• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VALLMOLLADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA FESTA MAJOR DE VALLMOLL 2013Per resolució de l’alcaldia s’ha iniciat l’expedient i s’ha aprovat el plec de clàusules pera l’adjudicació del contracte menor administratiu especial del servei de bar de la FestaMajor de Vallmoll 2013, llur contingut és el següent:1. Entitat adjudicadoraAjuntament de Vallmoll2. Objecte del contractea) Descripció de l’objecte: Prestació del servei de bar durant la celebració dels actes dela Festa Major de Vallmoll 2013.b) Lloc d’execució: Vallmollc) Durada del contracte: Els dies 14,15,16,17 i 18 d’agost.3. Cànon mínimEl cànon mínim que l’adjudicatari haurà d’abonar a l’ajuntament serà de 300,00 euros,millorables a l’alça.4. GarantiesNo se n’exigeixen.5. Obtenció de documentació i informació.Entitat: Ajuntament de VallmollDomicili: Pl. Major, 3Localitat i codi postal: Vallmoll 43144Telèfon: 977637087Telefax: 977637243Correu-e: aj.vallmoll@vallmoll.catPefil del contractant: www.vallmoll.cat6. Requisits específics del contractista.Afiliació a la Seguretat Social, en el règim adient per poder dur a terme l’activitat o altaen l’Impost sobre activitats econòmiques en el cas que es tracti d’una persona jurídica.7. Presentació d’ofertes.Data límit de presentació: Quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicaciód’aquest anunci al BOP de Tarragona, a la pàgina web www.Vallmoll.cat i al taulerd’anuncis municipal.Documentació a presentar: La prevista al plec de clàusules.Lloc de presentació: Ajuntament de Vallmoll.
 • 2. 8. Criteris d’adjudicacióPreu: Tres-cents euros (300€) per l’explotació del bar, i dos-cents cinquanta euros(250€) en concepte de garantia o fiança.Vallmoll, vint-i-cinc de juny de 2013.L’alcalde,Josep Lluís Cusidó Prats