviesgesprek - vervolggesprek (invullen stukken Kvk + justitie) - DGA-Check t.w.v. € 195,- (gratis) • Support en onderhoud: gratis support (email / telefonisch) van VRB Belastingadviseurs nadat de BV is opgericht (voorzover betrekking op het stamrecht)
 • 17. DGA-Check (T.w.v. €195,-) Gratis bij Stamrecht BV Compleet • Diverse overeenkomsten • Opvoeren van kosten aanwezig in stamrecht BV; (lenings-, rekening- courantovereenkomst) • Lenen van eigen BV (bijvoorbeeld aan EZ of • Administratieve uitleg; hypothecair voor verbouwing eventueel zelf verrichten van eigen woning) belastingaangiften en opstellen jaarrekening stamrecht BV • Eigen bedrijf starten vanuit stamrecht BV of EZ • Informatie inzake vermogensbeheer; (verschillende manieren om veilig rendement te maken)
 • 18. Kosten Stamrecht BV Compleet • Eenmalige oprichtingskosten: Kosten VRB € 2.195,- Notariskosten € 300,- Kosten Justitie € 90,- ------------------------------------------------- Totale oprichtingskosten € 2.585,- (collectieve tarieven zijn bespreekbaar) • Jaarlijkse kosten: - € 60,- Kamer van Koophandel eventueel jaarrekening € 500,-; dit mag ook zelf worden gedaan (geen accountantsverklaring nodig) • Alle kosten zijn volledig aftrekbaar in de BV en de bedragen zijn exclusief BTW
 • 19. Wat maakt dat men kiest voor VRB Belastingadviseurs • Vrijblijvend adviesgesprek / kennismakingsgesprek • Volledige inventarisatie van de financiële en fiscale gevolgen van het ontslag • Volledige oprichting stamrecht BV (drie gesprekken) • Concurrerend tarief; Stamrecht BV Compleet (+basispakket) • Fiscale afstemming ‘totaalakkoord’ belastingdienst (op flexibele VRB voorwaarden); belangrijk bij vrijheid ten aanzien van investeren, ondernemen en periodiek uitkeren • Financieel advies informatie en advies ten aanzien van mogelijke investeringsmogelijkheden vanuit stamrecht BV • Startersadvies advies en ondersteuning bij start eigen bedrijf • Wekelijks up-to-date t.a.v. status oprichting stamrecht BV (proactieve rol VRB Belastingadviseurs) • DGA-Check na oprichting stamrecht BV • Jaarlijkse presentatie ten aanzien van zelfstandig opstellen jaarrekening stamrecht BV of uitbesteden jaarrekening aan VRB
 • 20. Uw contactpersoon: Arent Wilde 06 – 430 30 223 awilde@vrbadvies.nl VRB Belastingadviseurs Museumlaan 2 3581 HK Utrecht Tel: 030 – 251 76 77 www.vrbadvies.nl