Bài tập công nghệ phần mềm

3,760 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài tập công nghệ phần mềm

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. VÒNG ĐỜICấu trúc của quy trình RUP, được thể hiện theo hai chiều:  Trục hoành biểu diễn khía cạnh động của qui trình, bao gồm thời gian và10/25/2012 các khía cạnh chu kỳ sống của qui trình. 3 Trục tung biểu diễn khía cạnh tĩnh của qui trình, gồm các luồng công việc
 4. 4. 4 PHA CỦA RUP1. The Inception Phase – Pha khởi đầu  Phạm vi dự án, yêu cầu ngƣời dùng và ràng buộc  Yêu cầu nghiệp vụ, rủi ro, kế hoạch dự án (phân công, chi phí)  Thiết kế kiến trúc (chi phí, lịch, tài nguyên)  Cấu hình môi trƣờng làm việc, công cụ 4
 5. 5. 4 PHA CỦA RUP…2. The Elaboration Phase – Pha phác thảo  Mục tiêu là để xác định các yêu cầu chi tiết hơn và xác định các kiến trúc cho hệ thống.  Tinh chỉnh tài liệu  Hoạch định những bƣớc lặp  Kế hoạch phát triển: tiến trình, công cụ CASE  Tinh chỉnh kiến trúc và chọn thành phần (component) 5
 6. 6. 4 PHA CỦA RUP…3. The Construction Phase – Pha xây dựng  Tập trung để phát triển các ứng dụng mà nó đã sẵn sàng cho việc triển khai.  Quản lý tiến trình tạo sản phẩm: năng suất, đảm bảo chất lƣợng  Tạo sản phẩm (alpha, beta, các phiên bản test khác)  Kế hoạch triển khai ứng dụng: phần mềm, ngƣời sử dụng, hỗ trợ… 6
 7. 7. 4 PHA CỦA RUP…4. The Transition Phase – Pha chuyển giao  Bây giờ chúng ta có thể cung cấp các hệ thống chuyển giao thành sản phẩm.  Tạo sản phẩm xuất xƣởng  „Kiểm tra sản phẩm, thu thập phản hồi 7
 8. 8. Thời gian dành cho các giai đoạnnày đƣợc ƣớc tính nhƣ sau 8
 9. 9. 9 NGUYÊN TẮC CỦA RUP (LUỒNG CÔNG VIỆC)1. Mô hình hóa nghiệp vụ (business modeling):  mô tả cấu trúc và quy trình nghiệp vụ.2. Xác định yêu cầu (requirement):  mô tả nghiệp vụ bằng phƣơng pháp “tình huống sử dụng” (use case base method)3. Phân tích và thiết kế (analysis & design):  mô tả kiến trúc hệ thống thông qua các sơ đồ phân tích thiết kế.4. Lập trình:  thực hiện các việc xây dựng chƣơng trình bằng ngôn ngữ lập trình.5. Thử nghiệm:  mô tả các tình huống và kịch bản thử nghiệm, tiến hành thử nghiệm hệ thống phần mềm. 9
 10. 10. 9 NGUYÊN TẮC CỦA RUP (LUỒNG CÔNG VIỆC)…6. Triển khai:  đƣa hệ thống phần mềm vào sử dụng.7. Quản trị cấu hình và quản trị thay đổi:  kiểm soát các thay đổi và duy trì sự hợp nhất của các thành phần dự án.8. Quản trị dự án:  quản lý toàn bộ quá trình làm việc của dự án.9. Môi trường:  đảm bảo các hạ tầng cần thiết để có thể phát triển đƣợc hệ thống. 10
 11. 11. THẾ MẠNH CỦA RUP Thích ứng với quá trình  RUP có khả năng thích ứng dựa trên các nhu cầu phát triển. Cân bằng giữa các bên cạnh tranh liên quan  Bằng cách giữ cho các bên liên quan tham gia hoạt động. Phối hợp giữa các nhóm phát triển  Giữ một quá trình giao tiếp mở giữa các nhóm Thể hiện giá trị của quy trình Lặp  Cung cấp phần mềm làm việc sớm và thƣờng xuyên 11
 12. 12. THẾ MẠNH CỦA RUP… Nâng cao mức độ trừu tượng  Thích nghi với công cụ mô hình, tái sử dụng mã hiện có, và tập trung vào kiến trúc Tập trung liên tục về chất lượng  Điều này đƣợc thực hiện bằng cách kiểm tra tất cả các phần chính của dự án. 12
 13. 13. ƢU ĐIỂM Thường xuyên nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan Những ngƣời thực hiện dự án có thể học hỏi và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm qua các dự án. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực Sử dụng các kiến trúc thành phần (component), có tính kế thừa ở mức cao, tăng khả năng tái sử dụng. Bạn có thể cung cấp chính xác những gì khách hàng muốn Các thay đổi có thể quản lý đƣợc một cách tốt hơn. Cho phép thay đổi các yêu cầu, các phƣơng thức cho thích hợp hơn Các vấn đề được phát hiện sớm trong dự án của bạn Sản phẩm có chất lƣợng tốt hơn. Cải thiện khả năng kiểm soát Kiểm tra chất lƣợng phần mềm liên tục Cải thiện quản lý rủi ro Các rủi ro sớm đƣợc phát hiện và giảm nhẹ trong khi tích hợp hệ thống và xây dựng dần dự án 13
 14. 14. NHƢỢC ĐIỂM Quá trình có thể quá phức tạp để thực hiện Phát triển có thể không kiểm soát được Nó là một quá trình nặng Bạn cần một chuyên gia để hoàn toàn thông qua quá trình này 14
 15. 15. TÀI LIỆU THAM KHẢORational Unified Process: Best Practices for SoftwareDevelopment Teams  http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/0 3July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdfA Manager’s Introduction to the Rational UnifiedProcess (RUP)  http://www.ambysoft.com/downloads/managersIntroToRUP.pdfThe Rational Unified Process  http://www.menloinnovations.com/freestuff/whitepapers/Ratio nal%20Unified%20Process.pdf 15
 16. 16. Nhiệm vụ: Xây dựng một công cụ để thiết kế cánh quạt của tua bin hơi nước Khách hàng: Alstom PowerSố liệu được lấy từ Thực hiện: 1999-2000 16
 17. 17. THÁCH THỨC CỦA DỰ ÁN Thời gian phát triển gấp rút (<9 tháng) từ ý tưởng ban đầu Giao diện người dùng tinh vi với đồ họa 2D và 3D Tích hợp các phần mềm được phát triển bởi khách hàng (trong Mathlab) cho các tính toán hình học và nhiệt động lực học. Yêu cầu ban đầu rất mơ hồ, bởi vì không có công cụ trước đó tồn tại. 17
 18. 18. PHƢƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT Đội ngũ các nhà phát triển có kinh nghiệm: Hai kỹ sƣ Zühlke với kỹ sƣ từ khách hàng Bắt đầu nhanh và nhiệt tình với sự tham gia của khách hàng Yêu cầu hệ thống quản lý dựa trên tính năng xây dựng hàng ngày Thực hiện trong Java 2 / Standard Edition Kết quả: dự án đã hoàn thành hai tháng trước thời hạn, với tất cả các tính năng cần thiết và với một nhược điểm rất ít. Big party! 18
 19. 19. MỘT SỐ THỐNG KÊ DỰ ÁNSố lượng nhân viên: 4Kích cỡ nhóm (tương đương toàn thời gian): 3.5Số các trường hợp (về nội dung) sử dụng: 6Số tính năng: 40Số yêu cầu thay đổi thực hiện: 53Số lỗi tìm thấy và cố định: 14Số lần lặp lại (thử nghiệm): 8Thời gian thực hiện: 7 thángTổng nỗ lực của mọi người trong ngày: 260Số lớp Java thực hiện: Khoảng 180Tổng số dòng lệnh, bao gồm cả dòng bình luận: Khoảng 30,000 19
 20. 20. DẤU MỐC THỜI GIAN 20
 21. 21. TỔNG KẾT DỰ ÁN 21
 22. 22. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Các yếu tố góp phần vào sự thành công của dự án: • lặp đi lặp lại và phát triển gia tăng (không có che giấu sự thật) • Sự tham gia nhiệt tình của khách hàng trong việc lập kế hoạch và giám sát dự án • nhanh chóng và hữu ích thông tin phản hồi từ khách hàng • phí cho quản lý dự án thấp (khoảng 7% tổng khối) • quản lý thay đổi thực dụng nhƣng hiệu quả • Quy trình RUP tiết kiệm rất nhiều thời gian thiết lập dự án Cần cải thiện: • Tích cực thử nghiệm hệ thống liên tục • Ít nhất cần thêm kiểm tra đơn vị với các công cụ xxUnit • Thu thập thêm nhiều số liệu thiết kế 22
 23. 23. 23

×