Aktualizace plánu plnění priorit jednotlivých rezortů k 30.6.12
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Aktualizace plánu plnění priorit jednotlivých rezortů k 30.6.12

on

 • 1,304 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,304
Views on SlideShare
971
Embed Views
333

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 333

http://vitbarta.cz 325
http://www.vitbarta.cz 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Aktualizace plánu plnění priorit jednotlivých rezortů k 30.6.12 Aktualizace plánu plnění priorit jednotlivých rezortů k 30.6.12 Document Transcript

 • II. Materiál:Aktualizace „Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010“ k 30. červnu 2012
 • Priority ministerstva zahraničních věcí1. Aktualizace Bezpečnostní strategieCíl: Bezpečnost státu.Indikátor naplnění: Prosazování konzistentní bezpečnostní strategie všemi relevantními subjekty.Termín: 7/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Předložení aktualizované Bezpečnostní strategie ČR vládě – 7/2011 – splněno2. Nová Koncepce zahraniční politikyCíl: Adekvátní postavení ČR ve světě.Indikátor naplnění: Prosazování konzistentní zahraniční politiky všemi relevantními subjekty.Termín: 4/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Předložení návrhu Koncepce zahraniční politiky ČR vládě – 4/2011 – splněno3. Úsporná opatření a racionalizace státní správyCíl: Rovnováha mezi rozpočtem MZV a úkoly zahraniční služby.Indikátor naplnění: Procesy a prostředky pro zahraniční službu na úrovni odpovídající úkolům.Termín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Krátkodobě: zrušení 300 míst v zahraniční službě (2011) a uzavírání zahraničních zastoupení – splněno • Střednědobě: další racionalizační kroky v návaznosti na novou Koncepci zahraniční politiky MZV a na rozpočtové zdroje: o plán flexibilizace sítě zahraničních misí (redukce některých a posílení jiných misí v závislosti na aktuálních úkolech zahraniční služby, zavádění misí s jasně definovaným omezeným posláním aj.) o plán omezení počtu vysílaných zaměstnanců a jejich nahrazení pracovníky zaměstnávanými v místě o revize systému placení příspěvků mezinárodním organizacím4. Zlepšení zahraničních ekonomických vztahů (vč. proexportní politiky)Cíl: Optimalizace zapojení státu do zahraničních ekonomických vztahů.Indikátor naplnění: Zvyšování zapojení českých subjektů do mezinárodního obchodu, růst exportu.Termín: PrůběžněDílčí výstupy a jejich termíny: • MZV uzavřelo s MPO Dohodu o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem • I přes pokračující krizi export v roce 2011 vzrostl o cca 15 % při vyšším aktivním sladu obchodní bilance než loni.5. Zlepšení koordinace v oblasti rozvojové spolupráceCíl: Efektivnější zapojení českých subjektů do realizace multilaterální rozvojové spolupráce. Dosaženístejného podílu vůči příspěvkům ČR jako mají „staré“ země EU.Indikátor naplnění: Růst objemu i podílu vůči příspěvkům ČR v rámci multilaterální pomoci.Termín: 2020Dílčí výstupy a jejich termíny: • Materiál „Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce“ (předložení vládě: 2. pol. 2012)   2  
 • 6. Zkvalitnění konzulárních služebCíl: Průběžný růst úrovně konzulárních služeb a posilování transparentnosti vízového procesu.Všichni konzulární pracovníci na zastupitelských úřadech budou proškoleni v rámci nového systému.Indikátor naplnění: Všichni konzulární pracovníci na zastupitelských úřadech budou proškoleniv rámci nového systému. Poté opakování v regionech 1x ročně pro všechny.Termín:Dílčí výstupy a jejich termíny: • 12/2011 – průběžná kontrola – splněno • 12/2012 – průběžná kontrola   3  
 • Priority ministerstva vnitra1. Boj proti korupciCíl: Zvýšení transparentnosti veřejné správy, snížení hrozeb korupce, zvýšení transparentnostinakládání s majetkem a zvyšování výkonného potenciálu pracovišť pro boj s korupcí.Indikátor naplnění: Změny příslušných předpisů, ale i věcné postupy (např. zefektivnění činnosti).Termín: Podle jednotlivých úkolů – viz dáleDílčí výstupy a jejich termíny: • Strategie vlády v boji proti korupci (materiál pro schůzi vlády), 11/2010 – splněno • Zpracování Analýzy možnosti zavedení institutu „zkoušky spolehlivosti“, 11/2011 – splněno • Novela zákonů o územních samosprávných celcích (úprava mj. zveřejňování hlasování po jménech při nakládání s majetkem), 2/2013 • Zveřejňování informací o nakládání s majetkem a VZ (ve spolupráci s MF a MMR), 12/2011 – splněno • Metodika pro společné hodnocení dopadů korupčních rizik (CIA) u legislativních předpisů, 6/2012 – agenda přesunuta na Úřad vlády ČR2. Dokončení reformy Policie ČR a zefektivnění činnosti bezpečnostních složekCíl: Dokončit reformu Policie ČR. Zajištění nezávislé kontroly činnosti bezpečnostních sborů. Rozvojproblematiky vyhledávání výnosů z trestné činnosti a jejich následného zajištění k uspokojeníoprávněných nároků obětí trestné činnosti, včetně státu. Nová politika v oblasti prevence kriminality.Indikátor plnění: Provedení analýzy současného stavu reformy Policie ČR + dokončení reformyPolicie ČR orientované na kvalitní a efektivní službu veřejnosti + strategie v oblasti prevencekriminality + předložit projekt a postupně plošně nasadit Systém včasné intervence (ohrožené děti ajejich rodiny).Termín: 12/2013, průběžněDílčí výstupy a jejich termíny: • Analýza současného stavu reformy Policie ČR, 5/2011 – splněno • Zajištění nezávislé kontroly činnosti bezpečnostních sborů – Generální inspekce bezpečnostních sborů – splněno, účinnost 1/2012 • Rozvoj problematiky vyhledávání výnosů z trestné činnosti a jejich následného zajištění – splněno • Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 – splněno • Koncepce prevence kriminality MV a Policie ČR, 12/2012 • Projekt Systém včasné intervence – probíhá – převeden do kompetence MPSV3. Předložení speciální úpravy činnosti soukromých bezpečnostních služebCíl: Komplexně upravit postavení, působení a kontrolu soukromých bezpečnostních služeb.Indikátor plnění: Předložit speciální komplexní právní úpravu.Termín: předložení 2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Teze návrhu právní úpravy, předložení vládě 12/20124. Zefektivnění veřejné správyCíl: Sjednocení kontrolních postupů orgánů veřejné moci; zvýšení transparentnosti, efektivity,odpolitizování a zjednodušení veřejné správy; zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnostiplatného práva a právních informací, usnadnění, zkvalitnění a zefektivnění jeho tvorby ve všechstadiích legislativního procesu, zvýšení jeho transparentnosti a omezení korupčních rizik s nímspojených; zavedení prvků přímé demokracie.Indikátor plnění: Změny relevantních norem, nové zákony.Termín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Zákon o kontrole, 7/2012 – splněno, účinnost 1/2014   4  
 • o Analýza provedených kontrol a dozoru u územně samosprávných celků v letech 2006- 2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení kompetencí mezi Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě, 12/2010 – splněno • Věcný záměr zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, 6/2011 – splněno • Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, 2/2012 – splněno • Zákon o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, do 30.9.2012 • Realizace systémových opatření s cílem trvalého snižování administrativní zátěže občanů zejména v návaznosti na realizaci projektu základních registrů, 6/2012 – splněno • Dokončení procesních auditů vybraných agend u orgánů veřejné moci s identifikací korupčních rizik a zbytečné byrokracie, 12/2012 • Zavedení přímé volby starostů, 6/2013 • Zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, předložení návrhu předmětné právní úpravy 12/20125. Pokračování v elektronizaci veřejné správy (eGovernmentu)Cíl: Zvýšení efektivnosti, transparentnosti a zjednodušení veřejné správy pomocí její elektronizace.Indikátor plnění: Realizace projektu Základních registrů veřejné správy. Standardizace procesuinformatizace ve veřejné správě. Optimalizace procesů ve veřejné správě. Rozvoj datových schránek.Rozšíření a zkvalitnění služeb kontaktních míst veřejné správy.Termín: 6/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Dokončení projektu „Základní registry veřejné správy“, 7/2012 – splněno • Zajištění realizace projektu „Komunikační infrastruktura veřejné správy“, průběžně plněno o Předložit vládě připravovanou avizovanou změnu Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy, 09/2012 o Informovat vládu o výsledku zadávacího řízení na služby Komunikační infrastruktury veřejné správy a o stavu realizace nákupu služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy, připravené podle bodu II/1a tohoto usnesení, 12/2012 • Vytvoření „Strategie elektronizace vybraných agend ve veřejné správě“, průběžně • Další rozvoj „Informačního systému datových schránek“, průběžně • Další rozvoj kontaktních míst veřejné správy Czech POINT a zefektivnění provozu centrálních agendových systémů a aplikací provozovaných Ministerstvem vnitra, 12/2011 – splněno a plněno průběžně. o Předpokládáno vyhlášení výzvy „Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů, 08/2012“.   5  
 • Priority ministerstva financí1. Harmonizace daní z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotníhopojistnéhoCíl: Sjednocení právní úpravy daní z příjmů a pojistných a snížení nákladů státu a poplatníků.Indikátor naplnění: Fázová harmonizace základů DPFO, sociálního pojistného a zdravotníhopojistného a sjednocení procesních postupů. Zavedení pojistného z úhrnu mezd na veřejná pojištění.Termín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • I. fáze – zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa (vláda 7/2011 – splněno) • II. fáze – návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob (vláda 12/2012)2. Jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM)Cíl: Pokles administrativních výdajů státu a poplatníků vytvořením jednoho inkasního místa pro daně,pojistné a clo, zjednodušení struktury daňové zprávy a zefektivnění její činnostiIndikátor naplnění: Fázové vytvoření JIM Termín: 1/2015 (cílový stav)Dílčí výstupy a jejich termíny: • Návrh kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. JIM (návrh zákona o Finanční správě ČR) – reorganizace daňové správy (vláda 4/2011 – splněno) • Novela kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv. JIM (novela zákona o Finanční správě ČR) – výběr pojistných (vláda 7/2011 – splněno)3. Státní pokladna a účetní reformaCíl: Zprůhlednění toků a efektivnější rozhodování při nakládání s veřejnými prostředky. Hlavnímcílem je zavedení účinného, transparentního a efektivního nástroje, který umožní plnit zejménanásledující cíle, které si MF stanovilo: • Efektivní řízení státních financí a dosažení transparentnosti ve výdajích státních prostředků • Transparentně realizovat státní rozpočet • Zavedení rezervace prostředků Ex-ante • Rozšíření využívání účetních informací shromažďovaných státemIndikátor naplnění: Využívání všech nástrojů pro efektivnější nakládání s veřejnými prostředky.Termín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zák. 218/2000 (rozpočtová pravidla) 12/2012 – splněno • Dokončení projektu „Integrovaného informačního systému státní pokladny“ – splněno • Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 6/2012 – splněno4. Reforma stavebního spořeníCíl: Po již provedených parametrických změnách (2010) provést ve spolupráci s MMR celkovourevizi podmínek stavebního spoření pro efektivnější podporu bytových potřeb.Indikátor naplnění: Směřování výdajů státního rozpočtu na podporu financování bytových potřeb.Termín: 2013 (2016)Dílčí výstupy a jejich termíny: • Vláda: 2012 návrh zákona ve spolupráci s MMR – splněno • Účinnost zákona 2013-2015 (podle rozsahu změn)5. Zákon o Celní správě ČRCíl: Zjednodušení struktury celní správy, zefektivnění činnosti a pokles výdajů.Indikátor naplnění: Reorganizace celní správy.Termín: 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Návrh zákona o Celní správě ČR (vláda 4/2011 – splněno)   6  
 • Priority ministerstva obrany1. Bílá kniha o obraněCíl: Koncepční vymezení dalších etap transformace MO.Indikátor naplnění: Schválení vládou.Termín: 5/2011 – splněnoDílčí výstupy a jejich termíny: • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů o Prosazení institutu střednědobého rozpočtového výhledu na období přesahující současné 1 + 2 roky. Termín: 12/2013 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů o Zavedení Kariérního řádu ozbrojených sil ČR včetně prosazení nezbytných legislativních změn. Termín: 10/2012 • Návrh zákona o službě vojáků z povolání, o průběhu vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze (vojenský služební zákon) o Změna právního postavení vojáků vstupujících do služebního poměru prostřednictvím škol. Termín: 12/2013 • Návrh zákona o platových poměrech vojáků o Reforma platového systému a systému benefitů poskytovaných vojákům. Termín: 12/2013 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů o Zkvalitnění péče o válečné veterány. Termín: 12/2012 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů o Vyřešení právního postavení Vojenské policie a jejího začlenění do Armády České republiky. Termín: 9/2012 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a návrh zákona o službě vojáků z povolání, o průběhu vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze (vojenský služební zákon) o Revitalizace a posílení role aktivní zálohy v systému zajišťování bezpečnosti České republiky. Termín: 12/2013 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů o Redukce sítě posádek a dislokačních míst a zmenšení rozlohy a počtu vojenských újezdů. Termín: 6/20142. Ochrana vzdušného prostoru ČRCíl: Zachování schopnosti obrany vzdušného prostoru vlastními silami v dlouhodobém horizontu.Indikátor naplnění: Radarové pokrytí + trvalá boj. pohotovost stíhacích letounů + u schopnostípozemních prostředků PVO nerozvíjet komplex 2K12 KUB, schopnost protiletadlové obrany krátkéhodosahu určené k ochraně nasazených jednotek bude zachována a rozvíjena, integrace systému velení ařízení vzdušných sil NATO + zajištění ochrany objektů.Termín: 2015Dílčí výstupy a jejich termíny: • Záměr zajišťování ochrany vzdušného prostoru České republiky. Termín: 1/2012 – splněno3. Zefektivnění nákupů v resortu MOCíl: Možnost realizovat zahraniční obchod s vojenským materiálem bez zprostředkovatelůIndikátor naplnění: Změna zákona   7  
 • Termín: 12/2010 – splněnoDílčí výstupy a jejich termíny: • Usnesení vlády pro MPO, které uloží zpracovat novelu zákona • Návrh zákona vládě do 2/2011, termín pro implementaci 6/2011, účinnost zákona 9/2011 – splněno4. Nahrazení příspěvku na bydlení vojáků z povolání adresným institutemCíl: Optimalizovaná adresná kompenzace nákladů na bydlení dle situace na trhu práce a oprávněnýchsociálních potřeb vojáků z povolání. Institut přídavku na bydlení, tak, jak je v současné době zakotvenv zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, bude transformovánk 1.1.2012.Indikátor naplnění: Pokles nákladů.Termín: navazuje na přijetí novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláníDílčí výstupy a jejich termíny: • Vzhledem k neočekávanému prodloužení legislativního procesu poslední novely zákona 221/1999 Sb. (vyhlášeno 11.4.2012), je změna příspěvku na bydlení promítnuta do návrhu zákona o platových poměrech vojáků. Nový termín: 10/20125. Systémová redukce infrastruktury MOCíl: Snížení počtu stálých posádek, dislokačních míst a objektů.Indikátor naplnění: Pokles nákladůTermín: 1/2015Dílčí výstupy a jejich termíny: • Do 12/2012 bude dle BKO rozhodnuto o dislokaci útvarů a jednotek AČR a počtech újezdů + připraven plán opouštění posádek a vyřazení majetku. • Úprava zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zák. 219/2000 Sb.). Termín: v gesci MF6. Úprava Bezpečnostní strategie (spolu s ministerstvem zahraničí)Cíl: Vymezení důležitých zájmů ČR a postupu státních orgánů při jejich naplňování.Indikátor naplnění: Schválení vládou.Termín: 7/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Spolupráce při přípravě a projednávání Bezpečností strategie – splněno   8  
 • Priority ministerstva průmyslu a obchodu1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnostiCíl: Zlepšit postavení ČR ve srovnání s globální konkurencíIndikátor naplnění: Meziroční zlepšování umístění ČR v mezinárodních hodnoceníchkonkurenceschopnostiTermín: 12/2011 + průběžná kontrola implementaceDílčí výstupy a jejich termíny: • Analýza konkurenceschopnosti České republiky (vláda: 1. čtvrtletí 2011) – splněno • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky a návrh prioritních opatření vedoucích k růstu konkurenceschopnosti ČR (vláda: 2011) – splněno • Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020“ (vláda: leden-únor 2012) – splněno2. Aktualizace Státní energetické koncepceCíl: Specifikovat předpoklady vývoje energetického hospodářství ČRIndikátor naplnění: Zajištění vyváženého, bezpečného a konkurenceschopného vývoje energetickéhohospodářství ČRTermín: 12/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Vyhodnocení současné SEK (vláda: 12/2010) – splněno • Informace k aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), vládě 3/2011 – splněno • Návrh Aktualizace SEK (vláda: do 31. srpna 2012)3. Podpora exportuCíl: Důsledná a efektivní proexportní politika, zefektivnění koordinace podpory exportu v zahraničí.Indikátor naplnění: Počet smluv při financování a pojišťování vývozu se státní podporou + novéinstitucionální uspořádání podpory, sloučení zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest +jednotná zahraniční síť podpory exportu.Termín: 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Aktualizace stávající exportní strategie (2006-2010) na rok 2011, vládě 3/2011 – splněno • Exportní strategie 2012-2015 (vládě 2. pololetí 2011) – splněno • Zpráva vládě o plnění Exportní strategie 2012-2015 (vládě každoročně do 31. března)4. Snižování administrativní zátěže podnikatelůCíl: Snížit administrativní zátěž (AZ) do roku 2012 o 25 % a do roku 2020 o 30 %.Indikátor naplnění: Pokles AZ ve srovnání s rokem 2005.Termín: 12/2012 + další roky do roku 2020Dílčí výstupy a jejich termíny: • Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů včetně Závěrečné zprávy o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže podnikatelů (vládě do 30. června 2013)   9  
 • Priority ministerstva spravedlnosti1. Kompletní rekodifikace civilního právaCíl: Nové koncepce hmotného civilního práva a jeho unifikace do jednoho kodexu.Indikátor naplnění: 3 nové kodexy + doprovodný předpis + příprava veřejnostiTermín: účinnost 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Do konce 2010 návrh občanského zákoníku předložen do připomínkového řízení – splněno • Schválení vládou – splněno • Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 89, 90, 91/2012 Sb. – splněno2. Doprovodná legislativa k rekodifikaci civilního právaCíl: upravit nové instituty a harmonizovat dosavadní právní předpisy s nově přijatými kodexyIndikátor plnění: nový rejstříkový zákon, nový zákon o nesporných řízeních, nový zákon o veřejnéprospěšnosti, nový zákon o řízení před rozhodčí komisí spolku, harmonizace předpisů v gesci MSp(osř, insolvence, notářský řád atp.), harmonizace předpisů mimo gesci MSp (v oblastech podnikání,ochrana spotřebitele, finanční trh, sociální věci, školské předpisy, legislativa vnitřních záležitostí,kulturní záležitosti)Termín: účinnost 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Do konce 2012 zaslat doprovodnou legislativu k projednání do vlády3. Novela trestního řáduCíl: Zveřejňování informací z trestního řízení, pokud je to veřejným zájmem + možnost přiznatnáhradu za nemateriální újmu, zrychlení trestního řízení.Indikátor naplnění: Zveřejňování informací z trestního řízení, pokud je to veřejným zájmem +možnost přiznat náhradu za nemateriální újmu.Termín: Účinnost 6/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela trestního řádu týkající se nemajetkové újmy předložena 10/2010 vládě – splněno • Novela trestního řádu týkající se zveřejňování informací předložena 1/2011 vládě – splněno • Vyhlášení ve Sbírce zákonů pod č. 207/2011 Sb. a 181/2011 Sb.4. Novela zákona o státním zastupitelství (SZ)Cíl: Posílení nezávislosti státního zastupitelství tím, že se změní způsob jmenování a odvolávání SZ adohledová pravomoc a přidělování případů.Indikátor naplnění: Změna způsobu jmenování a odvolávání SZ, změna dohledové pravomoci apřidělování případů.Termín: Vládě 6/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Odeslání vládě – splněno • Věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství – splněno5. Mediace v netrestních věcechCíl: Odlehčit soudům a předcházet soudním sporům alternativním řešením.Indikátor naplnění: Nový zákon o mediaci.Termín: Vládě čeká na zařazení na jednání, účinnost 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Projednání a schválení LRV – splněno • Schválení vládou – splněno • Vyhlášení ve Sbírce zákonů pod č. 202/2012 Sb. – splněno   10  
 • 6. Změna dovolání v občanském soudním řáduCíl: Odbřemenit Nejvyšší soud (NS), zdůraznit roli NS jako sjednotitele judikatury a učinit z dovoláníopravdu pouze mimořádný opravný prostředek.Indikátor naplnění: Novela zákona.Termín: vládě 6/2011, účinnost 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Odesláno k projednávání vládě – splněno • Schválení Parlamentem7. Úprava výše soudních poplatkůCíl: Přizpůsobit poplatky nynějším nákladům na soudní spory.Indikátor naplnění: Nová úprava soudních poplatků.Termín: Vládě 2/2011 – splněno, účinnost 6/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Projednání Parlamentem – splněno • Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 218/2011 Sb. – splněno8. Změna rozhodčího řízeníCíl: Upravit problematiku rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a další aplikačníproblémy zákona.Indikátor plnění: Novela zákona.Termín: vládě 3/2011 – splněnoDílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení Parlamentem – splněno • Vyhlášení ve Sbírce zákonů pod č. 19/2012 Sb. – splněno9. Změna úpravy znalecké a tlumočnické činnostiCíl: Vyšší dohled nad činností znalců a tlumočníků.Indikátor plnění: Novela zákona + nová právní úpravaTermín: 4/2011 – splněnoDílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení Parlamentem – splněno • Vyhlášení ve Sbírce zákonů pod č. 444/2011 Sb. – splněno • Nový zákon o znalcích, nový zákon o tlumočnících – do konce roku 2012 zaslat k projednání ve vládě10. Změna insolvenčního řízeníCíl: Řešit problematiku podávání šikanózních návrhů.Indikátor plnění: Novela zákona.Termín: Vládě 6/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení vládou – splněno • Schválení PSP – splněno11. Ochrana obětí trestných činůCíl: Poskytnout silnější ochranu obětem trestných činů a zabránit jejich sekundární viktimizaci.Indikátor plnění: Návrh zákona.Termín: Vládě 9/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení vládou – splněno • Schválení Parlamentem   11  
 • 12. Zřízení registru přestupkůCíl: Zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivyvybraných druhů přestupků.Indikátor plnění: Analýza možného řešení vzniku elektronického registru přestupků a při jejímschválení navazující legislativní změny.Termín: Vládě 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Analýza zřízení registru přestupků odeslána do připomínek – splněno • Návrh paragrafovaného znění na zřízení registru přestupků odeslán do vlády – splněno13. Zákon o transparentnostiCíl: Větší transparentnost obchodních společností zrušením listinných akcií na majiteleIndikátor plnění: nový zákonTermín: Vládě 3/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení vládou – splněno • Schválení PSP   12  
 • Priority ministerstva práce a sociálních věcí1. Zkrácení některých sociálních dávekCíl: Sociálně citlivým způsobem dojde ke zkrácení některých druhů sociálních dávek.Indikátor naplnění: Snížení výdajů na nemocenské pojištění.Termín: 12/2010 – splněno2. Změna porodnéhoCíl: Porodné bude vypláceno pouze na první dítě a jen u omezeného okruhu rodin.Indikátor naplnění: Změna zákona.Termín: 12/2010 – splněno3. Zpřísnění postoje k neplatičům ve vazbě na dávkyCíl: Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky a podpory, bude jim z nich přímo strháván dluh. Dojdek rozšíření a zjednodušení využívání institutu zvláštního příjemce.Indikátor naplnění: Změna zákonů a nový zákon.Termín: Různé pro různá opatření – viz dále, konec 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Plnění úkolu zahájeno započetím prací na agregaci sociálních dávek podle jejich cílových skupin a také v souvislosti se změnou právních předpisů v oblasti zaměstnanosti (předpokládaná účinnost 1/2012) – splněno • Jednotné výplatní místo všech nepříspěvkových sociálních dávek (zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných dávek, předpokládaná účinnost 1/2012) – splněno • Strhávání přeplatků na dávkách pomoci v hmotné nouzi z v budoucnosti přiznaných dávek až na úroveň existenčního minima (změna zákona o pomoci v hmotné nouzi, předpokládaná účinnost 1/2012) – splněno • Vypracovány metodické pokyny v pomoci v hmotné nouzi k využívání institutu zvláštního příjemce a vymáhání přeplatků – splněno4. Zpružnění trhu práce – liberalizace pracovněprávních vztahůCíl: Úprava dohod, zkušební doby, odstupného, rozvržení pracovní doby ke zpružnění trhu práce akonta pracovní doby ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.Zjednodušení sociálního dialogu: – jednoznačnou identifikací smluvních stran kolektivní smlouvy, nově řešenou výpovědí kolektivní smlouvy a stanovení nejzazší doby účinnosti jak kolektivních smluv vyššího stupně, tak i podnikových – určením podmínek, za kterých může odborová organizace u zaměstnavatele působit a mít právo jednat.Indikátor naplnění: Změna zákonaTermín: 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Změna zákoníku práce – vnější připomínkové řízení na přelomu února a března 2011 – splněno5. Zvýšení míry zaměstnanosti (celkem, u žen a u starších pracovníků)Cíl: Zvýšení míry zaměstnanosti celkem, u žen a u starších pracovníků.Indikátor naplnění: Změna zákonů a nový zákon.Termín: Různé pro různá opatření – viz dále, konec 7/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zákona o státní sociální podpoře (účinnost 1/2012) – splněno • Zákon o Úřadu práce ČR (účinnost 4/2011) – splněno • Novela zákoníku práce (účinnost 1/2012) – splněno • Novela zákona o zaměstnanosti (účinnost 1/2012) – splněno   13  
 • • Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi (účinnost 1/2012) – splněno • Zákon o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (pravděpodobná účinnost 7/2013)6. Právní úprava důchodového zabezpečeníCíl: Přijetí Konceptu pokračování důchodové reformy v ČR a novely zákona reagující na nálezÚstavního soudu.Indikátor naplnění: Přijetí Konceptu a novela zákona.Termín: Koncept 3/2011, novela – účinnost 9/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Koncept pokračování důchodové reformy v ČR (vláda: 3/2011) – splněno • Novela zákona o důchodovém pojištění (9/2011) – splněno7. Reformy sociální a rodinné politikyCíl: Reformy sociální a rodinné politiky .Indikátor naplnění: Různé pro různé oblasti – viz dále.Termín: Různé pro různé oblasti – viz dále, konec 12/2014.Dílčí výstupy a jejich termíny: • Sloučení rozhodování a výplaty ze sociálních nepojistných agend do jednoho místa Cíl: Snížení nákladů Indikátor naplnění: Sloučení rozhodování a výplaty; účinnost 1/2012 – splněno • Reforma systému péče o ohrožené děti a rodiny Cíl: Zkvalitnění systému péče o ohrožené děti, vytvoření národní strategie ke změně systému. Indikátor naplnění: Přijetí Národní strategie péče o ohrožené děti a rodiny. o Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, schváleno vládou 12/2011, projednáno Poslaneckou sněmovnou 6/2012, postoupeno Senátu Parlamentu ČR, účinnost 1/2013) o Národní strategie ke změně systému péče o ohrožené děti a rodiny (schváleno vládou pod názvem Národní strategie ochrany práv dětí 1/2012) – splněno o Zákon o podpoře rodiny, náhradní rodinné péče a ochraně práv dětí (účinnost 12/2014) • Snížení počtu sociálních dávek jejich agregací do větších celků Cíl: Zefektivnění a zjednodušení systému, účinnost 1/2012 Indikátor naplnění: Změna zákona – splněno • Komplexní změna sociálních služeb Cíl: V první fázi zvýšení efektivity finančních transferů z veřejných rozpočtů a ve druhé fázi zvýšení efektivity samotného poskytování sociálních služeb. Indikátor naplnění: Změna zákona; účinnost I. fáze 1/2012 – splněno (vládou schváleno v rámci sociální reformy 2011 – jednotné výplatní místo), II. fáze 1/2013 (účinnost od 1/2014) • Reforma dlouhodobé péče (s MZd) Cíl: Úprava legislativních podmínek dlouhodobé péče. Indikátor naplnění: Novely stávajících právních předpisů s účinností 1/2014 • Koordinovaný přístup k rehabilitaci (s MZd) Cíl: Nová norma k sjednocení roztříštěné péče. Indikátor naplnění: Zákon, věcný záměr zákona vládě 12/2012, účinnost 1/2014 • Rozvoj rodinné politiky a péče o děti Cíl: Posílit zapojení obou rodičů do péče o děti a podpořit rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání a vytvářet tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti. Indikátor naplnění: Zákon o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (pravděpodobná účinnost 7/2013).   14  
 • 8. Harmonizace daní z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotníhopojistnéhoCíl: Sjednocení právní úpravy daní z příjmů a pojistných a snížení nákladů státu a poplatníků.Indikátor naplnění: Fázová harmonizace základů DPFO, sociálního pojistného a zdravotníhopojistného a sjednocení procesních postupů. Zavedení pojistného z úhrnu mezd na veřejná pojištění.Termín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • I. fáze – novela zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů (vláda 6/2011 – splněno) • II. fáze – návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob (vláda 12/2012) • Probíhá spolupráce s gestorem úkolu MF a s MZd.   15  
 • Priority ministerstva dopravy1. Otevření trhu veřejných služeb v železniční dopravěCíl: Využití hospodářské soutěže při zajištění dopravních služeb.Indikátor naplnění: Postupné vypisování nabídkových řízení a otevření až 75 % trhu veřejný služeb.Termín: 12/2018Dílčí výstupy a jejich termíny: • 5/2011 vládě: Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujícím v oblasti dálkové železniční dopravy – splněno • 11/2012 vládě: Zpráva ministra dopravy o postupu při otevírání veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy2. Odložené zavedení elektronických vinětCíl: Odložené zavedení elektronických vinět místo dálničních kupónů.Indikátor naplnění: Zavedení komplexního systému výkonového zpoplatněníTermín: 1/2016Dílčí výstupy a jejich termíny: • 12/2010: přijetí novely posouvající účinnost zavádění časového zpoplatnění provozu formou elektronických kupónů – splněno3. Rozvoj Letiště RuzyněCíl: Podpora rozvoje letiště Praha-Ruzyně jako středoevropské letecké křižovatky.Indikátor naplnění: Zajištění dostatečné kapacity letiště Praha-Ruzyně – paralelní RWY 06R/24L.Termín: 6/2018Dílčí výstupy a jejich termíny: • 8/2011: kladné stanovisko MŽP – EIA – splněno • 2/2014: územní rozhodnutí • 1/2015: stavební povolení • 10/2015: zahájení stavby paralelní RWY 06R/24L • 2/2018: kolaudační rozhodnutí • 5/2018: uvedení paralelní RWY 06R/24L do provozu   16  
 • Priority ministerstva zemědělství1. Voda v krajině – Ochrana území před povodněmi (spolu z MŽP)Cíl: Zvýšit zásoby vody v krajině a snížit rizika, která vyplývají z povodníIndikátor naplnění:Definice veřejného zájmu.Snížení počtu ohrožených obyvatel, staveb a celkových škod.Zvýšení počtu nových a rekonstruovaných a vyčištěných rybníků.Zvýšení plochy území určených pro řízené rozlivy.Realizace protipovodňových opatření – III. etapa – navrženo 142 akcí za 17 mld. KčPočet pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření – celkem 173 akcí, procespozastaven do vyřešení financování.Zpřísnění standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (ochranné pásy podél vodníchtoků).Zvýšení plochy území s realizací protierozních opatření v rámci Zásad správné zemědělské praxe vevztahu k plošným dotacím.Termín: Různé dle cílů – viz dáleDílčí výstupy a jejich termíny: • Novela nařízení vlády NV 479/2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a kterým se mění některá související nařízení vlády do 31.12.2010 (platnost od 1.1.2012) – splněno • Návrh III. etapy protipovodňových opatření (do roku 2014-2021) do konce roku 2013 a jejího finančního zabezpečení na základě novely vodního zákona s návrhem ekonomických nástrojů, kterými se zajistí diverzifikované finanční zdroje, bez potřeby výrazné podpory ze státního rozpočtu – splněno (vláda schválila informaci o přípravě) • Zvýšení plochy území určených pro řízené rozlivy do roku 2013 • Zvýšení počtu odbahněných rybníků a nádrží do roku 2013 – zařazeno 53 akcí. • Zvýšení počtu nových rybníků do roku 2013 – v roce 2011 zařazeno 21 akcí na výstavbu nových nádrží. • Počet zahájených a dokončených pozemkových úprav do roku 2013 – v roce 2011 bylo na akce k omezení eroze a zvýšení retardace odtoku území použito 150 mil. Kč.   • Proběhla I. etapa transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ukončena činnost Zemědělské vodohospodářské správy, správa drobných vodních toků byla převedena na s.p. Povodí a Lesy ČR) • V rámci programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ bylo v roce 2011 alokováno 1 950 mil. Kč a v roce 2012 je připraveno 895 1 680 mil. Kč. Současně se na rok 2013 připravuje zahájení navazujícího dotačního programu. • V rámci programu „Prevence před povodněmi II“ byla vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 489 akcí ve výši 8,146 mld. Kč, z toho bylo proplaceno na dokončené akce 5,444 mld. Kč. Dále je vydán souhlas se zadáním veřejné zakázky pro 26 akcí za 1,832 mld. Kč a jsou připravovány akce pro zbytek dotačních prostředků do roku 2013 ve výši 1,3 mld. Kč. • V rámci podprogramu Odstranění následků povodní roku 2009 je pro rok 2012 stanoveno odstranění povodňových škod v hodnotě 87 mil. Kč; profinancováno 17,5 mil. Kč. • V rámci podprogramu Odstranění následků povodní roku 2010 je pro rok 2012 stanoveno odstranění povodňových škod v hodnotě 442 mil. Kč; profinancováno 39 mil. Kč. • Výkup pozemků k přípravě realizace VD Nové Heřmínovy. V roce 2012 byly vykoupeny pozemky za 27 199 509 Kč, (od roku 2009 za 227 043 502 Kč). • Příprava a realizace řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice. K zabezpečení financování budou využity dotační tituly MZe a MŽP. Předpokládané náklady – cca 5,8 mld. Kč. • Úprava vodních toků ke zlepšení retenčních schopností a zkvalitnění vodních ekosystémů.   17  
 • 2. Státní lesnická politika (SLP)Cíl: Schválení Zásad státní lesnické politiky vládou.Indikátor naplnění: Přijetí usnesení vlády o schválení Zásad SLP.Termín: Zásady SLP do 31.12.2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Vyhodnocení naplnění Základních principů státní lesnické politiky z roku 1994 – splněno • Popis vývoje lesnického sektoru od roku 1994 – splněno • Rekapitulace závazků týkajících se lesů a lesního hospodářství přijatých na mezinárodní úrovni – splněno • Návrh strategických cílů lesního hospodářství. Termín předložení vládě: 9/2012 • Pro rok 2011 podepsány smlouvy na základě transparentních, jednoročních „malých“ tendrů Lesy ČR – komplexní zakázka na dodávku lesnických činností s prodejem dříví při pni pro 108 smluvních územních jednotek (SÚJ) – splněno • V souladu s obecnými parametry obsaženými v tzv. Dřevěné knize MZe (vládou ČR přijaté dne 2.2.2011) Lesy ČR dne 28. 4. 2011 vyhlásily pro rok 2012 „velké“ tendry na období 1-5 let pro 117 SÚJ. Jedná se o 2-kolové zadávací řízení, kdy z 1. kola postoupí po splnění kvalifikačních podmínek 10 uchazečů. Kritériem 2. kola bude cena. Podepsání smluv – termín: 11/2011 – splněno částečně • Úprava parametrů Dřevěné knihy na základě závěrů jednání v rámci tzv. Kulatého stolu, za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy ČR, s.p. a lesnických a dřevařských organizací – splněno3. Rozvoj venkovaCíl: Ekonomický rozvoj venkova jako celku. Zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství alesnictví na světovém trhu. Snížení byrokratické zátěže, zvýšení zájmu a motivace mladých zemědělcůa podnikatelů.Indikátor naplnění: Změny legislativy a nelegislativní materiályTermín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Revize legislativy ČR v oblasti sektoru MZe do konce roku 2010 – splněno • Revize metodických norem při čerpání finančních prostředků Programu rozvoje venkova a jejich zjednodušení do konce roku 2010 – splněno • Úprava Programu rozvoje venkova 2007-2013 do konce roku 2011 – splněno a další úprava je připravována • Návrh nového Programu rozvoje venkova do roku 2013 (ve spolupráci s MMR a ostatními dotčenými rezorty) – příprava programového dokumentu4. Regionální potraviny – Podpora místní výroby potravin a prodeje ze dvoraCíl: Zvýšení zastoupení regionálních potravin na trhu, primárně v ČR. Zvýšit poptávku po kvalitníchmístních čerstvých potravinách s jasným místem původu v ČR. Podnítit aktivity v podnikatelskémprostředí na venkově zmírnit negativní dopady výkyvů cen pro zemědělské producenty.Indikátor naplnění: Celkový nárůst produkce regionálních potravin, zvýšení počtu druhů výrobků nalokálních trzích, vznik nových místních produktů a značek, změna v chování spotřebitele – statistickéukazatele.Termín: Kontinuální procesDílčí výstupy a jejich termíny: • Odstranění bariér v legislativě, zjednodušení legislativy na základě analýzy rizik nikoliv „předběžné opatrnosti“ – novelizace vyhlášek k souladu s relevantními předpisy EU, monitoring produktů živočišného původu dovezených z členských států EU do ČR – splněno. • Cílená změna dotací v Programu rozvoje venkova – splněno • Marketing regionálních potravin a politická podpora – projekt Regionální potravina, Kodex farmářských trhů, podpora jednotné databáze prodejů ze dvora – splněno • Nový Program rozvoje venkova pro roky 2014-2020, do roku 2013 (ve spolupráci s MMR a ostatními dotčenými resorty) – příprava opatření v návrhu nového programového dokumentu   18  
 • 5. Půda a ochrana zemědělského půdního fonduCíl: Dokončení procesu restitucí, zpřístupnění pozemků vlastníkům, výrazné snížení úbytků ZPF,omezení eroze půdy, posílení promítnutí ochrany půdy do územních plánů. Dokončená transformacePozemkového Fondu a vznik jednoho úřadu pro pozemkové záležitosti.Indikátor naplnění:Výměra půdy, o které bude rozhodnuto v daném období v restitučním procesu do konce roku 2012.Revize restitučních spisů – do konce roku 2013Počet realizovaných pozemkových úprav.Stav vypořádání náhrad za nevydané pozemky do 12/2011.Zvýšená výměra půdy, která bude privatizována do konce roku  2012.Snížená výměra půdy – sledování úbytku dle kategorií kvality ZPF do 2014.Vznik Státního pozemkového úřadu ČR včetně nové soustavy Pozemkových úřadů s účinností od  1/2013.Ve spolupráci s MŽP stanoví ceny za vynětí půdy ze ZPF podle ekonomických kriterií do 2010 –účinnost do 1/2011Začlenění ukazatelů kvality půdy do územně plánovací dokumentace do 2011 (cenové mapy vynětípůdy ze ZPF).Dokončení webového   portálu o monitoringu náhlých sesuvů a mohutné erozi půdy pro podporuporadenského systému s účinností od  1/2012 – splněnoAktualizace a zpřístupnění mapových podkladů o ohroženosti půdy erozí a jejich zveřejnění na portáluo erozi půdy (eroze.vumop.cz) pro podporu poradenského systému do 12/2012Implementace protierozních a protipovodňových opatření realizovaných v rámci KPÚ do mapy erozníohroženosti a tím zpřesnění poskytovaných podkladů do 1/2012 – splněno, aktualizace do 1/2014Implementace protierozních a protipovodňových opatření realizovaných v rámci programů MŽP domapy erozní ohroženosti a tím zpřesnění poskytovaných podkladů do 1/2013.Příprava metodiky zaměřené na snižování projevů eroze, definice „projev eroze“, vhodná opatření atd.Výsledkem je parametrické nastavení „žebříčku“ úrovní erozního projevu ve vztahu k vyhodnocováníkontrol CC do 12/2011 – splněno, do 12/2012 aktualizaceOvěření souboru protierozních opatření - půdoochranných technologií do 12/2013.Hodnocení projevů eroze na úrovni celé ČR k zajištění výstupů zda zaváděná protierozní opatření majíkladný vliv na snížení erozní ohroženosti půd v ČR a změnu chování uživatelů do 12/2013.Školení nových poradců – specialistů na erozi, kteří budou po úspěšné akreditaci schopni posouditerozní ohroženost konkrétního půdního bloku do 12/2012 – splněnoZajištění digitalizace a zpřístupnění dat komplexního průzkumu půd KPP do 12/2014, následnávektorizace do 12/2017.Obnovení působnosti pracovní skupiny „Půda“ s účinností od 6/2011 – splněnoPlán společných zařízení v návrhu KPÚ jako podklad k zapracování do technických map do12/2014.Rozšíření okruhu příjemců podpor z PRV na společná zařízení v rámci KPÚ o právnické a fyzickéosoby, obce – do 2014.Identifikace sítě odvodňovacích zařízení a návrh řešení její údržby do 12/2013.Inovace systému hodnocení půdy a stanoviště – systému BPEJ – do 12/2013Termín:Vznik Státního pozemkového Úřadu ČR do 1/2013Novela zák. o ochraně ZPF, 12/2010 – předpokládaná účinnost v roce 2012.Novela vládního nařízení GAEC a systému kontroly GAEC do 12/2011 – splněnoDílčí výstupy a jejich termíny: • Vznik Státního pozemkového Úřadu ČR do 1.1.2013 • Novela zák. o ochraně ZPF do 12/2010 (ve spolupráci s MŽP) – předpokládaná účinnost v roce 2012.6. Budoucnost Společné zemědělské politikyCíl:   Prosazování klíčových priorit a zájmů zemědělského sektoru ČR v návaznosti na probíhajícídiskuse na půdě Rady EU k předloženým legislativním návrhům k budoucímu směřování Společnézemědělské politiky, které byly EK zveřejněny dne 12.10.2011.   19  
 • Indikátor naplnění:Zohlednění prioritních otázek zemědělské politiky ČR do podoby konkrétních legislativních návrhů.Jedná se zejména o: - otázku spravedlivých podmínek Společné zemědělské politiky po r. 2013 pro farmáře ze všech členských států EU – částečně splněno - cílení přímých plateb pouze na zemědělce aktivně vykonávající zemědělskou činnost – částečně splněno - zamezení (či případná eliminace dopadů) zastropování přímých plateb na základě velikostní struktury zemědělských podniků – částečně splněno - redukce administrativní zátěže v kontextu nově připravované legislativy k budoucnosti SZP, a to zejména s ohledem na aplikaci tzv. ozeleňování – diskuze pokračuje - podpora dalšího posilování významu politiky rozvoje venkova jako klíčového nástroje pro zachování životaschopných venkovských společenství – plnění závislé zejména na výši národní obálky, která by měla být známa na přelomu let 2012/2013. - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a navazujícího potravinářství, zachování současného rozsahu oblastí s přírodním znevýhodněním (LFA) – částečně splněnoTermín: 1. pol. 20137. Operační program RybářstvíCíl: Posílení konkurenceschopnosti v odvětví rybářství využíváním tradičních produkčních systémů zapoužití nejmodernějších technologií, při šetrném nakládání s přírodním prostředím, posílení inovacív oboru a propagace akvakultury.Indikátor naplnění: Nelegislativní materiály – implementace operačního programu a přípravaoperačního programu na programovací období 2014-2020 a s tím související legislativnía nelegislativní úkoly.Termín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Revize metodických norem při čerpání finančních prostředků a jejich zjednodušení 12/2013. • Dokončení střednědobého hodnocení OP Rybářství a úprava dokumentu 12/2011 – splněno • Návrh nového OP Rybářství v souladu s principy SRP po roce 2013 – příprava programového dokumentu probíhá8. Transformace organizací v působnosti MZeCíl: Transformace organizací v působnosti MZe včetně snížení byrokracie a posílení a zrychlenípozemkových úprav.Indikátor naplnění:• Vznik Pozemkového úřadu ČR jako organizační složky státu a ukončení činnosti Pozemkového fondu (legislativní činnost, která integruje veškeré aktivity související s půdou (cca 33 zákonů) a vznik nového zákona o Pozemkovém Úřadu ČR) – částečně splněno• Integrace dozorových organizací• Převedení kontroly podmíněnosti na SZIF• Začlenění Zemědělských agentur do systému SZIF• Zvýšení efektivity aplikovaného výzkumu v sektoru MZe (změna financování výzkumu, definování jeho priorit, významné zvýšení podílu soukromého kapitálu a postupné snižování státních dotací, případně privatizace)   20  
 • Priority ministerstva zdravotnictví1. Vymezení nároku pojištěnceCíl: Vymezený, vymahatelný a finančně udržitelný nárok pojištěnce.Indikátor naplnění: Dosažení vyrovnané bilance (nároků a příjmů veřejného zdravotního pojištění).Zdroje musí pokrývat nároky.Termín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Termín prvního výstupu: 06/2012 – splněno2. Vymezení práv pacientůCíl: Vymezení základních práv pacientů.Indikátor naplnění: Legislativní zakotvení zákona o zdravotních službách.Termín: 1/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Předložení vládě – termín 6/2011 – splněno3. Reforma vzdělávání zdravotnických pracovníkůCíl: Dostupný, transparentní a efektivní systém vzdělávání zdravot. pracovníkůIndikátor naplnění: Snížení stížností + pokles rozpočtu Institutu postgraduálního vzdělávání vezdravotnictvíTermín: Různé pro různé oblasti – viz dáleDílčí výstupy a jejich termíny: • Převod postgraduálního vzdělávání na VŠ – od 9/2011 – splněno • Novela vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů – 1/2011 – splněno • Novelizace vzdělávacích programů pro základní obory specializačního vzdělávání lékařů a všech oborů pro nelékaře – 8/2011 – splněno • Rezidenční vzdělávání lékařů (změna zák. č. 95/2004 Sb.) – účinnost 9/2011 – splněno • Změny vzdělávání nelékařských pracovníků, velká novela – účinnost od 1/20144. Spravedlivé smluvní podmínky pro poskytovatele zdravotnických služebCíl: Transparentní úhradové mechanismy.Indikátor naplnění: Vyrovnané podíly na nárůstech nákladů na zdravotní péči mezi jednotlivýmisegmenty. Rovnoměrné pokrytí sítě jednotlivými segmenty. Koncentrace nákladů zdravotní péče docenter.Termín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Kultivace seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace – 6/2011 – splněno • Úhradová vyhláška pro rok 2012 – 1/2012 – splněno5. Harmonizace daní z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotníhopojistnéhoCíl: Sjednocení právní úpravy daní z příjmů a pojistných a snížení nákladů státu a poplatníků.Indikátor naplnění: Fázová harmonizace základů DPFO, sociálního pojistného a zdravotníhopojistného a sjednocení procesních postupů. Zavedení pojistného z úhrnu mezd na veřejná pojištění.Termín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • I. fáze – zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa (vláda 7/2011 – splněno) • II. fáze – návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmu fyzických osob (vláda 12/2012)   21  
 • Priority ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy1. Reforma terciárního vzděláváníCíl: Diverzifikovaný systém terciárního vzdělávání + přechod od kvantity ke kvalitě.Indikátor naplnění: Nastavení parametrů pro multikriteriální hodnocení kvality vysokých škol svazbou na financování.Termín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Předložení novely zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, vláda: 2. pol. 2012 • Zákon o finanční pomoci studentům, vláda 1. pol. 2013, účinnost 2014 • Posun ke kvalitativnímu hodnocení vysokých škol prostřednictvím zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol o Naplňováno postupně, výrazný posun v zásadách a pravidlech financování veřejných vysokých škol na rok 20122. Přijeti zákona o podpoře sportuCíl: Nový zákon o podpoře sportu.Indikátor naplnění: Nový zákon.Termín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení „Koncepce státní podpory sportu v ČR“ vládou 3/2011 – splněno • Paragrafované znění zákona, vláda 12/2012, účinnost 1/20143. Změna poplatkové agendy v terciárním vzděláváníCíl: Příprava alternativního modelu finanční spoluúčasti u terciárního vzdělávání.Indikátor naplnění: Možnost zavedení zápisného.Termín: 2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Účinný systém finanční pomoci studentům 2013 • Novela zákona o vysokých školách, účinnost 20144. Zvýšení prestiže pedagogických pracovníkůCíl: Vyšší zhodnocení veřejných prostředků do vzdělávání, zlepšení klimatu ve školách, posíleníkvality vzdělávání.Indikátor naplnění: Zvýšení úrovně platového hodnocení učitelů na nejméně 20 tis. Kč měsíčně,snížení věkového průměru učitelů, zlepšení hodnocení škol ze zpráv ČŠI.Termín: 6/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě – návrh dvou nových platových stupnic pro pedagogické pracovníky – od 1. 1. 2011 – splněno • Vytvoření samostatného systému odměňování pedagogických pracovníků a odpovídajícího kariérního systému o změna zákona o pedagogických pracovnících + změna vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, 1/2014 • Zahájení projektu Kariérní systém, příprava 9/2011, zahájení 3/2012 – splněno • Změna zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb., souběžně s projektem Kariérní systém5. Státní maturitaCíl: Stabilizovaný systém ověřování kvality.Indikátor naplnění: Zavedení systému s efektivními náklady.Termín: 9/2013   22  
 • Dílčí výstupy a jejich termíny: • Zavedení reformované maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 do vzdělávacího systému (2011) – splněno • Vyhodnocení výsledků realizace maturitní zkoušky v roce 2011, příprava návrhů na případné úpravy modelu maturitní zkoušky a dílčích parametrů realizovaného řešení (2011-2012), Termín: 12/2011 – splněno • Předložení návrhů na případné zjednodušení administrativy, personální a finanční náročnosti maturitní zkoušky včetně další elektronizace systému maturitní zkoušky v oblasti počítačem podporovaného testování (2011-2013), pilotní ověření elektronického testování 2013 - 2014, zavedení elektronického testování 2015 – plněno průběžně • Jednání s představiteli VŠ ve věci využití objektivizovaných výsledků reformní maturitní zkoušky VŠ jako kritéria pro výběr a přijetí uchazečů o vysokoškolské studium (2011-2013) – plněno průběžně6. Pravidelné zjišťování výsledků základního vzděláváníCíl: Docílit vzestupného trendu výsledků základního vzdělávání, včetně zvyšování prestižev mezinárodním srovnání.Indikátor naplnění: Zavedení systému pravidelného (ročního) zjišťování výsledků do praxe.Termín: 2012/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Pilotní ověřování testování žáků 5. a 9. ročníků (do 12/2011) – splněno • Generální zkouška testování žáků v 5. a 9. ročnících (do 10/2012) • Úplné zavedení testování v uvedených ročnících (do 6/2013)   23  
 • Priority ministerstva životního prostředí1. Audit environmentální legislativyCíl: Snížit AZ podnikatelské sféry v oblasti eko-legislativy.Indikátor naplnění: Snížení alespoň jedné povinnosti ročně.Termín: 12/2010 a následně vždy prosinec dalšího rokuDílčí výstupy a jejich termíny: • Průběžná kontrola plnění úkolů, uložených materiálem „Informace o návrhu opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“ – 12/2012 – splněno • Návrh novely zákona o odpadech (6/2012) – splněno2. Reforma odpadového hospodářstvíCíl: Zákon o odpadech s nízkými náklady pro obyvatele a zákon o výrobcích s ukončenou životnostíse zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností.Indikátor naplnění: Zpřehlednění poplatků za komun. odpad a plnění cílů komun. a stavebníhoodpadu a zpětného odběru. Nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností.Termín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (vládě do 8/2012) • Věcný záměr zákona o odpadech a věcný záměr zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností (vládě do 12/2012) • Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství ČR (vládě 12/2012, účinnost 1.7.2013)3. Zlepšování kvality ovzdušíCíl: Zlepšení kvality ovzduší na území celé ČR.Indikátor naplnění: Zlepšení kvality ovzduší snížením emisí jemných prachových částic.Termín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Zákon o ochraně ovzduší – účinnost 9/2012 – splněno • Uzavření nových dobrovolných dohod s největšími znečišťovateli – podpis do 12/2012 – plněno průběžně • Potenciál snížení emisí ČR k roku 2020 – vládě 4/2012 – splněno4. Řešení situace v NP ŠumavaCíl: Přijetí zákona o zřízení Národního parku Šumava.Indikátor naplnění: Dosažení konsensu nad managementem národního parku.Termín: 12/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Přijetí nového zákona o NP Šumava – vládě v 2. pol. 20125. Protipovodňová opatření (spolu s MZe)Cíl: Účinná ochrana před povodněmi a dalšími mimořádnými přírodními riziky.Indikátor naplnění: Snížení rizika vzniku povodní a minimalizace škod a ztát.Termín: 12/2013 + průběžná kontrola každé pololetíDílčí výstupy a jejich termíny: • Analýza možnosti financování protipovodňových opatření – 12/2013 • Příprava protipovodňové strategie (plánů pro zvládání povodňových rizik) – 12/20146. Ochrana půdyCíl: Přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.Indikátor naplnění: Zpomalení úbytku zem. půdy, omezení působení degradačních faktorů a sanacekontaminovaných míst ČR, vč. nápravy ekologické újmy.Termín: 12/2011, účinnost 1/2012   24  
 • Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zákona o ochraně ZPF (účinný od 1.1.2011 (zákon č. 402/2010 Sb.)) – splněno • Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu – vládě do pol. 2012, účinnost 31.8.20127. Nová Státní politika životního prostředí ČRCíl: Zpracování aktualizované verze Státní politiky životního prostředí ČR na období 2011-2020.Indikátor naplnění: Nová Státní politikaTermín: do 15.8.2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Neuvedeno8. Politika ochrany klimatu v České republiceCíl: Politika ochrany klimatu v ČR je základní koncepční dokument, který určuje strategii ČR voblasti předcházení změn klimatu (opatření v oblasti snižování emisí skleníkových plynů) v horizontudo roku 2020.Indikátor naplnění: Aktualizace Politiky ochrany klimatu v ČR na základě usnesení vlády ČR č. 407ze dne 16. dubna 2008. Realizace opatření v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v rámcijednotlivých sektorů národního hospodářství.Termín: 12/2012     25  
 • Priority ministerstva kultury1. Transparentnost a zmírnění dopadů omezení vlastnických práv u památekCíl: Vyšší míra jistoty obyvatel dotčených ochranou památekIndikátor naplnění: Změna legislativyTermín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zákona o státní památkové péči, vládě: 11/2011 – splněno, účinnost: 7/2012 • Věcný záměr památkového zákona, vládě: 12/2012 • Návrh památkového zákona, vládě: 1.čtvrtletí 2013, účinnost 1/20142. Majetkové vypořádání s církvemiCíl: Vyřešení zmírnění křivd církví a zrušení blokace majetkuIndikátor naplnění: Změna legislativyTermín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vládě: 4. čtvrtletí 2011 – splněno, účinnost: 1/20133. Nová úprava kinematografieCíl: Dlouhodobě udržitelné financování kinematografie a její podporaIndikátor naplnění: Změna legislativyTermín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), vládě: 11/2011, účinnost: 1/2013 – splněno4. Novela autorského zákonaCíl: Dokonalejší funkčnost a přehlednost zákonaIndikátor naplnění: Novela + harmonizace s komunit. právemTermín: 11/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • vládě: 10/2012, účinnost: 11/2013   26  
 • Priority ministerstva pro místní rozvoj1. Zjednodušení administrativy při rozdělování prostředků ze strukturálních fondůCíl: Zrychlení čerpání prostředků z fondů EUIndikátor naplnění: Změny relevantních noremTermín: 12/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Zpráva o pokroku a realizaci změn (4/2011) – splněno • Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočty (1/2012) – splněno2. Dokončení deregulace, sjednocení právní úpravy služeb spojených s bydlením a právníúprava vlastnictví bytůCíl: Existence tržního prostředí v oblasti nájmu bytůIndikátor naplnění: Změny relevantních noremTermín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Věcný záměr zákona o službách spojených s bydlením (5/2011) – splněno • Zákon o službách spojených s bydlením (12/2011) – splněno • Návrh novely zákona o vlastnictví bytů (5/2011) – splněno (zahrnuto do návrhu občanského zákoníku) • Zpracována RIA pro návrh úpravy převodů některých družstevních bytů do vlastnictví a řešení souvisejících problémů – termín předložení vládě 12/2012 • Příprava prováděcího předpisu k úpravě bytového spoluvlastnictví na základě zmocňovacího ustanovení v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., termín předložení vládě do 30.6.2013.3. Sjednocení postupů podle stavebního zákona, digitalizaceCíl: Zkvalitnění kontrolní a metodické činnosti, odstranění korupčního prostředíIndikátor naplnění: Změny relevantních noremTermín: 12/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Schválení projektu v rámci Smart Administration (6/2011) – splněno • Uzavření smlouvy o poskytování služeb přípravy digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle stavebního zákona (12/2011) – splněno • Analýza současného stavu (2/2012) – splněno • Sběr požadavků (2/2012) – splněno • Zpracování dokumentace pro žádost (do 24.9.2012) • Ověření navrhovaného řešení (do 24.9.2012)4. Zkvalitnění procesu zadávání veřejných zakázekCíl: Posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, boj s korupcíIndikátor naplnění: Změny relevantních noremTermín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela zákona o veřejných zakázkách (6/2011) – splněno • Systém elektronických tržišť (1/2012) – splněno • Seznam komodit vhodných pro automatickou metody hodnocení a elektronické aukce (3/2012), předložení zprávy do 30.11.2012 • Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2011 (4/12) – splněno • Informace o postupu realizace nového systému elektronických tržišť (4/12) – splněno • Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (do 30.9.2012) • Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR (5/12) – splněno   27  
 • • Národní elektronický nástroj pro elektronické zadávání (12/2012)5. Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČRCíl: Nový systém kvality služeb cestovního ruchu v ČRIndikátor naplnění: Počet certifikovaných subjektůTermín: 1/2015Dílčí výstupy a jejich termíny: • Národní standard kvality služeb v cestovním ruchu (dokončení k 15.10.2012) • Značka kvality cestovního ruchu (dokončení k 15.8.2012) • Institucionální zabezpečení (dokončení k 1.12.2012) • Dokončení procesu certifikace (12/2014)6. Rozpočtově odpovědná politika bydleníCíl: Efektivní systém podpory bytové politikyIndikátor naplnění: Portfolio podporTermín: 12/2011Dílčí výstupy a jejich termíny: • Vyhodnocení účinků nařízení vlády č. 248/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků SFRB formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR (2/2012) – splněno • V návaznosti připravit Návrh novely nařízení vlády č. 284/2001 Sb. – splněno • Návrh novely nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů • Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (4/2012) – splněno7. Snižování administrativní zátěže v rámci územních a stavebních řízeníCíl: Zjednodušení povolování stavebIndikátor naplnění: Změny relevantních právních noremTermín: 1/2013Dílčí výstupy a jejich termíny: • Novela stavebního zákona (9/2011) – splněno8. Prohloubení strategických přístupů k regionálnímu rozvojiCíl: Vytvoření předpokladů pro lepší koordinaci regionální politiky a souvisejících sektorovýchpolitik a jednoho ze základních podkladů pro přípravu ČR na nové programové období EU (2014+)Indikátor naplnění: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020Termín: 10/2012Dílčí výstupy a jejich termíny: • Dokončení analytické části SRR 2014+ (1/2012) – splněno • Zpracování návrhové části (1 až 5/2012) • Dokončení implementační části – vymezení regionů se soustředěnou podporou státu a SEA hodnocení (dokončení předpokládáno 7/2012) • Dokončení SRR 2014+ a její předložení vládě (předpokládá se v 10/2012).9. Koordinace přípravy podmínek čerpání fondů EU v novém programovém období 2014-2020v podmínkách ČRCíl: Příprava a vyjednání realizace kohezní politiky EU v ČR po roce 2013Indikátor naplnění: Zahájení čerpání fondů EU od roku 2014Termín: 1/2014Dílčí výstupy a jejich termíny: • Předložení výsledku Střednědobé evaluace stávajícího programového období – splněno • Předložení návrhu rozvojových priorit ČR (7/2011) – splněno   28  
 • • Koordinace vyjednávání s Evropskou komisí a s dalšími členskými státy EU – probíhá průběžně • Postup přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+: splněno (jednání vlády 4.1.2012) • Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014 – 2020 (1/2012) – splněno • Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+ (2/2012) – splněno • Předložení informace o stavu vyjednávání o návrhu nařízení EU (4/2012) – splněno • Koordinace jednání o nové evropské legislativně pro budoucí programové období 2014-2020 – průběžně • Předložení aktualizace rámcových pozic k návrhům nařízení EU (10/2012) • Rozpracování národních rozvojových priorit vč. předložení návrhu implementační struktury (4/2012) – splněno • Předložení návrhu programových dokumentů (2013) • Předložení návrhu Dohody o partnerství (2013) • Zajistit technickou a metodickou přípravu a realizaci monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+ (do 1.1.2014)   29