Grup Scolar Hurmuzesti

971 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grup Scolar Hurmuzesti

 1. 2. Proiect Naţional de educaţie pentru dezvoltare durabilă 2010 "IDEI VERZI PENTRU ALFABETIZAREA ECOLOGICĂ A POPULAŢIEI"
 2. 3. <ul><li>Proiectul  îşi propune informarea, educarea şi conştientizarea elevilor din  Grupul Şcolar “Dragomir </li></ul><ul><li>Hurmuzescu , cu privire la problemele locale şi globale de mediu , care necunoscute sau ignoarte  în prezent vor </li></ul><ul><li>determina probleme majore  în viitor şi vor schimba negativ mediul de viaţă al populaţiei. </li></ul><ul><li>Colectarea selectivă a de ş eurilor este o necesitate pentru protec ţ ia mediului ş i trebuie să devină obi ş nuin ţ ă </li></ul><ul><li>pentru colectivită ţ ile ş colare . </li></ul><ul><li>Implicarea ş colii î n protejarea mediului prin creativitate ş i idei noi, care pot deveni adevărate inven ţ ii, este </li></ul><ul><li>o provocare si o oportunitate pentru noi . </li></ul><ul><li>Proiectul “O şcoală curată. Un pas verde” se desfă ş oară pentru a forma elevilor comportamente pozitive </li></ul><ul><li>fa ţ ă de mediu, a le dezvolta spiritul critic ş i capacitatea de a lua decizii de interes global, pentru c on ş tientizarea </li></ul><ul><li>rolul ui pe care-l a u î n formarea unor convingeri pozitive î n beneficiul sănătă ţ ii mediului . </li></ul><ul><li>Caracterul practic, aplicativ al programului, va avea rezultate bune , datorit ă poten ţ ialul ui creator al </li></ul><ul><li>adolescentului , al dorin ţ ei l ui de-a ar ă ta c ă po a t e s ă fie de folos mediului. </li></ul><ul><li>    </li></ul>Argument
 3. 4. <ul><li>Motto: </li></ul><ul><li>“ Ideal este s ă nu avem ce recicla!” </li></ul><ul><li>Henrz Ford, 1926 </li></ul><ul><li>G ă si ţ i utilitate obiectelor din gospod ă riile voastre! </li></ul><ul><li>Educarea elevilor ş i a familiilor acestora î n privin ţ a protec ţ iei mediului prin refolosirea obiectelor din propria gospod ă rie g ă sind noi utilit ăţ i produselor ş i valorific â ndu-le sau folosindu-le î n mod con ş tient ş i responsabil. </li></ul><ul><li>Identificarea unor strategii de colectare separat ă a produselor biodegradabile ş i reciclabile din fiecare gospod ă rie. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacit ăţ ilor participan ţ ilor la procesul de alfabetizare ecologic ă de a se î n ţ elege pe ei ş i de a î n ţ elege comportamentele, atitudinile celorlal ţ i. </li></ul><ul><li>Integrarea c â t mai multor elevi î n scopul eficien ţ ei proiectului. </li></ul><ul><li>G ă sirea unor tehnici de realizare a produselor din de ş eurile existente î n fiecare gospod ă rie ş i transformarea lor prin talent ş i imagina ţ ie, î n art ă , î n obiecte utile, estetice. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Umane </li></ul><ul><li>20 elevi de la clasele de liceu zi </li></ul><ul><li>5 elevi de la clasele de seral </li></ul><ul><li>Cadre didactice </li></ul><ul><li>Materiale </li></ul><ul><li>peturi de diferite m ă rimi </li></ul><ul><li>sfoar ă , l â n ă , mohair </li></ul><ul><li>ambalaj de la buchetele de flori </li></ul><ul><li>dopuri de plut ă </li></ul><ul><li>cutii de carton </li></ul><ul><li>carioc ă , pensule </li></ul><ul><li>de ş euri textile </li></ul><ul><li>gablonţuri </li></ul><ul><li>aparat foto </li></ul><ul><li>mark er </li></ul>Resurse Implementarea proiectului 20 martie – 15 iunie 2010
 5. 6. Grupul ţintă 10 elevi de clasa a IX-a 10 elevi de clasa a X-a 5 elevi de clasa a XI-a seral Cadre didactice
 6. 7. <ul><li>Adoptarea unor atitudini faţă de orice problemă de mediu </li></ul><ul><li>Identificarea problemelor de mediu determinate de neglijenţă, lipsă de respect, comportament agresiv faţă de mediu. </li></ul><ul><li>Culegerea, selectarea informaţiilor despre problemele identificate în urma analizării chestionarelor completate de cei care aderă la proiect. </li></ul><ul><li>Realizarea unui poster cu sloganul mobilizator realizat de echipa de proiect pentru comunitatea şcolară. </li></ul><ul><li>Desfăşurarea unor Workshop – uri practic aplicative derulate în şcoală . </li></ul>Etapele derulării proiectului
 7. 8. <ul><li>„ O şcoala curata. Un pas verde ” </li></ul><ul><li>prof. Rusu Carmen, prof. Constantin Sidonia </li></ul><ul><li>„ Eco - A telierul Hurmuzescu ” </li></ul><ul><li>prof. Sebe Mignola, prof. Popescu Gabriela, </li></ul><ul><li>„ Gândim global acţionăm local” </li></ul><ul><li>prof. Pinzariu Carmen Gabriela, prof. Dinu Aura </li></ul><ul><li>„ Verdele nu este doar culoare. Este un mod de trai” </li></ul><ul><li>prof. Drăghici Camelia, prof. Matei Mihai </li></ul><ul><li>„ Arta din deşeuri” </li></ul><ul><li>prof. Rusu Carmen, prof. Buţa Iuliana, </li></ul><ul><li>“ Ce poţi face din peturi” </li></ul><ul><li>prof. Constantin Sidonia, prof. Sebe Mignola </li></ul><ul><li>„ Informaţii utile privind colectarea deşeurilor” </li></ul><ul><li>prof. P opescu Gabriela, prof. Dinu Aura </li></ul><ul><li>” Cel mai frumos obiect realizat din materiale reciclabile” </li></ul><ul><li>prof. Pinzariu Carmen Gabriela, prof. Rusu Carmen </li></ul>Activităţi desfăşurate
 8. 9. „ O şcoală curată. Un pas verde ” Pliant de prezentare <ul><ul><li>Î n ultimii ani auzim din ce în ce mai des despre protejarea mediului. Dacă am vrut să protejăm mediu l şi </li></ul></ul><ul><ul><li>nu am ştiut cum prin acest proiect putem învăţa cum sa-l protejam. </li></ul></ul><ul><ul><li>O întrebare care apare mereu : De ce protejăm mediul? Un răspuns pertinent ar fi ca planeta este în </li></ul></ul><ul><ul><li>pericol. De ce? Am să vă explic în cele ce urmează şi anume: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cojile de banane şi cotoarele de mere dispar in 2 ani. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pungile din plastic dispar în aproape 30 de ani. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mucurile de ţigară dispar în 2 ani, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Este nevoie de 200 de ani pentru ca un scutec de unică folosinţă să se descompună. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sticlele din plastic nu se biodegradează complet niciodată. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hârtia este reciclabilă, dar un funcţionar obişnuit aruncă la gunoi 55 – 70 de kilograme de hârtie pe an. </li></ul></ul></ul><ul><li> În medie, o tona de deşeuri reciclate costa 30 de dolari, trimiterea unei tone de deşeuri la groapa de gunoi costă 50 de dolari, iar incinerarea unei tone de deşeuri ajunge la 75 de dolari. </li></ul><ul><li> La aşa mari probleme ce putem noi face? </li></ul><ul><li>Suntem prea mici pentru soluţii globale? </li></ul><ul><li>Sintagma „Un pas mic pentru om un pas mare pentru omenire” se aplică şi aici. Cum? Prin 5 paşi: </li></ul><ul><li>SORTARE </li></ul><ul><li>STABILIZARE </li></ul><ul><li>STRĂLUCIRE </li></ul><ul><li>STANDARDIZARE </li></ul><ul><li>SUSŢINEREA SCHIMBĂRII </li></ul>Obiectivele acţiunii sunt sensibilizarea elevilor din Grupul Şcolar “Dragomir Hurmuzescu” cu privire la problemele de mediu globale şi locale şi modul de rezolvare a acestora. La această acţiune de realizare pliant şi popularizarea proiectului participă echipa şi elevii unităţii şcolare în perioada 15 martie – 1 aprilie 2010
 9. 10. „Eco-Atelierul Hurmuzescu” Are ca obiectiv implicarea elevilor în crearea unor materiale necesare eficientizării activităţii de proiect. Activitatea s-a desfăşurat într-un cabinet , elevii au realizat panourile necesare semnalizării problemelor de mediu apărute în şcoală şi în exteriorul ei. p rof. Sebe Mignola, p rof. Popescu Gabriela, 10 elevi clasa a X – a B 1 aprilie – 8 aprilie 2010
 10. 11. „Gândim global acţionăm local” Chestionar verde Realizare “C hestionar verde ” identificarea problemelor apărute din interpretarea răspunsurilor date de elevi . Dr. Pînzariu Carmen Gabriela, prof. Dinu Aura, elevii . 8 aprilie-23 aprilie Convingeţi pe oricine că este alegerea cea mai eficientă pentru clasă să creeze obiecte din deşeuri. Explicaţi cum puteţi să-i convigeţi? Explicaţi ce doriţi să realizaţi din combinarea deşeurilor? Cum colectăm deşeurile în şcoală? Identificaţi deşeurile din propria şcoală: Ce pot face cu: peturile, cu multitudinea de ambalaje care ne invadează viaţa? Ce poţi face, cum poţi acţiona pentru a îndrepta comportamentul periculos faţă de natură? Care sunt comportamentele periculoase ale omului faţă de natură? Cum te vei comporta astfel, încât să devii un model pentru ceilalţi în păstrarea curăţeniei? Ce trebuie să schimbăm în comportamentul nostru pentru a trăi într-un mediu sănătos? Doreşti să trăieşti într-un mediu curat? De ce?
 11. 12. <ul><li>Aplicarea strategiilor învăţate în scopul </li></ul><ul><li>conştientizării problemelor de mediu existente </li></ul><ul><li>p rof. Draghici Camelia, prof. Matei Mihai </li></ul><ul><li>23 aprilie-30 aprilie 2010 </li></ul>Există o problemă de mediu „Verdele nu este doar culoare. Este un mod de trai”

×