Aan de slag met Het Nieuwe Werken

1,996 views

Published on

Deze presentatie is afgeleid van het boek van Dik Bijl en is o.a. onderdeel van de Minor Werken 2.0 zoals gedoceerd op de Haagse Hogeschool.

Published in: Business, Real Estate

Aan de slag met Het Nieuwe Werken

 1. 1. Aan de slag met Het Nieuwe Werken Jan Krans Den Haag, 6 januari 2010 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. August 2006 © 2006 Atos Origin. Confidential information owned by Atos Origin, to be used by the recipient only. This document or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos Origin.
 2. 2. Title (Arial 24 bold black) Waarom Het Nieuwe Werken?
 3. 3. Globalisering Title (Arial 24 bold black) Technologie
 4. 4. Overvloed Individualisering
 5. 5. Title (Arial 24 bold black) zelf ontplooiing door het werk erkenning, waardering sociale contacten veiligheid, huis, kleding uit het werk eten, drinken
 6. 6. Meer hersens, Title (Arial 24 bold black) An optional subtitle can be placed here (Arial 18 bold grey) minder handen The foot text is aligned to the right (Arial 18 plain black) Optional chapter number (Arial 10 plain)
 7. 7. Title (Arial 24 bold black) Wat is Het Nieuwe Werken?
 8. 8. Proces centraal
 9. 9. Mens centraal
 10. 10. Ruimte en vrijheid: hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt Binnen grenzen
 11. 11. Het Nieuwe Werken is geen thuiswerken, maar werken waar en wanneer en hoe jij wilt!
 12. 12. Title (Arial 24 bold black) Wat is Er Nodig?
 13. 13. Kompas Nieuwe Werken Mens - Organisatie Fysieke - Virtuele Omgeving
 14. 14. Virtuele omgeving To Do: > Tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken > Verminderen van de administratieve last > Nieuwe manieren van samenwerken loskoppelen mens van zijn fysieke werkplek en vaste werktijden
 15. 15. Fysieke werkomgeving > Activiteitgebaseerde werkplekken > Kantoor als ontmoetingsplaats > Thuiswerken
 16. 16. Organisatie > Visie, missie, ambitie en strategie > Structuur: bedrijfsprocessen, formele regels en procedures > Cultuur: kernwaarden en leiderschap
 17. 17. Mens > Resultaatafspraak: individueel en groepsniveau > Vrijheid & verantwoordelijkheid = Vertrouwen & loslaten > Werkondernemer > Coachend leiderschap
 18. 18. Kompas is integrale benadering
 19. 19. Title (Arial 24 bold black) Wat levert Het Nieuwe Werken
 20. 20. Winst organisatie > Besparing op huisvesting van 30 tot 40% > Besparing woon-werk en werk-werk verkeer > Kosten interne verhuisbewegingen zijn weg > Return on Intellectual Capital vs. Return on Investment
 21. 21. Winst personeel > Tevredenheid > Reputatie > Duurzaamheid
 22. 22. Oppassen voor bijwerkingen > Verzakelijking > Solistisch gedrag > De sociale cohesie gaat verloren > Geen scheiding tussen werk en privé > Mensen stoppen niet meer met werken
 23. 23. Title (Arial 24 bold black) Het Nieuwe Werken Doen?
 24. 24. Integraal: Fasen > Analyseren > Conceptualiseren > Ontwerp fysieke werkomgeving > Ontwerp virtuele werkomgeving > Ontwerp mentale werkomgeving Integraal: > Implementeren > Evalueren
 25. 25. Tijdspad Fase 1: Overtuig het hoofd 1 – 3 maanden Fase 2: Creëer visie en ambitie 1 – 6 maanden Fase 3: Ontwerp doelomgevingen en communiceer 1 – 4 jaar Fase 4: Implementatie, evalueer en pas aan 1 – 3 jaar Fase 5: Houd scherp en ontwikkel voortgang
 26. 26. Title (Arial 24 bold black) Het Nieuwe Werken Antwoord!
 27. 27. “The single greatest challenge … is to raise the productivity of knowledge and service works” Peter F. Drucker (1991)
 28. 28. For more information please contact: Jan Krans 06 – 109.688.23 jan.krans@atosorigin.com Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish itself are registered trademarks of Atos Origin SA. August 2006 © 2006 Atos Origin. Confidential information owned by Atos Origin, to be used by the recipient only. This document or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos Origin.

×