Microsoft IO 101 Training

902 views
779 views

Published on

Microsoft IO 101 Training

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Microsoft IO 101 Training

  1. 1. Vũ Nguyễn Cao Sơn EPG Technical Specialist Microsoft Vietnam [email_address] www.CaoSonBlog.com Tối ưu hóa Cơ sở Hạ tầng
  2. 2. Kiến trúc Hệ thống Tổng quát Slide Technology Services Management Services Process Services People Services Base Services Cách thức truy nhập thông tin - People’s Experience Người sử dụng - People
  3. 3. Base Services  MS Core Infrastructure (Hạ tầng Cốt lõi) Slide Technology Services Management Services Process Services People Services Base Services <ul><li>Identity Services: Windows 2003/2008 Active Directory </li></ul><ul><li>Security: IPSec, ISA 2006, ForeFront, Rights Mgmt Service (RMS), Identity Lifecycle Manager 2007 (ILM) </li></ul><ul><li>Desktop & Server Configuration Management: System Center Configuration Manager 2007 (SCCM 2007) </li></ul><ul><li>Server Operations Management: System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007) </li></ul><ul><li>Data Backup/Restore: System Center Data Protection Manager 2007 (SCDPM 2007) </li></ul><ul><li>Virtualization: Virtual Server 2005 R2, Win 2008 Virtualization, SC Virtual Machine Manager, Win 2008 Terminal Services, SoftGrid </li></ul>
  4. 4. People Services  MS BP Infrastructure (Business Productivity Infrastructure – Hạ tầng Năng suất Làm việc) Slide Technology Services Management Services Process Services Base Services <ul><li>Communication : Exchange 2007 & Office Communications Server 2007 </li></ul><ul><li>Collaboration : Exchange 2007, SharePoint 2007 & Project 2007 </li></ul><ul><li>Document Management & Search : SharePoint 2007 </li></ul><ul><li>Personal Productivity : Windows Mobile, Vista & Office 2007 </li></ul>People Services
  5. 5. Process Services  MS AP Infrastructure (Application Platform Infrastructure –Hạ tầng Nền tảng Ứng dụng) Slide Technology Services Management Services People Services Base Services Process Services <ul><li>Processing : SQL 2005/2008 Database, Visual Studio 2005/2008, Office InfoPath 2007 </li></ul><ul><li>Workflow : SharePoint 2007 & BizTalk 2006 </li></ul><ul><li>Reporting : SQL Server 2005/2008 Reporting Services </li></ul>
  6. 6. Management Services  MS AP Infrastructure (Application Platform Infrastructure –Hạ tầng Nền tảng Ứng dụng) Slide Technology Services Process Services People Services Base Services Management Services <ul><li> Measure & Respond : Performance Point 2007 </li></ul><ul><li>Analyze & Adapt : Excel 2007 Pivot Table & Chart from SQL 2005/2008 Data Warehouse </li></ul>
  7. 7. Technology Services  Microsoft Infrastructure Slide Technology Services People Services Base Services Management Services Process Services MS Business Productivity Infrastructure MS Application Platform Infrastructure MS Core Infrastructure
  8. 8. Tại sao cần Tối ưu Cơ sở Hạ tầng? Why Infrastructure Optimization? Slide Môi trường mong muốn Source Accenture Môi trường ngày nay Tạo thêm nhiều dịch vụ mới Giảm chi phí bảo dưỡng 70% Vận hành, duy trì hệ thống hiện tại 30% Cho dịch vụ mới 45% Cho dịch vụ mới 55% Vận hành, duy trì hệ thống hiện tại
  9. 9. Slide Trung tâm Chi phí Cost Center Hạ tầng rời rạc, thủ công Trung tâm Chi phí Hiệu quả hơn More efficient Cost Center Hạ tầng IT đã được quản lý với một chút tự động hóa Hạ tầng IT quản lý tập trung và tự động hóa tối đa Quản trị tự động hoàn toàn, sử dụng tài nguyên linh động, có kiểm soát chất lượng dịch vụ Công cụ Hỗ trợ Doanh nghiệp Business Enabler Tài sản Chiến lược Strategic Asset
  10. 10. Slide Application Platform IO Business Productivity IO Core IO
  11. 11. Ví dụ về CoreIO : Identity & Access Management Slide <ul><li>No Active Directory for Authentication for 80+% users </li></ul><ul><li>Users operate in admin mode </li></ul><ul><li>Active Directory for Authentication and Authorization </li></ul><ul><li>Users operate in admin mode </li></ul><ul><li>Desktops not controlled by Group Policy </li></ul><ul><li>Active Directory Group Policy and Security templates used to manage desktops for security and settings </li></ul><ul><li>Users operate in non-admin mode </li></ul><ul><li>Centrally manage users provisioning across heterogeneous systems </li></ul>
  12. 12. Slide Tự xác định Mức độ Chín muồi trong Mô hình Core IO (Self-Assessment) ( Identifying Core IO maturity level ) http://technet.microsoft.com/en-us/infrastructure/bb736011.aspx
  13. 13. Slide
  14. 14. Slide
  15. 15. Slide
  16. 16. Slide
  17. 17. Slide
  18. 18. Slide
  19. 19. Slide
  20. 20. Slide
  21. 21. Slide
  22. 22. Slide
  23. 23. Slide
  24. 24. Slide
  25. 25. Slide
  26. 26. Slide
  27. 27. Slide
  28. 28. Slide
  29. 29. Slide Case study – HSBC Mexico <ul><li>Situation </li></ul><ul><ul><li>1,400 branches </li></ul></ul><ul><ul><li>22,400 employees </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>25,000 workstations </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5,000 ATMs </li></ul></ul><ul><ul><li>2 months to deploy a new application </li></ul></ul><ul><li>Solutions </li></ul><ul><ul><li>Windows 2003 Active Directory </li></ul></ul><ul><ul><li>Systems Management Server 2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>Operations Manager 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>2 hours to deploy  IT is no longer a bottleneck </li></ul></ul>
  30. 30. Slide
  31. 31. Slide
  32. 32. Core IO example Identity & Access Management Slide <ul><li>No AD for Authentication for 80+% users </li></ul><ul><li>Users operate in admin mode </li></ul><ul><li>AD for Authentication and Authorization </li></ul><ul><li>Users operate in admin mode </li></ul><ul><li>Desktops and servers not controlled by Group Policy </li></ul><ul><li>AD Group Policy and Security templates used to manage desktops & servers for security and configurations </li></ul><ul><li>Identity-based Information Protection Infrastructure using RMS </li></ul><ul><li>Centrally manage users provisioning across heterogeneous systems using ILM </li></ul><ul><li>Federated Identity Management across organizational boundaries using ADFS </li></ul>
  33. 33. Core IO example Desktop, Device & Server Management Slide <ul><li>Automated patching NOT present for 80+% desktops </li></ul><ul><li>Standard images NOT present for 80+% desktops </li></ul><ul><li>Monitoring NOT present for 80+% servers </li></ul><ul><li>Automated patch management using WSUS or SCCM </li></ul><ul><li>Defined set of standard desktop images </li></ul><ul><li>Fatter images including OS, Anti-Virus, Management tools, Office and business apps </li></ul><ul><li>Max 1 to 2 versions of images </li></ul><ul><li>No app compatibility testing </li></ul><ul><li>Monitoring of 80+% servers </li></ul><ul><li>Automated software & patch distribution & tracking </li></ul><ul><li>Automated asset management & tracking </li></ul><ul><li>Base image: OS, AV, Mgmt tools & Office. Other apps: later using SCCM </li></ul><ul><li>Application compatibility testing solution </li></ul><ul><li>Virtualization for branches </li></ul><ul><li>Server backup/restore via virtualization </li></ul><ul><li>SLA for server monitoring </li></ul><ul><li>Capacity Analysis solution using SCCP </li></ul><ul><li>Virtual workload management & provisioning using SCVMM </li></ul><ul><li>Desired configuration management using SCCM </li></ul>

  ×