Kesäkuun 2012 Saarna Kartta

540 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kesäkuun 2012 Saarna Kartta

 1. 1. Saarna Kartta KESÄKUU 2012, 3.VSK. EVANKELIUMITEKSTIEN TAUSTOJA UUTISIA Sisällys: Johannes Kastaja Kesäkuun evankeliumitekstien selitykset, 4-7 Laestadius: Pellon hoitaminen Mikä on jumalanpalvelus?: Uskontunnustus Raamattu on Jumalan sana Muut lehdet LähetysmailtaMuut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias,mutta hänen äitinsä sanoi: "Ei, hänen nimekseen tulee Johannes."Toiset sanoivat: "Eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä."He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaalapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: "Hänennimensä on Johannes." Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkelläSakarias sai puhekykynsä takaisin, ja hän puhkesi ylistämään Ju-malaa.    Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan, ja näistä tapah-tumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotkaniistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat: "Mikähäntästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen yllään. (Lk. 1:60-)
 2. 2. 2 Saarna KarttaSaarna Kartta Johannes KastajaLehden tarkoitusksena on palvella JUMALAN TUULI ON JUMALAN SANApappeja, saarnaajia, pyhäkou- TAPAUS KUOPIO 2012lunopettajia ja evankelistoja julis-tajantehtävässään syventymälläkirkkovuoden mukaisiin Raama-tun teksteihin, kristinoppiin sekäajankohtaisiin kysymyksiin. Myösmaailmanlaajuinen lähetystyö on Kesäkuu on Johannes Kastajan Työläs oli Johanneksen taival, mutta Juma-lehden kiinnostuksen kohde. kuukausi. lan sana menestyi. Paljon kansaa tuli hänenToimitus Kesän puhjettua kukkaan muistelemme tykönsä. Siinä oli saarnamies, joka ei kat-Päätoimittaja Juudean vuorimaan ihmeellistä tapahtu- sonut ihmiseen, vaan lähettäjänsä tahtoon.Vesa Pöyhtäri maa, jossa lapsen nimen antaminen sai Nöyrät saivat armon, parannukseen taipu-Raitalantie 3 mykän puhumaan. Sakaria uskoi Jumalaa ja vat saivat parannuksen kasteen. Kasteelta90650 Oulu pyysi itselleen kirjoitustaulun. Hän kirjoitti nousi monia onnellisia ihmisiä.AvustajaTapani Vähäkangas, Hel- Jumalan sanan tauluun. Siitä saattoivatsinki kaikki lukea ja totella sanaa. Hän määräsi Kaikkia ei kuitenkaan kastettu. Nyt ei lapselle sen nimen, jonka hän oli saanut haettu Jumalan edessä kastepisteitä jaJulkaisija: Vesa Pöyhtäri enkeliltä tehtäväksi antaa lapselle. Usk- hurskautta ihmisten silmissä. Oli tehtävä ollisuus Jumalan sanalle toi siunauksen totinen parannus. Hurskastelu ei riitä vaanLehti on ilmestynyt vuodesta hänen elämälleen välittömästi. Samalla se se on samaa pahaa juurta kuin roimat2010 monisteena sekä netti-lehtenä. toi siunauksen koko Juudean asukkaille, synnit. Luikureita ei kastettu vaan heidät kun poika varttui ja alkoi parannussaarnan. torjuttiin kyykäärmeen sikiöinä. Ehkäpä heIlmestyminen: kuukausilehti eivät oikeastaan halunneetkaan käydä Johannes Kastajasta voi sanoa, että poika erämaan profeetan oppilaaksi?Tilaukset: tuli isäänsä. Sakarias uskoi enemmän Juma-Hinta: Vuosikerta 25 e laa, kuin niitä sukulaisia ja ystäviä, jotka Kesäseuroissa ja juhlissaLähetysrenkaan jäse- ihmetellen painostivat hänen puolisoaan Miten tämä liittyy meidän kesäseuroi-nille ilmainen044-2175410 Elisabetiä tottelemaan heitä ja antamaan himme ja kesän juhliin? Meidän seurat javpoyhtr@hotmai.com pojalle per inteen mukaan nimeksi jumalanpalvelukseet jatkavat Herran Kris- Sakarias, isän nimen. Johannes Kastajakin tuksen antamaa lähetystehtävää. VanhanVesa Pöyhtäri on Suomen uskoi Jumalaan. Hän alkoi toimimaan Her- liiton viimeistä profeettaa ja hänen Her-evankelis-luterilaisen kirkon ran nimessä. Hän uskoi kaiken sen, mitä raansa Kristusta yhdisti yksi piirre: he tah-pastori. Hän työskentelee hän kuuli kylänsä synagoogassa luettavan toivat seurata Jumalan sanan viitoittamaalähetysrengastyöntekijänäjärjestössä LFF.. pyhistä kirjoituksista, hän uskoi Sakariaan tietä. Sakarias luetutti Jumalan sanan lii- kehotukset ja varoitukset, kun tämä tutaulusta, Johannes täytti sanan saarnaaja-Liity Vesan lähetys- Mooseksen lain mukaisesti opasti häntä toimessaan lyhentämättömänä, Jeesusrenkaaseen. Rengas toimii jumalanpelkoon. Kaikkien näiden sanojen Kristus toi armon ja totuuden, josta sanaLFF ry:n puitteissa. johdattamana Pyhä Henki teki hänessä oli ennustanut. Kirjoitukset eivät rauen-vpoyhtari@hotmail.com hiljaa työtään. Maaperä oli otollinen, pelto neet tyhjiin hänen kohdallaan. Näiden oli hyvää multaa. Siemen iti ja juuret raamatulisten esikuvien pohjalta kesäseu- työtyivät syvälle maahan. rojen käsikirjoitus on ennalta kirjoitettu. Pyhän Hengen erityinen siunaus tarvittiin, Me olemme Kristuksen opetuslapsia, kun sillä Johanneksen tuli käydä valmistamaan tuomme puheessamme esillle armon ja tietä Kristukselle. Ihmisten sydämet olivat totuuden. Syntinsä tunnustaville julis- kivikkoiset ja esteitä täynnä. Jumalan sana tetaan kaikki synnit anteeksi, ja katumat- oli painettu taka-alalle ja tilalle oli tuotu tomia kehotetaan kääntymykseen ennen perinnäissääntöjä, rabbien tulkintoja, sad- kuin on liian myöhäistä. Herramme on dukeusten lievennyksiä ja lisäksi vielä silk- asettanut puimatantereensa ja hän polttaa kaa inhimillistä laiskuutta ja saamat- ruumenet tulessa, mutta nisunsa hän tomuutta. kokoaa aittaan. Maailman viljakenttien yli käy Herran tuuli kaikkialla maailmassa. Se tuuli on ennen kirjoitettu Jumalan sana.
 3. 3. 3 R a a m a t t u- kartta netissäTaivastielläLuulajassaLuulajan rukoushuoneen alttaritaulu on nimeltään Taivastie. Kuvan on suunnitel-lut ja valmistanut sairaanhoitajana työskentelevä Britt-Marie Wälivaara. Taiteilijaon kuvanut siinä taivastietä, joka alkaa Kristuksen rististä, johtaa Jumalan luokseja ulottuu aina alimmalle portaalle lattiaan saakka saavuttaakseen kaikki ihmiset,nekin, jotka eivät tunne itseään arvollisiksi.Taulun väriksi taiteilja on valinnut sydänveren värin, joka hapekkaana lähteesydämestä ja antaa elämän kaikille, joiden luokse se saa tullaRisti on tehty karkeaksi ja sen pinta on poltettu. Se aivan kuin ei kuuluisi taide-teokseen ja tulee siitä esille tyylirikkona. Tällä taiteija on kuvannut sitä maail-manhistorian suurinta tyylirikkoa, joka tapahtui Golgatan ristillä, jossa taivaan jamaan luoja ja kuningas sai joutua kuolemaan ja kärsimään luomansa ja rakasta-mansa luomakunnan edestä.Kuvateksissä lukee “Maa, joka vuotaa maitoa ja hunajaa” sekä alhaalla “Jumalalleon kaikki mahdollista”. Kuvassa on Joosua ja Kaaleb, jotka tekivät toisin kuin ne10 muuta vakoojaksi lähetettyä. Kymmenen lisäsi sanoinsa mutta... Joosua jaKaaleb katsoivat mahdollisuuksia valloittaa maa uskon kautta, Jumalan avulla.Uskon kautta meillä on vanhurskaus, se on Jumalan voimassa, ei meidän omas-samme.
 4. 4. 4 Saarna KarttaKESÄKUUN EVANKELIUMITEKSTITKolminaisuuden päivä tahtoo.” (Joh. 4:21-23). Pelastus on pyhittävä merkitys on siinä, että ni-Salattu Jumala rukoilla Isää ”Hengessä ja totuudes- issä on Kristuksen veri. Veri tuo sovi-Matt. 28: 16-20 sa”. Tällaiseen elävään rukousyhtey- tuksen. Sanan saarna ja sakramentit teen Jumalan kanssa pääsee kaikkial- on Golgatan verilähteestä ammenta-”Sille vuorelle” la siellä, minne evankeliumi Kristuk- mista. Jeesus oli antanut opetuslapsil- sesta julistetaan oikein ja jossa ihmi- Kaste ja evankeliumin julistus onleen käskyn mennä Galileaan eräälle set kastetaan kolmiyhteisen Jumalan tapahduttava kolmiyhteisen Jumalantietylle vuorelle. Kohtaamispaikaksi nimeen Kristuksen ruumiin eli seura- nimeen. Jumalan nimi tuo Jumalanvalittu vuori oli opetuslapsille tuttu. kunnan yhteyteen. läsnäolevaksi. Jokainen tilaisuus, jos-Suomalaisittain voisi enemmänkin sa julistetaan Raamatun mukaisestipuhua mäestä, sillä Galileassa ei juuri Kaste- ja lähetyskäsky on käsky evankeliumia ja jokainen kastetilan-muita vuoria olekaan kuin Hebronin evankeliumista ne, joka toimitetaan kolmiyhteisenlumipeitteinen vuori. Tavalliselle suomalaiselle kas- Jumalan nimeen on Jumalan teko. Jeesus valitsee pakanoiden Gali- tekäsky on muuttunut alkuperäisestä Jumala pyhittää nämä tilaisuudetlean paikaksi, jossa hän antaa kaste- käskystä vain kastumiskäskyksi ja läsnäolollaan. Hän on myös se, jokaja lähetyskäskynsä. Syitä voimme parhaimmillaankin vain nimenanto- jakaa lahjansa näissä armonväli-vain arvailla. Ehkä ajatuksena oli Ga- juhlaksi. Ihminen on maallistuneessa neissä. Ihmisen osuus on olla vainlilean seudun maine ”pakanoiden Ga- viisaudessaan tyhjentänyt käskyn ja sanan palvelijana ja tehdä nämä teotlileana”. Näin opetuslapseuttamiskäs- tehnyt siitä mukavan toimituksen, Kristuksen puolesta.ky olisi luonnollisessa ympäristös- jossa ei puhuta juurikaan kastekäskyn Pelastus on tarkoitettu ”kaikillesään ja logistisesti perusteltu valinta. lukemisen lisäksi kasteen lahjasta kansoille”. KamputsealaisellePakanoiden luokse olisi vain kiven- sekä uudessa elämässä vaeltamisesta. ystävälleni, joka oli saanut baptistienheitto ja heitä aivan vilisi Galileassa. Jeesukselle ja apostoleille kas- kasteopetusta, tämä todistus oli rat- Toinen syy Galilean valitsemi- tekäskyn merkitys oli aivan toinen. kaiseva, kun hän pohti, voiko hänseksi lienee käskyssä itsessään. Käs- Kuten jo edellä todettiin, käsky on kastaa lapsensa. Hän ymmärsi, ettäky on uuden liiton tärkein käsky. Se uuden liiton tärkein käsky, sillä se on Kristuksen käsky on totaalinen. Seon käsky pelastuksesta. Jeesus irrotti käsky evankeliumista eli pelastukse- ulottuu kaikkialle ja sulkee piiriinsäpelastuksen Jerusalemin kaupungista, sta. Käskyn antaminen sijoittuu Jee- kaikki kansat. Samalla se sulkee piiri-joka juutalaisuudessa tunnettiin Ju- suksen perustavien pelastustekojen insä myös kaikki kansojen sisällämalan nimen asuinpaikkana. Jeesus jälkeisiin päiviin. Synti on voitettu ja olevat ihmiset pienokaisista vanhuk-Kristus ohittaa Jerusalemin tarkoituk- pelastuksen lähde avattu Golgatalla. siin. Jokaiselle kuuluu sama pelastussellisesti. Hänen ratkaisussaan kaiku- Kuolema on voitettu Kristuksen Kristuksessa, jokaisella on täsmälleenvat hänen sanansa, jotka hän lausui ylösnousemuksessa. Vaikka käsky on sama pelastustie. Muuta tietä ja tapaanaiselle samarian kaivolla. "Vaimo, lyhyt, se on ladattu täyteen tavaraa. ei ole annettu.usko minua! Tulee aika, jolloin ette Kristuksen sovitusteko Golgatan Kasteen ja uskon kautta ihminenrukoile Isää tällä vuorella ettekä Jeru- ristillä muodostaa kaste- ja lähe- tulee Jeesuksen opetuslapseksi. Kris-salemissa. Te kumarratte sitä, mitä tyskäskyn perustan. Lutherin aikai- tuksella on kaikki valta jo nyt yl-ette tunne; me kumarramme sitä, sessa maalauksessa on kuvattu kuinka häällä taivaassa ja alhaalla maanminkä me tunnemme. Sillä pelastus ristillä riippuvan Kristuksen kylki- päällä. Myös tuonelassa hän on julis-on juutalaisista. Mutta tulee aika ja haavasta vuotaa virtanaan vesi ja veri. tanut voittonsa yli kuoleman. Ihmisenon jo, jolloin totiset rukoilijat rukoi- Luther itse selittää sakramenttien syn- asema on aina olla Jumalan lapsilevat Isää hengessä ja totuudessa; tyneen Kristuksen kylkihaavasta. yksin uskosta ja yksin armosta. Seu-sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä Kasteen ja ehtoollisen pelastava ja rakunta ei voi korvata Jeesusta ja
 5. 5. 5 Saarna Karttavaatia jäseniltään uskollisuutta itsel- puhuu Jeesuksen sanojen pitämisestä. Kristus kehottaa seuraajiaanleen eli seurakunnalle sillä perusteel- Alkuseurakunnasta käytetyssä ni- kieltämään itsensä. Asiayhteys jala, että se on Kristuksen ruumis. messä tulee tämäkin puoli esille. seemilänen teksti antaa ymmärtää,Kristitty on liitetty Kristukseen Kris- Kristityt on aina tunnettu ”Kirjan että kyseessä on elämänsä kieltämi-tuksen suoran vaikutuksen kautta kansana”. Raamattu on ollut heille nen. Ristinsä ottaminen on ymmär-sanassa ja sakramenteissa. Hän kuu- tärkeä ja he ovat tarkanneet kulkuaan rettävä tämän kontekstin puitteissaluu Kristukselle eikä seurakunnalle. Jumalan sanan antamassa valossa. kuoleman merkin hyväksymisenäSeurakunnan ja kirkon tehtävä on Koko Jumalan sana on valo. Valo omaan elämäänsä. Jeesus on edelläolla Jumalan palvelija ja hoitaa Kris- paljastaa pimeyden kätköt ja valo juuri kertonut omasta tulevasta ku-tuksen laumaa paimentensa avulla. myös opastaa sinne, missä on apu. olemastaan ja ylösnousemuksestaan.Seurakunnan vallan rajat on asetettu Opetuslasten risti ei tietystikään tar-Jumalan sanassa. Se ei voi laatia uu- koittanut konkreettista ristiä tai ris-sia käskyjä tai nuhteen sanoja, jotka ιχθυς tinkuolemaa, vaan mielenlaatua, jokaulottuisivat ihmisen omaantuntoon. Kristuksellakin oli luopua omastaSe ei voi tehdä uutta oppia ja vaatia elämästään ja omasta hyvästäänsille uskollisuutta. Seurakunta on Toinen sunnuntai helluntaista muiden tähden. Kristuksen seuraajansanan tytär ja sen tulee olla kuuliai- Katoavat ja katoamattomat tulee luopua elämästään toisten täh-nen sanalle. Sanassa on sen vallan ja aarteet den. Hänen on otettava elämäänsätehtävän rajat. Ohittaessaan sanan se Matt. 16: 24-27 Kristuksen antama risti, joka onmenettää valtansa ja tehtävänsä Kris- evankeliumi.tuksen valtakunnassa. Jo apostolisella Risti ja elämä Evankeliumi on Jumalan lääkeajalla Kristus oli valmis kaatamaan Roomalaisten kehittelemä kidu- kristityn voimattomuuteen ja syntiin.erään seurakunnan, jos seurakunta ei tuspaalu oli erityisen tuskallinen tapa Kristitty saa elää sen vapaudessa jatekisi parannusta Kristuksen käskyn kuolla. Ristiinnaulittavat häpäistiin rauhassa ”niillä sijoillaan”. Evankeli-mukaisesti (Ilm. 2: 4). naulitsemalla heidät alastomina ris- umi lähettää kristityn aikaa myöten tille. Tuska ja häpeä siirsivät risti- eteenpäin tekemään työtä muiden”Opettakaa pitämään kaikki” innaulitun kuoleman rajan yli. puolesta ja hyväksi. Kristuksen risti Kastekäskyn toinen osa on käsky Rististä tuli Kristuksen ajallisen näkyy hänen elämässään siinä, ettäKristuksen sanasta. Jeesus on opetta- elämän päätöskohta. Hän luopui hän haluaa viedä Jeesuksen sovitus-nut oppinsa, Kristuksen opin, opetus- elämästään meidän tähtemme. Hän ristin ilosanomaa eteenpäin. Hän tah-lapsilleen kolmen vuoden aikana. kuoli itselleen antaakseen meille too, että moni ihminen saisi kuullaaPyhän Hengen tehtävä on johdattaa elämänsä. Risti tuli kristitylle elämän lain ja evankelumin saarnaa tullak-seurakuntaa eteenpäin ja muistuttaa puuksi, jonka hedelmä on Kristuksen seen terveeksi. Tämän lisäksi hänKristuksen sanoista. Tämän tehtävän sovituskuolema. elää itsensä kieltämisessä toistenPyhä Henki sai valmiiksi apostolienkautta ja se on talletettu meilleUudessa testamentissa. Tämänpäivän seurakunta elää Pyhän Hen-gen välittömässä johdatuksessa lu-kiessaan Jumalan sanaa ja opettaes-saan sitä jälkipolville. Pyhä Henkion mukana ja siunaa seurakuntaansa,vaikka meno on arkista ja papit jasaarnamiehetkään ei aina ole niintaitavia. Alkukristittyjä kutsuttiin Jeesuk-sen kotipaikan mukaisesti nasarea-laisiksi. Tämän sanan juurista löytyykaksi merkitystä. Toisaalta se mer-kitsee ”versoa”. Jouluprofetia puhuuIisain kannosta puhkeavasta versos-ta. Toisaalta se voi merkitä myös”noudattamista, pitämistä ja tark-kaamista”. Kristityt olivat Kristuk-sen sanojen ”noudattajia”. Hetahtoivat ”ottaa vaarin” eli tarkatakulkuaan Herransa opettaman sanan Kristuksen risti oli suostua “Jumalan Karitsaksi”. Veistos, talvipalatsi. Kuva: VPmukaisesti. Kastekäskyn loppuosa
 6. 6. 6 Saarna Karttahyväksi. Hän kulkee kaitaa tietä Kris- Ensimmäisessä esimerkissä eräs mutkaiseksi. Sanat “ei ole sopiva” ontuksen esimerkin mukaisesti ollak- mies tahtoo lähteä Jeesuksen seuraa- käännetty Thurenin mukaan epätar-seen esimerkkinä jumalisesta jaksi. Jeesus ei torju miestä, mutta kasti. Tarkka käännös sanoisi ei oleelämästä, sellaisesta elämästä, johon kertoo, että elämä hänen kanssaan ei käyttökelpoinen. Jumalan valtakun-eivät kuulu lihan viihdyttäminen ja ole helppoa. Miehelle ikään kuin sa- nan työmihen tulee pitää valtakunnanlopulta turmeleminen ”kemiallisilla notaan, että istu laskemaan kustan- asiaa rakkaimpana kaikesta. Kun näintaivailla” taikka muuten synnillisesti, nuksia, haluatko todella lähteä vaino- on, voi hän sen jälkeen huolehtiavaan Jumalan tahdon mukaisesti. tun maan kiertäjän matkaan. Herodes myös lähimmäisistään, sillä Herra Oman elämänsä kadottamisen ja Antipas oli Johanneksen mestattuaan sanoo apostolin kautta, että, “jos jokuristinottamisen kautta ihminen löytää kiinnostunut myös Jeesuksesta ei pidä huolta omaisistaan jatodellisen elämän. Kadotus kuuluu (Luuk. 9:9) eivätkä fariseuksetkaan varsinkaan ei perhekuntalaisistaan,itsensä viihdyttämiselle ja oman kovian suosiolla häntä katselleet. niin hän on kieltänyt uskon ja onelämänsä ajallisen pelastuksen et- Ehkä jo majapaikan löytäminen oli uskotonta pahempi.” (1. Tim. 5:8).sijöille. Jeesuksen sanat ovat ehdot- todellisuudessa hankalaa Jeesukselle Samaa huolta Jeesus itse osoittitomat. Hänen seurassaan ei voi ja hänen seurueelleen. Poliittisten ja myöhemmin äidilleen Marialle jakulkea sillä mielellä, jota oululainen uskonnollisten johtajien epäsuosiossa huolehti vielä ristillä Marian van-saarnamies kutsui tieksi ”iloisesta oleva henkilön suojeleminen voi huudenpäivilleen turvan.maailmasta iloiseen taivaaseen”. tuoda hankalauuksia sen elämään,”Tämä kaikki ja taivas myös” ei ole joka suojan antaa.Jumalan lapsen elämänmalli. Toisessa esimerkissä Jeesus itse ιχθυς Puhutteleva todistus on lukea on kutsuja. Mies vastaa ja osoittaaniistä uskon tien löytäneistä, jotka vastauksellaan luonnollisen ja koh-ovat eläneet tämän maailman iloissa tuullisen pyynnön. Elian ja Elisan Johannes Kastajan päivävailla huolta taivasosuudestaan. Kris- tapauksessa Elisan sallittin käydä Tien raivaajatus ei ole kuulunut heidän elämäänsä, ensin hyvästelemässä vanhempansa. Luuk. 1: 57-66muistutuskin hänestä on tuntunut Mutta nyt on kyseessä enemmän.vastenmieliseltä. Mutta kun tällainen Jeesuksen seuraamisessa on kysymys Ks. pääkirjoitusihminen on tullut uskoon niin usein sellaisesta seuraamisesta, joka paneesaa kuulla todistuksia aikaisemman toiselle sijalle kaikki sukuun, ase-elämän tyhjyydestä. Se ei ollutkaan maan ja yhteiskuntaantäyttä elämää, vaan elämää, jossa liittyvät velvoitteet. Jostavoiteltiin tavoittamatonta. Juostiin, suku tulee esteeksi, sukunautittiin, tavoiteltiin, mutta elämä on hylättävä jne.pakeni aina kauemmaksi. Elämän Jeesus osoitti itsetäyttymystä ei löydy luodusta maail- tällaista valmiutta. Hänmasta, vaan elämän täyttymys on sanoi julkisesti häntäpäästä takaisin siihen perussuht- hakemaan tulleille häneneeseen, joka ihmisellä oli paratiisissa. äitinsä ja veljiensä edus-Jumalan luona sielumme rauhoittuu tajille, että hänen per-ja löydämme elämän. Sitten ei tar- heensä ovat hänen ope-vitse enää juosta elämän perässä, kun tuslapsensa. Jeesuksenon löytänyt elämän sisimpäänsä. vastaus on jopa töykeä ja osoitti selvästi, mikä hänen “viiteyh-teisönsä” ιχθυς on. Kolmas esimerkki on samantyyppinen kuinKolmas sunnuntai helluntaista toinenkin. Sukulaisuus-Kutsu Jumalan valtakuntaan suhteet eivät saa tullaLuuk. 9: 57-62 Jeesuksen antaman ope- tuslapsen tehtävälle Jumalan armo kutsuu ihmisiä häiriöksi. Auraan tart-Jeesuksen seuraajiksi. Pelastus Kris- tunut ei voi vilkuillatuksessa on tuotu ihmisen ulottuville. taakseen “entiseen Luukas on koonnut kolme elämäänsä”, sillä sel-esimerkkiä erilaisista tilantesta, joissa lainen työmies ei sovellukaikissa on yhteisenä nimittäjnä Jee- tehtäväänsä, jälki tuleesuksen seuraaminen.
 7. 7. 7 Saarna KarttaNeljäs sunnuntai helluntaista tisenä ja erityisesti fariseusten kääntymyksessään aivan passiiviseksiKadonnut ja jälleen löytynyt halveksimana. Jeesus näkee miehen ja saavaksi osapuoleksi. Jeesus tuleeMatt. 9: 9-13 ja sanoo hänelle kaksi sanaa, ”seuraa Matteuksen luokse, armahtaa häntä ja minua”. Ei Matteus ehdi tunnustaa antaa hänelle uskon sanan kautta.Jumalattoman vanhurskautta- syntejään eikä osoittaa katumustaan, Kaksi Jumalan sanaa riittää. Matteusminen hän vain kuulee kutsun ja uskoo sen saa uskon sanojen voimasta ja usko R o o malais k ir jee nneljännessä luvussaPaavali kirjoittaa,”mutta joka ei töitä tee,vaan uskoo häneen,joka vanhurskauttaajumalattoman, sille lue-taan hänen uskonsavanhurskaudeksi.” Ju-m a l a t t o m a n v a n-hurskauttaminen onyksi pääteema, joka käyläpi Raamatun. En-simmäinen jumalatto-man vanhurskauttami-n e n t a p a h t u i p a r a-tiisissa, kun Jumalaantoi saatanan orjiksisiirtyneille Aadamille jaEevalle anteeksi. Ju-mala uhrasi eläimen japuki ihmiset nahkavaat-teisiin. Vanhan testa-mentin jumalanpalve-luksen keskus oli uhri-alttari, liiton arkki,jonka ääressä toimitet-tiin vuosittainen sovi-tus. Tämän lisäksi olipäivittäiset uhrit aa-mulla, päivällä ja illalla(tämä jaksotus näkyymyös mm. Danielin jaapostolien rukousta-voissa). Jumalattomanvanhurskauttamisessaon keskeistä Jumalansuorittama uhri sekäihmisen katumussyntinsä ja jumalat-tomuutensa tähden.Syntinen hakee apuaarmolliselta Jumalalta. Rembrant. Talvipalatsi: Tuhlaajapoika Kuva: VP J e e s u k s e n k o h- ja lähtee Jeesuksen seuraajaksi. Ju- tulee samalla myös teoiksi hänentaaminen Matteuksen kanssa on malaton vanhurskautetaan kahdella elämässään – hän nousee paikaltaan,Uuden testamentin yksi esimerkki sanalla. jättää tuottoisan tullibisneksen ja tu-jumalattoman vanhurskauttamisesta. Matteus kertoo kääntymyk- lee Jeesuksen opetuslapseksi. KokoMatteus esitellään tekstissä (jonka sestään sisällyttäen siihen vain olen- seurue siirty aterialle MatteuksenMatteus on itse kirjoittanut naiset tapahtumat. Kertomuksen kotiin, jossa Jeesuksen toimintamallimyöhemmillä vuosillaan apostolina) ytimessä on Jumalan Pojan teot, eivät jatkuu samanlaisena. Hän syö ja juotullimiehenä eli publikaanina. Tätä Matteuksen teot. Matteus esitellään syntisten kanssa.ammattikuntaa pidettiin yleisesti syn-
 8. 8. 8 Saarna Kartta Suomalaiselle ”syöminen ja Suoritushurskaus odottaa kansaltaan uskollisuuttajuominen” syntisten kanssa tuo miel- Fariseuksen lähestyvät Jeesuksen enemmän kuin uhreja ja suorituksia.leyhtymän ryyppäjäisistä tai ainakin opetuslapsia ja välittävät heidän kaut- Fariseusten ongelmana lienee ollutsamanluontoisesta tapahtumasta. taan moitteensa Jeesukselle. syrjäyttää Jumalan sana lähimmäis-Heprealaisessa kulttuurissa syöminen Fariseukset haluavat näin esiintyä enrakkaudesta ja armahtavaisuudestaja juominen kodin ilta-aterialla oli p a i t s i ” l ä h i m m ä i s e s t ä ä n h u- ja korvata se suorittamalla eläinuhrinkuitenkin uskonnollinen tapahtuma. olehtivina” uskovina, myös opettajina temppelissä ja esiintymällä hurska-Ateriayhteys oli sanan opettamisen Jeesuksen rinnalla. Jeesuksella ja ina. On lihalle helpompi ”suorittaapaikka, jossa perheen isän vel- fariseuksilla on erilainen oppi tässä jumalanpalvelus” suit sait sukkelaanvollisuuksiin kuului opettaa sanaa. tilanteessa. kuin antautua lähimmäisten kohtaam-Tämä opetustehtävä saatettiin antaa Jeesus näkee tilanteen luonteen iseen ja seurata Jumalan sanaamyös kodissa vierailevalle opettajalle ja vastaa fariseusten kysymykseen, arkipäivässä. (Farisealainen ajatusja osoittaa hänelle näin kunnioitusta. jonka he olivat tietysti tarkoittaneet seurasi myös kristilliseen seurakun-Matteuksen kodissa alkoi siis pieni opetukseksi Jeesukselle. Jeesus taan. Tästä syystä Jaakob joutuijumalanpalvelus, jossa Jumala nautti kääntää heidän ajatuksensa tunnet- muistuttamaan kristittyjä laupeudenateriayhteydestä näiden ihmisten tuun Vanhan testamentin jakeeseen, teoissa näkyviin tulevasta uskostakanssa ja jakoi heille terveeksi te- jossa puhutaan laupeudesta ja uhrista (Jaak. 2:15-20)).kevää sanaa. (Hoosea 6:6, ”Uskollisuutta minä Fariseuksille oli liikaa se, että vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tun-hurskaana uskovaisena pidetty opet- temista, en polttouhreja.” KR 92). ιχθυςtaja menee julkisyntisen kotiin. Ti- Jeesus liittää opetukseen keho-lannetta varmasti pahensi myös se, tuksen ”Menkää ja tutkikaa”. Tälläettä Matteuksen syntikaverit kutsut- hän ei tarkoittanut vain Raamatuntiin sinne. Fariseusten mielikuvitus tekstin kertaamista, vaan elämänmit-loi varmasti tilaisuudesta monenlaisia taista oppimistehtävää siitä, mitä onkuvia. oikea Jumalan seuraaminen. Jumala tahtoo parantaa sairaat ja syntiset ja Tule mukaan lähetysrenkaaseen Lähestysrenkaasa on yli 200 jäsentä. Lähetysrengas rukoilee Vesa työn puolesta ja tekee sen taloudellisesti mahdolliseksi. Vesa työskentelee LFF:n työntekijänä. Hänen tehtävi- insä kuuluu palvella rauhansanalaista kristillisyyttä niin ruotsin- kuin suomenkieliselläkin alueella. Venäjän-työ on hänen suurin yksittäinen työsarkansa. Keskeinen osa-alue Vesan työtä on myös julkaista netissä opetusmateriaalia. Tämä leh- den ohella hän julkaisee Youtubessa opetusfilmejä katekismuksesta (nämä löydät haku- sanalla “katekismuskoulu”). Ilmoittaudu lähetysrenkaaseen: vpoyhtari@hotmail.com, 044-2175410 tapani.vahakangas@elisanet.fi pekka.kyosti@gmail.com
 9. 9. Type to enter text 9 Saarna Kartta Laestadius PELLON HOITAMINEN, 1. KOR.3:9 Minkälaisessa säässä pelto sitten kasvaa ja vihannoi parhaiten? Me kuulemme Ensimmäisen kuninkaiden kirjan yhdeksännestätoista luvusta, ettei Herran Henki ole myrskyssä, ei maanjäristyksessä eikä tulen liekeissä, vaan vienossa tuulen huminassa. Paras sää pellolle on siis hiljai- nen tuuli. Kun armon kastetta sataa taivaasta ja sen jälkeen tulee auringonpaistetta, niin pelto kasvaa parhaiten. Täällä pohjolassa ei ole usein auringonpaistetta, mutta pelto kasvaa hiljalleen pilvisäälläkin. Pohjolassa pelto kasvaa yölläkin sen valon tähden, jota täällä on kesällä erityi- sesti juhannuksen aikoihin. Olipa peltomaa millainen tahansa, niin se ei anna satoa viljelemättä. Paljon riippuu siitä, kuinka peltomiehet viljelevät peltoa. Laiskat eivät viitsi viljellä maata oikein, vaan kuokkivat ainoas- taan päällisin puolin, ja siihen kääntämättömään maahan he viskaavat muutamia siemeniä, joita he ovat ostaneet maailman kauppiaalta. Koska he ovat laiskoja viljelemään ja perkaamaan peltoa, he eivät ole saaneet siementäkään omasta pellostaan. Siksi heidän täytyy ostaa sitä maailman kauppiaalta. Nämä muutamat oste- tut siemenet eivät ole puhtaita virnoista eivätkä kaiketi itäviäkään. Niiden seassa on orjantappuran, ohdakkeen ja nokkosen siemeniä, niin että lopulta koko pelto rehottaa rikkaruohoista. Ei siis ole ihme, että laiskojen viljelijöitten pelto kasvaa vain rikkaruo- hoja. Kun heidän sitten pitäisi niittää ja korjata satoa, he saavat pureskella kynsiään. Orjantappurat ja ohdakkeet, joiden siemeniä he ovat itse kylväneet, pistelevät heidän sormiaan. Jos pellosta tahdotaan saada jotakin, on ensin pidettävä huolta siitä, että saadaan ostettua puhdasta siementä, sil- loin kun omasta pellosta ei ole saatu satoa siemenenkään vertaa. Vaikka viljelijällä olisi kuinka hyvää siementä, se ei idä, ellei hän viitsi kuokkia, kääntää eikä perata peltoaan. Vilpillinen taloudenhoitaja Jeesuksen vertauksessa sanoi, ettei hän jaksa kaivaa. Laiskat viljelijät sanovat samalla tavalla: "Minä en jaksa kuokkia peltoa." Oikean viljelijän täytyy kuitenkin kuokkia, kaivaa, kääntää, kyntää ja tasoitella peltoaan, että hän saisi sieme- net uppoamaan suurella vaivalla muokattuun maahan. Silti viljelijän ei tule odottaa, että jokainen siemen itäisi, sillä Herra on kironnut maan synnin tähden. Herra sanoi syntiin langen- neelle ihmiselle, että tämän oli hankit- tava elantonsa maasta kovalla työllä ja että maa kasvaisi orjantappuroita ja ohdakkeita. Jos siemenet heitetään kääntämättömään maahan, niin ne makaavat siellä itämättä ja kasvamatta, ja taivaan linnut syövät paljastuneita siemeniä. Laiskan mielestä on kuitenkin vaivalloista ruveta kuokkimaan maata. Joku laiska ajattelee, ettei pellosta tule mitään, vaikka hän tekisikin työtä sen hyväksi. Se on kuitenkin valhetta, sillä missään ei ole niin huonoa maata, ettei se tulisi viljelemällä hedelmälliseksi. Seksagesimasunnuntaina 1849
 10. 10. 10 Saarna KarttaMIKÄ ON JUMALANPALVELUS? <=!6&))-*&,1&%.&,*40*10+11+&,*85!+&,*10,))0<*$)0340))0*1-)+.&%%--,** ! %/.&3+%0+)&,*#&))/,*%+./3+00*1"!.0*1"!60%.0 . "!" (# *+"&!" ( $% (/ **0 1( !"##$%&()*$*/Pyhäkön Lamppu O !"#$%&$$$()**!+#+%,$$&+$%#,,),,$% +),(),%O%-0$(%)-(-)()+##(%"!&"-+%5!,(-&!$,< -+%,#**$!+#+.%/-,($%0-!%,$+-$1%23&!,(),% ,$%,#*!((888+%/$%0$&/#*#$$+%9",!+"#&($!,($% -+%4)5)+)(62%70$+"#*!)!%-+%*)#(()% 4#&),()++),(),($6% /$%3&!,()",#+%$,#(($$%,$+$+4$*0#*!/$%-+%,!(8% P4-,(-*!+#+%),"-+()++),(),%-+%#+,!8!< ,#*!((8+9(6%:)$*$+%*$"!$%/$%#0$+"#*!)!$%-+% ,#**8%0)-,!,$=$**$%,9+(9+9(%"$,(#()++),(),6% /)*!,(#(()6% ;#+%4$!""$%-+%"$,(##+%*!,8",!%"&!,(!(9+%/-"$< ;#)&$")++$+%0$,($),%3&!,()",#+%,$+$$+%-+% 48!08!,#,,8%#*88,,86%R#!(8%+#)0-($$+%S858,< ),"-+()++),(),6%;#%-+%,#)&$")++$+%&#$"(!-($% ,8%"$(#"!,)",#,,$%()++),($$$+%$$)!+%/$% :)$*$+%4)5##,##+%/$%,!(#+%%:)$*$+%9*!,< !**-!+%),"-#%/))&!%(8**8%"$,(###%95(#9< (8!,(8%/$%),"-+%()++),($!,($%:##,)",##+6% =#,,8%*$),)()**$%()++),()",#**$6% 3&#!"$+%()++),($!,($%#&"!(,#08%,$+$%!"#"$ R#,,),,$%"89(#(88+%),#!!(#+%Q!"#$+%),< %&""%0-!=$$+"!+%"88+(88%,#"8%>()++),($!,#< "-+()++),(),($%BTDU%/3&6G6%;#%-+%"&!,(!")++$+% +$>%#((8%>9*!,(8!,#+8>6 488()++),(),%/$%)-(-!*(!!+%P4-,(-*!,#+%()+< +),()",#+%4-5/$*($6%;!!+8%"#&&-($$+%*959#,(!%/$% !"#$%&!%%!"&!#"""()) 4#*$,()",#+%"$++$*($%&!!((808,(!%@,8,(8%/$%N-/$,< $%)#*")+,("&(-("&()!"#$"&( ($%/$%N958,(8%A#+M#,(86% P(5$+$,!-",#+%()++),(),($%B*$$=!(()%VKK<%/$% 3$!""!%"&!,(!**!,#(%),"-+()++),()",#(%0-!=$$+% UKK<*)")/#+%0$!5(##,,$G%0-!=$$+%"89((88%49< (!!0!,(88%$*"),#)&$")++$+%()++),()",##+1%%2? 58+%"-*!+$!,))=#+%48!08+%#,,),,$6%;!!+8% /-"$!,#+%"!#*#+%4!(88%()++),($$+%@,8+%:)$< "-&-,(#($$+%:)$*$+%"-*!+$!,))(($%,#"8%:##< *$+%")++!$",!.%#((8%:##,),%3&!,(),%-+%A#&&$62% ,)",#+%!+5!!**!,(8%/$%/)$*$**!,($%*)-+(-$6% BC!*6D1E<FFG%H)++),($#,,$#%),"-#%()+< +),($)=)#%3&!,()",##+6%39,99,%#!%-*#% !,(88+%085848(I!,#,(8%#*##,(8.%0$$+%4#*$,()"< !"#$%&!%%!"&!#"%( ,#,($#6%:-"$%,)++)+($!%#,,),,$%(-(#)())% )*#+&,#""&- J$$$()+%,$+$1%(")*)+,-*./,,/).0.*)//%%0)+* !"#$%&(&&(#($#)##*+%&+#,,#+-(.*/*&+$%$%+ (&&)/1)&,*2&3301)+*40*/)1".*)56-#&))-)+7*&..-* %/).(#0+*1%+2*+$*,$$,+)%+$(3*(+#,&(//)+ (/#0%0*",*!-,&.*1/"%%&+).0*!&3-..-,5.7*,++,* )4,5,&+%#(3*#,0+/616,&+.(*+4(&#*##,#5/7,#,&+ )+,-*8&%0)./.9*)+%%-*)56-#&,*/)1"%%0*./%%00,* #*&%,&8+9,,1)&+:)4(#((+.),;5&+$%$%+3,,#*().< .)0+2%$*+/,,$$((+$%4$)*//*+$*,$)&+,&1,.,//,< :0,!/3)1001)+*40*)//,*./,,/)./1)&%%0*8&%0)./$ #)&+3,,#*(;)&0+$5#,6#$636&+2*+6..5446$#)&+ .00,;*BJ--%FK1E<FKG 6/5:(%/)//*8+ L,"-+()++),(),%-+%>,$$+%,$+-!,($>% 9,//5+3*,$$*+$%$%+.**,/.*+%&+$)#$,5&6+$*,$)&+ B5--*#M--G%")!+%J$$$(),,$%-+%,$+-(()%/$% *1$)4(()&#*+#)/3,55$#))&+-(.*/*&+%/).($< !*-!(#(()6%;!",!%),"-+()++),()",#,,$%#!%-*#% #)&0+*2*($#)+2*+)%0+61))&$55&+$6#6.6$< !(88+%!5!,!,(8%*85(I!,!+%-*#0$$.%0$$+%,#%-+% #))&#5+#)+),+%/)+#**&(+3*#*(#*8+=(*+5#5+ "-"-+$$+%:)$*$+%,$+$+%(!!0!,(#*886%L,"-+% #,&5+%:,+4(&#*,&+.554,&+(&).**&+&,,5+$*,$< ()++),($!,##+%49,(99%,!",!%/-"$!+#+%"&!,(!(< $,*8+<+< (96%;!!+8%*$),)#%,#+.%!(8%-+%/-%*$),)(()% "#$%&(&&(#(#+%&+*,3*&+%,#)&/*,&)&+%::,+$(,&+ #++#+%#!(8.%/$%*!!(9#%,!!5#+.%!"8%-+%-**)(% $6..)&)&+$5#$658+>5#$6+$6//5+%:)*3*0+.,< "&!,(!")++$,,$%(-(($%/-%DKKK%0)-(($6%:-"$!+#+% 5+.),;5&+:,55+)1;50+.(*+(#$%&(&&(#(#+ #*&%%0+.,5+-(.*/*+)$))+2*+*&**+.),//)8+?,< ()++),($/$%/8((88%-$(%"8,!(9",#+,8%/$%()+(#< #5$#,+$6..)&)&+$5#$65+%&+2%+)&&*/*+$,42%,)< )",#+,$%,9&/88+%/$%!"88+%")!+%,$+--%:##,)"< (+,1.,#)&+#6;5.,,&0+.(*+(#$%*+%&+,&1,.,//,< ,#**#1%2;!+))+%!+8%($5=-+%,!(-)()$6%H$5=-+% #)&+3,,#*(;)&+.*1;%%&*+$5#,550+#)+255+6$#,&+ ()++),($$%,!+)+%($5(-,!.%,!+)+%4#*$,(),(9I,!%/$% @615&+A)&B)&+%:))*3*$#,8+ ,!+)+%,$+$,!6%H$5=-+%()++),($$%"$!"#+.%!(8% 9,$#,+),+$6..)&)&+$5#$6&+%::,+))+3,)/5+$)< @,8%/$%N-!"$%/$%N958%A#+"!%-+%(#5+9(%!+)+% &)#5$55&+$4,#,658+>%#$*+)..)+:6#6+56< 4#*$,()",#+!%(85=#+62 5.55&+#,50+.,5+-(.*/*+.),/5+3**,,0+.)+ *,&*+3*,&+255..)+3*,//)+*4.%*+-(.*/*&+3,1*&+ 3*42%%&8+=(*+(#$%+(%+.(*##**&+:)/$$55+ &!%%!"&!#".()/.)&.,(%&."..% *4.%*0+)$))+.),;5+1(4#$*,$#,+2*+-(.*/*//)+ 3-*#%0$+5$+%"!&"-+%()++),(),($%O%P4-,(-< %%//,#,$#,8! *!+#+.%Q!"#$+.%,#"8%P(5$+$,!-",#+%),"-+()+< C=*4,+?(1)40+D#%+$*)$,#.(#E
 11. 11. 11 Saarna KarttaRaamatun tulkinta Pyhän Raamatun opetuksista puolestaan ja edelleen elävänä vaikut- opettaa, uskoa ja tunnustaa, että Raa-ja niiden ymmärtämisestä on viime taa ja kohtaa sanassaan sen lukijan, mattu on syntynyt Pyhän Hengenviikkojen aikana käyty vilkasta ovat tästä lähtökohdasta kumpuavat vaikutuksesta ja sisältää täydellisestikeskustelua eri tahoilla. Totuus on, tulkinnat väistämättä eri näköisiä kuin kaiken sen, mikä kuuluu kristilliseenettä kaikki joutuvat tulkitsemaan, jos emme usko Jumalan olevan läsnä ja oppiin Kaikkivaltiaasta Jumalasta jaselittämään ja soveltamaan Raa- vaikuttavan sanassaan. meidän autuudestamme sekä hyvistämatun tekstejä niitä lukiessaan, teoista ja hyveistä.(Uppsalan kokouk-halusivatpa tai eivät. Viestinnässä ”Tämä on Jumalan sana” sen päätös)on aina kaksi osapuolta. Toisin Ensin mainitun klassisen näke- Herran sanat ovat Henki ja elämäkuin tässä ajassamme halutaan myksen (koko Raamattu on Jumalan (Joh 6:63), koska Herra itse on jaajatella, jokainen tulkinta, selitys sana ja Jumala itse on läsnä sanassaan) vaikuttaa sanassaan. Tästä kristillisenja sovellus ei kuitenkaan ole Juma- vahvuus on selkeä usko Raamattuun kirkon perus-uskomuksesta nouseelan ilmoituksen kannalta yhtä hyvä Jumalan omana, vaikuttavana ilmoi- usko Raamatun sanan arvovaltaanja oikea. Raamattua voidaan myös tuksena, jota ihmisellä ei ole valtaa (auctoritas), täydellisyyteen (perfec-tulkita väärin. Siksi on aiheellista käydä mestaroimaan tai muuttelemaan. tio), selkeyteen (claritas) ja vaikutta-kysyä: Miten Raamattua tulisi Raamatun oma ymmärrys olemukses- vuuteen (efficacia).OIKEIN tulkita. Ennen tätä ky- taan tulee ilmi vaikkapa näistä apostoli Tämän klassisen näkemyksensymme kuitenkin kaikkeen tulkintaan Pietarin sanoista: kanssa on varottava, ettei Raamatunolennaisesti vaikuttavan kysymyk- Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei tekstiä irroteta syntyhistoriastaan ja sensen: Mikä Raamattu on? yksikään Raamatun profetia ole ke- kirjoittajien ja alkuperäisten vastaanot- nenkään omin neuvoin selitettävissä; tajien tilanteesta pelkäksi kokoelmak-siSAN A, S AN AA VA I SA N OJ A ? sillä ei koskaan ole mitään profetiaa ”ikuisia totuuksia”. Tällöin saatetaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Py- kadottaa käsitys siitä, että ”Sana on Onko Raamattu Pyhän Hengen hän Hengen johtamina ihmiset ovat tullut lihaksi” ajassa ja paikassa – en-vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana, puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. nen kaikkea kohdatakseen meidät, eionko se kirja joka sisältää Jumalan (2. Piet 1:20-21) vain ideatasolla, vaan persoonallisellasanaa, vai onko se vain kirja, jossa on Tämä on myös luterilaisen kirkon tasolla.ihmisten sanoja Jumalasta? Kaikkia oppi Raamatusta: Ensiksi me kaikki Tästäkin lähtökohdasta joudutaannäitä näkemyksiä on keskustelussa tahdomme yksimielisesti pysyä Juma- pohtimaan tulkinnallisia kysymyksiä:esitetty, ja käsitys Raamatun olemuk- lan puhtaassa ja autuaaksi tekevässä koskevatko kaikki Jumalan sanan koh-sesta vaikuttaa väistämättä sanassa, joka on kirjoitettu pyhien pro- dat yhtä lailla erotuksetta edelleenmerkittävästi myös tekstien tulkintaan. feettojen, evankelistojen ja apostolien myös kristittyjä - siis onko Raamattu Jos uskomme, että Jumala on kirjoituksissa. Seurakunnissamme tulee ”tasapaksu” ilmoitus, jossa kaikki ontodellisesti läsnä, puhuu itse omasta yhtä keskeistä ja sitovaa, vai voi- daanko laajaa materiaalia jotenkin jäsentää. Siis, jos torjutaan naispap- peus, onko samalla torjuttava verile- tut ja puolustettava orjuutta ollakseen ”raamatullinen”? Tästä vielä lisää tuonnempana. ”Tässä on Jumalan sanaa” Jos ajatellaan Raamatun vain sisältävän Jumalan sanaa, keskiöön nousee ”kaikkivaltias tulkitsija”, joka oman viisautensa varassa päättää, mikä Raamatussa on Jumalan sanaa, mikä keskeistä ja muuttumatonta ja mikä taas puhtaasti inhimillistä, muuttuvaa ja aikaan sidottua. Juma- lan ilmoitus jää tällöin tulkitsijan mielivallan alle. Aikojen, mielipitei-
 12. 12. 12 Saarna Karttaden ja ajan hengen muuttuessa yhä Ristiinnaulittu Kristus avaa genneen ihmis- viisauden varaan jauudet aikaisemmin muuttumattomina Raamatun oikein ajaudutaan karsimaan yksittäisiä raa-pidetyt asiat muuttuvatkin muuttuviksi. Kaikki joutuvat tulkitsemaan ja matun- ja opinkohtia ja asiakritiikinPahimmassa tapauksessa jäljelle jää selittämään Raamatun kirjoituksia. tylsällä kuorimaveitsellä tuhoisin seu-vain joitakin – sinänsä yleviä – periaat- Usein nykykeskusteluissa puhutaan rauksin. Raamatun Jeesus, Jumalanteita, jotka muistuttavat epäilyttävän ”Raamatun yleisperiaatteista”, joiden ilmoitus, joka on persoona, joutuu huk-paljon muutenkin muodissa olevia ar- valossa yksittäisiä Raamatun opetuksia kaan. “Te tutkitte kirjoituksia, sillävoja ja ajatuksia – tulkitsijaa itseään. arvioidaan ja pannaan viralta. Mikä teillä on mielestänne niissä iankaikki-Käy niin kuin entiselle sipulin kuori- tahansa yleisperiaate ei kuitenkaan nen elämä, ja ne juuri todistavat mi-jalle, joka kaivautui kerros kerrokselta avaa Raamattua oikein. Jeesus itse an- nusta.” (Joh 5:39).syvemmälle kohti ydintä: Lopulta jäl- taa meille Emmauksen tiellä avaimen, Karsintaperusteeksi ei sovijelle ei jäänyt muuta kuin kasa ”kuoria” jolla pyhien kirjoitusten tulkinta tapah- myöskään Lutherin hermeneuttinenja vetistävät silmät. tuu oikeissa puitteissa: periaate: Jumalan sanaa on kaikki se, Niin hän sanoi heille: "Oi, te mikä ajaa Kristusta. Luther nimittäin”Tässä on sanoja Jumalasta” ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä täydentää ajatustaan: Raamatussa Vielä askelen pidemmälle tällä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat kaikki ajaa Kristusta. On siis kysymystiellä menee ”jumalakuvateologia”, ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt jäsennysperiaatteesta, avaimesta, eijonka edustajat näkevät Raamatun tätä kärsimän ja sitten menemän kirk- karsinnasta.kokoelmana ihmisten ajatuksia ja sa- kauteensa?" Ja hän alkoi Mooseksestanoja Jumalasta. Taustalla on pe- ja kaikista profeetoista ja selitti heille, Täyttymyksestä käsinrususkomus, että ihminen ei voi lopulta mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa Kristillinen kirkko selittää Raamat-mitenkään saada tietoa eikä ymmär- sanottu. (Luuk 24:25-27) tua Kristuksen lihaksitulossa, ristinku-rystä Jumalasta. Siksi kaikki ovat yhtä Messias Jeesus, hänen lihaksi tu- olemassa ja ylösnousemuksessa tapah-lailla yksin tuntemattoman tuonpuole- lonsa, ristinkuolemansa, ylösnouse- tuneesta täyttymyksestä käsin, koskaisen edessä ja yhtä avuttomia muksensa ja taivaaseen astumisensa on sanassa läsnäoleva Jeesus itse selittääyrittäessään pukea sanoiksi kokemus- Raamatun itsensä meille tarjoama Raamattua itsestään käsin. Tällöin Ju-taan äärettömästä. Raamattua luetaan ’hermeneuttinen avain’ eli tulkintape- malan sanaa ei uudelleentulkita karsi-kauan sitten eläneiden ihmisten yrityk- riaate, jonka avulla koko Raamattu malla siitä kaikki meille sopimatonsenä sanoittaa omia kokemuksiaan, avautuu ja jäsentyy oikein. Tämä em- vanhahtava pois ja jättämällä se, mitäsekä virikeaineistona meidän aikamme mauksen tien ihme tapahtuu edelleen milloinkin on helppoa, järkevää ja mu-ihmisten hengelliselle hapuilulle kohti aina, kun luemme Raamattua Kristusta kavaa noudattaa.ääretöntä. Tulkintaperusteeksi nousee etsien ja hänen kauttaan, sen olen itse- Sen sijaan nähdään, että jotkuttällöin raamatullisten jumalakuvien kin saanut aina uudestaan kokea. asiat ovat Kristuksessa tapahtuneen(niitä ajatellaan olevan monia ja usein täyttymyksen myötä täyttäneettoisiinsa sovittamattomia) soveltuvuus Tämä avain sovittaa oikealla tavalla tehtävänsä (esimerkiksi eläinuhrit ja toisiinsa Jumalan pyhyyden ja laupeu-ja ”rakentavuus” yksilön ja yhteisön den, hänen vihansa syntiä ja rakkau- uhripappeus, jotka molemmat viittasi-henkisen kehityksen kannalta. tensa syntistä kohtaan. vat eteenpäin, Jeesuksen ylimmäis-Tuomion, vihan ja pyhyyden ”kuvat” papilliseen uhriin), kun taas toisettietysti karsitaan yleensä pois ja lem- Tästä käsin avautuu myös (vaikkapa luomisjärjestyksellä perus-peyden, laupeuden ja mystiikan kuvat Mooseksen välittämän seremo-nialain teltu avioliittokäsitys ja seksuaalie-pidetään. Tässäkin tapauksessa Raama- (kaikki temppelipalvelukseen ja tiikka sekä Kristuksen asetukseen pe-tun Jumala alkaa epäilyttävissä määrin uhrikulttiin liittyvät käskyt ja määräyk- rustuva apostolinen virka) pysyvätmuistuttaa tulkitsijaa itseään ja hänen set puhtaussääntöineen) ja yleisten edelleen voimassa vaikka ajatarvojaan. kaikkia ihmisiä jo luomisen perusteella muuttuvat. Näistä oman persoonan ja elämän- koskevien ”elämän käyttöohjeiden” Voidaan myös tunnustaa, että jot-historian vaikutuksista jumalakuvaan (esimerkiksi kymmenen käskyä) suhde. kut asiat Raamatussa ovat tekstinyksikään ihminen ei tietystikään ole Niin myös lain, evankeliumin ja keho- syntyajan kulttuuriin tai tilanteeseentäysin vapaa – ja juuri siksi tarvit- tuksen suhde. liittyviä asioita, jotka eivät meidän ai-semmekin sitä, että tuonpuoleinen, Jos tämä Raamatun oma herme- kanamme enää ole ajankohtaisia. Tästämutta itsensä Jeesuksessa ilmoittanut neuttinen avain – Sanassa läsnä oleva esimerkkinä mainittakoon verensyön-Jumala sanallaan valaisee ymmär- ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus, tikielto Apt 15:ssa. Pakanakristittyjenrystämme ja kohtaa meidät: jossa ja jonka kautta Jumala itse an- suhdetta juutalaiseen lakiin pohtineen Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan tautuu pelastavaan vuoropuheluun ih- apostolien kokouksen voimaannähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän miskunnan kanssa – korvataan millä jättämän kiellon perusteena oli se, ettähelmassa, on hänet ilmoittanut. (Joh tahansa muulla ”yleisperiaatteella”, juutalaisten (joille veren syöminen oli1:18) (Jumala on olemassa/Jumala on kauhistus) tietä pakanoista koostuvan rakkaus/lähimmäisenrakkaus/kaikkien seurakunnan yhteyteen ei suotta entis- ehdoton hyväksyntä jne) jäädään lan- e s t ä ä n v a i k e u t e t t a i s i ” v e r i l e t-
 13. 13. 13 Saarna Karttatukesteillä”, Sillä Mooseksella on am- Yksin Raamattu ei ole koskaan ta, siihen liittymisestä ja sen varaanmoisista ajoista asti joka kaupungissa yksin jäämisestä kuin tulkinnasta.julistajansa; luetaanhan häntä syna- Yksi luterilaisen uskonpuhdistuk- Kenenkään ihmisen ei näet olegoogissa jokaisena sapattina" (Apt sen SOLA-iskusanoista oli Sola Scrip- lupa tulkita Jumalan sanaa oman15:21). tura - yksin Kirjoituksista. Tämä mielensä mukaan, eikä tässä ole katsot- Kristittyä orjaa Paavali kehottaa periaate näkyy kirkkaana kirkkomme tava eikä kunnioitettava kenenkäänpysymään asemassaan: Jokaisen tulee tunnustuskirjoissa: asemaa, korkea-arvoisuutta tai arvoval-pysyä siinä osassa, jossa hän oli kutsun Me uskomme, opetamme ja tun- taa, vaan yksin Raamattua. (Tunnus-saadessaan. Jos olit orja, älä siitä välitä. nustamme, että Vanhan ja Uuden tes- tuskirjat, Uppsalan kokouksen päätös)Vaikka voisit päästä vapaaksikin, pysy tamentin profeetalliset ja apostolisetmieluummin orjana. Se, jonka Herra on kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, Sanan Herra on sanassaankutsunut orjana, on näet Herran vapaut- jonka mukaan kaikki opit ja opettajat läsnä!tama. Samoin se, joka on kutsuttu va- on koeteltava ja arvioitava. (Yksimieli- Kirkon Raamattuun perustuvanpaana, on Kristuksen orja. (1. Kor syyden ohje, Tiivistelmä) tunnustuksen ydin on Uuden Testa-7:20-22) Raamattu on oikein kristillisen mentin ytimekkäissä tunnustuksissa: Tämä ei ole kuitenkaan kannanotto opin perusta ja tukipylväs, kuten myös Kyrios Iesous! (Jeesus on Herra/Jahve)orjuuden puolesta, vaan kehotus ke- ohjenuora kaikkien uskontoa koskevien ja ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalanstävyyteen siinä arjen kutsumuksessa kiistojen arvioimiseksi, ratkaisemiseksi Poika”. Tämä tunnustus nousee jajoka itsekullekin on annettu. Sama ja ehkäisemiseksi. Tähän ei tarvita kumpuaa läsnäolevan Kristuksen sa-Paavali nimittäin kehottaa Filemonia muiden selvityksiä, ei edes pyhien isien noista ja teoista, vastauksena hänenottamaan karanneen ja kristityksi kään- eikä muidenkaan, jotka oman mielensä esittämäänsä kysymykseen: kenen tetyneen orjansa Onesimoksen takaisin mukaan ovat lisäilleet Raamattuun sel- sanotte minun olevan? Kreikan sanaluokseen, ei enää orjana, vaan ”rak- laista, mitä ei siinä itsessään ole (Upp- tunnustus, homologia, merkitsee samankaana veljenä” (Filem 15-17). Sama salan kokouksen päätös) puhumista: Saman puhumista profeet-Paavali myös tuomitsee ”ihmiskaup- Kristillisen kirkon usko perustuu tojen, evankelistojen ja apostolienpiaat” eli ihmisiltä väkivalloin va- yksin Raamattuun, eikä mikään sel- kanssa, saman puhumista näiden todis-pauden riistävän orjakaupan synniksi lainen uskontulkinta, joka on vastoin tuksen perustalle rakennetun koko(1. Tim 1:10). Raamatun ilmoitusta, voi olla kris- Kristuksen kirkon kanssa ja lopulta Jokainen tällainen ”kulttuurisidon- tillinen. Yksin Raamattua kuitenkin saman puhumista kolmiyhteisen Juma-naisuus” täytyy siis erikseen tarkoin voidaan ymmärtää ja tulkita monin eri lan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengentutkia, ettei tulla ihmisviisauden so- tavoin, ja siksi pelkkä ”yksin Raama- kanssa – hänen kanssaan, joka elävänäkaisemana ”yleisperiaatteiden” varjolla tusta” voi johtaa ja on johtanut hy- ja todellisesti läsnäolevana puhuu,heittäneeksi pois sellaista, joka olen- vinkin villeihin tulkintoihin. Siksi jo vaikuttaa ja antaa sanassaan kirkolleennaisesti kuuluu kaikkien aikojen usko- tuolloin lausuttiin: Sola Scriptura num- uskon, elämän ja toivon tunnustuksen.ville. quam sola - Yksin Raamattu ei ole Siksi Raamatun tutkijan on aina myös Kun Raamattua luetaan Kristolo- koskaan yksin. suostuttava Raamatun Herrangisesti, täyttymyksestä käsin, ei ole Raamatun oikeaan ymmär- tutkittavaksi.maailmanloppu, vaikka Raamattu tämiseen tarvitaan välttämättä oi- Pysykäämme järkähtämättä toivonosoittaisikin jonkun tai jopa meidät kea, Raamatusta Pyhän Hengen vai- tunnustuksessa, sillä hän, joka antoikaikki ihmiset vielä 2010-luvullakin kutuksesta nouseva apostolinen usko, lupauksen, on uskollinen! (Hepr 10:23)synnin sairastuttamiksi elämäntapo- joka avaa ja jäsentää Raamatun Rakkaani! Kun minulla on ollutjamme ja taipumuksiamme myöten. oikein. Sen tähden luterilaisen kir- harras halu kirjoittaa teille yhteisestäSillä Kristuksessa meillä on parantaja kon tunnustuskirjat alkavat kolmella pelastuksestamme, tuli minulle pakkoja avoin lähde kaikkea syntiä ja saas- vanhan kirkon tunnustuksella, jotka kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittele-taisuutta vastaan. Vasta Kristuksen, ohjaavat lukijan ymmärtämään Raa- maan sen uskon puolesta, joka kertapelastajamme, kanssa voimme rehellis- mattua oikein, trinitaaris- kaikkiaan on pyhille annettu.esti katsoa ”pimeyden sydämeen” myös kristologisesti. Siksi raamatuntulkin- (Juud1:3)itsessämme. Jos Herran sana haavoit- nassa ei tulisi koskaan olla kysymystaakin, ei apu ole koskaan kaukana. yksilön ymmärryksestä, vaan sen Janne Koskela. Kirjoitus on julkaistu”Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” (Joh yhteisen totuuden tunnustamisesta, jota Timoteuksen ystäväkirjeessä vuonna9:37) "Eivät terveet tarvitse parantajaa, koko apostolinen ja katolinen (eli ylei- 2010.vaan sairaat. En minä ole tullut kutsu- nen) ortodoksinen (eli oikeaoppinen)maan vanhurskaita, vaan syntisiä." kirkko aina ja kaikkialla on Raamat-(Mark 2:17) tuun perustuen tunnustanut. Siksi onkin parempi puhua Raamatun selittämisestä ja Raamatun totuuden tunnustamises-
 14. 14. 14 Saarna KarttaMUUT LEHDET:Lagiskheten är ett ständigt hot förälder kan göra sina barns liv suhteellisen vakaa tilanne. Papit opet- mycket bittert och på samma sätt kan tivat pääosin Raamatun mukaisesti. En nåd som är villkorlig är inte en lagisk ledare förbittra livet för sina Sakramentit jaettiin säädetyllä tavalla.längre Guds äkta, ovillkorliga nåd i församlingsbor. Herätysliikkeet saivat toimiaKristus. För det tredje – och detta är det Suomessa vapaasti. Ne saivat tukea Folkmissionens arbetare allra sorgligaste – leder lagiskheten esimerkiksi lähetystyöhön oikeuden-diskuterade senaste vecka i Ryttylä ofta till skenhelighet i den lagiska mukaisesti seurakuntien talousar-relationen mellan lag och evangelium människans eget liv. Det här beror på viomäärärahoista, suhteessa niideni troslivet. Människan är av naturen att lagiskheten aldrig kan fungera. vapaaehtoiseen kannatukseen.benägen till förtjänsttänkande, även i Ur denna synvinkel har män- - Tilanne oli vanhauskoisten kan-trosfrågor. Fastän vi nu lever i en tid niskan andligt sett alltid varit likadan. nalta siedettävä vuosituhannen vaiht-där lagiskhetens motsats råder, dvs. Människan är svag, syndig och up- eeseen saakka. Heitä nimittäin suojasiantinomism, opposition mot lagen, så prorisk i relation till Guds vilja. virkapäätökseen tehty lisäponsi, jonkaär lagiskheten ändå kristenhetens Därför borde man alltid förkunna mukaan vanhauskoisilla oli vapausständiga hot. Guds egen lag för henne – inte män- opettaa ja toimia vanhalla tavalla. Lagiskheten har två huvudsakliga niskobud som lagts till Bibelns ord – i Eikä se saanut vaikuttaa heidänkännetecken. Å ena sidan strävar man hela dess kraft och ovillkorlighet. När edistymiseensä kirkollisella uralla.till gemenskap med Gud och hans människan då i Guds helighets ljus - Sitten tuli aika voimatoiminvälbehag genom att uppfylla vissa ser sig själv totalt oduglig och utan pakottaa viimeisetkin vanhauskoisetbud och regler. Å andra sidan innefat- hopp om gemenskap med Gud och järjestykseen. Lisäponsi osoittautuitar den mycket sådant som Bibeln inte hans välbehag, borde hon få höra variksen valaksi. Sitä oli aikanaantalar något om, utan som människan Guds evangelium om Kristi kärlek tarvittu tilanteen rauhoittamiseksi.själv har utvecklat. I båda fallen och försoningsdöd i hela dess kraft Nyt ei enää tarvittu rauhoittelua.handlar det om osund kristendom. och härlighet. - Kirkko ajatteli, että voimato- Lagen har aldrig – inte heller i Evangeliet kräver ingenting, det imien käyttöönotolla tilanne rauhoit-Gamla testamentet – givits för att vi visar Guds fullkomliga välvilja, kär- tuisi. Mutta yllättäen kirkko saikingenom den skulle nå gemenskap med lek och nåd mot den syndiga män- huomata joutuneensa myrskynGud. När de tio budorden ursprungli- niskan. Detta är den enda kraften i silmään. Alkoi nousta nopeasti vah-gen gavs genom Israels folk till hela hela världsalltet som genuint och vistuva eroliike.mänskligheten, gjordes det i samman- verkligt leder till förändring i män- Kirkkoon kuuluminen väheni.hanget helt klart att frälsningen inte niskans liv. Att möta Guds unika nåd i Siihen kuuluvatkin kävivät yhäkommer genom lagen, utan genom Kristus är en frälsande upplevelse och vähemmän jumalanpalveluksissa.tron på Guds löften. Lagen är som en leder till ett växande mot förändring. Joiltakin paikoilta on lakkautettu to-febertermometer som visar att något Ändå är denna förändring aldrig imintoja ja keskitetty niitä toisaalle.är fel. Den är inte tänkt att vara en ett villkor för att få ta emot nåden. En - Tämä on huono lääke, sillä tot-helande medicin. nåd som är villkorlig är inte längre tahan ihmisten sitoutuminen kirkkoon Gemenskap med Gud når vi ge- Guds äkta, ovillkorliga nåd i Kristus. ohenee, kun palvelut loitontuvat.nom att tro på Messias, Jesus, som Ruotsista on poistettu käytöstä 47har uppfyllt lagen i vårt ställe. Bibeln Uusi Tie 18/2012 Leif Nummela  kirkkoa. On laskettu, että yksi kolma-varnar allvarligt människan för att sosa, eli 1000 kirkkoa, seisoolägga något till Guds lag på samma suurimman osan vuodesta tyhjillään.sätt som den varnar för att ta bort Suomessa kirkko ei ole julkaissutnågot av det som Gud har befallt. virallista tilastoa asiasta. Varför är lagiskheten så förö- Olavi-piispan pohdintaa Sanan-dande för ett sunt kristet liv? För det saattajassa Syitä eroihinförsta leder den för många människor Piispa Olavi Rimpiläinen piti - Syynä eroihin voi olla välin-till avfall från tron. Någon som på opetuspuheenvuoron (Ruotsin pitämättömyys. Tämä on suuri ryhmä.allvar i sitt trosliv våndas under lagen suomenkielisten evankeliumijuhlassa) Sitten on kirkon sanoman jaorkar inte speciellt länge. I något ja tilannekatsauksen hyvästä kirkosta, yhteiskunnallisen aseman vastustami-skede kommer tröttheten och missä kirkkona olemme, miten tähän nen. Englannista käsin on levinnytmotreaktionen där människan helt on tultu ja miten tästä mennään et- kampanjoita, esimerkiksi ”Jumalaa eilösgör sig från tron, besviken och bit- eenpäin. ole”- kampanja. Nyt on uutena ”Pilk-ter på hur den har berövat livet gläd- - Meidän ei tarvitse kuvitella, kaa Jumalaa” – kampanja. Tiedotus-jen och friheten. millainen on hyvä kirkko. Meillä on välineet ovat mielellään yhteiskun- För det andra gör lagiskheten ofta siitä muistikuvia, piispa totesi. takriittisiä. Nyt ne suurinmänniskan fördömande och obarm- Suomessa vallitsi Rimpiläisen maanjäristyskirjasimin tekevät tunne-härtig mot sin nästa. En lagisk mukaan 1980-luvun loppupuolelle tuiksi näitä kampanjoita. Niiden
 15. 15. 15 Saarna Karttatakana oleva porukka on kuitenkin heidän kirkolliseen vihkimiseensä. on jo nyt osoittautunut variksen va-pieni. Niistä ei tiedettäisi ilman tiedo- Kirkko ei luonnollisesti halunnut ot- laksi, sekin, niin kuin virkapäätöksentusvälineiden apua. taa Raamattuun perustuvaa torjuvaa yhteydessä annettu ponsi. On monia - Osa on pettyneitä siihen, että kantaa sukupuolineutraaleihin avioli- pikkuniksejä, joilla kirkon työntekijätkirkko on luopunut raamatullisesta ittoihin. saadaan mukaan ”vapaaehtoisesti.”perustastaan. Se joukko ei ole pienen - Kirkko teki saman ratkaisunpieni. Tämä on kuitenkin siitä hauska kuin Ruotsin kirkko, tosin sumuver- Sanansaattaja 9.5.2012/Koonnutporukka, noin 10 prosentin suuruinen, hon suojassa. Päätettiin kirkolliskok- Hannu Kippo.joka ei eroa kirkosta. ouksessa, että kirkko ei vihi. Van- Se joukko ei näy erotilastoissa ja hauskoisille viestitettiin juuri tätä.ehkä juuri siksi kirkon ei kannata ki- Sitten päätettiin, että on mahdollistainnittää siihen huomiota. järjestää rukoushetki, että rukoillaan - Nehän olla murjottaa kirkossa, liiton puolesta. Uudistajille viestitet-Rimpiläinen sanaili. tiin juuri tästä. Kirkko rukoilee suku- Merkittävä on hänen mukaansa puolineutraalien avioliittojenryhmä, joiden mielestä kirkko uudis- puolesta. Seurakuntalaiset antoivattuksissaan on liian hidas ja konserva- narrata itseään. He eivät huomanneet,tiivinen ja lisäksi suhtautuu lepsusti että kun on tämä juhlallinen rukoi-vanhauskoisiin, jotka ovat heidän luhetki, sehän on tämän asian periaat-mielestään uudistusten jarru. Tämä on teellinen hyväksyminen. Ei avioliit-piispan mielestä se kirkollinen toon vihkimisessä tapahdu yhtäänenemmistö, joka kirkolliskokouksissa tämän enempää.ja muualla päättää kirkon kohtalosta. - Oli täyttä petosta sanoa, että - Tähän ryhmään kirkko näyttää kirkko ei hyväksy tätä liittoa. Olikiinnittäneen aivan erityisen täyttä tyhmyyttä uskoa tätä ja antaahuomion, jotta he eivät eroaisi, vaan narrata itseään tällaisellapysyisivät kirkkoa uudistamassa ja silmänkääntötempulla. Rukoushetki jasen arvostettuina suunnan näyttäjinä. vihkiminen ovat yksi ja sama juttu.Hyvä esimerkki tästä on samaa suku- Toisessa ei ole mitään enempää kuinpuolta olevien liitoista. toisessa. Gallupien mukaan yli puolet - Oli vielä yksi lupaus, että papinsuomalaisista suhtautuu suopeasti ei tarvitse rukoushetkeä järjestää. Se
 16. 16. 16 Saarna Kartta MISSIONEN Ivangorod ja Karatuusan (Sipe-Venäjän työn Luther in “yksin ar mosta, yksin uskosta” julistuksen, mutta käytännön ria) kirkkorakennus sovellutus on nielaissut ja syrjäyttänyt Ivangorodin jumalanpalvelukset ovat vapaan armon. Aikuiskasteesta ja eh-kuulumisia toollisesta on tehty lain työtä, jossa ihminen osoittaa Jumalalle kuuli- edelleen esir ukouksissamme . Toiveemme on, että Anatoli-pastori voisi aloittaa siellä säännölliset aisuutensa. Opetuksessa on poikettu venäjänkieliset messut tämän vuodenLFF:N LÄHETYSTYÖ kauas siitä, mitä Herran apostolit aikana. Matkaa on Jaamasta vain 20 opettivat sakramenteista evankeli- kilometriä ja Anatolilla on nyt autoVENÄJÄLLÄ umina. käytettävissä. Rukoile, että kulttuuri- Inkerin kirkolla on siis työtä ja kutsu- talo avattaisiin tähän käyttöön.Evankeliumin puutostautia musta viedä evankeliumia. JokaisellaLFF haluaa kuulla Herramme lähe- ihmisellä on oikeus kuulla tiestä, jonka Karatuusan kirkkoprojekti etenee.tyskäskyä ja avustaa Venäjän kristittyjä Kristus on valmistanut, ja joka on al- Siperian pastorit Vitali, Juha Saari javiemällä sinne Jumalan kalleinta aar- usta loppuun evankeliumia. Joose Niemelä pitävät Karatuusanretta - evankeliumia. Ilman kirkasta rakennusblogia, jossa voit seurata rak-evankeliumia emme jaksa uskossa ennushankeen kehittymistä. LFF:n ko-täällä Suomessa, sen olemme kukin Kateksimuskoulua Jaamassa ja tisivuille avataan linkki blogiin ja sielläomassa elämässämme huomanneet. Kupanitsassa on myö perustietoa asiasta ruotsinLakihenkisyys, joka on meille kaikille kielellä. Larsmon kesäseuroissa voit Viime vuonna aloitimme katekismuk- kuulla enemmän Juha Saarelta, joka onmyötäsyntyistä ja luonnollista uskon- sen opettamista ensin Kupanitsassa ja puhujana seuroissa.nollisuutta, tahtoo varjostaa armon sitten myös Jaamassa. Inkerin kirkonauringon ja vaellus käy haluttomaksi. keskushallinnon työntekijät toivoivat, Vesa PöyhtäriSamaa evankeliumin vapauttavaa sa- että Kupanitsassa kerrattaisiin usk-nomaa tar vitsevat veljemme ja onopin perusteita systemaattisesti.sisaremme siellä Venäjällä. Hekin tar- Heidän huolensa oli Kupanitsanvitsevat kuulla, että Kristus Jeesus on kirkkoa vuokranneiden vapaiden Lahjoita LFF:n Venäjän lähe-tullut ottamaan pois synnin. Kaikki on suuntien lisääntyvä vaikutus seurakun- tykselle!jo sovitettu Jumalan edessä 2000 nassa. Syksyisin kirkkoa sai käyttää FI36  5567  0720  0193  83vuotta sitten. Ihmisen ei tarvitse enää eräs Venäjän lukuisista pienistä va- Viite:  22224sovittaa omia tekojaan, vaan hän saa paakir koista kouluttamaan lähe-paeta Vapahtajan täytetyn työn turviin. tystyöntekijöitä Venäjälle. Periaate oliLuterilainen kirkko on kirkkona sitou- tietysti hyvä, mutta kun opetuksentunut julistamaan tätä sanomaa painopiste siirtyi pois siitä, mitä oli Be för...Venäjällä. Luterilaisuus tunnetaan eri- opetettu aikaisemmin Raamatun mu-tyisesti armon uskona. Or todok- kaan, tuli seurakuntaan levottomuutta. -Jaama församligen och prästensikirkolla on monia hyviä puolia, joista Anatoli med familj. Kateksimusopetus tehdään samalla -Kupanitsa församling och prästensaamme ottaa opiksi. Kuitenkin vapaa periaatteella kuin Laestadius teki sitä Mihail med familj.armo “yksin uskon kautta” on siellä aikanaa Ruotsin Lapissa. Jumalanpalve- -Vitali Lutshagov med familj i Si-vaikeasti löydettävissä. Minua puhutte- luksen alussa oli ns. katekismussaarna. birien.lee Vitali-pastorin kertomus, kun hän Siinä voitiin käsitellä vuorollaan ku- -Jukka och Kristiina Paananen i St.kertoi omasta etsinnästään. Ortodok- takin katekismuksen kappaletta ja pa- Petersburgsit tarjosivat hänelle Raamatun opiske- lauttaa muistiin uskon välttämättömät -Juha och Anu Saari med familj ilun sijaan ojan kaivamista. Ehkä tarkoi- perusopetukset. Kupanitsassa olen Sibirientus oli hyvä - oman lihan kurittaminen pitänyt ennen jumalanpalveluksen -Joose Pitänen med familj- mutta lihan kurittamisesta ja kaidan alkua, siinä kirkon käytävällä, lyhyen -Ivangorodtien kulkemisesta ei ole apua, jos ei opetuksen ja ottanut mukaan havain- -byggplanerna för Karatusas kyrkaole ensin saanut löytää Vapahtajan tovälineitä helpottamaan asian -Vårens 2012 missionsresor medtäydellistä ja ehdotonta anteeksianta- ymmärtämistä. Olemme edenneet jo predikanter.musta. Lunastuksen uskonkappaleeseen, ja -Söndagsskolarnas brevväxlingToinen suuri uskonnollinen suuntaus sitä onkin ihana opettaa!Venäjällä ovat erilaiset baptistiset jahelluntailaiset ryhmät. Nämä kylläperiaatteessa hyväksyvät Raamatun ja

×