Ncet telemarkreiser årsmøte230413

256 views
206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Lærdal 1 av 4 pilotar som blei utvalgt, hovedprosjekt starta i 2010 ferdig 31.12.2012 Dei fire andre er Vega, Trysil og Røros.
 • Delmål 1 Profesjonalitet: NCET skal arbeide for en profesjonell samarbeids- og innovasjonsplattform innen konsept- og produktutvikling, pakketering og distribusjon, arbeidskraft og kompetanse, vertskap og kvalitet. Fasiliteringsplattformen skal baseres på strukturerte og transparente innovasjonsprosesser som inkluderer aktører i hele verdinettverket, fra produkt til marked, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.   Delmål 2 Miljøfokus: NCET skal arbeide for bærekraft og minimal innvirkning på miljøet basert på de nasjonale anbefalingene og kriterier gitt av Global Sustainable Tourism Council (GSTC/UNWTO).   Delmål 3 Lønnsomhet: NCET skal arbeide for økt verdiskaping gjennom utvikling av markedstilpassede og bærekraftige innovasjoner med fokus på kommersialisering og internasjonalisering. NCET skal videre arbeide for nye og kjøpesterke kundegrupper, samt tilleggssalg av opplevelsespakker fra etablerte og nye aktører.   Delmål 4 Klyngeaktiviteter: NCET skal arbeide for balansert vekst i aktiviteter som gir verdiskapning gjennom samarbeid, arbeidskraft, kapital, kunnskap, innovasjon, distribusjon, markeder, og økt omsetning/lønnsomhet.
 • MILJØ
 • ØKONOMI
 • DET SOSIALE
 • Lærdal 1 av 4 pilotar som blei utvalgt, hovedprosjekt starta i 2010 ferdig 31.12.2012 Dei fire andre er Vega, Trysil og Røros. Lærdal ønsker å bli et reisemål der turistene blir værende lenger. De satser på historie, kulturminner og mattradisjoner for å lokke turistene til et rent og lønnsomt reisemål. Lærdal er et sentralt knutepunkt mellom øst og vest. Bygden ligger innerst i Sognefjorden og er omkranset av høye fjell og flott natur. Lærdal ligg midt mellom Oslo og Bergen, 4,5 timar frå Oslo med bil, 3 timar frå Bergen. Har om lag 90 000 gjestedøgn på ein sommar og har store attraksjonar i tillegg til Sognefjorden er Borgund Stavkyrkje, Norsk Villakssenter, Gamle Lærdalsøyri, Historiske vandrevegar med Kongevegen over Filefjell (1792), Nasjonal Turistveg Aurlandsfjellet .
 • Jamfør dei 10 prinsippa for ei berekraftig reiselivsutvikling definert av Innovasjon Norge som i sin tur er tufta på dei 12 prinsippa til UNWTO. Desse ti prinsippa ligg i botn av Merkeordninga og har derfor vore sentrale heile vegen. Kulturell rikdom er ein av dei og sidan Lærdal er veldig rik på kultur var dette det prinsippet me kanskje jobba mest med. Ordet kultur kjem av det latinske cultura som betyr å dyrke og landbruk er ei stor næring i Lærdal! Som Telemark så dyrkar me bla moreller og no har Lærdal den største produksjon på moreller i heile Noreg på bortimot 200 tonn. I tillegg er det stor bringebærproduksjon, poteter, gulrot, løk, kål, osb.
 • Gamle Lærdalsøyri har me fått etablert eit vertskap som tek deg som gjest med rundt på ein guida tur, går inn i husa, ser bilete, ser utstillinga på Fanteloftet om alle som utvandra til Amerika (kan sjå ut vindauga der båtane drog). Veit de at det utvandra 3000 Lærdøler til USA og i dag bur det 2200 personar i Lærdal. Noko som betyr at det er fleire Lærdøler i USA enn i Norge  Berekraftpiloten har altså rydda fleire hus, laga nye ustillingar, laga kortfilmar, re-opna to museum der (Norsk Telemuseum og Postmusem, begge del av dei nasjonale på Maihaugen). Me har samarbeida med kulturetaten i kommunen og elles har me bidrege med marknadsføring og profilering.
 • Borlo Bygdetun var ein ressurs som Berekraftpiloten fekk samarbeida med og fekk etablert vertskap der fast kvar sommar. I år blir det diverrre på førespurnad grunna vegarbeid – men ingen grunn til å ikkje besøke dei. Dagfinn har restaurert 15 bygningar og kvar bygning har si unike utstilling med eit husmannsperspektiv. I møkkakjellaren i det gamle fjølset får du sjå film om kvardagslivet i Borgund og det går ikkje an å ikkje bli rørt av denne staden. I tillegg har Dagfinn og Kari (eigararar og vertskap) etablert ein tradisjon med minst ein friluftskonsert per sommar. Dette har vore stor suksess og det siste er at Dagfinn laga scene på taket av eine huset og publikum fekk sitta i amfi på Kongevegen (1792) som går rett gjennom tunet hans! Kvarst spelte bla på den i siste konserten og no vurderar KORK (kringskastingsorkesteret) å ha konsert der. Vidare har me som med gamle Lærdalsøyri bidrege med marknadsføring og profilering.
 • Her har Berekraftpiloten bidrege til kompetanseheving der Borgund Stavkyrkje og Besøkssenter har delteke på fleire av kursa som Berekraftpiloten har køyrt gjennom Lærdalsakademiet. Bla kurs i berekraftig reiseliv (IN), kurs i Opplevingsøkonomi og blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Konkret resultat av det er at dei frå 2011 til 2012 sparte 50 000 kroner i straumutgifter som er mykje for ein slik attraksjon. Borgund Stavkyrkje er og flinke til å nytte lokale guidar som tilsette om sommaren og serverar mykje kortreist mat i kafeen sin. Eit anna samarbeidsprosjekt mellom Bsk og Berekraftpiltoen var Green walk –der ein merka ein veldig enkel tursti , rundt kyrkja, så enkel at ein nærast kan der i høghæla sko. Men kulturlandskapet rundt er idyllisk og med sauer på beite der er vel så eksotisk for Asiatiske gjester som sjølve kyrkja! Sukess blant Asiatiske grupper som skal sjå Norge eller Skandinavia på ei veke 
 • Dette er det enklaste og mest konkrete ein kan gjere når det kjem til Berekraft! Pluss at bedriftene rapporterar om ein type ”ryddeprosess” der alt kjem på stell. HMS som er ein av fokusområda i Miljøfyrtårn – er dessutan lovpåkrevd. Elles er det arbeid med avfallshåndtering og energireduksjon . Me har sertifiserrt 10 verksemder og held på med 2 nye denne våren.
 • Midt Ljøsne Gard har vore særs aktive i Berekraftarbeidet. Fyrst starta dei opp med besøk på garden for å vise til morelleproduksjon og livet på ein typisk Vestlandsgard. Dei deltok på kurs i berekraft, i opplevingsøkonomi og så blei dei Miljøfyrtårnsertifisert. Etter det fann dei ut av dei ville gjere noko meir og bygde om stabburet sitt til steinomsbakeri. No er Kari Sigrun (som vertinna heiter) i gang med prosjekt hjå Fylkesmann innan frukt og bær i gjærbakst, og det kan røpast at ein nyvinning er morellebrød  Det smakar som julebrød –berre enno betre. No tilbyr Midt Ljøsne bakekurs for små grupper (firma eller andre) å bake sitt eige brød og pizza og ete kveldsmat i bakeriet mens Kari Sigrun tek dei ein runde på garden og fortel om morelle og bringebærproduksjon.
 • På same måte som Midt Ljøsne Gard, men kom seinare til . Berekraftpiloten har bidrege til bla eit forstudie og dei vil også vidareutvikle seg slik som Midt Ljøsne. Men opplevinga med å fore hjorten har vorte særs populær – særleg blant familiar.
 • Lærdal har årleg to marknader som har røter tilbake til 1500 talet; det er Lærdalsmarknaden (alltid helga før Jonsok) og Haustmarknaden (alltid siste helga i september). No har Berekraftpiloten etablert ein matfestival som er torsdag og fredag inntil siste helga i september og såleis bidrege både til å etablere ein konkret spin off – men også utjamning av sesong – då det er lite gjester i Lærdal på denne tida. Det handlar altså om å fokusere på dei ressuranse ein har og matche produktutviklinga med behov i marknaden.
 • I mars mottok me Merke som Berekraftig reisemål og for å klare det måtte me vise til vedtak og dokumentere kriterie og indikatorar innan fem område; Politisk implementering, 2) Tilstrekkeleg forankring på destinasjon, 3) Bevaring av natur, kultur og miljø, 4) Styrking av sosiale verdiar, 5) Økonomisk levedyktigheit. Blomen har 10 blad i ulike fargar – som indikerer dei 10 prinsippa , delt i 5 som er dei fem områda . Kvar destinasjon lyt ha minst over 50% dokumentert av kriteria og indikatorane innan kvart av dei fem områda. Døme på 1) : det lyt vere eit kommunestyrevedtak at ein vil gå inn for ei slik type Merkeordning.
 • Ncet telemarkreiser årsmøte230413

  1. 1. NCE TOURISM – FJORD NORWAYÅrsmøteseminar TelemarkreiserBærekraftige reisemål23. april 2013
  2. 2. People ProfitPlanet
  3. 3. PeopleProfitPlanet
  4. 4. Marcel NiederhauserKonst. hovedprosjektlederFriluftsliventusiast
  5. 5. Bærekraft somgrunnleggendeprinsipp i NCETourism – FjordNorwayLærdal – pilot“Merket forbærekraftigReisemål”GSTC “DestinationLevel Criteria”
  6. 6. NCE TOURISM – FJORD NORWAY
  7. 7. NCENorwegian Centres ofExpertise«...er et programetablert for å forsterkeinnovasjonsaktiviteten i demest vekstkraftige oginternasjonalt orientertenæringsklyngene i Norge»Norwegian Centres of Expertise.
  8. 8. 0Fjord Norge-regionen skal bliet av verdens ledendereisemål innen aktive,naturbaserte opplevelser.Visjon.
  9. 9. 1Med utgangspunkt i de firevestlandsfylkene skal NCETourism – Fjord Norwaylegge til rette forinnovasjonsarbeidet ireiselivsklyngen i samspillmed FoU-miljøene og detoffentlige virkemiddel-apparatet.Misjon.
  10. 10. 2NCE Tourism – FjordNorway skal styrkereiselivsklyngen ogbidra til øktprofesjonalitet,miljøfokus oglønnsomhet.Hovedmål.
  11. 11. 3Fjord Norge-regionen, deter de fire Vestlands-fylkeneRogalandHordalandSogn og FjordaneMøre og RomsdalNCE Tourism- Fjord Norway erhjemme på Vestlandet.
  12. 12. 4NCE Tourism – Fjord Norway har et 10-års perspektiv.Kontraktsperiode 1Kontraktsperiode 2Kontraktsperiode 3Arena ProjectInnovativ FjordturismeØktomsetning/lønnsomhet20092019Pakketering, Kvalitet, Konseptutvikling, FoU, Bærekraft• Samarbeid og tillit• Strategi ogforankring• Kritisk masse|• Innovasjonsevne og –aktivitet• Kompetanseheving• Internasjonalisering• Verdiskaping• Konkurransekraft• Lønnsomhet• Produktivitet
  13. 13. 5Adventure tourism iswhat tourism should betoday and definitelywhat tourism will betomorrowTaleb Rifai, generalsekretær iUnited Nations World Tourism OrganisationHarpefossen©VegardBreien
  14. 14. 6I produktdefinisjonen tar NCET utgangspunkt i enbransjedefinisjon laget av ATTA (Adventure TravelTourism Association). En «adventure-reise», enopplevelsesreise, består av minst to av tre følgendeelementer; (1) interaksjoner med naturen, (2) en fysiskaktivitet, eller (3) interaksjoner med kultur. NCETshovedfokus er reiser som inneholder alle 3 elementer.Produktdefinisjon.
  15. 15. 7(1) Natur.Fjordlandskap
  16. 16. 8Verdt-en-reiseopplevelser(2) Verdt-en-reise opplevelser.Ski / Vinter Vandring Sykkel FiskePadling &elvesportArkitektur De valgte opplevelsene er relevante for hele Fjord Norge-regionen. Destinasjoner kan ha behov for andre opplevelser (f.eks. innen konseptetluft). Disse skal fanges opp i lokale innovasjonsprosjekter og produkt-utviklingssamarbeid.
  17. 17. 9(3) Fjordkultur. Fjordkultur skal kobles opp mot verdt-en-reise opplevelsene for at reisenblir en minne.FjordkulturKulturarv Matkultur
  18. 18. 0Helhetlig reiseopplevelse. Integrasjonen av infrastrukturen i innovasjonsarbeide har to aspekter: Infrastrukturbedriftene trenger de gode opplevelsene for å fylle sinprodukteportefølje. Opplevelsesbedriftene trenger infrastrukturbedriftene som«lokomotiver» (krevende kunde) og distribusjons- og salgskanal.Infrastruktur
  19. 19. 1Kompetanser. Forutsetningen for å lykkes med å dekke «behov og utfordringer»beskrevet tidligere i presentasjonen er at kompetanser inngår i alleinnovasjonsaktivitetene.Kompetanser
  20. 20. 2Tverrgående temaVerdt-en-reiseopplevelserOpplevelsestema & tverrgåendetemaer.Ski / Vinter Vandring Sykkel FiskePadling &elvesportPakketering, Kvalitet, Konseptutvikling, FoU, BærekraftFjordlandskapKulturarv, MatkulturInfrastrukturKompetanseFjordkulturArkitektur
  21. 21. 3LÆRDAL
  22. 22. Viktige erfaringar frå Lærdal
  23. 23. Kulturell rikdom•Kulturell rikdom er ein viktig del av berekraft! I kulturellrikdom har alle reisemål noko ein er særs stolt over – tafram dette og jobb med dette! Alt i frå kulturhistorie,levemåte, tradisjonar, mytologi, byggeskikk, kunst oghandverk, matkultur, musikk og dans, kulturminne ogimmaterielle kulturarv.•Lærdal er rik på kulturminne av nasjonal og internasjonalverdi med blant anna:-Borgund Stavkyrkje (1180)-Gamle Lærdalsøyri med 161 trehus-Kongevegen (1792)-Borlo Bygdetun
  24. 24. Gamle LærdalsøyriKulturell rikdomOpplevingVertskap
  25. 25. Borlo BygdetunFaste opningstiderFriluftskonsertarVertskapkj
  26. 26. Borgund StavkyrkjeMiljøfyrtårnMiljøfyrtårnVertskap & opplevingGreen Walk
  27. 27. MiljøLærdal kommune er nr 2 på Topp 15 lista tilMiljøfyrtårn! Det betyr at me har fått satt miljøpå dagsorden og det er alle dei størstereiselivsverksemdene som er sertifiserte (bådei omsetning og besøksstal)Og som sagt: ein av dei størstereiselivsverksemdene (Borgund Stavkyrkje &Besøkssenter) kan allereie rapporterte omhalverte straumutgifter!Frå 100 000 kr til 50 000 kr….
  28. 28. Samhandling mellom landbruk ogreiseliv gjev verdiskapingLandbruk og reiseliv er ein god kombinasjon ogme har fått nye flotte opplevingar i dennetverrfaglege kombinasjonen!Til dømes som gjest i Lærdal kan du no besøkaMidt Lysne Gard med steinomsbakeri og fåhøyra om den eksklusive morelleproduksjon iLærdal eller du kan vere med å fore hjorten påLund Hjortefarm!
  29. 29. Midt Ljøsne GardMidt Ljøsne GardMiljøfyrtårnBakeri (Frukt & Bær)
  30. 30. Lund Hjortefarm
  31. 31. Smak av Sogn• Møtestad med smak, inspirasjon og formidlingav lokale matprodukt!Matfestival i SognKonkret ”spin off”
  32. 32. Lærdal tildelt Merke forBerekraftig reisemål
  33. 33. 1GSTC
  34. 34. 2
  35. 35. 3
  36. 36. 4
  37. 37. 5 “Prepare a coordinated approach” “Coordinate monitoring” “Develop tools” “Leverage the value chain” “Tell your story”“Recommendations”
  38. 38. 6AVSLUTNINGSVIS…
  39. 39. 7World Economic Forum: The Travel & tourism Competitiveness Report 2013T & T regulatory frameworksubindexT & T business environment andinfrastructure subindexT & T human, cultural and naturalresources subindex
  40. 40. 8
  41. 41. 9
  42. 42. 0
  43. 43. 1
  44. 44. 2PeopleProfitPlanet
  45. 45. 3MER INFORMASJON
  46. 46. 4www.ncetourism.com
  47. 47. 5ww www.ncetourism.com

  ×