Přístupnost webových stránek měst a obcí

1,677 views

Published on

Prezentace pokrývající téma přístupnost webových stránek veřejné správy s důrazem na nová pravidla přístupnosti.

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
248
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Přístupnost webových stránek měst a obcí

 1. 1. Přístupný web - nová povinnost měst a obcí Vladimír Matějíček 5.12.2007
 2. 2. Koho se přístupnost týká <ul><li>Počet uživatelů internetu ve věku nad 15 </li></ul><ul><li>let v ČR dosahuje 53 % populace* </li></ul><ul><li>Nejčastěji je internet využíván*: </li></ul><ul><ul><li>ke komunikaci elektronickou poštou </li></ul></ul><ul><ul><li>k vyhledávání praktických informací </li></ul></ul><ul><ul><li>k vyhledávání nových poznatků </li></ul></ul><ul><ul><li>jako zdroj zpravodajství </li></ul></ul><ul><li>Zdravotní postižení </li></ul><ul><ul><li>cca 10 % evropské populace </li></ul></ul><ul><ul><li>až 1,2 mil občanů v ČR (zdroj ČSÚ) </li></ul></ul><ul><ul><li>přibližně polovina lidí nad 65 let trpí nějakou formou zdravotního postižení </li></ul></ul><ul><li>* Výzkum Factum Invenio, červenec 2007 </li></ul>Koho se týká přístupnost
 3. 3. Koho se přístupnost týká <ul><li>Dlouhodobé postižení </li></ul><ul><ul><li>vrozené </li></ul></ul><ul><ul><li>získané </li></ul></ul><ul><li>Krátkodobé znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>dočasné znehybnění končetin </li></ul></ul><ul><ul><li>vedlejší účinky léků </li></ul></ul><ul><li>Problémy vysokého věku </li></ul><ul><ul><li>zhoršený zrak </li></ul></ul><ul><ul><li>zhoršený sluch </li></ul></ul><ul><ul><li>problémy s koordinací pohybů </li></ul></ul>Kdo je postižený <ul><li>Technické vybavení </li></ul><ul><ul><li>nestandardní SW </li></ul></ul><ul><ul><li>absence SW </li></ul></ul><ul><ul><li>nestandardní HW </li></ul></ul><ul><ul><li>technicky nevyhovující HW </li></ul></ul><ul><li>Okolnosti dané místem </li></ul><ul><ul><li>hluk v místnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>slunce svítící na monitor </li></ul></ul>
 4. 4. Koho se přístupnost týká Typy postižení <ul><li>Postižení zraku </li></ul><ul><ul><li>nevidomost (úplná / částečná); vada zraku (barvoslepost, dalekozrakost, zelený </li></ul></ul><ul><ul><li>zákal), nevyhovující technické vybavení </li></ul></ul><ul><li>Postižení sluchu </li></ul><ul><ul><li>hluchota (úplná / částečná); zbytky sluchu; hlučné prostředí; chybějící zvukový </li></ul></ul><ul><ul><li>výstup </li></ul></ul><ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>fyzické omezení hybnosti; motorická porucha </li></ul></ul><ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>„ dys“ poruchy; mentální postižení; snížená inteligence; problémy s pamětí </li></ul></ul><ul><li>Technický a/nebo technologický handicap </li></ul><ul><ul><li>alternativní SW (operační systém, prohlížeč, hlasová čtečka); alternativní HW </li></ul></ul><ul><ul><li>(mobily, PDA, webTV); chybějící SW / HW </li></ul></ul>
 5. 5. Zákonná povinnost ve světě <ul><li>Evropská unie </li></ul><ul><ul><li>povinnost v rámci EU není stanovena </li></ul></ul><ul><ul><li>je doporučeno respektovat metodiku WCAG 2.0 s ohledem na </li></ul></ul><ul><ul><li>národní specifika </li></ul></ul><ul><ul><li>na ministerské konferenci v Rize (červen 2006) ČR deklarovala přijetí tohoto doporučení se snahou zpřístupnit webové stránky veřejné správy do r. 2010 </li></ul></ul><ul><li>Webové standardy </li></ul><ul><ul><li>metodiky WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) konsorcia W3C </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>WCAG 1.0 (r. 1999) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WCAG 2.0 (r. 2008?, aktuálně pracovní návrh) </li></ul></ul></ul>Zákonná povinnost Webové standardy <ul><li>USA </li></ul><ul><ul><li>je definována povinnost federálních orgánů poskytovat informace </li></ul></ul><ul><ul><li>přístupným způsobem (vč. webových stránek) </li></ul></ul><ul><ul><li>vlastní pravidla – Section 508 </li></ul></ul>USA
 6. 6. Zákonná povinnost v ČR <ul><li>Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS (v novelizovaném znění - §5, odst. 2, písmeno f) </li></ul><ul><ul><li>[orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny] </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis.“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Platnost úpravy je k 1.1. 2008 </li></ul></ul><ul><li>Návrh vyhlášky zveřejněn 27.11. 2008 na webu MV ČR </li></ul><ul><ul><li>6 oblastí, 33 pravidel </li></ul></ul><ul><ul><li>pravidla jsou povinná nebo podmíněně povinná </li></ul></ul><ul><ul><li>rozšiřují návrh pravidel přístupnosti vzniklý v zakázce MI ČR </li></ul></ul><ul><li>Na internetu </li></ul><ul><ul><li>http://www. mvcr .cz/dokument/ isvs /normy/ navrh _ vyhlaska _ pristupnost . html </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// pristupnost . inspirative .cz/pravidla-MVCR-2007. html </li></ul></ul>Zákonná povinnost Prováděcí vyhláška
 7. 7. Koho se přístupnost týká Nová pravidla přístupnosti <ul><li>6 tematických oblastí | 33 pravidel </li></ul><ul><li>Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný </li></ul><ul><li>Práci s webovou stránkou řídí uživatel </li></ul><ul><li>Informace musí být srozumitelné a přehledné </li></ul><ul><li>Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné </li></ul><ul><li>Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný </li></ul><ul><li>Prohlášení o přístupnosti webových stránek </li></ul>
 8. 8. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. </li></ul><ul><li>používat atribut alt u obrázků, obrázkových map, obrázkových tlačítek formulářů </li></ul><ul><li>CAPTCHA se zvukovým výstupem </li></ul><ul><li>povinné pravidlo </li></ul>
 9. 9. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. </li></ul><ul><li>video nebo audio záznamy musí mít textovou alternativu </li></ul><ul><ul><li>textový přepis záznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>textové titulky </li></ul></ul><ul><li>povinné pravidlo </li></ul>
 10. 10. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem. Podmíněně povinné pravidlo.
 11. 11. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat. </li></ul><ul><li>hlasová čtečka nerozpozná co je v grafickém výstupu „vpravo“ nebo „vlevo“ </li></ul><ul><li>díky trendu oddělení formy od obsahu není možné bez grafického výstupu rozpoznat </li></ul><ul><li>co je „menší“ a co je „větší“ </li></ul><ul><li>pokud nejsou používány významové = sémantické značky (např. strong, em) nelze </li></ul><ul><li>rozeznat tučné písmo </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 12. 12. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení. </li></ul><ul><li>označujte odkazy podtržením </li></ul><ul><li>nezapomínejte na formuláře (povinné položky označujte např. hvězdičkou a ne jen barvou) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 13. 13. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně kontrastní, pokud text nese významové sdělení. </li></ul><ul><li>označujte odkazy podtržením </li></ul><ul><li>nezapomínejte na formuláře (povinné položky označujte např. hvězdičkou a ne jen barvou) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>Kód je třeba buď kompletně předělat a pozicovat jednotlivé prvky za pomocí CSS (a tím dosáhnout toho, že obsah stránky bude v kódu hned na začátku nebo hned za hlavním menu) nebo na začátek kódu přidat odkaz umožňující přeskočit rovnou na vlastní obsah dané stránky. Ten odkaz nemusí být vidět nikde jinde než v kódu – je určen především pro nevidomé, aby jim čtečka nemusela sáhodlouze předčítat všechny kusy kódu, které předcházejí vlastnímu obsahu, ale aby uměli přeskočit rovnou na hlavní sdělení.
 14. 14. Koho se přístupnost týká Obsah stránek musí být dostupný a čitelný <ul><li>Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. </li></ul><ul><li>umožněte uživatelům zvětšovat písmo </li></ul><ul><li>myslete na to, že málokdo ví, že si může text zvětšovat </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 15. 15. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení. </li></ul><ul><li>nepočítejte s tím, že uživatel používá myš nebo klávesnici, že má (barevný) monitor, tiskový nebo zvukový výstup, konkrétní operační systém nebo prohlížeč </li></ul><ul><li>„ optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 při rozlišení 1024 x 768“ </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 16. 16. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením. </li></ul><ul><li>pokud uveřejňujete informace jinak než v (X)HTML, upozorněte na to uživatele </li></ul><ul><li>(v prohlášení o přístupnosti) </li></ul><ul><li>soubory zveřejňujte ve standardních formátech </li></ul><ul><li>nabídněte alternativu k potřebnému SW (wordviewer, soubory v pdf apod.) </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 17. 17. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Načtení nové webové stránky či přesměrování je možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře. </li></ul><ul><li>nepoužívejte pop-up </li></ul><ul><li>nepoužívejte automatické přesměrování v žádném jiném než prvním kroku </li></ul><ul><li>nabízejte kontextové informace „chytře“ </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 18. 18. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče je možné, jen když uživatel aktivuje odkaz nebo odešle formulář, a to pouze v odůvodněných případech. Pokud je webová stránka načtena do nového okna prohlížeče, je na to uživatel předem upozorněn. </li></ul><ul><li>nikdy neotevírejte nová okna bez předchozího upozornění </li></ul><ul><li>snažte se neotevírat nová okna – uživatel neuteče (naopak, v novém okně mu nebude </li></ul><ul><li>fungovat tlačítko Zpět) </li></ul><ul><li>vhodné použití je např. u kontextových informací </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 19. 19. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Na webové stránce nedochází rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. </li></ul><ul><li>reklamy a upozornění by neměly blikat, pulzovat nebo kmitat na obrazovce častěji </li></ul><ul><li>než třikrát za sekundu (nebezpečí nastartování např. epileptického záchvatu) </li></ul><ul><li>značka <blink> nesmí být použita vůbec (není možné nijak kontrolovat nebo nastavit </li></ul><ul><li>frekvenci blikání) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 20. 20. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost. </li></ul><ul><li>osobám s kognitivními poruchami (poruchy soustředění) může opakovaný zvuk </li></ul><ul><li>způsobit problémy </li></ul><ul><li>pokud musíte zvuk (např. na pozadí) nutně použít, nabídněte dostatečně jasný a </li></ul><ul><li>srozumitelný mechanismus jak zvuk vypnout nebo ztišit (pouze zvuk na stránce, </li></ul><ul><li>nesmíte zasahovat do nastavení zvuku v počítači) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 21. 21. Koho se přístupnost týká Práci s webovou stránkou řídí uživatel <ul><li>Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout. </li></ul><ul><li>nabídněte dost času </li></ul><ul><li>informujte uživatele kolik času mu zbývá </li></ul><ul><li>pokud to není nutné (časově omezená aukce, soutěž, e-learning test), dovolte časový </li></ul><ul><li>limit úplně vypnout nebo prodloužit </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 22. 22. Koho se přístupnost týká Informace musí být srozumitelné a přehledné <ul><li>Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje. </li></ul><ul><li>snažte se nepoužívat odbornou terminologii (nebo ji aspoň vysvětlete) </li></ul><ul><li>používejte krátké, jednoduché a jednoznačné věty </li></ul><ul><li>vaši návštěvníci (většinou) nejsou odborníci </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 23. 23. Koho se přístupnost týká Informace musí být srozumitelné a přehledné <ul><li>Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků. </li></ul><ul><li>důsledně čleňte text na menší obsahové bloky </li></ul><ul><li>používejte nadpisy (<h2> – <h6>) a odstavce (<p>) </li></ul><ul><li>čleňte nejen text, ale i složité formuláře (<fieldset> na menší bloky, <legend> pro </li></ul><ul><li>jejich popis) </li></ul><ul><li>dodržujte pravidlo i u dlouhých výběrových polí (formulářový prvek <select>) – dělte položky do logických celků (<optgroup>) a ty označujte popisky (<label>) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 24. 24. Koho se přístupnost týká Informace musí být srozumitelné a přehledné <ul><li>Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu. </li></ul><ul><li>typické členění kódu je: hlavička, menu, hlavní obsah, patička </li></ul><ul><li>hlavička, menu a patička se opakují (a často vůbec nemění) </li></ul><ul><li>umožněte uživateli přeskočit tyto bloky (hlavička, navigace) a dostat se přímo k hlavnímu obsahu </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 25. 25. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Navigace musí být srozumitelná a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena. </li></ul><ul><li>používejte jednotnou grafickou úpravu </li></ul><ul><li>v rámci webu mějte vždy stejné nebo velmi podobné navigační mechanismy </li></ul><ul><li>oddělte navigaci od obsahu (vizuálně) a nadepište ji (nadpis <h2> - <h6>) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 26. 26. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku. </li></ul><ul><li>uživatel musí mít přehled kde se zrovna nachází (mohl přijít z vyhledávače) </li></ul><ul><li>vždy musí mít možnost jít na titulní stránku webu </li></ul><ul><li>pokud používáte rámy, odkaz na titulní stranu uvádějte vždy </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 27. 27. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce. </li></ul><ul><li>mapa webu a vyhledávání je důležitá nejen pro postižené </li></ul><ul><li>odkaz na mapu webu a vyhledávací políčko nabízejte na každé stránce webu </li></ul><ul><li>pro malé weby není nutné mapu a vyhledávání implementovat </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 28. 28. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu. </li></ul><ul><li>název (<title>) je důležitý nejen pro postižené, ale i pro běžné návštěvníky (např. </li></ul><ul><li>kvůli výsledkům vyhledávání ve vyhledávačích) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 29. 29. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>U každého formulářového prvku musí být přítomen popisek vystihující požadovaný obsah. </li></ul><ul><li>jednotlivé prvky formulářů důsledně popisujte pomocí značky <label> </li></ul><ul><li>přiřazujte popisky pomocí vazebních atributů (<for> a <id>) </li></ul><ul><li>na přístupnost formulářů se často zapomíná </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 30. 30. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit. </li></ul><ul><li>oznamte chybu co nejblíže začátku stránky </li></ul><ul><li>pokud možno ji oznamte i přímo u chybně vyplněné položky </li></ul><ul><li>nabídněte možnou příčinu problému a možné řešení </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 31. 31. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Pokud odkaz vede na soubor, musí být odkaz doplněn sdělením o typu a velikosti tohoto souboru. </li></ul><ul><li>Snažte se uvádět vhodný text přímo v odkazu. </li></ul><ul><li>Pokud to nejde, popisujte cíl odkazu za pomoci „přímo souvisejícího textu“ (okolí </li></ul><ul><li>odkazu) je např. nejbližší věta, odstavec, položka seznamu nebo buňka tabulky </li></ul><ul><li>Pokud nejde ani to, použijte popisek odkazu (atribut title značky <a>) </li></ul><ul><li>Chybně: „Pokud vás zajímá mail na starostu, klikněte sem . </li></ul><ul><li>Správně : „Na této stránce naleznete kontakt na starostu obce .“ </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 32. 32. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Pokud odkaz vede na soubor, musí být odkaz doplněn sdělením o typu a velikosti tohoto souboru. </li></ul><ul><li>Snažte se uvádět vhodný text přímo v odkazu. </li></ul><ul><li>Pokud to nejde, popisujte cíl odkazu za pomoci „přímo souvisejícího textu“ (okolí </li></ul><ul><li>odkazu) je např. nejbližší věta, odstavec, položka seznamu nebo buňka tabulky </li></ul><ul><li>Pokud nejde ani to, použijte popisek odkazu (atribut title značky <a>) </li></ul><ul><li>Chybně: „Pokud vás zajímá mail na starostu, klikněte sem . </li></ul><ul><li>Správně : „Na této stránce naleznete kontakt na starostu obce .“ </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 33. 33. Koho se přístupnost týká Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné <ul><li>Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. </li></ul><ul><li>Nepoužívejte rámy </li></ul><ul><li>Když už je musíte použít (občas mají své opodstatnění), snažte se je udělat </li></ul><ul><li>maximálně přístupné a použitelné </li></ul><ul><li>Pojmenovávejte rámy podle jejich skutečného obsahu, uvádějte odkaz na titulní stranu </li></ul><ul><li>Počítejte s tím, že uživatel se přes vyhledávač může dostat jen k obsahu </li></ul><ul><li>jednoho konkrétního rámu (neuvidí navigaci) </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 34. 34. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Pokud jsou sémantické značky použity pro formátování obsahu, musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu. </li></ul><ul><li>Mějte čistý kód, hlasové výstupy s ním umí pracovat! </li></ul><ul><li>Neformátujte vzhled za pomoci sémantiky </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 35. 35. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení. </li></ul><ul><li>Mějte čistý kód, hlasové výstupy s ním umí pracovat! </li></ul><ul><li>Čtečky nemusí být tak tolerantní jako webové prohlížeče </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 36. 36. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. </li></ul><ul><li>Uvádějte v hlavičce hlavní jazyk stránky (xml:lang, lang) </li></ul><ul><li>Čtečky se podle tohoto atributu řídí při interpretaci obsahu </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 37. 37. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí být výstižné. </li></ul><ul><li>Čtečky umí pracovat s celkovou strukturou stránky (např. obsah stránky tvořený </li></ul><ul><li>nadpisy) </li></ul><ul><li>Stejně tak se seznamy – čtečky mají určité postupy jak usnadnit jejich „prohlížení“, </li></ul><ul><li>pokud nebudou korektně vyznačeny, uživatel může mít problémy s orientací </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 38. 38. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců. </li></ul><ul><li>Pokud používáte tabulkový layout, nic neřešte </li></ul><ul><li>Pokud je tabulka tabulkou, měla by být záhlaví sloupců/řádků označena (<th>) </li></ul><ul><li>Pomocná zařízení tyto prvky používají předtím, než prezentují obsažená data </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 39. 39. Koho se přístupnost týká Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný <ul><li>Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava. </li></ul><ul><li>Pomocná zařízení prezentují většinou obsah tabulek po řádcích </li></ul><ul><li>Pokud se spolehnete pouze na vzhled a rozdělíte obsah jedné buňky do dvou řádků </li></ul><ul><li>(ale opticky zajistíte aby spolu data souvisela), čtečka nejspíš bude data prezentovat </li></ul><ul><li>nekorektně </li></ul><ul><li>Pomocná zařízení tyto prvky používají předtím, než prezentují obsažená data </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 40. 40. Koho se přístupnost týká Prohlášení o přístupnosti webových stránek <ul><li>Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení. </li></ul><ul><li>V prohlášení uveďte míru přístupnosti (označte nepřístupné části) </li></ul><ul><li>Uveďte kontakt na webmastera </li></ul><ul><li>Odkazujte na něj z každé stránky </li></ul><ul><li>Povinné pravidlo. </li></ul>
 41. 41. Koho se přístupnost týká Prohlášení o přístupnosti webových stránek <ul><li>Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 neuplatní, uveřejní tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění. </li></ul><ul><li>V prohlášení uveďte míru přístupnosti (označte nepřístupné části) </li></ul><ul><li>Podmíněně povinné pravidlo. </li></ul>
 42. 42. Atestační středisko EQUICA Rubeška 216 180 00, Praha 8 – Vysočany www.equica.cz/atestacni-stredisko Vladimír Matějíček [email_address] +420 724 101 555 http://pristupnost.inspirative.cz/ Prezentace bude uvedena na: http://www. slideshare . net /equica

×