• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Equica - eVize 2007 - Atestace ISVS
 

Equica - eVize 2007 - Atestace ISVS

on

 • 1,753 views

Atestace informačních systémů veřejné správy (ISVS) - teoretický úvod a praktické zkušenosti atestačních odborníků Atestačního střediska Equica (www.equica.cz).

Atestace informačních systémů veřejné správy (ISVS) - teoretický úvod a praktické zkušenosti atestačních odborníků Atestačního střediska Equica (www.equica.cz).

Statistics

Views

Total Views
1,753
Views on SlideShare
1,752
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Equica - eVize 2007 - Atestace ISVS Equica - eVize 2007 - Atestace ISVS Presentation Transcript

  • Atestace informačních systémů veřejné správy - problematika a praktické zkušenosti - Vladimír Matějíček Atestační středisko Equica 24. 10. 2007
  • Atestace ISVS
   • Atestace ISVS
   • Dlouhodobé řízení
   • Atestace dlouhodobého řízení
   • Referenční rozhraní
   • Atestace referenčního rozhraní
   • Co je a co není ISVS?
   • Diskuze
  • I. Atestace ISVS
   • Předmět atestace
    • Dlouhodobé řízení ISVS (informační koncepce úřadu – týká se všech ISVS) = atestace dlouhodobého řízení (DŘ) .
    • Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní (týká se jednotlivých ISVS) = atestace referenčního rozhraní (RR) .
   • Zákonná úprava
    • zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy (ISVS)
    • novelizován zákonem č. 81/2006 Sb.
   • Prováděcí předpisy
    • vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní
    • vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o ISVS
    • vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS
    • vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS
  • I. Atestace ISVS – proč vlastně
   • K čemu to všechno je?
    • dlouhodobé řízení ISVS
    • - informační koncepce – upravuje dlouhodobé cíle a obecné principy při všech činnostech souvisejících se všemi ISVS
    • - provozní dokumentace – vytvářena na základě (a v souladu s) informační koncepce zvlášť pro každý ISVS
    • referenční rozhraní
    • - způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní (týká se jednotlivých ISVS)
  • II. Dlouhodobé řízení ISVS
   • Informační koncepce
   • Co má obsahovat informační koncepce?
    • charakteristiky spravovaných IS a předpokládané změny
    • výhled do budoucna (záměry na pořízení nebo vytvoření nových)
    • dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality
    • dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti
    • postupy při vyhodnocování dodržování IK
    • postupy při provádění změn IK
    • zásady pro správu IS s postupy pro jejich naplnění
    • financování IS
    • funkční zařazení zaměstnance zodpovědného za naplňování IK
  • II. Dlouhodobé řízení ISVS
   • Provozní dokumentace
   • Bezpečnostní dokumentace IS
   • Systémová příručka
   • Uživatelská příručka
   • Poznámky
    • provozní (bezpečnostní) dokumentace může být zpracována pro více IS
  • II. Dlouhodobé řízení ISVS
   • Bezpečnostní dokumentace
   • Bezpečnostní politika IS
   • Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému
   • Poznámky
    • k atestaci se předkládá pouze Bezpečnostní politika IS
  • III. Atestace dlouhodobého řízení
   • Atestace
    • stanovení shody dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zákona
    • č. 365/2000 Sb.
    • atest je vydáván souhrnně pro všechny ISVS orgánu veřejné správy
    • povinnost zpracovat dokumenty nastává k 1.1.2009
    • povinnost atestovat dokumenty vzniká k 1.1.2010
   • Atestované dokumenty
    • Informační koncepce
    • Bezpečnostní politika IS (provozní dokumentace)
  • III. Atestace dlouhodobého řízení
   • Postup při atestaci
    • Žadatel o atestaci předloží Atestačnímu středisku Informační koncepci a provozní dokumentaci (Bezpečnostní politiku) ke všem provozovaným ISVS
    • Atestační středisko posoudí vlastnosti předložené dokumentace
    • V případě zjištění nedostatků je možné je odstranit
    • Zjištěné údaje jsou zaznamenávány do protokolu o provedené zkoušce
    • V případě splnění všech požadavků (případně odstranění zjištěných nedostatků) je vydán žadateli atest
    • Atest se vystavuje max. na 5 let (vychází z platnosti informační koncepce)
  • III. Atestace dlouhodobého řízení
   • Co se při atestaci posuzuje
    • úplnost informační koncepce a provozní dokumentace
    • srozumitelnost, přehlednost textu a jeho logická konzistence
    • kvalita konkrétních řešení
    • vyhodnocování dodržování informační koncepce
    • přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce
   • Příklady informačních koncepcí
    • IK ústředního orgánu veřejné správy
    • IK obce s rozšířenou působností
    • IK obce s pověřeným obecním úřadem
    • IK obce s výkonem přenesené působnosti v základním rozsahu
    • http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3768
  • IV. Referenční rozhraní
   • Co je referenční rozhraní (RR)
    • ze zákona: sdílené a bezpečné rozhraní ISVS jako souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS
    • pro lidi: rozhraní přes které komunikují 2 různé informační systémy a všechny příslušející náležitosti
    • stanoví a spravuje jej MV ČR
    • OVS jsou povinny zajistit , aby vazby jimi provozovaných IS na jiné IS byly uskutečňovány prostřednictvím RR
  • IV. Referenční rozhraní
   • Vazba - charakteristika
    • Povinné uvedení v IS o ISVS:
    • vazba je uskutečnitelná pouze pokud je ISVS uveden v IS o ISVS,
    • kde jsou uvedeny údaje o jeho dostupnosti a obsahu
    • Povinné používání vyhlášených datových prvků:
    • vazba je uskutečnitelná pouze s použitím datových prvků vyhlášených prostřednictvím IS o DP (informační systém o datových prvcích)
    • Povinné vytváření záznamů:
    • vazba je uskutečnitelná pouze pokud jsou o událostech spojených s realizací vazby vytvářeny záznamy a tyto záznamy jsou uchovávány
  • IV. Referenční rozhraní
   • Údaje pro IS o ISVS
    • Technická dokumentace služby
    • - URL dokumentace služby
    • - URL bezpečnostní politiky služby
    • - URL popisu služby
    • Identifikace datových prvků
    • - datové prvky jsou IS o ISVS automatizovaně vybrány z popisu služby
    • - seznam je možné ručně doplnit o prvky z IS o ISVS (návaznost na ISDP)
  • IV. Referenční rozhraní
   • Provoz referenčního rozhraní
    • V případě změn aktualizovat údaje v IS o ISVS .
    • Sledovat vyhlášené datové prvky a udržovat datové prvky použité při realizaci v souladu s obsahem ISDP .
    • Dokumentovat a uchovávat logy (události spojené s realizací vazby).
    • Zajistit atestaci RR nejpozději k 1.1.2009 .
  • V. Atestace referenčního rozhraní
   • Atestace
    • Stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní s požadavky zákona
    • č. 365/2000 Sb. a prováděcích předpisů
    • Atest je vydáván pro každý ISVS zvlášť.
   • Postup
    • Žadatel : předá údaje do ISVS a uzavře smlouvu s vybraným atestačním střediskem.
    • Atestační středisko (AS) : provede praktické posouzení vazby ISVS.
    • Žadatel : odstraní nedostatky v rámci posuzování vazby (pokud byly nějaké zjištěny).
    • Atestační středisko (AS) : vydá protokol o provedené zkoušce a (ne)vydá příslušný atest.
  • V. Atestace referenčního rozhraní
   • Atestace – posuzování (jak se shoda posuzuje)
    • Informace
    • - AS čerpá informace o vazbě z IS o ISVS a o datových prvcích z ISDP
    • Praktická zkouška :
    • - AS požádá o službu ISVS (při některých nebo všech možných postupech)
    • - AS obdrží službu / chybové hlášení apod.
    • - AS porovná výsledek s dokumentací v IS o ISVS
  • V. Atestace referenčního rozhraní
   • Atestace – posuzování (co se posuzuje)
    • Odpovědi ISVS na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení (pokud k nim dojde) s dokumentací služby.
    • Realizace vazby s dokumentací služby.
    • Zajištění bezpečnosti služby a rozsahu přístupových oprávnění (i jejich omezení) pro jednotlivé uživatele s bezpečnostní politikou sužby.
    • Soulad datových prvků s datovými prvky vyhlášenými v ISDP.
  • VI. Co je a co není ISVS?
   • Jak určit ISVS?
    • ISVS je uveden v právních předpisech
    • - zákon přímo upravuje vedení IS, jako ISVS jej označuje a přímo odkazuje na zákon č. 365/2000
    • - zákon upravuje vedení konkrétního registru = evidence, rejstřík apod., označuje jej jako ISVS (ale v názvu není exaktně uvedeno „informační systém“ nebo „systém“) a odkazuje na zákon č. 365/2000
    • - zákon upravuje vedení konkrétního registru nebo IS, označuje jej jako ISVS, ale neodkazuje na zákon č. 365/2000
    • - zákon upravuje vedení ISVS, ale jako ISVS jej výslovně neoznačuje
    • ISVS bez úpravy v právních předpisech
    • - vedení ISVS nemusí být výslovně upraveno zvláštním právním předpisem (např. evidence držitelů psů)
  • VI. Co je a co není ISVS?
   • Co není kritériem pro určení ISVS?
    • Dostupnost
    • - není podstatné, zda se jedná o veřejný nebo neveřejný ISVS
    • Outsourcing
    • - není podstatné, zda systém provozuje přímo úřad nebo jiným subjektem
   • Co není ISVS?
    • Provozní ISVS
    • Provozní SW (operační systém, webový prohlížeč, e-mailový klient, textový nebo tabulkový editor)
    • Webové stránky
    • SW pro elektronickou podatelnu, spisovou službu
  • VI. Co je a co není ISVS?
   • Jak určit ISVS?
    • Ohrozí nefunkčnost IS povinnosti plynoucí z kompetencí daného OVS?
    • Jsou v IS uloženy údaje o vykonávané správné činnosti (nebo údaje pro podporu této činnosti)?
    • §3 zákona č. 365/2000 Sb. určuje na které ISVS se tento zákon vztahuje
   • Typické ISVS u obcí
    • Evidence pokut
    • Evidence poplatků
    • Evidence obyvatel
    • Evidence držitelů psů
    • Elektronická podatelna
    • Elektronická spisová služba
  • VI. Co je a co není ISVS?
   • ISVS v informační koncepci
    • 3 role OVS ve vztahu k ISVS
    • - správce : IK povinně zahrnuje pouze ISVS u nichž je OVS správcem daného IS
    • - provozovatel : provozovatelem může být jakýkoli subjekt (pokud to jiný zákon nevylučuje)
    • - uživatel : OVS může vystupovat i v roli uživatele ISVS
    • V IK tak musí být uvedeny ISVS jejichž je OVS správce a mohou být uvedeny ISVS u nichž je provozovatelem nebo uživatelem.
  • VI. Co je a co není ISVS?
   • Provozní informační systémy
    • Provozní ISVS zajišťují informační činnost nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví nebo správu majetku, a nesouvisejí přímo s výkonem veřejné správy.
    • Příklady:
    • - účetní programy
    • - IS pro správu majetku
    • - evidence docházky zaměstnanců
    • - evidence došlých faktur
    • - další
    • Při zpracovávání IK je, z hlediska praxe, snazší zahrnout do IK všechny IS (včetně provozních).
  • Diskuze Děkuji za pozornost Vladimír Matějíček Atestační středisko Equica [email_address] www.equica.cz Prezentace bude uvedena na: http:// www.slideshare.net/equica
  • E-vize : Equica
   • Optimalizace nákladů VS pomocí ICT
   • Čt 25.10.07 - 9.00 – 12.00
    • Kvalita a výkonnost – výzva pro veřejnou správu
    • Kvalita řízení ve veřejné správě
    • Projektové a procesní řízení
    • Definice potřeb – funkcionalita a zastupování potřeb zákazníka
    • Optimalizace nákladů a zdroje financování
    • Informační systémy: ISK – případová studie
    • Řízení VS: Regionální a metropolitní sítě
    • Komunikace se subjekty: Optimalizace datového a hlasového řešení
    • Komunikace s občany: Web a standardy
    • Komunikace s občany: O2 SMS Asistent veřejné správy