Koha Pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Koha Pdf

on

 • 4,848 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,848
Views on SlideShare
4,848
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Koha Pdf Koha Pdf Document Transcript

 • ISSN 1857-6443 Ngecë S'përjashtohet 5319991206014 Maqedonia Marrëveshja edhe vetoja federatë e Ohrit shqiptare „ FAQE 3 „ FAQE 3 „ FAQE 2 Koha Myslimanët www.koha.com.mk vërshojnë Evropën „ FAQE 14 E përditshme informative Viti III • Numri 807 • E martë 11 gusht 2009 10 DEN Projekti qeveritar anashkalon shqiptarët 10 paralelet, thikë S'ka banesa për me dy tehe invalidët e UÇK-së Në Tabanoc tri „ FAQE 5 orë pritje Kolona e automjeteve gjatë fundjavës krijohet me qindra metra larg nga vendkalimi kufitarë. Udhëtarët revoltohen nga kjo pritje e gjatë e cila ndonjëherë zgjatë edhe mbi tre orë „ FAQE 5 Njohja e Kosovës e mundur Kryeministri i Rusisë, Vladimir Putin nuk e ka përjashtuar mundësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës, nëse me këtë do të pajtohej edhe Serbia „ FAQE 8 Burrat dhe Në kabinetin e Ademit jozyrtarisht bëjnë të ditur se tani për tani, punojnë në bazë të listës që vjen nga SHVL-ja, kryetar i të cilës është Fazli Veliu. Ndërkohë, edhe Ministria e Transportit ka devijuar nga përgjigja direkte se a ka gjasa që ndonjë nga burrneshat 102 banesat në Shkup, t'u takojë invalidëve shqiptar të luftës. I qartë ka qenë përfaqësuesi i OVL-UÇK, Besim Hoda, sipas të cilit, vazhdon avazi i vjetër qeveritar lidhur me UÇK-në „ FAQE 2 Apard-hejd ndaj shqiptarëve Shkup, 10 gusht - Sjelljet pishinave maqedonase, Mevlan fashizoide të rojeve nëpër pishi- Tahiri, politikan shqiptar, që „ FAQE 11 na dhe qendra të ngjashme ditë më parë ishte protagonist i rekreative-sportive, që gravito- radhës në skenarët e përzënies Publicitet jnë në pjesën maqedonase të së shqiptarëve nga pishina kryeqytetit, janë bërë thuajse të "Biseri". Kjo qendër rekreative, padurueshme. Vetëm sepse në lagjen Aerodrom të Shkupit, dëgjojnë të flitet shqip, rojet dhe e cila është në pronësi të ata që duhet të mbajnë rendin, Ministrisë së Mbrojtjes, vazhdon shkaktojnë tollovi dhe incidente të mban famën e keqtrajtimit të me klientët shqiptarë, të cilët i shqiptarëve, të cilët në mungesë përzënë me forcë dhe arrogancë, të qendrave të këtilla, në pjesën pasi te kenë kuptuar se janë shqiptare të Shkupit, detyrohet shqiptarë. "Apard-hejd i të frekuentojnë pishinat të cilat vërtetë", kështu e cilëson gjenden në pjesën e populluar dukurinë e sjelljeve fashizoide të me maqedonas. „ FAQE 4
 • 2 Koha AKTUALE E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Projekti qeveritar anashkalon shqiptarët BDK dorëzon iniciativë të re S'ka banesa për invalidët e UÇK-së Në kabinetin e Ademit jozyrtarisht bëjnë të ditur se tani për tani, punojnë në bazë të listës që vjen nga SHVL-ja, kryetar i të cilës është Fazli Veliu. Ndërkohë, edhe Ministria e Transportit ka devijuar nga përgjigja direkte se a ka gjasa që ndonjë nga 102 Maqedonia banesat në Shkup, t'u takojë invalidëve shqiptar të luftës. I federatë qartë ka qenë përfaqësuesi i Shkup, 10 gusht - Një memoran- dum i ri për avancimin e pozitës së OVL-UÇK, Besim Hoda, sipas shqiptarëve në Maqedoni është të cilit, vazhdon avazi i vjetër prezantuar të hënën nga Bashki- mi Demokratik Kombëtar (BDK) i qeveritar lidhur me UÇK-në Hysni Shaqirit. Memorandumi që tanimë i është dorëzuar institu- Koha Fami BAJRAMI nizatës së Veteranëve të statusit social-juridik. Pas- cionet vendore, ambasada të hua- Luftës së Ushtrisë Çlirimtare taj, në bazë të shpalljes së ja në vend dhe përfaqësitë tjera Shkup, 10 gusht - Ministria e Kombëtare (OVL-UÇK), Bes- publikuar qëndron se shfry- diplomatike, por edhe dy partive Transportit dhe Lidhjeve im Hoda. Ai thotë se edhe tëzues të këtyre banesave politike shqiptare - BDI dhe PDSH, (MTL), edhe kësaj radhe ka pse nuk ka të dhëna precize, mund të jenë persona me theks të veçantë ka barazinë e plotë anashkaluar invalidët e vazhdon avazi i vjetër qever- status të invalidit, të cilëve u juridiko-kushtetuese të shqiptarëve Ushtrisë Çlirimtare Kom- itar sa i takon ndarjes së nevojitet ndihmë nga ndonjë në Maqedoni. "Ashtu siç kemi njof- bëtare (UÇK), me ndarjen e banesave sociale për in- person tjetër dhe familje me tuar edhe më parë, protestat me banesave sociale, duke i ori- validët e UÇK-së. "Gjendja e persona të invalidizuar, per- karakter kombëtar të shqiptarëve entuar ata në komunat me partive shqiptare në Qeveri sona të përkatësisë rome të në Maqedoni, do të vazhdojnë në shumicë maqedonase. mbetet ashtu si çdo herë, goditur nga kriza sociale, shtator të këtij viti me qëllimin e Konkursi i kësaj ministrie dekor. Qeveria aktuale vazh- prindër të vetëmbajtur finan- vetëm që institucioneve vendore, kishte paraparë shpërndar- don të mbledh tatim nga pje- ciarisht me fëmijë jetim. Fil- por edhe faktit ndërkombëtar t'u jen e 131 banesave, prej të sa shqiptare, ndërsa projek- limisht këtyre personave u bëhet e ditur se shqiptarët e Maqe- cilave 102 në Shkup, ndërsa BESIM HODA tet i orienton kryesisht në ndahen banesa sociale dhe donisë kërkojnë ndryshimin e 29 banesa tjera në Makedon- pjesën maqedonase. Fatke- ata më vonë kanë të drejtë t'i kushtetutës dhe definimin e Maqe- ska Kamenicë. Nga kërkesa Gjendja e partive shqiptare në qësisht, partitë shqiptare blejnë ata me një çmim më të donisë si shtet federal i dy kombeve me shkrim që bëri gazeta Qeveri mbetet ashtu si çdo bëjnë propagandë njëra me volitshëm, në këtë rast ata të barabarta shqiptarëve dhe "Koha" adresuar MTL-së, ata tjetrën, ndërsa çështjet reale paguajnë 30 për qind të maqedonasve. Ndërsa nga dy par- devijojnë nga përgjigja direk- herë, dekor. Qeveria aktuale ngecin", thotë Hoda. vlerës. Ndryshe, ky aktivitet titë shqiptare parlamentare - BDI te se pse gjendja rreth in- vazhdon të mbledh tatim nga Në Qeveri, madje funk- është pjesë e planit qeveritar dhe PDSH, të cilat në zgjedhjet e validëve të UÇK-së mbetet e sionon edhe Komisioni që për shpërndarjen e banesave fundit parlamentare kanë marrë pandryshuar. Nga ky pjesa shqiptare, ndërsa merret me ndarjen e bane- sociale, ku gjatë këtij viti, mandatin, por edhe përgjegjësinë dikaster, thonë se vetëm projektet i orienton kryesisht save sociale, ku kryetar i nuk është paraparë asnjë në që ti përfaqësojnë interesat kom- kanë bërë shpalljen publike Komisionit, zakonisht janë komunat me popullsi bëtare, kërkojmë që në organet e të konkursit për banesa në në pjesën maqedonase. anëtarë të Qeverisë, ministër shqiptare. tyre partiake të shqyrtojnë memo- vendet e lartpërmendura. Fatkeqësisht, partitë ose zëvendësministër, ndër- Po ashtu, në planin randumin në fjalë dhe qëndrimin e "Banesat janë ndërtuar sa në këtë grup hyn edhe qeveritar për këtë vit, nuk tyre ta bëjnë publik", theksoi kreu në bazë të programit për shqiptare bëjnë propagandë sekretari shtetëror pranë janë paraparë edhe ndër- i BDK-së, Hysni Shaqiri. Ndërkohë, ndërtim dhe posedim - prona Qeverisë. timet e banesave sociale, dhe në memorandum kërkohet nxjerr- të Republikës së Maqedonisë njëra me tjetrën, ndërsa Kryetar i Komisionit më- se gati të gjitha janë ja e një akti të ri kushtetues, të (Gazeta zyrtare e Republikës çështjet reale ngecin sohet se është ministrja e fokusuar për t'u ndërtuar në mbështetur mbi parimet dhe së Maqedonisë nr.96/2009, Brendshme, Gordana Maqedoninë Juglindore. Të kriteret e barazisë, që do të shpre- ndërsa të njëjtat gjenden në inë e Maqedonisë jozyrtar- Jankullovska, ndërsa në gjitha dokumentacionet e hin harmonizimin e interesave qytetin e Shkupit, isht bëjnë të ditur se tani për këtë përbërje hyn edhe nevojshme duhet të dorëzo- ndërmjet shqiptarëve dhe maqe- konkretisht në Komunën e tani punojnë në bazë të listës zëvendëskryeministri aktu- hen pranë Qendrave Ndërko- donasve, si dhe bashkësive tjera Gjorçe Petrovit, lagjen Jurija, që vjen nga Shoqata e Veter- al, Abdilaqim Ademi. munale për Përkujdesje So- etnike në Maqedoni. Gjithashtu, si dhe në Komunën e Make- anëve të Luftës (SHVL), ciale në Shkup. Projekti i memorandumi parasheh edhe donska Kamenicës", thuhet kryetar i të cilës aktualisht Procedurat për Qeverisë aktuale parashiko- "zgjidhjen e pranueshme dhe për- në komunikatën e MTL-së është Fazli Veliu. "Zgjidhen banesa sociale het ndërtimi i rreth 37 fundimtare, për barazi të plotë drejtuar gazetës, pa dhënë raste individuale prej listës ndërtesave me mbi 1.708 kombëtare të shqiptarëve në hollësi se pse një gjë e tillë që vjen nga SHVL-ja. Pa Në shpalljen publike të banesave për rastet sociale, Maqedoni". Përveç kësaj, kreu i këtë herë nuk është ap- ndonjë zhurmë të madhe, Ministrisë së Transportit, kryesisht në zonat me pop- BDK-së ka paraparë një ripërku- likuar edhe te pjesa merren parasysh rastet më qëndron se aty mund të ullsi maqedonase, ndërsa fizimin e Maqedonisë si shtet shqiptare, konkretisht in- të rënda dhe kjo shkon sipas paraqiten kategoritë e ndërtimi i një ndërtese do të dykombësh (shqiptar dhe maqe- validët e UÇK-së. procedurave të parapara. Fil- njerëzve, si fëmijë pa prindër bëhet vetëm në një komunë donas), të tipit Republikë Fed- limisht punët shkojnë rëndë, apo pa përkujdesje edhe me popullsi shqiptare. erale, me dy njësi federale, me Ku ngatërrohen kërkesat por do të shohim", përgjigjen prindërore, persona mbi 18 Ndërtimi i banesave sociale Parlament dy dhomësh, ku do të e SHVL-së shkurt në kabinetin e vjet, shfrytëzues të ndihmave do të bëhet në 19 qytete, dhe jenë të përfaqësuara edhe zëvendëskryeministrit Abdy- sociale ose të ndihmave të nga 37 ndërtesat e parapara bashkësitë tjera etnike, si dhe Ndërkaq, lidhur me laqim Ademi. përhershme në para, per- vetëm një prej tyre ndërtohet çështje tjera, si shqipen gjuhë rastet që kanë të bëjnë me Ndaj kësaj gjendje ka sona të goditur nga fatke- në komunë me shumicë zyrtare, flamurin kombëtar shqip- invalidët e luftës, në Qever- reaguar përfaqësuesi i Orga- qësitë natyrore pa dallim të shqiptare. tar krahas atij shtetëror... (F.K) Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi Drejtor: Arben Ratkoceri Kryeredaktor: Besim Iljazi • Zëvendëskryeredaktor: Vedat Memedaliu • Ndihmëskryeredaktor: Shkëlzen Halimi Redaktorë: Evis Halili, Ilir Ivanovski, Avdyl Salihu • Redaktor teknik: Halil Berisha E përditshme informative E-mail: koha@koha.com.mk • Tel: 02 3179 - 904; Fax: 02 3118 - 060; Adresa: Bul. Goce Dellçev Nr.11/2 (Q.T. Mavrovka) - Shkup www.koha.com.mk MARKETING: marketing@koha.com.mk - Tel: 02 3179-904; 02 3299-871 Shtyp: “Misirkov” - Shkup NPK "Koha Produkcija" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Num. i Tat. 4030008022772
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 3 Ambasadori amerikan tërheq vërejtjen Raport i Bankës Popullore të Maqedonisë Ngecë Marrëveshja e Ohrit Kreditë vështirë "Marrëveshja e Ohrit ka shënuar ngecje, sidomos në disa ligje siç është ai i gjuhëve. Duhet të dimë se kthehen Shkup, 10 gusht - Rit- sisht 6.8 për qind, te Marrëveshja e Ohrit është met e ndjeshme të kred- bankat e mesme 1.1 mil- itimit të qytetarëve dhe iard euro ose 6.5 për baza mbi të cilën duhet të ndërmarrjeve të vogla e qind, ndërsa te bankat punojë shteti dhe qytetarët të mesme, në kuartalin e e vogla - 200 milionë për t'u arritur një jetë më e dytë të këtij të këtij viti euro ose 7.7 për qind. janë shoqëruar me Ky raport tregon se mirë dhe zhvillim në moskthim të huave të gjatë tremujorit të dytë Maqedoni", ka thënë marra nga klientët. Ban- të këtij viti, bankat kanë ka Popullore e Maqe- akorduar për individët ambasadori amerikan Riker, donisë në raportin e për dhe biznese në total duke theksuar se MO akoma tremujorin e dytë ka ev- rreth 270 miliardë identuar se është rritur denarë, gjegjësisht mbi nuk është impelemetuar në sasia e kredive të pak- 4 miliardë euro. Sipas të terren thyera nga individët dhe dhënave të BPM-së, bizneset. gjatë tremujorit të dytë Shkup, 10 gusht - Një ditë shpërndarja e pushtetit ka shprehur shqetësimin "Kuartali i dytë vitit të këtij viti, kredia në pas deklaratave të am- lokal nga ai qendror, gjë e tij lidhur me mosimple- 2009 shënon rritjen e monedhën vendase basadorit evropian në që kjo do të jetë edhe mentimin edhe në prak- portofolit të kredive me është rritur me ritme të Shkup, edhe ambasadori tema kryesore që do të tikë të Marrëveshjes së probleme të sistemit krahasueshme me kred- amerikan, Filip Riker ka bisedojë me kryetarët e Ohrit. Fuere mes tjerash bankar me rreth 4 mil- inë në monedhë të huaj. deklaruar se Marrëvesh- komunave", ka theksuar ka përmendur Ligjin e iardë euro ose 6.9 për Struktura e kredisë, ja e Ohrit ka shënuar ambasadori amerikan gjuhëve, që siç ka thënë qind, nga totali i sipas llojit të prod- ngecje, ndërsa si e tillë Riker. Lidhur me kër- ai, gjuha shqipe nuk po përgjithshëm i kredive të himeve kreditore, më të nuk është plotësuar. cënimet e PDSH-së për gjen përdorimin ligjor në lëshuara nga të gjitha theksuara janë kreditë Deklaratën në fjalë Riker braktisjen e Parlamentit, vend. Ai ka inkurajuar bankat në Maqedoni", e konsumit të gjerë dhe e ka dhënë gjatë një vizite ambasadori Riker Qeverinë dhe partitë poli- theksohet në raportin e atë me 32.1 për qind. në Komunën e Strugës, Duhet bërë akoma shumë. deklaroi se bashkësia tike që të ndihmojnë real- bankës. Vendin e dytë e zënë që sipas tij, medoemos Ende ka çështje të cilat ndërkombëtare mbështet izimin e ligjeve edhe në Sipas Bankës Popul- kartelat kreditore me duhet të gjindet një zbatimin e ligjeve dhe re- praktikë, pasi vetëm lore të Maqedonisë, si in- 29.7 për qind, ndërkaq mënyrë për implemen- kanë mbetur t'a spektimin e institucion- kështu Maqedonia mund stitucion mbikëqyrës 18.1 për qind janë kredi timin e ligjeve që dalin pazgjidhura nga konflikti i eve dhe se siç tha ai "çdo të shpresojë në anë- bankar, kjo ecuri nega- për banesa dhe 6.2 për nga MO, nëpërmjet parti që do të tentojë që tarësimin e plotë në tive pritet të vazhdojë qind janë kredi për au- diskutimeve të për- 2001. Duhet bërë shumë të shmanget nga institu- Bashkimin Evropian. edhe në kuartalin e dytë tomjete. Karakteristikë bashkëta midis partive për të drejtat e shqiptarëve cionet e zvogëlon rëndës- "Duhet bërë akoma si rezultat i ritmit të lartë në këtë raport është politike dhe grupeve të dhe bashkësive të tjera inë e saj, rolin dhe fuqinë shumë. Ende ka çështje të rritjes së kredive të treguesi se 10.7 është ndryshme etnike. në politikë dhe në shtet". të cilat kanë mbetur t'a akorduara gjatë këtyre saldoja negative për "Marrëveshja e Ohrit etnike, përfaqësimin Ai nga Ohri po ashtu bëri pazgjidhura nga konflik- dy viteve të fundit. llogaritë rrjedhëse, ka shënuar ngecje, sido- adekuat, si dhe përdorimin thirrje që të mos bëhen ti i 2001. Duhet bërë Të treguesi "kredi me gjegjësisht shpenzimi i mos në disa ligje siç probleme për çështje që shumë për të drejtat e probleme", i cili mat një ose dy rrogave më është ai i gjuhëve. Duhet e gjuhës shqipe. Ekziston nuk ekzistojnë, duke ko- shqiptarëve dhe bashkë- madhësinë neto të ek- shumë nga ana e punë- të dimë se Marrëveshja e 'Ligj për gjuhët' por për mentuar kështu prob- sive të tjera etnike, për- spozimit ndaj rrezikut të torëve. Ohrit është baza mbi të lemin e emrit me Greqinë faqësimin adekuat, si kredisë, gjegjësisht të Nëse i referohemi ra- cilën duhet të punojë zbatimin e saj duhet ende dhe problemin e ri me dhe përdorimin e gjuhës moskthimit të kredive në portit të fundit të shteti dhe qytetarët për shumë punë Qeverinë bullgare. shqipe. Ekziston 'Ligj kohë prej 30 ditëve, tre- Bankës Qendrore, t'u arritur një jetë më e Ndërkohë, një ditë më për gjuhët' por për zba- gon se te bankat e mëd- atëherë mund të kon- mirë dhe zhvillim në këtë marrëveshje në fjalë parë, në të njëjtën vijë timin e saj duhet ende ha, në tremujorin e parë statojmë se çdo qytetarë Maqedoni", ka thënë Rik- dhe në frymën e saj. është shprehur edhe am- shumë punë", ka thek- të këtij viti gjendja është i Maqedonisë i kanë er, duke garantuar se "Proces i rëndësishëm basadori evropian në suar evroambasadori përkeqësuar në nivelin borxh bankave nga 2000 SHBA-të e mbështesin është decentralizimi dhe vend, Ervan Fuere, i cili Fuere. (P.L.) 3 miliardë euro, gjegjë- euro. (Z.V) Lideri i PDSH-së, Menduh Thaçi, me porosi S'përjashtohet vetoja shqiptare për Maqedoninë Sa i takon bojkotit në duket ka dalë pas takim- opozitë virtuale, dialogje Lidhur me shënimin e it që ai realizoi me virtuale, demokraci vir- tetëvjetorit të Marrëvesh- Parlament, ai shtoi se kryeministrin e tuale, janë të jes së Ohrit, Thaçi tha se PDSH-ja atë e ka Shqipërisë, Sali Berisha. përgjegjshëm, ata janë në ajo mund të jetë një man- "Mendoj që herën krye të Qeverisë së Maqe- ifestim mortor dhe se ajo paralajmëruar për javën e tjetër ta kërkojë atë", ka donisë". marrëveshje si e tillë nuk ardhshme, me çka në thënë Thaçi, në konfer- Ai ka ftuar partinë në funksionin. Ai ka parala- encën e të hënës për pushtet BDI, që ta brak- jmëruar vizitë në Kosovë rrjedhë janë procedurat shtyp në Tetovë. tis qeverinë dhe t'i dhe Bullgari. teknike. Ai njëherësh ka Sa i takon bojkotit në bashkëngjitet marrëvesh- "Do të mundohem që Parlament, ai shtoi se jes së tyre. këto vizita t'i vendos në ftuar partinë në pushtet BDI, PDSH atë e ka parala- "Politikisht për PDSH- funksion të konsolidimit që ta braktis qeverinë dhe t'i jmëruar për javën e në është shumë pozitive politik dhe ekonomik të bashkëngjitet marrëveshjes ardhshme, me çka në që vazhdon konkurrenti shtetit. Mendoj se Maqe- rrjedhë janë procedurat ynë politikë me këtë poli- donia është para një fi- së tyre teknike. tikë shumë të keqe, nale katastrofale nga as- "Ky vendim i PDSH- mirëpo mendoj se është pekti ekonomik dhe ai i Koha Urim HASIPI së nuk është obstruk- koha e fundit që ata marrëdhënieve ndëret- sion, por preventivë. duhet të tërhiqen prej nike si dhe ndalimi i pro- Tetovë, 10 gusht - Lideri i Bëjmë preventivën e pjesëmarrjes në Qeverinë ceseve integruese. Pat- partisë Demokratike punëve të këqija që deri tani". Lidhur me statim: "kam konsideratë e Maqedonisë dhe të jetër që me fqinjët duhet Shqiptare (PDSH), Men- mund të ndodhin", tha rekomandimet e am- për apelet e tilla, por hapet një dialog i vërtetë të krijojmë miqësi. Pat- duh Thaçi nuk përjash- lideri i PDSH-së, Thaçi. basadorit amerikan, Fil- mendoj se porositë e tyre i thellë mes shqiptarëve jetër të bëjmë kompro- ton variantin të kërkojë Sipas tij, PDSH edhe ip Riker dhe atij të BE- nuk merren si serioze dhe maqedonasve, për t'i mis. Politikanët serioz që Shqipëria t'i vë veto më tej do të veprojë së, Evan Fuere për të nga ana e qeverisë. Ne zgjidhur përfundimisht bëjnë kompromise", nën- anëtarësimit të Maqe- "racionalisht dhe në mos braktisur Parla- jemi parti serioze, opozitë problemet që ekzistojnë vizoi kreu i PDSH-së, donisë në NATO. Kjo si mënyrë demokratike si mentin, Thaçi me kon- serioze. Ata që bëjnë për shqiptarët", tha ai. Menduh Thaçi.
 • 4 Koha AKTUALE E MARTË 11 GUSHT | 2009 | "Biseri" i Aerodromit nuk i do shqiptarët Në pishinën "Biseri", sikurse Rriten tregon Mevlan Tahiri, leje të akredituar dhe dokumente identifikimi u kërkohet vetëm aktivitetet shqiptarëve. "I bëj thirrje Ministrisë së Mbrojtjes, të e bankave ndërpret kontratën me Dibër, 10 gusht - Me firmën të cilës ia ka dhënë në ardhjen e mërgimtarëve këtë verë dukshëm janë shfrytëzim pishinën dhe me rritur aktivitetet këtë të ndërpresin këtë bankare. Këto ak- tivitete kanë të bëjnë politikë, e cila është e me shërbimet dëmshme edhe për vetë bankare, sidomos në shtetin", pohon ai, duke e transferta të parave. Ky aktivitet sidomos quajtur apard-hejd atë që u vërehet në Bankën ndodhën shqiptarëve çdo Komerciale, filiala në ditë në këtë pishinë Dibër, ku në sportelet ka një frekuencë shumë më të madhe Apard-hejd ndaj në krahasim me mua- jt e kaluar. "Kjo natyr- isht e zbut pak ndjen- jën e krizës"m na tha udhëheqësi i filialës në Dibër, Rolant Pahumi. Koha Laura PAPRANIKU shqiptarëve të mia dhe i urdhëron të Ai shtoi se koj bankë ka ndërmarrë një ak- sion më intensiv për prezantimin e shër- bimeve bankare dhe informata në lidhje me MEVLAN TAHIRI dalin jashtë. Gjithçka shërbimet për mërgim- Shkup, 10 gusht - Sjelljet Atje mund të kuptohet fare qartë se leje të akredituar dhe ndodhi kur ata filluan të tarët e interesuar. fashizoide të rojeve nëpër komunikojnë shqip njëri Banka në fjalë, pishina dhe qendra të ng- dokumente identifikimi u kërkohet vetëm shqiptarëve, prandaj i me tjetrin", pohon Muça, i thon Pahumi, ka patur jashme rekreative- bëj thirrje Ministrisë së Mbrojtjes që të ndërpresin kontratën cili në dëshmi të prezantime në fshatrat sportive, që gravitojnë në me firmën, të cilës i është dhënë në shfrytëzim pishina, dhe me deklaratave posedon edhe Skudrinjë, Zhirovnicë, pjesën maqedonase të xhirime me kamerën e Kosovrast, Papranik, kryeqytetit, janë bërë këtë të ndërpresin një politikë jashtëzakonisht të dëmshme telefonit të tij celular. Në banorët e së cilës me thuajse të padurueshme. edhe për vetë shtetin pishinën "Biseri" refuzo- shumicë janë në Vetëm sepse dëgjojnë të jnë të komentojnë rastet mërgim, ndërkaq në flitet shqip, rojet dhe ata Qytetin e Shkupit, aktual- Komiteti i Helsinkit", përkatësisë së tyre kom- në fjalë, me arsyetimin se fund të këtyre prezan- që duhet të mbajnë isht këshilltar në Ndër- deklaron Tahiri, kurse u bëtare, i gjen gati se çdo "hyrja është e lejuar vetëm timeve do të kenë rendin, shkaktojnë tollovi marrjen publike për apelon bashkëkombësve ditë nëpër qendrat me leje të akredituara". As takime dhe koktej me dhe incidente me klientët qarkullim rrugor, Tahiri, të tij shqiptarë, që edhe rekreative-sportive të në Ministrinë e Mbrojtjes mërgimtarët në filialën shqiptarë, të cilët i përzënë kishte refuzuar të tregojë ata ta shfrytëzojnë të Qytetit të Shkupit. nuk kanë dashur të ko- e bankës në Dibër. me forcë dhe arrogancë, letërnjoftimin, pasi para drejtën qytetare për të de- mentojnë albanofobinë e Mërgimtarët më së pasi te kenë kuptuar se tij, maqedonasit noncuar diskriminimin e Inspektorët financiarë të bëjnë koncesionerëve të pish- shumti në këto takime janë shqiptarë. "Apard- lëshoheshin të hyjnë pa u paskrupullt që u bëhet në punën inës. Muça, krahas shprehin interesim për hejd i vërtetë", kështu e identifikuar dhe pa këtë pishinë dhe në të fenomenit të albanofobisë, transferimin e parave cilëson dukurinë e sjell- treguar fletë hyrjen e gjitha objektet e tjera Arroganca në "Biseri" nxjerrën në dukje edhe dhe kursimin. jeve fashizoide të pishi- akredituar. "Atje mund të rekreative-sportive në nuk njeh as "bonton" dhe parregullsi të tjera. "Ku Por, një interesim nave maqedonase, Mevlan kuptohet fare qartë se leje qytetin e Shkupit. as respekt, të paktën për janë inspektorët të cilët nga ana e tyre është Tahiri, politikan shqiptar, të akredituar dhe doku- Pas asaj që i ndodhi, të njerëzit e politikës. Një lejojë që në pishinën "Bis- edhe depozita fleksi, që ditë më parë ishte pro- mente identifikimi u hënën e javës së kaluar, ai javë më parë, nga kjo eri" të jepen bileta pa kasë pasi që nuk është me tagonist i radhës në ske- kërkohet vetëm shqip- thotë se ka humbur vull- pishinë u nxor jashtë edhe fiskale", thotë ai, ndërsa u afat të caktuar, kurse narët e përzënies së shqip- tarëve, prandaj i bëj thirrje netin për të vizituar ndon- një ish-këshilltar tjetër apelon ministrive të interesat janë atrak- tarëve nga pishina Ministrisë së Mbrojtjes që jëherë tjetër atë pishinë. shqiptarë i Qytetit të Ekonomisë dhe Finan- tive dhe shkojnë deri "Biseri". Kjo qendër të ndërpresin kontratën "Në fund, kur dikush si Shkupit, Islam Ibrahimi, i cave që të shkojnë në më 8 %. Por edhe për rekreative, në lagjen Aero- me firmën, të cilës i është duket më kishte njohur, vëllai i deputetes Zymrete vend ngjarje dhe të vërte- depozitën 12, 1 3% ku drom të Shkupit, e cila dhënë në shfrytëzim pishi- mu afruan për të më Jakupit. tohen për mosrespek- paratë që afatizojnë është në pronësi të Min- na, dhe me këtë të ndër- kërkuar falje dhe për të I njohur me emri Is- timin dhe shkeljen e Ligjit mërgimtarët deri në istrisë së Mbrojtjes, vazh- presin një politikë më bindur të futem bren- lam Muça, ai pohon se të fiskalizimit. Mevlan periudhën e vitit të don të mban famën e ke- jashtëzakonisht të da, me arsyetimin se është shkak i largimin kishte Tahiri, nga ana tjetër, ardhshëm, vetëm me qtrajtimit të shqiptarëve, dëmshme edhe për vetë bërë gabim. Mirëpo, unë qenë gjuha shqipe, ndërsa vëren mungesën e pishi- interesin do të mund të cilët në mungesë të qen- shtetin", thotë Tahiri. Ai nuk kam nevojë të hy aty tregon se bashkë me të nave dhe qendrave t'i mbulojnë shpen- drave të këtilla, në pjesën është i vendosur që rastin dhe askund tjetër si fig- kishte qene edhe djali i de- rekreative-sportive në zimet e rrugës. shqiptare të Shkupit, de- "Biseri" të mos e përfun- urë publike nëse këtë ma putetes Jakupi. pjesën e majtë të lumit Një interes i veçan- tyrohet të frekuentojnë don me kaq. "Do të ndalojnë si shqiptarë dhe "Mua me kishin Vardar, ku janë të kon- të ka për transferimin pishinat të cilat gjenden parashtroj ankesë të Min- si qytetar", shprehet lëshuar të kaloj bashke centruar shqiptarët. "Jo e parave. në pjesën e populluar me istria e Mbrojtjes, kurse Tahiri. Skena të këtilla, me fëmijët, kur dëgjoj nga se është ndonjë pishinë Banka ofron trans- maqedonas. do të ankohem edhe të kur shqiptarët refuzohen pas rojën, i cili u kërcëno- kushedi se çfarë "Biseri", ferim të rregullt bren- Avokati i Popullit dhe vetëm për shkak të het nipërve dhe mbesave por është një prej të pak- da 48 orë si dhe me Identifikimi vetëm për ta që funksionon", thotë Uester union ku shqiptarët ai, ndërsa kujton Min- transferimi i parave istrinë e Mbrojtjes dhe është momentale. Tahiri tregon për firmën që ka marrë në Prezenca e disa mijëra "Koha", se një javë më shfrytëzim atë pishinë se mërgimtarë dukshëm parë në "Biseri" ishte diskriminimi është i ka rritur aktivitetin e ndaluar të futet i biri me ndaluar dhe i kësaj banke, e cila ka disa shokë. "Eh, punë të dënueshëm me Ligjet një traditë të mirë në rinjsh - mendova me vete. dhe Kushtetutën. Pran- këtë anë. Në këtë Dyshova se kanë bërë daj, kërkon nga organet bankë shtojnë se ndonjë problem, prandaj përgjegjëse të shtetit që bashkëpunimi me mora shoqen dhe djalin të ndërpresin apard-hei- mërgimtarët ka një dhe vendosa të shkojmë din për shqiptarët dhe të kontinuitet të mirë, bashkërisht atje", rrëfen vendosin ligjin në me që, sipas traditës, ai, pa e ditur se te dera e veprim, nëse dëshirojnë transakcionet dhe pishinës do ta prisnin të tregojnë se Maqedonia shërbimet e tjera "badigardët" për t'i është shtet ligjor dhe bankare ata i bëjnë kërkuar dokument iden- demokratik për të gjithë pikërisht në këtë tifikimi. Ish-këshilltar në qytetarët e saj. bankë. (V.S.)
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 5 S'ka zgjidhje për mjekësinë Muzeu i Luftës 10 paralelet e ministrit, Edhe një luks thikë me dy tehe i kotë Nga aspekti financiar dhe kostoja që "Për oferta të këtilla nuk mund për regjistrimin në vitin do të detyrohet të paguajë buxheti i 2009/2010, janë caktuar të shtetit, ekonomistët pohojnë se këto të mund të sjellin vendime formohen vetëm 5 paralele në vetëm një grup i vogël i gjuhën shqipe, ku do të iniciativa janë gabime trashanike të kishte vend vetëm për 170 prindërve, por duhet nxënës. Prindërit refuzuan që qeverisë dhe planeve të saj. Në konsultime më të gjera", tha fëmijët e tyre të testohen, momentet kur kryefjalë e ditës janë sikurse është caktuar me Enver Miftari, duke komentuar konkurs, për rastet kur në çështjet ekzistenciale, të ndërtosh një ofertën e ministrit Todorov për një shkollë paraqiten më muze, është njëlloj sikur fukaraja tepër nxënës me pikë të 10 paralelet shqiptare te barabarta, pasi kërkojnë të mburret se ka drekuar mish hapen 8 paralele, sa edhe mjekësisë, mirëpo vetëm pesë vitin e kaluar. Drejtoria e Shkup, 10 gusht - Investimi më i në shkollën amë "Pançe Karagjozovit" dhe fundit i qeverisë për kompletimin e MASH e kanë hedhur poshtë Muzeut të Luftës konsiderohet si Koha Laura PAPRANIKU ministrit, do të vendosen në konsultime më të gjera", tha këtë kërkesë me arsyetimin një absurditet i radhës. Ekspertët e objektin e ri të gjimnazit "Zef Enver Myftari, prandaj, se në shkollë nuk ka ekonomisë komentojnë në mënyra Shkup, 10 gusht - Nuk ka Lush Marku", kurse tri të sikurse pohoi më tej ai, për hapësira të mjaftueshme, të ndryshme iniciativën, por me ende asnjë zgjidhje për prob- tjerat në shkollën e mesme këtë qëllim është caktuar që kurse kanë mbetur pa asnjë theks të njëjtë. Nuk është koha për lemin e nxënësve shqiptarë të kimisë "Maria Kiri". Të të martën të mbahet një koment në kundër-argu- shpenzime të kota. Nga aspekti fi- të shkollës së mesme të hënën nuk janë zhvilluar as takim i zgjeruar i prindërve. mentet e prindërve se shumë nanciar dhe kostoja që do të dety- mjekësisë "Pançe Karagjozpv" bisedime mes grupeve Ai u apelon prindërve që ti klasa në shkollë nuk shfrytë- rohet të paguajë buxheti i shtetit, në Shkup. Këshilli i prindërve punuese, të cilat janë for- përgjigjen ftesës për pjesë- zohen gjithë vitit dhe se god- ekonomistët pohojnë se këto ini- ndodhet para dilemës të in- muar në Ministrinë e Arsim- marrje në takimin e zgjeruar, ina e konviktit, që gjendet në ciativa janë gabime trashanike të sistojë edhe më tej në it dhe Këshillit të prindërve, i cili do të mbahet në orën 16 oborrin e shkollës, ka hum- qeverisë dhe planeve të saj. Në mo- kërkesën për hapjen e tetë pasi në takimin konsultativ në lokalet e shkollës fillore bur thuajse tërësisht rolin e mentet kur kryefjalë e ditës janë paraleleve shqiptare në këtë të këtyre të fundit, nuk ka "Liria" në Shkup. 262 nxënës përparshëm të saj - të stre- çështjet ekzistenciale, të ndërtosh shkollë, apo të pranojë ofer- mundur të merret vendim shqiptarë me sukses absolut himit të nxënësve, pasi me një muze, është njëlloj sikur tën e ministrit të ri të Arsim- nëse do të pranohet apo jo të shkëlqyeshëm që kanë hapjen paraleleve të mjekë- fukaraja mburret se ka drekuar it, Nikolla Todorov, për hap- oferta e re e ministrit, Todor- dorëzuar dokumentet në sisë nëpër qytete të tjera të mish, thotë ekonomisti Hamit Aliu. jen e 10 paraleleve të ov. "Për oferta të këtilla nuk SHMM "Pançe Karagjozov" Maqedonisë, numri i "Nëse prej vitit 2006- 2009 Min- mjekësisë, mirëpo vetëm pesë mund të mund të sjellin nuk kanë realizuar ende nxënësve nga jashtë Shkupit istria e Mbrojtjes nuk arriti të for- në shkollën amë. Dy paralele vendime vetëm një grup i regjistrimin në shkollën e në këtë shkollë është thuajse mësojë Muzeun, është e habitshme të mjekësisë, sipas ofertës së vogël i prindërve, por duhet mesme, sepse me konkursin minimal. sesi tani, brenda gjashtë muajsh, është e gatshme ta ndërtojë. Me Kthehen mërgimtarët këtë vargan muzesh dhe brendinë e tyre, krijohet përshtypja se në vend ka vetëm Ilinden....", thotë Aliu. Vendndodhja e Muzeut të Në Tabanoc tri orë pritje Luftës, do të jetë në dy pozicione, të cilësuara atraktive. Nën Kalanë e Shkupit, do të jetë ekspozimi i jashtëm dhe pavijonet do të jenë në Kolona e automjeteve gjatë afërsi të kompleksit muzeor në fundjavës krijohet me qindra Kala, i shtrirë në një sipërfaqe rreth 400 metra katrorë. Projekti është metra larg nga vendkalimi konceptuar si një element që do të kufitarë. Udhëtarët dëshmojë sovranitetin, kontinu- itetin historik dhe njëherazi mo- revoltohen nga kjo pritje e ment inspirues për të ardhmen e shtetit. Në pavijonet e tij do të ek- gjatë e cila ndonjëherë zgjatë spozohen dokumente të shkruara, edhe mbi tre orë faktografi dhe suvenirë që i përkasin epokave të ndryshme Koha Nazmije KAMBERI konfliktuale. Topa gjermanë, kuzhinat ambulante britanike, një Kumanovë 10 gusht - Shumë ekzemplar tanku amerikan i tipit bashkatdhetarë të cilët para Sherman e të tjera në ambientet e disa javëve kishin pushtuar jashtme. Ndërsa në pavijonet e vendlindjen e tyre, tash më brendshme do të zënë vend unifor- kthehen për vendet evropi- ma dhe ekzemplarë të tjerë ane, ku ata punojnë dhe ve- ushtarakë, nga historia e luftrave projnë. Java e parë e muajit në Maqedoni. Por, a do të zërë vend gusht ka përcjellë metrash nuk merren përkundër ndërtimit të këtij merren parasysh. konflikti i vitit 2001 apo Muzeu do bashkëkombësit, të cilët parasysh. kufiri në mënyrë moderne, Ndryshe në qytetin e Ku- të mbyllet me pavijonin për Luftën kryesisht jetojnë në Zvicër, "Jam duke pritur dy orë kjo nuk dëshmon se edhe manovës veturat me targa e Dytë Botërore? Ish zëvendësmin- ndërkohë që edhe në qytet të plota dhe nuk di se kur do puna bëhet e tillë, në mënyrë nga shtetet evropiane janë istri i Mbrojtjes, Rizvan Sulejmani, vërehet qetësia që mbi- të arrije deri në kufi. Jam evropiane. pakësuar. Ndërkohë, edhe në pohon se kjo pjesë e historisë zotëron mbrëmjeve në shumë larg, ndoshta kam Një qytetarë nga Gostivari sektorin e Punëve të Brend- mund të sistemohet në një muze të sheshin e Kumanovës. Kthi- edhe 60 automjete para ditën e shtunë është kthyer shme, po ashtu është tillë, por më parë duhet definuar mi për bashkatdhetarët meje. Kjo është qesharake prapa nga polici i cili mbante zvogëluar edhe kërkesa e ap- dhe vlerësuar se çfarë ishte. Një është i lodhshëm për shkak për një vend si Maqedonia, e rendin e kolonës. Ai kishte likimeve për pasaportë, pasi revolucion demokratik, konflikt et- të pritjeve të gjata dhe kolon- cila bile pretendon të hyjë në ngatërruar rrugën dhe nga gjatë këtyre muajve të gjithë nik, apo.. ave në vendkalimin kufitarë BE. Lodhjet shkaktohen magjistralja, ka hyrë në bashkatdhetarët rregullojnë "Duhet që politikisht të arrihet mes Maqedonisë dhe Ser- gjithmonë këtu në Tabanoc qytetin e Kumanovës dhe ka dokumentacionin përkatës një konsensus, të ketë një bisë, në Tabanoc. dhe ne detyrohemi të presim arritur deri në fshatin për udhëtim. Rrëmuja e kri- deklaratë të përbashkët, vetëm pas Pritjet bëhen edhe më të mbi 4-5 orë, ndërkohë që për Sllupçan. Qëllimi i tij ka qenë juar nëpër korridoret e kë- kësaj do të mund të themi nëse gjata, sidomos gjatë fund- këtë periudhë kohore mund që të gjejë vendkalim tjetër tyre institucioneve tash më 2001 duhet të qëndrojë në muze javës kur të gjithë vendosin të kalojmë gjysmën e rrugës kufitarë për të dalë jashtë është zvogëluar, duke pasur ose jo", thotë Sulejmani. ditët për udhëtim. Udhëtarët deri në Zvicër. Pritjet janë të shtetit të Maqedonisë. Nga parasysh që edhe gjatë mua- Muzeu i Luftës, pritet të jetë revoltohen për një trajtim të mundimshme dhe të krijojnë një banorë i fshatit, ai është jit korrik punonjësit në zyrën gati në fund të këtij viti, ndërkohë këtillë nga punonjësit e do- nervozë" thotë Fehmiu nga udhëzuar drejt magjistrales për dhënien e pasaportave që historia e Luftës së 2001 është ganave në këtë vendkalim Kumanova, i cili këtë fund- dhe ka ndihmuar udhëtarin. kanë punuar në dy ndër- zhvendosur në një tjetër drejtim, kufitare. Radhët e krijuara javë ishte nisur për kthim në Ankesat për pritje të gjata rime, respektivisht deri ora në Muzeun e Lirisë, të inauguruar nga automjetet në qindra Zvicër. Sipas tyre, edhe nga ana e udhëtarëve nuk 21 të mbrëmjes. vitin e kaluar. (E.H)
 • 6 Koha MARKETING E MARTË 11 GUSHT | 2009 |
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | AKTUALE Koha 7 Blegtorët shqiptarë në hall të madh Kronikë Gruaja e rrah Asgjë nga premtimet në kamerierin Një kliente në një restorant Shkup, ka rrahur Kjo qeveri, thonë ata, sikur ka kamerierin, pasi është ner- vendosur krejtësishtë ta vozuar kur ka parë të njëjtin t'i largojë qentë endacak që ishin shkatërrojë bujqësinë, e në këtë ofruar të dera e lokalit. Rrahja, sipas raportit të policisë, ka kontekst edhe blegtorinë, duke ndodhur të dielën mbrëma në na varfëruar tejmase restorantin "XXL" në bule- vardin "Jane Sandanski" të lagjes Aerodrom. S.R., 46- Koha Qenan HASANI vjeçare e cila ishte duke ngrënë ushqim në një nga tavolinat e Manastir, 10 gusht - Në rajonin restorantit, kur e ka parë se e Manastirit, rajon ky me bu- kamerieri Dimitrija T. (38) po jqësi të zhvilluar, e në këtë largon qentë endacak që ishin kontekst edhe me blegtori të grumbulluar aty afër, fizikisht zhvilluar, shqiptarët e fsha- e ka sulmuar atë, ndërsa trave Këshavë, Graeshnicë, kamerieri ka përfunduar me Llazhec, Vellushinë, Ostrec, lëndime të lehta në kokë. Poli- Mexhitli, Zhabjan, Lerë dhe cia ka informuar se janë duke Dolencë vlejnë ndër blegtorët u ndërmarrë të gjitha masat më të dalluar, jo vetëm në ra- numëron 80 lopë. Varësisht na "Në fillim gjithçka shkonte maqedonas. Vetëm këtu shteti kundër shkupjanes agresive. jonin e Manastirit, por edhe sezoni, mesatarisht prodhoj mirë. Ky edhe ishte shkaku që nuk diskriminon shqiptarët dhe janë të mendimit se gjithë më gjerë në rajonin e Pellago- nisë. Shumica e familjeve prej 800 deri në 1000 litra qumësht. Punojmë ditë natë të përmes kredive shtova num- rin e lopëve racore. Nëse këtë lojë të fëlliqur qeveritarët Kapen hajnat shqiptare burimin të vetëm ekzistencial kanë blegtorinë gjithë anëtarët e familjes. Nuk dimë se çka është pushim. qumështorja e Manastirit nuk e paguante kushedi sa e bëjnë për do interesa materi- ale të tyre. Qëllimi është im- e bastoreve dhe nga plasmani i qumështit Dikur kjo lodhje disi paguhej, qumështin, paratë i jepte me portimi edhe i qumështit, edhe Dz hajna nga Shkupi kanë sigurojnë ekzistencën e tyre. por pas rastit me "Swed Milk" kohë. Ndërhyrja e qeverisë e i prodhimeve të qumështit, por fituar padi penale për shkak Ata me nostalgji flasin për të punët krejtësishtë ndryshuan bëri të veten.Ngritja enorme e edhe të mishit për të përfituar të vjedhjeve që kanë kryer në kaluarën kur shumica prej në dëmë të blegtorëve. Kjo fir- çmimit të qumështit është nga marrëdhëniet bastore sportive në lagjet Max- tyre ishin rekorderë në prod- më më mbeti borxh mbi 50 dashur nga ana jonë të kupto- tregtare.Vetëm blegtorët e Pel- hari dhe Hasanbeg. Raporti i himin të groshës, misrit dhe mijë euro. Me një veprimin tim, het si mashtrim, por ne filluam lagonisë mund t'i kënaqin policisë tregon se, Bojan K. patateve, për kohën kur grum- ia dola të nxjerri nja 15 mijë me të madhe ta dorëzojmë kërkesat e popullatës së Maqe- (29) dhe Sasho S. (30), që të dy bullimi i prodhimeve zhvillohej euro, nga se mora qumësht, qumështin tek suedezët. Duke donisë, shtojnë ata të dy. Gati nga Shkupi, në shkurt të këtij në mënyrë të organizuar, kos dhe prodhime tjera të marrë parasysh kulturën jemi t'i shesim lopët, por kush viti, kanë vjedhur 100 mijë kurse çmimet mundësonin jetë qumështit, të cilat pastaj ia afariste të suedezëve, nuk be- i blenë në këto kushte kur denarë nga bastorja "SportLife" normale dhe ishin stimuluese. shita një tregtari nga Tetova, të soj se këtë gjë e montuan ata. blegtoria përjeton mjerimin më në rrugën "Bllagoja Stefkovski" Sot situata krejtësisht ka cilit përzemërsisht i falëndero- Sidoqoftë kjo qeveri sikur të madh. Edhe nëpër ther- në Maxhari. I maskuar dhe me ndryshuar në dëm të bleg- hem. Qeveria premtoi shumë, është kundër zhvillimit të toret çmimi i viçave është i revole në dorë, Bojan K. ka torëve. Edhe para paraqitjes së premtoi masa stimuluese duke agrarit, e një shtet pa agrar të ulët, kështu që edhe vetë nuk hyrë në bastore ndërsa ka sul- "Swed Milk" situata nuk ishte ndarë koncesione dhe kom- zhvilluar, dihet se çfarë mund dimë se çka të bëjmë për të muar të punësuarin S.S. dhe kushedi çfarë, nga se edhe pensim për çdo lopë apo litër të të përjetojë. Më të keqen e për- dalë nga kjo krizë ku jemi zhy- nga kasa, ka marrë paratë. Me qumështorja e Manastirit filloi shitur qumështi, por gjithë jetuam ne, me djersën tonë të tur deri në fyt. Firma suedeze këtë rast, policia ka kapur dy të kushtëzojë, por ajo e këto mbetën vetëm premtime derdhur nëpër stallat. Edhe Jetonit i ka borxh më se 50 hajnat pasi të njëjtit, dy ditë Suedisë sikur ishte një kurth i boshe", thotë me indinjatë Tu- vetë nuk e di se sa euro më ka mijë euro, kurse Sevdetit rreth më parë, vodhën një shitore në paramenduar mirë për plaçkit- rani, i cili braktisi Australinë borxh "Sweed Milk", thotë 40 mijë euro. Kur të kihen rrugën "Hristofer Zhefaroviq" jen e blegtorëve. Shumat që ua për t'u kthyer në vendlindje Asani, për të shtuar se prej parasysh të gjitha këto kriza, në Hasanbeg. Bojan K. kishte plaçkiti kjo firmë janë marra- dhe për t'u marrë me kul- një fermeri të dalluar erdhi atëherë është shumë normale hyrë në shitoren "Inskom" dhe mendëse dhe ja se ç'thonë disa tivimin e lopëve, nga se, siç buzë ekzistencës. Jeton Zek- që të rinjtë shqiptarë të Man- duke e kërcënuar me armë, nga blegtorët shqiptarë të Pel- thotë ai, asaj kohe për familjen mani dhe Sevdet Xhaferi, dy astirit të mendojnë vetëm për punëtores i ka marrë 4500 lagonisë. Turan Korçari, nga e tij, Graeshnica ishte Australi blegtorë të dalluar nga fshati Australinë e largët, për të mos denarë. Pas vjedhjes, së fshati Graeshnicë me blegtori në miniaturë. Një tjetër blegtor, Dolencë, gjithashtu shfaqin u kthyer më kurrë në këtë bashku me Sasho S. kanë merret që në fëmijëri dhe e ka Asan Memedovski, nga fshati mllefin e tyre për gjithë çka shtet pa kurrfarë perspektive, shkuar në shtëpinë e Bojan K., në gjak këtë degë të bujqësisë. Mexhitli, ferma e të cilit ndodh, jo vetëm me blektorët ku edhe punët më të thjeshta ku edhe i kanë ndarë paratë. Ai thotë se "ferma ime numëron rreth 100 lopë, thotë: shqiptarë, por edhe me ata politizohen. Policia shumë shpejtë ka ar- ritur të kapë hajnat, ndërsa gjykatësi hetues, dy hajnave u Njoftim nga Ambasada Britanike ka shqiptuar paraburgim prej 30 ditësh. Aplikimi nëpërmjet Worldbridge E plagos njerkën 41-vjeçari Xhelal I. nga Bllaca e poshtme, duke gjuaj- tur në ajër, ka plagosur Shkup, 10 gusht - Ambasada vetëm për pyetje dhe nuk do njerkën. Kështu ka raportuar Britanike në Shkup ka infor- të ketë ndikim në mënyrën e policia, sipas të cilës, inciden- muar se do t'i përcjell kërke- dhënies së vizave ose në sjell- ti ka ndodhur rreth orës 13 të sat telefonike ose nëpërmjet jen e vendimit. "Ambasada së dielës, kur Xhelal I., së e-mailit në lidhje me vizat Britanike vazhdon të ofrojë bashku me bashkëshorten dhe partnerit të vet komercial shërbim të shpejtë dhe efikas djalin po ktheheshin nga "Worldbridge" nga dita e hënë. online në internet në lidhje mërgimi në shtëpinë e babait "Worlbridge", siç thuhet në me aplikimet për viza qyte- të tij të ndjerë, në të cilën kanë komunikatën e Ambasadës tarëve nga Maqedonia dhe qenë duke jetuar njerka e tij Britanike, është partner Kosova nëpërmjet ueb faqes bashkë me dy gjysmë- komercial i Qeverisë Britanike së ambasadës ëëë.ukinmace- vëllezërit. "Deri tani për arsye që ofron shërbime efikase dhe donia.fco.gov.uk dhe të World- të panjohura, Xhelal. I. duke të besueshme globalisht qyte- bridge visainfoservices.com. dashur ta largojë nga shtëpia tarëve në 55 shtete dhe në 7 Ambasada Britanike do t'i njerkën Sabrije I. (48) dhe gjuhë. Të gjitha informacionet çmojë informacionet kthyese djemtë e saj, ka marrë revolen e dhëna janë të aprovuara nga nga aplikantët për shërbimin dhe ka gjuajtur tre plumba në Agjencia Kufitare e Mbretërisë e ri testues dhe inkurajon ap- ajër, ku njëri nga plumbat ka së Bashkuar (UKBA) dhe mënyra: me e-mail nëpërmjet sistem të besueshëm au- likantët të japin mendimin e kapluar fytyrën e njerkës, e jepen nëpërmjet agjentëve të ueb faqes së tyre: visainfoser- tomatik) me kartelë visa ose tyre duke kompletuar anketën cila menjëherë është dërguar trajnuar. "Aplikantët që vices.com, ose nëpërmjet master. Shërbimi e-mail është tonë për aplikantë që mund në Qendrën urgjente në kërkojnë ndihmë të mëtut- shërbimit të tyre me telefon pa pagesë", thuhet në komu- të gjendet në ueb faqen tonë, Shkup", thuhet në raportin e jeshme ose kanë pyetje në lid- pagues në numrin +442-0-70- nikatën e Ambasadës Bri- ose duke kompletuar pyetë- policisë. Me këtë rast, Xhelal I. hje me aplikimin për vizë, 997-270. Paguhet 14 dollarë tanike. Ndërkohë, siç njoftojnë sorin e dhënë në ambasadë", është dhënë në arrati, ndërsa mund ta kontaktojnë 'World- për shërbim telefonik që nga kjo Ambasadë, ky shër- thuhet në fund të komu- policia zotohet se ka marrë bridge' në një nga këto dy mund të bëhet (duke përdorur bim i ri është ndërmjetësim nikatës. masat për arrestimin e tij.
 • 8 Koha RAJON E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Tendosje mes boshnjakëve, serbëve dhe kroatëve Marrëveshja e Daytonit, e E kujt është Bosnja nënshkruar në vitin 1995, ka krijuar dy etnitete në BeH: Federatën e BeH, e cila shtrihet në 51 për qind të territorit dhe Republika Srpska, të banuar me popullatë shumicë serbe, që shtrihet në 49 për qind të territorit. Përderisa boshnjakët dëshirojnë forcimin e shtetit si tërësi, Republika Srpska i referohet Daytonit së, i cili në tetor do të vendosë për ardhmërinë e Zyrës së Për- faqësuesit të Lartë. Nëse kjo zyre mbyllet deri në fund të Arrestohet këtij viti, një Komisionar spe- cial i BE-së me kompetenca të gjëra do të zë vendin e për- faqësuesit të lartë. Më 1 janar Abu Hamza Në lagjen Pehare, në të vitit 2010, BeH do të bëhet qytetin boshnjak, Zenicë, është anëtar jo i përhershëm i arrestuar Karaj Kamel Bin Ali, Këshillit të Sigurimit të OKB- i njohur më mirë si Abu së, ku do të veprojë deri në Hamza, kanë njoftuar mediet vitin 2011. Paradoksi është se në Sarajevë. Siç njoftoi gazeta Gati 14 vjet pas nën- ar nën akuzat për korrupsion, mentuar pavarësia gjithëpërf- BeH aty do të jetë e përfaqë- Dnevni Avaz, policia në Zenicë shkrimit të marrëveshjes së nga Dodik pritej që të heq dorë shirëse e saj, por do të ishte suar nga pjesëtarë të që të tri ka vëzhguar lëvizjet e tij në ra- Daytonit, me të cilën iu dha nga retorika nacionaliste, por minuar edhe BeH si shtet unik grupeve etnike. BeH ka tre jonin e pushimores Smetovi, fund luftës në Ballkan, BeH ai nuk e përmbushi këtë sh- dhe do të ishin shfuqizuar të kryetare-në të njëjtën kohë ku është fshehur pas arratisë mbetet një shtet i ndarë. Ten- presë. Marrëveshja e Daytonit, gjitha rezolutat e Përfaqësuesit dhe me status të njëjtë. Njëri së tij nga qendra e qytetit. Të dosjet mes boshnjakëve, ser- e nënshkruar në vitin 1995, të Lartë. Dodik shfuqizoi këtë prej tyre është Haris Silajdzic, premten në mbrëmje, Abu bëve dhe kroatëve janë ende ka krijuar dy etnitete në BeH: propozim, për të ruajtur be- përfaqësuesi i boshnjakëve. Ai Hamza është ndalur nga një gjallë. Pa praninë e bashkësisë Federatën e BeH, e cila shtrihet sueshmërinë e tij, por lojërat e me këtë rast citon shkrimtarin patrullë e policisë së Zenicës ndërkombëtare, shumë njerëz në 51 për qind të territorit dhe tij për pushtet kanë zvogëluar spanjoll, Pablo Neruda: "Nuk dhe ai nuk ka ofruar rezistencë frikësohen se ky shtet do të Republika Srpska, të banuar edhe më shumë besimin në mund ta kurorëzojë kokën gjatë arrestimit të tij. Ai fillim- mund të zhytej sërish në kaos. me popullatë shumicë serbe, stabilitetin e brendshëm të time pa gjemba". Silajdzic isht u dërgua në selinë e poli- Për t'u bërë anëtare e NATO-s që shtrihet në 49 për qind të BeH. Si shtetas austriak me është historian. Ai gjatë kohës cisë në Zenicë, e më pas u dër- dhe e BE-së, BeH duhet të territorit. Përderisa boshnjakët rrënjë sllovene, Përfaqësuesi i së luftës ka qëndruar në Sara- gua në burg për vuajtjen e plotësojë kushtin pothuajse të dëshirojnë forcimin e shtetit si Lartë në Beh, Valentin Inzko, e jevë. "Kur dëgjon predhën e dënimit. Drejtori i burgut, Ni- pamundur të vendosjes së tërësi, Republika Srpska i cilëson vetën si njëri të kom- parë ndryshon çdo gjë". Ai had Spahic, paralajmëroi pro- unitetit. Ndërtesa e parlamen- referohet Daytonit. Përveç poli- promisit dhe thotë se është op- thotë se me marrëveshjen e cedurë disiplinore kundër Abu tit të Republika Srpska në tikës së jashtme dhe asaj fi- timist se ai do të jetë përfaqë- Daytonit serbët madje edhe Hamzas, në kuadër të së cilës Banja-Llukë i ngjason një nanciare, që të dy etnitetet suesi i fundit i lartë në vend, janë shpërblyer për gjenocidin mund të dënohet më 20 javë rrokaqielli në Frankfurt. Në kanë institucionet e veta por këtë e kanë thënë edhe që kanë kryer. Edhe në izolim, e njëkohësisht do t'i katin e epërm të ndërtesës shtetërore. Mbi to qëndron disa paraardhës të tij. Zyra e përkundër faktit se e paraqet vazhdohet vuajtja e dënimit qëndron i ulur njeriu Zyra e Përfaqësuesit të Lartë, e Përfaqësuesit të Lartë i ka kon- vetën si optimist, është për aq kohë sa ka kaluar në përgjegjës, kryeministri Milo- krijuar nga OKB-ja. "Nuk e di tribuar stabilitetit të vendit, që vështirë t'i besohet. "Bosnje e arrati. Pasi që nuk u kthye në rad Dodik. Ai është pagëzuar se çfarë bënë Përfaqësuesi i nga nënshkrimin i marrëvesh- Hercegovina nuk është një burg në korrik fund të kor- me nofkën "Lukashenko i Lartë dhe kjo nuk më intere- jes së Daytonit në vitin 1995. vend i madh, por është një rikut, pas pushimit të lejuar Bosnjës". Dodik i fitoi zgjedhjet son", thotë Dodik. Para pak ko- Sidoqoftë, gjatë viteve të fun- simbol i madh. Njerëzit kanë vjetor, Sekretariati i në vitin 2006, i përkrahur fi- hësh, Parlamenti i Republika dit, kjo zyre më shumë ka vuajtur shumë, por ky vend Përgjithshëm i Interpolit në nanciarisht nga Perëndimi. Pas Srpska ka miratuar një reaguar, se sa që ka qenë ak- do të vazhdojë të mbijetojë Lion lëshoi një fletarrest zgjedhjeve, ky biznesmen, i cili propozim kushtetues, me të tive. Fjala e fundit është ajo e edhe në të ardhmen", thotë ndërkombëtarë për Abu aktualisht është duke u hetu- cilin jo vetëm që do të ishte çi- Këshillit për Zbatim të OKB- Silajdzic. Hamzan. Hetimet për organet Njohja e Kosovës e mundur Banorët bllokojnë hetuesit e KE UÇK-së ndaj civilëve dhe ushtarëve serbë. Banorët u Hetuesit e KE udhëtonin me kanë kërkuar të huajve makina të Ministrisë së dokumente identifikimi, pasi dyshonin në atë çfarë Drejtësisë shqiptare në komunikuan ata me gojë rreth qëllimit të ardhjes së drejtim të fshatit Gurrë të tyre në fshat. Banorët u kërkuan hetuesve mandat Matit për të vërtetuar akuzat për kontrollin që dëshironin të kryenin në banesën e serbe për trafik organesh. dyshuar si dhe shoqërimin e Kryeministri i Rusisë, Vladimir Putin Banorët e zonës bllokuan prokurorëve të huaj nga një nuk e ka përjashtuar mundësinë e njohjes prokuror i Matit. së pavarësisë së Kosovës, nëse me këtë do automjetet dhe u kërkuan Në vendngjarje ka mbër- të pajtohej edhe Serbia. I pyetur në një kon- ritur menjëherë policia, ferencë për shtyp, pas takimit me kance- mjetet e identifikimit. Në porse nuk ka mundur të laren gjermane, Angela Merkel, Putin i Hetues të Këshillit të sionit, Dik Marti sot ne mes- "çajë" rrethimin e banorëve pyetur nëse Rusia do ta pranonte pavarës- vendngjarje ka mbërritur Evropës janë bllokuar për dite kanë hasur në për tua liruar rrugën het- inë e Kosovës, ka thënë se "mundësitë ekzis- menjëherë policia, porse nuk rreth dy orë nga banorë të bllokimin e banorëve të uesve drejt "shtëpisë së tojnë, por vetëm në linjë me të drejtën fshatit Gurrë në Mat teksa Gurrës të cilët kundërshtu- damkosur". Pas kësaj het- ndërkombëtare". "Kjo mund të ndodhë duke ka mundur të "çajë" rrethimin ishin nisur për të hetuar an me forcë hyrjen në uesit e Këshillit të Evropës, marrë parasysh qëndrimin e të gjitha akuzat e Serbisë në lidhje banesën në Gurrë ku sipas të cilët udhëtonin me au- palëve, në këtë rast, të Serbisë. Nëse arrihet e banorëve për tua liruar me trafikun e organeve, akuzave të qeverisë serbe tomjete te Ministrisë një kompromis, ne do të pajtohemi me atë", sipas tyre të kryer nga UÇK- aty janë kryer operacione shqiptare të Drejtësisë, kanë ka thënë Putin për "Sun Jurnal", deklaratë rrugën hetuesve ja. Përfaqësuesit e KE-së me me qëllim trafikun e organ- qenë të detyruar të largohen e cituar sot nga mediat kosovare. në krye kryesuesin e mi- eve të kryer nga ushtarët e nga fshati Gurrë.
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | BOTË Koha 9 Egërsimi i tajfunit "Moracot" Egërsimi i tajfunit "Moracot" Persona që jetojnë në brigjet lindore të Kinës u evakuuan nga frika e tajfunit të tmerrshëm Më shumë se një milion persona janë evakuuar nga Mbretëresha frika e afrimit të tajfunit "Moracot" në brigjet e Kinës Lindore. Pasi shkaktoi gjashtë viktima dhe më nderon 20 shumë se nëntë të humbur në ishullin e Taivan dhe përmbytje për pesë ditë rresht, tajfuni po përhapet muslimanë me shpejtësi edhe në Kinën Sipas gazetës britanike "The Mus- Kontinentale, përgjatë lim News", Mbretëresha Elizabeta e II bregut të Fujian dhe ka nderoi 20 muslimanë me tituj nderi të shkaktuar në provincën e lartë për përpjekjet dhe kontributet e afërt të Zhejiang vdekjen e tyre gjatë aktiviteteve humanitare dhe një fëmije të mbetur poshtë punëve vullnetare në shërbim të komu- rrënojave të banesave në nitetit. Në festën vjetore, që Mbretëre- qytetin e Wenzhou. edhe një hotel gjashtëkatësh për shkak të sinjaleve që u cot" po afrohet drejt Kinës. sha e organizon për të nderuar individ "Moracot" është tajfuni i në këtë ishull. Hoteli i njo- dhanë që në mëngjes", tre- Rreth një milion persona që të dalluar nga pakicat fetare në nivel të tetë që këtë vit godet vendin hur në zonën King Shai dhe gon një prej klientëve të jetojnë në brigjet lindore të komunitetit në përgjithësi, mbretëre- dhe autoritetet kanë vendo- ndërtesat përreth tij, nisën hotelit, ndërsa Lai Guan Ju, Kinës u evakuuan nga frika sha jep medalje dhe tituj nderi të lartë. sur të evakuojnë më shumë që të lëviznin që herët në një prej pronareve të dyqan- e tajfunit të tmerrshëm që Qëllim i saj është forcimi i përfshirjes se një milion banorë nga mëngjes, duke "parala- eve përreth që u shkatërru- ka shkaktuar dëme pa fund së pakicave në komunitetin britanik. provincat Fujian dhe Zhe- jmëruar" ndonjë tragjedi të an bashkë me hotelin, tregoi gjatë kalimit të tij në Taivan. Tre prej muslimanëve morën titujt: jiang. Me shpejtësi marra- mundshme. kështu për agjencinë Autoritetet kanë organizuar "Komandant i Perandorisë Britanike" e mendëse, ai ka gjunjëzuar Kjo u dha mundësinë shtetërore kineze të lajmeve: largimin parakohshëm të cila është privilegj shumë i madh, thuajse plotësisht pjesën ju- forcave të shpëtimit që të "Zhurma ishte e frikshme 470 mijë peronave në kurse të tjerët arritën tituj të tjerë të gore të ishullit të Taivanit. largojnë prej aty të gjithë dhe e llahtarshme. Hoteli provincën e Zhejiang dhe rëndësishëm siç janë: "Komandanti Vendi është në kolaps të klientët dhe banorët e dhe gjithçka përreth tij u 480000 në atë të Fujian, ku Kalorës","Zonja Komandante", "Oficer" plotë. 900 mijë banesa kanë zonës. Rrëzimi i tij, që u rrëzuan sikur të ishin prej "Moracot" mendohet se do dhe "Anëtarë", të gjithë këta tituj janë mbetur pa elektricitet, ndër- transmetua direkt në tele- kartoni". të mbërrijë sot pasdite. tituj të lartë brenda Britanisë. Ky sa portet dhe aeroportet vizionet kineze, shkaktoi Në këtë zonë janë Sipas shërbimit meteo- nderim i përfshiu edhe pjesëtarë nga kanë anuluar të gjitha hyr- panik të madh te banorët. bllokuar më shumë se 300 rologjik, tajfuni e ka hum- pakicat e tjerë: 15 nga komuniteti hin- jet dhe daljet. Nga prurjet e "Ishte një zhurmë e persona për arsye sigurie. bur forcën, por dy zonat du dhe sikh dhe 13 Çifut. Në mesin e shumta të lumit dhe shirave jashtëzakonshme. Kemi ar- Pas përplasjes me ishullin bregdetare do të përballen muslimanëve të nderuar kishte burra të rrëmbyeshëm u rrëzua ritur të shpëtojmë në kohë Taivan, mendohet se "Mora- me shira dhe erëra të forta. dhe gra të profesioneve të ndryshme si, policë, avokat, profesorë të univer- siteteve, pronarë të institucioneve hu- Dhuna pengon zgjedhjet në Afganistan manitare, etj. Mbretëresha Elizabeta e II vitin e kaluar kishte nderuar 22 muslimanë dhe një numër nga komu- nitetet tjera. Këtë sistem të nderimit të Kombet e Bashkuara të zhvillojnë fushatë. personave aktiv për të mirë të komu- kanë paralajmëruar se dhu- Kryengritësit talibanë janë nitetit e kishte filluar mbreti Gjorgji i V na e fundit mund të pengoj zotuar se do t'a prishin pro- më 4 Qershor 1917. një numër të madh njerëzish cesin e zgjedhjeve të 20 Organizatat islame në Britani lua- që të dalin në votime në zg- gushtit për president dhe jnë një rolë të madh në ndihmë të ko- jedhjet e ardhshme në Af- këshillat krahinore. munitetit në përgjithësi dhe jo vetëm ganistan. Në një raport të Dhuna në Afganistan ka komunitetit islam. Numri i musli- kësaj organizate mes tjerash arritur nivelin më të lart, që manëve në Britani sipas statistikave thuhet se pasiguria po ash- kur talibanët ishin nxjerr të fundit zyrtare arrin në përafërsisht tu ka penguar kandidatët qe nga pushtetit në vitin 2001. 2.5 milion musliman. Dy kamionë-bombë shpërthejnë në Irak Dy kamionë-bombë parë i shkaktuar nga një shpërthyen rreth orës 4 në fshatin Khaznah, 20 km në lindje të Mosulit, duke Dhjetëra të vrarë, mbi 200 të plagosur bombë e fshehur në një thes çiemntoje në Hay al- Amel, në perëndim të qytetit shkaktoi 7 të vrarë nga sekti Chabaks. dhe 46 të plagosur, sipas shkaktuar 23 të vrarë dhe Ky sekt kurd prej burimeve të Ministrisë së 30.000 personash është Brendshme dhe të Mbro- 138 të plagosur, sipas shpërndarë në 35 fsha- jtjes. Në Chourta Arbaa, policisë dhe spitaleve të tra të krahinës Ninive në veri, një autobombë dhe shumica e tij kërkon shkaktoi vdekjen e 9 per- qytetit. Tridhjetë e pesë bashkimin me rajonin sonave dhe 36 të plago- autonom të Kurdistanit. sur, sipas të njëjtave shtëpi u shkatërruan në Besimi i tyre është një burime. Aktet e dhunës këtë lokalitet të banuar përzierje mes islamit, kanë rënë ndjeshëm kristianizmit dhe feve të muajt e fundit në të nga sekti Chabaks tjera. Të persektuar nën gjithë territorin irakian, Sadam Husseinin sepse por atentatet mbeten të Të paktën 39 persona ishin kurdë, ata kanë shpeshta në kryeqytet u vranë dhe 220 të tjerë qenë në shënjestër të dhe në Mosul, ku u plagosën sot në tre shumë sulmeve të al- kryengritja mbetet ende atentate pranë qytetit ve- Kaidës pas ndërhyrjes në e fortë. Forcat amerikane rior të Mosulit dhe në Irak të amerikanëve. u tërhoqën në fund të Bagdad, sipas një bilanci Në Bagdad, dy aten- qershorit nga qytetet të ri dhe burimeve në fshatin Khaznah, 20 sur, sipas policisë dhe sur. tate patën në shënjestër irakiane, në kuadër të një policore. km në lindje të Mosulit, spitaleve të qytetit. Një Tridhjetë e pesë rreth orës 6 punëtorë di- marrëveshjeje sigurie të Dy kamionë-bombë duke shkaktuar 23 të bilanc i parë fliste për 25 shtëpi u shkatërruan në torë të mbledhur për të arritur në nëntor me shpërthyen rreth orës 4 vrarë dhe 138 të plago- të vrarë dhe 70 të plago- këtë lokalitet të banuar kërkuar punë. Atentati i Bagdadin.
 • 10 Koha FORUM E MARTË 11 GUSHT | 2009 | ligj i sjellë sa për sy e faqe (sublimat i dispozi- Në Evropë bashkë me tave të ligjeve të miratu- ara pa konsensus shqip- tar) në pjesën ku "rregullon" përdorimin e gjuhës në Kuvend të RM-së në asnjë dispozitë shqipen zyrtare!? nuk përmend përdorim- Ismet RAMADANI in zyrtar të gjuhës shqipe. Në fakt, ka një Këto ditë vere me lojë fjalësh që japin të pushime të shkurtuara drejtën individuale për të politikanëve, po ta folur deputetët shqip- punohet për të respek- Nëse bashkëqytetarët tanë maqedonas, respektivisht përfaqësuesit e tyre politik, pa kurrfarë hezitimi deklarojnë se tar me një "mozhe" edhe tuar afatet kohore të në BE duan të integrohen pa shqipen zyrtare, atëherë çka i mbetet partive politike shqiptare të bëjnë, përveç gjuhën shqipe. Fatkeqë- diktuara nga Komisioni sisht, ditët e fundit këtë Europian për t'i përm- kundërshtimit të vendosur të këtij mohimi të paskrupullt të gjuhës shqipe argument po e pronon- bushur obligimet dhe con edhe ndonjë zë i detyrat që japin shansë ashtu të jetë! bëhet fjalë për gjuhën Kuvendin e RM-së, si përdoret në përputhje çakorduar nga partia për një raport pozitiv Nga ky takim përveç shqipe dhe statusin e emërues të përbashkët me ligjin. shqiptare në pushtet. Të dhe eventualisht datë tjerash doli edhe një saj, u fitua përshtypje se kanë të drejtën legjitime Meqenëse Kuvendi i shpresojmë se është zë i për t'i filluar bisedimet obligim që të bisedohet, partitë shqiptare parla- dhe Kushtetuese të për- RM-së është organ më i vetëm dhe do mbetet i për anëtarësim në BE. duke ngritur edhe grup mentare do t'i rrahin një dorimit zyrtar të gjuhës lartë ligjvënës dhe një pafrymë. Në një gjendje të eksitu- pune, për amanda- teli me një zë. Tani kur që e flasin së paku 20% nga tre pushtetet e Përditshmëria gjithn- ar po finishohet debati mentet e Grupit parla- Ligji për Kuvendin e RM- të qytetarëve (gjuha ndara (legjislativ, jë e më shumë po dësh- intensiv për ligje dhe re- mentar të Demokracisë së po bisedohet në shqipe). Këto amanda- ekzekutiv dhe gjyqësor), mon se përdorimi i forma të rëndësishme që së Re që rregullojnë për- Grupin punues dhe po mente bazë të atëherë me lexim eksten- gjuhës shqipe si gjuhë kanë të bëjnë me bench- dorimin zyrtar të gjuhës kundërshtohen aman- padiskutueshme kanë ziv, siç thonë juristët, të zyrtare dukshëm komp- mark-kriteret dhe njëko- shqipe në Ligjin për Ku- damentet e DR-së nga Amandamentin V të alinesë 5 të Amanda- likohet kur vëhet në vor- hësisht po bëhet përp- vendin e Republikës së përfaqësuesit e VMRO- Kushtetutës së RM-së, mentit V, dedikuar ligjit bullën politike maqe- jekje për një kontribut Maqedonisë në proce- DPMNE-së për përdorim alinea 2 dhe 5, ku në fjalë, gjuha shqipe donase me elemente të përbashkët në këtë durë parlamentare. Fat- zyrtar të gjuhës shqipe thuhet: dhe alfabeti i saj duhet shumë të theksuara si drejtim nga pozita dhe mirësisht, për fillim në Kuvend, do të ishte Alinea 2: Gjuhë tjetër të jetë në përdorim zyr- lingua-fobi dhe averzion opozita parlamentare. ndodhi edhe një reterim mirë partitë shqiptare të që e flasin së paku 20% tar. Përfaqësuesit e poli- ndaj gjithçka që është Këtu duhet përmendur pozitiv i partisë mbeten konsekuente e qytetarëve, gjithashtu tikës maqedonase, kur shqiptare. Ky qëndrim edhe takimin e fundit të shqiptare në pushtet deri në miratim të ligjit është gjuhë zyrtare dhe është fjala për përdorim- negativ ndaj gjuhës liderëve të partive më të nga qëndrimet e më- për të realizuar një të alfabeti i saj, siç është in e gjuhës shqipe, në shqipe i ka rrënjët e thel- mëdha parlamentare parshme për përdorimin drejtë kushtetuese. përcaktuar në këtë nen. këtë rast thirren në la në mentalitetin maqe- dhe vullnetin e mirë, zyrtar të gjuhës shqipe i Amandamentet e Alinea 5: Në organet Ligjin për përdorimin e donas që nga sistemi i sipas tyre, për një ndikuar nga Demokra- Grupit parlamentar të e pushtetit shtetëror në gjuhës që e flasin së kaluar dhe për të keqen bashkëpunim të sin- cia e Re, që ishte për ta Demokracisë së Re, në Republikën e Maqe- paku 20% nga qytetarët e tyre, këto rrënjë vazh- qertë në arritjen e qël- përshëndetur. Duke pas esencë dhe si ekstrakt i donisë, gjuha zyrtare e në Republikën e Maqe- dojnë edhe sot të ujiten limit për të mirën e qyte- këtu parasysh edhe qën- intervenimeve në disa ndryshme nga gjuha donisë dhe në Njësitë e me sistem pikë për pikë. tarëve. Dhashtë Zoti drimet e PDSH-së kur dispozita të Ligjit për maqedonase, mund të Vetëqeverisjes Lokale. Ky Kur dhe si duhet të Qytetarët e botës ose kozmopolitet Shfaqja e kozmopolizmit shqiptar mund të argumentohet edhe në qindra mijëra rasteve të tjera që ndodhin Sarajevë dhe Zagreb për të kënduar, qytetarët e çdo ditë në hapësirën tonë shqiptare Zagrebit (Kroacisë), dhe boshnjakët e Bosnjës mundohem ta ngjyros 1. Oliqit, Petriqit, Jo- 2. protestuan dhe demon- vetëm me ngjyrën e zezë. Një ditë po e një ditë vanoviqit, Xhekos, e Shfaqja e koz- struan kundër mbajtjeve Kështu, nga ky kënd- jo, gjatë muajve që lamë, tjerëve nga gazetarët mopolizmit shqiptar të koncerteve të saj, bile vështrim jo rastësisht po pata rastin që në gazetat tanë të sportit, sa këtë mund të argumentohet edhe u anuluan disa nga i përmend vetëm disa tona në gjuhën shqipe nuk e kanë bërë as edhe në qindra mijëra to. Kjo ndodhi, sepse ajo Arif MOLLIQI, Hamburg, dukuri shumë të sh- (Kosovë, Shqipëri dhe Beogradi, as Zagrebi, as rasteve të tjera që ndod- (Lepa Brena), dikur u peshtuara që i hasim Maqedoni), të gjejmë em- Sarajeva...Për kuresht- hin çdo ditë në kishte kënduar këngë Për fillim, dua të çdo ditë në shtypin ditor rin e Zlatan Ibrahi- je, u angazhuam disa hapësirën tonë heroike vrastarëve serbë them se unë jam një lex- dhe televizionet tona. Po moviqit të shkruajë jo shokë, gjithsecili veç e shqiptare. Kështu, pa që vrisnin e digjnin ues i pasionuar i gaze- i vëmë në shënjestër më pak se 34 herë. veç t'i përcjellim tele- pasur për qëllim ta nëpër Bosnjë dhe tave shqipe që botohen këto "të zeza", me sh- Katërmbëdhjetë ditë vizionet serbe (TV ripërsëritim (sepse këto Kroaci... Në Shqipëri, në Kosovë, Shqipëri e presë se redaktorët e gazetat tona e kanë pa- Beogradin, B92 e ndon- ditë është shkruar diku por edhe në Kosovë ku Maqedoni. Nuk i lexoj gazetave dhe televizion- sur Zlatanin edhe në jë tjetër përmes inter- dhe e kam lexuar?!), ishin qytetarët, shoqëritë vetëm ato shkrime ku në eve do t'i kenë parasysh, fjalëkryqin e saj, kurse netit), dhe nuk patëm rastin e kryebashkiakut civile që nuk organizuan to shkruhet vetëm zi e por edhe lexuesit dhe 12 herë brenda jave mundësi të dëgjojmë se të Tiranë kur i dhuroi protesta kundër Bregov- as vetëm bardhë... Në shikuesit le ta gjykojnë është dhënë emri i këto televizione të për- çelësin e qytetit Goran iqit, kur ata dinë të TV-të tona nuk i shikoj siç dinë ata vetë. Mirëpo, Oliqit, Petriqit, Jo- mendin asnjë nga ata Bregoviqit, njeriut që bëjnë zhurmë herë-herë vetëm ato emisione tele- ruana zot, nuk e kam vanoviqit, Xhekos, e shumë sportistë shqip- ishte bashkëpunëtori, për asgjë. Pse askush vizive ku shfaqen pamje ndërmend që me asnjë ndonjë sportisti tjetër tarë që shkëlqejnë sot bashkëvepruesi i krim- nga Kosova nuk të shëmtuara për gazetë e as televizion të serb-sllav, kroat, boshn- nëpër Evropë. Merrni inelëve të përbetuar an- protestoi kundër vizitës shoqërinë tonë, as ato bie në konflikt! I takoj jak në gazetat shqipe. me mend, edhe kur bok- tishqiptar. Moment ky se njeriut që edhe ditën pamje ku shfaqen VIP- ose e adhuroj parimin Për kuriozitet shikuam sonte Luan Krasniqi për kur edhe qytetarët e kur Kosova e shpalli at, lakuriq e të veshura. fabian, demek; taktizoj disa gazeta serbe, titullin e kampionit Tiranës (Tironës) dhe Pavarësinë, ai ishte në Në gazetat tona i lexoj për t´ju shmangur kroate, boshnjake një botëror ose evropian, gjithë shqiptarët u en- tribunën e protestës me shumë kënaqësi luftës-betejave: lexues- javë rresht dhe askund shtypi serb (që del në di- tuziazmuan më vizitën e kundër Kosovës dhe edhe shkrimet e mira, të botues, sepse gjithmonë nuk lexuam se asporë), e përmendte Bregoviqit me gjithë popullit shqiptar. Sido- qëlluara, të shkruara në shoqëritë ballkanike shkruhet-përmendet, vetëm për të treguar se këngën e tij antinjerë- qoftë, shqiptarët kur profesionalisht në çdo botuesi ose gazeta del lavdërohet, ngrihet në familja e tij dhe ai dikur zore "Kallashnikov"... s´kanë çfarë t'i bëjnë aspekt, shkrime këto që fituese(?!) (Fabian- qiell një lojtar shqiptar, kanë qenë qytetarë të Njeriu sado që mundo- kalit (Bregoviqit), duhet në shumë raste nuk shmangie nga beteja). as i kalibrit të Lorik Serbisë (?!) Çuditërisht, het të paraqitet koz- t'i mëshojnë samarit (Edi mungojnë. Unë shikoj Sidoqoftë, këtu po i për- Canës. Nëpër tele- hapësirë të gjerë mopolit çuditet pse në Ramës), sepse "qeni i edhe emisione në tele- mend disa imtësia që i vizionet tona, sidomos sportistëve dhe VIP-ve Tiranë, Prishtinë, Tetovë keq ta bjerë ujkun në vizionet tona që janë takoj çdo ditë në gazetat në programet e sportit, serbo-sllavë u rezervojnë e gjetiu nuk u protestua, torishtë... shumë të pëlqyera. Pse tona e që dikujt mund t'i është folur e përfolur, televizionet nga demonstrua kundër viz- po e them këtë; që të duken qesharake, e për lavdëruar, u janë dhënë Shqipëria, e ku prin TOP itës se tij. Kur Fikreta 3. mos krijohet përshtypja disa lexues janë pro- aq shumë epitete më të Channeli me satelitet e Avdiq, ndryshe e njohur Këto ditë në njërën se unë çka lexoj e shikoj vokuese dhe fyese. favorshme Zlatanit, vet(?!) si Lepa Brena shkoi në nga gazetat tona shqipe, Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës. Opinionet e shprehura në këtë rubrikë nuk përfaqësojnë qëndrimet e redaksisë.
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | FORUM Koha 11 mposhtet ky demon tr- disa media maqe- ishtues te maqedona- donase për liderin e Paradokse sit e shashtrisur, midis Demokracisë së Re, z. tjerash edhe kur bëhet Imer Selmanin, kinse fjalë për përdorim zyr- tar të gjuhës shqipe të paraparë me Kushte- tutë? Mendoj se vet përdorimi i dozuar i ai po e harron kon- ceptin qytetar dhe multietnik dhe po i frynë nacionalizmit shqiptar. Kjo mënyrë e Burrat dhe burrneshat depërtimin. Kjo ka ndodhur në ma djerse e cigaresh. Ç'të keqe ka? gjuhës shqipe deri më propagandës mediale shoqëritë patriarkale. Dhe produk- Ashtu ndihen më mirë! sot duhet të kishte maqedonase në prag të te të asaj kohe janë Shote Galica, Në periferi të Tiranës, afër Pezës, qenë një terapi e për- sjelljes së ndonjë ligji një femër që u desh të bëhej burrë, është një lokal quhet "Varri i funduar, edhepse që rregullon ndonjë Evis HALILI t'i ngjante një burri, në mënyrë që të ashikut". Lokali mondan pret klien- është vonuar një për- çështje shqiptare është fitonte simpatinë dhe të ish pjesë e të të sërës së lartë, thumbohet për dorim i mirëfilltë zyr- një déjà vu që duhet ta burrave. Një epitet i bukur që për- historinë e dashurisë. Ashiku ka tar i gjuhës shqipe në kenë kuptuar poli- doret sot e kësaj dite është "bur- vrarë një mashkull, për të mbrojtur Kuvend të RM-së dhe tikanët dhe opinioni rneshë". Kur një femër pranohet çunin e tij, apo siç i quanin dikur organe e institucione shqiptar. Zgjedhjet Torrja ka qenë homoseksuali i ndër burra, nuk mund të quhet tiransit, dylberin. tjera. Nëse janë larg, ndërsa vetëm që njihej me emër e mbiemër ndryshe, por se burrneshë. Të jesh homoseksual, vitet e bashkëqytetarët tanë shanset për përdorim në Tiranë, apo siç thuhet rëndom në Gjatë periudhës së realizimit so- fundit është modë. S'mund të jesh i maqedonas, respek- zyrtar të gjuhës shqipe këto raste, tregohej me gisht. cialist, për dekada me radhë ky art, suksesshëm, nëse nuk je gej. tivisht përfaqësuesit e janë shumë afër dhe Atëherë nuk e kuptoja se çdo të qoftë në atë figurativ, kine- Kemi një numër politikanësh në tyre politik, pa kurr- në tajming të favor- thoshte të ishe Torre, por emri i tij matografik, letra...., krijoi imazhin Shqipëri, Maqedoni e Kosovë, me farë hezitimi deklaro- shëm për shqiptarët. më ishte ngulitur në një mjegullTirë burrëror të gruas. Me një profil dhe afinitet seksuale të të cilëve "mbur- jnë se në BE duan të Mendoj se është harx- pëshpërimashash - "ai ishte ashtu", konstrukt mashkullor, sidomos në remi". Po ashtu kemi edhe këngë- integrohen pa shqipen huar ilaçi i shqiptarëve "nga ajo dorë". Por nuk e dija në skulpturë dhe pikturë përjetësohej tarë, që bëjnë çmos të duken me të zyrtare, atëherë çka i për të shëruar kom- fakt se ç'do të thoshte të ish i tillë. një femër burrë, linjat femërore u bukura se një femër, të duken dyl- mbetet partive politike plekset e një politike të Orientimi I tij seksual ishte I atillë që sfumuan për t'u zëvendësuar me berë të vërtetë. shqiptare të bëjnë, sëmurë maqedonase e vulosi përjetë me një damkë, nga llërë muskuloze dhe hapa revolu- Në kohët e sotme, propozim ligji përveç kundërshtimit që po zgjatë për shumë ato që shqiptarët e justifikojnë cionarë. Edhe sot më qeshet me sh- për lejimin e martesave mes sek- të vendosur të këtij vite. Politikanët shqip- bukur - më mirë syri sesa nami. prehjen e një artisti - Një femër me seve të njëjta, i artikuluar nga goja mohimi të paskrupullt tarë tani më shumë se Torren, homoseksualin e deklaruar pantallona është e shëmtuar. e kryeministrit që vjen andej nga të gjuhës shqipe. Keni asnjëherë e kanë pozi- tiranas, e kisha fiksuar në kategor- Nga burrat që nuk pëlqejnë as- dhitë zbresin me frena dore, e ku parasysh se, sikur cionin të kuptojnë se inë e atyre që dikur ishin të "veçan- gjë që u ngjan me femër, ende baballarët i jepnin vajzës në prikë edhe herëve tjera me- politika e mbrapsht të" në Tiranë, si Kizi, Gzim Kulufi, trashëgojmë barbarinë seksuale në (çejz) edhe një fishek (në rastin që po diat e akorduara maqedonase nuk e ka Lymi Tutit, Besim Dylekshi, apo Ver veri të Shqipërisë. Ne mburremi me të mos ish e virgjër familja e dhën- maqedonase po krijo- më hallin të pengojë Llapa. Këto dy të fundit ende janë to, "Virgjëreshat" "Burrneshat", fem- drit ta vriste) ka shkaktuar kaq jnë ambient politik përdorimin zyrtarë të gjallë. Të tjerët i mbajnë mend ata rat që janë kthyer në burra, mbur- shumë debate. gjithnjë e më refuzues gjuhës shqipe, veçmas tiransit më të vjetër. Kizi, një e roitur remi nëpër ca emisione me këto A duhet apo s'duhet t'i lejojmë? vetëm e vetëm gjuha kur ajo është e para- nga mendtë, rrinte te Selvia, në specie të rralla, unikate, një lloj Po t'i lejojmë - do ta shndërrojmë shqipe të mos merr parë me Kushtetutën e afëRsi të studios së babit. Çdo pas- elozhe për vlerat dhe traditat Shqipërinë në parajsë homoseksu- karakter zyrtar. Në Republikës së Maqe- dite, kaloja andej duke shtrënguar shqiptare. Por realiteti është tepër alësh dhe do të jemi në luftë me këtë vazhdë, vlen të donisë. fort dorën e mamit, ndërsa Kizi sapo trishtues, është tepër makabre. klerin, të mos i lejojmë do të mëka- përmendet se kohën e na pikaste vraponte drejt nesh, zg- Dhe vazhdojmë ende të trashë- tojmë me demokracinë me vlerat fundit kemi denoncime (Autori është jaste fytyrën e ngërdheshur, belbë- gojmë nga traditat shqiptare. Çaj- dhe liritë njerëzore. të njëpasnjëshme nga analist) zonte duke tundur flokët e sh- toret, këto bastione mashkullore, Sido që të jetë, një ligj i tillë, pupurisur plot me morra. Neveria ku tymoset deri në delir duhan i mund të na bëjë mirë edhe keq, pak dhe frika që më kallte Kizi, më rrën- lirë e i shtrenjtë dhe rrufiten gllën- rëndësi ka. E keqja qëndron se pse lexova se është xhirua, njëherë nuk shfaqen qeth edhe pas kaq shumë vjetësh. jkat e çajit. Ai është vendi ku burrat pikërisht tani dhe pse nga goja e apo është duke u filma më Bekim I kujtova nga pak këto person- ndihen ashtu si askund tjetër. Ven- një kryeministri që të paktën nuk xhiruar një film në Fehmiun, Faruk Be- azhe, që shoqëria i trajtonte me për- di ku peshkojnë informacionet më të ka ndonjë nam të mirë sa i përket bashkëveprim gollin, Abdurrahman buzje të skajshme, i rrinte larg si të reja në politikë, fqinjësi të tipit "kush vlerave demokratike. Ndoshta ky Beograd-Tiranë (Serbi- Shalën, Istref Begolln ishin leprozë, shumica kanë vdekur, me kë ia drodhi", aty ku gratë e është momenti që shqiptarët duhet Shqipëri). Do të e ndonjë tjetri. të tjerë janë gjallë. Veri, ende vazh- kanë të ndaluar hyrjen dhe shërbe- pak më shumë ta analizojnë. Pse thoshim; asgjë e keqe. Përgjigjen me shkrim don të nxjerrë gjuhën kilometrike jnë vetëm burrat. Çajtoret ndoshta pikërisht tani dhe pse nga kryem- Sepse edhe kësaj rad- nga TOP-Channeli e dhe të kullufisë tepsi me bakllava, janë të vetmet relikte ku prezenca e inistri? Koha e ka treguar se sur- he askush nuk e tha kemi marrë me një ar- për ca lekë, për bukën e gojës. Tor- gruas mohohet deri në absurditet prizat që kanë ardhur nga andej një fjalë, kurse vitin e syetim banal dhe qe- rja duhet të jetë diku te "21 dhje- dhe meshkujt adhurojnë njëri - na kanë lënë, siç thuhet, me presh kaluar kam lexuar në sharak: "Nuk po ka tori", nëse s'ka shkuar askund. Ai tjetrin mes shtëllungash tymi e duh- në dorë. gazetën "Nacional" të kush t'i përkthejë në ishte një nga ato. Ishte si ato. Edhe Zagrebit se disa aktorë gjuhën shqipe filmat e pse s'kish morra, zgjedhe, rroba të kroatë nuk kanë Bekimit Fehmiut...". pista dhe thonj të zinj nga zhuli, pranuar të luajnë në Po filmat e tij 70 % deformime psikike, apo fizike. Ishte një film serb për janë në gjuhën ital- si kokrra e mollës. Por ç'e do, ishte shkak të regjisorit i iane dhe angleze, nga ajo dorë. cili gjatë luftës serbo- gjuhë këto që çdo ditë Pas disa vitesh, shqiptarët thyen kroate ai ka përgati- i shikojmë të përkthy- kufijtë dhe bashkë me to edhe tur filma dokumen- era. Sa u përket fil- tabutë. Torret rishfaqen përsëri. Ato tarë kushtuar mave që qenkan në emra që dikur pëshpëriteshin nën ushtarëve serbë që i gjuhën serbo-sllave, zë, nisën të botohen nëpër libërtha paraqite si shpëtimtar as ky mendim nuk kujtimesh, faqe gazetash. Në ato vite të kombit, edhe kur qëndron, sepse ne ishin të mbushura me gjithfarëlloj ata vrisnin gra e fëmi- kemi pasur rastin të histori perverse, ca të trilluara e ca jë, edhe kur digjnin shikojmë në ekranin e perverse. Orientimi homoseksual katunde e TOP-Channelit filmat identifikohej me njerëzit e kupolës, qytete...Mirëpo, një e Emir Kusturicës që me ish komunistë, me të tjerë para reagim i tillë nuk është antishqiptar në dhe pas tyre. Dylberët shfaqen ndodhi as nga aktorët ekstrem, pastaj filma kudo. Dhe është më se normale të e Tiranës, as nga ak- të Goran Paskaljeviqit shkruash për to. Por gjithsesi në torët e Prishtinës. Ata e shumë artistëve dhe sensin negativ. Të jesh homo, është vazhduan të regjisorëve serbë... një e zezë plus që të shtohet për të bashkëpunojnë me Për fund, të pa- ta sterrosur biografinë, pa mundësi regjisorët serbë në ko- fund, vjen pyetja: në rehabilitimi. hën kur akoma s´janë gazetari (redaktime) Po pse shqiptarët bëhen kaq kthyer eshtrat e qin- dhe televizion a jemi konservatorë? Janë apo e kanë me dra mijëra qytetarëve barabartë me shtetet aspi? shqiptarë të vrarë nga fqinje apo kemi ecur Gjithmonë kam menduar se vetë regjisorët serbë... shumë para tyre duke shtiren. S'e di pse, por gjoja fobia më Tjetra, para një viti u bërë kozmopolit për duket e stisur. Sidomos për ho- një grup mërgim- çështjet tona qytetare, moseksualizmin ndër meshkuj. tarësh nga Gjermania mos ta themi kom- Shqiptarët gjithnjë janë tubuar në i dërguam një letër bëtare, se ndonjë grupe të homogjenizuara. Nëpër TOP-Channelit, me gazetë nuk e boton luftra, e gosti. "Oda e burrave", apo pyetjen: pse në pro- shkrimin kur e sheh "nata e grave" etj,,,, janë vendet ku gramin e filmit as- fjalën komb. gjinia e kundërt e kish të vështirë Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës. Opinionet e shprehura në këtë rubrikë nuk përfaqësojnë qëndrimet e redaksisë.
 • 12 Koha INFRARED E MARTË 11 GUSHT | 2009 | E MARTË 11 GUSHT | 2009 | INFRARED Koha 13 Një stil Rozi përfundon xhirimet në Ohër Bukuria vjen me plakjen ndryshe e kanë përfunduar ditë xhir- imesh krejtësisht të veçanta. Kënga ka një fabul që dy këngë- tarët e kanë ideuar për një verë Evangeline Lilly nuk shqetësohet nga plakja e saj në Hollywood, pasi beson se femrat nuk e arrijnë 'kulmin' thotë se ajo nuk planifikon të ketë ndërhyrje kirurgjike për të ndaluar procesin e plak- jes, por as nuk e përjashton këtë. "Unë gjithmonë them 'kurrë mos thuaj kurrë'". Çiljetës të nxehtë. Është një klip shumë "hot dhe që e ndiej që do pëlqe- het shumë", ka pohuar Noizy. Ky është rast i veçantë kur dy e bukurisë, derisa të mbushin të 40-tat. Aktorja e filmit "Lost", e cila do të mbush 30 vjet, thotë se 'i Nuk pret që të vijë vera për këngëtarë e përsërisin pëlqen' të plaket. "Më pëlqen të na përvëluar me sensu- bashkëpunim e tyre, për të të plakem! Vërtet besoj se alitetin e saj, pasi ajo në të dytin vit, pas suksesit me femra nuk e arrin kulmin deri katër stinët di të falë me bu- këngën "Fly". Kësaj here Noizy në të 40-tat. Në të 20-tat jari të gjitha hiret trupore, të këndon në stilin e tij regea mund të jeni shumë e bukur, cilat me kohë ka kuptuar se shqip. Kënga ka një tekst ku por nuk e keni bukurinë e nuk i mjaftojnë për të qëndru- ar gjatë në skenë nëse nuk flitet për ish të dashurin e va- jzës protagoniste, i cili për t'i vërtet deri sa të gjeni mençur- inë dhe thellësinë. E di se do Arta kopjon bën edhe këngë të bukura. Kjo ka qenë arsyeja që Çiljeta po prezantohet me këngë rënë në sy shet mend sikur ka shumë para edhe pse bota është në krizë ekonomike. Por Në telashe me të më marrë edhe 15 vite të tjera!", ka thënë Lilly. Aktorja Kim Smith gjithnjë e më cilësore, madje Me një veshje shumë të menti më i bukur i klipit është mos prisni ndjeshmërinë dhe duke fituar çmime edhe në kompeticione të rëndësishme të muzikës së lehtë. "Déjà vu", veçantë që herë duket si sirenë dhe herë si zonjushë aris- tokrate do të shfaqet në klipin xhirimi i dy artistëve në një jaht luksoz. Pas bashkëpunimit të një viti më parë më këngën romanticitetin që solli klipi "Fly", ku dy këngëtarët u panë shumë romantikë në një breg recesionin Puna ime e çuditshme! Për huazimet që janë bërë në çfarëdo lëmi, kemi shkruar pa rreshtur dhe kemi treguar ka qenë surpriza e radhës për më të ri, xhirimet e të cilit sapo "Fly", dy këngëtarët i rikthehen deti. Ata po projektojnë një Nëse keni menduar se yjet e kanë të Aktorja Kara Tointon ka thënë se kjo do të jetë pak e me fakte se kush ka kopjuar të gjithë admiruesit e saj. "Një kanë përfunduar në Ohër të bashkëpunimit. Kënga me tekst këngë 100 për qind hit, që nis lehtë në kohën e recesionit, jeni mashtruar. pranuar se puna e mëtejme çuditshme, por mezi pret që dhe nga kush, duke u mund- stil ndryshe", në këtë togf- Maqedonisë. Edhe këtë herë një të Avni Qahilit e Noizy, dhe me një tip vallëzimi regea. Rozi Shumica e aktorëve, madje edhe ata nga lisa me ish-të fejuarin e saj, Xho të ndodhë. Është e çudit- uar të tregohemi sa më realë jalësh mund të përmblidhet bashkëpunim interesant i muzikë të Adi Hilës ka përfun- në këtë klip shfaqet si Jenifer A, honoraret u janë zvogëluar, apo në rastin Suosh, do të ishte "e çudit- shme se Tointon ka thënë ndaj lexuesve. Por, siç thonë risia që sjell kjo këngë në Rozana Radit me reperin duar e pritet të transmetohet Lopez shqiptare, me forma të më të keq kanë mbetur të njejtë pa ndonjë shme". Aktorja e serisë që dëshiron që të bëjë një fytyrat tona publike, gjithçka repertorin e Çiljetës. Ka hequr bukurosh, që njihet si Noizy më pas dy javësh në ekranet mira trupore dhe karakter të mundësi rritjeje, që yjet vazhdimisht e 'EastEnders', e cila kishte udhëtim nëpër Australi me që shkruhet qoftë pozitive apo dorë nga ritmet e forta tip këngën "Mr. Yesterday". Mo- muzikore. Dy këngëtarët sapo fortë. kërkojnë. aktruar me Suoshin në një Suoshin. Ndoshta edhe ju negative, për ata është një lloj "Tekila" apo "Duty free" dhe Pikërisht aktoren me shumë kërkesa, seri të BBC-së - pritet që të pyeteni sikurse unë: për publiciteti, i cili u shërben për është paraqitur me një këngë Julia Roberts i ka kushtuar roli në komed- luajë përkrah tij edhe në një çfarë ndarjeje atëherë bëhet famë. Ja një rast i ri kopjimi, e të shtruar, një stil ky shumë i pëlqyer në botë edhe nga këngëtarë të mëdhenj të Unë jam babai i Paris inë 'Detyrimi për t'u Martuar' që producen- tët shkaku i 'arsyeve financiare' ia dhanë aktores shumë më të lirë dhe më jo-kreative, pantomimë. Tointon ka fjalë? cila ka ndodhur bukuroshen kosovare Arta Kamberin, e cila u zgjodh edhe me muzikës R&B. Gjithashtu ka preferuar një look ala Rihana, me flokë të zeza dhe baluke të Kumbara i fëmijëve të Michael Jackson, Mark Lester nxiti spekulimet se mbreti i kisha dhuruar spermën dhe i thash që po! Kjo ishte dhura- ta ime, nuk kam marrë para Sandra Bullock. Rast i ngjashëm pothuajse i ndodhi edhe Will Smith i cili fillimisht e re- fuzoi një rol, e pastaj pranoi honorarin e KLARKSON Miss Kosova, kurse për mo- mentin ajo vazhdon punën e saj si modele në Kosovë. Duke gjatë dhe fustanet si gjith- monë të ngjeshura fort pas trupit, duke lënë të duken for- popit ndodhsha nuk është baba biologjik i fëmijëve të vetë, saktësisht vajzës Paris. për këtë, dhe ishte nderë ta bëja. Aq shumë dëshiroja fëmijë", tha Lester dhe vazh- zvogëluar i cili nga 20 milionë dollarë të za- konshëm, dinë të ngritët për 20 për qind. Megjithatë, siç po flitet, për Will Smith kjo shton peshë shikuar këto dy foto, edhe vetë do të bindeni se sa shumë e ka kopjuar fotografi kosovar fo- mat e saj tejet sensuale. Por e "Ia dhurova Michael spermën doi: "Ndjejë lidhshmëri të ishte vetëm një lëshim i vogël sepse për fil- Këngëtarja Kelli Klarkson, 27 vjeçe, ka ton e modeles me famë reja e këtij klipi është se Çilje- time për të pasur fëmijë. Besoj madhe me Paris dhe mendoj mat tjerë do të këkrojë çmimin e tij të zakon- pranuar se kohët e fundit ka shtuar në botërore Kim Smith duke e për- ta ka preferuar që aty protag- se Paris është vajza ime", se ekziston mundësia e mad- shëm të cilin pranoi se nuk do ta rritë. Ak- peshë, por se nuk mërzitet fort për këtë gjë. shtatur të njëjtën foto tek mod- onistë vizivë të jenë disa per- deklaroi 51-vjeçari, Mark he se ajo është vajza ime. Dua toret tjerë kryesisht kanë mbetur pa shumat Ajo ka thënë se, megjithatë, është mërzitur elja kosovare Arta Kamberi. sonazhe VIP, të cilët ndodhen Lester mik shumëvjeçar i të jem në kontakt me të dhe e tyre, andaj edhe Brad Pitt dhe George pak duke dëgjuar të tjerët duke bërë shaka Sikur mos të shënohet emri tek në një disko ku xhirohet klipi këngëtarit. Lester qysh si me dy djemtë. Është e vrazhdë Clooney u desh të ulin çmimin. Por, kjo në lidhje me pamjen e saj, por prapëseprapë secila foto, sigurisht që do e i këngëtares. fëmijë u bë i famshëm me nëse do të jem i ndarë nga s'do të ishte informatë aq interesante po të nuk e sheh si problem të madh zhvillimin e keni vështirë edhe ju lexues të Meqë teksti i këngës flet rolin kryesor në filmin 'Oliver' ata". Lester përndryshe ka mos ndodhte e kundërta me yjet e TV të dimensioneve të saj trupore. Nuk e dimë se bëni dallimin se cila eshte Kim për fundin e një dashurie, ku (Oliver Twist) nga viti 1968. katër fëmijë, dhe thotë se ng- cilëve honoraret qëndrojnë të njëjta. Për ta sa të sinqerta janë këto thënie të saj, për Smith dhe cila është Arta Kam- ai e lë për një tjetër, Çiljeta mes tjerash deklaroi se është jashmëria mes të dhe Paris këtë vit s'do të ketë rritje po as ulje të pa- shkak se të tjerët bëjnë të ditur se Kelli beri. Çdo gjë në fotografi është kishte kohë që mendonte për i gatshëm të kryejë ADN është e madhe. gave. Nga këto radhë më i pasuri mbetet është duke bërë një seri ushtrimesh mjaft e njëjtë 100%. Duke filluar që të gjetur "tjetrën". Dhe një ditë testin. "Paris është e zbehtë, me Charlie Sheen i cili për secilën episod të intensive për të humbur në peshë. nga rregullimi i flokëve e deri teksa rrinte në një lokal, pa Përndryshe, Mark Lester sy të bardhë. Ashtu duken va- xhiruar të 'Two and a Half Man' fiton 875 Ushtrimet e tilla aplikohen nga ushtria dhe tek kryqezimi i këmbëve por në një tavolinë aty pranë pagëzoi 11-vjeçaren Paris dhe jzat e mia, përveç të madhes. mijë dollarë (dyfish më shumë sesa shtëpi- akademitë policore. Kaq sa i përket sin- edhe tek shputat dhe gishtërin- Junën, Visin dhe Rominën, të dy djemtë të Jackson, 12- Të gjitha kanë sy të kaltër. aket e dëshpëruara, Teri Hatcher, Eva Lon- qeritetit të një këngëtareje. jtë e këmbës, duke përfshirë gjithë personazhe të "Big vjeçarin Prince dhe 7-vjeçarin, Shumë miq tanë komentojnë goria, Felicity Huffman dhe Marcia Cross). këtu edhe mbulesat e shtratit Brother 1". Aty në moment Blanket. "Ky ishte sekret i se Harriete dhe Paris ngjajnë Sheen në hap e përcjell, Kiefer Sitherland e dhe veshjet intime të cilat janë Çiljeta i ftoi ata në klipin e saj, i cili ishte menduar të përfshinte disa figura publike fshehur gjatë. Në vitin 1996, Michael më pyeti a do t'ia tepër shumë", përfundoi Lester. cili për një episod të '24' fiton pak më shumë se gjysmë milioni dollarë. HALLE BERRY shtatzënë! identike në përjashtim të asaj se Kim Smith mund t'i ketë blerë shtrenjtë ato, kurse Arta dhe tre të rinjtë ishin të tillë Aubry, pat thënë se kjo gjendje po i pëlqen ndoshta i ka blerë më lirë. Eh.. falë programit shumë të nd- aq shumë saqë do të rrinte ashtu gjithmonë, këtij mund t'i thuhet kopjim jekur "Big Brother". Më pas u mendua që Juna të luante rolin e vajzës me të cilën e Zor është me qenë CLOONEY tregimit i shtohen mëlmesa se ajo është parë duke dalë nga një klinikë gjinekologjike. Sipas medieve amerikane, Halle pas vajzës perfekt! tradhton i dashuri, Çiljetën si Për njerëzit e famshëm, armiqtë para vilës së Clooney në buzë liqen- Nahle Ariele gjithsesi e dëshiron edhe një personazh në klip. E pyetur se më të mëdhenj janë-paparazzit. Ata it, Como do të dënohen me gjobë fëmijë, e po ashtu dëshiron të ngutet sepse përse zgjodhi pikërisht Junën janë njerëz monoton, të cilët fat- prej 19 euro. Dënimi nuk iu refero- në gusht i mbush 43 vjet. si një personazh të rëndë- mirësisht ekzistojnë sepse në të het banorëve të Laglio. Prejse Pas Halle qëndrojnë dy martesa të dësh- sishëm të klipit ku ndër të kundërten ne, 'të thjeshtit' s'do të Clooney, në vitin 2001 bleu shtëpi tuara në të cilat nuk ka pasur fëmijë- në tjera duhej edhe një aftësi ak- dinim se çfarë bëjnë yjet në jetën nga shekulli XVIII, paparazzet dhe vitin 1992 u martua me ish-lojtarin e bejs- toriale, Çiljeta tregon: "Junën private. Megjithatë, në qytetin e gjuetarët e autografeve i kanë push- bollit, David Justice, dhe martesa zgjati nuk e njihja më parë, natyr- vogël italian, Laglio, ku ylli hollivu- tuar rrugët e Laglio. E shkaku i lid- katër vjet. Në kohën kur filloi afirmimi i saj isht kontakti fillestar me të dian, George Clooney i kalon së hjes së tyre me yllin e dikurshëm medial, u dashurua në muzikantin, Eric ishte nëpërmjet televizionit paku katër muaj në vit, vendosën t'i italian, Elisabeta Canalis, ata janë Benet për të cilin u martua në vitin 2002. kur ajo ishte tek "Big Broth- dalin në ndihmë bashkëqytetarit të bërë edhe më shumë. "Njerëzit pas dy vjetësh u ndanë, sepse siç tha Eric er" dhe më pëlqente, prandaj tyre të përkohshëm. Autoritetet ko- vazhdimisht po ia thërrasin emrin ishte i varur nga seksi. mendova se ishte personazhi munale sollën një rregullore që do në rrugë, e ata më të guximshmit Aktorja Halle Berry, jemi mësuar me for- Manekinin 10 vjet më të ri, Gabriele i duhur. Më pas duke e njo- të duhej ta mbronte aktorin nga madje i trokasin në derë", tha Pozzi. mën e saj tërheq vëmendjen ku do që Aubry e njohu kah fundi i 2005, dhe që nga hur më mirë, u binda se sulmi i paparazzëve dhe adhu- Por Clooney nuk e pengojnë paraqitet. Ndërsa mediat amerikane këto ajo kohë janë të pandarë. "Jam e lumtur, gjë kisha bërë zgjedhjen e duhur ruesve. Sipas kësaj rregulloreje që e vetëm adhuruesit e ri: në qershor e ditë po spekulojnë se Halle është përsëri që për mua është risi. E dini nuk isha gjith- pasi, përveçse vajzë e bukur, solli kryetari i kësaj komune, kishte ndalur policia me motoçikle- shtatzënë, aq më tepër kur thonë se 'po i shi- monë kështu e lumtur në lidhje", pat ajo është edhe një tip i Roberto Pozzi, grupet prej më ta vetëm për të kërkuar autograf het barku'. Pak para se të lindte fëmijën e deklaruara pasi që mediat zbuluan ro- shkëlqyer". shumë se 3 persona që mblidhen nga ai. parë nga martesa me manekinin, Gabriel mancën e saj me manekinin.
 • 14 Koha SPECIALE E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Emigracioni, si po e ndryshon kontinentin tonë Sipas raportit të fundit të ndryshimet de- mografike? Të gjithë jemi MYSLIMANËT Bashkimit Evropian, të ndërgjegjshëm se ka "emigracioni mysliman në shumë zona në Evropë që po bëhen gjithnjë e BE është trefishuar me më tepër myslimane dhe rreth 1.6 deri në 2 milionë brenda tyre po ndodhin ndryshime të mëdha. hyrje në vit. Në vitin 2004, Megjithatë detaje të sak- BE parashikonte se vërshojnë EVROPËN ta është e vërtetë që do të mblidhen, sepse bëhet popullsia e saj do të fjalë për një material pakësohej me 16 milionë shumë sensitiv. Shumë vende të BE-së nuk në vitin 2050. Tani grumbullojnë statistika për popullsinë në bazë mendohet e kundërta, se të fesë, sepse kjo kon- ajo do të rritet me 10 siderohet si diskrimin- im. Numrat e BE-së për milionë në vitin 2060 emigrimin në përgjithësi tregojnë një tjetër his- tori. Gjatë viteve të fun- Bashkimi Evropian dit të shekullit të kaluar, po përballet me një të 27 vendet e BE-së epokë të re ndryshimesh thithën rreth gjysmë mil- sociale dhe kryesisht de- ionë njerëz në vit. mografike. Vala e fundit Megjithatë, që nga viti e emigrantëve në vendet 2002, sipas raportit të e BE-së, përfshi miliona fundit të Bashkimit myslimanë, do të Evropian, "emigracioni ndryshojë shumë shpejt në BE është trefishuar kontinentin, madje në me rreth 1.6 deri në 2 atë masë sa e ardhmja milionë hyrje në vit. Në nuk do të ngjajë fort me vitin 2004, BE të tashmen. Ja disa parashikonte se popull- shifra: vetëm 3.1% e sia e saj do të pakësohej popullsisë së Spanjës ka me 16 milionë në vitin qenë e huaj para vitit 2050. 1998. Në 2007-ën kjo Tani mendohet e shifër shkoi në 13.4%. kundërta, se ajo do të Popullsia myslimane e manët përfaqësojnë një rritet me 10 milionë në Europës është dyfishuar Një ekonomist i numër gjithnjë e më të vitin 2060. Sipas këtij gjatë 30 viteve të fundit Parlamentit Evropian, që madh, pavarësisht fak- parashikimi vendi më i dhe një rritje e madhe e tit se në emër të islamit populluar i kontinentit saj parashikohet edhe është marrë prej vitesh në Evropë janë kryer do të jetë Britania e në vitin 2015. Në Bruk- shumë akte kriminale. Madhe, me 77 milionë sel, emrat më të përha- me problemin e Sipas një raporti të fun- banorë. Aktualisht An- pur që preferohen për demografisë, parashikon dit amerikan, vendet e glia ka 20 milionë foshnjat sot janë: Mo- Bashkimit Evropian banorë më pak se Gjer- hamed, Adam, Rayan, se myslimanët përbëjnë kanë tradita të mëdha mania. Popullsia e Italisë Ayoub, Mehdi, Amine aktualisht 25% të linguistike, religjioze, pritej që të binte në dhe Hamza. Shkalla e kulturore, historike. mënyrë të ndjeshme, ulët e lindjeve në konti- popullsisë së Marsejës Ardhja e emigrantëve në ndërkohë, së fundi, edhe nent dhe shtimi i madh i dhe Roterdamit, 20% në këtë mjedis, dhe këtu ky parashikim ka emigrantëve do të bëhet fjalë për ardhjen e ndryshuar dhe e ardhm- ndryshojnë rrënjësisht Malmo, 15% në Bruksel miliona të tillëve që kanë ja e popullsisë të këtij atë që ne e konsiderojmë dhe Birmingam dhe 10% pamje të ndryshme, vendi nuk pritet të kenë kultura dhe shoqëria flasin një tjetër gjuhë ndonjë rënie të nd- evropiane. Kjo përzierje e në Londër, Paris dhe dhe sillen në mënyrë të jeshme. popullsisë do të ketë pa i duhet dhënë po aq Evropian kanë të gjitha ndryshme nga të zotët e Ndërkaq, një studim i dyshim ndikimin e saj rëndësi sa edhe kontrol- historitë e tyre me emi- Kopenhagen shtëpisë, krijon një një tjetër instituti, këtë në çështjet e shkollimit, lit të fluksit të emi- gracionin këto dekadat e përzierje sociale, që herë amerikan, i bërë në banimit, kujdesit shën- grantëve. Retorikat, deri fundit, por vitet e fundit shumtë në numër. Nga mund të shndërrohet vitin 2006, thotë se detësor, punësimit, dhe më tani, nuk i kanë janë përvijuar dy ten- të gjitha hyrjet e konti- edhe në konfliktuale numri i myslimanëve në gjithçkaje tjetër që për- dhënë formësim ndonjë denca kryesore: ata kanë nentit emigrantët vazh- nëse gjithçka, i lihet Europë mund të jetë bën komponentët jetë- veprimi konkret politik. ardhur nga shtete të var- dojnë të vijnë përditë. rastësisë. Lind pyetja sa rreth 23 milionë dhe se sorë. Një ndikim të Vendet e Bashkimit fra dhe gjithnjë e më të Por ndërkohë mysli- dramatike janë ata nuk janë të shpërn- madh do të ketë edhe në darë në mënyrë të një- politikën e jashtme. trajtshme, por i gjen në Sipas analistëve, vende të ndryshme dhe megjithëse ndryshimet në numra të ndryshëm. në pritje janë shumë më Në vitin 2050, 20% e të mëdha, pak rëndësi banorëve të Evropës do po u kushtohet atyre të jenë myslimanë dhe nga politikanët. Sipas kjo përqindje është ar- disa zyrtarëve të Komi- ritur në një sërë qytetesh sionit Evropian, fokusi i të Evropës. Në vitin drejtuesve të BE-së ka 2026, të bardhët do të qenë përqendruar gjith- jenë një pakicë në një në çështjet e stre- Birmingam dhe në himit të të ardhurve, pra ndonjë qytet tjetër të An- të azilkërkuesve, si dhe glisë. Një tjetër në kontrollin e emigra- parashikim thotë se cionit dhe jo në integrim- myslimanët mund t'i in e atyre që gjendeshin tejkalojnë jomyslimanët tashmë brenda dyerve të në Francë dhe ndoshta bllokut të 27 vendeve. kjo mund të vlejë për Sipas tij, bëhet fjalë për gjithë Evropën në mesin një nënvleftësim që do të e shekullit. Austria ishte ketë pasoja. Në fakt 90% katolike në ekziston një retorikë e shekullin e 20, por feja përgjithësime për inte- myslimane mund të për- grimin e emigrantëve të bëjë shumicën e fëmijëve huaj, e shoqëruar me nën 15 vjeç, në vitin ndonjë paketë inte- 2050. Por parashikimet gruese, por këtij aspekti demografike gjithmonë
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | SPECIALE Koha 15 Kërkim faljet më të famshme Rrëshqitja e këmbës mund ta dëmtojë YASUHIRO NAKASONE fizikisht një politikan apo një figurë Kryeministri japonez nuk ka publike, por rrëshqitja e gjuhës ka kërkuar falje për veprimet e tij vet- jake. Ai ka ndërmarrë një mision ako- janë të diskutueshme pasoja të rënda që duan shumë kohë të ma më të madh. Ka kërkuar falje për dhe ndryshojnë në Popullsia myslimane e harrohen. Rastet kur liderët dhe figurat veprimet e vendit të tij. Më 23 tetor të varësi të faktorëve të pa- vitit 1985, kryeministri i Japonisë, pritur. Shkalla e lindsh- Evropës është dyfishuar publike kanë kërkuar falje. Nga Yasuhiro Nakasone, në një fjalim në mërisë është e vështirë gjatë 30 viteve të fundit presidenti amerikan, Barack Obama, OKB kërkoi falje për rolin e Japonisë që të përcaktohet, në Luftën e Dytë Botërore. Nakasone ndërkohë që edhe num- dhe një rritje e madhe e kryeministri italian, Silvio Berlusconi e është një politikan japonez i kohës së ri i emigrantëve mund të saj parashikohet edhe në deri tek Ashley Dupre. Zakonisht duhet Ronald Reagan, François Mitterrand, rritet, apo pakësohet në Margaret Thatcher dhe Mikhail Gor- varësi të ndryshimit të vitin 2015. Në Bruksel, se s'bën të kërkohet një falje publike, bachev. Ai është më së shumti i njo- politikave. Një ekono- emrat më të përhapur hur për nismën për privatizimin e mist i Parlamentit për të korrigjuar fjalën e pamenduar. kompanive shtetërore dhe për rigjal- Evropian që është marrë preferohen për foshnjat lërimin e nacionalizmit japonez gjatë prej vitesh me problemin dhe pas mandatit të tij si kryemi- e demografisë, sot janë: Mohamed, nistër. parashikon se mysli- Adam, Rayan, Ayoub, BARACK OBAMA manët përbëjnë aktual- Mehdi, Amine dhe Hamza SILVIO BERLUSCONI isht 25% të popullsisë së "Për shkak se kjo ka marrë dhenë Marsejës dhe Roter- dhe unë kam kontribuar për këtë, Falja publike e ish-kryeministrit damit, 20% në Malmo, Ata, në këtë tribunë, dua të bëj të qartë se në zgjedhjen e italian, Berlusconi, ka qenë çështje 15% në Bruksel dhe përfitojnë nga rasti për fjalëve, unë fatkeqësisht kam dhënë familjare. Pasi ai flirtoi në ekran me Birmingam dhe 10% në të folur kundër islamit. përshtypjen se kam pasur keqdashje një femër tjetër, Veronica Lario i Londër, Paris dhe Fakti që gjatë këtyre ndaj Departamentit të Policisë së kërkoi në një letër të hapur në gazetë Kopenhagen. Sondazhet viteve, partitë e ekstrem- Cambridge dhe mund t'i kisha vendo- që ai t'i kërkonte falje pasi i kishte e fundit tentojnë që të it të djathtë kanë gjetur sur fjalët ndryshe". Kjo është falja që cenuar dinjitetin. Në një deklaratë të tregojnë se radikalizimi i terren, flet për situatën e kërkoi presidenti amerikan, Barack lëshuar nga partia e tij "Forza Italia", frikshëm i mysliman- vërtetë të debatit dhe Obama, pas komentit në konferencën Berlusconi tha: "Të lutem më fal. Dhe izmit të Evropës nuk ka marrjen e masave e tij mbi kujdesin shëndetësor, kur ai pranoje këtë shfaqjen publike të ndodhur. Kjo të jep sh- konkrete për integrimin tha se rreshteri i policisë Jim Crowe- dorëzimit të krenarisë sime para presë se të ardhurit e e emigrantëve. Disa ly ishte sjellë në mënyrë "idiote", kur zemërimit tënd si një akt dashurie. rinj do të integrohen më studiues thonë se elita kishte arrestuar Gates, me akuzën e Një ndër të shumtët. Unë e ruaj din- mirë dhe me sukses. evropiane duhet të sjelljes së pahijshme në shtëpinë e jitetin tënd si një thesar në zemrën Megjithatë, breznitë e mbushë hapësirat sa tij. Komenti i Obama-s shkaktoi mjaft time. Edhe në ato raste kur komente dyta dhe të treta të mys- nuk është vonë. Pika e zhurmë dhe ai u detyrua të kërkonte të pakujdesshme rrëshqasin nga limanëve shfaqin herë nisjes është padyshim një gjysmëfalje. gjuha ime". pas here shenja të një një debat më gjithëpërf- vështirësie më të madhe shirës për integrimin. Pa ASHLEY DUPRE BILL CLINTON integruese se vetë një masë të tillë, rreziko- prindërit, apo gjyshërit het të shkohet në një "Më vjen keq për dhimbjen që ju Çështja "Lewinsky" është një prej e tyre vite më parë. "Pol- shoqëri të polarizuar kam shkaktuar". Kur Ashley Dupre skandaleve seksuale më famëkeqe në icy Exchange", një grup getosh dhe të krijohet pa dorëheqjen e guvernatorit të New historinë presidenciale të SHBA-së. studimor britanik, gjeti një dasi e padrejtë dhe Yorkut, Eliot Spitzer më 12 mars Pasi e mohoi për muaj me radhë his- se mbi 70% e mysli- plotësisht e shmang- 2008, ish-shoqëruesja tha se për herë torinë me stazhieren e Shtëpisë së manëve mbi 55 vjeç, e shme mes vendësve dhe të parë kuptoi se kush ishte "Klienti Bardhë, presidenti Clinton u detyrua gjenin veten shumë më të ardhurve. Një nga nr. 9". "Unë ia dija emrin, por s'e lid- në vitin 1998 ta pranonte dhe të të integruar me venda- problemet e mëdha të hja me fytyrën sepse s'para shoh tele- kërkonte falje publike. "Unë kam pa- sit. integrimit është munge- vizor", tha ajo për marrëdhënien e saj sur një marrëdhënie me zonjushën Kjo shifër binte në sa e njohjes së gjuhës së me Spitzer. Dupre vendosi të Lewinsky, e cila nuk ishte e përshtat- 62% te brezat e rinj, huaj. Sipas disa të dhë- kërkonte falje pasi e kishte parë shme. Në fakt ishte e gabuar. Kam kryesisht ata të moshës nave, 28% e fëmijëve që Spitzer-in në televizor me kryer një gabim të madh. Është i pa- 14-24 vjeç. Për sa i për- lindin në Britani dhe në bashkëshorten e tij. Ai u shfaq në justifikueshëm dhe më vjen shumë ket evropianëve, ata, në Uells kanë një nga konferencën e shtypit bashkë me gru- keq. E kam kuptuar se kam bërë një sondazhet e tyre, shpre- prindërit të huaj, çka e an e tij Silda, e cila ishte e zbehur në gabim, e kam thënë dhe e kam pran- hen se nuk duan më që bën hera-herës më të fytyrë, por vazhdonte të qëndronte në uar, kam kërkuar të më falin, kam të vijnë emigrantë të vështirë integrimin. krah të të shoqit. "Kur më kujtohet kaluar shumë kohë të vlefshme me tjerë, por politikanët za- Ndërkohë ka vende si fjalimi i tij, më kujtohet fytyra e saj, familjen time dhe vendosa të kthe- konisht i shmangen një Gjermania që emigrantët sytë e saj, dhimbja e saj", tha Dupre hem në punë", janë disa prej fjalëve të debati të tillë. Së fundi, janë grupuar dhe kanë e cila në atë moment vendosi të faljes publike të presidentit Clinton. Franca ndaloi përdorim- dalë me përfaqësime të kërkojë falje. in e shamive në shkolla, vërteta edhe në Parla- PAPA GJON PALI II si dhe vënien e kryqeve ment. Gjermania nisi re- ARNOLD SCHWARZENEGGER të mëdha e të dukshëm, formimin e ligjit të zg- Në mars të vitit 2003, Papa Gjon duke e bërë këtë ligj të jedhjeve dhjetë vjet më Kur guvernatori i Californias, Pali II kërkoi falje për padrejtësitë që përbashkët për të gjitha parë, duke i dhënë, ndër Arnold Schwarzenegger, po kandi- kishte kryer Kisha Katolike në dy mijë llojet e feve. Ndërkohë të tjera, disa të drejta donte për postin, njerëz që rrëfenin në vjet. Nga altari i sheshit të Shën edhe Britania e Madhe i popullsisë turke që për- media të ndryshme se ai kishte ngac- Pjetrit, ai kërkoi falje për fajet e kry- ka shtrënguar shumë bën një shumicë të kon- muar seksualisht femra në të era ndaj hebrenjve, heretikëve, grave ligjet për urrejtjen fetare. siderueshme. shkuarën rrezikuan seriozisht suk- etj. "Ne falim dhe kërkojmë falje. Ne Por, gjithsesi, bëhet fjalë Demografia do t'i sesin e tij. Ai u detyrua atëherë të po kërkojmë faljen e disa divizioneve për raste të izoluara shtrëngojë politikanët që dilte në një konferencë për shtyp dhe të krishterëve për përdorimin e legjislacioni. Në këtë të përballen me këto të kërkonte një falje publike. "Po, dhunës që disa kanë kryer në shër- mungesë ligjore ka gje- çështje herët ose vonë. është e vërtetë që jam sjellë keq në të bimin e së vërtetës dhe qëndrimeve të tur hapësirë një grup Së fundi disa janë shkuarën. Dhe atyre njerëzve që mosbesimit dhe armiqësisë së politikanësh të ekstrem- ndërgjegjësuar për këtë mund t'i kem lënduar, dua t'u them supozuar ndaj praktikuesve të bes- it të djathtë, që kanë fi- realitet dhe po përpiqen se më vjen tmerrësisht keq dhe se u imeve të tjera", u shpreh Papa Gjon tuar disa vende në zg- që të nxisin debatin, i kërkoj falje", tha ai para mbështetësve Pali II në vitin 2003, në faljen publike jedhjet e fundit për cili është fillimi i të tij në garën elektorale në tetor të vi- për gjithë gabimet e Kishës Katolike Parlamentin Evropian. ndryshimit. tit 2003. ndër shekuj.
 • 16 Koha SHËNDETËSI E MARTË 11 GUSHT | 2009 | USHQIMET QË JU Shtatzëna, hiqni dorë nga kafja, alkooli dhe duhani PËRTËRIJNË Femrat që dëshirojnë të mbeten shtatzënë do të duhej që të ndalin së piri mbesin shtatzënë. Ajo më tutje shtoi se çiftet që dëshirojnë të kenë fëmijë, alkool dhe pijet e ndryshme atëherë është koha që t'i që përmbajnë kofeinë. ndryshojnë shprehitë e Ekspertët konstatojnë se jetës. Femrat të cilat gjatë largimi nga këto shprehi do javës konsumojnë një deri t'ju ndihmojë më shumë se në 5 herë alkool kanë vizitat në klinikat për shanse 60 përqind që të fekondim artificial mbesin shtatzënë, derisa Mjekja britanike Emma ato që pinë më shpesh Derbyshire nga instituti mundësia që t'ia arrin këtij 'Manchester Metropolitan' qëllimi është vetëm 30 thotë që 32 përqind e grave përqind. të cilat kanë pasur problem Dr.Derbyshire parala- me mos mbetjen shtatzënë, jmëron që kofeina po ashtu këtë e kanë arritur kur e zvogëlon mundësinë e të Bëhet fjalë për ushqime plot me kanë hequr dorë nga alkooli mbeturit shtatzënë dhe ajo antioksidues dhe minerale, të cilat i luftojnë dhe kafja. Ajo shtoi se kjo këshillon që gjatë ditës të kishte efekt shumë më të që nënat e ardhshme, nëse Hulumtimet e fundit kanë konsumohen jo më shumë me sukses shenjat e para të plakjes madh se sa metodat tash- dëshirojnë që të bëhen treguar se pirja e duhanit i se sa 300 mg të çajit ose më moderne të fekondimit. nëna, duhet që t'i thonë zvogëlon në maksimum kafes, apo tri filxhanë të Mjekja e njohur sjell faktin lamtumirë edhe duhanit. shanset e femrave që të vogla. Origano, trumza dhe majdanozi Qeskat nën sy të cilat mund t'i vëreni pasi që zgjoheni nga gjumi, janë shenja e parë se jeni duke konsumuar më shumë kripë sesa që është e nevojshme. Alkooli faktor i paraqitjes së kancerit Por, kjo mund të jetë edhe pasojë e Alkoolistët janë një grup i rrezikuar alkoolit. Kjo dmth se duhet thënë stop nga shumë sëmundje dhe sipas pijeve alkoolike dhe ta zvogëloni për- studimeve të fundit ata janë dyfish të dorimin e kripës deri në maksimum. Në rrezikuar të preken nga disa lloje të vend të kripës, për përmirësimin e shijes kancerit. Hulumtimi ka treguar se më të së ushqimeve mund të përdorni mëlme- prekur janë ata që dëshirojnë të kon- sa dhe perime të ndryshme, si trumzë, sumojnë pije të forta alkoolike ose birrë, origano, majdanoz, hudhër, rozmarinë, ndërsa ata që preferojnë verën janë më etj. pak të rrezikuar nga karcinomat. Gjatë hulumtimeve është gjetur edhe një lidhje Perimet e patrajtuara termikisht (të papjekura) e qartë në mes të alkoolistëve të rëndë dhe shtatë llojeve të karcinomave, mes Perimet e freskëta bëjnë mirë jo vetëm tyre edhe kancerit të vezorëve, mëlçisë për lëkurë, por edhe për tërë shëndetin. dhe mushkërive. Megjithatë konsumimi Selinoja, karota, bizelet, shpargujt, lule- i alkoolit me kontroll, ose më pak se një lakra dhe disa perime të tjera, përmba- jnë celulozë, e cila ndihmon në largimin e njollave nga dhëmbët, gjë që në fund do gotë në ditë, si dhe konsumimi i verës nuk kanë qenë faktorë që lidhen me paraqitjen e karcinomave. Sipas Si të t'u japë një buzëqeshje për lakmi. Perimet e freskëta kërcëlluese janë të nevojshme sidomos kur njollat në dhëm- bë janë ende të freskëta. shkencëtarëve alkoolizmi është lidhur edhe me kancerin në lukth, zorrë, pankreas dhe prostatë. mjekohet Algat dhe perimet e tjera të detit pagjumësia? Ushqimet jo të shëndetshme, stresi dhe ndotësitë shkaktojnë plakje të Bimët, të dobishme kundër diabetit Si pasojë e këtyre trysnive, personi fillon të kompleksohet parakohshme të qelizave, gjë që çon deri Një grup shkencëtarësh në Britani tëve vërtetuan se kura popullore ndih- mbas gjumit deri sa kthehet te paraqitja e rrudhave, rrallimi i flokëve kanë zbuluar se disa bimë të përdoru- mon për të kontrolluar lëvizjen e she- në një pamundësi, ankth dhe dhe shenjat e tjera të plakjes. Por, ra si barna popullore në disa vende të qerit në gjak. Shkencëtarët përdorën se fundi në një fobi. Nga ana e perimet e detit e kthejnë këtë proces botës mund të ndihmojnë në kurimin e edhe mostra të marra nga bimë mjekë- tyre çrregullimet e gjumit përf- mbrapa. Mendohet se spirulina është sëmundjeve si kanceri dhe diabeti. sore që përdoren në kulturat tajlan- shijnë disomnite dhe para- substanca më e fuqishme detoksikuese. Studiuesit nga Kolegji Kings i Londrës deze dhe kineze për kurimin e kancer- somnite. Në disomnite, siç Nga bimët e detit duhet të përmendim në zhvilluan teste me një shumëllojshmëri it dhe i testuan ato tek pacientët me janë insomnia (pagjumësia) rend të parë algat, por ka edhe bimë të bimësh mjekësore nga India, Gana, kancer në mushkëri. Ata zbuluan se dhe hipersomnia, simptoma tjera të cilat janë me të vërtetë shumë të Tajlanda dhe Kina. Shkencëtarët bimët ndalonin zhvillimin e qelizave kryesore është çrregullimi i dobishme. morën mostra nga erëza orientale, që kanceroze. Ekspertët thanë se kjo është sasisë dhe cilësisë së gjumit të përdoren në mjekësinë popullore indi- hera e parë që provohet shkencërisht bërë. Në parasomnitë, siç janë Portokajtë e kuq, qershitë dhe boronicat ane për kurimin e sëmundjeve si dia- efekti kurues i barnave popullore për tmerrimi në gjumë, urinimi në beti dhe i testuan ato në qelizat e pa- shërimin e sëmundjeve të ndryshme. shtrat dhe të ecurit në gjumë, Kolagjeni është proteinë natyrore që cientëve të sëmurë. Disa pacientë me Tani ata po përpiqen të zbulojnë struk- simptoma kryesore është një gjendet në lëkurë dhe muskuj, duke ua diabet nuk prodhuan sa duhet insulinë turën kimike të bimëve me shpresë që ngjarje e pazakontë që çrregul- dhënë atyre formën, strukturën dhe elas- për të përballuar nivelin e lartë të ta përdorin atë për kurimin e pacien- lon gjumin. Prandaj këshilla e ticitetin. Me kalimin e viteve (moshës), glukozës në gjak. Pjesa tjetër e pacien- tëve në të ardhmen. parë është të relaksoheni dhe prodhimi i kolagjenit vjen e pakësohet, të jeni të qetë. por për fat të mirë, ka "ilaç" - ngrënia sa Këshillat e mjekëve për të më e madhe e perimeve. Portokajtë e pasur një gjumë të qetë: kuq, qershitë dhe boronicat janë përplot - Është mirë që të mos fli- me antioksidues, substanca që e ni gjatë ditës ngadalësojnë plakjen dhe paraqitjen e - Kufizoni kafeinën dhe sëmundjeve, për shkak se zvogëlojnë alkoolin proceset inflamatore. - Mos pini duhan, nikotina vështirësojë rënien në gjumë Vezët, mishi dhe produktet e qumështit - Ekspozoni veten ndaj dritës së diellit Për përtëritjen e lëkurës, rëndësi të - Bëni ushtrime fizike herët madhe ka vitamina A, meqë në mungesë në mëngjes të kësaj vitamine, lëkura qërohet dhe - Kontrolloni nivelet e bëhet e thatë. Një lëkurë e tillë shërohet hekurit në gjak më me zor në rast të lëndimeve të - Relaksohuni para se të ndryshme, si dhe është e prirë për shkoni për të fjetur paraqitjen e rrudhave. Burim kryesor i - Mos bëni asgjë stimu- vitaminës A janë ushqimet me origjinë luese shtazore, si psh mishi, mëlçia, vezët dhe - Mbani dhomën e gjumit produktet e qumështit. të qetë, dhe të rehatshme.
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | TEKNOLOGJI Koha 17 Sot, të dyshuarit kryesorë Faza e re e luftës për sulme të tilla janë vetë shërbimet sekrete, shtetet e qeveritë e vendeve të ndryshme. Ka media të caktuara që kanë nisur të flasin hapur për një luftë të vërtetë kibernetike, madje jo më larg se duke filluar që nga muaji i kaluar, kur sajtet e informatike në Rusi apo Kinë dhe për JERUSALEM Sajti i Kadimës, par- tia kryesore e opozitës izraelite u bë subjekt i sulmit të "Hakersave të Gazës" institucioneve qeveritare të shkatërruar rrjetet e dhe tregtare të Koresë së posaçme prej të cilave nisen sulmet informatike, Jugut u goditën nga një të tilla si ky i fundit që valë e paprecedentë "gjunjëzoi" "Twitter". Një tjetër ide, që për hir të së sulmesh që supozohej se vërtetës është pak kon- vinin nga Koreja e Veriut tradiktore, është ajo e prodhimit të mikroproce- sorëve në Shtetet e Bashkuara të cilëve Deri pak vite më parë, mund t'u bashkëngjitet ata që sulmonin sajtet e një mekanizëm "I hesh- UIGURËT ndryshme të internetit të tur" që do të aktivizohet Hakersat kinezë sul- kompjuterëve të me komandë për të neu- muan sajtin e festivalit bankave, apo kompanive tralizuar kompjuterin të Melburnit dhe futën të fuqishme ishin "armik". Qeveria në program një film mbi adoleshentët e talentuar amerikane, ndërkohë ka liderin uigur, Kadeer në kërkim të famës. nisur që të grumbullojë Kështu ka ndodhur sh- pamëshirshme është sul- që hakersat mund të gjithë të rinjtë e të rejat e pesh që sajte të vizituara mi i tri ditëve më parë shndërrohen në një kër- HACKER talentuar në fushën e in- nga miliona njerëz, ndaj rrjetit gjithnjë e më cënim ekuivalent me atë Është pjesë e një komu- formatikës për t'i ndryshoheshin përmes të famshëm social, "Twit- të një bombe niteti programuesish inkuadruar në një "luftë" figurave dhe mesazheve ter". Në këtë sulm u përf- bërthamore, kjo për sa u dhe "magjistarësh" të të ardhshme në pozi- të futura në mënyrë pi- shinë miliona vetë dhe ai përket rezervave mon- rrjetit që kanë shpikur cionet e rojeve, apo sul- rate. Mesazhet mund të u konsiderua një sulm i etare të Shteteve të internetin, kanë ndër- muesve kibernetikë. Por kishin një temë të caktu- vërtetë që nuk ka të bëjë Bashkuara. Sipas tij, do tuar Inix dhe vënë në sipas disa ekspertëve, ar, apo mund të ishin fare me krimin kompju- të mjaftonte një sulm i funksionim rrjetin pavarësisht asaj çka edhe thjesht sharje dhe terik tradicional. Sipas suksesshëm ndaj një thuhet, përgatitja e ofendime pa ndonjë bazë. një supozimi të mbështe- banke të vetme HAKERSAT Amerikës për një realitet Vetëm së fundi, sulmet tur në fakte, që po gjen amerikane për të krijuar E ARDHSHËM të tillë, lë shumë për të informatike janë shndër- mbështetje gjithnjë e më një valë goditëse me rezo- Janë "piratët" e dëshiruar. "Në qeveri ka LONDËR ruar në një biznes prej të të madhe tek ekspertët e nancë në të gjitha sferat e shkollave të mesme që shumë njerëz që flasin Një javë më parë, cilit mund të sigurosh sigurisë informatike, ekonomisë botërore, tentojnë për qejf të dhe shkruajnë për sigur- është dhënë vendimi miliona dollarë për shkak "Twitter", "Facebook" dhe madje me pasoja më të futen nëpër sajte të inë, por që në fakt, dinë për ekstradimin e bri- të lidhjes së tyre gjithnjë rrjete të tjera sociale janë rënda se ato të 11 shta- ndryshme e të shkakto- shumë pak për atë çka tanikut Gary McKinnon e më të ngushtë me krim- bërë të famshme dhe të torit. Në një artikull të jnë probleme apo po ndodh me të vërtetë", në SHBA, me akuzën e in e organizuar. Prej ko- preferuara jo për faktin e fundit të së përditshmes përmes Bluetooth të ka deklaruar së fundi futjes në sajtet e NASA- hësh kemi hyrë në thjeshtë të kalimit të ko- amerikane "New York futen në telefona Alan Paller, drejtori i s e Pentagonit në vitin epokën e mashtrimeve hës dhe të gjetjes së Times" skenari i kërkimeve në Institutin 1997 informatike, ose siç shoqërive të reja, por mbi mësipërm krahasohej me MERCENARËT Sans. Obama ka premtu- quhet në zhargon "fish- të gjitha, sepse ato janë revolucionin që solli bom- Emri i tyre është ar prej kohësh krijimin e ing", të vjedhjeve gjithnjë shndërruar në megafona ba bërthamore 64 vjet më "37337 K-Rad Irc # postit të një shefi të e më të sofistikuara për të vërtetë të qëndrimeve parë. Ajo ishte një shpik- hack 0-day Exploitz përgjithshëm e të gjithë- të shtënë në dorë prona, opozitare dhe të zgjid- je që ndryshoi përgjith- Guy". Ata thjesht bëjnë pushtetshëm të sigurisë pasuri e para të të hjeve alternative. Si monë konceptin për tregti për para për të informatike që do të ketë tjerëve. Së fundi po asis- rrjedhim, ata që sulmuan luftën dhe paqen. Pyetja dhëna të ndryshme që i pushtetin dhe fuqinë e tojmë në një kalim "cilë- "Twitter" nuk e bënë këtë që duhet të bëjmë sot marrin përmes koordinimit të veprimeve sor" të këtyre veprim- kundër një fuqie është: cili është përcakti- ndërhyrjeve kundër sulmeve infor- tarive kibernetike të ekonomike gjithnjë në mi i luftës informatike? matike. Ndjesia që u kri- paligjshme që është rritje, por ndaj një mjeti Ku qëndron kufi ri mes KRAKER johet shumë analistëve shumë alarmante. Ata që që bën bashkë e përçon mbrojtjes dhe sulmit? E Ose ndryshe haker me është se në këtë fushë të lëshojnë viruset. "Krim- zërin e së vërtetës. Shefi i ndërkohë, ka nisur gara "kapele të zezë". Ai caktuar, fronti i veprimit bat", që futen në postën sigurisë së "Facebook" ka për mbrojtjen nga sulme dhunon sigurinë e kom- po spostohet bindshëm SHTËPIA E BARDHË elektronike personale e konfirmuar që pjesa më e të tilla. Sipas burimeve të pjuterëve, duke kryer gjithnjë e më në lindje. 26 sajte qeveritare të që vjedhin nuk janë më madhe e sulmeve u bë brendshme të Pentago- akte vandalizmi, vjed- Pikërisht nga kjo pjesë e Uashingtonit dhe të djem të vegjël apo ndaj një blogu gjeorgjian nit, trupat amerikane hje, vjedhje identiteti planetit vijnë jo vetëm Shtëpisë së Bardhë dhe adoleshentë në kërkim të "Cyxymu" që kritikon kanë qenë disa herë pro- sulmet më të fuqishme të Koresë së Veriut janë famës. Sot, të dyshuarit qeverinë ruse, sidomos tagoniste të luftërave HAKTIVIST dhe më të shumta ndaj sulmuar së fundi. Të kryesorë për sulme të tani në përvjetorin e parë kibernetike në tokë të Përdor teknologjinë për sajteve të ndryshme në dyshuarit janë kore- tilla janë vetë shërbimet të luftës në Kaukaz. huaj. Ndër to mund të të përhapur një mesazh Perëndim, por edhe anoveriorët sekrete, shtetet e qeveritë Sipas tij, ndoshta sulmi përmendim ndërhyrjet social, apo politik. Kjo shembujt më të mrekul- e vendeve të ndryshme. është bërë nga hakersa informatike që janë kryer ndodh shpesh me sajtet lueshëm e të arrirë të Ka media të caktuara që të zakonshëm, por urdhri në Irak për lehtësimin e qeveritare apo ato të mbrojtjes nga sulmet. Në kanë nisur të flasin ha- ka ardhur nga Kremlini. kapjes së agjentëve të Al shoqërive shumëkom- vitin 2007, rrjeti i inter- pur për një luftë të Sulme të tilla kanë bërë Kaedës, apo në Iran për bëshe netit në Estoni, që është vërtetë kibernetike, mad- që shumë qeveri të men- monitorimin e situatës së një vend avangardë për je jo më larg se duke fillu- dojnë për më të keqen programit bërthamor. Në qershorit, sekretari i ri i sa i përket fushës së in- ar që nga muaji i kaluar, dhe të përgatiten për të të dyja rastet bëhet fjalë Mbrojtjes, Robert Gate, formatikës, u dorëzua kur sajtet e institucion- mos u zënë në befasi. Kjo për iniciativa të ka krijuar një forcë të para një serie sulmesh të eve qeveritare dhe pasi ata që kanë bllokuar shkëputura e të kryera posaçme komando për koordinuara që çuan në tregtare të Koresë së dhe sulmuar një sajt të vetëm me autorizimin mbrojtjen e rrjeteve infor- bllokim të të gjitha sajteve Jugut u goditën nga një fuqishëm si "Twitter", në personal të ish-presiden- matike ushtarake dhe për qeveritare. Edhe në këtë valë e paprecedentë sul- një të nesërme mund të tit amerikan, Bush, pak zhvillimin e masave rast, dyshohet që sulmi mesh që supozohej se sulmojnë edhe sajte të para se të linte Shtëpinë e mbrojtëse dhe atyre vinte nga Rusia fqinje. Që vinin nga Koreja e Veriut. tjera më të rëndësishme. Bardhë. Tashmë detyrën kundërsulmuese. nga ai moment, në krye- Por akti më i rëndë, ai që Drejtori i shërbimeve për të formuluar një Hipotezat e ndryshme qytetin e vendit, Tallin, KOREJA E JUGUT do të konsiderohet si sekrete amerikane, Mike strategji të mirëfilltë dhe parashikojnë mundësinë me bekimin e NATO-s Hakersat sulmojnë pika e vërtetë e kthesës Mcconnell, në adminis- të plotë për luftën infor- e trupave amerikane për është krijuar një qendër e sajtet qeveritare të Ko- në këtë luftë gjithnjë e më tratën e Bushit, një vit matike e ka administrata t'u futur në kompjuterët e posaçme për mbrojtjen resë së Jugut, si dhe atë të sofistikuar dhe të më parë paralajmëronte e Obamës. Në fund të kriminelëve informatikë nga sulmet informatike. të Presidentit të vendit
 • 18 Koha KULTURË E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Realizohet produksioni i parë filmik shqiptaro - serb Tallava në plazh "Muaj mjalti" në Veneci dhe Toronto Muzikë e shfrenuar, banale dhe aspak profesionale. Janë të rralla edhe rastet Arben MUKA/ Deutsche Welle "Muaj mjalti", produksioni i kur dëgjon të këndohet shqip Muzika shqiptare është banalizuar Filmi "Muaj Mjalti" ka në parë shqiptaro-serb, i për qëllime komerciale, duke devijuar qendër dy histori njerëzore. regjisorit Goran Paskaljeviq do nga origjinaliteti i saj i mëparshëm. Fati i dy çifteve, njëri nga Kjo është shndërruar në një dukuri që Shqipëria dhe tjetri nga Ser- të konkurrojë në Festivalin e ka zaptuar të gjithë rivierën dhe bia. Dy linja që ecin në Venecias dhe atë të Torontos plazhet shqiptare. Qoftë edhe për një mënyrë të pavarur, por me natë të vetme, nëse kërkon të pushosh fatin e përbashkët të emi- në Kanada. Filmi është i në një nga mjediset e plazheve tona, grimit në perëndim për një karakterit social, por ka dhe është e para dukuri, lehtësisht mund jetë më të mirë. Skenaristi ta konsiderojmë edhe si problematikë, Genc Përmeti, duke folur për mesazhe politike që vë në dukje. Muzikë e shfrenuar, DW, zbulon mesazhin poli- banale dhe aspak profesionale. Janë të tik të këtij realizimi të parë shme krijimtarie artistike, rralla edhe rastet kur dëgjon të këndo- kinematografik shqiptaro- por dhe mjaft miqësore me het shqip, por edhe kur kujtohen për serb."Subjektet e këtyre dy njeri tjetrin, tregon ai. to, tekstet janë të deformuara, bashkë historive janë mishërim i as- "Kontaktet kanë qenë me linjën muzikore të këngëve që piratave që kanë popujt e nëpërmjet telefonit dhe in- serviren. Çdonjëri prej nesh gjen këtij rajoni, që kërkon të jetë inventari i kinemasë së ra- kryesorë të filmit regjisori ia ternetit, sepse nuk kam pa- mundësinë për të t'u çlodhur sadopak pjesë e Evropës. Këtu zhvillo- jonit që do të konkurrojë në besoi Jozef Shirokës. Një 23 sur mundësi të kontaktojë në një vend relaksi e argëtimi. Alterna- het dhe konflikti. Që ne e "Ditët Veneciane". vjeçari nga qyteti i Shkodrës, fizikisht. Por kam mbajtur tiva e parë që na bie ndërmend, mund njohim shumë mirë Evropën. Genc Përmeti kujton fil- i sapodiplomuar në Akadem- kontakte me telefon me të jetë plazhi, aty ku çdo grupmoshë Kemi filluar të njohim shumë limet e kësaj inciative, ngur- inë e Arteve të Bukura në regjisorin. Por dhe aktorë gjen një lloj rehatie, dëfrimi. Por, nuk mirë njeri-tjetrin. Por sa na rimet madje dhe një lloj ner- Tiranë. dhe realizues të tjerë nga po ndodh kështu. Pas një dite të njeh Evropa ne tani? Kjo vozizmi që shkaktoi në Serbia. Kjo është reciproke lodhshme është mbrëmja ajo që të është pikërisht ajo që duam radhët e stafit ky projekt. Që Eksperiencë e jashtëzakonshme dhe besoj se do të vazhdojë", bezdis, një paradoks që rrallë vihet re të tregojmë. Se ne jemi pjesë "thyente akullin" në një thotë aktori i ri Jozef Shiro- jashtë kufirit. Në një natë plazhi e saj. Nuk jemi më qytetarë bashkëprodhim të parë mes Jozefi e konsideron një ka. mungon qetësia. Dëgjohet vetëm një të dorës së dytë. Nuk jemi dy fqinjëve, që jo shumë larg eskperiencë të jashtëzakon- Autorët, protagonistët, miks tingujsh, ndoshta muzikorë. qytetarë që duhemi në të shkuarën e tyre kanë shme pjesëmarrjen në filmin çdo pjesëtar në stafin real- Megjithatë, rëndësia e zhurmave anashkaluar. Nuk jemi më arkivuar aq shumë armiqësi "Muaj mjalti". Ai i ka ende të izues të "Muaj mjalti" bëri akustike shikohet si kompetencë e for- ata që kemi qenë në fillim të e mllef. Por dhe grupi real- freskëta marrëdhëniet me gjithçka mundi që për më cave policore, të cilët së fundmi kanë viteve 90. Kur shiheshim në izues ishte miks dhe thuajse aktorët, regjisorin, si dhe me shumë se një vit filmi të jetë parashikuar edhe një ligj, një rregul- një farë mënyre si "delja e i panjohur mes tyre, thotë të gjithë trupën realizuese. gati për tu shfaqur në lore ku asnjë lokal nate nuk lejohet të zezë" e Evropës. Jemi faktorë për DW, Genc Përmeti. Duke qenë një eksperiencë e ekranin e bardhë. Ata janë prishë qetësisë e pushuesve me dhe nuk duhet të anashkalo- "Mund të them se për parë sigurisht që ekzistonte tashmë në pritje të vlerësim- muzikë të lartë,pas 12-s. Ndonëse hemi më. Ky është mesazhi regjisorin ishte akoma dhe frika se si do të arrija të real- it të kritikës. Fillimisht në muzika është e kufizuar, edhe ajo që që kemi dhënë në këtë film", më e vështirë. Do punonte izoja rolin kryesor mes një Festivalin e Venecias, pastaj guxon të ofrohet, nuk është aspak pro- thotë Permeti. me aktorë që nuk u njihte kastë shumë të zgjedhur ak- në Toronto, ku këtij filmi i fesionale. Për këtë flet muzikologu Za- gjuhën. Do punonte në një torësh, thotë ai për DW. është rezervuar pjesëmarrja mir Këlliçi, i cili shprehet shume i in- Ekipi i përzier dhe shpenzimet terren ku nuk kishte njohuri "Të them të drejtën që në sesionin Master. Ndërko- dinjuar në lidhje me situatën e krijuar të mjaftueshme. Për këtë u natën e parë të xhirimeve u hë që në Festivalin e Se- muzikore, pas disa netësh pushime Ekipi prej 35 vetash xhi- bënë një sërë udhëtimesh në ndjeva si të kisha xhiruar dy lanikut "Muaj mjalti" do të në Golem. "Pavarësisht ndryshimeve roi në katër shtete: Shqipëri, Shqipëri, në mënyrë që ai të muaj më përpara. Regjisori jetë filmi i hapjes së ak- bashkëkohore që janë bërë në plazhet Itali, Serbi dhe Hungari. Një familjarizohej me gjithçka, ishte një person që di të tivitetit. Në dy javët e fundit tona, gjatë mbrëmjeve kur njerëzit "eskursion" që kërkonte sh- me ambientin, me njerëzit që punojë me aktorin. Sepse në të nëntorit do të jetë një për- duan pak rehati, diçka të pengon. Jo penzime të mëdha. Por me do të punonte", shpjegon ai. radhë të parë ai është njeri ballje tjetër e rëndësishme, vetëm volumi i lartë, por unë si buxhetin modest prej 1.4 Regjisori Paskaljeviq shumë i dashur dhe pastaj premiera për publikun e muzikolog, vura re që atje nuk këndo- milion ëuro, "Muaj mjalti" thirri në rolet kryesore një një regjisor i mirë", shpjegon gjerë në Serbi e Shqipëri. het muzikë "live", por ofrohej një është produksioni më i lirë që kastë të njohur aktorësh ser- Jozefi. Filmi "Muaj mjalti" është muzikë krejtësisht banale", - shpre- është pranuar të konkurrojë bë e shqiptarë si Nebojsha Filmi ka mbaruar po mbështetur financiarisht het muzikologu, Zamir Këlliçi. Ai i në fillim të vjeshtës në Festi- Millovanoviq, Jalena Trkul- Jozefi thotë se kontaktet janë nga Qendra Kombëtare e kishte dëgjuar me vëmendje, qoftë valin e Filmit në Venecia. Në ja, Bujar Lako, Yllka Mujo, mbajtur mes anëtarëve të Kinematografisë në Tiranë, edhe nga afër, muzikën që këndonin këtë festival të rëndësishëm Kristaq Skrami, Timo Flloko, stafit. Nuk mund të ndodhë Ministria e Kulturës në Ser- persona të panjohur si këngëtarë ndërkombëtar filmi i Goran Llazar Ristovski, Çun Lajçi ndryshe, kemi kaluar një bi dhe Komisioni i Filmit në nëpër media. Tregon se kishte vënë re Pakaljeviqit është i vetmi nga etj. Njërin prej protagonistëve periudhë të jashtëzakon- Pulia, Itali. një repertor të ulët, tekst i papërshtat- shëm dhe i zëvendësuar me fjalë që s'kanë lidhje me vijën melodike të Mbreti Artur kurrë s'ka ekzistuar këngës së trajtuar. "Ishte një repertor skandaloz. Nuk e di se ç'autorë janë ata, por nuk ka mundësi që ato lloj Thomas Green, që jep mësim letrare të bëmave të tij, nga këngësh të kenë edhe autorë të tyre dymbëdhjetë betejat kundër përkatës. Tekstet ishin shumë vulgare, pranë Exter College e universi- saksonëve deri tek ajo finale që ato jo vetëm nuk e edukojnë brezin tetit më të famshëm të vendit dhe e tmerrshme, e Salis- e ri apo nuk na përfaqësojnë mirë, por bury. "Mbi të gjitha, kryqi i krijojnë një kontrast më vete", - thotë të tij, nuk ka dyshime për këtë Glastonbury, prova e vetme Këlliçi. arkeologjike në favor të "Kështu e do puna, kështu e do Jo, kurrë s'ka ekzistuar. ekzistencës së Artù-s, është leku", - sqaron një këngëtar krejt anon- Kurrë s'ka ekzistuar dëshmuar prej kohësh si një im, i cili këndonte çdo natë në plazhin Mbretëria e Logres, e aq më mashtrim i shek. XII". Por e Golemit. Është shumë e rrallë të pak kështjella e Camelot-it. më së shumti e dëshmon dëgjosh këngëtarë profesionistë në këto Askënd të mos e rrejë mend- analiza e teksteve mesjetare anë, por vetëm fytyra krejt anonime e ja, thotë studiuesi me au- se Artur është një "figurë mi- të panjohura si njerëz të artit. Është toritet i Oxfordit, ngase tike e paraqitur si historike më se e qartë që muzika është kthyer Mbreti Artur kurrë s'ka saktësisht si, në faqet e Beda në një biznes të majmë e fitimprurës. kalëruar nëpër djerrinat e ftohtë prej eksperti, se as publikisht". Sa i përket i Devotshmi, prijësit saksonë Jo vetëm këngëtarët, por çdokush Britanisë. Është vetëm një teoritë e fundit në favor të rikonstruktimit, në vetvete Hengest e Horsa". "Nuk mund të luajë rolin e tyre. Kontrollet sajim, ngushëllues dhe kotë- ekzistencës së tij reale nuk i magjepsës, sipas të cilit Artù mund të thuhet se një per- janë të nevojshme, sipas muzikologut, sish vetëmashtrues, i atyre bëjnë ballë provimit të u quajtka Riotamus dhe sonazh i letërsisë është per- vetëm për të pasur sa më shumë cilësi keltëve të përulur nga sak- shkencës. Në kështjellën e paska pas luftuar në tokën sonazh historik vetëm pse në muzikën shqiptare. I revoltuar nga sonët dhe nga normanët që Tintagel-it, në Cornovaglia, franceze, "nuk qëndron edhe një burim i periudhës mes- kjo gjendje ai e mbyll intervistën me një gjatë shekujve janë mund- ku Artur qenka lindur nga nëse merret në konsideratë jetare pretendon së është". shprehje ku thotë: "Jemi si një derë uar, përmes tij, ta elaborojnë Igerne, e joshur nga Ether ajo se Artur mund të ishte Profesori Green pohon më tej kur para viteve '90 kishte 100 çelësa, zinë e humbjes. Pendagradon me ndihmën e emri e Riotamus titulli i se burimet e pakta vërtet të të cilët ishin nën kontrollin e Thomas Green, që jep Merlino-s, është gjetur një nderit". Çka mbetet atëherë përdorshme në studimin e dikastereve të shtetit, ndërsa sot mësime pranë Exeter Col- tjegull, e cila mban një emër, nga miti i Camelot-it? Pak kësaj lënde mund të na shohim të njëjtën derë, ku asnjëri nga lege-n e universitetit më të shkruan Green, që "nuk i gjë, para se gjithash nëse flasin lehtësisht o për një fig- ne nuk ka çelës. Disa e hapin me këm- famshëm të vendit të tij, s'ka referohet për asgjë mbretit hidhet poshtë, siç bën urë legjendare të historizuar bë e me shqelma, ca e shtyjnë. Kjo dyshime. Dhe shkruan, i Artù, përkundër asaj që Green, edhe pjesa tjetër e më vonë, o për një traditë të ishte edhe muzikologjia jonë, si na vrullshëm në luciditetin e është thënë dhe pohuar provave dokumentare dhe shtrembëruar. ishte një herë..." (S.F.)
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | SPORT Koha 19 Liga e parë, java e 2-të Shkurt Paraqitje e mirë Shiu ndërpret ndeshjen në Çair e Halimit LIGA E DYTË Java e 2 (09.08.2009), Rezultatet: Renova - Makedonia Gj.P. 1-0, Vardari - Teteksi 2-1, Pobeda - Sileksi 2-2, Slloga - Horizont T. 1-1, Metallurgu - Pelisteri 1-2. SKUADRAT LOJA FIT. BAR. HUM. + - PIKËT RENOVA 2 2 0 0 3 0 6 VARDARI 2 1 1 0 4 1 4 TURNOV 2 1 1 0 4 2 4 PELISTERI 2 1 1 0 2 1 4 SILEKSI 2 0 2 0 3 3 2 SLLOGA 2 0 2 0 1 1 2 MAKED.G.P. 2 0 1 1 2 3 1 Iljami Halimi ka qenë njëri prej METALLURG 2 0 1 1 2 3 1 futbollistëve më të mirë te RABOTNIÇKI 1 0 1 0 1 1 1 skuadra e Dunajska Streda, e POBEDA 2 0 1 1 3 5 1 cila me 3-1 në cilësinë e mysafir- TETEKSI 2 0 0 1 0 2 1 it ka mundur MTK Dubnica, bënë MILANO 1 0 0 1 0 2 0 të ditur faqja e klubit. Pas kësaj fi- tore, Dunajska Streda në rendit- Në konsultim me dy Skuadra e tyre e zemrës, se "pëllumbat" kanë jen tabelore mban pozitën e 5-të. Slloga u ballafaqua me qenë kundërshtar më i Java e 3 (16.08.2009), takohen: Rabotniçki - Renova, Pelisteri - Milano, kapitenët e ekipeve, Horizont T., në ndeshjen mirë në këtë ndeshje, Horizont T. - Metallurgu, Sileksi - Slloga, Teteksi - Pobeda, gjyqtari kryesor vendosi ta e cila përfundoi baras, 1-1. Ndërkohë, kjo mirëpo edhe përkundër dëshirës së madhe dhe Makedonia Gj.P. - Vardari. Mustafi luan ndërpret ndeshjen dhe të ndeshje nuk e priti angazhimit maksimal, ndeshje ne ardhshme për titullin e kampionit, 64 minuta fundin, për arsye se nuk arritën t'i fitojnë tri kundër Sileksit në Kra- pasi në dy xhirot e para njëjtin ta regjistrojë me gjyqtari kryesor Stevçe pikët. Golin për Sllogën e tovë", deklaroi trajneri i ka pikë maksimale, 6-të rezultatin aktual deri në Shuleksi në minutën e shënoi kapiteni Mumi- ekipit të Sllogës, Mensur dhe gjendet në pozitën e 77' për shkak të të noviq, ndërsa për Nexhipi. Skuadra e Ren- parë në renditjen tabe- ato momente 1-1 reshurave të mëdha të mysafirët Georgiev. ovës me rezultatin mini- lore. Ndryshe, në ndesh- shiut, ku terreni ishte i "Sipas lojës që e mal 1-0 ka mundur jet tjera, bie në sy fitorja Koha Bujar KURTAJ papërshtatshëm për lojë treguam, merituam të fi- kampionin aktual, e Pelisterit si mysafir dhe në konsultim me dy tojmë. Kishim më shumë Makedonia Gj.P. Autor i kundër skuadrës cilë- Shkup, 10 gusht - kapitenët e ekipeve ven- raste për gol, mirëpo për golit të fitores për niko- sore, Metallurg, Vardari Pas katër viteve, të dosi ta ndërpret ndesh- fat të keq arritëm të qirët ka qenë Bllagoja mundi Teteksin me 2-1, shtunën në Çair adhu- jen dhe të njëjtin ta shfrytëzojmë vetëm një. Todorovski në minutën ku autor i një goli për ruesit e futbollit kanë regjistrojë me rezultatin Jam i kënaqur me e 17-të të ndeshjes. Pas Vardarin ishte Muzafer pasur mundësi të aktual deri në ato mo- angazhimin e lojtarëve kësaj fitore, skuadra nga Ejupi, ndërsa Pobeda shohin ndeshje e futbol- mente 1-1. Nga ana dhe tani duhet të fillo- Tetova ka paralajmëru- dhe Sileksi luajtën listike nga Liga e parë. tjetër, vlen të theksohet jmë të mendojmë për ar kandidaturën e saj baras, 2-2. Skuadra e Mypa ka arritur fitore të rëndësishme në cilësinë e Milani e Shakhtar në garë për Xhemailin mysafirit, duke e mundur me rezultatin minimal 1-0 skuadrën e Lahti. Ndryshe, Nebi Mustafi ka qenë titullarë në këtë ndeshje për Pas dështimit të bised- Mypa, mirëpo në minutën e 64 imeve ndërmjet Palermos dhe është zëvendësuar nga kolegu i Torinos për transferimin e tij Aijala. Sipas faqes së Mypa, Blerim Xhemailit në Sicili, mesfushori nga Tetova ka bërë garës për mesfushorin teto- një paraqitje të mirë. Pas kësaj fi- var i janë shtuar edhe Milani tore, Mypa ka depërtuar një vend e Shakhtar Donetsk. Për 23- më lartë në renditjen tabelore, ku vjeçarin me pasaportë zvicer- nga pozita e 11-të, tani mban pozitën e 10-të. ane interesohet edhe Udineze, Napoli e Fiorentina, Milano pret por oferta e klubit ukrainas duket më konkrete. Fituesit e edicionit të fundit të Kupës Ibraimi ngel pa trajner Rabotniçkin UEFA i plotësojnë kushtet fi- nanciare të Torinos, por Vyscha Liga nuk është një Shkup, 10 gusht - Skuadra e Milanos destinacion që pëlqehet nga dhe Rabotniçkit të martën do të zhvillo- Xhemaili. jnë ndeshjen e ngelur në kuadër të javës së dytë në Ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Ndryshe, kjo ndeshje nuk Basketboll u zhvillua të dielën, pas kërkesës së "romantikëve" të cilët javën e kaluar zhvilluan ndeshjen kthyese me Onden- zen, në garat Evropiane. Ndihmëstra- Maqedonia përsëri mund Sllovakinë jneri i "kuqezinjve" nga Kumanova, Xhemail Zeqiri, rolin e favoritit ua Shkup, 10 gusht - Basketbollistët lëshon mysafirëve nga Shkupi. "Thënë e Maqedonisë kanë mundur drejtën rolin e favorit ua kemi lëshuar reprezentacionin e Sllovakisë edhe futbollistëve të Rabotniçkit. Kanë ekip në ndeshjen e dytë përgatitore në më të mirë dhe cilësor, për dallim nga Ohër. Mirëpo, për dallim nga Skuadra e Olimpija ka pësuar ne ku kemi një ekip të ri. Mirëpo, nuk ndeshja e parë 75-66, të dielën të disfatën e dytë me radhë në kuadër të javës së 4-ët të kampi- dorëzohemi para kohe dhe do të përzgjedhurit e trajnerit Jovica Ar- onatit slloven. Me 1-0 skuadra mundohemi të bëjmë një rezultat të siq, arritën fitore më të thellë me nga Lublana ka humbur nga mirë. Nëse arrijmë ta bëjmë atë, do të 101-70. Ndryshe, Pero Antiq me Maribori, ndërsa Agim Ibraimi i jetë një sukses i madh", deklaroi Zeqiri. 17-të pikë ishte më efikas në rad- ka zhvilluar 90-të minutat e Ndryshe, sipas gjitha gjasave, trajneri i hët e reprezentacionit të Maqe- ndeshjes për Olimpijan. Ndryshe, Milanos, Erkan Jusuf, kundër donisë, ndërsa tek mysafirët ishte si rezultat i dy disfatave me rad- skuadrës së Rabotniçkit do të luajë me Sikora me 19-të pikë. Nga ana hë, Olimpija ka ngelur pa trajner- formacionin e njëjtë sikurse me Ren- tjetër, për Maqedoninë për herë të in e saj Brane Oblak, kështu që ekipin përkohësisht do ta ud- ovën para një jave. nga ana tjetër, parë në këtë ndeshje debutoi hëheq Safet Haxhiq, i cili ka qenë ndeshja Milano - Rabotniçki do të zhvil- amerikani me pasaportë maqe- ndihmës i tanimë ish trajnerit lohet në ora 17.00, në stadiumin "Mi- donase, Darius Uashington, i cili Oblak. lano Arena" në Kumanovë. (B.K.) shënoi 14-të pikë. (B.K.) B.K.
 • 20 Koha MARKETING E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune, Shkolla e mesme private “Peta privatna gimnazija” Shkup, shpall SHPALLJE për plotësimin e vendeve vijuese të punës për kuadër mësimor - Arsimtar i gjuhës dhe literaturës Maqedonase – 1(një) - Arsimtar i Informatikës - 1(një) ekzekutues me fond jo - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë ekzekutues për në Strugë me fond të plotë të orëve. të plotë të orëve në Shkup - në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën maqedonase. - Arsimtar i gjuhës dhe literaturës Shqipe- 1 (një) ekzekutues angleze dhe - Arsimtar i gjuhës Latine -1 (një) ekzekutues me fond jo me fond jo të plotë të orëve në Shkup. - Arsimtar i Gjeografisë - 1(një) ekzekutues me fond jo të të plotë të orëve në Shkup dhe Strugë. - Arsimtar i gjuhës dhe literaturës Angleze - 2 (dy) ekzekutues plotë të orëve në Shkup - në gjuhën maqedonase dhe - Arsimtar i Artit figurativ – 1 (një) ekzekutues me fond me fond jo të plotë të orëve në Shkup dhe angleze dhe jo të plotë të orëve në Shkup në gjuhën shqipe. - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë. - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë - Arsimtar i Filozofisë, Logjikës dhe Etikës 1(një) - Arsimtar i gjuhës Italiane -1 (një) ekzekutues me fond jo të – në gjuhën maqedonase dhe ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup - në plotë të orëve në Shkup dhe - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup gjuhën maqedonase dhe angleze dhe - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë. - në gjuhën shqipe dhe - Psikolog për në Shkup. - Arsimtar i gjuhës Gjermane -1(një) ekzekutues me fond jo të - Arsimtar i Historisë - 1(një) ekzekutues me fond jo të - Arsimtar i lëndëve profesionale të lëmive ekonomiko- plotë të orëve në Shkup. plotë të orëve në Shkup - në gjuhën maqedonase dhe juridike. - Arsimtar i Matematikës - 1 (një) ekzekutues me fond të plotë angleze dhe - 1 (një) ekzekutues në kohë të caktuar me fond jo të të orëve në Shkup në gjuhën maqedonase. - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë plotë të orëve në Shkup dhe - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup – në - në gjuhën maqedonase dhe - 2 (dy) ekzekutues në kohë të caktuar me fond jo të gjuhën angleze dhe - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup plotë të orëve në Strugë - 1 (një) ekzekutues me fond të plotë të orëve në Strugë - në – në gjuhën shqipe. Marrëdhënia e punës do të caktohet në kohë të caktuar, gjuhën maqedonase dhe - Arsimtar i Sociologjisë - 1(një) ekzekutues me fond jo të deri në përfundimin e vitit shkollor 2009/2010. - 1 (një) ekzekutues me fond të plotë të orëve në Shkup – në plotë të orëve në Shkup – në gjuhën angleze dhe Përpos kushteve të vërtetuara me ligjin për marrëdhënie gjuhën shqipe. - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup pune, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e vërtetuara në - Arsimtar i Fizikës - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të – në gjuhën shqipe. nenin 70 nga Ligji për shkollim të mesëm: orëve në Shkup në gjuhën shqipe dhe - Arsimtar i Muzikës - 1(një) ekzekutues me fond jo të të ketë të kryer shkollim përkatës; - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë në plotë të orëve në Shkup në gjuhën maqedonase dhe të ketë të dhënë provim profesional; gjuhën maqedonase. angleze dhe - Arsimtar i Kimisë - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup Shpallja zgjat deri me datën 12.08.2009. orëve në Shkup – në gjuhën maqedonase dhe angleze dhe – në gjuhën shqipe. Dokumentacioni i nevojshëm: - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë – - Arsimtar i Lëndëve profesionale të degëve të fletëparaqitje për shpalljen; në gjuhën maqedonase. shëndetësisë - 1 Stomatolog në Shkup. biografi (CV); - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup - në - Arsimtar i Lëndëve profesionale të degëve të diplomë për shkollim të kryer përkatës; gjuhën shqipe. shëndetësisë - 1 mjek në Strugë. vërtetim për provim të dhënë profesional; - Arsimtar i Biologjisë - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë - Arsimtar i Lëndëve profesionale të degëve të vërtetim për njohjen e gjuhës Angleze; të orëve në Shkup - në gjuhën maqedonase dhe angleze dhe shëndetësisë - 1 motër medicinale për në Shkup dhe - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup - në - 1 motër medicinale për në Strugë. Dokumentet të dorëzohen personalisht apo me postë në gjuhën shqipe dhe - Arsimtar i Pedagogjisë - 1(një) ekzekutues me fond jo të bul.Vojvodina p.n., Shkup. - 1 (një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Strugë - plotë të orëve në Shkup - në gjuhën maqedonase dhe Fletëparaqitjet jo në kohë, si dhe fletëparaqitjet me gjuhën maqedonase. angleze dhe dokumentacion të pakompletuar nuk do të shqyrtohen. - 1(një) ekzekutues me fond jo të plotë të orëve në Shkup Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në kopje dhe të në gjuhën shqipe. njëjtat nuk kthehen. CALL FOR PROPOSAL FOR SELECTION OF A COMPANY UNICEF office in Skopje would like to invite applicants to give their proposals for development of the following: 1. SOCIAL WELFARE SERVICES INFORMATION SYSTEM Overall goal: To develop an IT management system for evidence of social services beneficiaries and social services. The purpose is to introduce standardized procedure for data collection in all Social Work Centers (SWCs). Key assignments: The Company will be responsible for software development, testing, installation, and maintenance. For details please see the document “Social Welfare Services Information System“ with detailed technical requirements for this bid. The proposal should contain all information required in the “Social Welfare Services Information System“ document. You can download the detailed technical requirement and full information about the application process with the necessary documentation from the following web-site www.unicef.org.mk or please contact the UNICEF office: UNICEF Skopje Orce Nikolov 74 Tel: 389 (2) 3231 150 e-mail: skopje@unicef.org The deadline for submissions is September 14, 2009. Zyra e UNICEF-it në Shkup shpall kërkesë për seleksionim të kompanisë eksperte për zbatimin e projektit të lartpërmendur Mel Pek DOO Shkup, ka nevojë për distributor të cilët kanë vetura të veta për distribuim të bukës. Kushtet për punë sipas marrëveshjes. Kandidatët e interesuar të paraqiten në tel: 2 400 382/328; cel.: 070 204 075 070 258 801. Personi për kontakt: Jovan ose Valon. Top çmime të tullave 16/40 të Velesit prej 35 den kamion prej Shkupi dhe çimento prej 330 den me franko ngarkim prej USJE me së paku 10.5 ton tel.076/61 00 26 Shes banesë në Ulqin afër hotelit "Galeb". Kati i parë , i regjistruar. Me sipërfaqe prej 63m² (me pamje nga deti) dhe 27m². Çmimi 1500 EUR/m². Informata në telefon +38269411100
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | SPORT Koha 21 Gjermani Dy ndeshje, dy barazime REZULTATET: BOCHUM - MONCHENGLADBACH 3-3 FREIBURG - HAMBURGER 1-1 chengladbachut në sta- diumin RewirPower, ka përfunduar me rezultat prej 3-3. Monchenglad- bachu avancoi me rezul- tat prej 3-0 në pjesën e parë të takimit, mirëpo vendasit u kthyen në pjesën e dytë për ta barazuar rezultatin Chelsea fitoi duke nxjerrë një pikë nga kjo përballje. Ndërkohë, Hamburgu nuk e ka filluar me fitore Superkupën e Anglisë sezonin e ri në Bun- Futbollistët e valho, kurse Chelsean desliga, por është Chelsea e kanë nisur e kaloi në epërsi Lam- dashur të pajtohet me edicionin garues pard. Kur të gjithë Skuadra e Bochumit sia Monchengladbachut, përballë Freiburgut. një barazim prej 1-1, në 2009/10 me trofe, menduan se ndeshja është rikthyer në pjesën ndërkohë që Hamburgu Ndeshja e zhvilluar ndeshjen e zhvilluar në duke e mposhtur Man- do të përfundojë 2-1, e dytë të takimit për të është dashur të pajtohet të dielën ndërmjet Badenova kundër chester United në ishte Runi, i cili në barazuar kundër Borus- me rezultat të barabartë Bochumit dhe Mon- Freiburgut. ndeshjen e Superkupës minutën e 90+2 realizoi së Anglisë, e njohur si golin e barazimit. Në "Community Shield serinë e penalltive pro- Francë 2009". Ndeshja në ko- tagonist kryesor ishte hën e rregull u mbyll portieri i Chelsea, Petr Bordeaux fillon me rezultat barabartë, 2:2, por në ekzekutimin e penall- tive më të saktë u të Cech, i cili priti gjuajt- jet e Gigs dhe Evra. "Jemi të lumtur sepse fituam një ndeshje furishëm treguan futbollistët londinez, të cilët për herë të katërt festuan këtë trofe në "Wemb- shumë të vështirë. Manchesteri luajti më mirë se Chelsea në gjysmën e parë. Ata Kampioni aktual i futbollisti më i mirë, ley". Skuadra e drejtu- shënuan gol dhe për ne Francës, Bordeaux, Gourcuff, ndërsa nga një ar nga Carlo Ancelotti ishte një pjesë shumë e mbrojtjen e titullit e ka kanë shënuar Wendel ishte në disavantazh vështirë. Pjesa e dytë filluar me fitoren e thellë dhe Chamakh. Ndërko- pas pjesës së parë, 0:1, ishte më e mirë për prej 4-1 kundër hë, në takimin tjetër, me golin e shënuar nga Chelsean, sepse skuadrës së Lens, e cila Lille është befasuar para kanë shënuar, Gameiro Nani, në minutën e 10- shfaqëm më shumë for- këtë sezon është rikthyer adhuruesve të saj nga dhe Vahiru, ndërsa golin REZULTATET: të, por në pjesën e dytë cë në lojë dhe më në elitën e futbollit skuadra e Lorient, duke e vetëm Lille e shënoi me BORDEAUX - LENS 4:1 londinezët bënë kthesë shumë kualitet", ka francez. Dy gola për humbur me rezultatin 2- autogolin e futbollistit të LILLE - LORIENT 1:2 në rezultat. Rezultatin thënë Ancelotti për nikoqirët i ka shënuar 1. Golat për Lorient i Lorient, Monterubbio. në 1:1 e barazoi Kar- "Sky Sports News". Penneta triumfon në Los Angeles Tenistja italiane Flavia turnir eliminoi tenisten e Pennetta ka fituar tunirin mirënjohur Maria Sharapova ndërkombëtar në Los Ange- si dhe Veru Zvonareva. los, pasi në finale mundi Ndryshe, me këtë triumf, Pen- tenisten nga Australia, neta do të renditet në pozitën Samantha Stosur me 6-4, 6- e 12-të, ndërsa Stosur 3. Penneta, e cila ka qenë përkundër disfatës do të de- Fitore e re e Real bartëse e dhjetë në Los Ange- los, deri te fitorja ka ardhur pas 81 minutave lojë. Kështu, përtojë në pozitën e 17 e WTA listës. Nga ana tjetër, fondi sh- tenistja italiane fitoi titullin e përblyes i turnirit Los Angelos Madridit saj të tetë, ndërsa në këtë ka qenë 700,000 dollarë. Futbollistët e Real Madridit kanë mundur skuadrën amerikane DC United me 3-0 në kuadër Veriore, pasi disa ditë me herët mundën Toronton me 5-1. Ndryshe, kundër DC United, trajneri i LeBron mendon për largim të ndeshjes miqësore. Real Madridit, Manuel LeBron James nuk nënshkruaja kontratë të të paguhej 17,1 milionë Para 70-të mijë Pelegrini nga fillimi i dëshiron ta vazhdojë tillë, nëse nuk do t'i dollar. Sipas të përdit- shikuesve në stadiumin ndeshjes inkuadroi, kontratën me Cleveland kisha mundësitë e hapu- shmes kryesore të Cleve- Fedex në Maryland, go- Casillas, Arbeloa, Pepe, Cavaliers. Ylli i basket- ra", tha 24 vjeçari. Cava- land, 'Plain Dealer', lashënues për madrilenët Albiol, Drenthe, Xabi bollit amerikan po men- liers i ofruan basketbol- deklaratat e James nuk ishin argjentinasi Gonza- Alonso, Sneijder, don seriozisht që ta listit të tyre vazhdimin e duhet të interpretohen si lo Higuain në dy herë Granero, Cristiano lëshojë klubin aktual, kontratës për tre vjet të hap drejt largimit. James dhe holandezi Arjen Ronaldo, Kaka, Higuain. pas përfundimit të se- tjera, deri më 2014. Se- si duket po e kërkon një Robben. Reali i Madridit, Nga ana tjetër, Reali se- zonit 2009-10, një vit pa zonin e ardhshëm, num- klub me të cilin mund të i cili gjatë verës harxhoi zonin e fillon më 30 i përfunduar kontrata ri 23 do të përftojë 15,7 luftojë për titull të kam- afër 400 milion dollarë, gusht me duelin kundër aktuale (2011). "Kam milionë dollarë. Nëse do pionit, gjë e cila duket si në Madrid kthehen me Deportivo La Coruna, në nënshkruar kontratë në të vendoste të qëndrojë mision i vështirë më klu- sukses 100 për qindësh ndeshjen e parë të vitin 2006 me një opsion. në këtë klub edhe në se- bin aktual, Cleveland në turnirin e Amerikës Primera Division. Nuk do të kishte sens të zonin 2010- 2011, ai do Cavaliers.
 • 22 Koha SPORT E MARTË 11 GUSHT | 2009 | Nuk vonohet përgënjeshtrimi i Milanit Shkurt Higuain dhe Robben do Pato është absolutisht i pashitshëm të qëndrojnë Klubi Futbollistik i Milanit shkruan në deklaratën zyrtare të Rossonerëve. sqaron dhe rithekson se nuk Chelsea ka planifikuar të ka negociata në lidhje me shpenzojë 52.5 milionë Alexandre Paton, dhe se euro si edhe t'ia huazojë Milanit një qendërmbro- lojtari është absolutisht i jtës për të siguruar shër- pashitshëm", thuhet në bimet e sulmuesit brazil- ian. Mirëpo në bazë të deklaratën zyrtare të kësaj deklarate, kuqezin- Rossonerëve jtë lënë të kuptohet se 19- vjeçari është lojtar i Milani ka reaguar për rëndësishëm i klubit ital- të shuar spekulimet se ian. Nga ana tjetër, an- Interi është në bisedime me Chelsean për shitjen e glezët janë të sigurt se do të blejnë Paton. Për shër- Trajneri i Real Madridit, Manuel Pellegrini, ka mohuar spekulimet se Gonzalo Higuain dhe Arjen sulmuesit Alexandre Pato. bimet e 19-vjeçarit, Blutë Robben, mund të largohen nga interesohet "Duke marrë parasysh ar- tikujt që qarkulluan këtë mëngjes (të dielën) në kanë përgatitur ofertën 52.5 milionë euro (45 milionë ster- Santiago Bernabeu. Pellegrini ka thënë se Higuain "nuk ka qenë asnjëherë në listën e transfer- për Van Der shtypin britanik, Klubi Futbollistik i Milanit sqaron dhe rithekson se lina). Ndërkohë, me shumë ngulm e kërkon edhe trajneri i Chelsea, eve", ndërsa i pyetur për Robbenin, ai është përgjigjur se asnjëri nga këta lojtarë nuk është në listën e atyre që do të largo- Vaart nuk ka negociata në lid- hje me Alexandre Paton, dhe se lojtari është abso- Ancelotti, i cili e vlerëson shumë brazilianin siç e ka vlerësuar në kohën kur hen. Së fundmi, Robben ka re- fuzuar një ofertë nga Tottenham Hotspur dhe ka shprehur dëshirë Presidenti i Interit, lutisht i pashitshëm", ishte trajner i Milanit. të qëndrojë te Los Blancos. Massimo Moratti, ka pranuar se skuadra e tij Barca mund të bëjë është e interesuar të fi- tojë shërbimet e mes- fushorit të Real Madrid- it, Rafael van der Vaart. Kaka: Me Ronaldon do të fitojmë gjithçka ofertë për Fabregas Nerazzurët kanë qenë të brazilian kërkon që këto trofe, por duke interesuar për transfer- "merengues" të zhvilluar lojë të bukur", imin e Wesley Sneijder përsërisin suksesin e ri- deklaroi braziliani në një në Giuseppe Meazza, valëve të përjetshëm të konferencë për shtyp të mirëpo pas humbjes së Barcelonës, që gjatë se- improvizuar. Braziliani të shtunës nga Lazio në zonit të kaluar i është i lumtur se do të ndeshjen për Su- fituan të gjithë titujt luajë krahas lojtarit të tij perkupën e Italisë, pres- ku merrnin pjesë. Sezoni të preferuar, Cristiano identi Moratti shprehu i ri është fare pranë fil- Ronaldo. "Secilën herë interesimin për Van der limit që e shoh ma përkujton Vaart. "Jose Mourinho dhe 27-vjeçari i ka golin e bukur që e shënoi ka thënë se kemi nevo- synimet e qarta: t'i në finalen e Ligës së jë për një mesfushor dhurojë tifozëve në "San- Kampionëve të sezonit ofensivë ('trequartista') tiago Bernabeu" të gjithë 2007/2008. Prandaj dhe ndoshta ka të kupat më të rëndë- planifikoj që t'i fitoj të Drejtori sportiv i Barcelonës, Txi- ki Begiristain, nuk e ka mohuar drejtë. Van der Vaart sishme. "Dëshiroj të fitoj tria trofetë me të dhe me mundësinë që skuadra e tij të është njëri nga emrat që La Ligan (kampionatin), pjesën tjetër të tentojë transferimin e kapitenit të po i shqyrtojmë", u ka Kupën e Mbretit dhe skuadrës", ka thënë Arsenalit, Cesc Fabregas. "Varet thënë Moratti gaze- Kaka kërkon të fitojë parë me Realin e Ligën e Kampioneve. braziliani për "Corriere nga ajo se sa dëshirojmë të sh- tarëve pas ndeshjes. të tri trofetë në sezonin e Madridit. Mesfushori Skuadra duhet t'i fitojë dello Sport". penzojmë. Nëse shpenzojmë shumë para, atëherë (transferimi) mund të realizohet. Nuk e dimë Roma rikthen Fabianos nuk i intereson Milani sa kushton. Nuk e kemi pyetur Arsenalin. Nëse konsiderojmë se vlera (që do të kërkohet) është e tepruar, atëherë nuk do ta kërko- Sulmuesi i Sevillas, Luis Fabiano, thotë se ai është jmë", ka thënë Begiristain për Adrianon në Itali i përqendruar në arritjen e sukseseve me klubin an- daluzian, tashmë kur transferimi i tij te Milani duket i pamundur. Braziliani ka qenë shënjestra kryesore "Marca". Kërkon shkëputjen e Sipas raporteve për sulmin e Rossonerëve gjatë këtij afati kalimtar, të mediave ital- mirëpo dy skuadrat nuk arritën marrëveshje për kontratës iane, ekipi i Romës shumën e transferimit të tij, duke e bërë të pamundur është i interesuar kalimin e Fabianos në San Siro. "Nuk mendoj për Mi- të kthej Adrianon lanin. Ata bënë ofertën e tyre, por unë isha i qetë dhe sërish në Serie A gjithmonë mendoja për Sevillan. Ajo që më intereson nga ekipi brazilian tani është që të punoj dhe të jem në formë për fillim- Flamengo. Agjenti in e sezonit të ri", ka thënë Fabiano për goal.com. i lojtarit, Gilmar Rinaldi, ka ko- m e n t u a r spekulimet, dhe ka pranuar se ka Tifozët e Milanos largojnë nga diskoteka Ronaldinjon gjasa që klienti i tij Tifozët e Milanit janë Ronaldinjo dhe Dida kanë të kthehet në Itali lodhur duke parë Ronaldin- shkuar në një diskotekë në të ardhmen. hon të kalojë nga njëra milaneze dhe, si gjithmonë, "Tani për tani nuk pistë kërcimi tek tjetra, si janë rrethuar nga një tur- mund të përmend dhe të lexojnë përditë nëpër më tifozësh. Por, kësaj rad- emra, por ka gazeta se çfarë klubesh he, ata nuk u janë afruar Miguel Angulo ka kërkuar që t'i kërkesa nga Italia nate frekuenton asi i për t'i kërkuar autografe, shkëputë marrëdhëniet me Va- lencian. Pas 10 vjetësh qëndrimi dhe ai mund të skuadrës kuqezi. por për t'u thënë që të dy në klubin spanjoll, Angulo duket kthehet së shpejti", ka thënë ai për Sky Acarimi i tifozëve mi- futbollistëve që të shkojnë se nuk i pëlqen më zgjedhjet e Sports. "Adriano ka një kontratë me Fla- lanist ka arritur kulmin, të flenë. udhëheqësve të klubit spanjoll, mengon deri në muajin maj të vitit të mbi të gjitha pas netëve Të by brazilianët kanë andaj ai ka vendosur që ta ardhshëm dhe qëllimi i tij është të luaj në ekzaltuese të brazilianit në dëgjuar këshillat e tifozëve shkëputë kontratën, për t'iu Kampionatin Botëror. Ka gjasa, nëse diç- Barcelonë, vetëm pak ditë të skuadrës së Milanit dhe bashkuar një klubi tjetër. Në se- ka e rëndësishme ofrohet, ai mund të më parë. Ndërkaq "Gazzetta i kanë dhënë fund aty jetës zonet e fundit, 32 vjeçari e ka shkoj kudo në Evropë, jo vetëm në Serie dello Sport" bën të ditur se, së natës, duke iu drejtuar 'ngrohur' bankën e rezervistëve, pasi është lënë jashtë ekipit të A", ka deklaruar agjenti i tij. mbrëmjen e djeshme dhomave të hotelit. parë në shumicën e ndeshjeve.
 • E MARTË 11 GUSHT | 2009 | MOZAIK Koha 23 DASHI (20/III-20/IV) Hëna do të kalojë në shenjën tuaj, duke ju garantuar një ditë pozitive. Por gjithsesi nuk duhet të harroni se Marsi, në kundërshtim me shenjën e Peshores, mund t’ju sjellë ndonjë irritim të vogël me partnerin për një padrejtësi që nuk e kapërdini dot. Mundohuni të tregoheni më toler- antë, duke dhënë prova të pjekurisë suaj. DEMI (21/IV-20/V) Sot do të gjeni zgjidhjen e duhur për çdo sit- uatë që mund t’ju paraqitet. Gjithashtu nuk do t’ju mungojë vendosmëria dhe guximi për të realizuar konkretisht atë që keni në mendje. Mos lini pas dore shëndetin. Në dashuri mos injoroni njeriun e zemrës, sepse keni nevojë për të. BINJAKËT (21/V-20/VI) Keqkuptimet në punë nuk duhet t’ju mposhtin, në të kundërt t’ju japin energjinë e duhur për të vazhduar para me kurajë, sidomos ata që kanë një aktivitet të pavarur. Në marrëdhënien në çift mos kontrolloni çdo veprim të partnerit, sepse mund t’ju krijojë probleme. Mundohuni të çlodheni më shumë. GAFORRJA (21/VI-22/VII) Të fshiheni pas justifi kimeve të kota nuk do t’ju ndihmojë shumë. Shprehni në mënyrë të qartë dhe të saktë ndjenjat tuaja personit që ju intereson dhe mos kini frikë nga refuzimi. Do të merrni kënaqësi të mëdha në sektorin profesional dhe atë sportiv. Sot bëni mirë të tregoni kujdes me shpenzimet tuaja. LUANI (23/VII-22/VIII) Dita e hënë do të jetë e përshtatshme për të ndërmarrë nisma të reja, udhëtime dhe pro- jekte të paharrueshme. Takime të nxehta ju presin në qoftë se jeni me pushime, sidomos në qoftë se jeni një tip i aftë për të ndarë opin- ione dhe emocione me persona interesantë e argëtues. Dashi dhe Peshorja mund të jenë partnerët idealë për ju. VIRGJËRESHA (23/VIII-22/IX) Situatë pozitive për sa i përket punës, kështu që impenjohuni më shumë dhe tregohuni më të vendosur. Mbrëmja do të jetë e pasur me entuziazëm për të gjithë ata që kanë një mar- rëdhënie të kënaqshme, por edhe ata që janë singëll nuk mund të ankohen. PESHORJA (23/IX-22/X) Sot, parashikimet yjore për ju janë shumë pozitive. Do të keni sukses të shkëlqyer në aktivitetet profesionale dhe do të bëni njohje interesante. E vetmja pengesë për ju do të jetë një çështje familjare që ndërlikohet orë pas ore. Kushtojini pak më shumë kohë vetes. AKREPI (22/X-21/XII) Ditë premtuese për sa i përket jetës praktike dhe profesionit. Do ta keni të lehtë të reali- zoni me sukses çdo ndryshim dhe të merrni përsipër impenjime të rëndësishme. Hëna në sektorin e shëndetit ju këshillon të bëni një kontroll të përgjithshëm mjekësor. SHIGJETARI (22/XI-21/XII) Hëna e favorshme në shenjën tuaj ju lejon të arrini rezultate të mira në sektorin profesion- al. Një evoluim i mëtejshëm parashikohet sidomos për ata që kanë një aktivitet privat. Në dashuri do të jeni entuziast si asnjëherë më parë, meritë kjo sigurisht e juaja, por edhe e Marsit që kalon sot në shenjën tuaj. BRICJAPI (22/XII-20/I) Pak lodhje dhe dembelizëm do t’ju shtyjë të keni nevojë për më shumë pushim. Mos bëni gabim të izoloheni tërësisht nga bota që ju rrethon, vetëm pse ndjeheni pak të lodhur. Do të jetë e rëndësishme në fakt të reagoni për të shman- gur një gjendje aspak të mirë shpirtërore duke u çlodhur, por edhe duke shijuar diellin dhe shëtitjet në ajër të pastër. UJORI (20/I-19/II) Organizoni më së miri sot dhe arrini të përfun- doni gjithçka që kishit në mendje. Marrëdhëniet me partnerin mund të jenë pak të tensionuara, mundohuni të tregoheni më të qetë. Në qoftë se ndiheni pak të lodhur, ngadalësoni rit- min tuaj në punë. PESHQIT (20/II-19/III) Në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me jetën praktike yjet ju këshillojnë të shikoni larg, sepse me pak më shumë optimizëm mund të realizoni shumë projekte. Në plan të parë do të jetë sektori financiar. Do keni mundësi të rris- ni të ardhurat tuaja dhe të shlyeni shumë fatura.
 • 24 Koha MOZAIK E MARTË 11 GUSHT | 2009 | YJET QË LENOVO O1 del në tregun kinez REFUZUAN tretë (3G) nga kompania Leno- vo, të cilin tanimë e thërrasin "OPhone" për shkak të ndikim- it të dukshëm të dizajnit të PLAYBOY-in iPhone në këtë pajisje. Pajisja është e bazuar në sistemin operativ Google An- droid, derisa mbështet stan- Tulisa Contostavlos ishte dardin kinez 3G TD-SCDMA të njëra nga yjet befasuese që re- cilin tani për tani supozohet se fuzoi revistën "Playboy". Kjo e përdorin vetëm tre për qind e biondinë e bukur refuzoi shfrytëzuesve kinezë. Do të 250,000 funte për të pozuar e duhej të ishte pikërisht ky zhveshur. Është për të ardhur celular i cili do të nxisë shfry- keq për revistën, por ajo e bëri. tëzuesit që të pranojnë dhe për- dorin komunikimet 3G. Në Lady GaGa edhe pse nuk e Nga muaji i ardhshëm në ativ Android. Operatori më i stilin e Apple App Store, China dimë shumën e ofruar, por tregun kinez fillon shitja e celu- madh në botë, China Mobile, Mobile ka për qëllim të nis edhe Lady GaGa assesi nuk larit O1 të kompanisë Lenovo, i ka paralajmëruar për muajin e dyqanin e vet online Mobile pranoi të fotografohej lakuriq cili është inspiruar në iPhone, ardhshëm fillimin e shitjes së Market për aplikacione të celu- për "Playboy". Ajo tha: "Nëse do por i pajisur me sistemin oper- celularit O1 të gjeneratës së larit O1. të isha modele glamuroze, do të isha e kënaqur me ofertën. Për mua është vetëm muzika". Sidoqoftë ajo nuk përjashtoi ndonjë mundësi për të Me uiski kundër gripit të derrave? ardhmen, duke thënë: "Mund Derisa ekspertët shëndetë- "U bëjmë apel të gjithë ad- të kem ndërruar mendje, kur të sorë "bëjnë be" në ilaçin Tam- huruesve tonë që të pinë uiski kem për ta reklamuar albumin iflu, shoqata e adhuruesve të Uellsit si një lloj dezinfekti- e ri". sportiv rus, të cilët po bëhen mi", ka thënë drejtuesi i gati për të udhëtuar gjatë mua- shoqatës shtetërore të adhu- Jennifer Anistonit pronari jit shtator në Cardiff për ruesve Alexander Shprygin për i revistës, Hugh Hefner i ofroi ndeshjen me Uellsin, si mbro- agjencinë e lajmeve Reuters. 2.4 milionë dollarë për të jtjen më të mirë kundër gripit "Kjo do të duhej të shëroj t'i pozuar për revistën e tij, por të derrave e rekomandojnë gjitha simptomat e sëmund- ajo i tha jo ofertës së tij. alkoolin. jes", ka shtuar ai. Gjithashtu ai e la ofertën ha- pur, për mundësinë e rritjes së çmimit, por kjo nuk ndikoi as- pak në vendimin e aktores. SHAKIRA fshihet Nuk gjen kohë Për Jessica Alban, shumica e meshkujve do të paguanin kur ndjek ligjëratat shumë për të parë dhe njëherë Jessica-n të zhveshur. Revista "Playboy" e bëri atë, duke e perëndimor para dy vitesh në universitetin e Kalifornisë. për pushime publikuar Jessicën me një fo- Bukuroshja kolumbiane ka Këngëtarja Soni Malaj kishte tografi "të nxehtë", por pa lejen qenë në gjendje të rri në klasë bërë plan të vizitojë Spanjën për e saj. Më vonë kjo revistë u bal- pa nxitur shikimet e studentëve pushimet e kësaj vere, por plani lafaqua edhe me veprime legale sikur që bën në skenë, pasi që i saj ka dështuar dhe kjo për faj nga ana e saj. "'Playboy' ka kishte veshur rroba meshku- të albumit të ri. Soni dëshiron t'i shkelur të drejtat e mija per- jsh. "Kam vijuar universitetin japë edhe një shtytje karrierës sonale, dhe i ka bindur pub- pas turneut tim të fundit dhe së saj muzikore dhe është duke likun që unë u kam dhënë leje kam studiuar historinë. Kam punuar intensivisht në për- për publikimin e bërë" tha Alba. jetuar jetën e rregullt të një stu- fundimin e albumit të saj të ri. Nuk e besojmë se tani Alba do denteje për një kohë", ka thënë Për shkak se dëshiron të nxjer- të bashkëpunojë për ndonjë Shakira. "Kam bartur kapelë, rë një muzikë 'të paparë' dhe të ofertë tjetër. këpuce tenisi, çantë të madhe realizojë këngë kualitative, al- krahu, pantallona të gjera, jam bumi i Sonit nuk do të mund të Mel B i është ofruar 1 mil- dukur si djalë. Kam tentuar të përfundohet deri në fund të ion funte për të pozuar për Superylli i muzikës pop, fshihem dhe të përqendrohem muajit shtator, që i pamundë- Hugh, por ne ende nuk kemi Shakira ka arritur që të mos në ligjëratat e mia", ka shtuar son asaj të shijojë motin e mirë pasur rastin të shohim një dallohet në një universitet Shakira. të verës. lëvizje të këtillë. Vitin e kaluar amerikan duke i ndjekur Shakira ka thënë do t'i "S'kam kohë për pushime. ajo kishte theksuar se do të ligjëratat e veshur si djalë. pëlqente të ketë një karrierë Po më shtyhet puna e albumit dëshironte të fotografohej e Këngëtarja seksipile ka normale dhe të përjetojë një jetë për shkak të disa detajeve të zhveshur, por ne ende nuk e pushuar karrierën e saj normale të studentes, por edhe vogla, por edhe për shkak të kemi parë askund. Mos ndosh- muzikore për të ndjekur një se nuk ankohet për pozitën në teksteve që po përgatiten", ka ta ka ndërruar mendje? kurs të Historisë së civilizimit të cilën është. thënë Soni për Bluetooth.