Welkom
V L A A N D E R E N  H A R T  V A N  E U R O P A                     177 km           ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (1/23)                 EUROPESE UNIE VLAAMSE   ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (2/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (2/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (3/23)• De federale context  De grondwet  • Artikel 1:  “België ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (4/23) Gemeenschappen                   Geweste...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (5/23) Gemeenschapsmateries • Zogenaamde ‘persoonsgebonden’ of zac...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (6/23) Verregaande autonomie voor de regio’s • Decreten op gelijke ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staa...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (8/23) Recente en geplande staatshervormingen gebaseerd op vijf re...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (9/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (10/23)• Het Vlaamse bestuursniveau  Het Vlaams Parlement  • Eénka...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (11/23) Vlaamse Regering • Vaste legislatuur van 5 jaar • Maximaal ...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (12/23) De Vlaamse administratie en haar Beter Bestuurlijk Beleid •...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (13/23)• Strategisch doel: overheidsactiviteiten transparanter, inte...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (14/23)• Structuur van de publieke sector vóór 2006  1 ministerie m...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (15/23)• Structuur met 13 homogene beleidsdomeinen vanaf medio 2006 ...
S T R U C T U R E N    E N   I N S T E L L I N G E N  (16/23) Begroting per beleidsdomein voor 2009 (25 miljard eur...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (17/23) Taakverdeling binnen de beleidsdomeinen • Beleidsdomein bes...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (18/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (19/23)• Provincies en gemeenten  Vlaanderen bestaat uit 5 provinci...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (20/23) Vlaanderen bestaat uit 308 steden en gemeenten • Gemeentera...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (21/23) Buitenbeentjes: 12 Vlaamse faciliteitengemeenten • Op vraag...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (22/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies...
S T R U C T U R E N  E N  I N S T E L L I N G E N  (23/23)• Brussel  Hoofdstad van Vlaanderen, zetel van de Vlaamse Re...
D I V E R   O P E NI N N O V A T I E           S I T E I T  H E I D L E V E N S     RIJKE    A V ...
I N N O V A T I E
I N N O V A T I ELars Ake RagnarssonSenior onderzoeker bij IMEC
I N N O V A T I E        “Van over de hele wereld        komen onderzoekers naar        IMEC”“In Vl...
I N N O V A T I E
I N N O V A T I E• Verdeling van het Vlaamse wetenschapsbudget over wetenschappelijke en technologische dienstverlening (...
W    es        t-N         ed                      0              ...
D I V E R S I T E I T
D I V E R S I T E I TH.E.Maria Manuela dos Santos LucasVoormalig ambassadrice van Mozambique in de Benelux
D I V E R S I T E I T                “De Vlaamse   overheid                kent rechtstre...
D I V E R S I T E I T
D I V E R S I T E I T                   Vreemde talen hoger secundair per                ...
D I V E R S I T E I T50.000.000 €                                             ...
O P E N H E I D
O P E N H E I D Derek Hammersley Managing director Hapag LloydBelgië
O P E N H E I D                  “Vlamingen zijn goed               opgeleid en werken zeer...
O P E N H E I D
O P E N H E I D• Goederentrafiek in de Vlaamse zeehavens, in duizend ton, van 1998 tot 2008    300000    250000 ...
O P E N H E I D• Lossingen en ladingen door de binnenvaart in de Vlaamse havens, in duizend ton, van 1998 tot 2008    ...
L E V E N S K W A L I T E I T
L E V E N S K W A L I T E I T  Kathryn Bennetts  Intendant van het KoninklijkBallet van Vlaanderen
L E V E N S K W A L I T E I T            “Het Ballet van Vlaanderen                hoort thuis ...
L E V E N S K W A L I T E I T       F O O D  &  D R I N K S
L E V E N S K W A L I T E I T S H O P P E N  &  U I T G A A N
L E V E N S K W A L I T E I T      S P O R T
R I J K E  G E S C H I E D E N I S
R I J K E  G E S C H I E D E N I S Till-Holger Borchert Conservator van het Groeninge-museum
R I J K E  G E S C H I E D E N I S“De diversiteit die op zo’n kleine oppervlakte te vinden is, is op z’n minst uniek”  ...
R I J K E  G E S C H I E D E N I S   R I J K E  G E S C H I E D E N I S
R I J K E  G E S C H I E D E N I SR E S P E C T  V O O R  T R A D I T I E
R I J K E  G E S C H I E D E N I S  R I J K E  E E T C U L T U U R
A V A N T  G A R D E
A V A N T  G A R D ERie TanakaStudente aan de AntwerpseAcademie
A V A N T  G A R D E“Aan de Antwerpse Academie klopt het hart van de mode”                 “Hier kan ik ...
A V A N T  G A R D EM O D E  M A A K T  H E T  V E R S C H I L
A V A N T   G A R D EV E R R A S S E N D  E N  I N N O V E R E N D  D E S I G N
A V A N T  G A R D EA R C H I T E C T U U R, B O U W K U N S T  E N  L E E F B A R E  S T E D E N
A V A N T   G A R D ER I J K  A A N B O D   B E E L D E N D E   K U N S T,      T H E A T E R   E N  M U ...
De Vlaamse Overheid           Vlaamse overheid
1 3  B E L E I D S D O M E I N E N           Bestuurszaken        internationaal Vlaanderen      C...
T A A K V E R D E L I N G• Taakverdeling binnen de beleidsdomeinen  Beleidsdomein bestaat telkens uit één departement en ...
B E L E I D S D O M E I N      I N T E R N A T I O N A A L V L A A N D E R E N                  MINI...
 Interface tussen politieke en administratieve niveauBELEIDSRAAD         Samengesteld uit de bevoegde minister en...
V L A A M S A G E N T S C H A P       V O O R I N T E R N A T I O N A L E        S A M E N W E R K I N G (VAI...
T O E R I S M E  V L A A N D E R E N Toerisme        • Autonoom agentschap van de Vlaamse overheidVlaanderen   ...
V L A A M S A G E N T S C H A P V O O R    I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N              ...
B E L E I D S C O N T E X T• Beleidscontext iV  In foro interno, in foro externo-principe: Vlaanderen bevoegd om  inzake...
B U D G E T  V A N    i V• Instrumenten van iV  Budget  • 182,8 miljoen euro in 2009 (apparaatskredieten + beleidsk...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K  i V                       Vlaamse overheid
D E P A R T E M E N T    I N T E R N A T I O N A A L V L A A N D E R E N             DIENSTEN VAN DE SECRET...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale ins...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale ins...
B I L A T E R A A L      B U I T E N L A N D S  B E L E I D (1/6)• Bilateraal beleid  Uitgevoerd door het departeme...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (2/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Actief buurlandenbele...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  • Bijzon...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitsland...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitslan...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitslan...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (4/6)• Beleid t.o.v. Centraal- en Oost-Europa (COE)  Ges...
B I L A T E R A A L     B U I T E N L A N D S  B E L E I D (5/6)• Samenwerking met andere Europese partnerlanden en ...
B I L A T E R A A L      B U I T E N L A N D S  B E L E I D (6/6)• Prioritaire partners in de wereld  Zuid-Afrika ...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale ins...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D         E U R O P E S E  U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vlaande...
B U I T E N L A N D S   B E L E I D         E U R O P E S E   U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vla...
B U I T E N L A N D S   B E L E I D         E U R O P E S E   U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vlaan...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale ins...
M U L T I L A T E R A A L        B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen ...
M U L T I L A T E R A A L       B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  ...
M U L T I L A T E R A A L      B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Ve...
M U L T I L A T E R A A L      B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Ve...
M U L T I L A T E R A A L      B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Ve...
M U L T I L A T E R A A L       B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  ...
M U L T I L A T E R A A L       B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  V...
M U L T I L A T E R A A L       B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  V...
B U I T E N L A N D S  B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale ins...
I N  D E  K I J K E R  I N  2 0 0 9• In de kijker in 2009:  Opening Flanders House New York en Vlaamse Vertegenwoord...
Buitenlands netwerkvan Vlaanderen           Vertegenwoordigers            Vlaamse Regering
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K    V A N V L A A N D E R E N                    Vertegenwoor...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K        V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers•...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K        V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers•...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S V A N       D E V L A A M S E R E G E R I N G (1/2)• Politiek-diplomatieke vert...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S V A N       D E V L A A M S E R E G E R I N G (2/2) Vlaanderen heeft 10 verteg...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K        V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers•...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K        V A N V L A A N D E R E N• Sectorale vertegenwoordigers  Specifieke...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S  F I T          • Ondersteuning Vlaamse ondernemingen in het  Vlaams Agent...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S       TO E R I S M E V L A A N D E R E N          • Promoten van Vlaa...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S  V A I S          • Staat sinds 1 april 2006 in voor de uitvoering van  Vla...
V E R T E G E N W O O R D I G E R S  V L A M           • Promoot de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en  Vlaams ...
B U I T E N L A N D S  N E T W E R K        V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers•...
E N  V E R D E R . . .• En verder… • Flanders Centre in Osaka   Promotie van Vlaanderen in Japan d.m.v. cultuur   ...
VLAMINGEN IN DE WERELD
STICHTING VAN OPENBAAR NUT DIE CONTACTEN LEGT TUSSEN          VLAMINGEN        WAAR OOK TER WERELD   ...
EEN ACTIEF NETWERK VANVLAMINGEN OVER DE HELE WERELD  • Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenorganisatie voor  ied...
EEN ACTIEF NETWERK VANVLAMINGEN OVER DE HELE WERELD  •Vlamingen in de wereld beschikt over een ruime databank met  gegev...
Het VIW-team• Een team van 5 enthousiastelingen in Brussel• Bijgestaan door een stevige Raad van Bestuur• Gedragen door ee...
ENKELE CIJFERS• Emigratie > met 15 % de laatste 4 jaar• Ongeveer 500.000 Belgen ingeschreven in buitenland     -Werke...
WAT DOET VIW VOOR•  Bedrijven•  Expats•  (re-) emigranten•  Jongeren / Studenten•  Pers & Media
Bedrijven• Aanreiken van Vlaamse contacten in het buitenland• Dienstverlening aan expats• Uw werknemers in the picture• To...
Expats• Individuele ondersteuning en begeleiding – ook bij terugkeer• Informatie over  •Onderwijs  •Fiscaliteit  •So...
(Re) emigranten        in spé• Organisatie van infomiddagen• Individuele ondersteuning – ook bij terugkeer  • Pen...
Jongeren / Studenten• Informatie en ondersteuning tijdens verblijf in buitenland• Aanreiken van contacten in het buitenlan...
Pers en media• Ad hoc opzoeken van landgenoten in het buitenland voor audio en schrijvende pers.VIW verleende zijn medewer...
Pers en media•Research voor ‘human interest’ programma’s en documentairesVIW verleende zijn medewerking aan onder meer:  ...
Contacteer ons• Meer informatie over werken, studeren, wonen in het buitenland• Contacten met landgenoten in het buitenlan...
Dank u!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vlaanderenalgemeen

557 views
478 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Deze sjabloon kan worden gebruikt als een beginbestand voor het verstrekken van updates voor het project mijlpalen. Secties Klik met de rechtermuisknop op een dia om secties toe te voegen. Secties kunnen u helpen uw dia's te ordenen en maken samenwerking tussen meerdere auteurs mogelijk. Notities Gebruik de sectie Notities om notities mee te leveren of om aanvullende gegevens beschikbaar te maken aan het publiek. Deze notities weergeven in de presentatieweergave tijdens uw presentatie. Houd rekening met de tekengrootte (belangrijk voor toegankelijkheid, zichtbaarheid, videotaping en onlineproductie) Bijpassende kleuren Let met name op de diagrammen, grafieken en tekstvakken. Houd er rekening mee dat deelnemers afdrukken in zwart-wit of grijswaarden. Voer een testafdruk uit om te controleren of de kleuren die u hebt gekozen er ook goed uitzien als ze alleen in zwart-wit worden afgedrukt en grijswaarden. Afbeeldingen, tabellen en grafieken Houd het simpel: gebruik indien mogelijk stijlen en kleuren die niet afleiden. Alle grafieken en tabellen van een label voorzien.
 • Waarop heeft het project betrekking? Bepaal het doel van dit project Is het vergelijkbaar met projecten in het verleden of is het een nieuwe poging? Definieer de omvang van dit project Is het een onafhankelijk project of is het gerelateerd aan andere projecten? * Deze dia is niet nodig voor wekelijkse statusvergaderingen
 • Vlaanderenalgemeen

  1. 1. Welkom
  2. 2. V L A A N D E R E N H A R T V A N E U R O P A 177 km 205 km 214 km 111 km 292 km 212 km• Noordelijke deelstaat van België • Volkslied: De Vlaamse Leeuw• Hoofdstad: Brussel • Munteenheid: euro (EUR)• Oppervlakte: 13.684 km² (2007) • Nationale feestdag: 11 juli• Bevolking: 6.162.000 (2008) • Taal: Nederlands• Bevolkingsdichtheid: 455 inw./km² (2008)
  3. 3. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (1/23) EUROPESE UNIE VLAAMSE FRANSE BELGIË DUITSTALIGEGEMEENSCHAP GEMEENSCHAP GEMEENSCHAPVLAANDEREN VLAAMS WAALS BRUSSELS GEWEST GEWEST HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGERING PARLEMENT ADMINISTRATIE PROVINCIES STEDEN EN GEMEENTEN
  4. 4. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (2/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies en gemeenten• Brussel
  5. 5. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (2/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies en gemeenten• Brussel
  6. 6. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (3/23)• De federale context  De grondwet • Artikel 1: “België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.” • Artikel 2: “België omvat drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.” • Artikel 3: “België omvat drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.”
  7. 7. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (4/23) Gemeenschappen  Gewesten Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Gewest Franse Gemeenschap Waalse Gewest Duitstalige Gemeenschap Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  8. 8. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (5/23) Gemeenschapsmateries • Zogenaamde ‘persoonsgebonden’ of zachte materies:  Onderwijs  Welzijn  Gezondheid  Cultuur Gewestmateries • Zogenaamde ‘territoriale’ of harde materies:  Economie  Infrastructuur  Milieu  Werkgelegenheid
  9. 9. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (6/23) Verregaande autonomie voor de regio’s • Decreten op gelijke voet met federale wetten • Parlementen van regio’s evenwaardig aan federaal parlement • In foro interno, in foro externo-principe: regio’s mogen inzake hun bevoegdheden een eigen buitenlands beleid voeren  Verdragsbevoegdheid: • Exclusieve verdragen + werkprogramma’s • Gemengde verdragen  Vlaanderen bevoegd om namens België in de Europese Raad van Ministers te zetelen in specifieke domeinen
  10. 10. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming  Oprichting drie cultuurgemeenschappen: de Nederlandse, de Franse en de Duitstalige
  11. 11. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming • 1980: de tweede staatshervorming  Cultuurgemeenschappen worden gemeenschappen met eigen parlement en regering: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige  Krijgen naast culturele ook persoonsgebonden bevoegdheden: gezondheid, sociale bijstand, jeugd, …  Oprichting Vlaamse en Waalse Gewest met parlement en regering  In Vlaanderen: fusie parlement en regering gewest en gemeenschap
  12. 12. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming • 1980: de tweede staatshervorming • 1988-1989: de derde staatshervorming  Oprichting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG) met raad (parlement) en regering  Raad van BHG bestaat uit Franse en Vlaamse taalgroep, die afzonderlijk de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie vormen, en samen de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor ‘gemeenschapsmateries’: cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid  Gemeenschappen ook bevoegd voor onderwijs, gewesten ook bevoegd voor verkeer, transport en openbare werken
  13. 13. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming • 1980: de tweede staatshervorming • 1988-1989: de derde staatshervorming • 1993: de vierde staatshervorming (Sint-Michielsakkoord)  België is hervormd tot een federale staat  Grondwet wordt aangepast aan deze nieuwe structuur  Bevoegdheden gewesten en gemeenschappen verder uitgebreid
  14. 14. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming • 1980: de tweede staatshervorming • 1988-1989: de derde staatshervorming • 1993: de vierde staatshervorming (Sint-Michielsakkoord) • 2001-2003: de vijfde staatshervorming  Lambermontakkoord: regionalisering van gemeentewet, provinciewet, landbouw, zeevisserij, buitenlandse handel, ontwikkelingssamen- werking, controle op verkiezingsuitgaven en de financiering van politieke partijen  Lombardakkoord: werking van de Brusselse instellingen aangepast
  15. 15. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (7/23) Naar meer autonomie voor de regio’s – de opeenvolgende staatshervormingen • 1970: de eerste staatshervorming • 1980: de tweede staatshervorming • 1988-1989: de derde staatshervorming • 1993: de vierde staatshervorming (Sint-Michielsakkoord) • 2001-2003: de vijfde staatshervorming • 2003: bijkomende bevoegdheidsoverdracht  Vlaanderen bevoegd voor invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, wapenvergunningen en dual use-goederen
  16. 16. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (8/23) Recente en geplande staatshervormingen gebaseerd op vijf resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999 • Resolutie 1: coherente bevoegdheidspakketten en behoud solidariteit tussen gewesten • Resolutie 2: volledige bevoegdheid over gewestbelastingen en personenbelasting • Resolutie 3: Brusselse leden VP rechtstreeks verkozen, beide taalgroepen gegarandeerde vertegenwoordiging op alle beleidsniveaus, overdracht van aantal gemeentelijke bevoegdheden aan gewest en fusie van 19 Brusselse gemeenten • Resolutie 4: bevoegheidsuitbreiding inzake gemeente- en provinciebeleid, gezondheids- en gezinsbeleid, werkgelegenheid, wetenschap en technologie, buitenlandse handel • Resolutie 5: herinnering aan territorialiteitsbeginsel en principe van niet-inmenging
  17. 17. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (9/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies en gemeenten• Brussel
  18. 18. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (10/23)• Het Vlaamse bestuursniveau  Het Vlaams Parlement • Eénkamerstelsel • 124 parlementsleden • Verkiezingen vallen samen met Europese verkiezingen
  19. 19. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (11/23) Vlaamse Regering • Vaste legislatuur van 5 jaar • Maximaal 11 ministers, van wie minimum één uit Brussel • Onder leiding van minister-president
  20. 20. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (12/23) De Vlaamse administratie en haar Beter Bestuurlijk Beleid • Resultaat van een hertekening van de overheidsdiensten op een centraal Vlaams niveau (1999-2006) • Beginselen:  Beslissingen worden door de regering en haar ministers genomen  Beter bestuurlijk beleid, gebaseerd op de principes van openheid, verantwoordelijkheid en integriteit
  21. 21. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (13/23)• Strategisch doel: overheidsactiviteiten transparanter, interactiever, klantgerichter en toegankelijker voor burgers maken door middel van:  Intensievere samenwerking en betere taakbeschrijving in en tussen verschillende beleidsniveaus  Een nieuwe vorm van dialoog met burgers en organisaties (breed sociaal draagvlak)  Reorganisatie van diensten op basis van een geïntegreerde, klantgerichte aanpak  Een nieuwe communicatievorm met burgers (gebruik van ICT)
  22. 22. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (14/23)• Structuur van de publieke sector vóór 2006  1 ministerie met 7 departementen in een matrixstructuur  7 wetenschappelijke instellingen  32 openbare instellingen • Vervoersmaatschappij De Lijn • Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) • Universitair Ziekenhuis Gent
  23. 23. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (15/23)• Structuur met 13 homogene beleidsdomeinen vanaf medio 2006  Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)  internationaal Vlaanderen (iV)  Bestuurszaken (BZ)  Financiën en Begroting (FB)  Onderwijs en Vorming (OV)  Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)  Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)  Landbouw en Visserij (LV)  Werk en Sociale Economie (WSE)  Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)  Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)  Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)
  24. 24. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (16/23) Begroting per beleidsdomein voor 2009 (25 miljard euro in totaal) Andere RWO BZ 2,70% 0,51% MOW 9,90% 11,80% FB 5,43% LNE iV 2,65% 0,73% LV EWI 0,63% 4,42% WSE 5,67% CJSM 4,83% WVG 12,43% OV 38,30%
  25. 25. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (17/23) Taakverdeling binnen de beleidsdomeinen • Beleidsdomein bestaat telkens uit één departement en een aantal agentschappen • Departement: verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsmonitoring en beleidsevaluatie • Agentschappen: verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering
  26. 26. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (18/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies en gemeenten• Brussel
  27. 27. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (19/23)• Provincies en gemeenten  Vlaanderen bestaat uit 5 provincies • Provincieraad staat in voor budgetten, rekeningen en provinciale belangen (om de zes jaar rechtstreeks verkozen) • Deputatie staat in voor dagelijks bestuur (verkozen uit provincieraad) • Gouverneur is hoofd provincie en voorzitter deputatie (aangewezen door Vlaamse Regering voor onbepaalde duur)
  28. 28. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (20/23) Vlaanderen bestaat uit 308 steden en gemeenten • Gemeenteraad controleert het schepencollege (om de zes jaar verkozen) • Schepencollege staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente (verkozen door gemeenteraad) • Burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente (voorgedragen door gemeenteraad, benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur voor zes jaar)
  29. 29. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (21/23) Buitenbeentjes: 12 Vlaamse faciliteitengemeenten • Op vraag van burger verplicht gemeentelijke diensten in andere taal (Frans) aan te bieden • 6 randgemeenten rond Brussel: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint- Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem • 6 taalgrensgemeenten: Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren
  30. 30. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (22/23)• De federale context• Het Vlaamse bestuursniveau• Provincies en gemeenten• Brussel
  31. 31. S T R U C T U R E N E N I N S T E L L I N G E N (23/23)• Brussel  Hoofdstad van Vlaanderen, zetel van de Vlaamse Regering en administratie  Vlaamse minderheid, maar wel pariteit met de Franstaligen in de Brusselse gewestregering (in ruil voor pariteit in de federale regering)
  32. 32. D I V E R O P E NI N N O V A T I E S I T E I T H E I D L E V E N S RIJKE A V A N TK W A L I T E I T GESCHIEDENIS G A R D E Veelzijdig Vlaanderen
  33. 33. I N N O V A T I E
  34. 34. I N N O V A T I ELars Ake RagnarssonSenior onderzoeker bij IMEC
  35. 35. I N N O V A T I E “Van over de hele wereld komen onderzoekers naar IMEC”“In Vlaanderen is er duidelijk aandacht voor onderzoek en ontwikkeling”
  36. 36. I N N O V A T I E
  37. 37. I N N O V A T I E• Verdeling van het Vlaamse wetenschapsbudget over wetenschappelijke en technologische dienstverlening (W&T), onderwijs en vorming (O&V) en onderzoek en ontwikkeling (O&O) 1800 1600 1400 1200 W&T 1000 O&V 800 600 O&O 400 200 0 i 05 99 00 01 02 03 04 06 07 08 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  38. 38. W es t-N ed 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 er la n d H es s en B ei e re B n as k en So la ut n d hB Ea s ad t( e V. n- W K ür .) tte m Zu be id rg -N ed e rla D nd en e m ar ke n Zw Vl ed aa en m s • G I N N O V A T I E ew es t Fi nl an Ea d st e rn (V . K. Sc ) So ho ut tla h nd WEa es st t( M V. id K. ) la n ds N (V or .K th .) W es t( V. K .) • Bruto binnenlands product per inwoner in het Vlaamse Gewest (zonder Brussel) en de benchmarkregio’s in 2005, in euro KKP
  39. 39. D I V E R S I T E I T
  40. 40. D I V E R S I T E I TH.E.Maria Manuela dos Santos LucasVoormalig ambassadrice van Mozambique in de Benelux
  41. 41. D I V E R S I T E I T “De Vlaamse overheid kent rechtstreeks steun toe aan de Mozambikaanse staat”“Als de Vlaamse overheid zich tot iets engageert, maakt ze de nodige middelen vrij” “Vlaanderen helpt ons om de millenniumdoelstellingen te bereiken”
  42. 42. D I V E R S I T E I T
  43. 43. D I V E R S I T E I T Vreemde talen hoger secundair per leerling 200 Leerling-leerkracht-ratio lager Diplomas MST/hogere diplomas onderwijs*(1) 150 100 Leerling-leerkracht-ratio secundair PISA-score wiskunde* onderwijs*(1) 50 0PISA-score leesvaardigheid* Levenslang leren Scholingsgraad (minimum hoger PISA-score wetenschappen* secundair op 22 jaar) Salaris leerkrachten hoger secundair Uitgaven onderwijs (%BBP)* onderwijs (midden carrière)* Vlaanderen EU-27/OESO*
  44. 44. D I V E R S I T E I T50.000.000 € 0,20%45.000.000 € 0,18%40.000.000 € 0,16%35.000.000 € 0,14%30.000.000 € 0,12%25.000.000 € 0,10%20.000.000 € 0,08%15.000.000 € 0,06%10.000.000 € 0,04% 5.000.000 € 0,02% 0€ 0,00% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale Vlaamse ODA Aandeel Ontwikkelingshulp in Vlaamse overheidsuitgaven (betalingen)
  45. 45. O P E N H E I D
  46. 46. O P E N H E I D Derek Hammersley Managing director Hapag LloydBelgië
  47. 47. O P E N H E I D “Vlamingen zijn goed opgeleid en werken zeer efficiënt” “De meeste Vlamingen spreken bijna perfect Engels”“Vlaanderen is het best bewaarde geheim van Europa”
  48. 48. O P E N H E I D
  49. 49. O P E N H E I D• Goederentrafiek in de Vlaamse zeehavens, in duizend ton, van 1998 tot 2008 300000 250000 200000 Oostende Zeebrugge 150000 Gent Antwerpen 100000 50000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  50. 50. O P E N H E I D• Lossingen en ladingen door de binnenvaart in de Vlaamse havens, in duizend ton, van 1998 tot 2008 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  51. 51. L E V E N S K W A L I T E I T
  52. 52. L E V E N S K W A L I T E I T Kathryn Bennetts Intendant van het KoninklijkBallet van Vlaanderen
  53. 53. L E V E N S K W A L I T E I T “Het Ballet van Vlaanderen hoort thuis bij de grote gezelschappen van deze wereld”“Vlamingen houden van lekker eten, kleden zich modieus en appreciëren kunst” “Vlaanderen is het Italië van het Noorden”
  54. 54. L E V E N S K W A L I T E I T F O O D & D R I N K S
  55. 55. L E V E N S K W A L I T E I T S H O P P E N & U I T G A A N
  56. 56. L E V E N S K W A L I T E I T S P O R T
  57. 57. R I J K E G E S C H I E D E N I S
  58. 58. R I J K E G E S C H I E D E N I S Till-Holger Borchert Conservator van het Groeninge-museum
  59. 59. R I J K E G E S C H I E D E N I S“De diversiteit die op zo’n kleine oppervlakte te vinden is, is op z’n minst uniek” “In Brugge vloeien traditie en actualiteit in elkaar over”
  60. 60. R I J K E G E S C H I E D E N I S R I J K E G E S C H I E D E N I S
  61. 61. R I J K E G E S C H I E D E N I SR E S P E C T V O O R T R A D I T I E
  62. 62. R I J K E G E S C H I E D E N I S R I J K E E E T C U L T U U R
  63. 63. A V A N T G A R D E
  64. 64. A V A N T G A R D ERie TanakaStudente aan de AntwerpseAcademie
  65. 65. A V A N T G A R D E“Aan de Antwerpse Academie klopt het hart van de mode” “Hier kan ik mijn eigen stijl creëren” “Ik had niet verwacht zo vriendelijke veel mensen te ontmoeten”
  66. 66. A V A N T G A R D EM O D E M A A K T H E T V E R S C H I L
  67. 67. A V A N T G A R D EV E R R A S S E N D E N I N N O V E R E N D D E S I G N
  68. 68. A V A N T G A R D EA R C H I T E C T U U R, B O U W K U N S T E N L E E F B A R E S T E D E N
  69. 69. A V A N T G A R D ER I J K A A N B O D B E E L D E N D E K U N S T, T H E A T E R E N M U Z I E K
  70. 70. De Vlaamse Overheid Vlaamse overheid
  71. 71. 1 3 B E L E I D S D O M E I N E N Bestuurszaken internationaal Vlaanderen Cultuur, Jeugd, Sport en Media Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Economie, Wetenschap en Innovatie Financiën en Begroting Landbouw en Visserij Leefmilieu, Natuur en Energie Mobiliteit en Openbare Werken Onderwijs en VormingRuimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Werk en Sociale Economie Vlaamse overheid
  72. 72. T A A K V E R D E L I N G• Taakverdeling binnen de beleidsdomeinen  Beleidsdomein bestaat telkens uit één departement en een aantal agentschappen  Departement: verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsmonitoring en beleidsevaluatie  Agentschappen: verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering Vlaamse overheid
  73. 73. B E L E I D S D O M E I N I N T E R N A T I O N A A L V L A A N D E R E N MINISTERS STRATEGISCHE BELEIDSRAAD ADVIESRAAD MANAGEMENTCOMITE Departement Vlaams Toerisme Vlaamsinternationaal Agentschap Vlaanderen Agentschap Vlaanderen voor voor Internationale Internationaal Samenwerking Ondernemen Vlaamse overheid
  74. 74.  Interface tussen politieke en administratieve niveauBELEIDSRAAD  Samengesteld uit de bevoegde minister en leidende ambtenaren van departement en agentschappen  Integreert beleidsondersteuning en -uitvoering op ambtelijk niveauMANAGEMENT- • platform voor overleg tussen departement en agentschappen COMITE • forum voor ambtelijke afstemming rond operationele zaken  Samengesteld uit leidende ambtenaren van departement en agentschappen  Volledig onafhankelijk van het beleidsdomeinSTRATEGISCHE  Adviseert de Vlaamse Regering bij de totstandkoming van ADVIESRAAD haar toerismebeleid, buitenlands beleid en het beleid inzake internationaal ondernemen en internationale samenwerking  Samengesteld uit 10 vertegenwoordigers uit het middenveld en 10 onafhankelijke deskundigen Vlaamse overheid
  75. 75. V L A A M S A G E N T S C H A P V O O R I N T E R N A T I O N A L E S A M E N W E R K I N G (VAIS) Vlaams • Rechtstreeks aangestuurd door de minister, maar Agentschap functionele autonomie voorInternationale • bilateraal samenwerken met overheidsinstellingenSamenwerking in het Zuiden • financiële steun leveren aan Vlaamse en/of lokale NGO’s, aan gemeentelijke ontwikkelings- samenwerking en aan microfinancierings- instellingen, samenwerken met multilaterale organisaties • de Vlaamse bevolking sensibiliseren voor de Noord-Zuid-verhoudingen en er een breder draagvlak voor te creëren • diverse noodhulpinterventies en humanitaire bijstand financieren Vlaamse overheid
  76. 76. T O E R I S M E V L A A N D E R E N Toerisme • Autonoom agentschap van de Vlaamse overheidVlaanderen • Promotie en marketing van Vlaanderen als toeristische bestemming • Ondersteunen en uitbouwen van een toeristisch productaanbod • Professionalisering van het toeristische aanbod • Organiseren van studiedagen en evenementen Vlaamse overheid
  77. 77. V L A A M S A G E N T S C H A P V O O R I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N (FI T) Vlaams • Autonoom agentschap van de Vlaamse overheid Agentschap • Ondersteuning Vlaamse bedrijven met voorInternationaal begeleiding, subsidies en juridisch adviesOndernemen • Organiseren van handelszendingen, groepsdeelnames aan internationale beurzen en internationale promotiecampagnes • Informatie, contacten en begeleiding voor buitenlandse bedrijven • Ondersteuning Vlaamse bedrijven in hun internationale en exportgerichte activiteiten • Aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen Vlaamse overheid
  78. 78. B E L E I D S C O N T E X T• Beleidscontext iV  In foro interno, in foro externo-principe: Vlaanderen bevoegd om inzake haar bevoegdheden een eigen buitenlands beleid te voeren  Vlaanderen eveneens bevoegd om verdragen te sluiten met andere landen en regio’s  Dit buitenlandse beleid wordt voorbereid, gemonitord en geëvalueerd door het departement internationaal Vlaanderen Vlaamse overheid
  79. 79. B U D G E T V A N i V• Instrumenten van iV  Budget • 182,8 miljoen euro in 2009 (apparaatskredieten + beleidskredieten) Buitenlands Beleid 13% Internationaal Ondernemen 33% Internationale Samenwerking 17% Toerisme 37% Vlaamse overheid
  80. 80. B U I T E N L A N D S N E T W E R K i V Vlaamse overheid
  81. 81. D E P A R T E M E N T I N T E R N A T I O N A A L V L A A N D E R E N DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL Departementinternationaal STAFDIENST Vlaanderen (DiV) DIENST COMMUNICATIE EN PR DIENST FINANCIËN EN BEGROTING DIENST CONTROLE WAPENHANDEL AFDELING BELEID AFDELING BUITENLANDSE ZAKEN CEL EU/MULTI CEL BILATERAAL Vlaamse overheid
  82. 82. B U I T E N L A N D S B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale instellingen• In de kijker in 2009 Vlaamse overheid
  83. 83. B U I T E N L A N D S B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale instellingen• In de kijker in 2009 Vlaamse overheid
  84. 84. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (1/6)• Bilateraal beleid  Uitgevoerd door het departement internationaal Vlaanderen  Geografische focus op: • Buurlanden • Centraal- en Oost-Europa • Andere Europese partnerlanden en -regio’s • Prioritaire partners in de wereld Vlaamse overheid
  85. 85. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (2/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Actief buurlandenbeleid met Nederland als bevoorrechte partner  Vlaamse Vertegenwoordigingen in Den Haag, Berlijn, Parijs en Londen  Strategienota’s voor Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd  Ondersteuning grensoverschrijdende samenwerking Vlaamse overheid
  86. 86. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland • Bijzondere aandacht voor:  Uitvoering van Scheldeverdragen en opvolging andere infrastructuurdossiers  Gezamenlijk cultureel optreden in derde landen Vlaamse overheid
  87. 87. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitsland • Bijzondere aandacht voor:  Samenwerking met Nordrhein-Westfalen  IJzeren Rijn (samen met Nederland)  Samenwerking met subregio Aachen binnen de Euregio Maas-Rijn en Interreg Vlaamse overheid
  88. 88. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitsland  Frankrijk • Bijzondere aandacht voor:  Experimenten met nieuwe vormen van internationale samenwerking (EGTS)  Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai: nieuwe grensoverschrijdende beheersstructuur met Europese rechtsgrond  EGTS Dunkerque - Côte d’Opale - West-Vlaanderen Vlaamse overheid
  89. 89. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (3/6)• Beleid t.o.v. de buurlanden  Nederland  Duitsland  Frankrijk  Verenigd Koninkrijk • Bijzondere aandacht voor:  Samenwerking met de ‘devolved regions’: Schotland, Wales en Noord- Ierland Vlaamse overheid
  90. 90. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (4/6)• Beleid t.o.v. Centraal- en Oost-Europa (COE)  Gestoeld op drie pijlers: • Post-accessiemodel voor nieuwe EU-lidstaten: verstevigen van partnerschap en ter beschikking stellen van Vlaamse kennis en ervaring • Pre-accessiemodel voor Kroatië, Macedonië en de westelijke Balkan: nauwe relaties aanknopen en ondersteunen in hun Europese toetreding • Samenwerking aan de buitengrenzen van de EU, b.v. Oekraïne: democratische en economische versterking, conflictpreventie en samenlevingsopbouw  Samenwerkingsprogramma COE • Financiering van projectsamenwerking tussen Vlaamse promotoren en partners in COE • Sinds 1992 al 85 miljoen euro steun geboden Vlaamse overheid
  91. 91. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (5/6)• Samenwerking met andere Europese partnerlanden en –regio’s  Verdieping van de interregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Catalonië  Uitvoering samenwerkingsverdrag met Kroatië  Prioritaire aandacht voor het dossier ‘toekomstig statuut van Kosovo’, evenals EU-uitbreidingsagenda  Uitbreiding met samenwerkingsakkoorden met partnerlanden uit Centraal- en Oost-Europa: • Macedonië • Albanië, Servië, Montenegro en Kosovo • Oekraïne, Moldavië Vlaamse overheid
  92. 92. B I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D (6/6)• Prioritaire partners in de wereld  Zuid-Afrika  China  Japan • Flanders Centre in Osaka  Québec  Chili  Verenigde Staten • Flanders House New York Vlaamse overheid
  93. 93. B U I T E N L A N D S B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale instellingen• In de kijker in 2009 Vlaamse overheid
  94. 94. B U I T E N L A N D S B E L E I D E U R O P E S E U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vlaanderen en de Europese Unie • 70% van de Vlaamse wetgeving van Europese oorsprong • Vlaanderen zoekt als regio binnen de EU naar een eigen impact op de besluitvorming • Vlaanderen neemt deel aan Europese ministerraden en is vertegenwoordigd in Europees Parlement en het Comité van de Regio’s Vlaamse overheid
  95. 95. B U I T E N L A N D S B E L E I D E U R O P E S E U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vlaanderen en de Europese Unie  Uitbouw van instrumentarium voor EU-beleid • Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in Brussel  Verdedigt de Vlaamse belangen bij de Europese instellingen • EU-cel binnen het departement iV • Samenwerking met Vleva en Vlaams Parlement • Opvolging omzetting richtlijnen • ‘Vlaamse vinger aan de Europese pols’: Maandelijkse rapportering • Coördinatie overleg beleidsdomein Vlaamse overheid
  96. 96. B U I T E N L A N D S B E L E I D E U R O P E S E U N I E• Beleid t.o.v. de Europese Unie  Vlaanderen en de Europese Unie  Uitbouw van instrumentarium voor EU-beleid  Vlaams luik Belgisch EU-Voorzitterschap 2010 • Centraal budget gereserveerd voor 2009 - 2011 • Gebruik van 23 Europese talen voorzien met Nederlands als werktaal • Afspraken over beurtelings voorzitten van de ministerraden door de regio’s • Communicatiestrategie  Vlaming betrekken bij en informeren over Vlaams en Europees beleid  Imago Vlaanderen en Vlaamse overheid internationaal promoten Vlaamse overheid
  97. 97. B U I T E N L A N D S B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale instellingen• In de kijker in 2009 Vlaamse overheid
  98. 98. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties • Ondersteuning van de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) • Financiering van Vlaamse UNESCO-Commissie • Financiering van UNESCO-Trustfonds • Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Belgische vertegenwoordiging bij de VN in Genève, met standplaats in Brussel Vlaamse overheid
  99. 99. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa • Prioritaire opvolging dossiers ‘regionale autonomie’ en ‘interne hervormingen’ Vlaamse overheid
  100. 100. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO) • Werkgroep EU-handelsbeleid: markttoegangsbeleid Vlaamse overheid
  101. 101. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO)  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling • Deelname aan comités en werkgroepen • Financiering van diverse activiteiten Vlaamse overheid
  102. 102. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO)  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) • Financiering van technische samenwerking Vlaamse overheid
  103. 103. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO)  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)  Benelux • Vernieuwd Benelux-verdrag ondertekend op 17 juli 2008 • Voortzetting Benelux-samenwerking als proeftuin voor Europa en uitbreiding grensoverschrijdende samenwerking • Vierjarig gemeenschappelijk werkprogramma met drie hoofdthema’s: interne markt en economische unie, duurzaamheid en justitie en binnenlandse zaken Vlaamse overheid
  104. 104. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO)  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)  Benelux  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) • Ondersteuning technische samenwerking via Vlaams Trustfonds Vlaamse overheid
  105. 105. M U L T I L A T E R A A L B U I T E N L A N D S B E L E I D• Samenwerking met multilaterale instellingen  Verenigde Naties  Raad van Europa  Wereldhandelsorganisatie (WTO)  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)  Benelux  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  International Trade Centre (ITC) • Kaderovereenkomst tussen Vlaanderen en ITC (2008) Vlaamse overheid
  106. 106. B U I T E N L A N D S B E L E I D• Bilateraal beleid• Beleid t.o.v. de Europese Unie• Samenwerking met multilaterale instellingen• In de kijker in 2009 Vlaamse overheid
  107. 107. I N D E K I J K E R I N 2 0 0 9• In de kijker in 2009:  Opening Flanders House New York en Vlaamse Vertegenwoordiging in Madrid  Publicatie strategienota Verenigd Koninkrijk in het kader van het buurlandenbeleid Vlaamse overheid
  108. 108. Buitenlands netwerkvan Vlaanderen Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  109. 109. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  110. 110. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers• Sectorale vertegenwoordigers• En verder… Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  111. 111. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers• Sectorale vertegenwoordigers• En verder… Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  112. 112. V E R T E G E N W O O R D I G E R S V A N D E V L A A M S E R E G E R I N G (1/2)• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers  Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering  Verschaffen doelgerichte informatie over Vlaanderen  Winnen informatie over mogelijke samenwerkingsvormen met Vlaanderen  Verwijzen naar de gespecialiseerde vertegenwoordigers voor het:  Aantrekken van buitenlandse investeringen  FIT  Promoten van export  FIT  Promoten van toerisme  Toerisme Vlaanderen  Promoten van internationale samenwerking  VAIS  Promoten van de Vlaamse landbouw en visserij  VLAM Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  113. 113. V E R T E G E N W O O R D I G E R S V A N D E V L A A M S E R E G E R I N G (2/2) Vlaanderen heeft 10 vertegenwoordigingen in het buitenland: • Wenen (1993)  Twee antennes in Boedapest en Praag  Verder ook bevoegd voor Slovenië en Slovakije • Vertegenwoordiging bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel (1994) • Pretoria (1996) (Ook bevoegd voor Malawi, Mozambique, Lesotho, Swaziland, Namibië en Botswana) • Den Haag (1999) • Berlijn (2000) • Parijs (2002) • Vertegenwoordiging bij de Belgische vertegenwoordiging bij de VN in Genève, met standplaats in Brussel (2003) • Londen (2003) • Warschau (2007) (Ook bevoegd voor de Baltische staten) • Madrid (2009) Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  114. 114. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers• Sectorale vertegenwoordigers• En verder… Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  115. 115. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N• Sectorale vertegenwoordigers  Specifieke vertegenwoordigers voor een groot aantal sectoren  Economie en buitenlandse handel  vertegenwoordigers van FIT en samenwerking met kantoren van Awex en Brussels Export  Toerisme  vertegenwoordigers van Toerisme Vlaanderen  Ontwikkelingssamenwerking  vertegenwoordigers van VAIS  Landbouw en visserij  vertegenwoordigers van VLAM  Cultuur  Flanders Centre Osaka en Flanders House New York Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  116. 116. V E R T E G E N W O O R D I G E R S F I T • Ondersteuning Vlaamse ondernemingen in het Vlaams Agentschap buitenland en opsporen van exportkansen en voor kandidaat-investeerdersInternationaalOndernemen • Signaleren van belangrijke marktevoluties • Meer dan 70 kantoren in het buitenland • Verder ook: • Aanknopen van contacten met handelspartners • Uitwerken van commerciële samenwerkingsvormen • Inwinnen van informatie • Organiseren van ontmoetingsdagen • Zendingen en kandidaat-investeerders overtuigen van het belang van investeren in Vlaanderen Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  117. 117. V E R T E G E N W O O R D I G E R S TO E R I S M E V L A A N D E R E N • Promoten van Vlaanderen als ToerismeVlaanderen vakantiebestemming • Zowel in het binnen- als buitenland: • Wereldwijd 12 toeristische bureaus • Hoofdkantoor in Brussel Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  118. 118. V E R T E G E N W O O R D I G E R S V A I S • Staat sinds 1 april 2006 in voor de uitvoering van Vlaams Agentschap de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking voorInternationale • Kantoren in:Samenwerking • Mozambique (Maputo) • Zuid-Afrika (Pretoria) • Malawi (Lilongwe) Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  119. 119. V E R T E G E N W O O R D I G E R S V L A M • Promoot de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en Vlaams Centrum visserijproducten voor Agro- enVisserijmarketing • Promotie grotendeels via productgroepen • Twee buitenlandse kantoren • Keulen • Parijs  Kantoren zijn ook bevoegd voor Oostenrijk en Zwitserland • Voor de overige markten nauwe samenwerking met FIT-kantoren en – indien opportuun – Vlaamse Vertegenwoordigingen Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  120. 120. B U I T E N L A N D S N E T W E R K V A N V L A A N D E R E N• Politiek-diplomatieke vertegenwoordigers• Sectorale vertegenwoordigers• En verder… Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  121. 121. E N V E R D E R . . .• En verder… • Flanders Centre in Osaka  Promotie van Vlaanderen in Japan d.m.v. cultuur en dienstbetoon  Assistentie voor artiesten en gezelschappen in hun ambities naar Japan  Informatiestromen tussen Vlaanderen en Japan kanaliseren • Flanders House in New York  Platform voor de culturele, socio-maatschappelijke, wetenschappelijke en academische activiteiten en promotie van Vlaanderen in New York & de VS  Complementair aan Toerisme Vlaanderen en FIT Vertegenwoordigers Vlaamse Regering
  122. 122. VLAMINGEN IN DE WERELD
  123. 123. STICHTING VAN OPENBAAR NUT DIE CONTACTEN LEGT TUSSEN VLAMINGEN WAAR OOK TER WERELD WEG… EN TOCH EEN BEETJE THUIS Met steun van de Vlaamse regering
  124. 124. EEN ACTIEF NETWERK VANVLAMINGEN OVER DE HELE WERELD • Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenorganisatie voor iedereen met buitenlandse plannen. • Kandidaat emigranten • Expats • Studenten •…
  125. 125. EEN ACTIEF NETWERK VANVLAMINGEN OVER DE HELE WERELD •Vlamingen in de wereld beschikt over een ruime databank met gegevens van uitgeweken landgenoten • Communicatie verloopt via: -Het tijdschrift -De elektronische nieuwsbrief -De website www.viw.be
  126. 126. Het VIW-team• Een team van 5 enthousiastelingen in Brussel• Bijgestaan door een stevige Raad van Bestuur• Gedragen door een netwerk van vertegenwoordigers, ere- vertegenwoordigers en contactpersonen in alle continenten• Meer dan 120 Clubs in het buitenland die u metopen armen ontvangen• Al de Vlamingen in de Wereld
  127. 127. ENKELE CIJFERS• Emigratie > met 15 % de laatste 4 jaar• Ongeveer 500.000 Belgen ingeschreven in buitenland -Werkelijk aantal ligt hoger -EU nog steeds meest populair -Gevolgd door VSA CANADA AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
  128. 128. WAT DOET VIW VOOR• Bedrijven• Expats• (re-) emigranten• Jongeren / Studenten• Pers & Media
  129. 129. Bedrijven• Aanreiken van Vlaamse contacten in het buitenland• Dienstverlening aan expats• Uw werknemers in the picture• Toegang tot CV’s op de VIW website
  130. 130. Expats• Individuele ondersteuning en begeleiding – ook bij terugkeer• Informatie over •Onderwijs •Fiscaliteit •Sociale zekerheid •Pensioen •…
  131. 131. (Re) emigranten in spé• Organisatie van infomiddagen• Individuele ondersteuning – ook bij terugkeer • Pensioenen • Sociale zekerheid • Fiscaliteit • Onderwijs • Werken •…
  132. 132. Jongeren / Studenten• Informatie en ondersteuning tijdens verblijf in buitenland• Aanreiken van contacten in het buitenland• Informatie over • Verder studeren in het buitenland • Gelijkschakeling van diploma’s • Stages, vrijwilligerswerk, werken in het buitenland • Uitwisseling en reizen tot ver over de grenzen •…
  133. 133. Pers en media• Ad hoc opzoeken van landgenoten in het buitenland voor audio en schrijvende pers.VIW verleende zijn medewerking aan onder meer: - Aardbeving in Haiti - Overstromingen in Australië - Aanslag in luchthaven in Moskou -…
  134. 134. Pers en media•Research voor ‘human interest’ programma’s en documentairesVIW verleende zijn medewerking aan onder meer: - Grenzeloze liefde - De bende van Wim - Vlaanderen vakantieland - Made in Belgium -…
  135. 135. Contacteer ons• Meer informatie over werken, studeren, wonen in het buitenland• Contacten met landgenoten in het buitenland• Lid worden van een club in het buitenland• Een abonnement op het VIW-tijdschrift, inclusief dienstverlening• Onze gratis elektronische nieuwsbrief•… Adres: Tel: 02 201 73 84 Vlamingen in de Wereld Fax: 02 201 73 85 Gaucheretstraat 90 | B-1030 Brussel info@viw.be -www.viw.be
  136. 136. Dank u!

  ×