Equica - eVize 2007 - Přístupnost webových stránek

1,132 views

Published on

Bezbariérový (přístupný) web z pohledu zákonné povinnosti orgánů veřejné správy v přednášce pro Atestační středisko Equica (www.equica.cz) na konferenci eVize, konané v rámci veletrhu Invex 2007.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Equica - eVize 2007 - Přístupnost webových stránek

 1. 1. Přístupný web - nová povinnost měst a obcí - Vladimír Matějíček Atestační středisko Equica 24. 10. 2007
 2. 2. Přístupný web <ul><li>Zákonná povinnost v ČR a ve světě </li></ul><ul><li>Koho se přístupnost týká? </li></ul><ul><li>Nároky na přístupnost </li></ul><ul><li>Úroveň webů veřejné správy </li></ul><ul><li>Vyhlídky </li></ul><ul><li>Další povinnosti veřejnosprávních webů </li></ul><ul><li>Diskuze </li></ul>
 3. 3. I. Zákonná povinnost v ČR <ul><li>Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy </li></ul><ul><li>Novela ze dne 15. 3. 2006 v § 5, odst. 2, písmeno f) uvádí: </li></ul><ul><ul><li>[orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny] </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis.“ </li></ul></ul><ul><li>Platnost úpravy je k 1. 1. 2008 </li></ul>
 4. 4. I. Zákonná povinnost ve světě <ul><li>USA </li></ul><ul><ul><li>American with Disabilities Act (1990) </li></ul></ul><ul><ul><li>Section 508, Rehabilitation Act (1998) </li></ul></ul><ul><li>Velká Británie </li></ul><ul><ul><li>Disability Discrimination Act (1995, 2001) </li></ul></ul><ul><li>Webové standardy </li></ul><ul><ul><li>Web Content Accessibility Guidelines (verze 1.0 – 1999) = WCAG 1.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Web Content Accessibility Guidelines (verze 2.0 – 2007?) = WCAG 2.0 </li></ul></ul>
 5. 5. I. Zákonná povinnost v EU <ul><li>Lisabonská strategie a navazující dokumenty </li></ul><ul><ul><li>eEurope 2002: Action Plan </li></ul></ul><ul><ul><li>eEurope2005: An Information Society for All </li></ul></ul><ul><ul><li>i2010: European Information Society for Growth and Employment </li></ul></ul><ul><li>Povinnost v rámci EU </li></ul><ul><ul><li>Není stanovena </li></ul></ul><ul><ul><li>Je doporučeno respektovat pravidla WCAG 2.0 s ohledem na národní specifika </li></ul></ul><ul><li>Doporučení EU </li></ul><ul><ul><li>WCAG 2.0 (ve vývoji – poslední verze z 05/2007) </li></ul></ul><ul><li>eInclusion – Riga 2006 </li></ul><ul><ul><li>Deklarace přijetí doporučení na ministerské konferenci v Rize (06/2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>Přístupnost veřejnosprávních webů do r. 2010 </li></ul></ul>
 6. 6. I. Aktuální situace v ČR <ul><li>Best Practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu </li></ul><ul><ul><li>Skupina odborníků a zástupců MI ČR (2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klady: jsou v češtině, zohledňují české prostředí </li></ul></ul><ul><ul><li>Zápory: nerespektují metodiku WCAG, nevychází z potřeb postižených osob </li></ul></ul><ul><li>Blind Friendly Web </li></ul><ul><ul><li>Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky </li></ul></ul><ul><ul><li>Důraz na potřeby nevidomých a slabozrakých </li></ul></ul><ul><li>Výzkum v oblasti přístupnosti veřejné správy </li></ul><ul><ul><li>Veřejná zakázka ve vědě a výzkumu MI ČR (2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cíle: zjištění potřeb postižených osob, revize stávajících pravidel a jejich přiblížení metodice WCAG 2.0, zjištění finančních dopadů na veřejnou správu </li></ul></ul><ul><ul><li>Výstupy: nová pravidla přístupnosti ( www.pravidla-pristupnosti.cz ) </li></ul></ul>
 7. 7. II. Koho se přístupnost týká? <ul><li>Počet uživatelů internetu v ČR přesáhl v r. 2007 polovinu populace nad 15 let* </li></ul><ul><li>Nejčastěji je internet využíván*: </li></ul><ul><ul><li>ke komunikace elektronickou poštou </li></ul></ul><ul><ul><li>k vyhledávání praktických informací a nových poznatků </li></ul></ul><ul><ul><li>jako zdroj zpravodajství </li></ul></ul><ul><li>1 200 000 osob v ČR </li></ul><ul><ul><li>Počet zdravotně postižených občanů v ČR až 1,2 mil osob (ČSÚ) </li></ul></ul><ul><li>10 % populace </li></ul><ul><ul><li>V evropské populaci se postižení vyskytuje u cca 10 % lidí </li></ul></ul><ul><li>Stárnoucí populace </li></ul><ul><ul><li>Přibližně polovina lidí nad 65 let trpí nějakou formou zdravotního postižení </li></ul></ul><ul><li>* zdroj: Internet v České republice, výzkum společnosti Factum Invenio z r. 2007 </li></ul>
 8. 8. II. Kdo všechno je postižený? <ul><li>Dlouhodobé postižení </li></ul><ul><ul><li>vrozené, získané </li></ul></ul><ul><li>Krátkodobé znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>zlomená ruka, vedlejší příznaky léků </li></ul></ul><ul><li>Problémy vysokého věku </li></ul><ul><ul><li>zrak, sluch, koordinace pohybů </li></ul></ul><ul><li>Technické vybavení </li></ul><ul><ul><li>počítač bez myši, PDA/mobil, pomalé připojení, nestandardní SW, „vybledlý“ monitor </li></ul></ul><ul><li>Okolnosti dané místem </li></ul><ul><ul><li>slunce svítící na monitor, hluk v místnosti </li></ul></ul>
 9. 9. II. Typy postižení <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>úplná / částečná nevidomost, vada zraku (barvoslepost, dalekozrakost, zelený zákal), nevyhovující technické vybavení </li></ul></ul><ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>úplná hluchota, zbytky sluchu, hlučné prostředí, chybějící zvukový výstup </li></ul></ul><ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>fyzické omezení hybnosti, motorická porucha </li></ul></ul><ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>„ dys“ poruchy, mentální postižení, snížená inteligence, problémy s pamětí </li></ul></ul><ul><li>Technický nebo technologický handicap </li></ul><ul><ul><li>alternativní SW (prohlížeče, operační systémy), alternativní HW </li></ul></ul>
 10. 10. III. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>Text se dá zvětšovat a zmenšovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lze upravit barevnost a kontrast </li></ul></ul><ul><ul><li>Barvy mají vysoký kontrast </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázky mají vysoké rozlišení </li></ul></ul><ul><ul><li>Informace jako text (text není v obrázcích) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vhodná vnitřní struktura kódu </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsah na začátku stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzistentní navigace a vzhled napříč celým webem </li></ul></ul>
 11. 11. III. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>Obtíže s porozuměním „mluvené češtině“ (přirozenému jazyku) – mateřštinou je znaková řeč </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednoduché vyjadřování </li></ul></ul><ul><ul><li>Krátké strukturované texty </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysvětlující obrázky a ikony </li></ul></ul><ul><ul><li>Přepisy audiozáznamů do textové podoby </li></ul></ul><ul><ul><li>Titulky ve videozáznamech </li></ul></ul>
 12. 12. III. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>Obtíže s používáním konkrétních vstupních zařízení (např. myš) </li></ul></ul>
 13. 13. III. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Kognitivní potíže: problémy s textem míchajícím např. různé velikosti písmen, jejich barvu nebo druh </li></ul></ul><ul><ul><li>Dyslexie: problémy s dlouhými souvislými texty, s texty psanými velkými písmeny, s malými mezerami mezi odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>Poruchy pozornosti: vadit mohou zvuky a obrazové signály (obrázky, video, blikání), které nelze vypnout </li></ul></ul><ul><ul><li>Intelektový deficit: používání cizích slov, složité uspořádání informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Epilepsie: blikání při určité frekvenci může vyvolat i záchvat </li></ul></ul>
 14. 14. III. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Technické nebo technologické znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>Web jako takový by neměl předpokládat použití nějakého technologického prvku – ať už HW nebo SW </li></ul></ul><ul><ul><li>Problémy: </li></ul></ul><ul><ul><li>chybějící klávesnice nebo myš </li></ul></ul><ul><ul><li>pomalé připojení k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>chybějící zvukový výstup </li></ul></ul><ul><ul><li>pomalý počítač (nezvládá např. video) </li></ul></ul><ul><ul><li>chybějící doplňky prohlížečů (Flash, video-player) </li></ul></ul><ul><ul><li>jiný prohlížeč </li></ul></ul>
 15. 15. IV. Úroveň webů veřejné správy <ul><li>Jak je na tom veřejná správa? </li></ul><ul><ul><li>Ministerstva: weby velkých institucí se zlepšují (viz různé studie, např. Dobrý web – Přístupnost státní správy z r. 2004 a Studie webových stránek politických stran z r. 2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>Města, obce, úřady: technická úroveň se zvyšuje, na přístupnost se však zapomíná </li></ul></ul><ul><ul><li>Úřady: přístupnost většinou vůbec neřeší </li></ul></ul>
 16. 16. V. Vyhlídky <ul><li>Novela 365/2000 jaro 2006 </li></ul><ul><li>Nová pravidla léto 2007 </li></ul><ul><li>Prováděcí předpis zima 2007 (?) </li></ul><ul><li>Povinná přístupnost leden 2008 </li></ul><ul><li>Přístupné weby 2010 (?) </li></ul>
 17. 17. V. Vyhlídky <ul><li>Bude to stát peníze </li></ul><ul><ul><li>úprava webu </li></ul></ul><ul><ul><li>úprava již zveřejněných dokumentů </li></ul></ul><ul><li>Tvůrci webů to nedělají </li></ul><ul><ul><li>veřejnosprávní zadavatel musí přístupnost aktivně vyžadovat a prosazovat </li></ul></ul><ul><li>Jak si přístupnost ověřit? </li></ul><ul><ul><li>volně dostupné nástroje na webu </li></ul></ul><ul><ul><li>audit přístupnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>ověření shody webu se zákonnými povinnostmi </li></ul></ul>
 18. 18. VI. Další povinnosti webů VS <ul><li>Nediskriminace v přístupu k informacím </li></ul><ul><ul><li>přístupnost </li></ul></ul><ul><li>Zákonná povinnost </li></ul><ul><ul><li>elektronická podatelna </li></ul></ul><ul><ul><li>elektronická úřední deska </li></ul></ul><ul><ul><li>povinně zveřejňované informace </li></ul></ul><ul><li>Nepovinné informace s preventivním účinkem </li></ul><ul><ul><li>informačně obsažný web </li></ul></ul>
 19. 19. VII. Informační obsažnost <ul><li>Smysl informačně obsažného webu </li></ul><ul><ul><li>transparentnost </li></ul></ul><ul><ul><li>otevřenost </li></ul></ul><ul><ul><li>připravenost k diskusi </li></ul></ul><ul><li>Jak toho dosáhnout </li></ul><ul><ul><li>aktivní zveřejňování informací </li></ul></ul><ul><ul><li>informace OÚ/MÚ </li></ul></ul><ul><ul><li>informace o činnosti OÚ/MÚ </li></ul></ul><ul><ul><li>politiky města </li></ul></ul><ul><ul><li>činnost zastupitelstva, rady, výborů, komisí </li></ul></ul>
 20. 20. Diskuze Děkuji za pozornost Vladimír Matějíček Atestační středisko Equica [email_address] www.equica.cz
 21. 21. E-vize : Equica <ul><li>Optimalizace nákladů VS pomocí ICT </li></ul><ul><li>Čt 25.10.07 - 9.00 – 12.00 </li></ul><ul><ul><li>Kvalita a výkonnost – výzva pro veřejnou správu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalita řízení ve veřejné správě </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektové a procesní řízení </li></ul></ul><ul><ul><li>Definice potřeb – funkcionalita a zastupování potřeb zákazníka </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalizace nákladů a zdroje financování </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační systémy: ISK – případová studie </li></ul></ul><ul><ul><li>Řízení VS: Regionální a metropolitní sítě </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace se subjekty: Optimalizace datového a hlasového řešení </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace s občany: Web a standardy </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace s občany: O2 SMS Asistent veřejné správy </li></ul></ul>

×