Primena ep u praksi

444 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primena ep u praksi

 1. 1. Primena elektronskog poslovanja u praksi kroz korake Ekonomski Fakultet Univerzitet u Kragujevcu Elektronsko poslovanje u praksi Vladimir Jelesijević -Februar 2013-
 2. 2. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -1- Predgovor Cilj ovog priručnika je da se svaki korisnik e-poslovanja upozna sa koracima koje hoće napraviti u svom poslovanju. Ovaj priručnik je urađen na osnovu najnovijih izvora i iskustva u oblasti primene informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u savremenom poslovanju. Ovaj priručnik sadrži: 1) Office banking (tzv. Off-line bankarstvo ) gde uz pomoć isključivo sopstvenog računara i uz prethodno instaliran softver za ove potrebe, možemo vršiti različite transakcije. Ovaj program se koristio ili se još uvek koristi kod svih banaka samo je različit jezik i logotip banke. I ovaj deo se odnosi na elektronsko bankarstvo; 2) On-line bankarstvo predstavlja pristup svom nalogu na zatvorenom delu web stranice ,,naše“ banke. Ovaj vid e-bankarstva ima značajne prednosti u odnosu na gore pomenutog vida off-line bankarstva, po tome što možemo pristupiti sa bilo kog računara (bez ugradnje specijalizovanog programa u te svrhe). Ali i dalje problem predstavljaju hakerski napadi, kao i različite vrste spame-ova (vrsta prevare preko e- pošte ili web u kojima se navodno vaša banka traži podatke o vašim tekućim-računima i brojevima platnih kartica); 3) E-osiguranje predstvlja upotrebu informaciono-komunikacione tehnologije u oblasti osiguravajućih delatnosti. Na ovaj način, pokaza ćemo kako se kupuje polisa osiguranja uz prethodno izračunavanje njene premije, pa tek onda popunjavanje naše saglasnosti o kupovine polise osiguranja za različite naše potrebe; 4) E-trgovina predstavlja upotrebu savremenih IKT-a u oblasti trgovine za potrebe kupoprodaje ili razmene proizvoda, usluga ili informacija. Ovde razjasnićemo kako se po nekim fazama dolazi do proizvoda na svim sajtovima različitih trgovinskih organizacija koje posluju na internetu i skoro sve su slične, samo je dizajn tih sajtova možda malo različit; 5) E-rezervacija je tzv.upotreba IKT-a za potrebe on- line rezervacije karata, hotela ili iznamljivanje vozila za turističke, poslovne ili druge potrebe. Priručnik sadrži kako se prema koracima vrši rezervacija karata ili drugih usluga, i to na skoro svim sajtovima je sličan postupak; 6) E-oglašavanje predstavlja upotrebu savremenih IKT-a za potrebe on-line marketinga/oglašavanja kao dodatak off-line marketingu. U ovom priručniku ćemo pokazati kako se prave reklame na osnovu ključnih reči i baneri (multimeddijalni oglasi) na specijalizovanim sajtovima, namenjenim u te svrhe.
 3. 3. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -2- Sadržaj 1. Office banking ................................................... 4 2. On line bankarastvo.............................................17 3. E-osiguranje ........................................................23 4. Bukiranje (rezervacija) avio karata, hotela i dodatnih usluga.....................................................29 5. E-trgovina............................................................36 6. E-uprava................................................................40 7. E-oglašavanje........................................................43
 4. 4. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -3- Office Banking Sl. 01. Kreiranje novog klijenta (partnera) Sl. 01a) Prozor u kome kreiramo novog klijenta (partnera) Kliknuti u desnom gornjem uglu prozora na ikonicu pod nazivom Dodaj novog komitenta . (crveni krug) Jednostavno unesu se podaci komitenta, obraćajući pažnju na vrstu bankovnog računa 1 : 1. Domaći tekući-račun ili računa u domaćem platnom prometu ili 2. Devizni računa-Sl. 01b) dodavanje tekućeg računa (kada se završi unos klikni na Dodaj račun). 1 Dodajemo tako što kliknemo na jednu od opcija (npr. račun u domaćem platnom prometu) i kada se završi, kliknemo na sledeću.
 5. 5. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -4- Sl.01 b) dodavanje deviznog računa Kada se završi unos(postoji i mogućnost daljeg detaljisanja) svih podataka, kliknuti na ikonicu (ljubičasti krug) Sačuvaj komitenta i zatvori ili (braon krug) ukoliko postoje još neki komitenti, kliknuti na Sačuvaj i otvori sledećeg . Da bi se proverilo, da li je izvršena evidencija komitenta, kliknuti na Adresar komitenta (crni kvadrat). Postoji mogućnost pregleda stanja na tekućim-računima sl.02, klikom sa leve strane u navigacionoj paleti na Početna strana, dobija se spisak svih tekućih-računa koje imamo. Izaberemo onaj koji hoćemo i videćemo stanje na računima.
 6. 6. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -5- Sl.02. Pregled svih računa prema vrsti tekućeg- računa Sl. 02a) Pregled stanja na dinarskom tekućem-računu
 7. 7. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -6- Sl. 02b) Stanje na deviznom tekućim-računima
 8. 8. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -7- Sl. 03. Kreiranje Naloga za plaćanje Da bi se otvorio nalog za plaćanje kliknuti na ikonicu (plavi kružić )- Nov nalog za plaćanje, i otvoriće se prozor kao na Sl.03. Prilikom popunjavanja voditi računa o tome ko je dužnik-nalogodavac (naša firma), a ko je komitent (najčešće je to prethodno uneti komitent ili komitent iz baze podataka).Komitenta unosi tako što kliknemo na padajuću listu i izaberemo komitenta (ostali podaci se automatski unose u nalog). Šifru plaćanja izaberemo u zavisnosti od vrste plaćanja, isto putem padajuće liste, navesti iznos koji želimo da uplatimo. Voditi računa o tome da li je tastatura prilagođena srpskom govornom području i gde se za razdvajanje iznosa koristi zarez (,), a na engleskom govornom području tačke (.). Prilikom unosa voditi računa o raspolagajućoj količini novca na računu. Datum valute, mora da se odnosi na predstojeće vremenske jedinice-dane, u suprotnom sistem neće izvršiti uplatu. Kada se izvrši unos podataka, kliknuti na jednu od ikonica (žuti kružić): 1. Sačuvaj nalog i zatvori (taj nalog se nalazi u okviru opcije Svi Nalozi u pripremi), 2. Sačuvaj nalog i napravi nov ili 3. Sačuvaj nalog i potpiši ( nalog se istog trenutka realizuje). Po izvršenju akcije, možemo dobiti pregled svih transakcija, tako što kliknemo na neke od ovih stavki, sa leve strane i dobiti prikaz kao na (Sl.03).
 9. 9. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -8- Sl.03a) Navigaciona paleta sa leve strane ekrana Prilikom klika na opciju Svi nalozi u pripremi (Sl.03a)) otvara se prozor sa svim nalozima koji su na čekanju za potpis (ovlašćenog lica). Ili klikom na Svi izvodi, dobijamo sve izvode koji su realizovani, odbijeni ili su na čekanju. Klikom na Svi odbijeni nalozi prikazuje odbijene naloge koje je ovlašćeno lice odbilo da potpiše iz različitih razloga (npr. netačnost podataka). Klikom na bilo koji nalog, u bilo kojoj opciji, otvara se nov prozor Pregled naloga (Sl.04.) koji može da se štampa. Sl. 04. Pregled naloga na čekanju ili Naloga u pripremi;
 10. 10. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -9- Sl.05 Izgled Naloga u po završetku unosa i memorisanja Nalog se realizuje pod uslovom: da je popunjen i potpisan od stane nadležnog lica, da ima dovoljno novca na računu kod banke i na odgovarajući datum dospeća. Nalog se izvršava u : 1. RTGS sistemu ako glasi na iznos preko 250.000,00 novčanih jedinica (javlja se i u slučaju da su plaćanja hitna); 2. u Kliring sistemu, ao račun glasi na iznos do/manje od 250.000,00 novčanih jedinica (ova vrsta plaćanja nisu hitna). Kada smo otvarali novog komitenta, rekli smo da postoje tekući i devizni račun. Prilikom plaćanja u inostranoj valuti, kreiramo Nov devizni nalog za plaćanje (Sl. 05. kružić). Kada smo to učinili, otvara nam se prozor (kao na Sl. 04.), koji popunjavamo po etapama: 1) Nalogodavac (podaci su uneti automatski ili unosimo ,,ručno“, uključujuči banku posrednika koja nam je data za međunarodna plaćanja iz padajuće liste); 2) Korisnik (unosimo podatke o primaocu ili korespodentu, poslovnom partneru, kao i o korespodentskoj banci koja izvršava devizne naloge); 3) Statistika (unosimo podatke o iznosu sredstava koje želimo da realizujemo u inostranstvu, šifru plaćanja, valuta i proviziji koja može biti:  SHA (Share)- deljenje provizije između partnera,  BEN (Beneficiary)- korisnik ili partner plaća proviziju,  Our- nalagodavac plaća proviziju.) 4) Ostalo ( unosimo podatke koji se odnose na opis u koju svrhu izvršavamo, npr. Račun za marketinške aktivnosti 01/13);
 11. 11. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -10- 5) Prikaži sve ( pre nego što kliknemo na ikonicu Sačuvaj i zatvori nalog ili Sačuvaj i kreiraj nov nalog, možemo još jednom videti unete podatke ili ih izmeniti. Sl. 06. Otvaranje naloga za devizna plaćanja
 12. 12. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -11- Sl.07. Dodavanje statistike kod kreiranja deviznog naloga za plaćanje Desnim klikom na miša u okviru tabele na slici dobijamo opciju da: dodamo novu statistiku, promenimo postojeću ili izbrišemo postojeću statistiku. Kada smo to uradili pojavljuje se prozor kao na Sl. 07.
 13. 13. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -12- Sl.07a) Izgled prozora kod dodavanja statistike kod deviznog naloga za plaćanje Statistiku unosimo u zavisnosti od vrste usluge koja se plaća (imaju ponuđene šifre plaćanja u okviru padajuće liste; opis šifre se automatski popunjava kada odaberemo željenu šifru). Ostale podatke unosimo tako što moramo uneti broj ugovora, godinu sklapanja i iznos koji plaćamo2 . Kada se završi, memoriše se (Sačuvaj i zatvori) ili se otvori nova (Sačuvaj i kreiraj nov). U okviru ostalo, unosimo neke bitne napomene (npr. Broj ugovora, dobavljač kojem plaćamo neku uslugu 12s l.) i prilažemo određeni dokumenat. 2 Kada je uključena engleski tip tastature hiljade se odvajaju pomoću zareza, a desetice tačkom. Kod srpske tastature, hiljade se odvajaju pomoću tačke, a desetice zarezom.
 14. 14. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -13- Sl.07b) Ostali podaci koji se dodaju kod novog deviznog naloga za plaćanje Prilikom završetka unosa neophodnih podataka, biramo, da li ćemo memorisati i otvoriti nov ili zatvoriti postojeći nalog za devizno plaćanje.
 15. 15. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -14-
 16. 16. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -15- Prilikom kupoprodaje deviza koje upotrebljavamo za međunarodna plaćanja biramo ikonicu na Sl. 08. – Nov nalog za kupoprodaju deviza ( crveno obeležen ). Sl.08. Kupoprodaja deviza Popunjavajući ovaj nalog unosi osnovne podatke o brojevima računa i ostale podatke (ručni unos ili putem padajuće liste). Prilikom unosa podatka o iznosu koji se razmenjuje, možemo dobiti podatke o kursu ( Kursna lista, desni ugao). Nije neophodno, osim ako nije zahtevano, da se unesu podatci u opis svrhe plaćanja i napomenu, kao i da se markira Pošalji SWIFT (kompanija koja razmenjuje valute) kopiju o razmenjenim valutama kao dokaz . Međutim, ono što je neophodno uneti podatke, jesu lični podaci o osobi koja u ime kompanije razmenjuje devize (valute). Kada se završu unos podataka, na isti način, kao i kod kreiranja prethodnih naloga možemo: Sačuvati i kreirati nov nalog za kupoprodaju, Sačuvati i zatvoriti kupoprodaju i Potpiši i sačuvati kupoprodaju. Da bi proverili da li je nalog za kupoprodaju deviza memorisan, kliknemo sa leve stane na kupovina prodaja (navigaciona paleta).
 17. 17. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -16- Sl.08a) Pregled kupoprodaje deviza
 18. 18. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -17- On-line banking On-line banking se odvija na zatvorenom sajtu, određene banke. Obično predviđena kao posebna stranica, na kojoj se unose podaci o korisniku i šifra korisnika koju je prethodno dobijo/la od banke3 . Sl.09. Izgled zatvorenog dela sajta posle unosa neophodnih podataka Ispod logoa banke stoje stranice: početna stanica (sa sadržinom kao na Sl.09) i raspolagajuća sredstva plaćanja-tekući računi, računi štednje, platne kartice, kao i izvršena plaćanja. Kada smo pristupili zatvorenom delu sajta, možemo proveriti stanje na našem računu, promet u periodu (sve transakcije), izvesti u PDF, umanjeni ili kompresovan (ZIP) format, ili Excel-ov dokumenat. 3 Primer je demo verzija on-line bankarstva, preuzet je sa web sajta: http://www.marfinbank.rs/sr/ebanking/ebankingpersonal/pages/netpersonal.aspx
 19. 19. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -18- Sl.10. Izgled početne stranice Početna stranica sadrži opcije: moj račun(o svim sredstvima plaćanja sa prikazom raspolagajuće količine novac na računu), kursna lista, promenu lozinke, obaveštenja (banke u obliku poruke-desno), podsetnik ( Sl.11.) i pomoć.
 20. 20. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -19- Sl. 11. Kreiranje podsetnika za različite obaveze Klikom na ikonicu Podsetnik, dobijamo prozor kao na gore prikazanoj slici. Može se koristiti kao napomena za plaćanje različite obaveze, određenog datuma, prilikom pristupa sajtu banke, npr. Plaćanje računa za vodu. U okviru opcije Plaćanja (kvadrat na Sl.11), kao i kod programa Office Banking, možemo vršiti plaćanje, samo što se radi o on-line plaćanju Sl.12. Takođe, i iz podsetnika se mogu vršiti plaćanja ako se radi o napomeni za obaveze, koja se odnosi tačno na taj dan, kada smo otvorili sajt. Kada kliknemo ili na napomenu ili na plaćanja otvara se prozor(Sl.12.) sa automatski unetim podacima o nama (osim tekućeg računa, kojeg putem padajuće liste, dobijamo, sa kojim računima raspolažemo).
 21. 21. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -20- Sl.12. Popunjavanje naloga za plaćanje: (korak 1), Pregled naloga (korak 2) i izvršenje naloga (korak 3)
 22. 22. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -21- Interne transakcije obavljamo za naša plaćanja unutrašnjih obaveza. Kao npr. jedan deo preduzeća duguje drugom za usluge istraživanja tržišta. Klikom na Interne transakcije (crveni kvadrat), dobijamo prozor kao na slici 13. Prilikom unosa podataka treba vodeti računa o tome:  koje nalogodavac, a ko primalac,  sa kojeg tekućeg računa se vrši plaćanje/naplata (ukoliko postoji vise računa).
 23. 23. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -22- Sl.13. Interne transakcije: korak 1- Popunjavanje podataka, korak 2- Autorizacija naloga (unošenje šifre korisnika) i korak 3-Izvršenje
 24. 24. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -23- Klikom na kupoprodaju deviza (Sl.14), se automatski može vršiti i kupovina deviza i plaćanje obaveze. Pored prozora za unos podataka sa desne strane stoji i kursna lista sa kojom se možemo služiti prilikom kupoprodaje deviza. Takođe, ako i prethodne opcije se vrši po koracima (1,2.3). Sl.14. Kupoprodaja deviza E-osiguranje Svaka osiguravajuća kuća, nudi mogućnost web kupovine polise osiguranja za pravna lica (vlasnici preduzeća) ili fizička lica (građani). Usluge se razlikuju od osiguravajuće kuće do osiguravajuće kuće. Pokazaćemo primer4 kupovine putnog osiguranja i deo osiguranja putničkog vozila sa neophodnim podacima koji se unose. 4 Primer je skinut sa stranice www.deltagenerali.rs
 25. 25. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -24- Sl.15. Opcije prilikom izračunavanja troškova kupovine e-polise osiguranja Sve zavisi od nas, kakav paket želimo. Kada smo popunili, svaka kompanija nam nudi opcije(Sl.15) sa detaljnim specifikacijama o tome koliko ukupno taj paket osiguranja košta (premija).
 26. 26. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -25- Sl.15 a) Izračunata premija osiguranja prema našim kriterijumima
 27. 27. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -26- Sl.15b) Unošenje ličnih podataka sa pregledom potencijalnog računa poilise Sledeći korak se odnosi na vrstu plaćanja ( kartica, preko tekućeg-računa).
 28. 28. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -27- Sl.16. Dodatne opcije kod pomoći na putu
 29. 29. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -28- Bukiranje (rezervisanje) avio karata, hotela i dodatnih usluga Rezervisanje avio karata5 se vrši preko sajta avio kompanije ili turističke agencije. Takođe, se na istom tom sajtu, može vršiti i rezervacija sedišta u avionu, putno osiguranje, prtljaga, sportske opreme, itd.(Sl. 17). Sl.17. Unošenje podataka o destinaciji i našem željenom vremenu polaska/povratka Kliknimo na Manage bookings, dobijamo prozor kao na gornjoj slici. Sa desne strane vidimo detalje o letu (od-do, u jednom pravcu-povratna karta, termin odlaska-povratka, koliko odraslih putuje, dece iznad 16 godina starosti ili dece manje od 2 godine starosti). Sledeći korak je Show flight, dobijamo raspored letenja (odlazak i povratak) koji najviše odgovara, kako terminski, tako i finansijski. 5 Ovaj primer je preuzet sa web stranice www.easyjet.com
 30. 30. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -29- Sl.18. Biranje optimalnog termina letenja i povratka U desnom delu prozora vidimo trenutnu cenu, koju možemo da platimo kreditnom ili debitnom karticom. Sledeći korak je Continue, gde će izabrati opcije oko putnog osiguranja (Sl.18a)), rezervisanja sedišta, rezervisanja prtljaga, rezervisanja prostora za sportsku opremu i ukoliko smo putem neke promocije dobili poklon, unosimo kod, da bi smo ostvarili pravo na taj poklon. Sl.18a) Pop-up oglas sa ponudom putnog osiguranja
 31. 31. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -30- Sl.19. Unošenje naših zahteva prema različitim opcijama Sledećim klikom na Continue, dobijamo sledeći prozor sa mogućnošću rezervisanja hotela, kao i iznamljivanje automobile. Sl.19.
 32. 32. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -31- Sl.19a) Biranje hotelskog smeštaja i iznajmljivanje vozila prema potrebama klijenta
 33. 33. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -32- Sl.19.b) Biranje hotelskog smeštaja i iznajmljivanje vozila prema potrebama klijenta Kada izaberemo neki hotel, dobijamo dodatne informacije o toj hotelskoj sobi kao na Sl.19.b) Isto je i u slučaju iznamljivanja automobile. Sledećim klikom na Continue, popunjavamo formular vezan za naše lične podatke (osoba/e koje putuju) kao i kojom vrstom kartice vršimo plaćanje.
 34. 34. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -33- Sl.20. Unošenje ličnih podataka da bi se obavila rezervacija
 35. 35. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -34- Sl.20a) Unošenje ličnih podataka da bi se obavila rezervacija Kada unesemo naše lične podatke i naših saputnika, kliknimo na Book Now.
 36. 36. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -35- E-trgovina Da bi nešto kupovali/prodavali nešto na internet, moramo imati otvoren nalog6 . Ukoliko nemamo nalog, jednostavno se registrujemo, popunjavajući naše lične podatke. Sl.21. Registracija postojećeg korisnika/Otvaranje naloga novog kupca Kada smo to učinili, biramo proizvode koje želimo da kupimo. Izabrani proizvod možemo pogledati sa aspekta karakteristika kao na Sl.21. 6 Ovaj primer je preuzet sa stranice www.SveZaKucu.rs
 37. 37. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -36- Sl.22. Izabrani proizvod sa njegovim karakteristikama Ukoliko nama proizvod odgovara, možemo pogledati sadržaj naše ,,korpe“-Sl.23.
 38. 38. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -37- Sl.23. Izgled potrošačke korpe, Klikom na dalje, dobijamo prozor vezane, gde vršimo unošenje podataka o naručiocu. U trećem koraku vršimo izbor načina dostave vrste pakovanja. Peti korak se odnosi na vrstu plaćanja:  pouzećem (nije preporučivno zbog mogućnosti variranja cene kod dostave)  uplatnicom u banci (kada izvršimo plaćanje preko tekućeg-računa, proizvod će boiti poslat na adresu naručioca), u e-pošti dobijamo narudžbenicu sa specifikacijom naše korpe-Sl.25)  karticom (debitna ili kreditna)  preko sajta PlatiMo  preko sajta naše banke.
 39. 39. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -38-
 40. 40. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -39- Sl.24. Unošenje ličnih podataka i pregled potrošačke korpe pre naručivanja (Sl.24a)) Sl.25. Primer izgled narudžbenice koje šalje server (kod naručivanja, opcija: nalogom u banci) Pored Sl.24 nije prikazan 4 korak. U to koraku se bira način plaćanja. Preporuka je da se kod izbora vrste plaćanja koristi opcija plaćanje preko tekućeg-računa, platnom karticom, preko sajta naše banke ili sajta PlatiMo. Ali nikako putem pouzeća, iz razloga, što automatski prihvatamo proizvod /uslugu za koji moramo platiti njegovu, eventualnu promenu cena u trenutku kada se dopremi na našu adresu.
 41. 41. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -40- E-uprava Pretraga besplatnih akcija ili nekih drugih se vršimo tako što unesemo naše lične podatke u formular na stranici agencije za privatizaciju. Na ovom sajtu možemo pronaći preduzeće koja su prodata ili su u postupku prodaje, restruktuiranja i nažalost stečaja. Takođe na ovom sajtu sva preduzeća koja posluju u Srbiji objavljuju javni poziv za učestvovanje na tenderima, aukciji ili prodaji preostale imovine preduzeća u likvidaciji. I za te potrebe na ovoj web stranici7 možemo preuzeti neophodnu dokumentaciju. Sl.26. Provera stanja nosioca prava na besplatne akcije 7 Prikazani primer www.priv.rs i www.apr.gov.rs
 42. 42. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -41- Pretraga privrednih društava se vrši tako što kliknemo na formu preduzeća koju tražimo i unesemo kriterijume naše pretrage. Ukoliko je rezultat pretrage nezadovoljavajući, primenjujemo filter, odnosno prečicu istovremenim držanjem tastera Ctrl+F. Sl.27. Pretraga pravnih lica i preduzetnika po delatnosti i vlasničkoj strukturi (Sl.20a))
 43. 43. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -42- Pretraga vlasništva nad određenim preduzećem se sprovodi na stranici www.crhov.rs , na kojoj se na levoj strani nalazi statistika vlasništva preduzeća . Sl.28 pokazuje rezultat takvog postupka. U gornjem desnom uglu se nalazi opcija za pretragu pomoću naziva ili matičnog broja preduzeća. Nakon što odaberemo željeno preduzeće, imaćemo uvid u vlasničku strukturu.
 44. 44. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -43-
 45. 45. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -44- E-oglašavanje Kod on-line oglašavanja važno je da se naša ponuda može primetiti na pretraživačima. Za te potrebe koristimo google adwords8 . I za te potrebe moramo imati otvoren nalog kod google-a (može i e-pošta). Prvi korak se odnosi na registraciju Sl.28 Sl. 29. Otvaranje naloga / registracija korisnika 8 Korišćena usluga je vršena sa web stranice www.adword.google.com za probleme ili nedoumice moežete se obratiti zvaničnom blogu u Srbiji za ove potrebe www.adwords-rs.blogspot.com
 46. 46. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -45- Kada se prvi put prijavljujemo, moramo odabrati vremensku zonu. Prvi korak kod oglašavanja se sprovodi na sledeći način: kliknuti na karticu nova kampanja (sl.30): koji naziv nosi kampanja (da li je tekstualni oglas sa prikazivanjem na pretraživačima ili slikovni oglasi- baneri ), mreža i uređaji na kojim se koristi, lokaciju na kojoj će se prikazivati ( u zemlji ili globalno), budžet koji smo predvideli za našu kampanju (provizija koju plaćamo Google-u za našu reklamu) i dodaci. Sl.30. Proces pravljenja oglasa; definisanje kampanje
 47. 47. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -46- Posle tog početnog koraka, možemo napraviti oglasnu grupu. Oglasna grupa , opisuje oglas koji smo postavili, kao i poruku(slogan ili radni naziv) od oglašivača. U okviru tog oglasne grupe popunjavamo web adresu na kojoj se vodi ta kampanja ili postoji mogućnost da se naša reklamna kampanja sprovodi na drugim web stranicama. Takođe, imamo mogućnost unošenja ključnih rečenica po kojima želimo da naša stranica da se prepozna prilikom pretrage od strane trećeg lica.
 48. 48. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -47- Sl.31. Pravljenje oglasne grupe Primer kako će izgledati naš tekstualni oglas
 49. 49. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -48- Kada završimo unos neophodnih podataka, memorišemo našu kampanju. U sličaju banera-multimedijalnog oglasa, ponovimo prvi korak, samo što izaberemo opciju slikovni oglas. Slično pravljenju tekstualnog oglasa, samo što je treći korak izbor dizajna banera. Kao rezultat svih odrađenih koraka, npr. Tekstualni oglasi, dobijamo prilikom kucanja naših ključnih reči sledeću ponudu, Sl.32.
 50. 50. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -49- Sl.32. Izgled rezultata pretrage prema našim ključnim rečima Kada želimo da postavimo multimedijalni oglas (Baneri), sličan je postupak, kao i sa postavljanjem tekstualnih oglasa na pretraživačima samo što kod njih umesto opcije tekstualni oglas na slici 33, biramo opciju Kreatori Multimedijalnih oglasa. Podesimo opcionalno budžet koji će nam odgovarati , dalji postupak je sličan prethodnim, osim u postupku koji je prikazan na slici 33. Kada na kraju biramo opciju Podesi obračun kasnije. Sponzorisani web sajtovi Po ključnim rečima
 51. 51. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -50- Sl.33. Kreiranje multimedijalnih oglasa
 52. 52. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -51- I kao rezultat svih podešavanja dobićemo prikaz ekrana kao na slici 34. U ovoj odeljku imamo ponuđene različite dizajne banera u različiti oblastima poslovanja (od animiranih, preko slikovnih poruka do kreiranja sopstvenog dizajna po principu šablona), kada izaberemo jedan od njih (u slučaju da nema u ponuđenim banerima naše delatnosti, tada možemo ,,izvesti“ iz sopstvenog računara ili skinuti sa interneta koji može zadovoljiti naše potrebe). U daljim koracima se radi na njegovom usavršavanju u pogledu: boje, veličine, boje i fonta slova, postavljanju veze ka našem zvaničnom sajtu, izgled dugmeta za pristup toj stranici. U samom vrhu vidimo grafikon kretanja pregleda našeg banera ili tekstualnog oglasa, prema broju klikova. Sl. 33. Izgled ekrana sa ponuđenim izborom banera prema potrebama/delatnosti korisnika
 53. 53. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -52- Sl.35. Stilsko podešavanje banera
 54. 54. Elektronsko poslovanje u praksi 2013 -53- Kada izvršimo stilsko podešavanje banera, sledeći korak je izbor veličine banera, od ponuđenih. Kada završimo sa njegovim stilskim podešavanjem i izborom veličine, kliknemo na sačuvaj kampanju. Sl.36. Izbor veličine banera

×