Your SlideShare is downloading. ×

Diari del 26 de juny de 2013

212

Published on

Aqy¡ui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Aqy¡ui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
212
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIMECRES,26DEJUNYDEL2013/NÚM.2.338/ANY10NOU PLA DE JUBILACIÓ100% Capital Garantit3% rendibilitat garantida**3% TAE fins el 31/12/20161 hora gratuïta20% descompteen l’horaRESERVA-LA1 hora gratuïtaTARGETA VIP*costdelmissatge:1,50€ +cànon• Ambilight Spectra millora l’experiència visual • Pixel Precise HD per unes imatges extremament nítides i clares • Pantalla LCD Full HD amb resolucióde 1920 x 1080p • LCD de 100 Hz, amb rendimient de 3 ms per a una nitidesa de movimient extraordinària • 2 x 10 W amb Incredible Surround • Philips Net TV per aobtenir els serveis més coneguts en el televisor • Gaudeix d’una àmplia selecció de vídeos de YouTube i altres fonts d’Internet • Connector PC DLNA per veure vídeosdes de l’ordinador • Recepció HDTV MPEG4 mitjançant sintonitzador TDT y TDC amb CIEnvia un SMS al 789amb la paraula clauTV (espai) nom ientraràs en el sorteigd’un magníficTELEVISORPHILIPS de 42”Rebaixada de sis a quatre anysla pena a un condemnat pertràfic de cocaïnaANDORRA Pàgina 8L’Associació de veïns de SantaColoma reclama accions perevitar inundacionsANDORRA Pàgina 9Sant Julià tanca el 2012 ambun superàvit de 135.900 euros il’oposició, preocupada pel deuteANDORRA Pàgina 11Finances, art, premsa i els20 anys de la Constitució,a la 30a Universitat d’EstiuCULTURA Pàgina 14Crèdit Andorrà mostra al mónel seu fons d’art amb unapinacoteca virtualCULTURA Pàgina 15Les anàlisis de sang estaranincloses en el projectede la llei de l’esportESPORTS Pàgina 16ANDORRA Pàgina 7Els paquets de fibraòptica tindran 30minuts de trucadesa mòbils del paísANDORRA Pàgina 6El PS troba bé quemés del 50% delsbeneficis del jocvagin a l’àmbit socialAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3Tati MasiàLa Fundació PrivadaTutelar fa més feinaL’activitat de la Fundació Pri-vada Tutelar registra un aug-ment de les persones ateses iuna diversificació de la tascaque desenvolupa.
 • 2. Dimecres, 26 De juny Del 2013d’interès2Aprofita l Estiu i Apunta t, ,CURSOS INTENSIUSacadèmia d’anglèsInformat:tel: 813-989C/ Bonaventura Armengol 10 I Edifici Montclar I Bloc 2, 6-1 I Andorra la Vella I singular@singular.adRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesMenú dimecresPrimer platMeló amb pernil de glaAmanida malaguenya amb tonyinaGaspatxo andalúsEspaguetis carbonara o bolonyesaSopa de peix i mariscPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPES X 2MENÚ MARISCADA X 2MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIFem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69Segon platBacallà al forn gratinatSípia a la planxa amb salsa d’all i julivertBotifarra amb mongetesEntrecot a la brasa amb verdures naturalsREBAIXES-40% enpantalons(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)EL TEMPSdijousdivendresdijous2/135/196/218/239/248/256/215/204/187/199/26meteo@bondia.adCalor frescaCel poc ennuvolatAquests dies la situació meteorològica continuasense grans canvis. Tot i estar sota el domini del’anticicló, el vent del nord continua fent que lesmàximes quedin retallades i en cap cas arribinals 30 graus, que en aquesta època de l’any ja se-ria força normal. A més estirar, avui arribaremals 25 o 26 graus. De nou però, la matinada seràfreda als cims i fresca a la resta. Pel que fa al cel,estarà serè al matí. Durant la tarda, podrà créi-xer algun núvol d’evolució de bon temps que nodonarà precipitacions. El vent bufarà de compo-nent nord a nord-oest amb algun cop moderatde fins a 40 km/h als cims. Demà, a partir de latarda esperem una lleugera inestabilització deltemps. Que tinguin un BONDIA.Minvant06.18 h21.34 h
 • 3. 3DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013L’activitat de la Fundació Pri-vada Tutelar va registrar l’anypassat un augment de les per-sones ateses i una diversificacióde la tasca que desenvolupa. Enconcret, el volum d’usuaris s’hapràcticament doblat respecte el2011, que ha passat de 14 a 26.La gerent, Esther Fenoll, va in-dicar que aquest increment nos’ha registrat tant en les tasquesque tenen a veure amb l’àmbittutelar. Així, per primer cop, labatllia els ha encomanat duesadministracions judicials (d’unmenor i d’una persona gran),que succeeix quan els batlleindica que la fundació es facicàrrec d’administrar els dinersd’un fill o una persona gran enel cas que els tutors no ho facincorrectament o que hi hagi elperill de fer-ne un mal ús. Tam-bé s’han atès administracionspatrimonials i s’han realitzatun total de 124 assessoramentsa famílies que exerceixen de tu-tors i sobre tràmits administra-tius o tuteles i pretuteles, entred’altres.Davant d’aquest incrementde feina caldrà ara renegociarels convenis amb el Govern, jaque aquestes tasques no estanrecollides en els acords exis-tents. Fenoll va remarcar queaquest augment de feina com-porta també més despesa, i queper això s’ha de contemplar anivell econòmic. El fet és queavui els comuns i el Govern des-tinen un import a la fundació enfunció del nombre de tuteles,pretuteles i curateles. Aquestesaportacions estan establertes enun conveni entre les parts peròno ho estan les administracionsjudicials i els assessoraments.L’assessor de Benestar, RamonNicolau, va indicar que l’acordes pot ampliar amb aquestsaspectes i que en aquests mo-ments ja s’hi està treballant.La fundació també ha atèsdos casos de menors cobrint ac-tivitats d’oci i durant el cap desetmana. Fenoll va exposar quees tracta d’un suport que des del’administració central no estàcontemplat i que la flexibilitatde la Fundació, que té una es-tructura molt lleugera, permetdonar una resposta ràpida a lesnecessitats que van sorgint.Per fer front a l’augment deles tasques registrades durantl’any passat es va incorporar al’equip de professionals, formatper una treballadora social i unajurista, una psicòloga, i tambénous voluntaris a l’àrea social,que fan acompanyaments i as-sistència directa als tutelats. Laintenció és créixer en nombre devoluntaris de cara a aquest any.La gerent de l’entitat també vaexposar que la conjuntura eco-nòmica ha tingut un impacte enels donatius, que s’han reduït.On sí que s’ha experimentat unincrement, però, és en els amicsde la fundació, que ofereixen 20euros a l’any, uns diners que esdestinen íntegrament als tute-lats.Tant Fenoll com la ministrade Salut i Benestar, Cristina Ro-dríguez, van destacar la neces-sitat que existeixi un ens comla Fundació Tutelar ja que pot“desenvolupar aquesta tasca deforma més exhaustiva”, va dirla gerent. Així mateix, Rodrí-guez va indicar que no tot ho hade fer el sector públic i que l’ac-tuació publicoprivada ofereixflexibilitat i agilitat. La ministrava matisar que això no vol dirque s’hagi de carregar la funda-ció de tasques que ha d’assumirel ministeri. Per això va exposarque els recursos han de ser com-plementaris. Al mateix tempsva apuntar que el repte és quela resta d’entitats coneguin elrol de la fundació.La Fundació Tutelar diversifica la tascaque ofereix i duplica el volum d’usuarisMEMÒRIA DEL 2012M. S. C.ANDORRA LA VELLAAra s’està treballant per incloure aquests nous serveis al conveni que es té signat amb el GovernTATI MASIÀEl patronat de la Fundació Tutelar en la reunió d’ahir.Fenoll destaca la necessitat de donacions i l’increment delllindar de precarietat perquè els usuaris arriben justosLa gerent de la Fundació Tutelar va explicar queels problemes d’alguns usuaris que no arribaven alllindar econòmic de precarietat ja s’han solucionatdesprés que el Govern concedís l’ajuda que permetarribar a aquest topall mínim. Tot i així, Fenoll vaafirmar que “la gent arriba justíssima” i per aquestmotiu seria necessari una ajuda extra de donaci-ons. També creu que “seria molt bo” que l’executiuaugmentés el llindar econòmic de precarietat, queara es troba a poc més de 700 euros. Això podriaarribar amb la llei de serveis socials. Tot i així, la mi-nistra de Salut i Benestar no es va voler pronunciaral respecte i va indicar que caldrà esperar a l’apro-vació del text.Des de la Fundació Tutelar es va declarar queles necessitats bàsiques dels usuaris estan cober-tes amb les aportacions del Govern, els set comunsi BPA. Malgrat tot, Fenoll va remarcar que sempre hiha “coses extres” que són difícils d’afrontar. Aquestés el cas de dos tutelats que s’haurien de fer unarestauració bucal important que té un cost elevat.Altres necessitats fan referència a les activitatsd’oci o a necessitats que no tenen cobertes per laCASS (com poden ser les persones que tenen pellatòpica i han d’utilitzar productes que no estan fi-nançats per la seguretat social). Tot això acaba sentuna despesa important i per tant es remarca la im-portància dels donatius.Rodríguez diuque cal agilitzarla concessiód’ajudesTot i que “ara no anemamb el reglament a la mà”,la ministra de Salut i Ben-estar va acceptar que “ésevident que el temps deresposta” que es dónaen les concessions d’aju-des per part del ministeri“sempre és millorable”.En aquest sentit es va re-ferir a les crítiques d’algu-nes ONG sobre la lentituddel Govern a l’hora de ferefectiva una prestació apersones que ja la tenenaprovada. Rodríguez vaexposar que es fan esfor-ços per agilitzar aqueststràmits i que hi ha ajudesque es donen en concep-te urgent. Tot i així va as-senyalar que no s’han deconfondre les situacionsd’urgència amb un mínimde controls. També vadestacar que cal millorar lacoordinació entre les insti-tucions i la necessitat queels professionals, sobretotels treballadors socials, escomuniquin.Aquest any per primercop la batllia els haencomanat duesadministracions judicials
 • 4. OPINIÓ4 DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004ENQUESTA DE LA SETMANA¿Li sembla bé que el topall per a l’IRPFes fixi en els 24.000 euros anuals?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesEDITORIALLa tasca desenvolupada per la Fundació Pri-vada Tutelar va en augment segons posen enrelleu les dades facilitades ahir per l’entitat.Així, el volum d’usuaris ha passat de 14 a 26i, a més, les tasques que duen a terme es vandiversificant. Aquest increment s’ha de veureacompanyat, necessàriament, de més recursosper tal que l’entitat pugui dur a terme la sevafeina de la manera correcta. També calen mésvoluntaris que puguin donar un cop de màa la fundació. Per tant, és més que evidentque cal més implicació tant de la societat civilcom de les administracions, uns per oferir elseu temps lliure o també per fer arribar lesseves donacions a la Fundació Privada Tute-lar; els altres per dotar l’entitat dels recursosnecessaris per al seu correcte funcionament.La fundació porta a terme una gran tasca iarriba allà on no ho fan les administracions,però aquestes li han de donar el suport ne-cessari perquè la feina continuï sent profito-sa. Sempre hem posat en relleu que la feinaconjunta entre el sector públic i privat ha deser molt estreta perquè els beneficiats siguinaquells que ho necessiten i en aquesta qüestióés més que evident aquesta neces-sitat de cooperació per aconseguirel benestar dels tutelats.Treball conjuntCONFERÈNCIESAvui dia està de moda la paraula interactivitat, originald’Internet, com una nova forma de relacionar-se que im-plica la doble direcció d’un procés, d’anada i de tornada.Es fonamental tenir-la en compte en la celebració de confe-rencies del tipus que siguin. De forma general els assistentsno s’acontenten d’estar callats escoltant a una persona, tot ique sigui molt competent en la seva matèria i voldrien par-ticipar per donar a conèixer el seu punt de vista, però nos’atreveixen a fer-ho per por a fer el ridícul, possiblementpel seu baix nivell cultural o per la seva manca de pràcticade parlar en públic.També quant es produeix l’interactivitat entre el conferen-ciant i el públic els assistents s’acaben qüestionant quin va-lor te el coneixement de temes que segurament els podenafectar, però que es millor oblidar, per no complicar-se lavida en una societat consumista, en la que pensar i actuarde forma coherent és massa feixuc. El final es produeix,amb o sense Interactivitat, una manca palesa d’assistentsa les conferencies, fora de que es tracti d’una gran perso-nalitat o es desenvolupin en entorns de petita burgesia itambé de moviments de dones, circumstancies que fan quesi assisteix per quedar be. En l’actualitat, l’organització deconferencies hauria d’obeïr a l’acompliment de demandesde ciutadans que estan implicats en millorar la seva qua-litat de vida o de la societat, volen saber més per ser més.Passa però, que en una societat conformista aquest esforçde ser més no interessa.DIVORCI POLÍTICEn un matrimoni es produeixen etapes amb més o menysbones relacions i d’altres pèssimes, totalment inaguanta-bles. Quan aquest matrimoni pateix una crisi econòmica,les diferencies es poden accentuar, fins a l’extrem que ar-ribin a ser insostenibles. La voluntat de continuïtat o nodel matrimoni depèn de les parts, tot i que si només unad’elles decideix no fer-ho, és suficient per consumar eldivorci. Aquesta comparació amb un matrimoni serveixperfectament per justificar el possible fet d’una Catalunyaindependent separada d’Espanya. Ningú pot qüestionaraquest dret, de respectar la llibertat de poder escollir ambqui es vol conviure, dret totalment asimilable al de l’auto-determinació dels pobles.Situacions de crisi econòmica com l’actual acaben gene-rant processos de canvis, que porten a tenir de decidir en-tre una reforma, per millorar el que tenim o una rupturaper canviar-ho. Una reforma suposaria intentar millorarl’actual model autonòmic que ha esgotat totes les sevespossibilitats, entrant en un procés de franca recessió. Si lareforma no és viable, cal apostar per una ruptura de sepa-ració, molt semblant a la d’un matrimoni. Seria desitjableque aquest presumpte divorci es podes realitzar de formaamigable i no violenta. Catalunya, com a demandant de laseparació, no ha d’estar en cap moment en contra d’Espa-nya, sinó a favor d’un nou projecte que aposta per una for-ma de vida independent amb la que creu possible millorarla seva qualitat de vida.JAUME BERTRANCARTES AL DIRECTORJOSEP ARACIL I XARRIÉMai no sabríem com som si no fos per les coses queens fan de mirall. Els miralls i els vidres, els llacs i elsrius, però sobretot, les altres persones que trobem pelcamí de la vida. Les persones que ens veuen creen lanostra imatge amb la mateixa intensitat que ho fem nos-altres mateixos. Això no solament ens passa a la realitat:també ens passa a la literatura. Per entendre Jane Eyre,aquella dona que no es reconeixia als miralls, necessi-tem que ens en parli, abans de morir, la insubstituïblesenyora Reed: la veu de Jane ens fa entrar al món deReeds i Rivers, Masons i Rochesters (els Rochesters hand’aparèixer en plural, si no volem oblidar la pobra Bert-ha, l’animalota salvatge i el secret obscur de Thornfield).Un altre exemple, antic i controvertit, basat en fets re-als: l’únic que ens enamora de Sòcrates és el que en vaveure Plató. Per molt que hi hagués un munt de grecsantics que es dediquessin a escriure diàlegs protago-nitzats per Sòcrates, aprofitant que ell mateix no haviaapuntat res del que deia, com Antístenes, Arístip, Critó iuns quants més, ens és igual. N’hem acceptat una visió,i no en volem d’altra. Quan llegim Xenofont la nostra re-acció al que diu és que es va equivocar i no va entendreres. Confrontats amb Els núvols d’Aristòfanes pensemque el comediògraf era un ressentit i un exagerat, encaraque es tracti de la referència històrica més antiga sobrela figura del filòsof. El nostre Sòcrates, el veritable Sòcra-tes, és el de Plató, i punt.De cara als països i a les ciutats, passa el mateix queamb les persones. Gairebé tot el que sabem del Londresdel segle XIX està basat en Dickens, i molts, jo crec quemolts, reconstruïm a la memòria les imatges del Parísd’abans pels fragments que recordem de Zola. I allò queval per als llocs grans, en aquest cas també s’aplica alsllocs petits.Té el mateix destí, Andorra? Encara mai no he sen-tit que algú hagi vingut aquí per passejar pels mateixoscarrers que els personatges dels seus llibres preferits,per veure aquella casa on vivia el seu pintor més es-timat. Això és estrany si tenim en compte la quantitatd’intel·lectuals, sobretot catalans, que van passar tem-porades més o menys llargues al país. Per no començara fer-ne llistes interminables, només esmentaré JacintVerdaguer, Salvador Espriu i Josep Pla: no s’entén sirecordem la importància del paisatge andorrà en l’obrade diversos grans artistes. Per la mateixa lògica de noallargar-me excessivament, em limitaré a mencionar Jo-aquim Mir.Cada vegada que s’escriuen, s’exposen, es componencoses noves, bones, nostres, espero l’arribada de la can-çó, de la novel·la, de la pintura que iniciï el pelegrinatgedels amants de la cultura i els seus amics despistats capa les nostres terres. Hi afegeixo els despistats perquè sónels qui fan girar el món. No és necessari doctorar-se enart per associar Barcelona amb Gaudí o Cadaqués ambDalí, no cal saber res de poesia per recordar que és aCotlliure on trobem la tomba d’Antonio Machado, nocal ni que t’agradi la música per saber que els Beatleseren de Liverpool. Això no vol pas dir que Barcelonao Liverpool, Cotlliure o Cadaqués no tinguin cap altracosa d’interès universal, però és el que recordem quanhi pensem tots, cultes i incultes, aficionats i indiferents.Qui ens emmirallarà amb prou força perquè se’nsrecordi? Sovint somio a trobar la resposta, però se m’es-muny, s’escapa. I torno a buscar Andorra a les imatgesi als versos, a les històries i als cuplets, als vídeos, alsapunts, a les improvisacions musicals o teatrals, a totesles mostres de la nostra existència real o inventada. Labusco imaginada pels visitants passatgers i pels turis-tes habituals, pels residents recents i els que hi viuen detota la vida, pels qui ens estimen i pels qui ens rebutgen,pels qui ens entenen i pels qui no en tenen ganes, pelsnostres grans amics i pels estranys hostils, pels qui s’hisacrifiquen i pels qui se n’aprofiten, per les filles i els fillsde les nostres muntanyes, per les filles i els fills dels de-serts llunyans.T’HO DIC EN CONFIANÇAALEXANDRA GREBENNIKOVAMiralls
 • 5. opinió 5Dimecres, 26 de juny del 2013El dia 13 de juny, el Consell General va votar laLlei de comerç. Una llei que des de fa molts anys, elnostre país demanava.Vull recordar que fou des de l’oposició que vamplantejar fa uns mesos la proposició de llei del co-merç, per reforçar una de les activitats econòmiquesmés importants pel nostre país, com és el comerç.El nostre grup parlamentari se sent orgullós d’ha-ver contribuït a que avui es faci realitat una llei en laque vàrem treballar de valent quan assumíem la res-ponsabilitat del Govern. Perquè el comerç és una deles activitats econòmiques principals del nostre paísi calen lleis que promocionin les diferents activitatseconòmiques existents.Una activitat econòmica que genera llocs de tre-ball i que cal preservar, protegir, estimular i facilitar.I també ajudar.És imprescindible potenciar la iniciativa comerciali l’emprenedoria, com elements generadors de dina-misme econòmic.N’hem parlat la setmana passada durant el debatd’orientació política del Govern.La llei aporta la regulació de noves formes de co-merç que tradicionalment no es trobaven desenvolu-pades a Andorra, com la venda automàtica o la vendaambulant i que calia regular per que el seu desenvo-lupament es fes de forma correcta.També s’incorpora la regulació dels outlets, figu-res comercials que cada cop s’estenen de forma mésimportant i que fins ara no hi havia els mecanismesde control adequats per a un bon funcionament.Es reforça també la figura de l’inspector de comerçque té la potestat d’inspecció i accedir als diferentsestabliments per poder examinar les instal·lacions, ladocumentació, els llibres i els registres obligatoris.El text permet donar la possibilitat als comerciantsa poder desenvolupar la seva activitat econòmicaamb el marc jurídic necessari per assegurar els prin-cipis de llibertat d’empresa, amb llibertat de preusque afavoreixin un comerç competitiu. Tot això senseque es pugui perjudicar els consumidors per pràcti-ques abusives.També és important constatar que la llei facilitaque es puguin llogar de nou els locals comercials en-cara que no hagin estat donats de baixa pels arrenda-taris anteriors.S’estableixen mesures per la lluita contra l’intru-sisme, tant perjudicial pel bon desenvolupament eco-nòmic.He enumerat molts aspectes positius, però hi haun tema que el nostre grup parlamentari entén que,ara per ara, no genera facilitats sinó dificultats. Emrefereixo al fet que la majoria i el Govern de DA nohan volgut una regulació dels períodes de rebaixes.Durant l’etapa en que vàrem desenvolupar la res-ponsabilitat del Govern ja enteníem i defensàvemque l’executiu havia de regular les rebaixes.Aquesta regulació sens dubte s’ha de desenvolu-par amb la participació i opinió dels col·lectius, peròel Govern ha de ser el garant i protector de totes lesveus, també dels petits comerciants, com també l’opi-nió dels representants dels consumidorsSi el que calia era que el sector es posés d’acord,quina millor manera que amb l’arbitratge del Govern!Els períodes de rebaixes es plantegen arreu comun esdeveniment que genera un reclam important.S’atrau així persones, famílies, que volen aprofitar elsdescomptes per fer les compres. Però si no establimun dia de començament és difícil poder tenir l’efectereclam.Un país turístic té tot l’interès a fer publicitat delsperíodes de rebaixes per a poder generar un altreatractiu en un moment en el qual costa fer venir alsturistes.A més si un país com el nostre vol fer estudis so-bre l’activitat econòmica a Andorra i ho vol fer deforma regular, per tenir dades reals sobre l’activitatcomercial del nostre país, ha de tenir uns indicadorsque determinin des de l’evolució de les vendes, a lamitjana de facturació, l’afluència de visitants, l’evo-lució dels costos de cadascun dels components d’unnegoci, l’estat de la competència o l’estratègia de des-comptes i rebaixes, entre altres temes.I això és impossible fer-ho si cadascú comença lesrebaixes quan li sembla, sense cap control.També hem d’ajudar els petits comerciants que esveuen en la impossibilitat que els seus períodes derebaixes s’allarguin durant mesos, ja que afectaria ala seva subsistència.I hem de recordar que les rebaixes no són SAL-DOS. No és, o no hauria de ser, allò que està malpa-rat, allò que sobra o allò que no té la qualitat sufici-ent. Els productes oferts són i han de ser els mateixosde l’oferta regular de tot l’any.En canvi, les ofertes es poden fer durant tot l’any,ara bé, cal informar les persones consumidores, enel rètol de cada oferta, quan comença l’oferta i quanacaba, les condicions, la qualitat i les prestacions delsbéns o serveis en promoció, i els avantatges de l’ofer-ta o la promoció i si la promoció o l’oferta es refereixnomés a unes unitats limitades, cal indicar el nombred’unitats o de destinataris que se’n poden beneficiar is’ha d’informar del sistema de prioritat per a atendreles demandes.Malgrat que la majoria de DA no ho ha entès aixíi ha rebutjat una regulació dels períodes de rebaixesvolem expressar públicament la nostra satisfaccióperquè, finalment, el comerç ja disposa d’una norma-tiva moderna i adaptada.És una bona actuació de les institucions en suportal comerç. N’haurem de fer més. Ho hem començata fer durant el debat d’orientació política presentantuna proposta de resolució, que fou aprovada pelConsell General divendres passat, per a facilitar lesimportacions a la duana hispano-andorrana supri-mint duplicitats en la tramitació.tribunaSílvia Bonet Perot, Consellera general, membre del Consell Nacional de Socialdemocràcia i Progrés d’AndorraEl necessari suport al comerçCartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinionsa l’adreça electrònica director@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades,així com la parròquia de residència.
 • 6. 6 Dimecres, 26 de juny del 2013Els socialdemòcrates veuen ambbons ulls que els beneficis delsector del joc estiguin vinculatsa una finalitat de tipus social,tal com va anunciar el cap deGovern, Antoni Martí, en el seudiscurs durant el debat d’orien-tació política. Martí va manifes-tar que a la majoria de països eu-ropeus una part dels ingressosque s’obtenen per aquesta viavan a parar a polítiques socialsi, en concret, va indicar que lavoluntat és que Andorra se situïentre els països que hi destininun percentatge més alt, entre un50% i un 65% del total dels bene-ficis del joc, a polítiques socials ieducatives.La presidenta suplent delgrup parlamentari socialdemò-crata, Mariona González, va ex-plicar ahir que està d’acord “queels diners obtinguts amb elsimpostos del joc serveixin, perexemple, a ajudar les ONG” o aaltres finalitats socials. Tot i així,la consellera del PS es mostravaprudent a l’hora d’opinar sobreaquest punt, igual que sobre laresta del projecte de llei “finsque el tinguem a sobre la taulai puguem analitzar el més delcentenar d’articles que han ditque tindrà”. A més, Gonzálezrecorda que el tema de la fisca-litat del joc és una de les qüesti-ons que encara no estan defini-des, tal com va avançar el propiministre de Presidència, AntoniRiberaygua, durant la seva com-pareixença davant la comissiód’Economia per detallar les líni-es mestres que tindrà en comptela regulació del joc.Un dels aspectes especial-ment valorats pels socialdemò-crates a l’hora de legislar sobreaquesta matèria és que es vulguiposar èmfasi en la protecció deles persones respecte a possiblesefectes nocius que poden tenirels diferents tipus de jocs. “Lamúsica sona bé per la protec-ció que se suposa que hi haurà,però hem de veure després comaixò es plasmarà al text”, va as-senyalar González. De la matei-xa manera, es valora també po-sitivament des de les files del PSque es vegi el futur casino comun atractiu més del país a l’horade captar visitants i que la fisca-litat de la instal·lació depengui,entre altres factors, del nombrede pernoctacions que s’assoleixiper aquesta via, tot i que, segonsla parlamentària socialdemòcra-ta, “caldrà veure també com espreveurà això a la llei perquè ésdifícil de quantificar”. Gonzálezconsidera també que és bo quefinalment hi hagi una regula-ció dels diferents jocs “perquèfins ara l’Estat no n’ha obtingutcap rendiment” i estaria bé quea partir d’ara pugui tenir unsingressos provinents d’aquestsector com passa als països ve-ïns. La consellera va qualificarde “semblant al de l’any anteri-or” el discurs de Martí al debatd’orientació.El PS troba bé que més del 50% delsbeneficis del joc vagin a l’àmbit socialpolíticaJULIÀ RODRÍGUEZAndorra la VellaEls socialdemòcrates veuen positiu que es vulgui posar èmfasi en la protecció de les personestati masiàLa consellera general Mariona González en una sessió al Consell.El primer secretari del Partit So-cialdemòcrata (PS), Pere López,va valorar ahir la proposta delGovern en relació amb el pro-jecte de llei de l’IRPF que es vaavançar la setmana passada enel decurs del debat d’orienta-ció política global del Govern.López, en declaracions al pro-grama Ara i Aquí de RNA, valamentar que el text no prevegiun tipus més elevat per gravarles rendes més altes, ja que cre-uen que l’impost sobre la rendaha de repercutir en major me-sura en aquells que tenen mésingressos.López creu que Demòcratesper Andorra (DA) ha legislat so-bre l’IRPF “per obligació” ja queel seu model econòmic es basa enl’obertura econòmica, i conside-ra que fins que no s’han adonatque calia establir un impost so-bre les rendes per tirar endavantels convenis de no doble impo-sició necessaris per a l’obertura,no s’han decidit a crear un IRPF.El primer secretari del PS creuque el Govern ha optat per ferun impost que afecti al màximde gent i per això han rebaixat elmínim exempt, mentre que desde la formació socialdemòcrataconsideren que cal gravar elsqui més tenen. En aquest sen-tit, López va recordar que ells javan parlar d’un llindar entornals 115.000 euros a partir delqual es podria establir un tipusmés elevat. Per això, el primersecretari del PS va lamentar que,a l’espera que el projecte de lleientri a tràmit, el text no prevegiaquesta possibilita.López vol un tipus més elevatper a les rendes més altesIRPFagènciesAndorra la Vellatati masiàPere López.Mariona González“És bo que hi hagi finalmentuna regulació dels diferents jocsperquè fins ara l’Estat no n’haobtingut cap rendiment”“La música sona bé pel que fa ala protecció de les persones peròs’ha de veure com es plasmaràaixò al projecte de lleiLa FAAD creuque l’anunci deMartí és “unabona notícia”El president de la Fede-ració d’Associacions dePersones amb Discapaci-tat (FAAD), Lluís Sàmper,va qualificar ahir de “bonanotícia” l’anunci del cap deGovern sobre el fet que mésde la meitat dels beneficisdel joc aniran a polítiquessocials. “El felicitem que si-gui així”, va dir Sàmper, tot ique va recordar que potserno s’assoliran tants ingres-sos per aquesta via comes preveuen. També trobapositiu que es vulgui arribara un acord amb l’ONCE pervendre el seu cupó a Andor-ra i que els discapacitats espuguin beneficiar dels ser-veis d’aquesta associació.“De moment no hi ha resen concret”, va dir Sàm-per, que va recordar quefa molts anys que es parlad’un possible conveni.
 • 7. andorra 7Dimecres, 26 de juny del 2013Els paquets de telefonia de fibraòptica de 49 i 69 euros tindran apartir de l’1 de juliol 30 minuts almes de trucades a mòbils d’An-dorra. Es tracta d’un incentiumés que Andorra Telecom posaen marxa en aquesta data per tald’afavorir el pas dels clients capa la fibra òptica. En aquests mo-ments la parapública comptabi-litza ja uns 22.000 usuaris de fi-bra òptica dels 26.000 clients debanda ampla que hi ha. La resta,uns 3.600, corresponen a clientsamb ADSL, segons les xifres delmaig passat.El director comercial d’An-dorra Telecom, Carles Casade-vall, va ser l’encarregat de pre-sentar aquest nou avantatge ques’ofereix als clients de fibra òpti-ca, que s’afegirà a la tarifa planai als 300 minuts de trucades adestinacions fixes europees dequè gaudien fins ara. A partirdel primer de juliol els paquetsde telefonia de fibra òptica de 49i 69 euros disposaran de 30 mi-nuts al mes de trucades a mòbilsdel país. Això representarà unestalvi per als clients d’entre 4 i6 euros al mes, segons va indi-car Casadevall. A més, aqueststrenta minuts es tarifaran de lamanera més favorable possibleper a l’usuari, és a dir, per se-gons i “sense arrodoniment”,amb la qual cosa es pagarà perconversa real feta. De la mesuraen queden exclosos, però, els pa-quets de fibra de telefonia mini(els de 15 euros i 39 euros men-suals). La voluntat de l’empresaparapública és que d’aquestamanera els clients s’animin apassar progressivament a la fi-bra òptica. Al novembre de l’anyvinent es preveu que l’ADSLtingui només un mega de velo-citat, segons va dir Casadevall.El director comercial d’An-dorra Telecom va recordar tam-bé que des d’ahir ja estan dispo-nibles els nous serveis de SOMTelevisió, presentats recentmenten una altra roda de premsa.Així, un nou descodificadoramb un disc dur de 320 GB per-met enregistrar els continguts iposar la pausa mentre es miraun programa en directe. A més,inclou també la possibilitat devídeo sota demanda a través delCanal Plus Yomvi, amb uns 500títols que es poden adquirir a unpreu d’entre els 25 cèntims i els 7euros, com a preu màxim, i ambla previsió que el nombre depel·lícules vagi creixent al llargdels propers mesos fins a més de1.500.També es poden veure 14 ca-nals de SOM Televisió a travésde dispositius mòbils Androidi iOS. El nou sistema permetràque cada usuari es connecti desde tres dispositius diferents, isempre a través de wi-fi.Els paquets de fibra òptica tindran 30minuts de trucades a mòbils del paístelefoniaJulià rodríguezAndorra la VellaAndorra Telecom incorpora aquest nou incentiu per afavorir el pas dels clients a la fibra òpticatati masiàEl director comercial d’Andorra Telecom, Carles Casadevall.Dels 26.000 clients debanda ampla, 22.000tenen fibra òptica i uns3.600 ADSL
 • 8. andorra8 Dimecres, 26 de juny del 2013Av. de Salou, 40AD500 Andorra la VellaT. +376 729 800 · F. +376 729 801Principat d’AndorraPrimavera2013Ferreterieswww.cifec.esENTRA AEl Tribunal Superior ha rebaixatla pena de presó a un home quehavia estat condemnat en pri-mera instància a una pena de sisanys de presó ferma, 4.000 eurosde multa i 15 anys d’expulsiódel país per un delicte de tràficde gran quantitat de cocaïna. ElTribunal Superior ha deixat fixa-da la pena, finalment, en quatreanys de presó, dels quals tres deferms i un condicional pel ma-teix delicte mentre que confirmaels 4.000 euros de multa i els 15anys d’expulsió.Cal recordar que l’home ha-via estat jutjat després d’haverestat controlat a la duana delriu Runer mentre es disposava aentrar al país amb una quantitatde 104 grams de cocaïna en rocaque ja havia estat adulterada. Toti que el ministeri fiscal conside-rava que aquesta quantitat, perser elevada, havia d’anar neces-sàriament destinada a la venda,l’home relatava un gran consumi que, per tant, aquesta droga eraúnicament per a ell. D’aquestamanera, la defensa exposavaque en el present cas no s’haviaaportat cap prova que justifiqu-és que el seu client volia destinaraquesta droga a la venda. Un ar-gument que va tornar a defensaral davant del Superior perquè lapena imposada pel Tribunal deCorts li fos rebaixada.D’altra banda, el Superior haconfirmat la pena d’un any depresó per a un jove que va serjutjat per haver intentat vendrecànnabis a menors d’edat. ElTribunal de Corts, a l’hora d’im-posar la pena, va contemplarl’eximent d’alteració mental peròva tenir en compte que el jove ésreincident i, a més de la pena depresó, li va imposar una multatotal de 600 euros, ja que tam-bé se’l condemnava pel consumcontinuat de cànnabis.La defensa va posar en dubtetant en primera com en segonainstància que el seu client volgu-és vendre cànnabis als joves, jaque moments després d’aquestsfets va ser controlat per la poli-cia, que no li va trobar a sobrecap mena de substància estupe-faent ni proves per demostraraquesta venda. La fiscalia, peròcreia que sí que existia aquestintent.Rebaixada de sis a quatre anys la penaa un condemnat per tràfic de drogatribunal superiorservei de policiaLa droga que li van trobar a l’home.El jove va ser controlat a la frontera del riu Runer amb 104 grams de cocaïnam. f.Andorra la VellaEl Premi Nacional a l’Estudi almillor alumne de cada sistemaeducatiu es va lliurar ahir. Elsguardonats han estat Alba Na-dal Teruel, del sistema educatiuandorrà, que ha cursat el batxi-llerat econòmic i social a l’Es-cola Andorrana de Batxillerat icomençarà estudis de dret a To-losa; Ariadna Soro Álvarez, delsistema educatiu espanyol i queha cursat el batxillerat de ciènci-es i tecnologia al Col·legi Inter-nacional del Pirineu i començaràestudis de física i matemàtiquesa Barcelona i Joel Lakhani, delsistema educatiu francès que haestudiat batxillerat científic alLiceu Comte de Foix i comença-rà estudis d’enginyeria a Lió.Aquest premi consisteix enl’atorgament d’una beca íntegra(matrícula, residència, desplaça-ment i material escolar) per cur-sar estudis universitaris.Soro, Nadal i Lakhani rebenel Premi Nacional a l’EstudieducacióRedaccióAndorra la VellasfgaLa ministra va lliurar els premis.consell generalNou termini pera les esmenesal text deserveis socialsRedaccióAndorra la VellaSindicatura, en la reuniómantinguda divendres pas-sat, va acordar, a petició delpresident del grup parla-mentari socialdemòcrata,David Ríos, i del presidentdel grup mixt, Jaume Bartu-meu, prorrogar el termini pera la presentació d’esmenes ala proposició de llei de ser-veis socials i sociosanitaris,segons recollia ahir el But-lletí del Consell General. Elnou termini perquè els grupsaportin les modificacions queconsiderin escaients al textfinalitzarà el 17 de setembre.Així mateix, i a peticiótambé dels grups de l’oposi-ció, Sindicatura va acordarprorrogar el termini per a lapresentació d’esmenes a laproposició de llei en què s’es-tableixen mesures contra lamorositat. Els grups podranpresentar esmenes fins al 6de setembre.Es confirma l’any depresó per a un joveacusat d’intentar vendrecànnabis a menors
 • 9. andorra 9Dimecres, 26 de juny del 2013PISCINAMUNTANYAESCALDESTORNEM A OBRIR!! del15 de juny al 15 de setembreClasses GRATUÏTES de natació per infants,embarassades i nadons, i aquagym.Informa’ttati masiàrotary clubEl Rotary Club d’Andorra va celebrar ahir elseu tradicional sopar per escollir nou presi-dent. En aquest cas cal destacar que l’escollit haestat Pere Cervós, que repeteix un segon any enel càrrec. L’acte, que es va celebrar en un cèntrichotel de la capital, va servir també per fer lliu-rament de la recaptació d’un xec de 4.390 eurosal president de l’associació Hi Arribarem. Tam-bé es va lliurar el premi Servir 2013 a CecíliaPares, per la seva tasca solidària.Nou president i lliurament del premi ServirL’Associació de Veïns i Comer-ciants de Santa Coloma va ce-lebrar ahir a la nit una reunióde poble a la Casa Pairal perparlar de quines seran les se-ves reivindicacions principals iels objectius prioritaris en quètreballaran després de les duessetmanes que funciona. L’entitatconsidera que la població “estroba abandonada” en relacióamb altres zones de la parròquiad’Andorra la Vella, i per aixòveïns i comerciants han deciditunir-se per primera vegada perexpressar les seves queixes col·lectivament, ja sigui davant elcomú o del Govern.El president de l’associació,Carles Perea, manifesta queestan pagant els mateixos im-postos “però no gaudim de lesmateixes inversions” i recordaque prova d’això, per exemple,és que és l’únic poble que no téjardineres quan en altres indretshi ha trams de no més de 200metres en què “n’hi ha comp-tabilitzades 56”. Als veïns elspreocupa també especialmentque no hi hagi voreres en algunstrams del poble o bé que aques-tes siguin molt estretes, amb elconsegüent perill que suposaper als vianants. “A més, de ve-gades, hi ha cotxes mal aparcatsque dificulten encara més el pasde les persones”, explica Perea,segons el qual “són uns puntsconcrets, que tenim identificats,i en què creiem que s’haurien defer algun tipus d’obres”.L’associació troba també quehi hauria d’haver millores pelque fa a la higiene de parcs i car-rers, que qualifiquen de “precà-ria i, a vegades, insalubre”. “Amés, els espais comunals, comel camp de petanca, estan aban-donats i descuidats”. En aquestàmbit, Perea recorda també quehi ha alguns llocs privats en quèla corporació comunal no técompetència directa, que estandescuidats, “amb vidres i ambmoltes possibilitats que es pro-dueixin incendis”. La demandaen aquest cas és que s’apliquialgun tipus de normativa perobligar els propietaris a teniren condicions aquests espais itambé a “tancar-los perquè norepresentin cap perill”.Una reivindicació importantserà també que es facin actu-acions per evitar inundacionsal poble, com la que es va tor-nar a repetir la setmana passa-da. Perea recorda que episodisd’aquests tipus s’han repetit elsúltims trenta anys. L’entitat es-pera que la partida d’1,7 milionsd’euros que el Govern ha inclòsal pressupost per ordenar elsllits i els marges dels rius puguiservir per posar fi a aquesta pro-blemàtica.El president de l’associacióva destacar la bona acollida queha tingut l’entitat i va expressarla voluntat de reunir-se amb lesautoritats comunals. “Creiemque la d’Andorra la Vella és unacorporació amb la qual es potparlar i ha de saber quines sónles necessitats reals que té el veï-nat”, va dir Perea.La junta directiva aprofitaràper demanar al Comú per quèes va desestimar la recollidade firmes que es va presentarfa anys pel que fa al doble car-ril del carrer Prat Salit i tambéper què es fa un pàrquing per aautocars sense que hi hagi unazona recreativa per a la gentgran. L’entitat ha deixat tambéclar que les noves infraestructu-res als entorns de l’església “nosón les necessitats que reclamai que ha reclamat durant tantsanys el veïnat”. Més enllà deles reivindicacions, l’associacióposarà en marxa una escola depares i organitzarà activitats perdinamitzar el poble.L’Associació de veïns de Santa Colomareclama accions per evitar inundacionsandorra la vellaJULIÀ RODRÍGUEZAndorra la VellaLa millora de les voravies o més higiene a parcs i carrers són reivindicacions de l’entitatTATI MASIÀLa Casa Pairal de Santa Coloma va acollir ahir a la nit una reunió de poble convocada per l’Associació de veïns.
 • 10. ANDORRA10 DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013GUIADESERVEISTracte especial a clients ambtractaments mèdics diaris*viatges especials a convenirTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDES A LES 6I A LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDA viatges especials a convenirTORNADA A HORA CONVINGUDATel. 398 406jagai@hotmail.comAnna CalafellFOTOGRAFIAEnllaços, comunions, batejos,esdeveniments, books, publicitatTot el que imaginis, personalitzat per a tuwww.annacalafell.cominfo@annacalafell.comTel.: +34 973 98 62 04Sabrina RIBA PUBLIEROsteòpataus informa que el consultori de Osteopa a i RPG®romandrà tancatdel 27 de juny al 14 de juliol d’enguanyi del 2 al 15 de setembreAv. Fiter i Rossell 6 2º 3ª - Escaldes-EngordanyTel: 86 83 83UNIVERSITATPrimer any devida de la UOLSREDACCIÓANDORRA LA VELLALa Universitat Oberta La Salle(UOLS) celebra el primer any devida al país. Precisament aquestdivendres és previst que el rec-tor, Lluís Vicent, faci balanç delquè ha estat aquest primer anyde funcionament del centre uni-versitari. El centre, ubicat a laMassana, ofereix formació enlínia o semipresencial.La restricció al trànsit de vehi-cles al barri antic i al Cap delCarrer d’Andorra la Vella entraen vigor aquesta setmana, ambla posada en funcionament depilones retràctils instal·lades endiversos indrets d’accés per pa-cificar la circulació viària en partdel centre històric de la capitali com a mesura de dinamitzaciódel comerç de la zona, segons vaposar en relleu ahir el Comú através d’un comunicat.Així, es prohibeix el trànsitrodat i l’aparcament a la via pú-blica al carrer de la Vall des dela plaça Príncep Benlloch fins ala Casa de la Vall; al carrer AnnaMaria Janer; a l’antic carrer Ma-jor (dels números 1 al 15 i del 2al 24), i a les placetes Monjó, dela Consòrcia, Sant Esteve i bai-xada de l’Hortal.Al Cap del Carrer (inclososels accessos per la plaça Prín-cep Benlloch i el passatge IsabelSandy); al carrer la Llacuna, enel tram comprès entre el carrerles Canals i l’encreuament ambels carrers Mossèn Cinto Verda-guer i Mossèn Tremosa.Els veïns i comerciants de lazona podran circular-hi sense li-mitació d’horari per accedir alsseus aparcaments privats, allot-jaments turístics i per al desen-volupament normal de la sevaactivitat, segons afegeixen desdel Comú. La prohibició, però,no afectarà els vehicles dels ser-veis públics en l’exercici de lesseves funcions.Comencen les restriccionsde trànsit al centre històricANDORRA LA VELLAZONA REGULADA D’ACCÉSRODAT AL CENTRE HISTÒRICCOMÚ ANDORRA LA VELLAEl mapa amb la zona afectada per les restriccions.S’han instal·lat pilones retràctils a diferents entrades de la zonaREDACCIÓANDORRA LA VELLALa consellera de Cultura, Edu-cació i Joventut del Comúd’Ordino, Gemma Riba, va serahir l’encarregada de dur a ter-me el lliurament de les clausUSB als alumnes de les escolesGermans de Riba que acabenaquest any els seus estudis deprimària.Es tracta d’un regal quela corporació comunal dónacada any als alumnes queacaben primària i, si bé anysenrere es lliurava un diccio-nari, posteriorment es va de-cidir regalar una clau USB, jaque per als alumnes podia seruna eina més útil, tenint encompte l’ús de les noves tec-nologies per part dels joves.L’acte de lliurament va te-nir lloc a la tarda a la CasaPairal d’Ordino.Els alumnes reben elregal de la clau USBTATI MASIÀUn moment de l’acte celebrat ahir a Ordino.REDACCIÓORDINOORDINOLa mesura buscadinamitzar el comerç dela zona, segons recordael Comú
 • 11. andorra 11Dimecres, 26 de juny del 2013Llengües exprés No et quedis sense el teu tiquet AQUEST ESTIU!Plaça Rebés, 4 | Andorra la Vella | inlingua@inlingua.ad807060Són cursos fets a mida perquè s’adapten al teu nivell,a les teves necessitats i a la teva disponibilitat horària.Idiomes: anglès o francèsContinguts: segons les teves necessitatsNombre d’alumnes per classe: només tuPeriodicitat: l’escollidaHorari: el que tu triïsSi t’interessa un altre idioma, digue’ns-ho!Atenció al públic, conversa, negocis...Fins a un 20% de descompte si t’inscrius al curs amb dos amics!Cada dia, tres cops per setmana, quatre dies...1 hora al matí, 2 hores a la tarda, 1,5 hores al vespre...u tiquet AQUEST ESTIU!ngua@inlingua.ad807060dapten al teu nivell,ilitat horària.oma, digue’ns-ho!onversa, negocis...rs amb dos amics!ana, quatre dies...hores al vespre...Llengües exprésPlaça Rebés, 4 | ASón cursos fea les teves neIdiomes: anglès oContinguts: segoNombre d’alumnesPeriodicitat: l’escHorari: el que tuFins a un 20%1El Comú de Sant Julià de Lò-ria va aprovar ahir la liquida-ció dels comptes del 2012 ambun superàvit de 135.901 euros.Això és resultat d’uns ingressosque ascendeixen als 11 milionsd’euros i unes despeses de 10,9milions. El conseller de Finan-ces, Joan Besolí, va destacar l’altgrau de compliment sense aug-mentar la pressió fiscal i mante-nint els serveis, i el fet que desde fa cinc anys es tanca l’exerciciamb un resultat positiu.Així mateix va indicar l’es-forç per fer més amb menysrecursos i va assenyalar la re-ducció de la partida de perso-nal, que ha baixat un 7% per lesjubilacions, subcontractacionsi baixes laborals així com la re-tallada dels costos del Trívium.També afecta el personal de quèes disposa a través del progra-ma de contractació d’aturats delGovern. Tot i així, la partida depersonal representa un 40% delpressupost del Comú. Quant ales inversions, s’hi han destinat635.000 euros, que s’han utilitzatper a equips informàtics, l’ar-ranjament de la plaça Calongei el parc infantil del Prat Gran.Les inversions que no s’han exe-cutat (s’ha arribat al 69,3% delprevist) es realitzaran aquestany. De fet, ahir es van aprovarels reconduïts d’aquest exerciciper valor d’1 milió d’euros, queinclouen obres que s’han iniciati el préstec a Camprabassa.Al mateix temps, en la ses-sió es va aprovar l’execució delpressupost corresponent al pri-mer trimestre d’aquest any, ques’ha tancat amb un superàvit de581.373 euros.El conseller de la minoriaJosep Roig va reconèixer l’altgrau de compliment així comles obres realitzades i la dina-mització al centre del poble. Toti així va alertar de l’incrementde l’endeutament motivat perles societats públiques, sobre-tot pel projecte de Naturlàndia.Besolí va confirmar que a finalsdel 2012, l’endeutament ascen-dia als 18,9 milions d’euros (i sesituava al 68% del límit legal) ial 30 de març va pujar fins als19,9 milions (a un 80% del sos-tre). L’endeutament de Campra-bassa ascendeix als 7,9 milionsd’euros.En aquest sentit, Roig va ex-posar que “preocupa la dinàmi-ca de les societats públiques” jaque tot i que el parc d’animals“s’hauria de convertir en un re-vulsiu, les xifres són el que són”.Precisament sobre aquest pro-jecte va recordar que l’anteriorcorporació havia anunciat que ahores d’ara les accions haurientriplicat el valor però en el seulloc s’ha demanat un aval i unpréstec al Comú. El conseller deFinances va oferir tranquil·litatal voltant del nivell d’endeuta-ment indicant que és la parrò-quia menys endeutada del Prin-cipat. Així mateix va recordarque s’ha destinat una inversióimportant a Naturlàndia, en unprojecte que no sols és de par-ròquia sinó de país. A més vaafirmar que el pla de viabilitatexposa que a llarg termini espot començar a rebaixar deute.Ahir també es va aprovar l’avalde substitució d’una pòlissa de775.000 euros de Camprabassaper una nova pòlissa de 500.000euros i un préstec de 250.000.Roig també va alertar sobrela caiguda dels ingressos desdel 2009 i la necessitat de redis-tribuir-los millor.El consell de Comú tambéva aprovar ahir, amb l’absten-ció de la minoria, un crèdit ex-traordinari de 80.000 euros peradquirir uns nous ascensors pera l’edifici del Centre de Con-gressos. Roig va lamentar lamanca de previsió, ja que tenien27 anys, i el fet que augmenti lapartida d’endeutament, mentreque la majoria va justificar-hoindicant que es tracta d’una si-tuació imprevista.Així mateix es va aprovar lacreació de nous preus d’abona-ment per als estudiants de laUniversitat d’Andorra (UdA)per a l’aparcament de les Feixesdel Rabató. Tindrà un preu de 26euros al mes i podrà utilitzar-sede setembre a juny i de dillunsa divendres. Per obtenir-lo cal elcertificat de la UdA.Sant Julià de Lòria tanca l’exercici del2012 amb un superàvit de 135.900 €CONSELL DE COMÚm. s. c.sant julià de lòriaL’endeutament passa dels 18,9 milions a finals de l’any passat a 19,9 milions al març del 2013tati masiàUna sessió de comú anterior.Roig acusala majoria deposar traves aldebatL’oposició al Comú laurediàva acusar la majoria de “po-sar traves al debat” i de “te-nir poca cintura” en rebutjarajornar tres punts de l’ordredel dia perquè RossendAreny es trobava absentper motius laborals. Roig vaindicar que els punts quefan referència al pressu-post i a l’aval a Naturlàndiaeren de gran importància iper aquest motiu consideraque s’haurien pogut deixarper la propera sessió. Elconseller del grup mixt vaindicar que la sessió es vaconvocar la setmana pas-sada i que Areny es trobafora acompanyant els seusalumnes en una sortida es-colar. La cònsol va indicarque eren consellers les 24hores del dia.
 • 12. 12 Dimecres, 26 de juny del 2013Fins a 278 palistes de 32 païsosdiferents competiran en canoa(individual C1 i doble C2) o ca-iac (en individual K1) en la Copadel Món de Canoe Eslàlom 2013,que tindrà lloc al Parc Olímpicdel Segre de la Seu d’Urgell elsdies 5, 6 i 7 de juliol, i que s’hapresentat aquest cap de setmanaa la Diputació de Lleida.Entre d’altres, hi seran pre-sents Daniele Molmenti (Itàlia)i Émilie Fer (França), or en K1als Jocs Olímpics de Londres. Ala capital alturgellenca hi arriba-ran aquests piragüistes desprésd’haver competit prèviamenta Cardiff (Gal·les) i Augsburg(Alemanya) durant el mes dejuny. Les dues posteriors es fa-ran a Tacens (Eslovènia) i Bratis-lava (Eslovàquia).La competició també va pre-cedida per la Copa del Segre (laSeu-Ponts) i la Copa Pirineus(Seu-Foix-Pau), i consolida unadestinació de canoa eslàlom quevindrà reforçada l’any 2017 ambel Campionat del Món d’Eslà-lom de Pau (França).L’equip espanyol hi partici-parà amb més d’una dotzena depalistes i tindrà representació entotes les categories cobrint totala competició al més alt nivell iamb clares possibilitats de me-dalla sota les ordres de XabierEtxaniz, entrenador estatal.A l’acte de presentació delcertamen hi van assistir el pre-sident de l’ens provincial, JoanReñé; l’alcalde de la Seu d’Ur-gell, Albert Batalla; el delegat dela secretaria general de l’Esporta Lleida, Josep Ramon Solsona;el president de la Federació dePiragüisme de Catalunya, JoanIgnasi Rosell, i el gerent del Parcdel Segre, Francesc Ganyet.Reñé va indicar durant laseva intervenció que es tractad’un esdeveniment esportiu“important” que implica l’ar-ribada “d’un gran nombre depersones que coneixeran laciutat, la comarca i el Pirineu”.Els organitzadors calculen queentre participants i visitants,l’entorn de la prova tindràuna repercussió econòmica de500.000 euros.Per la seva part, l’alcalde dela Seu d’Urgell, Albert Batalla,va recordar que el Parc Olímpicdel Segre és “una instal·lació re-ferent en tot el món en provesde piragüisme d’aigües braves”i va destacar el fet que la Seud’Urgell fa més de 40 anys queorganitza esdeveniments inter-nacionals.La celebració de la prova, queté un pressupost de 100.000 eu-ros, compta amb el suport de lesinstitucions, dels patrocinadorslocals i de la Diputació de Lleidai la Generalitat.Fins a 278 palistes de 32 països serana la Copa del Món d’Eslàlom de la SeupiragüismeRedaccióla seu d’urgellEls organitzadors estimen la repercussió econòmica per la capital alturgellenca en 500.000 €ajuntament de la seu d’urgellLa prova de la Copa del Món de la capital alturgellenca s’ha presentat a la Diputació de Lleida.La projecció del film Solitud(1991), de Romà Guardiet, rodaten bona part a la zona de Boscalt,a Ansovell, i el curtmetratge Labelle au bois dormant, d’Albert Ca-pellani, van inaugurar ahir als ci-nemes Guiu la setena edició de laMostra de cinema de muntanyadels Pirineus, Picurt, en un acteque va comptar amb la presència,a més dels organitzadors del cer-tamen, de l’alcalde de la Seu d’Ur-gell, Albert Batalla, i el presidentdel Consell Comarcal de l’Alt Ur-gell, Jesús Fierro.La segona part de la jornadainaugural es va dedicar al para-pent amb diverses projeccionsrelacionades amb aquest esport.Així, es va comptar amb la pre-sència del parapentista mallorquíHoracio Llorenç, campió del mónd’acrobàcies i que, juntament ambtres parapentistes més, va batre elrecord de distància i baixada del’Himàlaia. Llorenç va presentarel film Karakoram Highway. Per laseva banda, Ferran Carricondo vadonar a conèixer El plaer de volar,apte per a tots els públics.Coincidint amb l’obertura delcertamen, i com una de les acti-vitats paral·leles, ahir també esva inaugurar l’exposició Cartellsde cinema de Josep Benavent, quees pot veure a l’Arxiu Comarcalde l’Alt Urgell. La mostra, querecull imatges de films històrics,és oberta de les nou del matí a lesdues de la tarda. L’organitzacióha previst visites guiades de dot-ze a una per avui i pels dies 10 i 24de juliol.‘Solitud’ de Romà Guardietobre la setena edició del PicurtcertàmensRedaccióla seu d’urgellràdio‘Carretera imanta’ estrenatemporada ambAlbert BatallaRedaccióla seu d’urgellL’alcalde de la Seu d’Ur-gell, Albert Batalla, va serel convidat ahir per estre-nar la nova temporada delprograma-concurs Carretera imanta de RadioSeu, que pre-senta Ignasi Cervera. Batallava parlar de l’oferta cultural,esportiva i lúdica de la ciutatper a la temporada d’estiu ide la Copa del Món de CanoeEslàlom 2013.tribunalsLa fiscalia creuque Ausàs feiacontraban quanera conselleragènciesvielhaLa fiscalia de Lleida consideraque Jordi Ausàs feia contrabande tabac mentre encara eraconseller de Governació de laGeneralitat, a l’estiu del 2010.Així ho apunten fonts prope-res al cas que avancen que lafiscalia demanarà una pena desis anys i cinc mesos de presóper a Ausàs per un delicte decontraban i un altre de perti-nença a grup criminal.L’equip espanyol, dirigitper Xabier Etxaniz, seràpresent en totes lescategories
 • 13. publicitat 13Dimecres, 26 De juny Del 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTECtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)
 • 14. 14 Dimecres, 26 de juny del 2013La Universitat d’Estiu d’Andor·ra (UEA) compleix trenta anys.El tema escollit per debatre en lapròxima edició, que tindrà llocdel 2 al 6 de setembre, és Podersi contrapoders en un món global.Un plantejament eclèctic quepermet parlar de diverses face·tes dels qui exerceixen el poder iels qui el volen contrarestar: lesfinances, els mitjans de comuni·cació, l’art, la religió, els movi·ments socials, la democràcia...La trentena edició de la UEAcoincideix amb la celebraciódels vint anys de la Constitucióandorrana. Per subratllar l’efe·mèride, l’última ponència es de·dicarà a l’evolució de la societaten les últimes dues dècades. ElCentre de Recerca d’Estudis So·ciològics (CRES) presentarà elsresultats d’un estudi.Per segon any consecutiu, laUEA no tindrà presidència peròrepetirà la figura del moderadordels debats. Aquest any, la tascarecau en el professor d’antropo·logia social a la Universitat deLleida, Carles Feixa. L’antropò·leg ha estat escollit perquè “téuna visió àmplia i global de totsels temes que es debatran”.La directora d’EnsenyamentSuperior i Recerca, MeritxellGallo, confessa que encara nos’ha decidit si es recuperarà lapresidència, encara que admetque l’any passat la UEAes va de·senvolupar amb tota normalitat.Quant a la mort del presidentd’honor José Luis Sampedro,Gallo afirma que la UEA “se’nrecordarà, d’ell”.Les jornades començaran ambun discurs del cap de Govern,Antoni Martí. El primer dia elsponents seran el professor derelacions internacionals KarlosPérez, que parlarà d’Exercici depoders i contrapoders en la societatinternacional, i el director de re·cerca del CNRS, André Orléan,que se centrarà en El poder de lesfinances. Descripció i reptes.El segon dia, la periodistaMònica Terribas exposarà laseva opinió sobre El poder delsmitjans de comunicació i la sevaimbricació amb els poders polítics ieconòmics globals, i la catedràticade lingüística Luisa Martín ana·litzarà El poder dels discursos enles societats de transformació.La tercera jornada es dedicaals moviments socials, amb lesponències: Crítica de la raó numè-rica, individu, xarxes, poders i con-flictes, amb el director d’estudisa l’EHESS, Michel Wieviorka, iDe la generació @ a la generació #.La joventut en el món postglobal, acàrrec del moderador Feixa.El quart dia de debat versaràsobre religió i art. El sociòleg ipolitòleg Patrick Michel tractaràdels Poders i contrapoders des delprisma religiós, i el conservadoren cap del Museu d’Art Con·temporani de Barcelona (MAC·BA), Carles Guerra, ho farà so·bre L’art com a contrapoder.Finalment, l’últim dia, el di·rector del Centre d’Estudis deTemes Contemporanis de la Ge·neralitat de Catalunya, FerranSáez, introduirà La democràciaa Europa: mecanismes de poderi contrapoder. Després, el col·laborador del CRES Lluís Sáezpresentarà l’estudi La societat an-dorrana. 20 anys després de l’apro-vació de la Constitució d’Andorra.Com cada any l’assistència ésgratuïta però els que s’hi inscri·guin obtindran un certificat quese’ls reconeixerà com a crèditsde lliure elecció. De moment jahi ha un centenar d’inscrits. LaUEA manté el seu pressupost,uns 60.000 euros per portar elsmillors ponents.Finances, art, premsa i els 20 anys de laConstitució, a la 30a Universitat d’Estiuformacióe. j. m.Andorra la VellaL’esdeveniment educatiu dedicarà la nova edició a ‘Poders i contrapoders en un món global’tati masiàLa directora d’Ensenyament Superior i Recerca, Meritxell Gallo, ahir.tati masiàballL’Aula de Dansa del Comú d’Andorra la Ve·lla va acomiadar ahir el curs amb un festivalal Teatre Comunal. Els alumnes van demostrartot el que han après durant el curs. I demà, ales 19.15, al Centre de Congressos, l’Institut deMúsica oferirà el concert de final de curs.Festival de final de curs de l’Aula de DansaartUna pàgina webrecopila MirRedaccióAndorra la VellaLes 1.500 obres conegudes deJoaquim Mir i Trinxet (Barcelo·na, 1873-1940) es podran con·sultar íntegrament a la pàginaweb www.joaquimmir.org, que laFundació Godia de Barcelona hacreat per penjar-hi tota la infor·mació amb l’estudi i difusió delpintor i la seva creació artística.Mir va visitar Andorra elsanys 1932, 1933 i 1934 i va apro·fitar per retratar els paisatges icaptar la llum de muntanya. Entotal Mir va pintar una vintenad’olis. Fa unes setmanes, l’oli LaValira al seu pas per Engordany,Andorra es va subhastar per100.000 euros.músicaLa JONCA assajaper a MeritxellRedaccióordinoEls 25 músics de la Jove Orques·tra Nacional d’Andorra (JON·CA) assajaran de nou durant elcap de setmana el Concert deMeritxell, que tindrà lloc el 6 desetembre, a les 20.30, a l’Audito·ri Nacional d’Andorra.Els intèrprets estan repartitsen vuit violins primers, vuit vi·olins segons, quatre violes i cincvioloncels, i un contrabaix pro·fessional que col·labora per alconcert. La JONCA prepara unprograma que repassa els 300anys d’història de la música oc·cidental, des de Bach fins a l’ac·tualitat. Irina Robles s’encarregade la direcció escènica.
 • 15. cultura 15Dimecres, 26 de juny del 2013La valuosa pinacoteca de CrèditAndorrà ja és accessible a tot·hom gràcies a la pàgina web querevela un centenar d’obres del’extraordinari fons d’art. L’en·llaç art.creditandorra.com porta aun museu virtual que ens des·cobreix tots els secrets de la col·lecció. “La pàgina web presentauna selecció de les millors pecesdigitalitzades”, va detallar ahirla conservadora d’art de l’entitatbancària, Gemma Martín.La tria és molt completa i hiha el millor de la pinacoteca, ésa dir, quasi tot. El museu virtual“recull les obres més representa·tives que es troben al fons d’artsobre pintura catalana dels se·gles XVIII al XX, la col·lecció derellotges catalans del segle XVIIIi la predel·la i una de les taulescentrals –L’aparició al mont Gàr-gan– del retaule gòtic de SantMiquel de Prats, del segle XVI,atribuït al Mestre de Canillo”.La navegació pel web és moltsenzill. L’enllaç presenta la col·lecció classificada en nou apar·tats (arquitectura i urbanisme;escultura; estils i tendències;pinzellades de llum i de color;fons d’art sobre paper; pinturaantiga –segles XVII i XVIII–; elrellotge català –segle XVIII –;figuració, i el retaule de Sant Mi·quel de Prats –segle XVI–).En cada apartat, les obres in·closes es mostren en un mosaici el navegant pot obrir cadascu·na de les imatges per observarla peça amb detall i conèixer-nel’autor, la data, les característi·ques tècniques i, fins i tot, algu·na dada curiosa.El web, a més, també ofereixl’accés a les obres a través d’unllistat ordenat dels 92 autors quehi són representats. Finalment,el recorregut pel museu virtualtambé presenta les obres classi·ficades per temes.La pinacoteca i la col·leccióde rellotges es troben a la sise·na planta de l’edifici central deCrèdit Andorra però és privadai només s’hi pot accedir en lesvisites guiades puntuals que or·ganitza l’entitat. El web permetconsultar el fons i observar-lominuciosament.Quant a la predel·la del re·taule de Sant Miquel de Prats,el web inclou una lupa, una einaque permet ampliar els detalls ivisualitzar tots els racons de lapeça.El fons d’art de Crèdit Andor·rà es va començar a crear l’any1987, amb l’impuls de Jaume Ca·sal i Vall. El gruix de la col·leccióla forma la pinacoteca amb mésde 100 quadres de “l’edat d’orde la pintura catalana”, segonsla conservadora d’art, que com·prèn des del 1880 fins al 1936.El formen pintors catalans, lamajoria benestants, influenciatspels impressionistes francesosi que demostren una moderni·tat en la tècnica i els temes. Elpaisatge i les persones anòni·mes prenen protagonisme. Mir,Casas, Nonell, Rusiñol, MartíAlsina, Fortuny, Anglada Cama·rasa... però també Miró, Tàpies,Picasso i, fins i tot, Gaudí (ambun paraigüer procedent de CasaDalmases) són a la col·lecció.Només hi ha dos quadres an·teriors a l’època: dues pinturesde temàtica religiosa d’Anto·ni Viladomat (1687-1755), ques’han incorporat al fons d’art perla seva excepcionalitat.La col·lecció la completen re·llotges del segle XVIII amb unapeculiaritat que els fa únics: elsvan fer ferrers que, a causa delDecret de Nova Planta (1714),no podien treballar a la forja.Una de les últimes adquisici·ons del fons d’art ha estat la tau·la del retaule gòtic de Sant Mi·quel de Prats, del segle xvi, queescenifica L’aparició al mont Gàr-gan. L’any 2006 Crèdit Andorràva comprar la predel·la.L’impressionant pinacotecade l’entitat financera ja no és unsecret a veus, sinó que s’atreveixa entrar al segle XXI i a seguirel corrent de les majoria de mu·seus i col·leccions: mostres vir·tuals perquè tothom en frueixi.Crèdit Andorrà mostra al món el seufons d’art amb una pinacoteca virtualdifusióe. j. m.Andorra la VellaLa col·lecció inclou, sobretot, els autors de l’edat d’or de la pintura catalana, com Casas i Nonelltati masiàPresentació de la pàgina web ‘art.creditandorra.com’, en què es revela el fons d’art de Crèdit Andorrà, ahir.La Massana engega demà laprogramació cultural d’estiu.L’oferta inclou vuit espectaclesrepartits en la Nit sense parau·les, amb tres actuacions per atots els públics; les Petites tardesd’estiu, per al públic infantil, iles Nits d’estiu als museus, uncicle que aquest any està dedicatals músics del país.El cantautor massanenc JordiBotey actuarà demà, dia 27, alMuseu Casa Rull a les nou delvespre. El músic interpretarà laseva obra més personal, les se·ves cançons preferides i algunsclàssics catalans contemporaniscom Lluís Llach, entre d’altres.Lluís Parisé, productor i arran·jador dels seus discos, l’acompa·nyarà al piano. “Serà un concertíntim en un entorn idíl·lic, ja queés tot un plaer actuar a CasaRull, envoltat del cultura”, vadeclarar ahir Botey.El 25 de juliol, a la Farga Ros·sell, Patxi Leiva presentarà laseva faceta musical més íntima,i el 29 d’agost, al Centre d’in·terpretació del romànic, a Pal,Blau d’Àngel, àlter ego de Car·les Matute, interpretarà versionslliures, cançons pròpies i temesbasats en poetes andorrans.La triple Nit sense paraulesserà l’1 d’agost i començarà ambMinute, de la companyia Jam,al Prat del Colat. Minute és unespectacle de carrer en què unfotògraf que encara utilitza unacàmera antiga pretén recuperarun ofici que ha mort. Per fer-hocomptarà amb la participaciódel públic.A continuació, la companyiaEncara farem salat, sortirà delPrat del Colat amb l’espectacleitinerant Humortal, en què unsenterramorts en hores baixes espassegen amb un taüt fins a laplaça de les Fontetes.I, finalment, a la plaça, latrapezista andorrana MeritxellRabassa presentarà l’espectacleTrapezzy Mery, en què combinales dificultats tècniques de latècnica circense amb coreografi·es de gran bellesa. “L’espectaclecombina diferents acrobàcies aè·ries, amb teles i trapezi, i tambéamb la dansa del ventre i teatreinspirat en Les mil i una nits”, vaavançar ahir l’artista.Les Petites tardes d’estiu alPrat del Colat seran el dimecres31 de juliol, amb la companyiaGuixot de 8 que portarà el jocGargot d’escultura, en què elsnens jugaran amb jocs que sónuna interpretació lliure d’escul·tures del segle XX, i el dimecres7 d’agost amb la companyia Fes·tuc Teatre, que muntarà una cer·cavila que combina festa, músi·ca, jocs i diversió.A més, el 10 d’agost, l’esglésiaparroquial de Sant Iscle i SantaVictòria serà l’escenari d’un delsconcerts programats en el 14èFestival internacional d’orguedel Principat d’Andorra, a càr·rec de l’organista italiana ElenaSartori.Botey, Leiva i Matute, a lesNits d’estiu als museusRedaccióla massanaprogramació culturalcomú de la massanaEl cantant Jordi Botey, la consellera Jael Pozo i la trapezista Meritxell Rabassa.
 • 16. 16 Dimecres, 26 de juny del 2013Andorra continua treballant enla lluita contra el dopatge. Les di-ferents parts implicades realitzenesforços perquè al país no es pro-dueixin trampes en el rendimentdels esportistes, que a més podenportar problemes greus de salut,fet pel qual incideixen en tots elselements que facin possible quea Andorra es pugui arribar “a sercampions del món en el dopatgezero”, com va indicar el secretarid’estat d’Esports, Jordi Cerque-da.La Comissió Estatal Antido-patge es va reunir ahir per fer unbalanç de l’últim any i tractar lesiniciatives que cal desenvoluparper tal de millorar les mesurescontra el dopatge. Una d’ellesserà la de poder fer extraccionsde sang per realitzar anàlisis peraquest motiu, ja que amb la le-gislació actual no està permès alpaís. Només es pot fer a travésde l’orina, com s’està portant aterme en l’actualitat. Cerquedava anunciar que “el projecte dela llei de l’esport ho inclourà”,que es pot presentar cap a finalsd’any.En cas d’aprovar-se, aquestamodificació permetrà a ulls del’Agència Mundial Antidopatge(AMA) millorar la imatge delPrincipat en aquest sentit, ja queactualment es puntua al país enun cinc sobre cinc quant a proce-diments, però només en un dossobre cinc quant a normativa. Iper augmentar la puntuació ésnecessari poder prendre mos-tres de sang per realitzar anàlisisantidopatge, com succeeix en laresta de països.La comissió va realitzar unbalanç del 2012, fent palès queel nombre de proves que es vanrealitzar van ser 26, una rebai-xa força significativa respecte al2011, que van ser d’una cinquan-tena. Aquest fet es va produir perla disminució de la subvenció delConsejo Superior de Deportes es-panyol. Per a aquest 2013 s’espe-ra arribar a la quarantena per larebaixa de preu que s’ha produïtper la realització de les anàlisis.Actualment l’analítica d’orina estroba entre els 160 i els 250 euros.Els controls es continuen realit-zant a Madrid, però “es busquenaltres vies”, i per això “demana-rem preus” a altres centres, comels de Barcelona i París.Aquest any es realitzaran pro-ves a tots els esportistes que par-ticipin als Jocs Olímpics d’hivernde Sochi del 2014, a bona partdels becats, a jugadors de la LligaNacional i de les seleccions, tantsi es troben en competició comfora. També es faran controls ales federacions que organitzincampionats nacionals. “Es tractaque la gent faci esport amb hàbitsde vida saludable”, insisteix Cer-queda, remarcant que es tractade realitzar una tasca educativaperquè esportistes i tècnics cone-guin les conseqüències negativesdel dopatge.Des de la comissió s’insistirà,a causa de la falta de demandesque es produeixen al Principat,a informar sobre les autoritzaci-ons d’usos terapèutics existents,perquè l’atleta conegui els me-dicaments que pot prendre encas d’algun problema de salut olesió. L’AMA cada any fa públicauna llista. Cerqueda va celebrarque de totes les anàlisis que esvan produir el 2012, cap fos po-sitiva. El 2011 es va produir unresultat advers per cànnabis a unjugador de la Lliga Nacional queno comportava sanció, només unadvertiment pel fet de ser la pri-mera vegada.La comissió està formada percinc nous integrants: FrancescTarroch (representant del minis-teri de Justícia i Interior), ManuelFernàndez (representant de lesfederacions esportives olímpi-ques), Carla Guerrero (presiden-ta del Col·legi de Farmacèuticsd’Andorra), Francesc García(suplent del Comitè Olímpic An-dorrà) i Eduard García (suplentde les federacions esportivesolímpiques).Les anàlisis de sang estaran inclosesen el projecte de la llei de l’esportlluita antidopatgejoan josep blascoAndorra la VellaAmb la legislació actual només es poden realitzar controls antidopatge mitjançant l’orinatati masiàLa Comissió Nacional Antidopatge es va reunir ahir per fer balanç i tractar diferents propostes.El sorteig de l’Europa League vadeixar els dos equips colomencsdisputant l’anada de la primeraronda de la fase prèvia a l’estadiComunal. Davant la impossibili-tat de disputar-se els dos partitsel mateix dia, la UEFAva decidirque fos la UE Santa Coloma quidisputés el primer partit com alocal.El resultat del sorteig deNyon va portar el màxim or-ganisme continental a prendrela decisió. L’equip d’EmilianoGonzález jugarà el 4 de julioll’anada davant l’HŠK ZrinjskiMostar a l’estadi Comunal a les19.30 h. Això fa que l’FC SantaColoma jugui el mateix dia elprimer matx en terres islande-ses al Kopavogsvöllur davant elBreidablik UBK. La tornada seràl’11 al Comunal (17.30 h).En la Lliga de Campions l’FCLusitans s’estrenarà també acasa. Serà el dia 2 davant l’EB/Streymur de les illes Fèroe a les19.30 h.La UE Santa Coloma jugaràl’anada a l’estadi Comunalfutbolj. j. b.Andorra la Vellatati masiàLa UE Santa Coloma la temporada passada es va enfrontar a l’FC Twente.
 • 17. esports 17Dimecres, 26 de juny del 2013En la seva 31a edició l’Open in-ternacional d’Andorra tindrà unnombre similar de jugadors queen les últimes edicions, igualque la puntuació ELO mitjanade tots ells. Per tant, es manté unformat que el fa ser reconegut enel circuit espanyol i europeu perla seva organització i el cartellde participants.El torneig es realitzarà persisè any consecutiu a l’Hotel St.Gothard d’Erts, que signa uncontracte de patrocini amb la Fe-deració d’Escacs Valls d’Andor-ra (FEVA) que amplia la relaciófins al 2014. Es desenvoluparàdel 20 al 28 de juliol i ja hi ha ins-crits 145 jugadors, amb un totalde 180 com a xifra màxima. En-tre els qui han confirmat la sevapresència hi ha 45 jugadors ambtitulació internacional, entre ells15 grans mestres i 16 mestres in-ternacionals.Hi ha una vintena de païsosrepresentats, amb majoria departicipació d’Espanya i França,destacant també la presència de19 escocesos. El cap de sèrie ésel veneçolà Eduardo Iturrizaga,que es troba entre els quatre mi-llors de tota Llatinoamèrica. Elsegon és l’israelià Maxim Rodst-hein, que va guanyar el torneigfa cinc anys, i el tercer l’argentíFernando Peralta, vencedor enfa set. Entre els espanyols des-taquen Julen Arizmendi, ÀlvarAlonso i Josep Manel López. Elsandorrans millors per rànquingseran David Nordwood, RaülGarcia i Daniel José. Un altrenom important és el del gal Mic-hael Massoni, campió de Françasub-20. També hi haurà altrescampions nacionals, aquestsmés exòtics, com Duane Rowe(Jamaica) i Matthieu Midonet(Illes Maurici). En fèmines hiserà la luxemburguesa FionaSteil-Antoni, l’equatoriana CarlaHeredia i l’hindú Tania Sachdev.El cartell de participants faque sigui “un dels anys mésforts”, assegura el director tèc-nic de la FEVA, Òscar de la Riva,assenyalant que hi ha hagut “ro-tació de jugadors que no havienvingut mai”, que s’ha produït“fruit de la qualitat del torneigi les instal·lacions”. Desprésdels open de Sants (Barcelona)i Benasque, que acullen més demig miler de participants, el delPrincipat és el més reconegut enl’àmbit espanyol. En compara-ció, el nombre de participantsfa que el d’Andorra sigui “untorneig més interessant” perguanyar punts ELO i obtenir ti-tulacions internacionals.La bossa de premis és de10.500 euros, dels quals 2.200són per al guanyador. El dia 21es disputarà l’habitual Gran Prixd’Andorra a la plaça del poblede la capital, amb 8 rondes a par-tides de cinc minuts. Es reparti-ran 1.525 €. Per Francesc Rechi,president de la FEVA, l’acordsignat amb l’hotel possibilita lacontinuïtat del torneig, “estarmés tranquils econòmicament” i“seguir creixent”. En aquets sen-tit i per fer l’estada dels jugadorsmés agradable “mirarem de feraltres activitats. No hi faltaranidees”, que ampliaran les que esrealitzaven fins ara.La federació sempre ha tin-gut una consciència tecnològicaimportant per tal de fer ressò dela tasca que realitza. En aquestaedició estrena una aplicació pera mòbils i tauletes que permetràen quatre idiomes que els juga-dors tinguin tota la informacióde l’Open. A més també es re-transmetran en directe per in-ternet els quatre primers taulersde cada jornada, i a través d’unacàmera web es podrà seguir entemps real l’esdeveniment.L’Open internacional d’Andorrasegueix mantenint el nivellescacsfevaRodsthein, guanyador del torneig fa cinc anys, torna a l’Open.Es repeteixen les xifres de participació i de rànquing dels jugadorsj. j. b.ertsLa Federació Andorrana de Vòlei va presentar el llibre Vòlei,una història d’èxit, que coincideix amb el 25è aniversari de l’ens.En aquest recull es reflecteix l’arrelament que ha tingut aquestesport al país en les seves diferents modalitats, tant en pis-ta com en la versió de platja. Es fa una mirada enrere en lahistòria i tota la gent que s’hi ha implicat, exposa el present ideixa veure el que serà el futur. S’han llançat a la venda 250exemplars a un preu de 20 euros. Es pot comprar al Casal del’Esport.El passat, present i futur delvòlei andorrà, en un llibretati masiàvòleiLa Federació Andorrana deBàsquet (FAB) treballa a cons-ciència des de fa un temps perdesenvolupar el 3x3, ja que ésuna modalitat que s’impulsaamb força des de la FIBA i onels països petits poden trobaruna bona forma de represen-tació internacional. En aquestsentit, Andorra es classifica perprimer cop en uns Campionatsdel Món a través del rànquing.L’any passat va ser-hi repre-sentada al Mundial d’Alco-bendas sub-18 femení a travésd’una invitació de darrera hora.Andorra no va guanyar cappartit a la pista, però va compe-tir en tots. Només se’n va adju-dicar un per incompareixençade Tunísia, fet que va permetreguanyar llocs al rànquing.Això mateix permet estar alMundial de Jakarta (Indonèsia)del 26 al 29 de setembre. Hi sónels 32 millors països i el Princi-pat es troba en el 29. Hi jugaranCristina Andrés, Clàudia Bru-net, Anna Mañà i Laura Navar-ro. La FAB no podia assumir lesdespeses del viatge, que anirà acàrrec de les famílies. Andrés iNavarro repetiran experiència.S’ha realitzat una selecció dejugadores per representar An-dorra i “estic segur que ho fa-ran bé. Hi tenim posades mol-tes expectatives per guanyarpartits. Són molt competitivesi com més bé ho facin esporti-vament més portes se’ns podenobrir de cara al futur”, indicaJaume Tomàs, director tècnicde la federació.D’altra banda, l’AndorraTour 2013 tindrà quatre etapes,el 2, 4, 9 i 11 de juliol, totes alpavelló Joan Alay. Enguany hihauràl’al·licientdeclassificar-seper disputar competicions in-ternacionals: el ChallengerWorld Tour Qualifier Bucarest(28 i 29 de juliol), l’Open FFBBPerpinyà (3 i 4 d’agost) i l’NBA3X Tour Barcelona (14 i 15 desetembre). En el de Romaniahi seran els quatre millors ju-gadors masculins de l’AndorraTour i en la resta dos equipsmasculins i dos femenins.Andorra es guanya ellloc per estar al Mundial3x3 sub-18 femeníRedaccióAndorra la VellabàsquetLa contrarellotge dels Jocs delMediterrani de Mersin (Turquia)es disputava amb la participacióde David Albós. L’andorrà, en laseva especialitat, va concloureen la catorzena posició. La pro-va la van realitzar 23 corredors.Va completar el recorregutamb un registre de 35.24,51 mi-nuts, i es va quedar a 2.39,44 delvencedor, el francès Yoann Pai-llot, que va guanyar la medallad’or amb un temps de 32.45,07.Al segon calaix del podi va pu-jar-hi l’espanyol Luís GuillermoMas amb 32.58,28, mentre quetercer va ser el turc Rasim Reis(33.41,38).Els qui també van debutarvan ser Patrice Lozano i FredericBreton en la ronda preliminarde petanca per parelles. Els an-dorrans, en el grup 1, van gua-nyar en primera instància Sèrbia(7-13), però van caure en el se-gon matx amb Itàlia (13-9). Avuiels andorrans s’enfrontaran ambAlgèria.David Albós finalitza catorzèen la contrarellotge de MersinolimpismeRedaccióAndorra la Vella
 • 18. CLASSIFICATS18 DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013Vols vendreel teu cotxeo la teva moto?Anuncia’ten aquest espai.Més informació al80 88 88COMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/ImmoblesVehiclesVENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORDISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26OPORTUNITATPer imminentdesnonamentes venen tots elsefectes de la llar.Tel. 665 700Les noies méscompletesde la ciutat24 hores - Visa - SortidesLa Seu d’Urgell693 681 525 / 973 989 518FLORESFRESCASdes de 30 €Immobiliària:tel. 835 800www.manteniment-serveis.comPLETA D’ORDINOApartament de 105 m2amb jardí, 3 hab.,2 banys, sala amb llar de foc,molt assolellat.NOU PREU: 398.000 €PLETA D’ORDINOAcollidor dúplex de 95 m2+ 8 m2deterrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llarde foc. Pàrquing.NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE)Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxata domicili. Subministrament de llenya.PLETA D’ORDINOMagnífica ocasió. Apartament de 110 m2ambterrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjadoramb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble depàrquing, amb traster.REBAIXAT: 475.000 €BUSQUESPIS? 806 260Príncep Benlloch, 8-1rAD500 Andorra la Vellaacg@acg.adDescobreix tota la nostra oferta a www.acg.adANDORRA LA VELLAREF.2810102: PIS,2 H.,SENSE MOBLES,AMB PÀRQ.I TRASTER. SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROSREF. 3710101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, ZONAPLAÇA DE LES ARCADES. PREU: 450 EUROSREF. 4070201: PIS, 2 HABITACIONS ÀMPLIES, CUI-NA REFORMADA INDEPENDENT, A SANTA COLOMA.PREU: 450 EUROSREF. 9990112: PIS, 2 HABITACIONS, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, AL C/ ROUREDA DE SANSA.PREU: 553 EUROSREF. 2880201: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AL C/ GIL TORRES. PREU: 400 EUROSREF. 2640101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, GRAN MENJADOR, CUINA ÀMPLIA, ZONAANTIC HOSPITAL. PREU: 600 EUROSESCALDES-ENGORDANYREF. 2020132: ESTUDI SENSE MOBLES, ZONA DONDENIS. PREU: 350 EUROSREF. 4170101: PIS, 2 H., SENSE MOBLES,TOT EXTE-RIOR,A L’AV. PONT DE LA TOSCA. PREU: 400 EUROSREF. 4070102: PIS, 2 HABITACIONS AMB MOBLES,CUINA INDEPENDENT, MENJADOR, A LA ZONA DELDON DENIS. PREU: 450 EUROSREF. 3070101: PIS, 3 H., SENSE MOBLES, AMB PQ.,I TRASTER, TOT EXTERIOR, AMB VISTES, A L’AV. FI-TER I ROSSELL. PREU: 625 EUROSREF. 4450101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, REFORMAT, TOT EXTERIOR, A L’AV. DEL PES-SEBRE, AMB TOT INCLÒS. PREU: 600 EUROSENCAMPREF. 3340101: ESTUDI ACOLLIDOR, HORT DE GODÍ,SENSE MOBLES. PREU: 200 EUROSREF. 3250101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES,AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS, ZONA TURÓDE VILA. PREU: 275 EUROSREF. 4220101: PIS, 1 H., MOBLAT, AMB PÀRQUING,AL COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 400 EUROSREF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES OSENSE, AMB BALCÓ I PÀRQUING, ZONA MIRADORD’ENCAMP. PREU: 350 EUROSREF. 2320301: PIS, 2 H., AMB MOBLES, AMB PQ.,ZONA HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROSLA MASSANAREF. 2300301: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MO-BLES, AMB PÀRQUING, A LA ZONA DEL PRAT DELCOLAT. PREU: 450 EUROSREF. 3090101: CASA INDIVIDUAL A SISPONY,DE 3 PLANTES, A LA URB. CAMP DE BAIX.PREU: 625 EUROSARINSALREF. 2500101: PIS, 1 H., MOBLAT, PER LA ZONADEL CRÈDIT ANDORRA, ZONA TRANQUIL·LA.PREU: 350 EUROSREF. 2090101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. GENERAL D’ARINSAL.PREU: 400 EUROSREF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING, CTRA. GENERAL. PREU: 400 EUROSREF. 3490401: PIS, 2 HABITACIONS, SOLEJAT, AMBVISTES. PREU: 400 EUROSEL TARTERREF. 9990110: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMBPÀRQUING I TRASTER, ZONA TRANQUIL·LA A PEUDE PISTES. PREU: 400 EUROSREF. 4400101: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, ALTARTER, PROP CTRA. GENERAL. PREU: 350 EUROSREF. 3970002: PIS, 1 HAB., MOBLAT, AMB PQ. ITRASTER, DAVANT PQ. PISTES. PREU: 350 EUROSSANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 2670101: PIS, 2 HABITACIONS, AMB TERRAS-SA, SENSE MOBLES I PÀRQUING, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 400 EUROSREF. 3980101: PIS, 3 HABITACIONS, AMB MOBLES,AMB PÀRQUING, A LA CTRA. DE LA RABASSA.PREU: 500 EUROSREF. 2220002: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, AMBPÀRQ., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROSGRANOPORTUNITATENCAMPCENTREPis de 90 m²,3 habitacions,2 banys,PER REFORMARPreu: 120.000 €Tel.: 831 277PARTICULAR LLOGALOCAL DE 128 M2,3a plantaEDIFICI PRÍNCEPS -ESCALDESCÈNTRIC -LLIURE D’ENVANSApropiat per a consultori,despatx, despatxd’arquitectura, federaci-ons, etc.PREU: 975 eurosmensuals. Despeses decalefacciói comunitàries incloses.Tel. 800 600 (Sra. Imma)Vols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88Busquem pisos de lloguer a totesles parròquies.Tenim clients esperant per llogar el vostre pis!MISSATGERDistribució de publicitatPassamansCartes normalsCartes certificadesRevistesServei dencàrrecs(buscar compres, medicaments, etc.)Nosaltres síque arribema TOT arreuMISSATGERMISSATGERTel. 329 921 El primer diari digital d’Andorra
 • 19. CLASSIFICATS 19DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSIMMOBILIÀRIACompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 4428: Pis, 123 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, menjador, balcó, garatge.(ZONA ANDORRA 2000). PREU: 800 €REF. 4410: Pis, 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,menjador, cuina, balcó (ZONA PYRÉNÉES).PREU: 690 €REF. 4392: 58 m2, 2 dormitoris, cuina, men-jador, 1 bany, safareig. Calefacció inclosa.PREU: 570 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Garat-ge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF.4353: Pis de 70 m2,2 dormitoris,1 bany,1bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, menj.,balcó. Garatge opcional (75 €). PREU: 475 €REF. 3335: Pis de 91,17 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina, menjador. Balcó. Reformat.Garatge opcional a 52 €. ZONA ELECLERC.PREU: 700 €REF. 4433: Pis de 120 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, balcó. Garatge (ZONACASS). PREU: 590 €REF. 4247: Àtic de 55 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina oberta, menjador. Terrassa. Garatge.(ZONA ESCALE). PREU: 550 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4443: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1bany, safareig, cuina, menjador, garatge.PREU: 580 €REF. 4291: La Plana, casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garat-ge. Celler. PREU: 1.200 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, safareig, saló menjador, garat-ge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Garatge. MO-BLAT. PREU: 450 €REF. 4242: ÀTIC, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,menjador, 2 terrasses. Garatge i traster (ZONAVILARS). PREU: 700 €REF. 4434: Pis de 100 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina, menjador. Calefacció inclosa.REFORMAT. PREU: 650 €REF. 4440: Pis de 113 m2, 2 dormitoris, 2banys, cuina, menjador, llar de foc, terrassa,garatge i traster. MOBLAT (Urb. LA PLANA).PREU: 800 €REF.4442: Local comercial de 30 m2molt bensituat (av. Feners). PREU: 600 €LA MASSANAREF.4300: Xalet,130 m2,3 dormitoris,1 bany,cuina, saló menjador amb llar de foc, terrassade 250 m2, garatge per 2 cotxes. PREU: 900 €REF. 4427: Pis de 140 m2, 4 dormitoris, 2banys, cuina, menjador amb llar de foc i ter-rassa de 10 m2. 2 places de garatge i traster.(ZONA ALDOSA). PREU: 1.100 €REF. 3948: Pis de 65 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina americana, menjador, garatge i traster.Vistes i sol. PREU: 575 €REF. 4438: ESCÀS. Pis, 1 dormitori, 1 bany,cuina, saló menjador. TERRASSA. Plaça degaratge. DESPESES DE LLUM I CALEFACCIÓINCLOSES EN EL PREU. PREU: 400 €ORDINOREF. 4413: Dúplex de 111 m2, 2 dormitoris, 2banys, menjador, llar de foc, garatge i traster.Moblat. PREU: 800 €REF. 4465: Pis de 115 m2, 3 dormitoris, 2banys, menjador, cuina. Terrassa. Garatge (alcostat dels col·legis). PREU: 600 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormito-ri, 1 bany, cuina americana i equipada, salómenjador. Garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada. Moblat. PREU: 350 €REF.4081: Pis de 3 dormitoris,2 banys,cuina,menjador, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatgei guardaesquís. PREU: 600 €REF. 4425: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, menjador, plaça de garatge. MOBLAT.PREU: 550 €REF.3585: Pis,55 m2,1 dormitori,1 bany,cui-na, menjador. Garatge i traster. PREU: 400 €REF. 3937: Pis de 52 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina, menjador. Plaça de garatge i guardaes-quís. Moblat. PREU: 450 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre,reformat,edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador. Garatge.PREU: 400 €REF. 4338: Pis de 130 m2, 3 dormitoris, 2banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 565 €REF. 4083: Pis, 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de ga-ratge i traster. PREU: 500 €REF. 4403: AIXIRIVALL. Pis de 65 m2, 2 dormi-toris, 1 bany, cuina, menjador amb llar de foc,terrassa de 4 m2, garatge. PREU: 400 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAPis cèntric de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany, cuina americana.PREU: 90.000 €ESCALDES-ENGORDANYRef.1181Piscèntric(Carlemany),100m2,4h.,bany,lav.,safareig,cuinaindep.,vistesisol.....690€Ref.1182Pis,45m2,1h.,bany,cuinaoberta,semimoblat,possibilitatdepàrquing.......380€Ref.1161Pisseminou,90m2,2h.,bany,cuinaindep.,terrasseta,pq.,tr.gran,vistesisol .700€Ref.1147Pis,60m2,2dormitoris,bany,cuinatancada,solivistes .................................400€Ref.567Pis,95m2,3h.dobles,bany,cuinaindep.,armarisencastats,pq...................... 600€Ref.1034Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol.......550€Ref.1191Pismoblatiequipat,1h.,1b.,cuinaoberta,pq.,moltmaco,despesesincloses .560€Ref.1148Pis,83m2,3h.,bany,armaris,despesesincloses,assolellat,serveisalvoltant.650€Ref.558Pis,65m2,2h.,bany,cuinasemioberta,safareig,pq.opcional,despesesincloses 550€ANDORRA LAVELLARef.1189Piscèntric,moblatiequipat,1h.,bany,cuinaindep.,llardefoc,parquet..... 450€Ref.596Pis,55m2,2h.,bany,armaris,cuinatancada,despesesincloses......................400€Ref.722Piscèntric,75m2,2h.,bany,cuinaindependent,amplisalómenjador............450€Ref.760Pis,65m2,2h.,1bany,cuinaind.,safareig,exterior,reformat.........................500€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,obranova,assolellat,vistes,cuinaindep.,bensituat.....620€Ref.1117Pismoblatiequipat,zonapl.Guillemó,1h.,bany,despesesincloses ............460€Ref.1133Av.Meritxell,2h.dobles,bany,cuinaind.,menj.,moltmaco,despesesincloses.600€Ref.857PiszonadelComú,50m2,1h.,bany,cuinaobertaequipada,lluminós,armaris .. 450€ENCAMPRef.1115Pis,58m2,1h.,1b.,2terrassetes,cuinaoberta,moblat,vistes,sol...............475€Ref.1165Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,moblatiequipat,pq.,tr.,senseagència 400€Ref.906Pisseminou,1h.,bany,cuinaequipada,armaris,aparcament,moblat............550€SANT JULIÀ DE LÒRIARef.1055Pis,85m2,moblat,3h.,bany,cuinaindep.,terrassa,solivistes.....................500€Ref.997Loftde30m2situatenzonaresidencialmolttranquil·la..................................360€Ref.30Pis,67m2,3h.,1bany,cuinatancada,amplisalómenjador,pàrquing .............. 550€LA MASSANARef.1067Àticambaltellde50m2,1cuinaamericana,amplisalómenjador,solivistes.....500€Ref.708Piscèntricreformat,2hab.,1bany,cuinatancada,cuinaoberta,solivistes... 550€OPORTUNITAT!! Pis de3 habitacions al centred’Encamp, 2 banys, visteslaterals, terrassa d’uns9 m2(Ref. 1051).Preu: 85.000 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras-sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil-la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes-Engor-dany (zona Immigració)per reformar, d’uns 100 m2,3 habitacions dobles, 2banys, cuina amb safareig,un aparcament inclòs al preu.Possibilitat d’adquirir un al-tre aparcament i un trastera la mateixa finca (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu-ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime-ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn-tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi-dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terrassai una plaça d’aparcament(Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA
 • 20. CLASSIFICATS20 DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 201386 33 00Av. Fiter i Rossell, 30Escaldes-Engordanyinfo@immodernandorra.comwww.immodernandorra.comLA MASSANA REF. 6162Sota àtic cèntric de 140 m2, tot exteriori amb acabats de qualitat,4 habitacions, cuina tancada office ambsafareig, saló menjador amb balcó,2 banys complets, plaça d’aparcamenti traster. Sol i vistes.PREU: 735.000 €Pis de 170 m2, 4 habitacions ( 2dobles, 2 individual ), 2 banys ambbanyera, cuina equipada i moblada,safareig, terrassa de 25 m2, pàrquingi traster. Vistes i Sol.PREU: 395.000 €Xalet NOU d’alt estànding amb 288 m2d’ha-bitatge distribuït en rebedor, saló menjadorenvoltat de terrasses amb un total de 212 m2,cuina office equipada, 4 dormitoris doblesamb armaris encastats, 3 banys complets iun servei, 221 m2en zona de garatges amb 4places, traster, safareig i celler, sol i vistes.PREU: 1.200.000 €ESCALDES REF. 5706 ANDORRA REF. 4623 ESCALDES REF. 5903ANDORRA REF. 4649Pis SEMINOU totalment moblat i equipatde 54 m2 + 25 m2 de terrassa, habitaciódoble gran amb accés a terrassa, banycomplet, saló amb cuina oberta, pàr-quing i traster.PREU: 95.000 €Sota àtic molt cèntric de95 m2, 3 habitacions (2 doblesi una suite), 2 banys complets,cuina office tancada i mobla-da, pàrquing gran.PREU: 235.000 €Pis per REFORMAR de 90 m2amb 3 habitacions, cuina tanca-da, 1 bany complet, 1 bany aux.Totalment exterior. Assolellat.PREU: 120.000 €CANILLO REF. 5789 ANDORRA REF. 4962 SANTA COLOMA REF. 6168LLOGUER:Pis de 65 m2, cuina semioberta,ampli menjador, 2 habitacions, 2banys, pàrquing opcional, gossosno. Despeses incloses.580 €ESCALDES REF. 6142LLOGUER:Pis de 65 m2NOU, amb 2 habitaci-ons, 2 banys, amb MOBLES.Assolellat, cuina independent, cui-na equipada, armaris encastats.460 €SANT JULIÀ REF. 5400LLOGUER:Pis cèntric de 45 m2, reformat total-ment, de disseny, 1 habitació, banycomplet amb dutxa, terrassa, vistesi sol.450 €LA MASSANA REF. 5692LLOGUER:Pis seminou de 140 m2amb 3 habitaci-ons, despatx, 2 banys complets, gran salómenjador amb llar de foc, cuina equipada.Safareig. Terrassa-jardí de 105 m2. Total-ment exterior, amb sol i vistes. 2 places depàrquing i traster gran.1.200 €LA MASSANA REF. 6159LLOGUER:Pis de 50 m2 totalment reformatamb 1 habitació, 1 bany complet,cuina equipada, terrassa de 8 m2 ipàrquing. Vistes i sol. MOBLAT.350 €ENCAMP REF. 6118LLOGUER:Pis molt ampli de 120 m2amb3 habitacions, 3 banys i 1 banyauxiliar. Pàrquing inclòs.Acabats de luxe. Sol i vistes.1.200 €ESCALDES REF. 6178LLOGUER:Pis de 80 m2tot exterior, MOBLAT iEQUIPAT. 3 habitacions dobles, 2 banyscomplets, saló menjador, cuina i duesterrasses. Traster i pàrquing.475 €ENCAMP REF. 4575LLOGUER:Pis CÈNTRIC de 65 m2de recent cons-trucció, 2 hab., 1 bany, balcó, traster,pàrquing inclòs.TOTALMENT MOBLAT I EQUIPAT.450 €CANILLO REF. 2237LLOGUER:Pis CÈNTRIC seminou de 120 m2amb 4 habitacions, 2 banys, cuinatancada, safareig, terrassa. Armarisencastats, parquet, sol i vistes.2 places de pàrquing + 1 traster.750 €ENCAMP REF. 6173LLOGUER:Pis moblat i equipat de82 m2, 3 habitacions, 2 banyscomplets, pàrquing i traster.470 €ORDINO(LLORTS) REF. 5057LLOGUER:Pis en bon estat de 50 m2, 1 habitació,1 bany complet, saló menjador amb lacuina oberta. Sol i vistes. TOTESLES DESPESES INCLOSES(LLUM, AIGUA I CALEFACCIÓ).425 €ESCALDES REF. 5854LLOGUER:Estudi de 40 m2, moblat i equi-pat. AMB DESPESES INCLOSES(calefacció, aigua i llum).350 €ESCALDES REF. 3541www.immodernandorra.comOPORTUNITAT!Pis al centre, exterior, de 80 m2,semireformat, amb 2 dormitoris,1 bany complet, cuina semiober-ta, menjador amb un petitbalcó, sense pàrquing.PREU: 105.000 €Andorra - Ref. 6153Fantàstic habitatge SEMINOU de 201 m2 amb 3dormitoris dobles , 2 banys complets, rebost, cuinaoffice completament equipada, gran saló men-jador amb llar de foc i amb accés a una terrassagran, tot exterior, zona tranquil·la amb sol i vistesespectaculars. Pàrquing gran per a 2 cotxes.PREU: 473.400 €Pis de 61 m2+ 12 m2de terrassa,2 habitacions, 1 bany, saló menjador,cuina oberta amb illa. Totalmentreformat de disseny. Possibilitat depàrquing de lloguer o compra.PREU: 137.000 €
 • 21. CLASSIFICATS 21DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013L L O G U E R SNOVA ADREÇA:Av. Riberaygua 39 4ªAndorra la Vella Fax: 86 19 80comercial@eurofinques.comM O B L A T S ( L L O G U E R S ) O P O R T U N I T A T S801 065www.eurofinques.comESCALDES-ENGORDANY1 habitació doble, nou, cuina equipada(Ref. 3277). 480 €2 habitacions, nou, molt cèntric, quali-tat (Ref. 3046). 790 €ENCAMP1 habitació doble, prop del Funicamp(Ref. 1918). 400 €2 habitacions dobles, impecable, ter-rassa, pàrquing (Ref. 2802). 450 €1 habitació, qualitat, exterior, pàrquing(Ref. 3295). 500 €2 habitacions dobles, impecable, sol ivistes, pàrquing (Ref. 1851). 650 €LA MASSANAEstudi (centre), reformat, cuina equipa-da (Ref. 2971). 350 €SANT JULIÀ DE LÒRIA1 hab., nou, 73 m2, sol i vistes (Ref.2654). 500 €ÀTIC DÚPLEX, 2 habitacions, 2 banys,terrassa de 30 m2(Ref. 2556). 700 €CANILLO1 habitació (pleta d’Incles), equipat,pàrquing (Ref. 2999). 400 €2 hab., ampli menjador, nou, sol i vistes.Pàrquing i traster (Ref. 3362). 450 €ÀTIC, 2 hab. (l’Aldosa), 1 bany, terrassa,sol, pàrquing (Ref. 2940). 500 €ÀTIC, 2 hab. (el Tarter), 1 bany, pàrquing(Ref. 3115). 550 €3 hab., ampli menjador, nou, cuina in-dependent, vistes. Pàrquing i traster(Ref. 3144). 650 €ESCALDES-ENGORDANY1 hab. (nou), 1 bany, pàr-quing (Ref. 3365). 350 €2 hab., 1 bany, cuinatancada, pàrquing (Ref.3391). 450 €3 habitacions, cèn-tric, cuina tancada (Ref.2151). 650 €3 hab. dobles. Nou, cèn-tric, cuina tancada, qua-litat (Ref. 3398). 760 €ANDORRA LA VELLA1 hab. doble, cui-na equipada, exterior(Ref. 2098). 400 €2 hab., cuina indepen-dent, calefacció inclosa(Ref. 2991). 520 €3 hab. (molt cèntric),cuina independent(Ref. 3361). 700 €4 hab., ampli menjador,cuina office, pàrquing itraster (Ref. 2505). 825 €LA MASSANA1 hab., ampli menjador,exterior, pàrquing i tras-ter (Ref. 2490). 425 €2 hab., ampli menj., nou,pàrquing i traster. 600 €CANILLOÀTIC, 1 hab. (entre SOL-DEU i EL TARTER), nou,amb altell, pàrquing itraster (Ref. 1792). 400 €1 hab., 1 bany, cuina.(Ref. 2904). 400 €2 hab., 1 bany, cuina.Pàrquing (Ref. 2056).450 €ENCAMP1 habitació, nou, pàr-quing i guardaesquís(Ref. 1852). 450 €2 habitacions, nou, pàr-quing i guardaesquís(Ref. 1857). 600 €SANT JULIÀ DE LÒRIA1 habitació, amplimenjador, 1 bany, cuinatancada, pàrquing (Ref3033). 450 €2 habitacions, am-pli menjador, 1 bany,pàrquing i traster(Ref. 3203). 550 €3 hab., ampli menjador,2 banys, cuina tancada,pàrquing i traster (Ref.3385). 595 €ÀTIC DÚPLEX, 2 hab., 2banys, terrassa de 30 m2(Ref. 3063). 650 €3 hab., ampli menjador,2 banys, pàrquing i tras-ter (Ref. 3121). 650 €ORDINO2 habitacions, llar defoc, terrassa, pàrquingi traster (Ref. 2169).600 €3 habitacions, nou, llarde foc, 2 banys, cuinatancada, pàrquing i tras-ter (Ref. 3318). 750 €PODEM LLOGAR RÀPIDAMENTEL SEU PIS. TENIM CARTERADE CLIENTS INTERESSATSLA MASSANA - Centre OPORTUNITAT(ideal inversió, actualment llogat a 650 euros)(Rebaixat de 260.000 a 220.000 euros)92 m2, 3 habitacions, edifici seminou, 2 banys,ampli menjador, terra de parquet, cuina tancada,pàrquing i traster.(Ref. 2.892) 220.000 €CONJUNT RESIDENCIAL DE PRAT DEL MIG A LA MASSANAEDIFICI EN PROMOCIÓ: ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLO-GUER*! PISOS AMB TOTS ELS ELECTRODOMÈSTICS, PÀRQUING I TRASTER INCLOSOSREF. 00015. Pisseminou de 80m², 2 habitacionsdobles amb ar-maris encastats.Cuina oberta almenjador, bany,safareig.Preu: 545 €/mesREF. 00008. Pis de50 m², 1 habitaciódoble amb arma-ri encastat, cuinaoberta al menja-dor amb sortidaa terrassa de 20m², bany complet.Preu: 400 €/mes* només per a residents andorransANYÓS - REF. 00612 - CONJUNT RESIDENCIAL ORIOSOS 3Espectacular casa de 340 m², 3 habitacions (1 suite, 2 dobles) més cap de casa amb bany iterrassa, 3 banys, cuina amb sortida a jardí, safareig, menjador, terres de parquet, jardí de110 m², garatge per a 5 cotxes, armaris, ascensor a tota la casa, calefacció amb geotèrmia,llar de foc, assolellat. Magnífiques vistes a la vall. Acabats de primera qualitat.PREU: 2.000 €/mesCONJUNT RESIDENCIAL DE TERRES DE MIRÓPisos seminous de 2 a 4 habitacions, armaris encastats, balcó i terrassa, pàrquing i trasterinclosos, safareig, ampli menjador, terres de parquet, solejats.A partir de 600 €/mesLloguer VendaORDINO REF. 00867Al centre d’Ordino, pis de 120 m², 3 habitaci-ons (1 suite), armaris encastats, cuina equipa-da, saló menjador amb llar de foc i sortida albalcó. MAGNÍFIQUES VISTES. 1 plaçad’aparcament i 1 traster.PREU: 550.000 €VALL D’INCLES REF. 00670Planta baixa de 65 m² + 20 m² de terrassa.2 habitacions, 1 bany, 1 safareig. Saló menja-dor amb llar de foc i cuina oberta i equipada.1 plaça d’aparcament.PREU: 95.000 €SANT JULIÀ, CTRA. DE CERTERSREF. 000787XALET. Sol tot el dia i vistes panoràmiques.270 m², gran saló menjador, cuina amb sortidaa la terrassa. 3 suites, safareig i traster. Garat-ge. Acabats d’alta gamma.PREU: 1.150.000 €ANYÓS REF. 00113Casa adossada de 330 m² + jardí de 100 m².acabats d’alta gamma, GEOTÈRMIA, DOMÒ-TICA, ascensor, 3 hab. dobles més el cap decasa diàfan. Gran saló menjador amb sortida ala terrassa i jardí. Garatge per a 5 cotxes.PREU: 845.000 €LA MARGINEDA REF. 00660VISTES PANORÀMIQUES, orientació SUD. Magní-fic xalet de 645 m². Ampli saló menjador amb llarde foc i sortida a la terrassa, jardí i zona de bar-bacoa. 6 habitacions (2 suites), 4 banys complets.Cuina office equipada, garatge per a 5 cotxes,pràctic de golf i celler. PREU: A CONSULTARCANILLO REF. 00442Àtic amb vistes espectaculars a la vall i situacióprivilegiada, a 5 minuts del telecabina. Sol totel dia, moblat i equipat, 1 habitació, 1 bany,armaris encastats. Plaça d’aparcament i traster.PREU: 79.000 €
 • 22. CLASSIFICATS22 DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013Es lloga piscèntric a Canillode 2 habitacionsi localBones condicionsTel. 322 227Es lloguen pisos d’una habitació,moblats i equipats, a Anyós (al costatdel Centre Esportiu).Preu: des de 350 €737 171 (Esther)alquilandorra@gmail.comVOLS LLOGAREL TEU PIS?Agència receptora d’apartamentsturístics cerca pisos a Encamp.En unes setmanes pots guanyartant com en tot un any!!! I tens lagarantia de treballar amb una em-presa seriosa i sòlida al país.Per a més informació, truca altelèfon 362 240ENCAMP CENTREPIS CÈNTRIC EN VENDAPIS D1 HAB. DOBLE, 1 BANY COMPLET, CUI-NA MENJADOR AMB BALCÓ, SOL I VISTESideal per a inversió.Preu: 65.000 € Tel. 831 277Encamp, La Llenguadera, pis en venda,120 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet,llar de foc, safareig, pàrquing, traster,terrassa de 56 m2, vistes i sol tot el dia.350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)ParticularVen àtic dúplex de 91 m23 hab., 1 bany, 2 terrasses210.000 €Tel. 608 148LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 5402 habitacions: 420 €Pis de 3 dormitoris: 500 €, calefacció a partVENDA Casa adossada, Urb. La Plana,llar de foc, 3 habitacions, 2 banys, 1 banyauxiliar, terrassa, garatge. 500.000 €IDEAL ESTUDIANTSEs lloga pis a Barcelonac/ París (molt cèntric)Moblat, 2 habitacions, salómenjador, cuina equipada, bany,2 balcons, calefacció i airecondicionat. Molt assolellat.Interessats: 326 802www.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupLLOGUERSLA MASSANA REF. 1450Apartament en bon estat a ple centre.100 m², 3 dormitoris dobles, cuina amb sa-fareig. Bones vistes i sol tot el dia. Directeper entrar a viure-hi. Pàrquing i traster.OFERTA!!! 211.500 €SISPONY REF. 1387Estudi a ple centre de 50 m². Menjadoramb llar de foc, zona dormitori que espodria tancar, sol tot el dia.Terrassa ambbones vistes. Cuina independent. 2 tras-ters. Ideal per a vacances i/o inversió.OFERTA!!! 49.500 €ANDORRA - REF. 1436Apartament de 2 dormitorisdobles completament refor-mat a Santa Coloma, al costatdel Col·legi Janer. Pàrquingi traster.200.000 €ENCAMP - REF. 1541Apartament al costat de les es-coles. 1 dormitori doble, salómenjador amb cuina oberta.Terrassa amb vistes excel-lents.Aparcament i traster.105.514 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió ovacances.99.000 €LA MASSANA - REF. 1564Apartament al centre de laMassana. 1 dormitori doble.Saló menjador ampli amb llarde foc.Terrassa amb bones vis-tes.Aparcament i traster.135.000 €ESCÀS - REF. 1558Dúplex de 90 m², 2 dormito-ris, 1 bany + WC.Terrassa ambbones vistes sobre la Massanai sol tot el dia.Ampli saló men-jador i cuina americana ambsostres alts i bigues de fusta.226.792 €ANYÓS - REF. R1080Apartament amb un gran jardí.En perfecte estat, per entrar-hia viure directament. 2 dormi-toris, gran saló menjador ambsortida al jardí. Disposa de ga-ratge i traster.443.155 €PAL - REF. 1287Àtic d’estil rústic completa-ment reformat, bones vistes,sol tot el dia. Dos dormitorisdobles. Cuina independentamb accés a terrassa. Garatgeper a 2 cotxes i traster.220.000 €ORDINO - REF. 1567Apartament nou de 200 m².3 dormitoris, 2 banys.Terrassade 85 m² amb vistes immillo-rables i sol tot el dia. Menjadoramb llar de foc. Acabats deluxe. 2 pàrquings i 2 trasters.585.000 €SISPONY - REF. 1560Apartament amb jardí, 90 m².Ampli saló menjador, 2 dor-mitoris dobles, 2 banys, cuinaindependent, bones vistes. Pàr-quing i traster.160.000 €LA CABANOTAÀtic al centre de la Massanade 3 dormitoris. Terrassaamb excel·lents vistes. Pàr-quing i traster.550 € / mesEL TARTER - REF. 1518Apartament estil rústic acinc minuts de les pistes. 2dormitoris, 2 banys. Total-ment moblat i equipat. Pàr-quing, traster i llar de foc.Terrassa gran.450 € / mesELVEDATApartament de 2 dor-mitoris, 2 banys, a Escàs,completament reformat,estil modern. Terrassa ambbones vistes i sol. Pàrquing,moblat i equipat.550 € / mesLORIENApartament d’1 dormitoria l’entrada de la Massana.Pàrquing i traster. Bonesvistes i sol. Impecable.450 € / mesDUQUESAApartament d’1 dormitoriamb terrassa a l’entradad’Arinsal, construcció re-cent, estat impecable. Pàr-quing i traster. Moblat iequipat.450 € / mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormito-ris i 2 banys al costat delcentre de bellesa Carita.Bones vistes, terrassa i llarde foc al menjador. Pàr-quing i traster.575 € / mesES LLOGA ESPAIOSA ICÈNTRICA PERRUQUERIAA ANDORRA LA VELLAEQUIPADA I MOBLADA.LLESTA PER OBRIR.A PEU DE CARRER.SENSE TRASPÀS.INTERESSATS, TRUQUEUAL TEL. 87 77 00.Pis cèntrica Ordino87 m2Preu: 165.000 €Tel. 327 709Aparcament Farré Negre, planta -4AD400 - La Massana - Principat d’AndorraTel. 81 74 81 -Lloguer de trasters privats a Andorra,la manera més còmoda, fàcil, segurai accessible de traslladar i emmagat-zemar les teves pertinènces.Traters d’1m2fins a 15m2/ Servei 24h.www.guardatot.comtel.: +376 874 050info@eiximmobiliari.comA partir de 600 €/mesDespeses a part segons consumApartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalmentmoblats i equipats, amb tots els electrodomèstics.1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig.1 plaça d’aparcament i traster.lloguerEs llogaapartamenta Pal,2 habitacions, 1banys, salómenjador,cuina, traster ipàrquing. Granbalcó amb soltot l’any.Tel.: 362 906ES LLOGUEN PLACESDE PÀRQUING I BOXSTANCATSAL CENTREDANDORRA LAVELLA, ESCALDESI SANTA COLOMAINFORMACIÓ: TEL. 87 77 00CAMBRILSPARTICULAR LLOGA PISAMB VISTES ENFRONTDEL PORT2 HABITACIONS, MOBLATTELS. + 34 977 79 13 60+34 639 33 91 92Comprempisos abon preuTel. 833 003Neu i Mar Immobiliàriala manera mésintel·ligentde col·locarel teu anuncianunci@bondia.adproducte@bondia.adpublicitat@bondia.ad808 888truca’ns al808 888
 • 23. CLASSIFICATS 23DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013821644 - 344828c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.adAdministració de finques. Venda i lloguerCONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUERESCALDES -ZONA HOSPITAL2 HABITACIONS,PÀRQUING, SEMINOU165.000 €ESCALDES - CÈNTRIC2 HABITACIONS,PÀRQUING, SEMINOU135.000 €ESCALDES - CENTRE4 HABITACIONS,TERRASSA, PÀRQUING ITRASTER, TOT EXTERIOR,ASSOLELLAT320.000 €ENCAMPÀTIC REFORMAT, 2HABITACIONS, VISTES165.000 €ENCAMPÀTIC SEMINOU,140 M2, 3 HAB., BOXDOBLE, TERRASSA315.000 €CANILLO - OBRA NOVA3 HABITACIONS, 98 M2,PÀRQUING DOBLE210.000 €LA MASSANA - CENTRE1 HABITACIÓ (OPCIÓDE DOS HABITACIONS),SEMINOU, PÀRQUINGI TRASTER175.000 €EL TARTER1 HABITACIÓ, SEMINOU,PÀRQUING75.000 €VENDES - OPORTUNITATANDORRA LA VELLA•CENTRE, 1 HABITACIÓ, MOBLES: 400 €•1 HABITACIÓ, MOBLES, PÀRQUING I TRASTER: 450 €•PISOS, 2 HABITACIONS, CENTRE, AMB MOBLES: 450 €• CENTRE - PÀRQUINGS: 70 €•AV. SANTA COLOMA, 2 HAB., SENSE MOBLES: 425 €•PUB CÈNTRIC EQUIPAT I EN NORMATIVA, SENSE TRASPÀS: 1.300 €ESCALDES-ENGORDANY•2 HABITACIONS, MOBLES I PÀRQUING: 600 €•CAN NOGUER, 3 HAB., DÚPLEX, TERRASSA, PQ: 700 € (CALEF. INCL.)ENCAMP•ZONA DE LES ESCOLES, DÚPLEX, 2 HAB., MOBLAT LUXE, PÀRQUING: 500 €•VALIRA NOVA, 3 HABITACIONS, 2 BANYS I PÀRQUING: 500 €•ZONA DE LES ESCOLES, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING: 300 €•MIRADOR, 2 HABITACIONS, SEMIMOBLAT: 300 €•CORTALS, 1 HAB., MOBLES, PÀRQUING I TRASTER: 350 €•LES BONS, 4 HABITACIONS, SENSE MOBLES: 395 €•BAR COMPLETAMENT EQUIPAT, SENSE TRASPÀS.•LES BONS, MAGATZEM DE 60 M2: 350 €LA MASSANA - CENTRE•1 HABITACIÓ, MOBLAT: 275 €CANILLO•SEMINOU, 2 HABITACIONS, MOBLES I 2 APARCAMENTS: 400 €•TARTER, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING, TERRASSA, MOBLES: 300 €LLOGUERcol∙legiadanúm. 76LLOGUERSENCAMP - Ref. 233047 m2aprox. + 20 m2de terrassa. Sala d’estar-men-jador, cuina americana, 1 dormitori, 1 bany complet.Assolellat. 1 plaça d’aparcament gran. LLOGAT, IDEALINVERSORS!PREU: 98.000 €ESCALDES-ENGORDANYRef. 2364. 192 m2+150 m2terrassa/jardí.Gran sala d’estar-menja-dor amb llar de foc, cuinaoffice, 5 dorm. dobles,3 banys complets. Suiteamb hidromassatge ivestidor. Àmplia terrassa/jardí. Sol i vistes. 3places d’aparcament itraster.PREU: 400.000 €OPORTUNITATAv. Meritxell, 106www.immoreig.com80 83 80IMMOBILIÀRIA REIGCONSULTING I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAcol·legiatnúm. 88ESCALDES-ENGORDANYRef. 2315: 90 m2aprox. Sala d’estar-menjador amb sortida a la terrassa, cuinaseparada amb safareig, 2 dorm. dobles,2 banys complets, 1 despatx/cambra deplanxa. Sol i vistes. Cèntric. Plaça d’apar-cament. PREU: 590 €/mensualsESCALDES-ENGORDANYRef. LL-182: 220 m2aprox. Pis de luxe aCan Diumenge. Gran sala d’estar-menja-dor, àmplia cuina, safareig, 4 dormitorisdobles (2 suites), 3 banys complets, 1lavabo. 2 terrasses. Sol i vistes. Semi-nou. Box per a 4 cotxes + gran traster.PREU: 1.400 €/mensualsENCAMPRef. LL-190: 69 m2aprox. Sala d’estar-menjador, cuina separada i equipada, 2dorm., 1 bany complet. Moblat i equipat.Terrassa. Sol i vistes. Plaça d’aparca-ment. PREU: 450 €/mensualsANDORRA LA VELLARef. LL-179: 150 m2aprox.Àtic dúplex alcentre d’Andorra, 4 dormitoris, 3 banys,llar de foc, terrassa, parquet. Sol i vistes.2 places d’aparcament. PREU: 1.000 €/mensualsLA MASSANARef. 2355. 78 m2aprox.Rebedor, sala d’estar-menjador amb llar defoc, cuina separada,3 dormitoris, 2 banyscomplets. Balcó.Plaça d’aparcament itraster.PREU: 156.000 €SANT JULIÀ DE LÒRIARef. 2365. 97 m2aprox.Rebedor, sala d’estar-menjador amb llar de foci sortida a la terrassa,cuina separada, 2 dorm.,2 banys complets. 2terrasses. Sol i vistes.1 plaça d’aparcament i2 trasters.PREU: 194.250 €LA MASSANARef. 2340. 90 m2aprox.Sala d’estar-menjadoramb sortida a la terrassa,cuina separada, 3 dorm.,1 bany complet + 1 lava-bo. Parcialment reformat.Molt cèntric. Sol i vistes.2 places d’aparcament.PREU: 150.000 €Tel.: (+376) 738 721fercamp@andorra.adwww.fercamp.comARINSAL - LA MASSANAOFERTES LLOGUERSANDORRA. REF. 3613: Àtic cèntricde 2 habitacions, 1 bany complet,cuina oberta equipada, saló menja-dor. MOBLAT I EQUIPAT. Calefaccióelèctrica. PREU: 600 €SISPONY. REF. 3616: Pis de 55 m2,estil modern, cuina oberta moblada,2 habitacions, 1 bany complet, salómenjador, bigues de fusta al sostre.PREU: 600 €ORDINO. REF. 3603: Planta baixaamb jardí al centre d’Ordino, 1 ha-bitació doble, 1 bany complet, salómenjador amb la cuina oberta mo-blada i accés al jardí. PREU: 375 €ARINSAL. REF. 1449: Casa adossa-da, seminova, en zona residencial, 4habitacions, 2 banys, bany auxiliar,saló menjador amb llar de foc, cuinaseparada moblada, jardí, garatge pera 2 o 3 cotxes. PREU: 1.500 €CANILLO. REF. 3618: Xalet en zonaprivilegiada de Canillo. Amb sol i vis-tes. 3 habitacions, 3 banys complets,cuina separada, saló menjador ambllar de foc, sala d’estar, despatx, ter-rassa de 48 m2, jardí, pàrquing per a5 cotxes. PREU: 2.300 €ESCALDES-ENGORDANY. REF.3523: La Plana. Pis de 2 habitaci-ons amb armaris encastats, 2 banyscomplets, cuina oberta equipada,saló menjador, altell amb possibilitatd’una altra habitació. Exterior ambsol i vistes a la vall. MOBLAT. Pàr-quing i traster. PREU: 550 €ANDORRA. REF. 3624:Pis de 56 m2, 2 habita-cions, 1 bany complet,saló menjador amb cuinaoberta. Balcó de 4 m2.Centre d’Andorra la Vella.PREU: 90.000 €VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT?TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETATSISPONY. REF. 3627: Casaadossada de 143,40 m2,distribuïts: Planta baixa:garatge, 1 habitació doble,1 habitació individual i 1bany complet. Planta 1a:Saló menjador amb balcó,cuina semioberta ambsafareig, 1 habitació doble i 1 bany complet amb dutxa.Planta àtic: Sala diàfana o possibilitat d’una altra habitació.Moblat i jardí. PREU: 240.000 €LLOGUER 73 20 20truca’nswww.finquesmarca.comfinquesmarca@andorra.adAv. de Joan Martí, 82 - AD200 Encamptroba la teva llarVENDA REF. 01853 - ENCAMP - EL PEDRALPis, 1 habitació doble amb bany complet,cuina americana, menjador exterior ipàrquing. Preu: 300 €REF. 02309 - ENCAMP - CORTALSESTUDITOTALMENT EQUIPAT I MOBLAT,PÀRQUING. Preu: 280 €REF. 01773 - ENCAMP - ELS CORTALSEstudi moblat i equipat, 1 habitació,1 bany complet, cuina americana,menjador exterior amb pàrquing i traster.TERRASSA GRAN. Preu: 320 €REF. 01337 - ENCAMP - Pis, 2 habi-tacions (1 doble, 1 individual), 1 banycomplet, cuina americana, menjadorexterior, pàrquing, traster, exterior iassolellat. Preu: 450 €Ref. 01057 - ENCAMP- CENTRE Pis aestrenar, 2 habitacions, 1 bany complet,cuina totalment equipada. Preu: 500 €Ref. 02056 - CANILLO - RANSOL Pismoblat, 2 habitacions, 1 bany complet,cuina americana, menjador amb terrassa.A peu de carretera. Parada d’autobús.CONSTRUCCIÓ RECENT. Preu: 400 €Ref. 02619 - ENCAMP - LES BONSPis, 1 dormitori, saló menjador, cuinaequipada, bany complet. Pàrquing itraster.TOTALMENT MOBLAT I EQUIPAT.Preu: 400 €Ref. 00763 - ENCAMP - LES BONSPIS NOU, A ESTRENAR. Pis, 1 habitaciódoble, 1 bany, cuina americana, menjador,balcó, pàrquing, exterior i assolellat. SENSEMOBLES. Preu: 350 €Ref. 02586 - SANT JULIÀ - CAMP DEPEROT 3 dormitoris, saló menjador, cuina,2 banys complets, terrassa, pàrquing itraster. Preu: 600 €Ref. 02172 - ANDORRA LAVELLA -TerraVella VILARS, 1 habitació, 1 bany, cuina,menjador, PÀRQUING OPCIONAL 60 €/MES.Preu: 375 €DIVERSOS LOCALS PER LLOGAR ATOTES LES PARRÒQUIESRef: 00080 - ENCAMP - FUNICAMPRef. 02604 - CANILLO - CANARO4 dormitoris, 2 banys, llar de foc. Sol i vis-tes. Terrassa, 2 places de pàrquing i traster.Preu:100.000€Ref. 02538 - ANDORRA LA VELLARecta de Santa Coloma. Pis, 2 dormitoris,saló menjador, cuina reformada, 1 bany,1 bany auxiliar. GRAN OPORTUNITAT!!!Preu:136.000€Ref. 02576 - ENCAMP - CENTRE3 dormitoris, saló menjador, cuina, bany.Ter-rassa.Preu:105.000€Ref. 02661 - ENCAMP - PRAT DE LESOQUES 140 m2. 3 dormitoris, saló menjador,cuina, 2 banys. Pàrquing, traster. CENTRE.Preu:385.000€Ref. 02591 - ENCAMP - CENTRE Pis,2dormitoris,salómenjador,cuina.Pàrquingitraster.CÈNTRIC.Preu:100.000€Ref. 02662 - CANILLO Pis de 2 dormitoris,salómenjador,cuinaequipada,banycomplet,safareig,pàrquingitraster.NOU,AESTRENAR.Preu:126.000€Ref. 01628 - ENCAMP - VILA Àtic dú-plex, 2 habitacions suites, 2 banys com-plets, cuina, menjador amb balcó, pàr-quing, traster, sol i vistes. D’ESTIL RÚSTIC.Preu:185.000€Ref. 01306 - ENCAMP - CENTRE Pis, 3 ha-bitacions, 2 banys complets, cuina, menjador,pàrquing,traster.FINANÇAMENTAL100x100.Preu:253.050€Ref.02663-ENCAMP-LesBons2dormito-ris, saló menjador amb llar de foc, bany com-plet,cuinaequipada,safareig,pàrquingitras-ter.BALCÓAMBSOLIVISTES.Preu:153.000€Ref. 00734 - ENCAMP - Centre, àtic nou, aestrenar, 2 habitacions, 1 bany cuina, men-jador, pàrquing i TRASTER. Finançament al100x100.Preu:187.215,79€Pis 2 habitacions exteriors, 1 bany com-plet, cuina americana, menjador exterior,balcó, exterior i assolellat.Pàrquing. COSTAT FUNICAMPPreu: : 105.250 €VENDALLOGUERTEL.: 35 36 37TEL.: 614 234www.ferrutximmobles.comcapferrutx@gmail.comCol·legiat 366ANDORRA LA VELLALocal de 50 m2més altell ambbany. Preu: 400 €Local de 45 m2més altell ambbany. Preu: 300 €Local de 70 m2, zona Marginets,amb sortida de fums. Preu: 500 €Pisos a Santa Coloma de 2 dormi-toris dobles, cuina tancada, banycomplet i plaça de pàrquing. Des-peses incloses. Preu: 600 €Pis nou, a estrenar, a Santa Colo-ma de 3 dormitoris, 2 banys, cuinatancada i safareig. Plaça de pàr-quing inclosa. Preu: 735 €Pis seminou de 3 hab., 2 banys,amb acabats de qualitat i ambdespeses incloses. Preu: 750 €Àtic dúplex molt cèntric (c/ Calla-ueta), de 4 dormitoris, 3 banys,menjador amb llar de foc i terras-sa, 2 places de PQ. Preu: 1.100 €+ despesesPis, 3 habitacions, zona els Mar-ginets, cuina tancada, 1 bany, 1bany auxiliar. Preu: 600 €ESCALDES-ENGORDANYPis de luxe a Can Diumenge,200 m2, 4 dormitoris, 3 banys,menjador amb terrassa, box de74 m2i traster gran. Preu: 1.400 €Pis de 2 hab., 1 despatx, 2 banys,cuina tancada amb safareig, men-jador amb sortida terrassa.Sol i vis-tes amb pàrq. inclòs. Preu: 590 €SANT JULIÀ DE LÒRIACasa adossada seminova (1 any)al poble d’Auvinyà, 4 dormitorisdobles, 3 banys complets, men-jador amb llar de foc, 2 places depàrquing i traster. Preu: 1.000 €ENCAMPPis nou, a estrenar, de 50 m2, 1 hab.Cuina americana, bany complet.Pàrquing i traster. Preu: 500 €OPORTUNITAT!!! Pis a Arinsal de65 m2, 1 dormitori doble, banycomplet, bany de cortesia, cuinaamericana i menjador amb llarde foc. 2 places de pàrquing(possibilitat de fer-hi box per a 3cotxes). Preu: 60.000 €!!Pis a Encamp de 3 dormito-ris, 2 banys, parquet, cuinareformada, balcó, vistes...Preu: 85.000 €!!!OPORTUNITAT!! Magnífic pisa Encamp, 50 m2+ 20 m2deterrassa, 1 dormitori, banycomplet, pàrquing molt gran.Preu: 75.000 €!!Àtic dúplex a Sispony, 116 m2+ 20 m2de terrassa, 3 dormi-toris, 2 banys, cuina americanai menjador amb llar de foc. Boxper a 2 cotxes. Sol i vistes!!Preu: 380.000 €OPORTUNITAT!! Pis seminoua Arinsal (7 anys), 3 dormito-ris, 2 banys complets, cuinaoffice i menjador. Pàrquinginclòs. Urgeix vendre!!Preu: 148.000 €No busquismés, aquesta ésla teva immobiliàriaCasa adossada cantonera a Sis-pony, menjador amb llar de foci sortida a jardí de 15 m2, cuinatancada, 5 dormitoris (3 dobles i 1suite), 3 banys complets, 2 placesde pàrquing i traster. Sol i vistesespectaculars. Preu: 441.000 €BUSQUEM PISOS DE VENDA I LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS
 • 24. Classificats24 Dimecres, 26 de juny del 2013IMPORTANT CENTRE COMERCIALCERCA:ADMINISTRATIU/IVATELEFONISTAImprescindible català, castellà,francès i permís de treball.DINAR A CÀRREC DE L’EMPRESAInteressats, demaneu per la Sra. M. Carmen.Truqueu al 843 433 o al 340 697de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h,de dilluns a divendres.IMPORTANT CENTRE COMERCIALCERCA:ReposadorsHorari: de 6.00 h a 16.00 hAmb dues hores de descansXarcuter/aCarnisser/aIncorporació immediataRequisits: català, castellà i francèsDemaneu per Sra. VanessaDinar a càrrec de l’empresaInteressats, truqueu al telèfon 843 548De 9.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 hDe dilluns a divendresFeinaPIS, 2 HABITACIONS, ENCAMP175.000 €FINANÇAMENT AL 100%Tel. 831 277DIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA:PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJALD’ANDORRA LA VELLA- Pisos de 2 dormitoris a partir de 450 €- Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 595 €INFORMACIÓ: Tel. 800 600 (Sra. Imma)LLOGUERLocal de 100 m2Al centre dEscaldesPrat de les Oques(al passatge Antonia Font Caminal)Excel·lent situació.Preu a negociar.Directament amb la proprietat.CONTACTI AMBLA PROPIETATTel. 361 185Directe de PropietariOrdino: Àtic de 115 m2amb 3 dormitoris,2 banys, cuina office, saló menjador ambllar de foc, amb vistes: 675 €.Tel.: 68 25 92ANDORRA PISOS DE 2 I 3HABITACIONS SENSE MOBLESA LA ZONA DE L’OPEL.PREU: A PARTIR DE 400 EUROSTEL.: 328 806Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMPEl primer diari digital d’Andorra
 • 25. classificats 25Dimecres, 26 de juny del 2013CERCA:PEIXATER/APORTAR CURRÍCULUM A POLÍGONINDUSTRIAL MONTFERRER O ENVIAR Achartermonferrer@gmail.comIMPORTANT CENTRE COMERCIALBUSCARESPONSABLES PER A LES SEVES SECCIONS DE:- Alimentació- Botelleria- Productes frescos- Drogueria- Perfumeria- RobaRequisits:Edat: entre 25 i 35 anys.Experiència demostrable.Bona presència.Permís de treball o nacionalitat andorrana imprescindibles.Imprescindible català, castellà i francès.Interessats, envieu CV alidiatorres2012@hotmail.com.Native English TeacherFull-time native English teacher needed to give classes in anacademy in Andorra la Vella.Requirements:· Ability to teach all levels (children and adults)· Minimum 2-year experience and ESL certification· Work permitSalary: 1.700 € - 2.000 € depending on qualification and number ofhours worked.Please send your CV and a recent photo to:publicitat@bondia.adProfessor/a danglès nadiu/ivaEs cerca professor/a danglès nadiu/iva a jornada completa perimpartir classes en una acadèmia a Andorra la Vella.Es requereix:· Persona capaç d’ensenyar a tots els nivells (nens i adults)· Experiència mínima de 2 anys i Certificació ESL· Permís de treballSalari: 1.700 € - 2.000 € depenent de la qualificació i el nombre eld’hores treballades.Interessats/ades, envieu CV amb foto recent a:publicitat@bondia.adEmpresa del sector de la construcciócercaPaletes i Encofradorsoficials de 1aper a incorporació immediata. Experiènciamínima de 3 anys. Imprescindible permís deresidència i treball al Principat, vigent.Envieu CV a info@sitsa.adTel. de contacte: +376 87 01 40Tècnic deMantenimentd’AscensorsMissions principals:• Manteniment preventiu dels aparells:realització de les visites mensuals de control,assegurant-ne el bon funcionament.• Manteniment correctiu: servei de rescatdels usuaris que estan bloquejats i, enconseqüència, diagnosticar l’avaria del’aparell.• Treball en tecnologies més o menys recentsi de totes les marques. Per a la vostraseguretat i per a la dels usuaris.• Autonomia sobre la zona del parcd’ascensors.Perfil buscat:• Obligatori disposar del diploma de BAC oFP en el camp elèctric o del BAC o FP2 enElectrotècnica, Manteniment Industrial oequivalent.• Imprescindible experiència en mantenimentd’ascensors.• Autonomia i bon tracte amb els interlocutors.• Rigorós amb el pla de seguretat, que serà laseva prioritat.• Ambició i projecció per a desafiaments iresponsabilitats en matèria de tecnologiapunta.• Català i francès parlats i escrits.• Bon esperit d’equip.Adreceu candidatura (CV + carta de recomanació +pretensions laborals) a: conta.otis@andorra.adOTIS és una filial de United Technologies Company (UTC), pioner i número 1 mundial de l’ascensor desde fa 150 anys. Primer transportista ‘sense bitllet’, OTIS és el mitjà de transport per a 1.000 milions depassatgers cada dia, a través d’ascensors, escales mecàniques i muntacàrregues.Les activitats principals d’OTIS són la venda d’ascensors nous, la renovació del parc existent, la vendade productes i els serveis lligats al manteniment.OTIS NECESSITA INCORPORAR A LA SEVA PLANTILLA:Hotel CarlemanyNecessita cambrermínim 2 anys d’experiència.Envieu o porteu el CV a Hotel Cosmosrestauracio@hotelcosmos.adInteressats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH,a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARK HOTEL APARTHOTELNecessita incorporarRequisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina de mínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en el sector de larestauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de la candidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA(Ref. Cap cuina) Cambreres d’habitacions(Ref. Ajudant cuina)Cambrers/es de restaurant(Ref. Restaurant)Recepcionista(Ref. Recepció)Per la temporada d’estiu:Per tot l’any:Imprescindible 1 any d’experiènciaImprescindible:- Experiència.- Català, castellà, francès i anglès.
 • 26. Classificats26 Dimecres, 26 de juny del 2013El lideratge del sectorhoteler passa per laqualitat dels nostres serveisi pel nostre equip humàwww.plazandorra.comCAMBRERES D’HABITACIONSamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.CAMBRERS DE RESTAURANTamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.CUINERamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.Interessats, truqueu al 87 44 44 ipregunteu pel Sr. Rafael o la Sra. Christel.a Andorra la Vella selecciona:CAMBRERESD’HABITACIONSamb experiència demostrablei permís de residència i treball.Interessats, truqueu al 87 29 99i pregunteu per la Sra. Lucia oel Sr. Axel.a Andorra la Vella selecciona:CAMBRERES D’HABITACIONSamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.CAMBRERS DE RESTAURANTamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.CUINERamb experiència demostrable ipermís de residència i treball.Interessats, truqueu al 73 94 44i pregunteu per la Sra. Raquel.a Canillo selecciona per a la temporada d’estiu:AJUDANT DE CUINA (preferentment dona) amb expe-riència demostrable i permís de residència i treball.Es valorarà experiència en altres àrees d’hotel.CAMBRER DE RESTAURANT amb experiència demos-trable i permís de residència i treball.Ambdós per a mitja jornada, horari laboral:de 07.00 h a 11.00 h.Es requereix vehicle per desplaçar-se ala Cortinada.Interessats, truqueu al 63 69 41 i pregunteuper la Sra. Mar o bé feu arribar el CV adirecciomu@plazandorra.coma la Cortinada selecciona per a la temporada d’estiu:Hostesses /Promotores- Imprescindible permísde treball o nacionalitatandorrana.- Experiència en llocs detreball similars.- Coneixement de la llenguacatalana (es valorarà conei-xements d’altres idiomes).- Bona presència i do degents.Cambreresd’habitacionsper a extres- Imprescindible per-mís de treball o naci-onalitat andorrana.- Experiència mínimad’1 any en treballssimilars.- Disponibilitat horàriade 9 h a 16 h.Cambrers/es derestaurant perA extres- Imprescindible permísde treball o nacionalitatandorrana.- Experiència demostrableen lloc de treball similar.- Bona presència.- Disponibilitat horària i dedesplaçament.Hotel a la Massana cercaCambrers/es iAjudant de cuinaEnvieu CV adepartament.de.personal@gmail.comHotel a Ordino buscarecepcionista/comercialpreferiblement amb coneixements defrancès i anglès. Condicions interessants.Possibilitat d’allotjament.Interessats, envieu CV a info@hotelordino.adNecessitem incorporar al nostre ResortCOORDINADOR/ACOMERCIALRequerim:• Formació en turisme/carreres afins al lloc detreball.• Experiència comercial superior a 3 anys en empre-ses hoteleres de 4-5* i en mercat internacional.• Persona proactiva, dinàmica, flexible. Amb alteshabilitats socials i de comunicació.• Anglès i francès parlats i escrits.• Alta disponibilitat per viatjar.Si teniu nacionalitat andorrana o permís de treball,veniu a formar part del nostre equip.Envieu el vostre CV a rrhh3@sporthotels.ad o bé al fax+376 870 592. També podeu trucar al telèfon 870 590.S’ofereix serrallerAmb 35 anysd’experiènciaen alumini, ferro i inox.També per a manteni-ments d’empreses.Tel. 813 782S’OFEREIXCUINER JUBILAT(PEDRO)TEL. 322 050Restaurant Gastronòmic HenriSelecciona:Cuiner amb nocions depastisseriaSommelierBàrmans i cambrersEs requereix experiència demostrableEnvieu cv a premiumandorra@gmail.como truqueu al tel. 845 444Es precisa Sra. interna per serveis domèsticsels mesos d’estiu, amb permís detreball i disponibilitat per viatjar.Tel. 359 259
 • 27. CLASSIFICATS 27DIMECRES, 26 DE JUNY DEL 2013OFERTES DE TREBALL Tel. (+376) 872 090Internet: www.treball.adGovern dAndorraDepartament de TreballServei dOcupacióN. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, podeu anar a la nostrapàgina web, www.treball.ad (a Servei d’Ocupació, ofertes de treball).OFERTA núm. 7142Treball ofert: Banyista socorrista: So-corrista aquàtic - Contracte determi-nat pels mesos de JULIOL i AGOSTHorari: de 10h a 18h Es requereixFormació Professional i/o Curs de so-corrisme aquàtic RECICLAT i mínim 6mesos d’experiència com a socorrista.Sector d’activitat de l’empresa: Ho-tels i motels amb restaurantLloc de treball: LA MASSANAIdiomes :Català: SuperiorCastellà: SuperiorOFERTA núm. 7304Treball ofert: Agent comercial - Coordina-dor. Imprescindible experiència en mercatsinternacionals i com a comercial en empreseshoteleres de 4 i 5 estrelles amb serveis despa / golf .Sector d’activitat de l’empresa: Hotels imotels amb restaurantLloc de treball: CANILLO / SOLDEUFormació requerida:· Nivell acadèmic: Diplomatura, licence, oequivalent· Branca: Viatges, turisme i ociIdiomes:Castellà: SuperiorAnglès: SuperiorFrancès: SuperiorAgent comercial - Coordina-OFERTA núm. 7264Treball ofert: Analistapressupostari o de riscos:Desenvolupament d’infor-mes, gestió de l’anàlisi delrisc de mercat de l’activitatfora de balanç, redaccióde normes i procedimentssegons la normativa euro-pea de regulació, suport al’equip de riscos en aspec-tes analítics i quantitatiusen el marc de l’expansióinternacional del grup.Competències: Capacitatd’ànàlisi, planificació itreball en equipNivell professional:TècnicsSector d’activitat del’empresa: Activitats deles entitats bancàriesLloc de treball: ANDOR-RA LA VELLAFormació requerida:· Nivell acadèmic:Llicenciatura, maîtrise oequivalent· Branca: FísicaIdiomes:Català: SuperiorCastellà: SuperiorAnglès: MitjàInformàtica:Internet: SuperiorTractament de text:SuperiorFulls de càlcul: SuperiorOFERTA núm. 7304Av. Meritxell, 9, 1r 3a - Andorra la VellaTel.: 805 888gamma@gammamanagement.adwww.gammamanagement.wordpress.comCREIXENT JUNTSDESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I PERSONAL www.gammamanagement.wordpress.comEL TEU OBJECTIU, LA NOSTRA RAÓ DE SERDISSENYADORS WEBPer a important consultoria informàtica delpaís.Imprescindible alts coneixements de Jo-omla, programació PHP, Mysql, Javascript,Html i retoc fotogràfic.Experiència demostrable en lloc de treballsimilar.Incorporació immediata.PROGRAMADOR JÚNIORImprescindible formació en informàtica iprogramació.Coneixements de programació JAVA i/o.NET.Persona jove, dinàmica i amb ganesd’aprendre.Domini del català i castellà tant parlats comescrits, es valoraran altres idiomes.DEPENDENTA DE JOIERIA AMB RUSS’encarregarà de l’atenció al client en ven-da de joieria d’alta gamma.Imprescindible experiència de venedora,alta orientació al client, bona presència idomini de l’idioma rus.Bones condicions, incorporació immediata.COMERCIALS’encarregarà de la venda de productes,gestió de comandes, etc.Persona organitzada, meticulosa, discreta,amb capacitat de treball en equip i disponi-bilitat horària.Imprescindible català, castellà i francèsparlats i escrits.ESPECIALISTES ENIMPERMEABILITZACIÓ PER A OBRAANDORRANA A L’ESTRANGERContracte per obra d’entre tres i sis mesos.Imprescindible experiència demostrable enlloc de treball similar.Disponibilitat per viatjar. Interessants condi-cions laborals.TALLER DE DESENVOLUPAMENTPER A ADOLESCENTSDIJOUS 18 DE JULIOLAmb aquest taller pretenem:· Proporcionar eines per a desenvolupar les habilitats que per-metin aprendre i pensar de manera eficaç.· Oferir tècniques que ajudin a assimilar la informació i els co-neixements de manera àgil.· Aprofitar en més mesura les capacitats del nostre hemisfericerebral dret.· Incrementar el grau de confiança.· Millorar les tècniques de persuasió, llenguatge no verbal iverbal· Millorar la claredat, així com la credibilitat en la comunicació.Dirigit a adolescents d’entre 14 i 18 anys.FORMADOR: Josep Mas i Font. Professor d’ESADE.HORARI: de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h.PREU: 195 € (el preu inclou dossier, materials i coffeebreak).Places limitades a 8 persones.Seleccionem:- PROMOTORES COMERCIALS- VENEDORES EXPERIMENTADESCerquem persones que puguin treballar les quinze-nes: del 06/07/ al 21/07/ i del 15/07/ al 30/07,amb possibilitat de continuar tot l’agost.Requisits: Noies majors de 21 anys amb bonapresència i experiència demostrable en ventes,atenció al client o botiga, mínim d’un any.Disponibilitat per treballar de dilluns a diumenge,(festa dimecres i dijous) horari de 11-14h/16-21hIdiomes: Català i Castellà, es valorarà el francès.Aptituds: Persones acostumades a treballar d’unaforma autònoma, amb un alt nivell de responsabili-tat, habilitats comunicatives i dots comercials.Interessades envieu CV amb fotogra�ia recentinfo@fullequipeandorra.comwww.fullequipeandorra.comTlf: 865678/647689N. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, podeu anar a la nostraOFERTA núm. 7273Treball ofert: Cambrer/a. Horari: 8 ho-res dins la franja d’11h a 21h. Bona pre-sència. Preferentment 12 mesos d’expe-riència com a cambrer.Nivell professional: Oficials de 1ªNivell professional alternatiu: Oficialsde 3ªSector d’activitat de l’empresa: Res-taurantsLloc de treball: PAS DE LA CASAIdiomes:Català: MitjàFrancès: ElementalCambrer/a. Horari: 8 ho-Informàtica:Fulls de càlcul: MitjàTractament de text:SuperiorInternet: SuperiorInteressats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departamentde RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.como bé al fax 73 73 79.Requisits:- Llicenciatura/Grau en EducacióFísica.- Formació en activitats dirigi-des.- Experiència en entrenamentspersonals, spinning, cardio-box,cycling, pilates, etc.- Català i castellà parlats cor-rectament, es valoraran altresidiomes.- Capacitat de treball en equip- Personadinàmica i comunicativa- Flexibilitat horàriaOferim:- Lloc de treball estable- Formar part d’un grup d’em-preses sòlides al país- Salari en funció de la candida-tura- Avantatges Cisa Group- Bon ambient de treballINSTRUCTORS ESPORTIUS/MONITORS DE FITNESS(Ref. Monitors)ANYÓSPARK – URBAN GYMCerca
 • 28. 28 Dimecres, 26 De juny Del 2013ociMUSEUS- Museu Casa d’Areny-PlandolitOrdino.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15 h a 20.00 h. Tel.: +(376) 836 908Fax: +(376) 839 660 · casa_plandolit@govern.ad- Centre d’Art d’Escaldes-EngordanyAv. Carlemany, 30 (edifici de l’antic CinemaValira), AD700 Escaldes-Engordany.Tel.: 802 255 i 890 875.www.e-e.ad · http://www.e-e.ad- Museu Iconogràfic Sant JordiEdifici Maragda - Ordino.Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.azorzano@andornet.adwww.iconograficmuseu.com- Museu Siadristyi - Museu de la MiniaturaEdifici Maragda - Ordino.Tel.: +(376) 838 338 · Fax: +(376) 826 031.azorzano@andornet.adwww.siadristymuseu.com- Museu Nacional de l’AutomòbilEncamp.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel. i fax: +(376) 832 266.museu_automobil@govern.ad- Museu Postal d’AndorraOrdino.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel.: +(376) 839 760 · Fax: +(376) 839 660.casa_plandolit@govern.ad- Museu Casa CristoHorari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30h i de 15.00 h a 18.30 h. Diumenge tancat.Carrer dels Cavallers, 2. Encamp.Tel.: +(376) 833 551.casacristo@encamp.ad · www.encamp.ad- Casa RullCarrer Major, Sispony.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 14.00 h ide 15.00 h a 20.00 h.Tel.: +(376) 836 919 · Fax: +(376) 835 419.casa_rull@govern.ad- Casa de la VallCarrer de la Vall. Andorra la Vella.Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Tel.: 829 129.Entrada gratuïta.- Farga Rosell, Centre d’Interpretació del FerroHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Tel.: 829 129, 835 852 · Fax: 835 857.farga_rossell@govern.ad- Museu del TabacAntiga Fàbrica Reig, c/ Dr. Palau, 17, Sant Juliàde Lòria.Informació i reserves: Tel. 741 545.- Museu del PerfumAv. Carlemany, 115, 1a planta.Escaldes-Engordany.Horari: de dimarts a divendres de 10.00 h a13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 10.00h a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenge de10.00 h a 14.00 h. Dilluns tancat. Tel.: 801 926.www.julia.ad-Museu d’Art Sacre Santa EulàliaEncamp, església parroquial de Sta. Eulàlia.Tel.: 831 135.-Centre de Natura de la CortinadaHoraris: de dimarts a dissabte, de 10.00 a13.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Dissabte, de 10.00 a13.00 h i de 15.00 a 18.00 h. Diumenge i dillunstancat. Tel.: 849 849.-Museu de la motoHoraris: Dimecres i dijous de 10.00 h a 13.30 hi de 15.00 h a 19.00 h. Divendres de 10.00 h a13.30 h i de 15.00 h a 19.30 h. Dissabte, diumen-ge i festius, de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a20.00 h. Dilluns i dimarts, tancat.Tel.: 853 444 - www.m2r.ad- Museu Obert de Geologia Roques al CarrerInformació: Oficina de Turisme.Plaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella.Telèfons: (+376) 827 117 i 873 103.- Santuari de MeritxellHorari: dilluns de 9.00 a 13.00 h; de dimartsa dissabte de 9.00 a 13.00 h i diumenge tardatancat. Telèfon i fax: 851 253.- Centre d’Interpretació Andorra RomànicaHorari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.Telèfon i fax: 839 555.Andorra_Romanica@govern.ad- MW - Museu de l’ElectricitatAv. de la Bartra s/n. Encamp. Tel: (+376) 739111. www.museumw.ad. museumw@feda.adHoraris: de dimarts a dissabte de 9.30 h a13.30 h i de 15.00 h a 18.30 h.Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.- Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la valldel MadriuAv. Carlemany, 8. Escaldes-Engordany.Tel: 890 879. ciam@e-e.ad, www. e-e.adHoraris de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13.00h i de 15.00 h a 19.00 h. Diumenge: de 10.00 ha 13.00 h.cartEllEraIlla Carlemany Av. Carlemany, 68-72, Escaldes-Engordany - Tel.: 892 040 • Guiu Av. Salòria, 55, la Seu d’UrgellCinemes Illa CarlemanyEL HOMBRE DE ACERO (2D)18.00, 21.30, 22.00EL HOMBRE DE ACERO (3D)19.00, 22.15MONSTRUOS UNIVERSITY (2D)18.00, 20.20, 22.30MONSTRUOS UNIVERSITY (3D)19.00R3SACÓN18.15, 20.30, 22.40MONSTRUOS UNIVERSITYPrequeŀla de Monstres SA que ens descobreixcom Mike i Sulley, dos monstres incompati-bles, superen les seves diferències i es conver-teixen en els millors amics.R3SACÓNAquesta tercera entrega de la saga d’humoriniciada amb la divertidíssima Resacón en LasVegas torna a reunir tot el seu equip per por-tar-nos amb ells a un nou viatge ple de situa-cions surrealistes.EL HOMBRE DE ACEROUn nen descobreix que posseeix poders ex-traordinaris i que no pertany a aquest plane-ta. Durant la seva joventut, viatja per desco-brir els seus orígens i les raons per les qualsha estat enviat a la Terra. Però l’heroi queporta dins ha d’emergir perquè pugui salvarel món de l’aniquilació i esdevenir el símbold’esperança per a la humanitat.
 • 29. oci 29Dimecres, 26 De juny Del 2013URGÈNCIESServei Urgent Mèdic (SUM) 116Hospital de Meritxell 871 000Urgències (la Seu) 973 35 29 42Hospital (la Seu) 973 35 00 50Transport Sanitari Programat 871 116Creu Roja 808 225Policia 110Policia Municipal (la Seu) 092Mossos d’Esquadra 088Bombers 118Bombers (la Seu) 085Ambulància (la Seu) 973 35 33 35FEDA (avaries) 145Andorra Telecom:(Avaries/Aten. al client) 115Andorra Telecom (Inf. nacional) 111Andorra Telecom (Inf. internacional) 119INSTITUCIONSGovern d’Andorra 875 700Ajuntament de la Seu 973 35 00 10Tràmits de Govern 150CASS 870 870Oficina d’Immigració 872 072Cambra de Comerç 809 292Trànsit 1802 1802Ambaixada espanyola 800 030Consolat espanyol 800 080Ambaixada francesa 736 700Ambaixada portuguesa 805 305Batllia 870 730Sindicatura 877 877Bisbat d’Urgell 973 35 00 54COMUNSCanillo 751 036Encamp 873 200Ordino 878 100La Massana 736 900Andorra la Vella 873 100Sant Julià de Lòria 871 700Escaldes-Engordany 890 890SERVEISMobilitat 1802 1802Serveis Funeraris Sixto 807 180Pompes Fúnebres And. 822 466Pompes Fúnebres Valls 866 632Correus (la Seu) 973 35 07 24Correus francesos 820 408Correus espanyols 820 257INFORMACIÓ TURÍSTICAOficina Nacional de Turisme 820 214Canillo 751 090Encamp 731 000Oficina de Turisme d’Ordino 878 173La Massana 835 693Andorra la Vella 873 103Sant Julià de Lòria 744 045Escaldes-Engordany 820 963Turisme de la Seu 973 35 15 11BIBLIOTEQUESNacional 826 445Pública de Govern 828 750Canillo 851 888Ordino 878 136Escaldes-Engordany 890 890Sant Julià de Lòria 744 044La Massana 736 910Encamp 732 704Pas de la Casa 856 787Biblioteca de la Seu 973 36 06 66AUTOBUSOSAlsina Graells 827 379 / 973 35 00 20Bus Blues 362 324 / busblues@andorra.adCooperativa Interurbana Andorrana,S.A. 806 555 / www.interurbana.adHispano Andorrana (+376) 807 000www.andorrabus.comHispano Igualadina 803 789 /(+34) 977 77 06 98Nadal 805 151 / (+34) 902 40 50 40e-mail: info@autocarsnadal.comNovatel (Autocars) 803 789e-mail: novatel@andorrabybus.comStarbus 820 907 / (+34) 96 349 67 67Viatjes Montmantell 807 444www.andorralleida.comViatges Soldevila 828 117www.viatges-soldevila.comFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Gran FarmàciaAv. Meritxell, 83 - Tel.: 828 009Pas de la Casa Farmàcia de les PistesAv. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958TELÈFONSSOLuciONSN.2.325SOLuciONS1.725SudOku NÚM. 1.726MOTS ENcrEuaTS NÚM. 2.326Av. Carlemany, 44 PB local Porta 16, Botigues MolinesEscaldes-Engordany · Tel.: 829 999agENda i ExpOSiciONSESCALDES-ENGORDANYCAEEMostra dels alumnes dels Espaisd’art del Comú d’Escaldes-En-gordany. Fins al 29 de juny.hOtEL ROC bLANC / ARt AL SEtDel Pirineu al Mediterrani, pintu-res de Carme Massana. Fins al 30de juny.PRAt DEL ROUREExposició del projecte de Carle-many per a vianants. Fins al 2 dejuliol.CARRERS DE LA PARRòqUiACarmencitas, les escultures Dia iNit d’Antonio López, al passat-ge de l’Arnaldeta i a la plaça Co-prínceps. Fins al setembre.CiAmAigües del món, un món d’aigües,ampolles de disseny de tot elmón. Fins al 29 de setembre.ANDORRA LA VELLALLibRERiA LA PUçALlibres i ex-libris. Escultures deRoca Ayats i ex-libris de Figue-reda Cairol. Fins al 29 de juny.PARk hOtEL / ARt AL SEtUna nova mirada, obra de JoséDuván. Fins al 30 de juny.CENtRE CULtURAL LA LLACUNAEl so del silenci, de l’Escola d’Artd’Andorra la Vella i de Manresa,i de l’associació d’artistes de Ter-rassa. Fins al 12 de juliol.ESPAi b’ARt DE LA LLACUNALa lectura, exposició del taller depintura de l’Escola d’Art. Fins al15 de juliol.SALA D’ExPOSiCiONS DEL GOVERNEl projecte 1+1 arrenca amb pin-tures d’Alfons Valdés i escultu-res d’Ahmed Keshta. Fins al 25de juliol.GALERiA PiLAR RibERAYGUAPaisatge marítim, de Trudy Kun-keler. Fins al 31 de juliol.CASA DE LA VALLLa dona i la política a Andorra. Elllarg camí envers la paritat. Fins al31 d’agost.SANt JULiÀ DE LòRiAUNiVERSitAt D’ANDORRAUna mirada solidària. Voluntariatarreu del món a través d’UdA Soli-dària. Fins al 28 de juny.mUSEU DEL tAbACHiperrealisme avui, exposició col·lectiva d’artistes hiperrealistes.Fins al 20 d’octubre.ORDiNOCARRERS DEL NUCLi hiStòRiCBike vs Trial. Setze fotografies delconcurs d’Instagram organitzatper Turisme d’Ordino. Fins al 20d’octubre.
 • 30. 30 Dimecres, 26 De juny Del 2013ociNÒRDICS, EDREDONS, CUETSFOLRES DE MATALÀSAndorra: Av. Príncep Benlloch, 23"HAPPY HOUR"DE DILLUNS A DIVENDRESDE 14 A 17 HORES.20% DE DESCOMPTEADDICIONAL.fins al 31 de juliol365 diesa l‛anyAvís: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualifi-cada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre,us informem que les vostres dades personals passaran aformar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostreconsentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatgesSMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DELPOBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació,cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades noseran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acordamb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant,el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitzade les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI escompromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis queofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, ano emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals ocontràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre contingutso propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legalo atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva eldret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerinel respecte a la dignitat de la persona, que siguin discrimina-toris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra lajoventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, ajudici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicaràcap missatge amb dades personals o que puguin identificaruna persona sense el consentiment de la persona interessada.L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb finso efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal,lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix quela informació, el material, els continguts o les observacionsque no siguin les seves pròpies dades personals i que siguinfacilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de proteccióde dades personals ni cap altra disposició legal. La informació,els materials, els continguts, les opinions o les observacionsque l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, ies reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri mésadequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI sesotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra.Cost: 0,75 € + cànonEnvia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge.Envia al 555 la paraula clau BD més el teu missatge.Bd para la persona queesta preocupada com elsque enviam s.m.s.emportugues es que ha myha sydo amdorra que meha hacollido y aqui mevoy ha quedar despoisdetantos hanos seremigramte el my pais ycomo yo outros salimosdehai amargados com elspoliticos que el my paises onde vivo y tengo elpan de cada dia y locastellano que escribolo hapremdido em lacalle y ara estoy hacendoun curcillo de catalaporque haqui voy vivir yha morrir me neste paisque me ha acollido cadauno tenes su razonBd yo soy la que dicesque la idade no perdonano passa nada ja temgo elque ha estado esperamdomuytcho tempo y hai japodes olvidalo memtras yodure mas unos haÃḟitos ytu ha chupar el dedo ellete dava la oportunidademe pediu yo cedi pero tute meteste ha comquistalo lo eceste mal echo yagora tenes los dos elmismo guion no quizestela oportunidade elle mepediu tenes dudas oumedo elle ha sido sempresimcero ? Elle ablava nosdas vostras comversascada dia elle te agradoucomo vÃḟs saliu tudo halrebes agora so quamdo yomorrer se elle te quizervai esperando por ellesemtada estoy quase enformaBd para que diz que rtoytonto y tengo que dividiry ganharei preguntoque? ablemos de carascom respeito se eras laredomdita y no te vasarrepemdir aproveicha lamare no tengas dudas yosolo no quizera quedarmeemfadado solo contigores mas la proposta duqelo sei es ha medias seno queres se terminaaqui el nostro y voyaguemtando el myo comopuido lo ao que ven voyha guine ha limpiarme yvoy arreglar casa porhai me quedo adios parasemprePortugueses, franceses,espaoles y otrasnacionalidades, nocreeis ke ya es hora dereformar la constitucion,ke aparte de pagar todoslos impuestos, tambientengamos derechos adecidir a votar en lascomunales,Bd ola la que dece sedividir que ganharei.? Te pregunto el quees que has sido tu queme eceste el mal agorase la vostra amiga vosenganhou .? Poyda quelo ecera lo mismo halos dos desta maneiravamos pemsar los dos unoy loutro toda la vidaablemos es la ultimaoportunidade que te doy?Bd.per el noi de 41 yotauro de 42com et dius?Bd que trist es quetingui que treure lameva bandera andorranade la meva finestra perevitar confrontacionsamb el veinatgeFesta Andorra · Av Tarragona 103. Andorra la VellaPíkolo · C/ La Grandalla, Casa Vilella, baixos. Andorra la VellaSalsa & Olé · Av. Tarragona 46. Andorra la VellaHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPHORòsCOPÀRIES21març-20abrilHi haurà possi-bilitats de nouscomençaments ireconciliacions en-tre parelles i éssersestimats. Al pla del’economia, l’ex-cés de confiançapodria comportarcontrarietats.La qualitat de lavida sentimentalmillora gràcies auna gran energiaemocional i el re-coneixement delssentiments mésprofunds. Les in-fluències astralsmilloren la feina.CRANC22juny-23juliolEls astres gravita-ran favorablemental signe; qualse-vol crisi en l’àmbitamorós serà su-perada. El criteriversàtil possibilital’adaptació per ferincrementar el pa-trimoni.BALANÇA24setembre-23octubreTempsperagafar-sela vida amb calma iplanificar més elbenestar personal.És un bon momentper connectar ambels sentiments mésprofunds i per acos-tar-se a personesimportants.CAPRICORN22desembre-20generGran harmonia i fe-licitat conjugal, elscontactes amb lesamistats i la famíliaseran molt harmò-nics i complaents.La setmana laborals’inicia apropiadaper concertar en-trevistes reeixides.TAURE21abril-21maigL’entorn afectiu usresultarà poc càlidi hostil, la tendèn-cia serà als dubtes;seria convenientno donar crèdit ainjúries de tercers.Apliqueu un criteripràctic als proble-mes laborals.LLEÓ24juliol-23agostEl caràcter seràestable i esplèn-did; hi haurà granharmonia en lesrelacions amorosesi personals. L’acti-tud comunicativaajudarà a guanyaraliats que seran degran ajuda.ESCORPÍ24octubre-22novembreEl benestar emo-cional dependràmolt de com reac-cioneu davant lescircumstàncies queus envolten; em-prar un pensamentpositiu us ajudaràa enfrontar certeseventualitats.AQUARI21gener-19febrerLes emocions en-traran en ebullicióen l’àmbit amorósi familiar; tracteud’actuar amb méssensibilitat respec-te a les demandesdels altres. Els ne-gocis tindran bo-nes possibilitats.BESSONS22maig-21junyClima d’insegure-tat en l’àmbit amo-rós; serà importantreforçar l’autoesti-ma i descartar pen-saments negatius.Complicacions entràmits bancaris,assumptes legals ogestions laborals.VERGE24agost-23setembreEsdevenimentsencoratjadors pera una bona con-vivència amb laparella i la famíliaprimària; per alssolters del signe,diversions i sorti-des. Energia reno-vada a la feina.SAGITARI23novembre-21desembreUna bona jornadaper a la vida ro-màntica, també pera les relacions ambl’entorn; l’actitudgenerosa i opti-mista recrearà lesmillors condicionsper a l’harmoniaemocional.PEIXOS20febrer-20març
 • 31. oci 31Dimecres, 26 De juny Del 2013La millor relació qualitat-preu que pugui trobar...La millor relació qualitat-preu que pugui trobar...La millor relació qualitat-preu que pugui trobar...Cuina ràpida d’excel·lència oberta cada dia en horariininterromput - Menjar per emportar-se - Celebracions,reunions d’empresa - Càterings per emportar-se -Varietat de producte (entrepans, amanides, plats, sucsnaturals, xurros amb xocolata...) - Venda directa d’olide Jaén a preu d’hipermercat.La millor relació qualitat-preu que pugui trobar...Cuina ràpida d’excel·lència oberta cada dia en horariCuina ràpida d’excel·lència oberta cada dia en horariininterromput - Menjar per emportar-se - Celebracions,reunions d’empresa - Càterings per emportar-se -Varietat de producte (entrepans, amanides, plats, sucsnaturals, xurros amb xocolata...) - Venda directa d’oliLa millor relació qualitat-preu que pugui trobar...ininterromput - Menjar per emportar-se - Celebracions,Varietat de producte (entrepans, amanides, plats, sucsPlaça Rebés, 6. AD500 Andorra la VellaTel. (+376) 81 96 81 – www.thefamilyarms.comCadena Dial 88.1 MHzR7P 89.0 MHzPròxima FM 89.5 MHzRàdio TeleTaxi 90.2 MHzMàxima FM 92.1 MHzM80 Ràdio 92.6 MHzRàdio Valira 93.3/98.9 MHzFlaix FM 93.8 MHzRNA 94.2 MHzOna Rambla 95.0 MHzAndorra 1 96.0 MHzAndorra Música 97.0 MHzNRJ 100.6 MHzAndorra 7 101.5 MHzFrance Inter 101.8 MHzSER 102.3 MHzFrance Musique 102.6 MHz40 Principals 103.3 MHzFrance Culture 104.0 MHzCatalunya Ràdio 104.6 MHzRàdio 4 106.0 MHzRàdio 1 106.8 MHzRàdio Principat 107.5 MHzRàdio 3 107.9 MHzRàDIO08.00 Ara i aquí12.00 Àrea ATV: Fórmulamusical13.15 L’@ estesa13.45 Informatiu migdia14.15 7 d’estiu14.40 Fórmula musical15.00 RNA: Cara o creu17.00 Govern: roda depremsa18.00 Àrea ATV: Fórmulamusical19.15 Club Piolet20.15 RNA: Ara i aquí 2.020.45 Informatiu vespre21.20 7 d’estiu21.45 Govern: roda depremsa22.45 RNA: Ara i aquí23.10 Informatiu vespre23.50 Redifusió nit01.00 Àrea ATV06.00 Notícies 3/2408.00 Els Matins14.00 Telenotícies comar-ques14.20 El medi ambient14.30 Telenotícies migdia15.40 Cuines15.50 La Riera16.35 Divendres18.15 Joséphine19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre21.50 Alguna pregunta més22.30 Per sempre (o no)23.30 Valor afegit00.10 Pel·lícula: Els nois deldesembre01.55 TR3S C02.01 Divendres03.31 Fusió i swing al’estudi21.20 La Riera22.05 Quarts de nou22.35 60 minuts: Traficantsde nens gitanos23.40 Via llibre00.30 Extres00.36 A vol d’ocell01.28 TR3S C02.32 Farscape03.16 Fusió i swing al’estudi04.45 Jazz a l’estudi06.47 Els barrufets08.00 El xai Shaun08.28 mic 308.53 La Supermots09.35 Doraemon10.45 Rekkit, el conill màgic11.25 Espies de veritat12.10 Els germans Kratt12.58 El xou de l’Scooby-Doo13.50 Shin Chan14.40 Els pingüins deMadagascar15.30 Bola de drac16.20 Marsupilami16.50 mic 317.30 La Supermots18.10 Rekkit, el conill màgic18.50 El llibre de la selva19.25 Doraemon20.18 Tom i Jerry20.55 Bola de drac08.10 Km 008.43 Les aventures del’Austin Stevens09.34 Euskal Herria: lamirada màgica10.31 Euskal Herria: lamirada màgica11.15 El Marroc12.08 Coses que es mouen12.54 Viatges al límit ambArt Wolfe13.41 Formatges del món14.30 Profunditats15.14 Euskal Herria: lamirada màgica16.14 La ciutat vertical16.42 ExperiMental17.08 Viatges al límit ambArt Wolfe17.55 Les aventures del’Austin Stevens19.30 Fent el bèstia pelmón20.00 Esport Club21.00 El gran guerrer22.50 Capacitats00.05 Tot l’esport07.20 8 de 807.50 Catalunya blues08.20 La doctora Quinn09.05 Televenda11.05 Vaughan en vivo11.30 Migdia13.30 Arucitys16.30 El jardí de CarlesHerrera17.15 Film: Mister Woman:juego letal18.50 8 al dia22.25 Pel·lícula: Las alasdel águila01.50 Clips08.30 Rutes del Pirineu09.00 Cafeïna09.30 L’última troballa10.00 Serveis informatius10.30 Banda sonora11.00 Cafeïna12.00 Serveis informatius12.30 La setmana13.00 Serveis informatius13.40 En singular14.30 Socarrats15.00 Cafeïna16.00 Al pot petit16.30 This is not another...17.00 Fins diumenge18.00 Petjades18.30 Gaudeix de la festa19.00 Invitació a viure20.30 L’informatiu Cerdanya21.00 GPS23.00 Serveis informatius23.30 Clínica integral06.30 Telediario matinal08.30 Los desayunos deTVE10.05 La mañana de La 114.00 Informativo territorial14.30 Corazón15.00 Telediario 116.20 El tiempo16.30 Gran Reserva.El origen17.30 Las bandidas18.30 Tenemos que hablar19.25 Letris20.15 Corazón21.00 Telediario 222.15 El tiempo22.30 Comando actualidad:Fama23.30 Españoles en elmundo01.25 La noche en 24 H03.00 TVE es música05.00 Noticias 24 H07.55 Biodiario09.00 Espacio Empresa09.30 Aquí hay trabajo10.00 La aventura del saber11.00 Documental12.00 Para todos La 213.45 La noche temática14.40 Docufilia15.35 Saber y ganar16.05 Grandes documen-tales18.00 Docufilia18.55 Biodiario19.00 El universo escondido19.30 Para todos La 220.00 Paraísos cercanos21.00 Docufilia22.00 El cine de La 2: Bajo00.00 La 2 noticias00.30 Cine: El año del01.55 Conciertos deRadio-302.25 Docufilia06.30 InformativosTelecinco matinal08.55 El programa de AnaRosa12.45 Mujeres y hombres yviceversa14.30 De buena ley15.00 InformativosTelecinco16.00 Sálvame19.45 Pasapalabra20.40 España, un nuevodesafío21.00 Copa Confederacio-nes 2013: Semifinal22.45 España, un nuevodesafío00.00 Copa Confede-raciones 2013:Italia-Japón02.00 Premier casino05.00 Fusión sonora06.00 La Sexta en concierto07.45 Al rojo vivo09.30 Crímenes imper-fectos11.30 Informe criminal12.25 Al rojo vivo14.00 La Sexta noticias(1ª edición)15.00 Jugones15.30 La Sexta Méteo15.45 Así nos va17.05 Taxi17.45 Más vale tarde20.00 La Sexta noticias21.00 La Sexta deportes21.30 El intermedio22.30 The Following:Havenport23.15 The Following:La maldición00.00 The Following:El capítulo final01.00 Miénteme:Aplicaciónasesina02.00 Astro TV06.30 Tfou10.00 Secret Story11.20 Petits secrets entrevoisins12.00 Les douze coupsde midi13.00 Journal13.55 Section derecherches14.50 Alice Nevers, le jugeest une femme16.30 4 mariages pour1 lune de miel17.20 Bienvenue chez nous18.15 Secret story19.05 Money drop20.00 Journal20.50 Grey’s Anatomy23.15 Revenge00.50 Eleventh hour02.40 Ensemble vocal del’Ain07.40 Conexión Vintage08.35 Baloncesto LigaEndesa10.00 Tenis WTA TorneoEastbourne11.25 Automovilismo Inter-national GT Open12.30 Fútbol EstudioEstadio14.00 Directo Tenis WTATorneo EastbourneY. Wickmayer - P.Kvitova15.30 Directo nataciónsaltos: campeonatode Europa17.00 Piragüismo Campeo-nato de Europa18.45 Tenis WTA TorneoEastbourne20.30 Olimpismo objetivoRio21.45 Tenis WTA TorneoEastbourne23.30 Directo fútbol EstudioEstadio01.00 Conexión Motor06.31 Télématin09.10 Des jours et des vies09.35 Amour, gloire etbeauté10.00 C’est au programme11.00 Motus11.30 Les z’amours12.00 Tout le monde veutprendre sa place13.00 Journal14.00 Toute une histoire15.35 Comment ça va bien!17.45 On n’demande qu’àen rire18.40 Mot de passe19.30 N’oubliez pas lesparoles20.00 Le journal20.45 Téléfilm: Cent pagesblanches22.25 La parenthèseinattendue01.20 Des mots de minuit02.55 Orthodoxie06.15 Noticias de lamañana08.55 Espejo público12.20 Karlos Arguiñano entu cocina12.50 La ruleta de la suerte14.00 Los Simpsons15.00 Antena 3 Noticias 115.45 Deportes16.30 Amar es parasiempre17.30 El secreto de PuenteViejo18.45 Ahora caigo20.00 Atrapa un millón21.00 Antena 3 Noticias 221.30 Deportes21.45 El Hormiguero 3.022.40 Con el culo al aire(episodio 24)00.10 Buenagente(episodio 12)01.10 Los quién (episodio 8)02.00 Ganing Casino05.00 Minutos musicales07.00 El zapping desurferos08.45 El encantador deperros09.45 Rush (episodio 38)10.30 Alerta Cobra11.30 Alerta Cobra12.30 Las mañanas deCuatro, con JesúsCintora14.00 Noticias Cuatro14.50 Deportes Cuatro15.45 Castle18.30 Te vas a enterar20.00 Noticias Cuatro21.30 Lo sabe, no lo sabe22.30 Homeland: Corazo-nes rotos23.15 Homeland: Inmemoriam00.00 NCIS Los Ángeles:Compañeros01.00 NCIS Los Ángeles:Crimeleon02.30 La línea de la vida06.45 Ludo08.51 Scooby-Doo : Abra-cadabra-Doo10.05 Ludo10.50 Midi en France12.01 Journal régional13.50 Si près de chez vous14.55 Questions au gouver-nement16.10 Des chiffres et deslettres16.50 Harry17.30 Slam18.10 Questions pour unchampion19.00 19/20: Journalrégional19.30 19/20: Journalnational20.15 Plus belle la vie20.45 Des racines et desailes22.40 Grand Soir/323.40 Les carnets de Julie00.35 Espace francophone01.05 Division criminelle06.40 Télé achat09.40 Vous êtes en direct11.00 Les anges de latéléréalité 512.10 Futurama13.35 Tellement vrai15.15 Tellement vrai.La quotidienne16.10 Les anges de latéléréalité 517.10 Les anges de la télé-réalité, le mag18.30 Vous êtes en direct20.00 NRJ12 Replay20.50 Téléfilm: Rendez-vousen enfer22.40 Bienvenue chezCauet02.15 Cash or play08.30 X:enius09.00 Complot de famille10.55 Les intouchablesen Inde12.00 Cuisines des terroirs13.35 Film: Fenêtre surcour15.10 Courtmétrage: Unenaissance15.35 Madagascar16.20 Duel pour le royaumed’Ecosse17.15 X:enius18.10 Le littoral de la merdu Nord18.55 Les nouveaux paradis20.05 Le retour desespèces20.50 Film: Pina22.30 Pina Bausch :Vollmond00.30 Film: Le voleur delumière01.45 Le dernier témoin02.30 Bienvenue àCadavres-les-Bains06.30 Bom dia Portugal10.00 Praça da alegria13.00 Jornal da tarde14.15 Windeck - O preçoda ambição15.19 Éramos seis15.58 Portugal no coração-Direito18.00 Portugal em direito19.00 Telejornal19.51 Futebol: Taça dasConfederações Brasilx Uruguai22.00 De caras22.31 Bem-vindos a Beirais23.41 AntiCrise00.15 Nada a esconder01.08 5 Para a meia-noite02.08 Ler +, Ler Melhor08.30 TV5 Monde. Lejournal09.15 L’autre émoi10.00 Flash info11.00 TV5 Monde. Lejournal11.15 Tout le monde veutprendre sa place12.30 Chabotte et fille13.30 Journal (RTBF)14.00 Téléfilm: Juste unpeu d’@mour15.40 Flash info16.00 TV5 Monde. Lejournal17.00 Bernard Hinault,dernier roi du vélo18.00 TV5 Monde. Lejournal19.05 Curieux Bégin19.35 Tout le monde veutprendre sa place20.30 Journal (France 2)21.00 Comme un chef22.40 TV5 Monde.Le journal08.00 Téléachat09.00 Touche pas à monposte!10.55 Le grand 812.00 D8 le JT12.30 MacGyver13.30 Navarro17.00 MacGyver18.30 Touche pas à monposte!20.30 D8 le JT20.50 Hell on Wheels :l’enfer de l’Ouest23.30 Téléfilm: Un aller pourl’enfer01.15 Touche pas à monposte!02.45 Programme de nuit06.30 M6 Kid08.45 M6 boutique10.00 Les reines dushopping11.00 Desperate hou-sewives12.45 Le 12.4513.05 Scènes de ménages13.45 Ringer16.25 Fier de ma maison17.35 Un dîner presqueparfait18.45 100% mag19.45 Le 19 4520.05 En famille20.50 Pékin Express:Le coffre maudit22.55 Maison à vendre02.30 European Poker Tour03.30 M6 Music
 • 32. Avís: El diari BONDIA es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i elstextos que els lectors envien per ser publicats en aquesta secció.llegeix-lo, passa’l, recicla’l.Dimecres,26DejunyDel2013Avui felicitem tots els Pelaisdiari@bondia.adPlaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00Usrecomanemelvi 1000hojasjoven D.O. RIOJAVineagaudirdelnostre Menúdiari18,50€totinclòs (migdiesinitslaborables)moltes felicitats pelteu aniversari etdesitja la teva mama,els teus tiets, cosins il´àvia maria.Tata moni i Andreu souels nostres guanyadorsmalgrat elsimpediments que hihan hagut. sou dignesd’admirar, demostreuconstància i sacrifici diaa dia! us estimem :)impressionantfesta a rosario !!!newell’s és el putoamo del futbolargentí!!! Felicitats.Dimecres,26CIMEX AUTO S.L.Av. d’Enclar, 98, Sta. Coloma · Tel.: +376 720 955 - Fax: +376 722 932www.cimexauto.com4 portes, 4,15 m.+ actual+ ampli+ lluminós+ exclusiu+ ecològicVeure avís legal a la secció d’SMS de la pàgina 30més sms a la pàgina 30ANDORRA LA VELLAAv. Prat de la Creu, 16Tel.: 81 18 18LA MASSANAAv. Sant Antoni, 41Tel.: 83 56 78www.urban.adBD Voldria agrair alxofer de l’autobus,cooperativa Interurbana,que despres de que esperdes la meva nena,al equivocar-se de bus.L’acompanyes fins a sta.Coloma. Moltes gracies.Bd realment no hi ha dubteque ets una amargada,tan preocupada que estàsper la teva imatge i peraparentar ser bona en totmalgrat ser un desastre,si sabessis el que elsteus companys pensen detuBD Pel q diu dels focs,cal apuntarse ies datesdels focs, a And laVella no hi ha hagutmai focs d’artifici x S.Joan, només es fan arax ConstituciÃġ i FestaMajorBd.tengo mi pareja ksiempre k m a necesitadome a tenido hay en lobueno y en lo malo.peroal contrario yo cuando enecesitado o lo necesitome encuentro sola.estaspersonas tenian k tenerd su misma medicina.yencontrarse soloBd.tienes una carita deLo que sabemos?estas muyalta no te passe nada naretunda da gadanha, vieja;cada dia te quiero masbejitossss pasasBD és ben cert allò delon no n’hi ha no en potrajar jajajaBD hola Filipe, megustaria saber k hashecho conmigo, necesitokedar contigo no te hagasde rogar. G 04.. Sabraskien soy. Un beso.Para a que critica oportugues mal escritotens 2 erros na msgHomem de 54 para senhorade 52 nos veremos ou nao ?Se busca amor deverano!!! Yo chico de 30aos , morenomoltes felicitats pelteu aniversari etdesitja la tevels teus tiets, cosins il´àviaes reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les fotografies i elsSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.399€impostos inclososiPad a l’escola!

×