Pownednieuws

928 views
841 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pownednieuws

 1. 1. WAAROM EEN NIEUWE NIEUWS- RUBRIEK? Na de verzuiling (spruitjeslucht, jaren 50-60) en de ontzuiling (Duyvendak-jaren 70-80-90), gaan wij het herzuilende Neder- land eindelijk weer een journaal geven dat past in het nieuwe tijdsgewricht en beantwoordt aan de informatie- en opinie- behoefte van de mediakritische Nederlander. Omdat we vinden dat Nederland Om- dat we vinden dat Nederland!
 2. 2. WAAROM EEN NIEUWE NIEUWS- RUBRIEK? Het PowNed Nieuws (werktitel) durft er met gestrekt been in te gaan en heeft maar één op- dracht: scoren. De toonzetting is provocerend, dwars, rauw, intelligent en ongecensureerd. Dat betekent ook dat er regel- matig ‘moeilijkheiden’ gaan komen, maar we houden onze poot stijf. Kost je paar duizend euro proceskosten, maar het is nooit zonder missie, nooit zon- Omdat we vinden der doel. En het levert de no- dat Nederland Om- dige mediawaarde op. dat we vinden dat Nederland!
 3. 3. WAAROM EEN NIEUWE NIEUWS- RUBRIEK? PowNed Nieuws heeft een ste- vige eigen verslaggeving rond de thema’s nieuws (binnenland), internet, entertainment, media en sport. Maar de echte kracht van PowNed Nieuws komt niet Omdat we vinden zo zeer uit een onafzienbare dat Nederland Om- rij primeurs maar veel meer dat we vinden dat uit een andere aanpak van het Nederland! nieuws. Stelling nemen, con- fronteren, soms shockeren, jui- chen als ‘we’ winnen (in oorlog of in de sport), cynisch of sati- risch als dat nodig is. Scherpe teksten en uitdagend beeld. PowNed maakt nieuws, verslaat nieuws, maar vooral: PowNed lacht het nieuws uit.
 4. 4. WAAROM EEN NIEUWE NIEUWS- RUBRIEK? Door het nieuws op een andere wijze te brengen dan de concur- rentie, neem je zelfs zonder een primeur een beslissende voor- sprong. En dat is waar de kriti- sche mediaconsument op zit te wachten. Wat Powned Nieuws nodig hebt is een sterke hoofd- en eindredactie, die precies weet wat er leeft. Door de totaal andere nieuwskeuzes (verras- send maar wel altijd relevant en met gevoel voor urgentie), zal Omdat we vinden PowNed nieuws vanaf het begin dat Nederland Om- smaak- en spraakmakend zijn. dat we vinden dat Nederland!
 5. 5. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING PowNed Nieuws verslaggevers zijn geen tamme doorgeeflui- ken van ‘objectieve’ informa- tie. De verslaggever zoekt de confrontatie waar dat nodig is. Een verslaggever moet krab- belen aan het dunne laagje be- schaving. Ze hebben oog voor de achterkant, de zijkant en de onderkant van het nieuws. Het zijn personalities die zich mani- festeren als kameleons. Ze zijn doordrongen van de gedachte dat je nieuws verslaat en inter- preteert vóór de kijker. PowNed Nieuws heeft een broertje dood aan agenda’s en politieke kleur.
 6. 6. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING Vragen als waarom is dit inte- ressant voor de kijker en hoe vind je een boeiende en origi- nele invalshoek zijn belangrij- ker dan ‘dit moeten we brengen omdat wij dit belangrijk vin- den’. Dit kan betekenen dat ze rond grote nieuwsitems, waarbij het hoofdonderwerp overduide- lijk is, juist de aandacht verleg- gen naar de randzaken.
 7. 7. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING Want de vragen die de verslag- gevers stellen hoeven niet altijd betrekking te hebben op het harde nieuwsonderwerp. Juist het randgebeuren, de zaken die traditionele verslaggevers ont- wijken of niet (willen) zien, ma- ken PowNed Nieuws informatief en hyperrelevant.
 8. 8. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING Hun voelsprieten zijn gevoeliger voor nep, fake en hoax. Daarom is PowNed Nieuws uitstekend in staat om bijvoorbeeld een groots belegde persconferentie plotseling te herkennen als een enorme ‘neppe’ publiciteitstunt. Het herkennen is zilver en het zelf geconstateerde gegeven voor de voeten gooien van de betrokkenen in de vorm van scherpe vragen is goud.
 9. 9. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING De benadering, zoals bijvoor- beeld de toon en aanpak, van de verslaggevers, laat zich niet vangen in een paar algemene stelregels. Per onderwerp wordt de benadering op zeer prag- matische wijze bepaald. Het ‘formatdenken’ van een verslag- gever is hiermee automatisch uitgeschakeld. Zowel bij de kij- ker als bij het onderwerp (de geiinterviewde) blijft de verras- sing groot omdat het altijd alle kanten uit kan gaan. Veel hangt af van de vaardigheden van de verslaggevers.
 10. 10. VISIE OP VERSLAGGEVERS EN VERSLAGGEVING PowNed en haar command- overslaggevers zijn de luis in de pels. Voor niemand bang en schoppend tegen de gevestigde orde. Diezelfde gevestigde orde moet niet alleen smeken om in ons journaal te komen, maar te- gelijk bang worden bij de naam van het PowNed-journaal, zoals dat nu ook het geval is bij de naam GeenStijl.
 11. 11. MENINGEN EN FEITEN Het herontdekken van de mening (een trend die door GeenStijl is ingezet) zorgt ervoor dat kijkers zich betrokken gaan voelen bij zo’n journaal, bevestigd willen worden in hun mening en wanneer zij geen mening hebben, toch kunnen mee- praten bij de koffieautomaat. Het ‘wij hebben een mening voor je, zodat je er zelf niet een hoeft te hebben’ werkt. We doen dat zonder doekjes voor het bloeden, knoe- perhard als de aanleiding daarom vraagt, maar nooit opgelegd van- uit een of ander politiek, cultureel of maatschappelijk belang. Het PowNed-journaal is totaal partijloos en juist daardoor in staat om volle- dig geloofwaardig allerlei partijpoli- tieke details toe te juichen, weg te honen of te negeren.
 12. 12. MENINGEN EN FEITEN Het Nederlandse medialandschap kenmerkte zich de laatste twee de- cennia door een doodse sufheid. Geen vette boulevardkranten die hel en verdoemenis schreeuwen als het zo uitkomt. Nederland is, valt te vrezen, nogal saai, nogal neu- traal en daardoor nogal voorspel- baar. Er is in die situatie een ken- tering aan het komen. Zorg er dus voor dat kijkers zich kunnen iden- tificeren met ‘hun’ journaal. Zoals ze ook praten over ‘hun’ GeenStijl. Wanneer Geenstijl weer eens de media heeft gehaald, spreken de lezers in de wij-vorm. Niet de ma- kers, maar ‘wij’ waren weer in RTL Boulevard. Die identificatie gaat heel belangrijk worden. Grote voor- deel is dat wij al beschikken over deze community van ruim twee mil- joen nieuwsconsumenten.
 13. 13. MENINGEN EN FEITEN Zij willen een journaal dat onom- wonden opkomt voor hun belangen. Ofwel: denk na over de gezamen- lijkheid van de doelgroep en sta pal voor de belangen van die groep. Let wel: niet voor een klagend individu uit die groep, maar voor het ge- heel. Hoe die groep eruit ziet weet PowNed als geen ander, hoe die doelgroep loyaal te houden ook.
 14. 14. DE KIJKERS Dat betekent echter wel een forse breuk met de huidige journalis- tieke werkwijze. Vergeet objectivi- teit, vergeet beschaafde koppen, vergeet politiek correcte columns. Verzuiling 2.0 krijgt dankzij een mond om mee te spreken. Neder- landse journalisten kijken vreemd aan tegen dergelijke ‘subjectieve’ journalistiek. Niet die van PowNed. Met GeenStijl hebben we laten zien hoe waardevol zo’n stelling- name kan zijn en krijgt GeenStijl tegenwoordig zelfs veren in zijn achterste vanwege deze vernieu- wende journalistiek. Trouwens, het stelling nemen is allang niet meer alleen weggelegd voor ranzige bou- levardkranten. In Angelsaksische landen is dit doodnormaal. Neem Fox News, zogenaamd fair and ba- lanced, maar wel in korte tijd beho- rend tot de grote networks.
 15. 15. DE KIJKERS Het PowNed-journaal krijgt, net als GeenStijl, een randstedelijk toontje. Dat betekent Love it, or leave it, zeker, maar wij zorgen er wel voor dat de massa’s hiervan smullen. Nederland is er rijp voor. Beeld, illustraties en teksten zijn enorm belangrijk. De doelgroep heb- ben we al. En als geen ander weten we weten wat hen bezighoudt, waar ze mee worstelen en waar zij graag over discus- siëren. Spreek ze zoveel mogelijk aan in de wij-vorm, betrek ze bij je product en probeer hen ook in de wij-vorm te laten gaan praten. Dat betekent ook dat je heel sterk multimediaal te werk moet gaan. Dat betekent dat er ook een dijk van een online platform moet komen. Gelukkig weten we hoe we zoiets kun- nen neerzetten. Wij gaan er in slagen om de oude en nieuwe wereld elkaar te laten versterken, juist omdat we in beide werelden een stevige voet aan de grond hebben.
 16. 16. DE KIJKERS Studenten, jong volwassenen, ouders met jonge kinderen, carrièremakers. Zij die kritisch kijken naar de wereld om zich heen en Nederland in het bijzon- der. Smeltende ijskappen, no-go area’s in grote steden, babyboomers, oude media, handjeklap in Den Haag.
 17. 17. DE KIJKERS Of neem het Europees referendum. Oh, wat waren we met zijn allen verrast door het massale NEE. Nou ja, verrast. Wie op internet zijn licht had opgedaan, had al maanden tevoren de uitslag kunnen voorspellen. Met name door onmiddel- lijk stelling te nemen, zullen veel men- sen zich verbonden gaan voelen met PowNed Nieuws. ‘Eindelijk een nieuws- programma dat durft te brengen wat ik denk.’ Juist met dergelijke gebeurtenis- sen kun je je als medium enorm profile- ren.
 18. 18. DE KIJKERS De doelgroep is vertrouwd met het in- ternet. Hun interesse is breed, ze kijken Nova maar ook RTL Boulevard. Nog enkele trefwoorden: wantrouwen jegens media en politiek, erg actief op het gebied van nieuwe media en meer dan gemiddeld geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. De Telegraaf was fout in de oorlog (en nu nog steeds zwaar verdacht), de Volkskrant is voor zure ba- byboomers. Deze groep leest nu gratis kranten, luistert 538, Radio 3, BNR.
 19. 19. DE KIJKERS Televisie kijken doen zij naar NED 1 (Pauw en Witteman, Journaal) NED 3, RTL (RTL-Nieuws, CSI), Net 5 en BBC (Topgear). Maar ook Jan Smit, Wendy’s nieuwe liefde, De Bauers en Geer en Goor vinden gretig aftrek. Via de tor- rents halen ze 24, Generation Kill en The Daily Show binnen en frequenteren zij veelvuldig You Tube en Dumpert.
 20. 20. DE KIJKERS Let wel, ze zijn meer dan geïnteres- seerd in nieuws. Het zijn nieuwsgrazers, daarom is het huidige Journaal op 3 ook zo’n afknapper voor hen. De items die daarin aan de orde komen hebben ze al de gehele dag tot zich genomen en be- discussieerd op het internet. Het heeft een beetje iets van “been there, seen that, have the t-shirt.” Ze halen het nieuws op de meest onmogelijke uithoe- ken. Of het nu CNN is, dan wel de BBC alsmede de regionale kranten/omroepen en weblogs. Kortom, de nieuwsbehoefte is er wel, alleen worden zij tot op heden niet goed aangesproken door de publie- ke omroep.

×