0301.ppt

1,284 views
1,182 views

Published on

El projecte realitzat està encarat a l'alumnat de 2n de batxillerat. Constarà de tres parts ( actualment sols hi ha aquesta primera i pel curs que ve hi haurà la segona i tercera part). Els continguts que fa referència als recursos de la natura concretament els renovables. Intentant donant una perspectiva més innovadora i actual amb la utilització de les TICS.
Els objectius que ens vam plantejar per fer aquesta presentació és que els alumnes obtinguin més bons resultats i que els sigui més fàcil aprendre.
Al ser una presentació molt visual és molt més fàcil de seguir i hem utilitzat un llenguatge bastant entenedor.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0301.ppt

 1. 1. TEMA 3 i 4 ELS RECURSOS DE LA N ATURA I MEDI AMBIENT EL MEDI AMBIENT És el conjunt de condicions externes que ens envolten (aire, terra i aigua), dins les quals les Societats humanes desenvolupen les activitats Es troba en situació de risc RISCS NATURALS RISCS ANTRÒPICS DESASTRES NATURALS IMPACTES AMBIENTALS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE CONCEPTE DE RECURS CLASSIFICACIÓ DELS RECURSOS DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS Com a font de recursos 1a PART
 2. 2. CLASSIFICACIÓ DELS RECURSOS RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES Segons la capacitat de regeneració 2 i 3 ENERGÈTICS NO ENERGÈTICS ENERGÈTICS 4. NO ENERGÈTICS 3.2. SOLAR 2.2. HIDRÀULICA 3.2. EÒLICA MAREOMOTRIU 3.2. GEOTÈRMICA 3.2. BIOMASS A 1. L’AIGUA L’AIRE LES PLANTES EL SÒL 2.3. CARBÓ 2.4. GAS NATURAL 2.4. PETROLI Combustibles nuclears Combustibles fòssils 3.1. URANI MINERALS METÀL·LICS NO METÀL·LICS
 3. 3. Concepte de recurs Qualsevol matèria o energia que la humanitat pot obtenir a partir del medi ambient per tal de cobrir les seves necessitats biològiques o satisfer les seves necessitats socials.
 4. 4. Segons la seva capacitat de regeneració es classifiquen en: 2.1. RECURSOS RENOVABLES : Són aquells que es regeneren de manera natural a un ritme igual o superior al qual són explotats per la societat. <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són recursos que s’obtenen de la natura. </li></ul><ul><li>Són il·limitats, és a dir no s’exhaureixen. </li></ul><ul><li>Són menys contaminants que els recursos no renovables. </li></ul><ul><li>No estan tan concentrats geogràficament. </li></ul><ul><li>Suposen una energia més neta. </li></ul><ul><li>Els governs tenen poc interès en la utilització dels recursos renovables, per això hi ha pocs mitjans i escàs desenvolupament d’aparells </li></ul>2.2. RECURSOS NO RENOVABLES Són aquells que es generen a la natura, tant lentament, que podem considerar que existeixen en quantitats finites. És a dir que s’exhaureixen amb el seu ús. <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són recursos que s’obtenen de la natura </li></ul><ul><li>Són recursos que s’utilitzen actualment </li></ul><ul><li>Són limitats, es a dir s’exhaureixen. </li></ul><ul><li>Són molt contaminants. </li></ul><ul><li>El seu consum és molt elevat i té costos socials i econòmics molt importants. </li></ul><ul><li>Estan molt concentrats geogràficament. </li></ul><ul><li>Provoquen una forta dependència entre els països posseïdors i els consumidors (rics) </li></ul>
 5. 5. Recursos renovables AIGUA RECURSOS NO ENERGÈTICS Els principals usos de l’aigua: En els països desenvolupats són: la indústria (principalment centrals elèctriques, papereres i siderúrgiques), l’agricultura i ramaderia intensives i el consum domèstic. En els països subdesenvolupats el principal ús de l’aigua és l’ús agrícola. 1. L’aigua un recurs escàs   1.1. L’aigua: La xarxa hidrogràfica espanyola es divideix en tres vessants segons el mar o oceà on desemboquen els rius. 1.2. Conques hidrogràfiques. <ul><li>La disponibilitat d’aigua : L’aigua disponible (dolça) representa una quantitat molt petita del total de l’aigua del planeta. </li></ul><ul><li>El 97% de l’aigua disponible és salada. </li></ul><ul><li>El 3% de l’aigua és dolça suposa. </li></ul><ul><li>D’aquest 3% d’aigua dolça: </li></ul><ul><li>El 79% està en forma de gel als casquets polars i a les glaceres de les grans serralades. </li></ul><ul><li>El 20% són aigües subterrànies . </li></ul><ul><li>L’ 1% és aigua dolça superficial com la dels rius i llacs. </li></ul><ul><li>La distribució de l’ aigua arreu del món és desigual, degut a les diferents condicions climàtiques: </li></ul><ul><li>Els països que reben suficient d’aigua perquè l’activitat agrícola s’hi desenvolupi amb normalitat, s’anomenen països posseïdors. </li></ul><ul><li>Els països que no reben prou aigua per desenvolupar una activitat agrícola amb normalitat s’anomenen no posseïdors . Aquests són la major part de països d’ Àfrica i de l’Orient Mitjà , l’Oest dels Estats Units i de Mèxic , la major part d’ Austràlia i el centre d ’Àsia . </li></ul><ul><li>Sovint és objecte de conflictes geopolítics entre països que se’n disputen la territorialitat </li></ul>
 6. 6. Xarxa catalana Regions fisiogràfiques: És el resultant de la combinació del relleu, clima i vegetació . <ul><li>Catalunya seca: Escassetat de precipitacions . </li></ul><ul><li>Estius secs i calorosos. Hiverns secs i temperats. Aridesa de nord a sud i de la costa a l'anterior. </li></ul><ul><li>Vegetació mediterrània perennifòlia i adaptada a la sequedat estival i hivernal. L’alzina de bosc. </li></ul><ul><li>Dues zones i cinc regions: </li></ul><ul><li>Franja litoral (1.1. Regió tramuntana i 1.2. Regió litoral ) directa al mar. </li></ul><ul><li>2. Zona interior influència marítima decreixent (1.3. Altiplà central , 1.4. Prepirineu i 1.5. Continental ). </li></ul>Catalunya humida: Freqüència de precipitacions . Règim pluvial i nival concentra les majors reserves d’aigua. La vegetació caducifòlia, com rouredes, fagedes i boscos de coníferes (perennifolis) de muntanya com avets i pi negre. Dos regions: 1. Regió oriental , Serralada Transversal . 2. : Terres altes del Pirineus .
 7. 8. Recursos renovables AIGUA <ul><li>  L’aigua per a ús urbà i industrial </li></ul><ul><li>Inferior a l’ús agrari. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Utilització: </li></ul><ul><li>En menor %, per als processos industrials com el de paper i de la pell. </li></ul><ul><li>En major %, per la refrigeració de la seva maquinària o per la netejar i eliminar residus. </li></ul><ul><li>Ús domèstic és prioritària i exigeix molta qualitat per l a seva potabilitat . </li></ul><ul><li>Europa gasten uns 200 litres per dia i persona i augmenta a l’estiu . </li></ul><ul><li>A Espanya el subministrament d’aigües prové d’aigües fluvials i aqüífers. El problema de subministrament apareix en èpoques de gran sequera . </li></ul><ul><li>El creixement d’ urbanitzacions i centres turístics al litoral mediterrani presenta problemes per subministra aigua a l’estiu. </li></ul><ul><li>El problema és que entra en conflicte el consum en àrees turístiques amb les de regadiu o nuclis urbans. </li></ul><ul><li>1.3. Les demandes d’aigua </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’aigua per a ús agrícola i ramader </li></ul><ul><li>80% és per ús agrícola per l’extensió del regadiu. </li></ul><ul><li>Problemes de sostenibilitat com la contaminació de l’aigua per adobs químics i els purins. </li></ul><ul><li>Per solucionar el problema de sostenibilitat : </li></ul><ul><li>Controlar els productes molt contaminants i l’abocament de purins. </li></ul><ul><li>Ajudes per canvia el reg d’inundació pel reg per aspersió o degoteig. </li></ul><ul><li>Mantenir en bon estat el canal </li></ul><ul><li>Evitar regar ales hores de més insolació. </li></ul>El problema de la contaminació es soluciona amb: La instal·lació de depuradores per les aigües residuals, urbanes i industrials. Promoure processos de reaprofitament, per la indústria, reg i neteja urbana.
 8. 9. Recursos renovables AIGUA (4) Els plans de sanejament: Plans de sanejament dels rius per reduir el seu deteriorament i per controlar els abocaments industrials i urbans. 1.4. Polítiques hídriques Són per obtenir més aigua com: (1) Política de transvasament . (2) Dessalinització de l’aigua del mar, (3) recuperació dels aqüífers i (4) plans de sanejament. (1) La política de transvasament: És per assegurar l’abastiment d’aigua de les grans ciutats. Ho solventen amb la construcció complexos sistemes de distribució. Com els transvasament Tajo-Segura. (2) La dessalinització de l’aigua del mar: És un bon recurs per obtenir aigua. És car per la seva necessitat d’energia. Però es continua treballant per abaratir-la. Canàries, Almeria i Andalusia són pioneres en aquest sistema. (3. a) La recuperació dels aqüífers: Aigües subterrànies que necessiten molts anys per la seva renovació. S’extreu mitjançant pous i bombeig d’aigua. Aquest sistema s’utilitza a l’àrea mediterrània i llocs que no tenen cap recurs hídrics. La seva sobre explotació ha provocat dessecació total o parcial del àrees lacustres i palustres. (3. b) Els problemes que presenta aquest sistema en el litoral són: La salinització de l’aigua i que provoca de retruc esterilitat als camps. La filtració d’aigües residuals, purins i productes químics. Per solucionar-ho injecten aigua per la seva depuració.
 9. 10. Recursos renovables EL SÒL <ul><li>D’aquestes terres adequades per l’agricultura les de millor qualitat es troben: </li></ul><ul><ul><ul><li>En planes fèrtils prop de les ciutats i són ocupades per la indústria o per la pròpia ciutat . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En les zones forestals del sud d’Amèrica (conques de l’Amazones i Orinoco) o d’Àfrica (conca del Congo). </li></ul></ul></ul>Tot i que es considera una recurs renovable si s’utilitza correctament, el sòl és un recurs excloent , és a dir no es pot utilitzar per més d’una finalitat. Els usos del sòl: Si considerem que és el recurs fonamental per la producció agrícola, és difícil trobar terres on s’hi pugui conrear. Únicament un 22% de la superfície continental terrestre és adequada per l’agricultura. La resta està coberta per gel, es massa humida o massa seca, té un pendent excessiu o no es adequada per la producció d’aliments.
 10. 11. RECURSOS RENOVABLES 2. ELS RECURSOS ENERGÈTICS 2.1.  Espanya, un país amb dèficit de recursos energètics Espanya és un país depedent d’energia primària. Actualment aquestes energies s’estan introduint en la nostra societat, de manera significativa, malgrat que alguns governs tenen poc interès en la seva utilització per motius econòmics. Promou la utilització d’energia del carbó o l’energia hidràulica Els plans energètics nacionals (PEN) Intensifica la introducció d’energies renovables Redueix el consum de petroli. Diversifica les fonts d’abastiment. Augmenta la participació del gas natural La introducció d’energies renovables Promou polítiques d’eficiència i estalvi. Aquestes han estat pactades des de la direcció de la UE Proposa la millora de la xarxa ferroviària com alternativa al transport per carretera (per disminuir la dependència del petroli).
 11. 12. RECURSOS RENOVABLES SOLAR Es basa en plafons solars que converteixen l’energia solar en elèctrica . Es fa servir per obtenir aigua calenta i electricitat . El seu potencial és el més alt d’Europa per la seva situació i climatologia. Encara està poc desenvolupat . Localització: Taberna Almeria, Huelva i Tenerife, principalment. <ul><ul><li>Avantatges: </li></ul></ul><ul><ul><li>És abundant, inexhaurible , no contamina i pot ser explotada en molts països sense que sigui necessari un alt nivell tecnològic . </li></ul></ul><ul><li>El sol continuarà emeten energia al menys </li></ul><ul><li>5.000 milions d’anys. </li></ul><ul><li>És gratuïta . </li></ul><ul><li>Neta. </li></ul><ul><li>No produeix residus contaminables . </li></ul><ul><ul><li>Inconvenients: </li></ul></ul><ul><ul><li>El més important és que la intensitat de radiació solar no és igual a totes les zones de la terra i també que es produeixen unes grans variacions al llarg del dia i durant les estacions de l’any. </li></ul></ul><ul><li>Per la seva transformació en energia elèctrica és necessària una tecnologia que pel moment, és cara i rendeix poc . </li></ul>
 12. 13. RECURSOS RENOVABLES HIDRÀULICAS <ul><li>Avantatges: </li></ul><ul><li>És una font d’energia que no s’esgota. </li></ul><ul><ul><ul><li>És néta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gratuïta. </li></ul></ul></ul><ul><li>Desavantatges: </li></ul><ul><li>En períodes de sequera hi ha menys aigua als pantans. </li></ul><ul><ul><ul><li>La creació dels pantans provoca impacte ambiental </li></ul></ul></ul>S’aprofita la força dels salts d’aigua . Els forts desnivells dels cursos dels rius s’han aprofitat per crear centrals hidroelèctriques. El desenvolupament d’aquesta energia és molt important a Espanya superada sols per territoris molt extensos com Canada, els Estats Units o Rússia o pels països amb gran possibilitat hidràuliques com Suècia o Noruega. El Problema: el cost elevat econòmic per la construcció d’aquestes centrals i problemes socials . Inundacions de terres fèrtils i abandonaments de pobles. El seu manteniment és econòmic . A Espanya no es pot ampliar més aquest recurs. Les centrals hidroelèctriques estan connectades amb la xarxa nacional elèctrica que participa l’energia tèrmica i la nuclear . L’energia hidroelèctrica aprofita els salts d’aigua de Noguera Pallaresa, La Noguera Ribagorçana i el Ter. També aprofita l’Ebre en els ports de Beseit, al prelitoral.
 13. 14. RECURSOS RENOVABLES EÒLICA <ul><ul><li>Avantatges: </li></ul></ul><ul><ul><li>És abundant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inexhaurible. </li></ul></ul><ul><ul><li>No contamina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot ser explotada en molts països sense que sigui necessari un alt nivell tecnològic. </li></ul></ul><ul><li>És neta. </li></ul><ul><li>gratuïta. </li></ul>Inconvenients: Està molt localitzada i no és regular , és a dir, necessita estar en espais amplis i oberts on el vent sigui constant i també provoca un fort impacte visual <ul><ul><li>Consisteix en molins de vent que transformen la força de vent en electricitat, així doncs, es fa servir per produir electricitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espanya és el segon país productor per la seva orografia, després d’Alemanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Localització: </li></ul></ul><ul><ul><li>Les comunitats autònomes que tenen les instal·lacions són, Castella –La Manxa, Galícia, Castellà i Lleó, Aragó i Andalusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>A Cadis hi ha el parc eòlic més gran d’Europa. </li></ul></ul><ul><ul><li>A Catalunya s’està fent un gran desplegament. </li></ul></ul>
 14. 15. RECURSOS RENOVABLES MAREOMOTRIU – GEOTÈRMICA - BIOMASSA BIOMASSA: Aprofita l’energia de la matèria orgànica especialment de la fusta, dels residus vegetals i animals per produir combustibles líquids o gasosos . S’aconsegueix cremant o descomponent matèria orgànica. Llenya, Etanol, Metanol (combustible/benzina, electricitat) Aquesta energia té molta importància i de molt lluny li segueix l’eòlica. MAREOMOTRIU : Es basa en l’aprofitament del moviment de l’aigua del mar que es produeix amb les marees i amb les onades. GEOTÈRMICA: Aprofita la calor de l’interior de la terra , sobretot per escalfar aigua.

×