Maaliskuun 2012 saarna kartta

711 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maaliskuun 2012 saarna kartta

 1. 1. Saarna KarttaMAALISKUU 2012, 3.VSK. EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA UUTISIA Sisällys:Avoimuus hengellisessä työssäMaaliskuun evankeliumitekstien selityk-set, 4-7Laestadius: Toinen paastonajan sun-nuntai 1849Lutherin saarna ehtoollisestaJumalan sana ei siirry eikä sopeuduMuut lehdetLähetysmailta “Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni rie- muitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän on luonut kat- seensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa lau- peutensa niille, jotka häntä pelkäävät.” Luuk. (1:46-38)
 2. 2. 2 Saarna KarttaSaarna Kartta Avoimuus hengellisessäLehden tarkoitusksena on palvellapappeja, saarnaajia, pyhäkoulunopet- työssä R A U HA N SA N ALAI STE N JÄRJE S TÖJE N N AI S PAPP E U SK AN TAtajia ja evankelistoja julistajan-tehtävässään syventymällä kirkkovuo- Vanha aatami piiloutuu yksityiskohtiin. Hän piiloutuu myös puuttuviin lauseisiin jaden mukaisiin Raamatun teksteihin,kristinoppiin sekä ajankohtaisiin ky- puuttuviin sanoihin. Hän varmasti osaa piiloutua myös rivien väliin sekä lausumat-symyksiin. Myös maailmanlaajuinen tomiin ajatusrakenteisiin ja mielikuviin. Kaleva-lehti käytti sanaa suhmurointi ku-lähetystyö on lehden kiinnostuksen vaamaan epäselviä päätöksiä ja avoimuuden puutteesta johtuvaa kulissipeliä. Leh-kohde. den vastaus oli oikea - “Julkisuus estää shmurointia” (19.2.)Toimitus Hengellisessä työssä on kovat panokset. Kyseessä on iankaikkinen elämä joko hel-PäätoimittajaVesa Pöyhtäri vetissä tai taivaassa Jumalan luona. Tässä työssä jos missä on avoimuusRaitalantie 3 välttämätöntä ja ja sen tulisi olla kaikkien tavoittelema lähtökohta. Avoimuuteen90650 Oulu velvoitti myös Herramme sanoessaan “Menkää kaikkeen maailmaan...”.AvustajaTapani Vähäkangas, Helsinki Avoimuudessa meitä auttaa jopa maallinen yhdistyslaki. Se määrää kaikkia yhdistyk- siä, kirkkoja ja herätysliikkeitä avoimeen toimintaan, jossa päätökset on kirjoitettavaJulkaisija: Vesa Pöyhtäri ymmärrettävästi ja informatiivisesti niin että jäsenet, joita toiminta koskee voivatLehti on ilmestynyt vuodesta tarkastaa päätökset ja tietää mitä tällä tarkoitetaan. Päätöksistä tulee käydä myös2010 monisteena sekä nettileht- ilmi rajat, joihin päätöksen vaikutus rajautuu. Kryptinen (monimerkityksinen, salail-enä. tu) päätös ei ole oikein. Väljä päätös voi myös olla ongelma, sillä sen sisään saa ku- kin lukea itse haluamansa sisällön.Ilmestyminen: kuukausi-lehti Herätyslikkeiden yhdistyksissä ei saa olla “salaisia lisäpöytäkirjoja”, joista tietävät vainTilaukset: riittävän syvälle vihkiytyneet ja joiden perusteella muodostetaan julkiset pöytäkirjat.Hinta: Vuosikerta 30 e Nämä lisäpöytäkirjat eivät ole kirjallisia, vaan ne ovat puolueita, jotka ajavat omiaLähetysrenkaan jäsenille il- tarkoitusperiään yhdistyksissä piiloutuen hiljaisuuden taakse.mainen044-2175410vpoyhtari@hotmai.comVesa Pöyhtäri on Suomenevankelis-luterilaisen kirkonpastori. Hän työskentelee lähe-tysrengastyöntekijänä järjestössäLFF. Hänen taustaansa kuuluvatjärjestöt: Lähetysyhdistys Rau-han Sana, Oulun Rauhan Sana,Paavalin synodin tuki ry. joiden Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, tekanssa hänellä on monipuolistayhteistyötä. minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Her-L i i t y Ve s a n l ä h e t y s- rassa lujina, rakkaat!renkaaseen. Rengas toimiiLFF ry:n puitteissa. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä ke-vpoyhtari@hotmail.com hoitan olemaan yksimielisiä Herrassa.Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.
 3. 3. 3 Saarna KarttaLääke suhmurointia vastaan päätökset eivät automaattisesti sido meitä, ellei niitäLääke suhmurointia vastaan on herätysliikkeen toimijoiden nimenomaisesti hyväksytetä vuosikokouksessa.sitoutuminen avoimuuteen ja julkisuuteen. Uskon että Tällaista hyväksyttämistä ei ole tehty. (Sama koskeejohtokuntien jäsenten mielellään ovat aina valmiit keskus- homopäätöstä. Emme ole sitä hyväksyttäneet vuosi-telemaan yhdistysten jäsenten kanssa ja vastaavat heidän kokouksessa. Siksi yhdistys pitää edelleenkin homoseku-tehtävistään tehtyihin kyselyihin. Julkiseen yhteisöön ja aalisuuden harjoittamista syntinä).vastuutehtäviin alkaessaan he ovat sitoutuneet julkisuus- jaavoimuusperiaatteeseen. Sama koskee myös vastuu- Rauhansanalaisten yhdistysten pysyminen perinteisessätehtäviä vastaan ottaneita. virkakäsityksessä on voimassa sen tähden, että me emme ole hyväksyneet kirkon uutta kantaa vuosikokouksissam-Konkreettinen kysymys me. Tämän johdosta olemme toimineet aivan oikein, kunKonkreettinen kysymys, joka vaikuttaa rauhansanalaisten olemme johdonmukaisesti järjestäneet seuroja ilman nais-elämään on rauhasanalaisten yhdistysten suhde naispap- pappeusyhteyttä ja kasvattaneet nuorisoa evankeliuminpeuteen. Kaikille on tuttua ja jokapäiväistä, että seurat jär- mukaan ja opettaen heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus onjestetään ilman naispappeja. käskenyt pitää (Matt. 28:20).Eri yhdistyksissä toimivat opettajina papit ja saarnamiehet, Saarnamies tai pappi edustaa Herransa tahtoa ja myösjotka saarnaavaat ja opettavat sitä sanaa, joka Raamattuun yhdistyksen julkista kantaa opettaessaan Raamatusta Paa-on kirjoitettu. Yhdistykset ovat sitoutuneet Raamattuun valin sanojen mukaan “Niinkuin kaikissa pyhien seurakun-Mutta eivät saarnaajat ratkaise yhdistyksen kantaa. Kuka nissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksis-sitten? Johtokuntako? Ei johtokuntakaan, sillä johtokunnan sanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia,rajat on päätetty vuosikokouksessa. Vuosikokous siis rat- niinkuin lakikin sanoo...Jos joku luulee olevansa profeettakaisee ja tähän saakka on pitäydytty Raamatun kantaan. tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teil- le, se on Herran käsky. (1 Kor. 14:33-34,37).Asian näyttäisi pinnalta katsoen selvältä. Mutta onko asianiin selvä? Jotkut ajattelevat nimittäin, että koska naispap- Vesa Pöyhtäripeuden torjumisesta ei ole hallinnollista päätöstä vuosi-kokouksessa niin yhdistys ei ole ottanut asiaan virallisestikantaa. On vain ikäänkuin epävirallisia kannaottoja. Tämänperusteella he voivat suosia eri työmuodoissa naispap-peuden tosiasiallista hyväksymistä, kunhan asiaa ei tuodaselvästi ilmi (ettei tule riitaa ja saadaan rauhassa toimia).Yhdistys ottaa virallisesti kantaa vuosikokouksessaan. Vuo-sikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Vuosikokous-päätöstä naispappeutta vastaan tai puolesta ei liene mo-nellakaan yhdistyksellä. Mutta onko se sitten jätetty kellu-maan eli ei oteta kantaa ja jokainen toiimija voi itsepäättää miten teen yhdistyksen tehtävissä? Ei ole.Ratkaisu - itsenäinen yhdistysRauhasanalaisten yhdistysten naispappeuskantaa tarkastel-taessa ratkaisevaa on, etteivät yhdistykset ole kirkon yh-distyksiä. Lasten Keskus, Kirkon Ullkomaanapu jne. ovatkirkon järjestöjä ja kirkko käyttää niissä isännän ääntä ja neovat automaattisesti sidottuja kirkon päätöksiin. Muttaherätysliikkeet ja yhdistykset eivät ole kirkon järjestöjä.Kirkko ei pidä hallituspaikkaa eikä lähetä edustajiaankokouksiin. Yhdistykset ovat itsenäisiä. Tästä syystä kirkon
 4. 4. 4 Saarna KarttaMAALISKUUN EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTATIETOJAToinen paastonajan sunnuntai Mikä on Jeesuksen opetuksen Toinen valtakunta oli JumalanRukous ja usko tähtäyspiste? valtakunta. Se oli tullut fariseuksenLuuk. 7: 36-50 Fariseukset ajattelivat tosiasial- kotiin Kristuksessa. Jumalan valta- lisesti, että heillä todellakin on vähän kunta ottaa ihmiset vastaan ja arvioi Nimitys reminiscere (= muista syntiä. Heidän ongelmansa oli väärä ihmistä, mutta eri perusteilla kuinminua) tulee päivän antifonista (Ps. oppi synnistä. Jeesus opetti tästä tois- farisealaiset. Jumalan valtakunnassa25: 6). Jeesus taisteli pimeyden val- essa yhteydessä sanoen, ettei riitä, jos armo ylittää oikeuden ja ihmiselletoja vastaan myös parantamalla puhdistaa maljan ulkopuolen, jos si- tarjotaaan anteeksiantamusta ilmansairaita ja antamalla synnit anteeksi. susta on saastainen. Sisin pitää puh- ehtoja. Nainen sai anteeksi, vaikka eiTähän toimintaan liittyivät rukous ja distaa. Fariseuksella ei ollut katuva ollut mitään takeita siitä pysyykö hänusko. (Evankeliumikirja) mieli Jumalan edessä, hän vain tahtoi parannuksessa ja uskossa. Hän sai Jeesus kutsutaan fariseuksen ko- saada kotiinsa kuuluisan henkilön anteeksi, vaikka hän ei ollut vielätin illastamaan. Itämaiseen kohteli- illastamaan ja ehkä samalla kiilotta- kyennyt osoittamaan sitä elämässään.aisuuteen kuului, että vieraan jalat maan omaa kilpeään toisten fariseus- Armo tuli ensin.pestään hänen tullessaan taloon. ten edessä humaanina Jeesus- Kristus kohtaa särkyneet ihmisetVieraansa kohtelulla isäntä saattoi radikaalien “ymmärtäjänä”. samassa järjestyksessä, kuin hän Ju-näyttää vieraalleen kuinka paljon hän Syntinen nainen tuli Jeesuksen malan kirkkautena kohtasitosiasiassa arvosti vierastaan. Jeesuk- luokse aivan eri tavalla. Varovasti, ylimmäisen papin suurena sovi-sen tapauksessa isäntä ei juurikaan särkyneellä sydämellä, sanomatta tuspäivänä kaikkein pyhimmässä.arvostanut häntä. sanaakaan mutta kuitenkin lausuen Jumalan kirkkaus oli armoistuimen Syntisen naisen kohtaamisen teoillaan kaikki katumuspsalmien päällä ja peitti lain, joka oli lii-jälkeen alkoi keskustelu. Jeesus moit- säkeistöt. Nainen rakasti paljon. tonarkin sisällä. Armonistuimelletii fariseusta hänen kylmäkiskoisesta Kuinka nainen uskalsi tulla vi- pirskokettiin sovitusveri. Pappi näkivieraansa kohtelusta (sinä et pessyt hamieliseen ympäristöön, vihollis- armonistuimen ja veren sen päällä, jajalkojani...). Jeesus esiintyy illallisilla tensa fariseusten taloon? Hätä oli niin tiesi olevansa turvassa lain syytöksiätilaisuuden opettajana. Myös fariseus suuri, että hän ei voinut olla pois, kun vastaan.hyväksyy hänen opettajan asemansa siellä oli se ainut, joka voi häntä aut-ja suostuu kuulijaksi. (Niin julkea taa. Nainen on kuullut Jeesuksesta ja Rakkaus ja syntien anteeksian-hän ei sentään ollut että olisi halvek- hänen luonnostaan syntisiä ja särky- tamussinut henkilöä viemällä häneltä hänen neitä kohtaan. Hän tiesi, että Jeesus Jumala on rakkaus. Rakkaus onopettajanvirkansa). Jeesus johdattaa tulee omalla arvovallallaan puolus- jumalallista juurta. Se on Jumalanopetuksensa teemaan tekemällä hel- tamaan häntä fariseusten edessä. olemukseen kuuluva asia. Raamattupon ja itsestäänselvän kysymyksen Fariseuksen kodissa oli tuossa on täynnä kuvauksia siitä, kuinkasiitä rakastaako lainan antajaa hetkessä kaksi valtakuntaa. Toinen Jumala rakastaa. Luominen on en-enemmän se, joka saa enemmän an- oli fariseuksen “varisealainen” valta- simmäinen ja tietysti suurin rak-teeksi vai se, joka saa vähemmän kunta, jonka sisältö ilmeni tekstin kauden teko, kun Jumala kutsui ole-anteeksi. sanoissa ”Jos tämä olisi mattomat olemaan. Johdannon jälkeen Jeesus nostaa profeetta...tietäisi hän mikä ja Ihminen oli rikkonut rakkaudenopetuksessaan ihmisen rakkauden minkälainen tuo nainen on...”. Faris- liiton luojansa kanssa uskottomuudel-Jumalaa kohtaan hänen oppituntinsa ealainen valtakunta arvostelee ih- laan. Ihminen siirtyi toisen rakastajanteemaksi. mistä hänen ulkomuotonsa perus- syliin, mutta huomasi pian olevansa Lukija ymmärtää, että fariseus oli teella. Jos ihminen elää heidän mitta- alasti ja joutuneensa häpeään. Lan-saanut vähän anteeksi ja siksi rakasti puunsa mukaan, ja kykenee sen myös keemuksen jälkeen Jumala rakensivain vähän ja yliolkaisesti. Miksi osoittamaan, hän saa tulla, mutta jos yhteyden uudelleen ja sulki ihmisenfariseus oli saanut “vähän anteeksi”? ihminen ei onnistu, hänet torjutaan. takaisin rakkauteensa. RakkaudenEivätkö kaikki ole yhtä syntisiä? liiton uudistaminen edellytti uhria ja
 5. 5. 5 Saarna Karttaanteeksiantamusta. Jumala toimitti Tekstiä edeltävissä jakeissa Jee- suuremmaksi ja itsensä Jumalaksisovituksen eläinuhrin välityksellä sus on todennut fariseuksille, että “Te sanoessaan, että “ennen kuin Aabra-sekä lupaamalla lopullisen uhrin olette isästä perkeleestä, ja isänne ham syntyi, olen minä ollut”. “OlenKristuksessa. himoja te tahdotte noudattaa. Hän on minä ollut” on kreikaksi ego eimi. Päivän evankeliumissa Jeesus murhaaja alusta asti ja totuudessa hän Tämä on juutalaisuudessa Jumalanliittää rakkauden ja syntien anteeksi ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. nimi.saamisen samaan kuvaan. Rakkaus Kun hän puhuu valhetta, niin hänon tällaisena seurausta syntien an- puhuu omaasa, sillä hän on valhette- Jumalasta syntynytteeksiantamuksesta. Ihminen saa Ju- lija ja sen isä.” Tähän hän jatkaa Tekstissä herättää hämmennystämalan rakkauden uskoessaan Kris- syyttämällä fariseuskia siitä, että sana, että Jumalata syntynyt kuuleetukseen. Hänen sydämensä täytetään nämä eivät usko hänta sen tähden, Jumalan sanat. Kirkkokansassa tämärakkaudella. Hänet vanhurskautetaan että hän sanoo totuuden. Jeesus iloit- voi aiheuttaa kyselyä.eli luetaan vanhurskaaksi taivaallis- taa näin fariseukset perkeleen leiriin Jeesus nostaa keskiöön Jumalanessa tuomioistuimessa Kristuksen ja hänen perijöikseen. Keskustelussa sanan ja sen kuulemisen. Kuten para-pyhyyden ja ansion perusteella, on kaiken muun ohella tärkeänä kes- tiisissa oli kaksi sanaa vastakkain,häneen vuodatetaan Jumalan rakkaus kuksena kysymys perinnöstä. Jumalan ja Perkeleen, niin nytkin.yhdessä ja samassa tapahtumassa. Ihmisen perintöoikeus, eli kysymysJuuri tämä tapahtui tuossa kohtaam- Perintöriita siitä, kuka on hänen isänsä Jumalaisessa fariseuksen kodissa. Nainen Perintöriita Jeesuksen ja fariseus- vai perkele, ratkaistaan Jumalanuskoi Kristukseeen, hän tuli Kristuk- ten välillä käytiin siitä, kuka heistä sanalla. Jeesus itse ilmoitti, että hänsen luokse särkyneenä. Jeesus antoi on Jumalan perillinen, hän vai tuntee Jumalan ja pitää hänen san-hänelle synnit anteeksi: “Sinun syn- fariseukset. ansa. Siinä tapauksessa fariseuksettisi ovat anteeksi annetut”. ja vähän Perinnöllisyys ratkaistaan sillä , eivät pidä Jumalan sanaa sillä hemyöhemmin “Sinun uskosi on sinut kumpi on totuudessa. Totuus vapaut- eivät usko Kristukseen, josta sanapelastanut; mene rauhaan”. Uskon taa ja totuus ratkaisee. Jeesus asettaa todistaa. Siksi he ovat “isästä per-kautta hän sai omakseen kaikki lah- vastakkain totuuden ja valheen. Val- keleestä”.jat, jotka Jeesus antoi, kaiken hänen heen omaksuminen oli koko ihmis- Väittely sanasta ja sen oikeastapyhyytensä ja armonsa. Tuossa het- kunnan alkulankeemuksen suurin tulkinnasta on mielekäs vain siinäkessä oli suuri juhla fariseuksen ko- syy. Ihmiset uskoivat valheen ja liit- kehyksessä, että Jumala kykenee il-dissa. Enkelit taivaassa iloitsivat, että tyivät perkeleen joukkoihin. moittamaan itsensä sanassaan siten,syntinen oli päässyt kotiin. Jeesus Totuus ei ole missä tahansa ih- että se voidaan ymmärtää. Tulkinta-tiesi, että nainen oli saanut Jumalan misten esiin kaivettavissa tai mie- puuro ja tulkintojen moninaisuus jarakkauden ja siksi nainen rakasti pal- tiskelyn avulla saavutettavissa, vaan niiden “samanarvoisuus” kutenjon. se on Jumalan sanassa. “Joka on Ju- nykymaailman aatteessa ei kuulu ιχθυς malasta, se kuulee Jumalan sanat.” raamatulliseen maailmaan. On ole-Kolmas paastonajan sunnuntai S y y f a r i s e u s t e n “ k u u l e m a t- massa oikea ja väärä tulkinta ja kirjanJoh. 8:46-59 tomuudelle” oli se, että nämä eivät kirjoittajassa ei ole vika, jos sanaJeesus, Pahan vallan voittaja olleen Jumalasta. Tällä Jeesus viittasi ymmärretään väärin. fariseusten aikaisempaan väitteeseen, Jeesus ilmaisee sen, miksi Nimitys oculi (= minun silmäni) kun he sanoivat etteivät he ole “avio- fariseukset “eivät ymmärrä” hänenon saatu päivän antifonin alusta (Ps. rikoksesta syntyneitä; meillä on yksi puhettaan eli Jumalan sanaa. Tämä25: 15).Kertomukset pahojen henkien isä, Jumala.” (41). Jeesuksen väite on johtuu siitä, että he “eivät kärsiulosajamisesta liittyvät erityisesti fariseusten hengellisillä silmillä tar- kuulla” hänen sanaansa (43). On-kolmanteen paastonajan sunnuntai- kasteltuna aivan liian paksu vas- gelma ei ole viestissä vaan halussahin. Pääsiäistä edeltävä aika oli van- taanotettavaksi, ja nämä torjuvat sen ottaa se vastaan.halla ajalla kasteelle valmistautumi- retorisella kysymyksellä, jossa hesen aikaa. Kastetoimitukseen taas sanovat Jeesusta samarialaiseksi (siis ιχθυςsisältyi useita eksorsismeja eli pahan hengellisestä aviorikoksesta syn- Neljäs paastonaajan sunnuntaihengen ulosajamisia. Aihepiiriltään tyneeksi) ja että hänessä on riivaaja. Joh. 6: 48-58tämä sunnuntai liittyy ensimmäiseen Väittely kiivastuu edelleen ja Elämän leipäpaastonajan sunnuntaihin. Se panee Jeesus tekee siitä raamattukysymyk-ihmisen miettimään, kenen puolella sen osoittamalla perintöriidan tulevan Synagoogapuhe (ja jälkisanat)hän on. (Evankeliumikirja) ratkaisuun siinä, kuka tuntee Jumalan Liitonarkin sisään oli laitettu Jeesuksen maanpäällinen toi- ja “pitää hänen sanansa”. Vastaus on laintaulun ja Aaronin viheriöivänminta lähestyy loppuaan. Väittely tietysti, että hän itse tuntee Isän ja sauvan lisäksi kultainen manna-astia.fariseusten kanssa käy koko ajan kii- pitää sanan. Tämä muistutti läsnäolollaan siitävaammaksi. Enää ei puhuta mieliku- Fariseuksen alkoivat valmis- manna-ihmeestä, jonka Jumala antoivilla ja vertauksilla vaan käytetään tautua Jeesuksen kivittämiseen, kun kansalleen Siinain erämaassa 40-suoria sanoja. Jeesus ilmoittaa itsensä Aabrahamia vuoden ajan. Samalla se muistutti
 6. 6. 6 Saarna Karttakuolemasta. Tähän Jeesus viittaasanoessaan, että mannaa syöneet isätkuolivat. Manna-ihme oli vain tätäelämää varten, se oli sen lopullisenmannaihmeen varjokuva. Jeesus ei kutsu itseään mannaksi,vaan taivaasta tulleeksi elämänleiväksi. Hän ei liitä itseensä suoraan“manna-teologiaa”, vaan puhuuleivästä mannan sijaan. Toinenkinpoikkeus on. Jeesus sanoo, että “tämäleipä” tulee taivaasta. Manna oli tätämaailmaa ja kykeni auttamaan vainajallista elämää varten. Kristus-leipäon tullut taivaasta Jumalan luota jaantaa siksi taivaselämää eli iankais-sisen elämän. Huolimatta sanojen hengellisestäsisällöstä, jotka viittaavat taivaastatulleeseen leipään, Jeesus puhuu jatarkoittaa hyvin konkreettisesti omaalihallista ruumistaan. Kuulijat eivätsuinkaan käsittäneet väärin, mitä häntarkoitti, vaan nimenomanaan oiken,jonka Jeesuskin vahvisti jatkamallaheidän ihmettelevästä kysymyk-sestään “Kuinka tuo mies voi antaameille ruuumiinsa syötäväksi...”,konkreettisella linjalla “Ellette syöIhmisen Pojan lihaa ja juo hänen ver-taan...”. Jeesuksen konkreettisen li-han ja veren syöminen oniankaikkisen elämän perusta. Joka “Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” (Joh. 6:54).tästä syömisestä kieltäytyy hänellä“ei ole elämää”. Logiikka on hyvinselvä - Elämän Leipää täytyy syödä, että Johannes-apostoli kirjoittaa myös evankeliumin alkuluvun kanssa, jokaettä saisi elää. opetuslasten nurisevasta reaktiosta samoin sisältää opetuksen hengel- Jeesuksen sanoihin, “Tämä oli kova lisen liittymisestä aineeseen. Ei vainOpetusta ehtoollisesta puhe, kuka voi sitä kuulla?” (62). sanat tulleet alas taivaasta, vaan Johanneksen kirjeen lukijoille Kun Jeesus ei vetäytynyt pois konk- “Sana tuli lihaksi” (Joh.1). Tosipuheen tarkoitus on terottaa Herran reettisista sanoistaan tämä sai aikaan, hengellisyys on aina liittyneenä Kris-pyhän ehtoollisen merkitystä. Nämä että monet hänen opetuslapsistaan tuksen tosi lihalliseen ruumiiseen,Jeesuksen sanat ovat linjassa evake- vetäytyivät pois. (66-67). Kun Herra joka tarjotaan meille tosi ruumiina jaliumien ehtoollissanoihin, jotka oli- kysyi lopuilta, että tahtovatko loput- verenä ehtoollisen sakramentissa.vat samoin pelkkää konkreettista kin mennä pois, Pietari vastaa ja Jumala tuli lihaksi, kyetäkseenkieltä. Alkuseurakunta ymmärsi hy- kiteyttää Jeesuksen leipä-puheen pelastamaan meidät, jotka olemmevin selvästi nämä sanat ja otti ne vas- sisällön tavalla, jossa säilyy molem- lihaa ja verta. Hän puhuu meilletaan Herran sanana. He antoivat kun- mat ulottuvuudet: Jeesuksen sanat, meidän kielellämme, sanojen kauttanian Jumalalle eivätkä omalle järjel- joissa on iankaikkinen elämä, ja j a k u l k e e k o r v i e n k a u t t aleen siinä, että he kieltäytyivät avaa- näiden sanojen yhteys Kristuksen tosi sydämiimme. Kasteen vedessä jamasta tätä mysteeriä ja ottivat sen ruumiiseen, “Herra, kenen työkö me sanassa hän pesee meidän puhtaaksivastaan juuri niin konkreettisena kuin menisimme? Sinulla on iankaikkisen perisynnin syyllisyydestä, vapauttaasen Jeesus sanoi. elämän sanat; ja me uskomme ja kuolemasta ja Perkeleestä (katekis- Jeesuksen tosi ruumis ja veri ymmärrämme, että sinä olet Jumalan mus) ja ehtooliselle hän antaa vieläsyödään ehtoollisessa. (Vasta paljon Pyhä.” (67-69). ruumiinsa ja verensä syntien anteek-myöhemmin pantiin sormi tämän Pietarin sanat on kirjoitettu vas- siantamiseksi. Hänen pyhät sakra-mysteerin päälle ja sitä on yritetty taukseksi Jeesuksen lihan ja veren menttinsa perustuvat sovitukseen,avata, siinä kuitenkaan onnistu- syömisen konkreettisen ymmärtämi- jonka hän on suorittanut ristillä,matta.) Tähän viittaa mielestäni se, sen aiheuttamaan reaktioon. Nämä (“minun lihani maailman elämän pu- sanat sopivat hyvin Johanneksen olesta”. (51). (Tässä lehdessä Lu-
 7. 7. 7 Saarna Karttatherin saarnassa Luther kertoo kuinka Mirjam oli neuvokas. Hän riensi saan hänen muutama kuukausi ai-Kristuksen kylkihaavasta vuotivat rohkeasti Faaraon tyttären puheille, kaisemmin lausumansa sanat “Hänenulos Herran sakramentit. ) kun hän näki pienen mahdollisuuden nimensä on pyhä, polvesta polveen Pelastus ei ole vain hengellistä pelastaa veljensä. Hän ehdotti, ilman hän osoittaa laupeutensa niille, jotkatapahtumista, vaan Jumalan maail- että sitä häneltä kysyttiin, että voisiko häntä pelkäävät. Hänen kätensä onmassa hengellinen tulee Jumalan Po- hän hakea lapselle imettäjän. Mirja- tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönytjan lihan ja veren kautta. Nämä ovat min junailujen johdosta Mooses sai hajalle ne, joilla on ylpeät ajatuksettodellisia ja tuntuvia. Jumalaan uskovan imettäjän, äitinsä, sydämessään. Hän on syössyt vallan- ja kasvattajan, jolla oli määränsä vu- pitäjät istuimiltaan ja korottanut alha-Ekskurssi: Zwingliläiset ovat ottaneet osia, että saisi istutettua Jumalan iset. Nälkäiset hän on ruokkinut run-Jeesuksen sanat “Henki on se, joka sanan siemenen lapseen, ennen kuin sain määrin,mutta rikkaat hän oneläväksi tekee; ei liha mitään hyö- hänet viedään faaron hoviin ja lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän ondytä. Ne sanat, jotka minä olen teille pakanoiden keskuuteen. pitänyt huolen palvelijastaan Israel-puhunut, ovat henki ja ovat elämä” Mirjamin teko kertoi uskosta. ista, hän on muistanut kansaansa ja(63) ja kääntäneet ne Jeesuksen Lapsi tarvitsee kasvattajan uskon osoittanut laupeutensa Abrahamille jakonkreettisia sanoja vastaan. Tällä he tiellä. Ilman hengellistä opetusta Ju- hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan,tyhjentävät ehtoollisesta Jeesuksen malan sanan siemen surkastuu ja niin kuin hän on isillemme luvan-sanojen konkreettisuuden ja tekevät lopulta kuolee. Jumalan sanalle usk- nut.”siitä vain “hengellistä läsnäoloa”. ollisten on huolehdittava sanan saar- Uskon henkilökohtaisesti, ettäMutta jos näin olisi, opetuslasten ja nan menestyksestä silloinkin, kun Maria edelleenkin luotti Jumalaan.kuulijoiden loukkaantuminen olisi olosuhteet ovat sen vastaiset. Faarao Olihan hän varmasti kuullut enkelinollut aivan turhaa ja perustuneen ei tahtonut että Israelilaiset olisivat käskystä hänen miehelleen Joosefilleväärinymmärrykseen. On kuitenkin saaneet uskoa ja palvella Jumalaa ottaa lapsi ja paeta Egyptiin. Maise-huomattava, että Jeesus ei estellyt rauhassa. Siksi Mirjamin oli kek- maa vaihtaessaankin hän tiesi ettähänen opetuksiinsa loukkaantuneita sittävä jokin keino Mooseksen tämä tapahtuu uskon tähden ja Juma-lähtemästä selittäen, ettei hän ihan avuksi. lan salattu maailmanhistoria tuleesitä tarkoittanut mitä sanoi. Samanlaisessa tilanteessa oltiin joka tapauksessa täytäntöönsä. Nyt palestiinassa paljon myöhemmin. hänen on siirryttävä pois suvun ja ιχθυς Maa oli pakanoiden miehittämä ja rakkaitten luota, jätettävä se oma kansan itsenäisyys oli menetetty. He rakas synagooga ja mentävä palvele- saivat kyllä uskoa ja tunnustaa, mutta maan Herraa Egyptiin. Aikanaan rajoitetusti. Vallanpitäjät saattoivat Herra tuo takaisin, jos se on hänenMarian ilmestyspäivä milloin hyvänsä kääntyä uskoa vas- tahtonsa, mutta Egyptissäkin voi elääHerran palvelijatar taan ja tehdä kauhistuttavia tekoja. jos se on Jumalan Egypti.Luuk. 1: 46-55 Lapsenmurha Beetlehemissä oli kuin Tämän pyhäpäivän aiheena on Mooseksen lapsuuden toisinto. ιχθυςenkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Herodes ei tahtonut uutta kuningasta,Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syn- vaan hän tahtoi ripustautua väkival-tymisestä. Tästä tulee myös juhlan taiseen hallintoonsa ja sen jatku-nimi eri kielissä. Marian saamassa miseen. Murhan aalto lähetettiinlupauksessa näkyy Jumalan armon kohti Betlehemiä ja sitä toivoa, jokakoko rikkaus. hengellisessä nälässä riutuvalla Monien Vanhan testamentin hen- kansalla oli Betlehemissä syn-kilöiden tavoin Maria asettuu kok- tyneessä lapsessa.onaan Jumalan käytettäväksi. Hän Marian sylissä Jeesus sai turva-tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman paikan, kun hänet lähettiin viemäänsuostumuksensa: "Minä olen Herran Joosefin johdatuksella kohti turval-palvelijatar. Tapahtukoon minulle lisempaa seutua. Marian sylissä hänniin kuin sanoit." (Evankeliumikirja). sai kasvaa ja varttua “viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmistenMirjam ja Maria edessä”. (Luuk. 2:52) Nimi Maria on johdatettu toisestaheprealaisesta nimesta, Mirjam. Nimi Marian uskotarkoittaa katkeruutta. Miriam oli Missä oli Marian usko nyt, kunMooseksen isosisko ja merkittävä hän ratsasti aasin selässä lapsi sylis-naishahmo Israelin matkatessa kohti sään pois Jumalan luvatusta maasta.Luvattua Maata. Väkivaltaiset olivat vain vahvistaneet valtaansa. Kaikuivatko hänen korvis-
 8. 8. 8 Saarna KarttaLaestadiusJÄÄHYVÄISET KAARESUVANNON SEURAKUNNALLE Minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani,kaikki te, joiden kanssa minä olen vaeltanut ja saarnannutJumalan valtakuntaa. Sen tähden minä vakuutan teilletänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien verestä, silläminä en ole estänyt itseäni ilmoittamasta teille koko Ju-malan tahtoa. (Ap.t. 20:25-27) Kun Pyhä Paavali oli lähdössä Efesosta Jerusalemiin,missä hän tiesi monien kärsimysten ja vastusten odottavanhäntä, hän piti Efeson seurakunnan vanhimmillejäähyväissaarnan. Tästä Paavalin jäähyväissaarnasta olenottanut joitakin sanoja, jotka sopisivat kaikille opettajillejäähyväissaarnan aiheeksi, jos he olisivat tehneet työtäJumalan seurakunnassa yhtä uskollisesti kuin Paavali.Minä en kuitenkaan voi omistaa kaikkia näitä Paavalinsanoja, sillä tunnen, että minä olen ollut kelvoton palvelijaitsessäni olevan suuren heikkouden ja köyhyyden tähden.Minä en ole voinut rakentaa Jumalan seurakuntaa niinkuin minun olisi pitänyt tehdä. Jos siis Jumala on vaikut-tanut jotakin hyvää minun kauttani seurakuntansa hyö-dyksi, niin se on tapah- tunut hänen korkeasta voimastaan,joka on saattanut joitakuita sille tielle, jota he eivät oleennen tunteneet. Jotkin sanat Paavalin jäähyväissaarnasta voisivat sopiamyös tähän aikaan. Kun hän oli ensin sanonut seurakun-nan vanhimmille, etteivät he enää saisi nähdä häntä tässämaailmassa, hän rupesi kehottamaan heitä pitämään huoltaitsestään. Sitten hän sanoi: "Minä tiedän, että minunlähtemiseni jälkeen teidän joukkoonne tulee hirmuisiasusia, jotka eivät laumaa säästä." Nämä Paavalin sanat tai-tavat toteutua. Jos ennenkin on ollut hirmuisia susia, jotkaeivät ole säästäneet laumaa, niin minun lähtemisenijälkeen taitaa tulla vielä julmempia susia, jotka eivät su-inkaan säästä laumaa. Nämä hirmuiset sudet repivät jaraatelevat laumaa joka paikassa, missä ne saavat siihentilaisuuden.
 9. 9. 9 Saarna KarttaLutherin saarnaehtoollisesta viini. Täten se lohdutus, jonka Her- sydämissämme. Sentähden asettaa Miten Luther opeti ehtoollis- ramme Kristus tässä sakramentissa Hän myös tämän ehtoollisen, että seesta saarnatessaan kansalle? Meille on antanut seurakunnallensa, jälleen alinomaa ja aina pysyisi voimassa,on tuttu teologi-Luther, joka lau- poistuu kristityiltä... sekä että Hänen kuolemansa (jonkasuu tunnustuskirjoissa monessa kautta me olemme pelastetut kuole-kohtaa ehtoollisesta. Mutta miten masta ja kaikista ijankaikkisista tusk- Rohkeasti ehtoollisellehän saarnasi tavalliselle kansalle. ista) pysyisi ijankaikkisessa muis- Sillä saarna oli tällainen (paavinSeuraavat katkelmat ovat kokoel- tossa. … kirkossa): ensin tulee tehdä kelvol-masta Ahtisaarnoja. Sillä tarkastappas sanoja, miten linen rippi ja kaikkein synteinsä ede- stä täysiksi tehdä. Silloin meitä ne kuuluvat. Hän tarjoo leivän ja sa-Jeesuksen kylkihaavasta neuvottiin mahdottomaan asiaan. noo: ottakaa ja syökää, tämä on mi- … Tästä ovat pyhät isät ottaneet Kun me nyt havaitsimme, ettemme nun ruumiini, joka teidän edestännenämät jalot puheen-parret. August- ensinkään olleet puhtaita emmekä siis annetaan. Sen jälkeen tarjoo Häninus sanoo: Johannes käyttää sanaa tähän ateriaan mahdollisia, niin kalkin ja sanoo: juokaa tästä kaikki,avata (yksi sotamiehistä avasi pelkäsimme kelvottomasti sinne tämä kalkki on se uusi testamenttiHänen kylkensä) sentähden, että menevämme. On siis seuraukseksi minun veressäni, joka teidän jahän tahtoi huomauttaa, kuinka tullut, ettei kukaan sinne mielellänsä monen edestä vuodatetaan synteinjuuri silloin elämän ovi tuli ava- mennyt, sillä jokaisen täytyi peljätä anteeksi saamiseksi. Tämän tulee ollatuksi, kun seurakunnan pyhät sak- siellä itse kuoleman nauttivansa, eli, kaikkein kristittyin korkein lohdutus:ramentit vuotivat siitä ulos, sillä niinkuin Paavali sanoo: syövänsä ja kuulla Herramme Kristuksen ruumiinilman niitä (sanaa ja sakramentteja) juovansa tuomion itsellensä. Tämä on heidän edestänsä annetuksi ja Hänenemme taida käydä sisälle siihen nyt ensin itsestänsä surkea asia, että verensä heidän synteinsä edestä vuo-elämään, joka oikea elämä on. Hän tämä lohdullinen sakramentti tuli datetuksi. Sillä ken tämän uskoo,tähtää tässä pyhiin sakramentteihin, kansalle näin käännetyksi valituk- Hänen on mahdoton antaa synnin elisillä hän ei puhu ainoastaan kas- seksi ja tuskaksi, että jokainen jonkun muun itseänsä epäilykseenteesta, joka vedellä tapahtuu, vaan pelkäsi sitä... saattaa. Sillä hän tietää tämän ta-myöskin ehtoollisesta, jossa juodaan varan, jolla hänen syntinsä on tullutHerramme Kristuksen verta. Niin Sillä sanoppas minulle, eikö se maksetuksi, olevan paljoa paina-myöskin Krysostomus puhuu ja ole sanomattoman suuri rakkaus, että vamman ja suuremman, kuin hänensanoo: Koska pyhillä sakramen- H e r r a m m e K r i s t u s n ä i n a v a a syntinsä. Kristus ei pysähdy siihenteilla tässä on alkunsa, niin saat, sydämensä opetuslapsillensa ja sa- lohdutukseen, joka on niin julkisestimennessäsi pyhälle kalkille, mennä noo: ottakaa, syökää, tämä on minun sanassa, vaan Hän antaa sinulle myössinne niinkuin menisit juomaan ruumiini, ottakaa ja juokaa tästä leivän kanssa ruumiinsa syödä, jaHerramme Kristuksen kyljestä. kaikki, tämä on se uusi testamentti viinin kanssa verensä juoda, niinkuin Samoin ovat myös nyt sakra- minun veressäni, se tehkää minun sanat selvästi ilmoittavat, harmittak-menttilaiset (sakramentin halveksijat, muistokseni, että ajattelette minua, oon se perkelettä kuinka paljon ta-VP) ilmaantuneet, jotka ovat aikaan- ettekä minua unhota; mutta tehkää se, hansa; että sinä puolestasi ottaisitsaaneet sangen vaarallisen eripu- ei ainoastaan kerran vaan, useasti ja vastaan tämän ruumiin ja veren,raisuuden kristillisessä seurakunnassa hamaan viimeiseen päivään asti. uskoen, että tämä koskee sinua ja onp. ehtoollisen suhteen, ja ovat kansaa Rakas Herramme Kristus tahtoo siis oleva sinun omasi, niinkuin sinäniin neuvoneet, ettei siinä muka ehtoollisensa ja testamenttinsa kautta myös omalla suullasi ja itseäsi vartenmitään enempää ole, kuin leipä ja tallettaa muistoansa, tuntemistansa ja otat sen vastaan etkä muita varten... oikeaa uskoa, ettei se kuolisi meidän
 10. 10. 10 Saarna KarttaYhteys eli communio laisia toimialoja. ...mutta Kristuk- ja huolimattomaksi, että vihdoin Sentähden kutsutaan ehtoollista sessa ei ole ollenkaan vaimoa eikä peräti unhotat Herramme Kristuksenlatinan kielellä communio eli yhtey- miestä, ruhtinasta eikä talonpoikaa, ja Hänen evankeliuminsa etkä enäändeksi, sekä niitä, jotka eivät tahdo vaan heitä kutsutaan kaikkia Kristuk- huoli siitä. Sen tekee, sanon minä,olla muiden kristittyin kaltaisia sen uskovaisiksi, koska he uskovat saarnaaja, joka riippuu niskassasi,uskossa, opissa ja elämässä, excom- Kristukseen; sillä juuri sama evanke- joka makaa vasemman rintasi alla,municati, eli seurakunnasta sulje- liumi, lupaus ja usko, joka minulla joka täyttää aina korvasi saarnallansa,tuiksi, koska ovat erilaiset opissa, on, on myöskin vaimolla, ruhtinaalla, ettet mitään muuta ajattelisi, kuinmielessä ja elämässä, joita ei siis ole talonpojalla, palkollisella ja lapsella. miten voisit tulla suureksi ja rik-sallittava ollenkaan sen seurakunnan Sellaista sisällistä yhtäläisyyttä tämä kaaksi maailman edessä, niin ettäkeskuudessa, jossa on yksi mieli, sakramenttikin tarkoittaa, koska ei sinusta tänäpäivänä, huomenna, yli-etteivät he seurakuntaa turmelisi ja ole ketään, joka saisi toista tai huomenna ja jokapäivä näyttää siltä,tekisi sitä erimieliseksi. Se hyöty on parempaa, kuin toinenkaan. Sentäh- ettei sinulla muka ole aikaa tai ti-pyhästä sakramentista, että Kristus den, olkoon ken hyvänsä, emäntä tai laisuutta sakramentin nautitsemiseen.sillä pitää vähän joukkonsa koossa... piika, herra tai palvelija, isä tai poika, Sitte käy niin, että jos tänäpäivänä Tässä ovat vanhoilla isillä olleet ruhtinas tai alammainen, niin ovat he olet kylmä ja hidas siihen, niin tuletkuvitusrikkaat ajatukset; he ovat kaikki tässä yhtäläiset, heillä on huomenna vielä kylmemmäksi. Sensanoneet Kristuksen sentähden tah- kaikilla yksi ruoka ja lupaus, ja jos he tekee tämä jokapäiväinen opettajasi,toneen käyttää leipää ja viiniä ehtool- uskovat, niin kuuluvat he samaan tuo vanha konna; se vetää sinut niin-lisessaan, että niinkuin monta jyvää, taivaaseen yhteen, eikä se siitä riipu, muodoin sanasta ja sakramentistajoista jokaisella on oma laatunsa ja jos minä asun täällä ja toinen kristitty pois, että vaikka sinä jokapäivätarkoituksensa, jauhetaan yhteen ja Jerusalemissa, emmekä tunne to- kuulet Jumalan sanaa, niin ajattelettulevat yhdeksi leiväksi, niin on isiamme. Sillä meillä on kuitenkin sinä kuitenkin muuta, ja pidätmyös jokainen ihminen muista yksi pää; siinä me molemmat enemmän murhetta maallisistaeroava henkilö ja itsenäinen olento, riipumme kiinni ja toivomme sen asioista...mutta koska me sakramentissa tu- kautta autuaiksi tulevamme... Kyllä, jos olisi rahoja, ja jo-lemme kaikki osallisiksi yhdestä kaiselle annettaisiin, ei Kristuksenleivästä, niin silloin olemme kaikki Vanhan aatamin hillitsemiseksi ruumista ja verta, vaan sata kultara-yksi leipä ja yksi ruumis, 1. Kor. Vieläkin on tämä sakramentti haa, tai jotain halvempaa, silloin10:17, sillä siinä on yhtäläinen usko, jokaiselle hyödyllinen ja tarpeellinen sinne joukossa mentäisiin, juostaisiinyhtäläinen tunnustus, yhtäläinen rak- hänen omankin persoonansa suhteen. ja tungettaisiin, vieläpä sokeatkinkaus ja yhtäläinen toivo. Ja samoin Sillä jos saisin sakramenttiin vasten- ihmiset antautuisivat vaaraan ja juok-kuin viini on monta viinirypälettä ja mielisyyden ja sen ylönkatsoisin sisivat suurten virtain ja vesienmonta viinimarjaa yhteensä, joilla enkä kiittäisi Herraamme Kristusta, läpitse sellaisten rahain tähden. Eiköjokaisella itseksensä on ruumiinsa ja niin oma vahinkoni se olisi, sillä mitä meidän, jumalattomain ihmisten,muotonsa, mutta heti kun marjat ovat kauemmin olen sieltä poissa, sitä pa- pitäisi hävetä, että näin halvan rahanpuserretut viiniksi, niin ei sitten hempi on laitani. Se on kyllä tosi, tähden niin hyörimme ja pyörimme?enään ole yhtään erilaisuutta viinissä, ettei Herramme Kristus oman per- Tässä ei ole kultarahaa, jotka pianvaan se on sitten kauttaaltaan soonansa vuoksi tarvitse, että Häntä ovat kulutetut, vaan Jesuksen Kris-yhtäläinen, makea ja oivallinen neste, muistaisit, mutta sinä tarvitset sitä tuksen ruumis ja veri, jolla me ol-niin tulee kristityinkin olla. Tämä on itse, sillä jos et tahdo ajatella Kris- emme lunastetut. …vanhain isäin selitys, ja se ei ole tusta, niin täytyyhän sinun ajatella Sentähden tahtoo Herrammeväärä, sillä sakramentti on oleva sii- perkelettä. Mutta siitä sinulla ei ole Kristus ehtoollisellansa varoittaahen hyvä, että kristityt pysyisivät mitään hyötyä, vaan paljasta vahin- m e i t ä , e t t e m m e o l i s i n i i n k i-hyvin koossa yhdessä mielessä, koa. Ja vaikka perkele ei voisikaan ittämättömiä, vaan tietäisimme, ettäopissa ja uskossa, ettei jokainen olisi sinua vahingoittaa, niin olet kuitenkin mennessämme pyhälle sakramentilleeristetty omaksi jyväksi itsellensä, ja löytävä vihollisesi tykönäsi omassa ja tunnustaessamme siellä uskommetekisi itsellensä omaa oppiansa ja povessasi. Sillä sinulla on tykönäsi muitten kristittyin kanssa, Häntä sil-uskoansa. saarnaaja, joka sinun kanssasi syö ja loin niin palvelemme, että me itse Tämä on taas yksi tämän ehtool- juo, makaa ja valvoo, nimittäin oma siitä suurimman hyödyn saamme.lisen hedelmä, että rakas Herramme lihasi, vanha Aatami, jonka sinä otat Sentähden tulee meidän erinomattainKristus niin sydämellisesti asetti sak- mukanasi vuoteelle, jonka keralla kiittää Häntä ja iloita siitä, että meilläramentin yksimielisyyden voimassa sinä nouset ylös ja panet maata; hän Hänessä nyt on armollinen paimen,pitämiseksi opissa, uskossa ja saarnaa sinulle taukoomatta, voi ylimmäinen pappi, joka ei ainoastaanelämässä. Ulkonaisesti emme voi olla myös mukavasti sovitella asian- ole uhrannut itseänsä meidänyhtäläisiä, sillä täällä maailmassa on haaroja vetääksensä sinut allensa tähtemme, vaan joka myöskin ravit-erilaiset säädyt; jos niissä on oikein maahan, että tulisit mitä kauemmin see meitä ruumiillansa ja verellensä,elettävä, niin täytyy myös olla eri- sitä kylmemmäksi, jopa niin hitaaksi mikä meidän edestämme annettiin;
 11. 11. 11 Saarna Kartta Herran kuoleman oikeaa julistamista ja Herraa Kristusta ajattelemista, ni- inkuin Hän sanoo: se tehkää minun muistokseni. Ajattele nyt itse, mitä sellaisista ihmisistä pitää uskoa, jotka kerskaa- vat olevansa kristityitä, ja kuitenkaan eivät koko vuotena nauti korkeaa sakramenttia? Ne on perkele kaiketi niin riivannut, että he joko eivät koskaan ota vaaria synneistänsä, eivätkä siis ajattele, miten voisivat päästä vapaiksi ja irti niistä, tai myöskin rakastavat tätä ajallista elämää enemmän kuin ijankaikkista. Kumpikin näistä on kauhistavaa kuulla; ken siis tahtoo olla oikea kris- titty ja nimensä mukaan käyttää it-Ehtoollinen. Pietari, Iisakin kirkko. Kuva: VP seänsä kristillisesti, hän ei saa olla tätä ehtoollista nauttimatta, vaaneikä Hän kuitenkaan siitä enempää nyt olemme jälleen saaneet oikean usein ja halulla nauttia sitä; sillä mepyydä, kuin että ajattelisimme Häntä, opin puhtaana ja selvänä ja koska tarvitsemme sitä varsinsillä uskossa itseämme ja kristikuntaa tiedämme, että korkeaa sakramenttia välttämättömästi, niinkuin ylempänäyksimielisyydessä säilyttäisimme. nauttiessamme pääasia on siinä, että jo sanottu on.Ken nyt ei tätä tahdo tehdä, hän ei ensiksi ylistyksellä ja kiitollisuudellaparempaa ansaitse kuin kuulla villi- ajattelemme Kristusta Hänen hyväin Ahtisaarnoja. Martti Luther,. Luther-henkeä, joka saarnaa hänelle, ettei töittensä edestä, ja toiseksi ammen- CD. SLEY. (Otsikot, VP)ehtoollisessa muka nautita muuta namme siitä lohdutusta ja uskommekuin leipää ja viiniä.... vahvistusta, etteivät sydämemme Jumala auttakoon meitä, että epäilisi Jumalan toki tyytyvän meihinoikealla ymmärryksellä ja suurem- eikä tahtovan olla vihoissaan meillemalla vakavuudella voisimme synteimme tähden, koska Kristus onkäyttäytyä ja pysyä tässä (p. ehtool- antanut ruumiinsa ja vuodattanutlisen oikeassa käytännössä); koska verensä meidän edestämme. Tämä on Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun tur- vani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaaassa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys. Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn ta- varaan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan. Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mu- kaan. (Ps. 62:6 -13)
 12. 12. 12 Saarna KarttaJumalan sana ei siirry eikäsopeuduYRITYKSISTÄ PERUSTELLA NAISPAPPEUS A. RAAMATUN LINJA B. KESKITIE LINJA C. NAISPAPPEUDEN Paimenvirka on virkaan asetettujen HYVÄKSYVÄ LINJA miesten virka seurakuntalaisten “En ota kantaa.” palvelemiseksi Jumalan sanalla ja Naispappeus on oikein. sakramenteilla. Voidaan hyväksyä naispappeus käytännössä Toimitaan yhdessä “evankeliumin tähden”. PERUSTUS JUMALAN PERUSTUS IHMISEN PERUSTUS IHMISEN SANA SOPEUTUMISHALU TAHTO Aina emme ole selvästi tietoisia liittyä siihen tunnustamalla todeksi“Kristuksen oppi on kuin kannanottomme taustoista, vaan, sen, mitä Kristuksen kirkko on tun-yhdestä langasta kudottu kuten on inhimillistä, me teemme nustanut jo 2000 vuotta.puku. Se on Pyhän Hen- niin kuin olemme nähneet muidenkin Jumalan sana on ottanut selvän tekevän tai kuulleet joltakin auk- kannan naispappeuteen. Se ei olegen taitava kutomus, jos- toriteettina pitämältämme henkilöltä. Raamatussa ehdonvallankysymys.sa jokainen silmukka on Tällä kirjoituksella haluan antaa joi- Paimenvirka on johdonmukaisestiharkittu ja päämääräänsä takin työvälineitä, joiden avulla kris- osoitettu Raamatussa virkaan asete-nähden erittäin tarpeel- titty voi suunnistaa muutamien pe- tuille miehille. Tässä opissa Kristuk-linen.” rusväitteiden hetteikössä. sen kirkko on taivaltanut jo 2000 Kristitty haluaa sitoutua Jumalan vuotta. Todistukset siihen ovat vas- sanaan. Hän on saanut kuulla sen taansanomattomat. mukaista julistusta ja löytänyt armol- Vasta viime metreillä, 1950- lisen Jumalan. Hän on saanut synnit luvun jälkeen, on osa kirkoista poik- Moni kristitty joutuu elämänsä anteeksi ja tullut rauhaan Jumalan ennut tältä tieltä. He ovat ottaneetaikana usein ottamaan kantaa nais- kanssa. Armollisen Jumalan löytämi- uuden kannan ja hyväksyneet nais-pappeuskysymykseen. Työpaikoilla, nen on tehnyt Raamatun rakkaaksi. pappeuden.koulussa ja valtiokirkossa voi tilanne Raamatun arvovalta perustuu Lupaa tälle menettelylle on et-tulla yllättäen. siihen, että se on Jumalan sana. sitty Raamatusta, mutta tulokset- Jokaisessa kannanotossa, olipa se Vaikka ihmiset ovat kirjoittaneet sen, tomasti. Edelleenkään ei ole pitävääkanta otettu käytännön tekona taikka he ovat kirjoittaneet sen Pyhän Hen- R a a m a t t u - p e r u s t e l u a n a i s p p a p-suullisesti otetaan samalla kantaa gen välittömässä ohjauksessa. Siksi peudelle. Raamatun selvä sana on senRaamatun asemaan kristityn hen- sen auktoriteetti ulottuu kirkkojenkin torjunut, siksi asiaa on mahdotonkilökohtaisessa elämässä. Jokainen yläpuolelle. Yksikään ihminen taikka perustella Raamatulla. Sen sijaan onteko ja sana on aina myös Raamattu- edes kirkolliskokous ei saa asettua siirryttykin joko a) dogmaattisiin pe-tunnustus. Raamattua vastaan. Me voimme vain rusteluihin, b) toimintamahdollisuus-
 13. 13. 13 Saarna Kartta olen käskenyt teidän pitää”. - ”Yhteyden tähden on mentävä mukaan” aate. Yhteys-käsitys on tässä ajattelutavassa irrotettu sen raamatul- lisesta kehyksestä ja siirretty ihmisten yhteisöllisiin tarpeisiin perustuvaan kehykseen. Y h t e y s o n y h- dessäolemista ja tois- tensa hyväksymistä. Suurin synti tässä ke- hyksessä on yhteisön kyseenalaistaminen. Yhteisö on Kristuksen ruumis ja perusteluun kuuluu, että kaikki Jeesuksen käsky evankeliumista eli kaste- ja lähetyskäsky liittää kasteen ja opetuksen yhteen ja sa- yhteyden kritisoiminen maan ketjuun. Yhtään lenkkiä ei ole ihmisella tai kirkolla lupaa poistaa. on Kristuksen ruumiin kritisoimista. Tässäperusteluihin. Usein nämä perustelut huomattu, että Pyhällä Hengellä ei unohdetaan kuitenkinliittyvät läheisesti toisiinsa. ole turhia sanoja ja opetuksia. Herramme asettamat muuttamattomat Asettamalla sanan toista Raama- ykseyden ja yhteyden ehdot: Kristusa) Dogmaattiset perustelut tun sanaa vastaan ihminen asettuu ja hänen sanansa on ykseyden ainut - ”Kysymys ei ole minulle käytännössä Raamatun yläpuolelle perusta. Ihmisen on kunnioitettava Jumalaa turvautumalla siihen, mitäRaamattukysymys” tai “Kysymys ei sen tuomariksi ja tekee kuten en-ole minulle pelastuskysymys” tai simmäisen vuosisadan harhaopettaja hän on ilmoittanut. Meillä ei ole“Kysymys ei ole minulle tärkeä”: Markion, joka poisti omasta Raama- muuta vakuutta Jumalan tahdostaNäiden kysymysten esittäjä on otta- tustaan mielestään “väärät” kohdat, kuin hänen selvä ilmoituksensa. "Josnut opillisen kannan, jossa hän on jotka eivät tukeneet hänen mielikuvi- te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsianimääritellyt käsityksen Raamatusta tuksesaan luomaa jumalakuvaa. Jee-uudelleen. Raamattu on hänelle kirja, suksen Raamatussa kaikki kohdat (Joh. 8:31), “Jos he ovat minua vai-josta voi poiketa tarpeen tullen. Pyhä tulevat toisiaan ja kuuluvat yhteen nonneet, niin he teitäkin vainoavat;Henki ei ole tämän ajattelutavan mu- kuin “toivon ankkurin” lenkit, jonka jos he ovat ottaneet vaarin minunkaan tarkoittanut mitä on kirjoittanut, alkupää on viety taivaaseen. Kaikki sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.” (Joh. 15:20),vaan joustaa itsekin sanastaan. Jotkut kohdat palvelevat evankeliumia.tämän linjan kannattajat perustautu- Ne siis palvelevat, ne eivät ole alis- "Jos joku rakastaa minua, niin hänvat kristillishumanistiseen dogmiin, teisia evankeliumille. Tätä voidaan pitää minun sanani, ja minun Isänijonka mukaan Raamattu on hämärä verrata myös vaatteeseen. Kristuksen rakastaa häntä, ja me tulemme hänenitsessään ja tarvitsee aina ihmisen oppi on kuin yhdestä langasta ku- tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se eitulkitsemaan sitä. Tulkinta on rat- dottu puku. Se on Pyhän Hengen tai-kaiseva, ei Raamatun sana. tava kutomus, jossa jokainen sil- pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan - ”Evankeliumin tähden” voi- mukka on harkittu ja päämääräänsä Isän, joka on minut lähettänyt. (Joh.daan luopua Herran käskystä (1. nähden erittäin tarpeellinen. Purka- 14:23-24), “Joka ei ole minun kans-Kor. 14:26-37) taikka jättää se malla yksikin silmukka puututaan sani, se on minua vastaan, ja joka eihuomiotta. Tässä ajattelumallissa on Jumalan työhön ja arvioidaan hänet minun kanssani kokoa, se hajottaa.”nostettu yksi Raamatun opetus ymmärtämättömäksi kutojaksi. Myös (Luuk. 11:23).(evankeliumi) ja asetettu se toista Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyopetusta vastaan. Näin luodaan ti- on “Evankeliumin tähden voimme -“On seurakunnan hajotta-lanne, jossa ihminen valitsee sen luopua” dogmia vastaan. Kaste ja mista, jos ei mene mukaan”. Tämän ajattelutavan kannattajat eivät olemielestään keskeisemmän käsityksen lähetyskäsky on käsky evankelium-ja voi tuntea omassatunnossaan ista ja siihen kuului erottamatto- ymmärtäneet sitä, että Kristuksenmielihyvää siitä, että keskittyy olen- man jatkona se, että “opettakaa seurakunta on Jumalan perustamanaisiin kysymyksiin. Tässä ei ole heitä pitämään kaikki mitä minä eikä sitä ihminen voi hajottaa. On
 14. 14. 14 Saarna Karttaihmisen kykyjen yliarvioimista sa- b) Toimintamahdollisuusperus- asioihin. Tämä väite on osaksi totta.noa, että joku henkilö voisi hajottaa telu Voimme vaikuttaa äänestäjinä kirkonseurakunnan. Lampunjalan voi Suomen evl-kirkko on asemoinut päätöstentekoon. Voimme myöstyöntää paikaltaan vain lampunjalan itsensä hyvin jyrkästi naispappeuteen yrittää vaikuttaa paikallisseurakun-pystyttäjä itse, ja sen hän on luvannut ja valjastanut koko kirkollisen seura- tamme pappeihin. On huomattava,tehdä, jos seurakunta ei ole hänelle kuntasysteeminsä sen aatteen että vasta kirkosta eroaminen onkuuliainen (Ilm. 2:5). Kristuksen seu- edistämiseen. Näillä näkymin nykyi- jättäytymistä evl-kirkon ulkopuolelle.rakunta pysyy aina, vaikka se voi sessä seurakuntarakenteessa ei ole Kun olemme kirkon jäseniä jajoltakin paikkakunnnalta tilapäisesti perinteisen kristityn kirkollinen tule- elämme Raamatun mukaisesti ju-loppua. Ihminen voi myös itsensä vaisuus. malanpalveluselämää joko vieläerottaa seurakunnasta siirtymällä pois Jo nyt useilla paikkakunnilla muutamissa mahdollisissa seurakun-totuudesta taikka hyväksymällä kristityt ovat joutuneet väistymään nissa taikka niissä herätysliikkeidenelämäänsä joko salaisen tai julkisen paikallisseurakunnista herätysliikkei- järjestämissä jumalanpalveluksissa jasynnin. Totuudesta luopuminen ja den järjestämiin jumalanpalveluksiin. pidämme seuroja ja Raamattu-synnin hyväksyminen ovat molem- Tämä on kuitenkin aiheuttanut opetusta, me voimme tällä vaikuttaamat uskonsa kieltämistä teoillaan. keskestelua ihmisten keskuudessa. kaikkein parhaiten kirkkoomme. Seurakunnan Herra on itse anta- On esitetty muun muassa seuraava Väärää oppia ja sanasta luopumistanut neuvoksi “Kavahtakaa vääriä väite: vastaan voi taistella vain pysymälläprofeettoja...”. Väärän opetuksen ja sanassa ja tunnustuksessa sekä kut-Jumalan sanasta luopuneiden opetta- sumalla muitakin mukaan sellaiseenjien luota väistyminen on ollut kris- “Väärää oppia ja sanasta toimintaan, jossa Kristuksen kokotittyjen tapa toimia aina varhaiskir- luopumista vastaan voi evankeliumi ja “kaikki mitä minäkon ajasta lähtien. Jos oma kirkko taistella vain pysymällä olen käskenyt teidän pitää” on tasa-siirtyi harhaoppiin, oikeassa opissa sanassa ja tunnustuk- painoisesti mukana ja tunnustettu. Etpysyvät kristityt siirtyivät viereisen sessa sekä kutsumalla auta ihmisiä sopeutumalla heidänkorttelin kirkkoon, jossa rakastettin menoonsa, vaan kutsumalla heitä muitakin mukaan...”Kristusta, pysyttiin oikeassa opissa, mukaasi, keinoja kaihtamatta,uskossa ja kilvoituksessa. Tätä ei parannuksen askelille (väkevätpidetty seurakunnan hajottamisena, -”Jos jättäydymme ulkopu- muulit tarvitsevat lujempaa keho-vaan kristillisenä kilvoitteluna. Ha- olelle, emme voi vaikuttaa kirkon tusta kuin hennot karitsaiset).jottajat ovat aina ne, jotka tuovat asioihin.” Tämän ajattelutavan mu- Sinäkin tarvitset parannuksen as-väärän opin ja jumalattoman elämän kaan on pysyttävä kirkon menossa kelia pitkin matkaasi, niin tarvitse-seurakuntaan. Näin on, vaikka heitä mukana ja vähitellen hyväksyttävä vat myös ystäväsi. Missä on syntienolisi enemmistö ja heillä olisi uusi meno taikka oltava ilman ju- anteeksiantamus, siellä on elämä jakeskenään hengellisen näköinen malanpalvelusta ja Herran pöytää. autuus.kanssakäyminen. Ajatellaan, että vain mukana py- VP symällä voimme vaikuttaa kirkon Avoin  kirje  kirkkomme  pää.äjille Arvoisat päättäjät. Te sanotte, ettei kysymys naispappeudesta ole teille tärkeä. Hyvät ihmiset. Jos se ei ole teille tärkeä, niin voittehan antaa sitten Raamatun kannassa pysy- neille täysi kirkollinen tulevaisuus, koska kysymys on säädetty Jumalan sanassa ja on siksi heille tärkeä. Luulen, että kysymys on teille kuitenkin niin tärkeä, jopa ainoa tärkeä, kuten olemme huo- manneet, että olette sulkeneet toisin ajattelevilta papinvirat, pappisvihkimykset, seurakunnat ja tuhonneet heidän tulevaisuutensa kirkossa. Nyt jotkut teidän laillanne ajattelevat tekevät sitä jo herätysliikkeissäkin, koska “asia ei ole heille tärkeä”. Olen aika usein kuullut tämän perustelun. Ja aina olen ihmetellyt. Herralle ja Pyhälle Hengelle kysymys oli tärkeä. Siksi mekään emme häpeä todistusta Her- rastamme ja hänen sanastaan.
 15. 15. 15 Saarna KarttaMUUT LEHDET ANDRA TIDNINGARKyrka och Folk nr. 7 2012 Ledare. P- lee suvaitsevaisuuden sisällön. SilleA Grunnan Raamatun mukaan meille ei ole luon- ei siis ole juuri mitään muuta todel- taista pysyä uskossa ja Jumalan lista mittaria. Se, mikä enemmistölle ...Vad är det som säger att man, hyvässä tahdossa. Päinvastoin meille on suvaitsevaisuutta, saattaa vähem-genom att själv överge insedd san- on luontaista etääntyä ja vähitellen mistöstä tuntua täydelliseltä suvait-ning och att på profanpolitiskt manér luopua Jumalasta ja hänen tahdo- semattomuudelta. Ja päinvastoin...skapa allmänna allianser, kan främja staan. Raamatussa on tästä runsaastien biblisk, evangelisk reformation esimerkkejä ja varoituksia. Samoin Gladiolus, 2007 Aleksi Kuokkanenoch väckelse som hjälper människor kirkkohistoria kertoo lukuisia surul-till nöd över sin synd och en lisia esimerkkejä siitä, että kristityt ...Lopuksi tahtoisin sydämestänisaliggörande tro på Frälsaren? In- ovat luopuneet Jumalan sanasta ja muistuttaa, miten Luther kehottaagenting. Även om det finns mycket opettaneet ja toimineet vastoin Raa- jokaista kristittyä miettimään omaagott i olika kyrkor och vi får vara matun opetuksia. Kenelläkään meistä ennaltamääräämistään taivaaseen.ödmjuka inför att det är Gud som ei ole varaa ajatella: ”Niin ei voi ta- Älä koskaan mieti, oletko valittu pe-avgör och styr framtiden, så är Her- pahtua minulle.” lastukseen muuta kuin evankelium-ren ändå alltid densamme. Den he- ista käsin! Tämä tarkoittaa, että ky-lige Ande tar inte tillbaka sitt ord. Mikä on lääke tähän tautiin? Siitäkin symykseen "Olenko minä valittu pe-Och vad bekännelsen sammanfattat puhutaan Raamatussa useasti. Se on lastumaan?" saat vastauksen vain jafrån Guds ord gäller lika mycket när palaaminen Jumalan yhteyteen ka- ainoastaan vastauksesta kysymyk-man är få som när man är många. tuen ja uskossa, rukoillen ja pureu- seen "Onko Kristus kuollut minun tuen Jumalan sanaan... puolestani? Olenko uskolla vas- Vi får inte tappa bort angelägen- taanottanut Hänen sakramenttinsa?"heten om att söka finna och bevara Rukouksen lisäksi meille on annettu Silloin huomaat, että Jumala on jovad som är sant. Endast utifrån en Jumalan sana, joka kykenee ratkaissut asian sinun puolestasi, ko-gemensam strävan efter enhet kring säilyttämään meidät uskossa. Raa- ska hän on lähettänyt Poikansa sovit-Guds ord och en rätt förståelse av mattu on siitä ihmeellinen, että sen tamaan syntisi. Hänessä, Jeesuksessaordet blir det en verklig enhet som sanoma vaikuttaa elämässämme mo- Kristuksessa, sinä olet varmasti val-sedan kan gå vidare, om Gud vill. nella tapaa, kun kuulemme tai ittu! "Joka uskoo ja kastetaan, se tu-Det är inte vi människor som ska luemme sitä. Jos ihminen asettuu lee autuaaksi; mutta joka ei usko, se”fixa” enhet. Vi borde lära av Sven- Sanan yläpuolelle ja torjuu sen, se kadotetaan"(Mark.16:16).ska missionsförbundets misstag att paaduttaa hänet. Jos asetumme Raa-inte ta ställning för eller emot barn- Luther neuvookin elämänsä eh- matun kuuntelijaksi ja oppilaaksi, se toona näin: "Sen tähden meidändop. Med tiden har oklarhet i en uudistaa elämäämme ja palauttaafråga lett till oklarhet i allt fler pitäisi inhota ja karttaa näitä meidät Jumalan rakkauteen ja hyvään ilkeämielisiä sanoja, joita epikuro-frågor. Till sist har man fått ett sam- tahtoon. ...fund som utan partipolitiskt tvång till laiset heittelevät edestakaisin: Josstor del bejakar en långt driven lib- niin pitää tapahtua, niin tapah-eral teologi. Det är aldrig tillrådligt tukoon. Sillä Jumala ei tullut alasatt kompromissa med sitt, såvitt man Sanansaattaja 1.2.2012 Hannu Kippo taivaasta tehdäkseen sinut epävar-förstått, av Guds ord upplysta sam- maksi ennaltavalitsemuksestasi,vete.... Yleensä on niin, että ihminen opettaakseen sinut pitämään halpana hyväksyy vain yhden mielipiteen: sakramenttaja, rippiä ja muita juma- omansa. Minä olen suvaitsevainen, lallisia säädöksiä. Totisesti, Hän mutta tuon toisen mielipide ilmentää asetti ne tehdäkseen sinut täysinUusi tie 7/2012 Leif Nummela suvaitsemattomuutta. Pekka varmaksi ja siirtääkseen pois Rahkonen on oivaltanut tämän piir- epävarmuuden taudin sydämestäsi, ...Kun apostoli Paavali luonnehti roksessaan tämän viikon Sanansaat- jottet ainoastaan voisi uskoalopun aikojen ihmistä – eli ihmistä, tajassa. Siinä suvaitsevaiset toivotta- sydämellä, vaan myös nähdä fyysis-joka elää Jeesuksen taivaaseenastu- vat toisinajattelevat Impivaaraan. illä silmilläsi ja koskettaa käsilläsi.misen ja hänen toisen tulemuksensa Suvaitsevaisuus on aina puolueel- Miksi sinä sitten hylkäät nämä javälisenä aikana – hän kertoi, että tänä lista. Joskus suvaitsevaisuuden nimeä valitat, ettet tiedä oletko ennaltaaikana ”tapahtuu uskosta luopuminen kantava asenne voikin edustaa mitä määrätty? Sinulla on evankeliumi,ja ilmaantuu itse laittomuus ih- suurinta suvaitsemattomuutta. sinut on kastettu, sinulla on rippi;mishahmossa”. Myös Jeesus itse ja olet kristitty." (LUTHER`S WORKS:hänen muut apostolinsa puhuivat Kautta historian on ollut Lectures on Genesis, Genesis 26:9 [samasta asiasta useaan otteeseen. nähtävissä, että enemmistö määritte- W, XLII, 460 - 463]- oma käännös).
 16. 16. 16LÄHETYSMAILTAKUVIA SIPERIASTA KARATUUSAN ALUEELTA Kuvaselitykset: Karatusan pastori Vitali Lugatsov. Vitali ja Joose Pitkänen vierailulla Toukomettisen lähetyspiirissä, Karatuusaan siirrettävä kirkko, talvikuvaa Karatuusasta ja lapsia leirillä.

×