  Σι είναι η Αςσπολογία;
  Είναι η Αςσπολογία Επιςσήμη;
  Πώρ εξηγείσαι η αςσπολογική επίδπαςη;
  1. ΢τγφπονιςσικό μονσέλο σοτ Jung  2. Υτςική επίδπαςη (π.φ. νεσπίνα)  3. Πνετμασική πποέλετςη
  ΋σι είναι θπηςκεία  ΋σι ο ζψδιακόρ σηρ δεν ιςφύει  ΋σι δεν έφει βπεθεί κάποιοτ είδοτρ  επίδπαςη από σα άςσπα
  Πλανήσερ  Ζώδια  Οίκοι  ΢ημεία  ΋χειρ
  Σι ςημαίνει «σι ζώδιο είςαι;»  Σι ςημαίνει «σι ψποςκόπο έφψ;»
  Η ςτμβολή σψν Φαλδαίψν  Η ςτμβολή σψν Αιγτπσίψν  Η ςτμβολή σψν απφαίψν Ελλήνψν  Η αςσπολογία ςση Ρώμη  Η ςτμβο...
  Πνετμασική ή επιςσημονική;  Ππόβλεχη ή ατσογνψςία;  Ελεύθεπη βούληςη ή πποκαθοπιςμόρ;  Σποπικόρ ή αςσπικόρ ζψδια...
  Γενέθλια Αςσπολογία  ◦ Ππαγμασεύεσαι σο γενέθλιο δτναμικό, δτνασά και   αδύνασα ςημεία σηρ   πποςψπικόσησαρ, δ...
  Πολισική Αςσπολογία  ◦ Εξεσάζει ση ςτλλογική ποπεία κπασικών ονσοσήσψν ή   εθνοσικών ομάδψν βαςιςμένη ςε ςημανσικ...
  Ιασπική Αςσπολογία  ◦ Βαςίζεσαι ςσην απφαία ιασπική, αλλά   ςτμπληπώνεσαι και από πιο ππόςυασερ   πποςεγγίςειρ...
  Διάλειμμα - Επψσήςειρ
Από σην αςσπολογική ιςσοπία σηρ         Θεςςαλονίκηρ
  Παπάγονσερ πιθανήρ έπετναρ  ◦ Πολτπολισιςμικόσησα σηρ Πόληρ  ◦ Νοοσποπία και ΢σάςη σψν διαυόπψν εθνικών και   θ...
  Ζήσημα ποτ απαισεί ςσην οτςία ιςσοπική  έπετνα  Εμείρ θα πεπιοπιςσούμε ςε ςσαφτολόγηςη  ασομικών πεπιπσώςεψν ποτ...
  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).  ◦ Μαθημασικόρ, γεψμέσπηρ, αςσπονόμορ και   υιλόςουορ.  ◦ Από σιρ πιο εξέφοτςερ π...
  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).  ◦ Ειςήγαγε σα γπάμμασα ςσα μαθημασικά.  ◦ Από μεπικούρ θεψπείσαι όσι ςσην οτςία ατσ...
◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).  Θεψπείσαι ο δημιοτπγόρ σοτ ςτςσήμασορ υπτκσψπιών  ποτ ςτνέδεε σα ανασολικά ςύνοπα με ση...
◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).◦ Αςφολήθηκε με σην αςσπολογία  πποέβλεχε σον θάνασο σοτ Καίςαπα Βάπδα αλλά και σο  ςειςμ...
  Müneccimbaşı Ahmed Dede  ◦ Ένα καλό παπάδειγμα σηρ Οθψμανικήρ Πεπιόδοτ  ◦ Γεννήθηκε σο 1631 ςσην Θεςςαλονίκη  ◦ ...
  Müneccimbaşı Ahmed Dede  ◦ Σο 1687 απέστφε να πποβλέχει ςσάςη σψν   γενισςάπψν, έπεςε ςε δτςμένεια και εξοπίςσηκε...
  Yosef Ya’avetz  ◦  To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef  ◦  ςτνσάςςεσαι από σον σοτ Daniel ben P...
  Yosef Ya’avetz  ◦ To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef   ποτ ςτνσάςςεσαι με σην επιμέλεια σοτ Dan...
  Gustav Holst  ◦ Πλήπερ όνομα Gustavus Theodore von Holst  ◦ Γεννήθηκε 21 September 1874 ςσην Αγγλία  ◦ Κασαγόσαν...
  Gustav Holst  ◦ Σα ππώσα φπόνια σηρ καπιέπαρ σοτ δούλεχε ςσην   Ετπώπη.  ◦ Έγπαχε διάυοπα έπγα μεσαξύ σψν οποίψ...
  Gustav Holst  ◦ Μεγαλύσεπο έπγο σοτ ήσαν «Οι πλανήσερ»  ◦ Έπγο ποτ μοτςικά επηπεάςσηκε από ση μονσέπνα   μοτςικ...
  Gustav Holst  ◦ Αποςπάςμασα    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe    dded&v=L6NopU9K_8M    ht...
  ΢πύπορ Πιπεπάκηρ    Τποχήυιορ διδάκσψπ Θπηςκειολογίαρ    ΢ε ςτνεπγαςία με σον καθηγησή κύπιο Παναγιώση    Παφ...
  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ  ◦ Η εξέσαςη σψν ςτνθηκών ποτ μεσά σον Μέγα   Αλέξανδπο οδήγηςαν ςε ςύζετξη αςσπολογία...
  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ  ◦ Υιλοςουικά και Αςσπολογικά Διλήμμασα     Σι ςημαίνει σελικά η όμψρ αςσπολογική επί...
  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ  ◦ Ο πόλορ σψν μτησικών ςτςσημάσψν    Δίνοτν δτνασόσησα παπέμβαςηρ σοτ ανθπώποτ…   ...
◦ ΢τνέφεια σηρ μελέσηρ  ο κύπιορ Πιπεπάκηρ επγάςσηκε για ένα εξάμηνο σην  Άνοιξη σοτ 2012 ςσο Πανεπιςσήμιο σηρ Αλαμπάμα ...
◦ Η Αςσπολογία ςση Θες/νίκη βπήκε έδαυορ ανάπστξηρ ςε διάυοπερ εποφέρ και εθνικέρ ομάδερ◦ Μέςα από ση μελέση σοτ ανσικει...
  Λέψν ο Μαθημασικόρ  ◦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE   %BF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF...
◦ Müneccimbaşı Ahmed Dede  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/397479/  Ahmed-Dede-Muneccimbasi  http://en.wikipe...
  Εβπαωκέρ Πηγέρ  ◦ Astrologumena Judaica: Untersuchungen zur Geschichte der   astrologischen Literatur der Juden ...
◦ Gustav Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Planets  http://www.gustavh...
Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης
Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης

457
-1

Published on

Από την παρουσίαση στην 1η αστρολογική εκδήλωση των Φίλων Αστρολογίας Θεσσαλονίκης "Η Αστρολογία στην πόλη μας" στις 12 Ιανουαρίου 2013.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης

 1. 1.  Σι είναι η Αςσπολογία;
 2. 2.  Είναι η Αςσπολογία Επιςσήμη;
 3. 3.  Πώρ εξηγείσαι η αςσπολογική επίδπαςη;
 4. 4.  1. ΢τγφπονιςσικό μονσέλο σοτ Jung 2. Υτςική επίδπαςη (π.φ. νεσπίνα) 3. Πνετμασική πποέλετςη
 5. 5.  ΋σι είναι θπηςκεία ΋σι ο ζψδιακόρ σηρ δεν ιςφύει ΋σι δεν έφει βπεθεί κάποιοτ είδοτρ επίδπαςη από σα άςσπα
 6. 6.  Πλανήσερ Ζώδια Οίκοι ΢ημεία ΋χειρ
 7. 7.  Σι ςημαίνει «σι ζώδιο είςαι;» Σι ςημαίνει «σι ψποςκόπο έφψ;»
 8. 8.  Η ςτμβολή σψν Φαλδαίψν Η ςτμβολή σψν Αιγτπσίψν Η ςτμβολή σψν απφαίψν Ελλήνψν Η αςσπολογία ςση Ρώμη Η ςτμβολή σψν Απάβψν Μεςαιψνική Αςσπολογία Η Αςσπολογία σοτ 19οτ αιώνα Η Αςσπολογία σοτ 20οτ αιώνα Η Αςσπολογία σοτ 21οτ αιώνα
 9. 9.  Πνετμασική ή επιςσημονική; Ππόβλεχη ή ατσογνψςία; Ελεύθεπη βούληςη ή πποκαθοπιςμόρ; Σποπικόρ ή αςσπικόρ ζψδιακόρ; Δέκα ή δώδεκα πλανήσερ; Ποια η θέςη σψν αςσεποειδών και σψν λοιπών ςψμάσψν; Ποια η υύςη σηρ αςσπολογικήρ επίδπαςηρ;
 10. 10.  Γενέθλια Αςσπολογία ◦ Ππαγμασεύεσαι σο γενέθλιο δτναμικό, δτνασά και αδύνασα ςημεία σηρ πποςψπικόσησαρ, δτνασόσησερ ανάπστξηρ και πποκλήςειρ ςσοτρ διάυοποτρ σομείρ σηρ ζψήρ ΢τμβοτλετσική Αςσπολογία ◦ Εξεσάζει σιρ χτφολογικέρ πποκλήςειρ, σα «πποβλήμασα» ποτ κολλάει ςτνήθψρ σο άσομο, σα ζησήμασα ποτ έφει να λύςει για σην πποςψπική σοτ ατσογνψςία και χτφολογική εξέλιξη
 11. 11.  Πολισική Αςσπολογία ◦ Εξεσάζει ση ςτλλογική ποπεία κπασικών ονσοσήσψν ή εθνοσικών ομάδψν βαςιςμένη ςε ςημανσικά γεγονόσα (ανεξαπσηςία, ςύνσαγμα, ςσέχη βαςιλιάδψν, κλπ) ποτ λόγψ σηρ ςημαςίαρ σοτρ θεψπείσαι όσι επηπεάζοτν σο ςτλλογικό αςτνείδησο και σην ποπεία σηρ ονσόσησαρ Οικονομική Αςσπολογία ◦ Ομοιάζει με σην πολισική, βάζονσαρ ςαν ονσόσησα σην επιφείπηςη, όμψρ αςφολείσαι πεπιςςόσεπο και με κύκλοτρ διακύμανςηρ σψν ςτλλογικών σάςεψν ποτ μποπεί να επηπεάζοτν επενδύςειρ, φπημασιςσήπιο, κλπ
 12. 12.  Ιασπική Αςσπολογία ◦ Βαςίζεσαι ςσην απφαία ιασπική, αλλά ςτμπληπώνεσαι και από πιο ππόςυασερ πποςεγγίςειρ όπψρ η Κοςμοβιολογία. ΢τγκοινψνεί με διάυοπερ πποςεγγίςειρ σηρ εναλλακσικήρ ιασπικήρ όπψρ η ομοιοπαθησική Εςψσεπική Αςσπολογία ◦ Ππαγμασεύεσαι σην ποπεία σοτ επψσώνσορ από πνετμασικήρ πλετπάρ. Μιλάει για κάπμα, πποηγούμενερ ζψέρ, κλπ. και γι’ ατσό ςτνδέεσαι με ση μεσαυτςική σοποθέσηςη σοτ καθενόρ μαρ.
 13. 13.  Διάλειμμα - Επψσήςειρ
 14. 14. Από σην αςσπολογική ιςσοπία σηρ Θεςςαλονίκηρ
 15. 15.  Παπάγονσερ πιθανήρ έπετναρ ◦ Πολτπολισιςμικόσησα σηρ Πόληρ ◦ Νοοσποπία και ΢σάςη σψν διαυόπψν εθνικών και θπηςκετσικών ομάδψν απένανσι ςσην Αςσπολογία ◦ Ασομικέρ πεπιπσώςειρ ποτ βπίςκει κανείρ ακόμη και ςσο διαδίκστο
 16. 16.  Ζήσημα ποτ απαισεί ςσην οτςία ιςσοπική έπετνα Εμείρ θα πεπιοπιςσούμε ςε ςσαφτολόγηςη ασομικών πεπιπσώςεψν ποτ είναι εύκολο να βπει κανείρ Πλην όμψρ οι ασομικέρ πεπιπσώςειρ είναι ενδεικσικέρ σηρ πολτπολισιςμικόσησαρ σηρ ιςσοπίαρ σηρ πόληρ.
 17. 17.  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869). ◦ Μαθημασικόρ, γεψμέσπηρ, αςσπονόμορ και υιλόςουορ. ◦ Από σιρ πιο εξέφοτςερ πποςψπικόσησερ σοτ Βτζανσίοτ ◦ Διασέλεςε Μησποπολίσηρ Θεςςαλονίκηρ (840-843) ◦ Έπεςε ςε δτςμένεια ςσην Εικονομαφία και επέςσπεχε ςσην Κψνςσανσινούπολη. ◦ Δίδαξε ςσο Πανδιδακσήπιο σηρ ςφολή σηρ Μαγναύπαρ ◦ Η υήμη σοτ ήσαν σόςη ποτ ο φαλίυηρ σηρ Βαγδάσηρ σον κάλεςε ςσην Ατλή σοτ για να οπγανώςει ςφολή. Ο ίδιορ διασηπούςε αλληλογπαυία με μαζί σοτ και είφαν μεσαυπαςσεί εκεί πολλά έπγα σοτ.
 18. 18.  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869). ◦ Ειςήγαγε σα γπάμμασα ςσα μαθημασικά. ◦ Από μεπικούρ θεψπείσαι όσι ςσην οτςία ατσόρ θεμελίψςε σα θεψπήμασα σηρ Άλγεβπαρ ποτ αποδίδονσαι ςσοτρ Άπαβερ. ◦ Έκανε πειπάμασα για ση διάθλαςη σψν ακσινών ςσο νεπό και εξήγηςε σο οτπάνιο σόξο. ◦ Θεψπείσαι άγιορ από σοτρ καθολικούρ αν και οπθόδοξορ. Λέγεσαι όσι ςτνέγπαχε σο εγφειπίδιο ιασπικήρ ςση ςφολή σοτ Παπιςιού (Υπάγκοι) ◦ Αςφολήθηκε με σην ιασπική και μεσαξύ άλλψν ειςήγαγε σο ςίδηπο ψρ υάπμακο.
 19. 19. ◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).  Θεψπείσαι ο δημιοτπγόρ σοτ ςτςσήμασορ υπτκσψπιών ποτ ςτνέδεε σα ανασολικά ςύνοπα με σην Ππψσεύοτςα (ςύςσημα μηντμάσψν με πτπςούρ ποτ μεσέδιδαν μηνύμασα ςση νύφσα ςε μήκορ 2000 φιλιόμεσπα).  Λέγεσαι όσι ςσην Κψνςσανσινούπολη είφε κασαςκετάςει «ατσόμασα» ποτ φπηςιμοποιούςαν ψρ κινησήπια δύναμη «ςτμπιεςμένο αέπα». Επιςκέπσερ αναυέποτν:  «Μπποςσά ςσο κάθιςμα σοτ ατσοκπάσοπα τπήπφε ένα δένδπο από επιφπτςψμένο μππούνσζο με κλαδιά διακοςμημένα με χεύσικα ποτλιά κάθε είδοτρ ποτ κελαηδούςαν όπψρ σα ππαγμασικά... Ο θπόνορ ήσαν καμψμένορ με σέσοια σέφνη ποτ εν πιπή ουθαλμού ςηκώνεσαι από σο έδαυορ, όποτ αιψπείσαι, και αναπψσιόμαςσε αν είναι από μππούνσζο ή από ξύλο .... επίφπτςα λιονσάπια φπηςιμοποιούνσαι για υποτποί, φστπώνσαρ σην οτπά σοτρ ςσην γη, με ανοικσό ςσόμα και γλώςςα να κινείσαι και βγάζονσαρ βπτφηθμούρ ».
 20. 20. ◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).◦ Αςφολήθηκε με σην αςσπολογία  πποέβλεχε σον θάνασο σοτ Καίςαπα Βάπδα αλλά και σο ςειςμό σοτ 869  ςτνέγπαχε ένα έπγο για ση μέθοδο πποβλέχεψρ σηρ σύφηρ κάθε ατσοκπάσοπα με βάςη σιρ εκλείχειρ  σο έπγο έυεπε σον σίσλο «Πεπί ηλιακήρ εκλείχεψρ εν σψ βαςιλικώ σπιγώνψ»  σο βαςιλικό σπίγψνο είναι ένα ζψδιακό ςφήμα ποτ πεπιλαμβάνει σον Κπιό, σον Λέονσα και σον Σοξόση  επίςηρ διόπθψςε σον Ποπυύπιο ςε σεφνικά θέμασα ςε όσι αυοπά ση ςύνσαξη σψν ψποςκοπίψν  Σοτ αποδίδεσαι επίςηρ διόπθψςη σοτ τπολογιςμού σηρ Πανςελήνοτ μεσά σην Εαπινή Ιςημεπία (αυοπούςε σον εοπσαςμό σοτ Πάςφα)
 21. 21.  Müneccimbaşı Ahmed Dede ◦ Ένα καλό παπάδειγμα σηρ Οθψμανικήρ Πεπιόδοτ ◦ Γεννήθηκε σο 1631 ςσην Θεςςαλονίκη ◦ Πέθανε ςση Μέκκα σο 1702 ◦ ΢σην σοτπκική βιβλιογπαυία ςτνανσάσαι και ψρ Ahmed Lütfullah ◦ Σο 1665 διοπίςσηκε Müneccimbaşı, δηλαδή επικευαλήρ αςσπολόγορ σοτ ΢οτλσάνοτ. ◦ Είφε μόπυψςη ςημανσική, γνώπιζε γαλλικά και ιςπανικά ◦ Είφε υοισήςει ςσιρ ςφολέρ σψν Δεπβίςηδψν Μεφλεβί ςση Θεςςαλονίκη και σην Κψνςσανσινούπολη.
 22. 22.  Müneccimbaşı Ahmed Dede ◦ Σο 1687 απέστφε να πποβλέχει ςσάςη σψν γενισςάπψν, έπεςε ςε δτςμένεια και εξοπίςσηκε ςσην Αίγτπσο. ◦ Σο 1700 σοτ ζήσηςαν να επανέλθει, αλλά απνήθηκε λόγψ ηλικίαρ. ◦ Εκσόρ από αςσπολόγψν ςτνέγπαχε και ένα ςημανσικό για σην εποφή ιςσοπικό έπγο, σην «Επίσομη Ιςσοπία σψν Εθνών».
 23. 23.  Yosef Ya’avetz ◦ To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef ◦ ςτνσάςςεσαι από σον σοτ Daniel ben Perahia Kohen ◦ εππόκεισο για ημεπολόγιο αςσπολογικού σύποτ ◦ η εκσύπψςη ήσαν μέπορ μιαρ γενικόσεπηρ σάςηρ ◦ να στπψθούν ςε Θεςςαλονίκη και Κψνςσανσινούπολη ◦ κείμενα ποτ ψρ σόσε ήσαν φειπόγπαυα ◦ και ανσιγπάυονσαν ςσην Καθολική (και άπα πιο πεπιοπιςσική) Ισαλία. Natan Amram ◦ Σο 1861 στπώνει ςση Θες/νίκη σην Barayta di-Shemuél ◦ θεψπείσαι από σα ππώσα αςσπολογική πονήμασα ςσην ιοτδαωκή παπάδοςη (Barayta=παπάδοςη) γπαμμένο σον 8ο με 9ο αιώνα.
 24. 24.  Yosef Ya’avetz ◦ To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef ποτ ςτνσάςςεσαι με σην επιμέλεια σοτ Daniel ben Perahia Kohen. Εππόκεισο για ημεπολόγιο αςσπολογικού σύποτ ςαν ατσά ποτ κτκλουοπούν ςήμεπα. Η εκσύπψςη ήσαν μέπορ μιαρ γενικόσεπηρ σάςηρ, να στπψθούν ςε Θεςςαλονίκη και Κψνςσανσινούπολη ςε στπογπαυείο κείμενα ποτ ψρ σόσε ήσαν φειπόγπαυα και ανσιγπάυονσαν ςσην Καθολική (και άπα πιο πεπιοπιςσική) Ισαλία. Natan Amram ◦ Σο 1861 εμυανίζεσαι να στπώνει ςση Θες/νίκη σην Barayta di-Shemuél ποτ θεψπείσαι από σα ππώσα αςσπολογική πονήμασα ςσην ιοτδαωκή παπάδοςη (Barayta=παπάδοςη) γπαμμένο σον 8ο με 9ο αιώνα.
 25. 25.  Gustav Holst ◦ Πλήπερ όνομα Gustavus Theodore von Holst ◦ Γεννήθηκε 21 September 1874 ςσην Αγγλία ◦ Κασαγόσαν από ση Λεσονία ◦ Πέθανε ςσιρ 25 May 1934 ◦ Επηπεάςσηκε από σον Βάγκνεπ, σον ΢σπάοτρ και άλλοτρ κονσινούρ ςτνθέσερ ςσην εποφή σοτ ◦ Η οικογένεια ήσαν γενικόσεπα καλλισεφνική με σον αδελυό ηθοποιό ςσο Φόλλτγοτνσ και σο γιο αλλά και σον πασέπα επίςηρ ςτνθέσερ και μαέςσποτρ
 26. 26.  Gustav Holst ◦ Σα ππώσα φπόνια σηρ καπιέπαρ σοτ δούλεχε ςσην Ετπώπη. ◦ Έγπαχε διάυοπα έπγα μεσαξύ σψν οποίψν και επένδτςη ςε έπγα σοτ ποιησή Walt Wittman ◦ Αςφολήθηκε όμψρ και με σον Ινδικό Μτςσικιςμό, γπάυσηκε ςσο Πανεπιςσήμιο για να μάθει ΢ανςκπισικά και έγπαχε σπία ςφεσικά έπγα. ◦ Διασέλεςε επικευαλήρ γτμναςίψν ςε πολλά ςφολεία σηρ Αγγλίαρ με άλλοσε επιστφημένη κι άλλοσε όφι αποδοφή λόγψ νεψσεπιςμών σοτ ειδικά ςση μοτςική παιδεία.
 27. 27.  Gustav Holst ◦ Μεγαλύσεπο έπγο σοτ ήσαν «Οι πλανήσερ» ◦ Έπγο ποτ μοτςικά επηπεάςσηκε από ση μονσέπνα μοτςική σοτ ΢σπαβίνςκι και σοτ Schönberg. ◦ To έπγο ξεκίνηςε ςσην Αγγλία, όμψρ ολοκληπώθηκε απγόσεπα, καθώρ διοπίςσηκε παιδαγψγόρ ςση YMCA (XAN) ςση Θεςςαλονίκη και απγόσεπα σηρ Κψνςσανσινούποληρ. ◦ Ήσαν η εποφή ποτ όπψρ λέει η ΦΑΝΘ ςσην ιςσοςελίδα σηρ γίνονσαν «Ππογπάμμασα πποςυοπάρ ππορ σοτρ ςσπασιώσερ σηρ ςτμμαφίαρ σοτ Μακεδονικού μεσώποτ με Ίδπτςη σψν ςπισιών σοτ ςσπασιώση.» ◦ Εκεί δίδαςκε μοτςική ςσοτρ ςσπασιώσερ και ήσαν η πεπίοδορ ποτ σέλειψςε σο έπγο σοτ.
 28. 28.  Gustav Holst ◦ Αποςπάςμασα  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=L6NopU9K_8M  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=AuMwSLinQB0
 29. 29.  ΢πύπορ Πιπεπάκηρ  Τποχήυιορ διδάκσψπ Θπηςκειολογίαρ  ΢ε ςτνεπγαςία με σον καθηγησή κύπιο Παναγιώση Παφή ολοκλήπψςε ςση Θεολογική ΢φολή σοτ Απιςσοσέλειοτ Πανεπιςσήμιοτ σην επγαςία: «Αςσπολογία και ιασπική» Θεψπία και ππάξη ςσην ελληνοπψμαωκή απφαιόσησα (διασίθεσαι και ςσα βιβλιοπψλεία)
 30. 30.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Η εξέσαςη σψν ςτνθηκών ποτ μεσά σον Μέγα Αλέξανδπο οδήγηςαν ςε ςύζετξη αςσπολογίαρ και ιασπικήρ ◦ Η πσώςη σηρ παπέμβαςηρ μέςψ σηρ πόληρ κπάσοτρ ◦ Σο υιλοςουικό τπόβαθπο ατσήρ σηρ ςύζετξηρ  Ζήνψν (΢σψωκοί) και πάνθεον  Πσολεμαίορ (Απιςσοσελικοί) και μηφανιςμόρ σαξινόμηςηρ σοτ κόςμοτ  Πλούσαπφορ (Πλασψνικοί) καλό και κακό, χτφή και ςώμα ◦ Ο πόλορ σψν ζψδιακών ςημείψν ψρ ενοποιησικού πάνθεοτ ςση θέςη σψν επιμέποτρ θεών (ςσψικοί) ◦ Κάσψ από σο ζψδιακό όλοι οι λαοί είναι ίςοι
 31. 31.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Υιλοςουικά και Αςσπολογικά Διλήμμασα  Σι ςημαίνει σελικά η όμψρ αςσπολογική επίδπαςη;  ΋σι σα πάνσα είναι πποκαθοπιςμένα; (Ανασολή;)  Ή όσι ςσον κόςμο τπάπφει αίσιο και αποσέλεςμα; (Δύςη;)  Σι επικπασεί;  Δαιμονολογία και μοιπολασπία ή ετςέβεια και λογική;  Ανασολή ή Δύςη;  Πποκαθοπιςμόρ ή Παπέμβαςη;  Γενεθλιακή Αςσπολογία ή Κασαπφική; ◦ Ο πόλορ σοτ Ιπποκπάση ςσην κασ’ αναλογία εξήγηςη αςθενειών μέςψ ςτνάυειαρ με σα αςσπολογικά ςσοιφεία ◦ Σελικά είναι οι αςθένειερ πποκαθοπιςμένερ; Ή μποπεί να τπάπξει θεπαπετσική παπέμβαςη;
 32. 32.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Ο πόλορ σψν μτησικών ςτςσημάσψν  Δίνοτν δτνασόσησα παπέμβαςηρ σοτ ανθπώποτ…  Κασά σοτρ ςσψικούρ μέςψ σηρ φπήςηρ σοτ νοτ και σηρ όλο και ετπύσεπηρ κασανόηςηρ σψν μηφανιςμών σηρ υύςηρ  Κασά σοτρ νεοπλασψνικούρ μέςψ σηρ χτφήρ και σηρ ασομικήρ μύηςηρ  ΢ση θέςη σοτ κλαςςικού «παν μέσπον άπιςσον» σώπα πποβάλλεσαι η «ετςέβεια»  Ο άνθπψπορ για να ςψθεί και να μην είναι έπμαιο σψν άςσπψν, ππέπει να εξελιφθεί για να επηπεάζεσαι λιγόσεπο από σο στφαίο.  Ππέπει να ξεπεπάςει ση ςυαίπα σην τποςεληνιακή, ποτ επικπασούν οι δαίμονερ και να πληςιάςει σοτρ πλανήσερ ποτ ςση υύςηρ σοτρ είναι πάνσα αγαθοί.  Ππέπει να είναι ετςεβήρ ππορ ατσούρ γιασί σο καλό νικά, απκεί να εξελιφθούμε για να σο πληςιάςοτμε.
 33. 33. ◦ ΢τνέφεια σηρ μελέσηρ  ο κύπιορ Πιπεπάκηρ επγάςσηκε για ένα εξάμηνο σην Άνοιξη σοτ 2012 ςσο Πανεπιςσήμιο σηρ Αλαμπάμα ςσην έδπα Θπηςκετσικών Μελεσών ψρ ειςηγησήρ ςσο θέμα:  «Ancient astrology, magic, Hermetism, and Oriental cults of the Graeco-Roman era.»
 34. 34. ◦ Η Αςσπολογία ςση Θες/νίκη βπήκε έδαυορ ανάπστξηρ ςε διάυοπερ εποφέρ και εθνικέρ ομάδερ◦ Μέςα από ση μελέση σοτ ανσικειμένοτ μποπούν να γίνοτν ςτςφεσίςειρ με σο πόλο σηρ πόληρ ςσο εκάςσοσε πολισικό πεπιβάλλον ποτ ανήκε.◦ ΢ε κάθε πεπίπσψςη ο διεθνήρ σηρ πόλορ υαίνεσαι κι από σο όσι ήσαν ςσαθμόρ επγαςίαρ πολλών ςημανσικών ανθπώπψν είσε είφαν γεννηθεί ςσην πόλη είσε όφι.
 35. 35.  Λέψν ο Μαθημασικόρ ◦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE %BF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B F%CF%82 (Λέψν ο Μαθημασικόρ) ◦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE% B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF (Πανδιδακσήπιο) ◦ http://www.astroleon.gr/diafora/13-h-gnomh-mas (φπονικό Θεουάνη για σο Λέονσα) ◦ http://www1.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=713:2008-10-01-20-59-15&catid=106:history- byzantium&Itemid=292 ◦ http://www.hellinon.net/ThetikoiEpistimones1.htm ◦ http://www.conpolis.eu/Byzantio/Byzantio_Kratos.pdf
 36. 36. ◦ Müneccimbaşı Ahmed Dede  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/397479/ Ahmed-Dede-Muneccimbasi  http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCneccimba%C5% 9F%C4%B1_Ahmed_Dede
 37. 37.  Εβπαωκέρ Πηγέρ ◦ Astrologumena Judaica: Untersuchungen zur Geschichte der astrologischen Literatur der Juden http://books.google.gr/books?id=usyU0gcxCrMC&pg=PA134&lpg=P A134&dq=juden+astrologie+saloniki&source=bl&ots=JqrImeXbot&sig =kN2trGyfSlGhizn022qLBaa9KGI&hl=el&sa=X&ei=L2btUL2iB4rHsgb0 woCoAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=juden%20astrologie%2 0saloniki&f=false ◦ http://books.google.gr/books?id=EqgiSev7Fr0C&pg=PA14&lpg=PA14 &dq=What+does+Barayta+di-Shamuel+mean?&source=bl&ots=X- 46xO2-1Y&sig=- bbvJ3BrVOPUuSiTY7FaKu14VAs&hl=el&sa=X&ei=TXLtUP37B8SHtQa_5 YHYAQ&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Saloniki&f=false ◦ http://books.google.gr/books?id=dZSmDsoU11kC&pg=PA262&lpg=P A262&dq=Sefer+Sheerit+Josef&source=bl&ots=uAMV5j8V70&sig=zF 4t3V1SUjMB3nw6MymcUanku3g&hl=el&sa=X&ei=lXvtULDtH8zLswaDv oCIDw&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=Sefer%20Sheerit%20Josef& f=false
 38. 38. ◦ Gustav Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Planets  http://www.gustavholst.info/biography/index.php?cha pter=4  http://www.guardian.co.uk/music/gustav-holst◦ ΢πύπορ Πιπεπάκηρ  http://www.as.ua.edu/rel/piperakis.html  http://auth.academia.edu/SpyrosPiperakis  http://noesiscognitiongrr.blogspot.gr/2011/02/blog- post_9874.html
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×