IMPULS.ppt

1,379 views

Published on

A partir de la creació d’un aplicatiu informàtic que permet al professorat l’elaboració de tot el desenvolupament curricular, des de las competències bàsiques que estableix la LOE (Decret 142/2007 a Catalunya), fins a les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, recollint tots els components del procés (objectius de l’àrea, continguts, criteris d’avaluació, objectius didàctics de la unitat, …), es proposa un disseny curricular de realització de les unitats didàctiques que promou aquesta participació de l’alumnat de cicle superior.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IMPULS.ppt

 1. 1. Un model de participació de l’alumnat en la programació curricular a través de les Noves Tecnologies. L’aula com a font del currículum Autors: Elvis Gallegos Jordi Campeny Jordi Ventura Telèfon: 972 20 34 24 [email_address] GIRONA
 2. 2. Resum de l’experiència <ul><ul><ul><li>A partir de la creació d’un aplicatiu informàtic que permet al professorat l’elaboració de tot el desenvolupament curricular, des de las competències bàsiques que estableix la LOE (Decret 142/2007 a Catalunya), fins a les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, recollint tots els components del procés (objectius de l’àrea, continguts, criteris d’avaluació, objectius didàctics de la unitat, …), es proposa un disseny curricular de realització de les unitats didàctiques que promou aquesta participació de l’alumnat de cicle superior. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. TREBALL COMPETENCIAL ÚS DE LES TIC. APLICATIU PER A PROGRAMAR I AULES 2.0 MODELO DIDÁCTICO. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR TRABAJO COOPERATIVO 1. DESCRIPCIÓ GENERAL
 4. 4. FASE 0 Curs08-09 <ul><li>Creació de l’aplicatiu “Programació LOE”. </li></ul><ul><li>http :// phobos.xtec.es / ceip-jbruguera / loe / </li></ul>FASE 1 Octubre 09 Breu formació inicial y formalització de la programació curricular a partir de l’aplicatiu FASE 2 Noviembre del 2009 Síntesi. Informe del resum de la programació de cada nivell educatiu i modificacions pertinents. FASE 3 Oct 09 a Feb10 Aplicació a l’aula: Participació de l’alumnat en el procés de desenvolupament curricular. FASE 4 Oct 09 a Feb10 Resultats de l’experiència. Investigació. Valoració de la aplicació del modelo en el aula
 5. 5. Fase 0: Creació de l’aplicatiu informàtic Aquest aplicatiu permet crear la programació de qualsevol centre educatiu de Primària de qualsevol àrea curricular i nivell educatiu. Es creen unitats didàctiques seleccionant els apartats preescriptius del currículum (competències bàsiques, objectius, continguts, connexions amb altres àrees i criteris d’avaluació) i afegint els apartats de la programació d’aula (objectius i continguts didàctics, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, temporització, materials i recursos, atenció a la diversitat) Permet crear un informe resum de la UD : Genera un document PDF que et permet veure quins apartats preescriptius del currículum es treballen i quins no, així com la seva freqüència.
 6. 6. Fase 1: Breu formació inicial i formalizació per part del professorat de la programació curricular a partir de l’aplicatiu informàtic. <ul><li>FORMACIÓ INICIAL: Dues sessions de dues hores per aprendre el funcionament de l’aplicatiu i per conèixer els aspectes bàsics de la programació per competències i el decret 142/2007 en què s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària. </li></ul><ul><li>FORMALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ: Cada professor del centre realitza la programació curricular de les seves àrees a través de l’aplicatiu informàtic. De cada àrea curricular, es dissenyen les unitats didàctiques amb els apartats pertinents. </li></ul>
 7. 7. Fase 2: Informe del resum del curs en en relació a la programació. <ul><li>Un cop realitzada la programació, l’aplicatiu informàtic permet generar una síntesi per poder analitzar el currículum i els seus components en un document pdf. </li></ul><ul><li>D’aquesta manera, es detecta de cada àrea, les parts del currículum que no estan presents em les unitats didàctiques i en quin grau es treballa cada component. Aquest fet, permet modificar la programació. </li></ul>
 8. 8. Fase 3: Aplicació a l’aula. Participació de l’alumnat en el procés de desenvolupament curricular <ul><li>a) Quan: La primera i última sessió de cada unitat didàctica </li></ul><ul><li>b) Com: </li></ul><ul><li>La 1a sessió: Expectatives, coneixements previs, presentació de la UD i aportacions dels alumnes. </li></ul><ul><li>1- Amb el suport del canó, la PDI i l’aplicatiu informàtic, el mestre presenta la UD des d’un punt de vista competencial durant 15 minuts. </li></ul><ul><li>2- Es distribueixen els alumnes en grups heterogenis de 4 alumnes. Cada grup disposa d’un portàtil i han d’omplir un document: Objectius i continguts que creuen que farem i propostes d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. 30 minuts. </li></ul><ul><li>3- Posada en comú. Un portaveu de cada grup explica les aportacions dels alumnes en els diferents apartats de la programació. Amb l’ajuda del porfessorat se seleccionen aquestes aportacions negociades amb els alumnes. 15 minuts. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>La última sessió de la UD: Se segueix la mateixa estructura que la 1a. Es pretén reflexionar sobre el treball realitzat durant la UD. Comparar les expectatives i propostes inicials amb el que realment s’ha fet i s’ha après. </li></ul><ul><li>REFLEXIÓ INDIVIDUAL I CONJUNTA SOBRE EL PROPI PROCÉS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>1- Amb el suport del canó, la PDI i l’aplicatiu informàtic, el mestre comenta la UD que hem realitzat des d’un punt de vista competencial durant 15 minuts. </li></ul><ul><li>2- Es distribueixen els alumnes en grups heterogenis de 4 alumnes. Cada grup disposa d’un portàtil i han d’omplir un document: Comparar els objectius i continguts inicials amb els que hem fet i fer propostes d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge per a una futura posada en pràctica de la UD. 30 minuts. </li></ul><ul><li>3- Posada en comú. Un portaveu de cada grup explica les aportacions dels alumnes en els diferents apartats de la programació. Amb l’ajuda del porfessorat se seleccionen aquestes aportacions negociades amb els alumnes. 15 minuts. </li></ul>
 10. 10. Treball col·laboratiu i rols dels alumnes <ul><li>- Reflexió del procés d’ensenyament i aprenentatge: individualment, en petits grups i en gran grup. </li></ul><ul><li>- Rols dels alumnes que fomenten al participació i l’autonomia de l’alumnat: </li></ul><ul><li>1 Secretari: Escriu les aportacions dels alumnes a l’ordinador que es projecta a la pantalla. </li></ul><ul><li>1 Presentador: Utilizant la pissarra digital dirigeix la sessió amb l’ajuda del professor. Quan els alumnes adquireixen experiència en aquest procés metodològic, podem realitzar l’activitat amb dos presentadors, essent la funció del professor cada vegada més d’orientador . </li></ul><ul><li>1 Portaveu cada 4 alumnes: expliquen oralment els acords dels components del seu grup. </li></ul>
 11. 11. Fase 4.Resultats de l’experiència <ul><li>COM S’HA EFECTUAT LA RECOLLIAD DE DADES? </li></ul><ul><li>Registres en graelles de les observacions del professor a partir dels criteris : </li></ul><ul><li>Grau de participació de l’ alumnat a l’ aula </li></ul><ul><li>Funcionament dels rols de l’alumnat en la pràctica. </li></ul><ul><li>Aportació de continguts a la unitat de programació a càrrec dels alumnes. </li></ul><ul><li>Aportació de capacitats / competències , definides com objectius de d’aprenentatge a desenvolupar a cada unitat </li></ul><ul><li>Aportació d’ activitats a cada unitat per part dels alumnes </li></ul><ul><li>Aportació d’ activitats d’avaluació relacionades amb els criteris d’avaluació de cada unitat </li></ul><ul><li>Correspondència entre els objectius i els continguts prèviament plantejats per el professor y els obtinguts al final del tema </li></ul>
 12. 12. <ul><li>El model és adequat d’acord amb els criteris de valoració </li></ul><ul><li>Aspectes a millorar: </li></ul><ul><li>Generació d’objectius d’aprenentatge per part dels alumnes </li></ul><ul><li>Proposta d’activitats d’avaluació per part dels alumnes </li></ul><ul><li>A destacar : </li></ul><ul><li>Algunes àrees poden ser més propícies que altres per aplicar el model </li></ul><ul><li>S’ha de tenir en compte aa diversitat de l’alumnat en la creació dels grups cooperatius i en l’assignació dels rols </li></ul><ul><li>Aquest model implica més temps en el desenvolupament de les unitats. Cal una planificació temporal adequada, prioritzant les unitats en què els alumnes puguin tenir més coneixements previs. </li></ul><ul><li>El model requereix temps per tal de ser interioritzat. Milloren els resultats a mesura que s’aplica i tan el professorat com els alumnes necessiten temps per anar adaptant-se al model. </li></ul>Investigació. Resultats
 13. 13. 2. METODOLOGIA <ul><li>Procés d’ Ensenyament Aprenentatge negociat amb l’alumne </li></ul><ul><li>Alumnes protagonistes de la construcció del propi coneixement </li></ul><ul><li>Importància del treball cooperatiu i competencial </li></ul><ul><li>Impuls del procés d’ investigació seleccionant i interpretant la informació, formulant noves preguntes i establint relacions </li></ul><ul><li>Es transfereixen estratègies per a aprendre . Es representa el procés de construcció del coneixement, s’ avalua el què i el com s’ha après </li></ul><ul><li>Es fomenta la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a construir el coneixement de forma compartida </li></ul>
 14. 14. Per a cada Unitat Didàctica Concreció a l’ aula Sessió Inicial Sessió Final Comprovar el grau de correspondència entre objectius d’aprenentatge plantejats pel mestre i els que plantegin els alumnes Objectius en aquestes sessions inicial y final Presentar la unitat des d’ un punt de vista competencial Fer participar als alumnes del procés de programació Fer un treball cooperatiu, amb assignació de rols als alumnes Fer reflexionar als alumnes sobre els seu procés d’aprenentatge, fent-los més responsables del mateix Fer una síntesi / esquema de la unitat
 15. 15. Objectius educatius <ul><ul><ul><li>1. Desenvolupar un model didàctic que permeti que els alumnes puguin fer aportacions als diferents elements del currículum (objectius en forma de capacitats, continguts, activitats d’aprenentatge i d’avaluació), essent així més conscients del procés que suposa l’aprenentatge impulsant el tracte competencial. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Crear una aplicació informàtica que permeti realitzar la programació al professorat d’una manera més simple y sistemàtica, i que contempli la part prescriptiva del currículum, així com les aportacions dels alumnes descrites en el primer objectiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Utilitzar aquesta aplicació per el treball a l’aula amb els nostres alumnes a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Fomentar l’ús de metodologies actives per part del professorat en relació a la participació de l’alumnat, el treball cooperatiu i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge amb la intenció de contribuir en el desenvolupament de les competències bàsiques. </li></ul></ul></ul>

×