Diari del 24 de juny de 2013

1,534 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 24 de juny de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888Resultats2013DILLUNS,24DEJUNYDEL2013/NÚM.2.336/ANY10NOU PLA DE JUBILACIÓ100% Capital Garantit3% rendibilitat garantida**3% TAE fins el 31/12/20161 hora gratuïta20% descompteen l’horaRESERVA-LA1 hora gratuïtaTARGETA VIPSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreNom serigrafiatFunda amb tapa protectoraPunter amb bolígrafiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negreiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre399€impostos inclososiPad a l’escola!A l’interiorEl Govern preveu estalviarenguany 2,8 milions amb laretallada als funcionarisAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3La Massana va descartarproposar la Caubella en rebrela carta del Govern als comunsANDORRA Pàgina 8Ordino aposta per una ofertade natura, cultura i esport i mésvisites a la Ruta del FerroANDORRA Pàgina 11Bateig dels gegantons Julià iCanòlich de la colla lauredianaperquè els portin els nensCULTURA Pàgina 14Francesos i andorrans copenla majoria de podis a l’AndorraUltra Trail VallnordESPORTS Pàgina 15 ANDORRA Pàgina 9Iñaki RubioTret de sortida a lafesta del focLa Massana és l’amfitriona dela flama del Canigó i els jovesdel Punt 400 la porten a lacapital, on els fallaires home-natgen Pere Canturri.ANDORRA Pàgines 6 i 7La responsable del departament comercialde Naturlàndia, Vicky Grau, es mostra satis-feta de la posada en marxa del parc d’ani-mals, que enriqueix l’oferta del país. Diuque l’objectiu és obrir nous mercats i quela temporada d’estiu s’obrirà l’1 de juliol .“El parc d’animals es diferencia perquèté al seu voltant activitats úniques”
 2. 2. DILLUNS, 24 DE JUNY DEL 2013D’INTERÈS2Aprofita l Estiu i Apunta t, ,CURSOS INTENSIUSacadèmia d’anglèsInformat:tel: 813-989C/ Bonaventura Armengol 10 I Edifici Montclar I Bloc 2, 6-1 I Andorra la Vella I singular@singular.adRESTAURANT TIC-TAPACUINA PERMANENToberta de les 12.00 a les 2.30 horesMenú dillunsPrimer platAmanida de tomàquet amb tonyinaEspàrrecs blancs amb pernil de glaGaspatxo andalúsCanelons de verdura amb formatgePiquillo farcit de mariscSegon platSalmó a la planxa amb salsa d’all i julivertCalamars a la planxa amb salsad’all i julivertGaltes al fornMedalló de filet de porc amb foie grasPostres a triar, beguda, cafè i ‘xupito’MENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPES X 2MENÚ MARISCADA X 2MENÚ GRAELLADA DE CARN X 2 10,90 €+ IGIFem tot tipus de celebracions Escaldes-Engordany Tel.: +376 81 39 69REBAIXES(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)EL TEMPSdimartsdimecres0/113/144/166/217/227/235/164/153/144/168/24meteo@bondia.adSol i fresca matinalVent moderatAquesta setmana d’estiu ja complerta les tem-peratures no seran pas referent d’aquesta es-tacio. Més aviat semblaran de principis demaig. Avui, després d’un matí fresc, les ma-ximes quedaran frenades i no aniran més en-llà dels 22 o 24 graus depenent de la zona. Undels motius perquè les temperatures tornin aser baixes serà el vent. Al llarg del dia bufaràdel nord-oest moderat als cims amb algun copfort. El cel estarà serè al matí, al llarg de la tar-da creixeran nuvolades, que únicament cap ala Cerdanya poden donar alguna gota. Demàcel serè amb temperatures amb pocs canvis.Que tinguin un BONDIA.Minvant06.17 h21.36 h
 3. 3. 3Dilluns, 24 de juny del 2013La Comissió Consultiva de laFunció Pública pràcticament haenllestit el seu informe preceptiuen relació amb la Llei de conten-ció de la despesa en matèria depersonal, després de les diversesreunions que s’han celebrat enles últimes setmanes. Els repre-sentants sindicals han mantin-gut en aquest òrgan la mateixaposició que havien expressatabans que el Govern presentésla llei i han insistit en el fet quel’estalvi a què s’ha arribat peraquesta via no és significatiu ies podria haver obtingut ambaltres mesures que no perjudi-quessin els funcionaris.A més, els sindicats han vol-gut ressaltar també que la reta-llada salarial als funcionaris quesuperaven el llindar dels 3.000euros mensuals de salari perreduir les despeses de personalno estava justificada si es té encompte que les que destinen elscomuns a aquest mateix àmbitsón molt superiors percentual-ment. L’estalvi per a aquest anyamb la retallada es calcula en 2,8milions d’euros, enfront de l’1,3milions del 2012.De les dades amb què ha tre-ballat la Comissió Consultiva,presentades pel ministeri de Fi-nances i Funció Pública, es de-dueix que, una vegada aplicadala retallada salarial, la càrregade les despeses de personal so-bre la liquidació del pressuposts’ha vist alleugerida en relacióamb l’execució del pressupostdel 2011. Així, aquest capítol varepresentar al 2012 el 21% deltotal del pressupost, enfront del27% que suposava en l’exercicidel 2011. L’opinió expressadapels representants sindicals alsi de la Comissió és que el per-centatge gastat en despeses depersonal sempre ha estat menora l’administració general que alscomuns i, per tant, no està justi-ficat aplicar retallades per rebai-xar-lo encara més perquè és unaxifra que es pot considerar coma suportable. El Comú amb unesdespeses de personal més eleva-des és el d’Escaldes-Engordany,que representen el 49% del total.Això significa que del total de20.153.090 euros pressupostatsen despeses, 9.942.995 euros es-tan destinats a despeses de per-sonal. El segueix molt de propel Comú d’Andorra la Vella, onles despeses de personal sumenel 48% de la despesa total de lacorporació (16.275.198 euros deltotal de 34.044.044 ). Al Comúde la Massana el percentatgeés del 45% (3.841.541 euros de8.580.749). Per sobre del 40% estroba també el Comú de SantJulià de Lòria, que gasta un 42%de la despesa total en personal(5.070.856 euros de 12.019.570).Al Comú d’Encamp les despe-ses de personal representen un39% del total (9.776.705 eurosde 24.750.038), tot i que enguanys’han reduït un 1,85% enfront del2,5% que ho han fet les despesestotals. La situació és una micamillor a la corporació ordinen-ca, amb un percentatge del 35%(4.133.065 euros d’11.578.320).Finalment, el Comú de Canilloés l’únic que té un percentatgesimilar al de l’administració ge-neral, un 28% (3.233.781 eurosd’11.451.181).Estalvi assolitL’estalvi aconseguit amb la re-ducció de sous i la moratòriade meritament dels triennis vafer que el Govern estalviés l’anypassat 1.318.642,57 euros (CASSno inclosa). Aquesta quantitatestà per sota de les previsionsque s’havien fet inicialment, quese situaven al voltant de l’1,8 mi-lions d’euros si la mesura s’hagu-és aplicat per al conjunt de l’anyi no des del primer d’abril, quanes va aprovar la llei. La previsióque es fa per al 2013 és d’uns2,05 milions d’euros, tenint encompte que l’aplicació de la lleija serà per a un exercici complet,tant pel que fa a la retallada comal meritament dels triennis.D’altra banda, la suspensiódel sistema de gestió i avaluacióde l’acompliment (GAdA), pelque fa al període 2011-2012 pro-vocarà un estalvi per al 2013 de800.000 euros, amb la qual cosal’estalvi total serà de 2.850.464,11euros. Els representants sindi-cals consideren que un estalvicom aquest es podria assoliramb altres mesures, per exem-ple, optimitzant el funcionamentde l’administració.El Govern preveu estalviar enguany 2,8milions amb la retallada als funcionarisadministraciójulià rodríguezAndorra la VellaEls sindicats troben que l’estalvi no és significatiu i proposen altres vies per reduir despesestati masiàUna de les reunions dels representants sindicals amb el Govern.Els sindicats ressaltenque el percentatge quegasten els comuns enpersonal és més elevatLa retallada salarial delsfuncionaris va suposarun estalvi el 2012 d’1,3milions d’eurosLa Comissió Consultivaté pràcticament a puntl’informe sobre la Llei decontenció de la despesaEls sindicatsdemanencorregir algunspunts de la lleiEls representants sindi-cals que formen part de laComissió Consultiva de laFunció Pública esperen queel Govern tingui en comptel’informe sobre la Llei decontenció de la despesa enmatèria de personal, tot ique no hi està obligat, comel propi nom de la comis-sió indica. En aquest sentit,consideren que tot i que lallei ja s’ha començat a apli-car hi pugui haver “algunescoses que es puguin corre-gir”. I és que, segons fontssindicals, no té sentit queexisteixi un òrgan d’aques-tes característiques “per-què després tot el treball fetquedi en un calaix”.El Govern es va veureobligat a convocar la comis-sió després de la sentènciadel Tribunal Constitucionalsobre la Llei de contencióde la despesa en matèriade personal, que conside-rava que s’havia vulneratel dret a la llibertat sindical.Els membres designats vanser Eva Choy, del Sindicatde l’Ensenyament Públic(SEP), Enric Manel Garciade l’Associació de Perso-nal Adscrit a l’AdministracióGeneral (Apaag), i Joan Tor-ra, de l’Associació de Bom-bers (ABA). Els tres mem-bres representen el conjuntde sindicats de funcionaris.La comissió s’haurà de re-unir també per fer l’informecorresponent quan s’elabo-ri el projecte de llei sobreels complements de jubila-ció.
 4. 4. OPINIÓ4 DILLUNS, 24 DE JUNY DEL 2013LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004ENQUESTA DE LA SETMANA¿Trobeu bé que el futur casinosigui de gestió privada?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesEDITORIALEls representants sindicals han deixat clardavant la Comissió Consultiva de la FuncióPública que certes retallades, com la que es vaaplicar en els sous de més de 3.000 euros alsfuncionaris, no tenen un gran impacte i, encanvi, d’altres mesures que es poguessin tirarendavant serien més productives pel que fa alsdiners que es podrien acabar estalviant. És certque de ben segur l’estalvi no és gaire elevat,però cal tenir en compte, també, que tot sumai que aquesta mesura ha d’anar acompanyadad’altres que serveixin per fer més eficient l’ad-ministració. També cal tenir present que la des-pesa de personal suposa un capítol molt elevatno només a l’administració central sinó tambéals comuns i que, per tant, la reflexió hauria deser conjunta, com ja hem dit en altres ocasions.Fomentar la mobilitat de funcionaris entre lesdiferents administracions seria una de les viesque podria servir per pal·liar el dèficit de perso-nal que es dóna en determinats departaments iper col·locar aquells que no són tan necessarisen les seves àrees. El que és necessari és una ad-ministració que sàpiga atendre les necessitatsdels administrats i que, alhora, no suposi unacàrrega massa feixuga per a les ar-ques públiques. Trobar la solució ésun dels grans reptes.Més mesures per a l’eficiènciaLa visió d’aquelles damisel·les a la sau-na, l’estiu que vaig anar a visitar el meu cosíTomeu a Estocolm, encara rondava per lesestances de la meva ment. El somni era re-current. Corria nu per un camp de civadaa càmera lenta, fins que arribava a un es-padat des d’on em llançava al buit i queiaal damunt de centenars de sueques de pitsturgents col·locades l’una al costat de l’altraen paral·lel, com si configuressin una ge-gantina plata de canelons. Anava rodolantentre elles mentre del cel queia beixamelcalenta que ens lubricava a tots en una vo-ràgine dionisíaca.–Desperti, Tubella. No podem perdre niun minut, el mal no descansa, Floriarti nodorm!–Redimonis, Ometlló, vostè i la seva dè-ria de despertar-me enmig de la matinada,quan estic al punt àlgid del somni.Al taxi, ja de camí, Ometlló va expli-car-me que després d’analitzar els geranisque s’havien trobat en l’anus del difuntdiputat Esteve Fuliola, el microscopi haviarevelat l’existència de restes de fosfat bòrici d’hidroclorur de calci, una combinació desubstàncies que es feia servir habitualmenten les cures reumàtiques de les vaques si-berianes. Després d’investigar els 1.286centres veterinaris que hi havia a la ciutatespecialitzats en el guariment d’aquestapatologia pròpia dels remugants bolxevics,n’hi havia una que presentava una peculia-ritat sospitosa. En aplicar-se una llum ultra-violada a l’anagrama de l’empresa, es veiaen Juan Rabaster –mà dreta de Floriarti–munyint una vaca tot movent els llavis, sifeies moure l’etiqueta. Després de passar-sela nit sencera mirant de desxifrar què és elque deia el malèvol sequaç, va aconseguirfer-ne una transcripció aproximada: “Emdóna llet merengada, ai quina vaca més sa-lada! Tolon, tolon; tolon, tolon”.L’ombra del centre veterinari retalladaen la penombra de la nit semblava un colósinert que transfigurava en quietud l’avidesad’engolir-ho tot. Vam arrossegar-nos fins aarribar prop d’una de les finestres de l’alasud de l’edifici. Centenars d’operaris xine-sos albins manipulaven una quantitat in-gent de caixes mentre des d’una plataformaubicada a uns sis metres d’altitud, Floriartii el seu el lloctinent s’ho miraven en silenci.–Vagi a avisar al comissari Lladó, Tube-lla. Jo entraré per esbrinar quina maldat esconjura en aquest lloc.–Vatua l’olla, Ometlló, si el descobreixenel mataran.–No és preocupi per mi, estimat Tubella,no tinc cap mena d’intenció d’exposar-meinnecessàriament.L’habilitat quasi metamòrfica d’Ometllóen l’art de la disfressa era un altre dels in-audits recursos d’aquell ésser extraordina-ri. En una altra ocasió ja explicaré com vaaconseguir passar completament desaper-cebut vuit dies en un poblat amish disfres-sat de Godzilla mentre mirava d’esbrinarqui havia matat brutalment el repartidor delioneses. Al cap de poc de recórrer uns me-tres, vaig girar-me esverat. Un calfred emva recórrer l’espinada, com si el vent glaçatque pentinava aquell fosc indret anunciésla presència d’una malastrugança que emmarciria l’ànima.Quan va sonar el timbre Floriarti i Ra-baster van creuar amb virulència les mira-des, com dos àtoms de plutoni col·lidint.Floriarti va apropar-se al porter automàtici va preguntar amb veu serena:–Bona nit, ¿qui demana?–Estooo, soy Juan Eduardo Mata, deldepartamento de atención al suscritor dela revista de psicoanálisis Freud Astaire iGinger Jung.–Em sembla que s’equivoca, aquí nomésllegim Marie Claire.–Oiga, caballero, aquí fuera hace un ti-empo pelotudo, déjeme entrar i aclaramosla bronca.La porta es va obrir i Ometlló va entrar.Floriarti va apuntar un somriure afable. Nova tenir temps de reaccionar davant el furi-bund carquinyoli que li va etzibar Rabas-ter, amagat darrere de la porta. Quan es vadespertar estava lligat a una cadira, mentreen Rabaster s’acabava d’eixugar les mans ala camisa d’Ometlló, després de menjar-seunes sardines escabetxades. El lacai se’l vamirar amb menyspreu i va engegar-li:–Les taques no marxaran amb res.–Ah, Ometlló, Ometlló –va dir Floriarti–vostè i la seva obsessió utilitarista de fer elmàxim bé comú possible. Un home cultivatcom vostè no hauria de fer cas de bocamollscom Stuart Mill i girar la mirada als clàssics,ells sí que van ser uns visionaris.–Així ho faré, doni’m una palanca imouré el món.–Bé, bé, Arquímedes és un bon comen-çament.–Sé el que vol fer, però no se’n sortirà.–¿Ho sap?–La mort de Fuliola clavat verticalmental test, amb els tres geranis introduïts al’anus, era una metàfora de la llavor d’unnou ordre estètic que ha de créixer. Les cai-xes que manipulen els seus xinesos albinscontenen un element que vol provocar unafissura en l’ordre establert.–¿I sap de què es tracta?–Per suposat, el que contenen les capsesés tota la producció europea de mitjonsblancs. Vol que tots els homes els tornina portar la temporada de primavera-estiuque ve. Com que s’establirà una regressiócap a l’homo pallussus, s’iniciarà un cicled’involució estètica antropològica, i vostèen serà el guru perquè controlarà el mer-cat.–Bravo, Ometlló, aquí acaba la seva bri-llant conclusió, igual que la seva trista vida.Torre a reina, escac i mat.Se sentien les sirenes a la llunyania iOmetlló somrigué complagut.–Mai no m’han convençut, els escacs.Sóc més de Saber i ganar. Farà mil anys quevostè i jo estarem morts, i Jordi Hurtadocontinuarà exactament igual. ¿Oi que sí,Juanjo? ¿Juanjo?Floriarti va embogir de còlera i va aga-far Serafí Ometlló. Van caure tots dos perla finestra fins a precipitar-se al dipòsitd’aigües fecals on anaven a parar les excre-cions de les vaques siberianes que serviende tapadora a l’organització de Floriarti.Mai no se’n van trobar els cossos. L’informepolicial va dictaminar que els busqués saputa mare. Aquestes darreres ratlles veuencom la tinta aigualida s’afebleix per un do-lor gangrenat que cerca a les palpentes enl’obscura gorja de l’enyor el record del mésgran detectiu que ha existit mai. El meuamic Serafí Ometlló.DES DE SHERWOODJORDI SERRET I ESTOPÀEscac imat ( i 2)
 5. 5. publicitat 5Dilluns, 24 de juny del 2013Totes les cobertures, límits i garanties, estan detallades en el condicionat generalMai unaAssegurança de la Llart’havia donat tant!OFICINA CENTRAL: C/ Pau Casals, 10, planta 2. AD500 Andorra la Vella - Tel: (+376) 876 555 · Fax: (+376) 860 759 · www.assegurempreses.comOFICINA PYRÉNÉES: Av. Meritxell, 11, planta 3 · planta 3 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 804 850 · Fax (+376) 860 759 · atencioclient@assegur.comAtracaments al carrer i robatoris dins de la teva llarTv i vídeo de substitucióResponsabilitat civil familiar contra tercersTambé pensem en el teu gosNo ens fan por les riuades!Catàstrofes naturals: allaus, esllavissades, terratrèmols,...Et reposem el trencament de la vitroceràmicaEl teu pis com a nouReparació estètica completaAssistència 24 hServei durgències de la llar permanentwww.assegur.com
 6. 6. 6 Dilluns, 24 de juny del 2013¿Quin balanç fa de la posada enmarxa del parc d’animals?Ha tingut una acollida moltbona i els visitants marxen moltcontents. Destaquen la integraciódels edificis en el paisatge. Crecque en això hem fet molt bona fei-na. Com a atractiu val la pena re-marcar la galeria dels óssos, queha tingut molt èxit. A la galeriadel llop el tancat és una mica méshermètic perquè per seguretat ésel que ens han imposat. Esperemque amb l’arribada de possiblescries que puguin tenir els llopstinguem un atractiu més. I aixòens passarà amb tots els animals.El balanç és més que satisfac-tori i així les jornades de portesobertes ho van demostrar. 1.700persones en un cap de setmanacrec que està molt bé. El cap desetmana següent la gent potseres va centrar més en el trial peròconfio que Sant Joan deixi un bonresultat. A més, hem tingut moltbona acollida dels grups escolarsi al juny crec que arribarem als2.000 nens. I la resposta dels edu-cadors ha estat molt bona.¿Quin impacte tindrà el parcd’animals en el conjunt de Na-turlàndia?L’objectiu és donar un valorafegit al parc i també a Andor-ra com a oferta turística com-plementària que té el país. PerNaturlàndia, a banda de la restad’activitats, el parc d’animals hade ser un punt fort.És un atractiu més fora de latemporada d’hivern.Naturlàndia ofereix una moltbona alternativa pel turista queens visita a l’estiu i confiemque a l’hivern arribem també aaquest objectiu.¿Hi ha espai per aquest produc-te? ¿No hi ha ja parcs d’animalssimilars en altres indrets?Confiem que sí. Respecte lacompetència, el gran punt dife-renciador que tenim amb la restade parcs del Pirineu és que estemdins d’Andorra. I a més, el parcd’animals es complementa ambuna sèrie d’activitats que sónúniques, com un Tobotronc, queés el tobogan alpí més llarg delmón, o un Airtrekk, que és l’skytrail més gran d’Europa, i ambactivitats noves que hem com-plementat per a aquest estiu.El parc d’animals s’anirà enri-quint amb noves espècies. ¿Jahi ha una data?Els responsables del parcd’animals estan en comunicacióamb la resta de parcs amb elsquals es produeix un intercanvid’animals. Hi pot haver una pre-visió però relativa, perquè va enfunció de la disponibilitat quehi ha i que nosaltres tinguem jaels espais adequats. Però sí quel’objectiu és anar incorporant es-pècies. És complicat saber quan iquines.L’intercanvi no té cap cost.Normalment els intercanvisno generen cap cost perquè sónexcedents dels altres parcs. Ésel que ha passat amb els óssos.Evidentment nosaltres ens femcàrrec del transport i de tenir-loscom déu mana a dins del parc.¿És car el manteniment?Tot és molt recent. Però comp-ta amb la col·laboració de moltsestabliments del país que donenaliments i això és una gran ajudaperquè hem de pensar que els ós-sos mengen moltes tones al dia.Ara només es paga l’herba delsherbívors però la carn que men-gen els llops i la fruita i la verdu-ra dels óssos és cedida. És carn ifruita que no es pot vendre.¿No és una mica cara l’entradadel parc d’animals tenint encompte el nombre d’espèciesque hi ha?Crec que no perquè estemparlant de 12 euros l’adult i 8 elnen. És veritat que tenim quatreespècies ara mateix però tambétenim el valor afegit de la granjaescola i el recinte, com és la gale-ria dels llops i dels óssos. Allà esdóna molta informació. Creiemque és un preu a l’abast del mer-cat que hi ha actualment. Mirantels parcs del voltant estem dinsdels preus de la resta.¿I ja té suficient valor pedagò-gic?Nosaltres hem incorporat undepartament pedagògic que estàfent tot el treball amb les escoles,preparant dossiers per tenir unproducte per oferir als centresescolars de cara al proper cursescolar. Això permetrà que pu-guin incloure en la planificacióde l’any la visita a Naturlàndiaja que podem oferir un materialpedagògic força bo i adaptat atotes les edats.¿L’objectiu dels 2.000 visitantsdiaris en temporada alta és as-solible?Estem parlant de xifres realsque ja s’han assolit anterior-ment. En temporades altes, coml’agost i esperem que també eljuliol, dir que tindrem 2.000 visi-tants diaris no és cap barbaritat.“El parc d’animals es diferencia perquèté al seu voltant activitats úniques”VICKY GRAU, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT COMERCIAL DE NATURLÀNDIAm. s. c.sant julià de lòriatati masiàLa responsable del departament comercial de Naturlàndia, Vicky Grau, esmostra satisfeta de la posada en marxa del parc d’animals, que enriqueixl’oferta del Principat, tal com indica. Explica que l’objectiu és obrir nous mer-cats ja que el client principal de l’ecoparc prové d’Espanya i sobretot de Cata-lunya. També anuncia les novetats per a la temporada d’estiu, que s’obrirà l’1de juliol i que aposta pels infants.“Al mes de junyassolirem els 2.000infants al parcd’animals”“Estem obrint nousmercats perquè aquestanova oferta ens permetarribar a la tercera edat”“La facturació a l’hivernha estat igual o unamica per sota de latemporada anterior”
 7. 7. andorra 7Dilluns, 24 de juny del 2013Crec que ha de ser un objectiu.Però estem parlant de tempora-des altes. Fora de temporada esfa una altra mena de treball ambgrups, col·lectius escolars, detercera edat. Estem obrint nousmercats, perquè el parc d’ani-mals ens permet arribar a aques-ta franja de tercera edat que,fora de temporada alta, són elsque podem anar a buscar junta-ment als escolars o empreses.¿Quants visitants es podrienassolir al cap de l’any?Caldria ser prudent i veurecom passem l’estiu. Ara encaraés molt recent.¿I què es consideraria un bonestiu?Seria assolir els 2.000 visitantsdiaris. També hi ha el projected’incorporar les colònies. És unproducte orientat també a lesfamílies i al nen i que es comple-menta molt bé amb el canvi queestem fent a la cota 1.600. S’haplantejat la possibilitat d’obrir-hoal setembre però serem prudents.La gent busca ara aquesta alter-nativa de sortir de vacances ambun pressupost més econòmic.¿Els mercats que es vol atrauresón principalment els de proxi-mitat? ¿És complicat atraure elsque estan més lluny?Els més llunyans es treballenvia operadors turístics. Això jas’ha fet fins ara. A l’hivern tenimuna afluència força important delmercat rus però en aquests mer-cats més llunyans es va molt de lamà amb Andorra Turisme. Nos-altres anem a buscar més el clientde proximitat que detectem queés el nostre client principal. Toti així, hem d’obrir mercats i hemd’anar a buscar-los on sigui.¿Han detectat interès per lanova oferta de Naturlàndia?Sí. Arran de la inauguració delparc d’animals, nosaltres vam feruna visita comercial als receptiushotelers i la gent s’ha sorprèsgratament amb l’obertura delparc i ha passat el mateix ambles noves activitats. Sí que hemdetectat interès de les agències,hotels o receptius.¿Naturlàndia contribuirà a ge-nerar activitat a la parròquia?Perquè potser es tracta mésd’un visitant d’un dia.Tot va lligat. El visitant ve aAndorra per diverses coses. Pera algú la motivació pot ser com-prar però pot veure un catàlegde Naturlàndia i venir al parc oa l’inrevés. És un intercanvi en-tre Naturlàndia i la parròquia.Dinamitzem la parròquia i do-nem un valor afegit a Andorra.Tots sumem i ens complemen-tem. A més, tenim una relacióamb el sector comercial per ofe-rir el producte i col·laborar enels descomptes.Respecte la darrera tempora-da d’hivern, ¿Quins resultatss’han obtingut?Com a la resta d’activitatsd’Andorra, hem tingut moltaneu però en alguns casos l’excésde neu ens ha perjudicat. Hemhagut de tancar el Tobotronc so-vint i això ens ha perjudicat. Peròestem contents de la temporadad’hivern perquè hem pogut tenirel client de l’esquí de fons moltcontent i respecte l’any anterior,en què només vam poder obrircinc dies, hem pogut contrares-tar. També les activitats de neuhan anat força bé.¿Quin impacte ha tingut el tan-cament del Tobotronc a nivelldels ingressos?Tenir les activitats tancadesno agrada a ningú i és evidentque ha afectat econòmicament.Però no hem tingut cap cancel·lació dels grups de russos i se’lsha ofert activitats alternatives.No ha estat un volum excessiuel que hem perdut.¿Com ha variat la facturaciórespecte l’any anterior?Ha estat similar o fins i totuna mica per sota pel fet d’havertingut les activitats tancades,però no puc donar xifres.“Hem fet un salt qualitatiu important obrint una ofertamolt més àmplia per al nen, ja que a darrere ve la família”¿Quines noves activitats s’han preparat peraquest estiu?A partir de l’1 de juliol, a la cota 2.000 hemincorporat les sortides amb buguis a més de lesde quads, que mantenim. Cal destacar que tenimun bugui de sis places que permet fer una sortidaamb un guia, per exemple. És una activitat enca-rada a la franja de persones que quedaven des-cartades amb una sortida de quad, que té duesplaces i que és utilitzat per un perfil diferent delsque pugen a un bugui. També hi ha el parc d’ani-mals i les sortides a cavall.¿I a la cota 1.600?A la cota 1.600 és on hi ha el gran ventall denovetats. Tenim un nou circuit de vehicles elèc-trics, amb el nou inflable que s’ha incorporat, elnou circuit de buguis amb un recorregut que qua-si dobla el de l’any passat, tota una zona infantilnova amb tallers per a nens, i una zona de gron-xadors nova. L’espai dels inflables també seràmolt més ampli amb els llits elàstics, s’ha incor-porat el minigolf, ja que pel que fa a l’activitat engrup i en família creiem que és més atractiu queel pràctic de golf que hi havia fins ara. La nove-tat estrella a la cota 1.600 és la tirolina que hemincorporat a dalt de tot de l’Airtrekk. És una acti-vitat que ofereix més adrenalina i sensació forta.S’han incorporat força activitats.Sí que s’ha fet un canvi d’imatge. Hi ha mol-tes activitats, moltes activitats per a nens, fins itot a partir de dos anys, quan abans era a partirde tres. Aquí hem fet un salt qualitatiu important.Obrim una oferta molt més àmplia per al nen jaque al final un dels nostres principals objectiusés atraure el nen perquè darrere seu ve la família.¿Hi ha novetats també a nivell comercial?S’ha replantejat una mica el que s’estavafent fins ara i estem col·laborant molt estreta-ment amb Andorra Turisme perquè creiem queés el principal actor que ens pot obrir portesi, de moment, amb la feina que s’ha fet hemtingut ja una bona resposta. Fins i tot ens hanarribat clients arran del programa de televisióque es va fer a France 3. El mercat francès éscomplicat i ens costa arribar-hi ja que majorità-riament tenim un client espanyol i sobretot ca-talà. Però veiem que estem arribant a canals onno s’arribava fins ara i això és positiu. A més,a banda de col·laborar amb Andorra Turisme,fem una feina interna. Tenim diferents promo-tors a Catalunya, País Valencià, Madrid, el PaísBasc i Aragó. És la franja més propera i és allàon tenim clients. Aquests promotors visiten lesagències i van a la recerca de grups i co·lectius.A més, en breu tindrem una pàgina web nova iaquí farem un gran esforç de comunicació ambel client que cada vegada més es mou via In-ternet. Som conscients que ens hem de posaral dia en això i hi estem treballant.tati masià
 8. 8. ANDORRA8 DILLUNS, 24 DE JUNY DEL 2013GUIADESERVEISTracte especial a clients ambtractaments mèdics diaris*viatges especials a convenirTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIES* (feiners)SORTIDES A LES 6I A LES 11 DEL MATÍTORNADA A HORA CONVINGUDA viatges especials a convenirTORNADA A HORA CONVINGUDATel. 398 406jagai@hotmail.comAnna CalafellFOTOGRAFIAEnllaços, comunions, batejos,esdeveniments, books, publicitatTot el que imaginis, personalitzat per a tuwww.annacalafell.cominfo@annacalafell.comTel.: +34 973 98 62 04Sabrina RIBA PUBLIEROsteòpataus informa que el consultori de Osteopa a i RPG®romandrà tancatdel 27 de juny al 14 de juliol d’enguanyi del 2 al 15 de setembreAv. Fiter i Rossell 6 2º 3ª - Escaldes-EngordanyTel: 86 83 83Quan l’afer del Patapou es troba-va en un dels moments de màxi-ma tensió entre els opositors i elGovern, el Comú de la Massanava posar sobre la taula un terrenya Pal, concretament a la Caubella,perquè l’executiu n’avalués la ido-neïtat per construir-hi l’heliport.Poc després el Govern desesti-mava el Patapou i l’oferiment dela Massana seguia sobre la taula.La setmana passada, quan es vasaber que Andorra la Vella haviaproposat un terreny a la Comella,també s’anunciava que la Massa-na no havia proposat cap terreny,ja que no en tenia cap que reunísles condicions que exigia l’execu-tiu.El cònsol major, David Baró,explica que un cop rebuda la cartadel Govern en què es demanavaals comuns que proposessin ter-renys en què ells creguessin quees podia construir el futur heli-port nacional, van analitzar lescondicions que s’hi demanaven.Llavors van veure que el terrenyque havien posat sobre la taulauns mesos abans, el de la Caube-lla, no els complia, ja que entre al-tres qüestions es troba a una alça-da superior de la que demanaval’executiu: està a 1.900 m.Baró destaca que si els hagues-sinditqueproposessinunterreny,sense cap altra condició, haurientornat a exposar el terreny de laCaubella com a ubicació per aaquest futur heliport, però afe-geix que quan van comprovarels criteris que es demanava desde l’executiu van veure que el ter-reny de Pal no els complia i, pertant, van considerar que no valiala pena tornar a oferir-lo. Tambévan constatar que amb les con-dicions que exigia el Govern noen tenien cap altre i, per això, laparròquia finalment no ha fet capproposta. D’aquesta manera, sóntres els comuns que han respostde manera negativa al Govern:Ordino, Canillo i la Massana.La Massana va descartar proposar laCaubella en rebre la carta del GovernHELIPORT NACIONALTATI MASIÀLa Massana no ha ofert cap terreny per a l’heliport.Segons Baró el terreny no complia les exigències que es demanaven als comunsM. F.ANDORRA LA VELLALa corporació nodisposava de cap altreterreny per poder oferira l’executiuTROBADATret de sortida ala 25a edició del’Olimpíada dematemàtiquesREDACCIÓANDORRA LA VELLAAvui rep el tret de sortida la25a edició de l’Olimpíada na-cional de matemàtiques, queAndorra acull per segonavegada. Així, un total de 61alumnes de diferents comu-nitats autònomes espanyoles(cinc dels quals són d’An-dorra) i 23 professors durana terme al llarg d’aquesta set-mana un seguit d’activitatsal país. La inauguració ofi-cial de la trobada tindrà llocavui a dos quarts d’una delmigdia al Centre Cultural ide Congressos de Sant Julià.Demà els participants faranuna fractal gegant a la Mas-sana i un berenar als jardinsd’Areny Plandolit, a Ordino.Dimecres hi ha prevista unaxerrada al Comú d’Escaldesi jocs matemàtics i dijous tin-drà lloc la cloenda de la cita,a la seu del nou Consell Ge-neral. La cita compta amb elpatrocini de MoraBanc.ENTITATSREDACCIÓANDORRA LA VELLAAssemblead’ApapmaL’Associació Protectorad’Animals, Plantes i MediAmbient d’Andorra, Apap-ma, celebrarà el dijous 11 dejuliol la seva assemblea, quetindrà lloc a les nou de la niten primera convocatòria i aun quart de deu, en segona,al local social de l’entitat, al’avinguda Santa Coloma.
 9. 9. andorra 9Dilluns, 24 de juny del 2013PISCINAMUNTANYAESCALDESTORNEM A OBRIR!! del15 de juny al 15 de setembreClasses GRATUÏTES de natació per infants,embarassades i nadons, i aquagym.Informa’tLa Flama del Canigó va arribarahir al matí a la Massana, queaquest any era la parròquia am-fitriona. A la plaça del Quart l’es-peraven els dos cònsols i diferentsconsellers de la corporació comu-nal. El cònsol major, David Baró,va ser l’encarregat de rebre la fla-ma de mans de representants delCentre de la Cultura Catalana id’Aina, que van anar a recollir-laal Canigó. Posteriorment, hi vahaver una actuació de l’Esbart deles Valls del Nord. En l’acte tambéhi van prendre part els joves delPunt 400, que van ser els encar-regats de traslladar la flama finsa la casa de la Vall, on, tal commarca la tradició, diferents re-presentants de les parròquies hiassisteixen per recollir els fanaletsque han d’encendre les diferentsfogueres.Allà, la subsíndica, Mònica Bo-nell, va ser l’encarregada de llegirel manifest de Sant Joan. Posteri-orment va tenir lloc l’homenatgea Pere Canturri i el nomenamentdel nou fallaire major Rafel deHaro i del menor Carme de Haro.Per finalitzar l’acte es va fer el re-partiment de coca i moscatell.Els actes van comptar amb laimplicació de l’Associació de Fa-llaires d’Andorra la Vella que esconstitueix, en gran mesura, per“dotar d’una estructura el món deles falles”, i així fer més difícil quela tradició es perdi, segons va ex-plicar el president, Xavier Burgos.I, de fet, ja s’ha notat un impuls, jaque si abans de ser associació erenuna vuitantena de fallaires, ara jasuperen amb escreix el centenar.I aquest impuls també ha d’aju-dar en el procés per aconseguir ladeclaració de patrimoni culturalimmaterial de la Unesco.Aquesta declaració podria ar-ribar el 2014, i el president delsfallaires de la capital és modera-dament optimista, atès que “reu-nim les condicions” que posa laUnesco de ser festes preservades,documentades i catalogades. Enla mateixa línia, Canturri es vapronunciar a favor d’aquest pro-cés. Canturri va destacar la tascadels fallaires que “n’han fet unacosa tan important que pot arri-bar a ser reconeguda per la Unes-co”. “I val la pena que no es per-di”, ja que, encara que de fallesn’hi ha diverses a molts llocs, “lesd’Andorra són les que MossènCinto Verdaguer esmenta al seupoema”.D’altra banda, cal recordar queavui Santa Coloma celebra la festadel poble amb una sardinada po-pular, que arrencarà a dos quartsde dues del migdia.També Encamp té per a avuipropostes festives, i d’aquestamanera, a les nou de la nit arren-carà la Nit de les bruixes.Joves i fallaires, els grans protagonistestradicionsRedacció / agènciesAndorra la Vellatati masià / iñaki rubioA dalt, la Massana va ser amfitriona de la flama i a baix, l’encesa dels fanalets.La Massana amfitriona de la flama i els fallaires d’Andorra la Vella homenatgen Pere CanturriEls veïns i comerciants de SantaColoma han decidit unir forces enuna associació per aglutinar lesqueixes i propostes de millora alvoltant de temes urbanístics, d’hi-giene, de medi ambient i juvenil,entre d’altres. En aquest sentit,l’associació ha convocat una reu-nió de poble que tindrà lloc demàa les nou de la nit a la Casa Pairalde Santa Coloma per exposar lesreivindicacions principals.Els veïns i comerciants posenen relleu que les noves infraes-tructures a l’entorn de l’esglésiade Santa Coloma no responen ales necessitats que reclama el ve-ïnat. L’associació també es queixaque tot i pagar els mateixos im-postos que qualsevol resident aAndorra la Vella, no gaudeixende les mateixes inversions. Enaquest sentit, assenyalen que lahigiene en parcs i carrers és “pre-cària i de vegades insalubre”.D’altra banda, volen dema-nar per què es va desestimarla recollida de firmes sobre eldoble carril del carrer Prat delSalit de Santa Coloma. Tambéposaran sobre la taula el temade les inundacions.Veïns i comerciants s’uneixenper reivindicar milloressanta colomaRedacció / agènciesAndorra la Vellatati masiàEls veïns i comerciants celebren demà una reunió.
 10. 10. publicitat10 Dilluns, 24 De juny Del 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast i aperitiu gratis(bodes, aniversaris,sopars dempresa)Obert a la nit dijous divendres i dissabteA 50 m dretadireccióAixovallBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)OBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTECtra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTast i aperitiu gratisESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)
 11. 11. andorra 11Dilluns, 24 de juny del 2013Llengües exprés No et quedis sense el teu tiquet AQUEST ESTIU!Plaça Rebés, 4 | Andorra la Vella | inlingua@inlingua.ad807060Són cursos fets a mida perquè s’adapten al teu nivell,a les teves necessitats i a la teva disponibilitat horària.Idiomes: anglès o francèsContinguts: segons les teves necessitatsNombre d’alumnes per classe: només tuPeriodicitat: l’escollidaHorari: el que tu triïsSi t’interessa un altre idioma, digue’ns-ho!Atenció al públic, conversa, negocis...Fins a un 20% de descompte si t’inscrius al curs amb dos amics!Cada dia, tres cops per setmana, quatre dies...1 hora al matí, 2 hores a la tarda, 1,5 hores al vespre...u tiquet AQUEST ESTIU!ngua@inlingua.ad807060dapten al teu nivell,bilitat horària.oma, digue’ns-ho!onversa, negocis...rs amb dos amics!ana, quatre dies...5 hores al vespre...Llengües expréPlaça Rebés, 4 |Són cursos fea les teves neIdiomes: anglès oContinguts: segoNombre d’alumnesPeriodicitat: l’escHorari: el que tuFins a un 20%1Sant Julià de Lòria va tancarahir les Jornades lauredica-nes que han acostat la culturanord-americana a la parrò-quia. Un dels actes en el marcd’aquesta cita ha estat la tro-bada de Harley-DavidsonAndorra a la plaça de la Ger-mandat, una de les primeresque reunia només propietarisandorrans.Cloenda de lesjornadesagènciessant julià de lòriaDemà i dimecres, l’àrea d’Higie-ne Pública del Comú d’Andorrala Vella ha previst efectuar unaneteja a pressió de calçades i vo-reres als carrers la Llacuna i Capdel Carrer, la qual cosa afectaràpuntualment el trànsit de deter-minats trams d’aquests carrersal llarg de les dues jornades.L’operatiu s’iniciarà demà a lesvuit del matí. En els dos dies dedurada de la intervenció, s’ope-rarà entre les vuit del matí i dosquarts d’una del migdia, i de dosquarts de quatre de la tarda finsa les vuit del vespre. Les duesdarreres setmanes, s’ha netejat elbarri de Prada Ramon.Talls a la Llacuna i Capdel Carrer per netejaRedaccióAndorra la Vellaandorra la vella“Quan vas a Ordino vas a fernatura, cultura i esport”. Així hadefinit el conseller de Turismede la parròquia, Bartumeu Ga-briel, l’oferta de lleure que hanpreparat per a aquest estiu.Entre les activitats que repe-teixen hi ha les visites guiadespel centre d’Ordino, la Corti-nada i la Ruta del Ferro. A més,després de la bona acceptació so-bretot de les rutes nocturnes quepermeten incrementar el nombrede visites, enguany la Ruta delFerro es vol obrir “més inten-sament” el cap de setmana i esfaran dues visites nocturnes sotademanda, ha explicat Gabriel.Pel que fa a la cultura, el platfort tornaran a ser les Nits Ober-tes, que proposaran concerts i ac-tuacions a l’aire lliure, però tam-bé les exposicions fotogràfiquespel centre històric que continu-aran amb el repte d’InstagramBike vs Trial.Com a novetat destaca la Tro-bada de buners, que feia dosanys que no es realitzava “ja quel’anterior corporació va decidirfer-la biennal combinada ambl’Art Camp”, ha indicat el conse-ller de Turisme. Enguany l’activi-tat se centrarà al poble d’Ordinoi es desenvoluparà entre el 10 il’11 d’agost a l’Auditori Nacio-nal.Gabriel també apunta que elComú no pot fer la competènciaa les empreses privades i, pertant, la seva funció és donar-hisuport. Un exemple és la creaciód’un catàleg o agenda per als ho-tels que reculli tota la informaciói les activitats de la parròquia encatalà, castellà, anglès i francès.També donarà suport a aques-ta iniciativa la pantalla que An-dorra Telecom instal·larà a l’Ofi-cina de Turisme ja que “la gent esmou per sensacions”, ha apuntatel conseller. Tot i que no hi hadata concreta per a la seva instal·lació, Gabriel ha indicat que esfarà a l’estiu “per promocionar laparròquia més interactivamentque per catàleg” i és que l’objec-tiu és “invertir en pantalles i de-sinvertir en paper”.Precisament Ordino destacapel seu ús de les noves tecnolo-gies i les xarxes socials. “És unnínxol de mercat més”, ha re-conegut, però “té un potencialde creixement impressionant”,ha afegit. En aquest aspecte elprojecte d’Smart Country i lainstal·lació de Wi-Fi als princi-pals punts del país hi té un pa-per important, ha admès. En unsanys, ha augurat, els catàlegs enformat paper a les oficines de tu-risme seran pràcticament obso-lets i els visitants se’ls hauran dedescarregar.D’altra banda, tot i que la pre-visió inicial era poder acabar lesobres per fer guardat el refugide Sorteny al juliol, el consellerde Turisme ha reconegut que noes podran complir els terminisperquè “encara estan en obres”.Així, tot i que els visitants po-dran anar al refugi igualmentaquest estiu, no es podrà ferguardat fins més endavant. “Sil’hivern hagués estat com l’anyanterior les obres haguessin co-mençat fa un parell de mesos”,ha afirmat, però les condicionsmeteorològiques d’enguany hanretardat aquests terminis.Oferta basada en natura, cultura iesport i més visites a la Ruta del Ferroturisme a ordinoagènciesordinoSegons posa en relleu Bartumeu Gabriel es faran dues visites nocturnes sota demandatati masiàEl conseller de Turisme, Bartumeu Gabriel.
 12. 12. 12 Dilluns, 24 de juny del 2013Les 65 explotacions de produc-tors ecològics del Pallars Sobiràhan expressat la seva preocu-pació pel retard de més de sismesos en el pagament de l’ajuta la ramaderia ecològica, fetque, pels pagesos, els compor-ta “conseqüències molt nega-tives”. Argumenten que tenenuna reduïda producció vegetalper la pressió de la fauna i el durhivern que han patit, que hanfet que les despeses en comprade pastures s’hagin incremen-tat quasi un 50% en relació ambanys anteriors. Pels pagesos,l’increment constant del preudels pinsos, en no cobrar les aju-des, està fent inviable l’engreix i,per tant, la producció i posteriorcomercialització dels animals.D’altra banda, els productorshan explicat que les riuades de di-marts passat han afectat diversesexplotacions, algunes en el 100%de la seva producció vegetal ialtres en percentatges inferiors,però també importants, fet queagreuja encara més la situació.Aquests fets, que considerenmolt preocupants, els fan pensarque les comarques del Pirineucontinuen sent les últimes de lafila i els seus ciutadans pateixenun menyspreu respecte la restade Catalunya. Els productors afir-men que se senten desemparatsper l’administració i reclamencobrar els ajuts que se’ls deu perpoder tirar endavant.Fins a 65 productors ecològicsdenuncien retards en els ajutspallars sobiràagènciessortagènciesUn ramat de vaques en una finca del Pallars Sobirà.La Generalitat estudia diversesmesures per facilitar i agilitzarla recuperació dels diversos sec-tors econòmics de la Val d’Aran,greument afectats per les in-undacions d’aquesta setmana.Entre aquestes hi hauria la derevertir la recaptació de la taxaturística en reconstruir la zona.Així ho va explicar ahir a l’espaiL’Entrevista del Diumenge del ca-nal 3/24 el conseller d’Empresai Ocupació, Felip Puig, que vadestacar que la mesura extraor-dinària seria temporal fins quela situació s’estabilitzés.El conseller considera queamb iniciatives com la de poderaprofitar la recaptació de la taxaturística per destinar-la a aques-ta circumstància extraordinària,els afectats podran disposar demés recursos a banda del quepuguin aconseguir a través deles assegurances contractades.“D’aquesta manera, podran re-cuperar part de la inversió feta”,va assenyalar Puig, que va afegirque s’estudiaran subvencionsperquè els qui tenen un negociperjudicat per la riuada puguinfer front als interessos dels prés-tecs demanats. Arran de les pèr-dues sofertes, els hotelers de lazona havien demanat quedarexempts de pagar la taxa turís-tica durant dos anys.Així mateix, i a manca delcàlcul definitiu, Puig va explicarque el Govern de la Generalitatestima en uns 12 milions d’eu-ros el cost de reparar només lescomunicacions i els sistemes desanejament malmesos.recuperació lentaAl marge de la visita dels polí-tics, la Val d’Aran continua tre-ballant per recuperar-se al mésràpid possible dels efectes deldesbordament de la Garona idel Nere de dimarts passat. Unarecuperació que a primera vistaes veu lenta però constant, tantper part dels veïns afectats enmunicipis com Les o Bossostcom pels operaris que treballenper arreglar els diferents puntsafectats de la N-230.Amb l’arribada del cap desetmana també ho han fetaquells veïns que tenen segonesresidències a la Val i que hanpujat, tant per comprovar l’es-tat amb què han quedat els seushabitatges com per ajudar en lestasques de neteja.És el cas d’en Manel Rodrí-guez, de Barcelona, que ja fauns anys que es va arreglar lacasa pairal dels seus pares a Les.Explica que quan dimarts vansentir el que passava es van es-pantar molt, però de seguida esvan posar en contacte amb veïnsdel poble que van poder fer lesprimeres tasques de recupera-ció dels desperfectes. En concretvan bombar l’aigua que s’haviaacumulat als baixos, fins a 40centímetres, que han malmèsrentadora, assecadora i caldera,a més d’altres objectes que la fa-mília tenia guardades en aques-ta estança.Rodríguez destaca que estracta d’un habitatge on entresetmana no hi ha ningú i gràci-es a la “solidaritat” dels veïnsles destrosses no són més grans.En aquest sentit, remarca queja tenien previst pujar a la Valaprofitant la festa major de Les,que considera que ara ha passaten un segon terme, ja que tambévolen donar un cop de mà a laresta de gent afectada.Més sort ha tingut la famíliad’en Pere Ciret, de Mollet delVallès, ja que la seva segona re-sidència es troba a la part altade Les i no s’ha vist afectadaper l’aiguat. En aquest sentit, haassenyalat que han pujat per do-nar un cop de mà en les tasquesde recuperació. Ciret asseguraque s’han trobat el poble i lazona en general “bastant millordel que ens pensàvem”.El Govern estudia que la taxa turísticaserveixi per a la recuperació de l’Aranefectes de la crescuda de la garonaagènciesbarcelona / vielhaVeïns de Les i Bossost continuen treballant, igual que els operaris que miren d’arreglar la N-230agènciesVeïns de Les treballant en les tasques de neteja després de la riuada.
 13. 13. pirineus 13Dilluns, 24 de juny del 2013Després de gairebé tres mesosde funcionament, la ComissióMunicipal de Civisme de la Seud’Urgell ha valorat el resultat deles diferents accions portades aterme durant la primera fase dela campanya de civisme La Seués casa teva. Cuida-la!La tinent d’alcalde d’Atencióa les Persones de l’Ajuntamentde la Seu, Anna Vives, n’ha fetun valoració positiva, ja que “laprimera fase ha anat prou bé,si tenim en compte que aquesttipus de campanya és una in-versió a futur. Continuarem tre-ballant perquè a poc a poc se’nvagin veient resultats”.Durant aquests mesos, elsagents de la policia municipalhan intensificat el control res-pecte els propietaris de gossos.S’han obert un total de 19 expe-dients sancionadors a propieta-ris per no haver recollit els ex-crements del seu animal, per noportar-lo lligat o per no tenir elgos censat. A més a més, gràciesa aquest control realitzat al llargd’aquesta fase s’han censat untotal de 27 nous gossos.Pel que fa al total de caquesde gos recollides durant aquestaprimera fase de la campanya decivisme, el servei municipal deneteja n’ha recollit un total de318 en diferents espais públics dela Seu d’Urgell. L’acció ha consis-tit a col·locar una bandereta decolor vermell damunt de cadacaca per senyalitzar que es tractad’un comportament incívic.L’Ajuntament veu “positiva” laprimera fase de la campanyacampanya de civismeajuntament de la seu d’urgellUn moment de la presentació de la campanya de civisme.Vives manté que es continuarà treballant perquè se’n vegin els resultatsRedaccióla seu d’urgellLa piscina municipal de la Seud’Urgell ha estrenat la tempo-rada d’estiu aquest cap de set-mana en una jornada de portesobertes on els banyistes hanpogut comprovar les milloresfetes al recinte.Les obres que s’hi han duta terme permetran als usuarisd’aquest equipament lúdic iesportiu gaudir d’una piscinamés funcional i moderna. Així,com a novetats més destacades,cal remarcar la renovació de lazona de platges, la reforma delsvasos de les dues piscines (grani infantil), als vestidors i tambéa l’entorn d’aquest equipamenti els seus accessos, a més de lasala de màquines.La nova piscina estrenala temporada d’estiuajuntament de la seu d’urgellLa piscina municipal de la capital alturgellenca.Redaccióla seu d’urgellla seu d’urgell
 14. 14. 14 Dilluns, 24 de juny del 2013La Colla Gegantera de Sant Juliàde Lòria ha incorporat dues no-ves figures: els gegantons Julià iCanòlich, que portaran a partird’ara els més petits de la colla.Els gegantons són figures mésaltes que una persona adulta,però molt més petites que els ge-gants tradicionals. Actualmenthi ha una vintena d’infants dis-posats a carregar-los i a partici-par en les cercaviles i festes.Els nous gegantons s’han en-carregat per la gran quantitatde canalla disponible. El Comúde Sant Julià ha subvencionat laconstrucció del Julià i la Canò-lich amb uns 10.000 euros.El rector lauredià, mossènPepe Chisvert, ha batejat aquestdiumenge els gegantons, quehan participat en la seva pri-mera cercavila pels carrers dela parròquia. El Julià i la Canò-lich anaven acompanyats pelsgegants de Sant Julià, la DamaBlanca i el Rei Moro, i per dosdels gegants de la Seu d’Urgell,l’Abd al-Rahman i la Constança.Els gegantons han estat fabri-cats al taller de Manel Casser-res, a Solsona, que ja va crear laDama Blanca i el Rei Moro. LaCanòlich i el Julià són les ver-sions juvenils dels gegants titu-lars. La colla volia els gegantonsper animar els més joves a unir-se a l’entitat i formar una novageneració de geganters. La cridaha funcionat.Bateig dels gegantons Julià iCanòlich de la colla lauredianaTRADICIONSRedacció / agènciessant julià de lòriaagènciesLa Canòlich i el Julià, els dos nous gegantons lauredians, ahir.Les seves cançons i mescles s’es-colten a les pistes de ball de totel món. Juan Magan (Badalona,1978) és el rei de les discotequesamb èxits com Bailando por ahío l’última novetat, Mal de amo-res. Magan ha estat l’encarregatde posar la música a la revetllade Sant Joan d’Encamp, que esva celebrar ahir a la nit al PratGran.Unes hores abans de l’espec-tacle, Magan va comparèixer peranunciar que durant la seva ac-tuació punxaria pop actual i elsseus temes són “perquè la gentcanti, s’ho passi bé i balli”, vaaugurar l’artista internacional.Les previsions eren d’allò mésoptimistes: el Comú d’Encampaspirava a aplegar 4.000 espec-tadors, mentre que la policia espreparava per rebre’n el doble.L’estil de Magan va ser bate-jat com a electrollatí pels seusseguidors. Tot i que el DJ vaconfessar que no li agraden lesetiquetes, admet que la d’elec-trollatí li agrada. “De fet, fusio-no música de ball i llatina”, vadefinir. Cada vegada hi ha mésartistes que fusionen un estilmusical amb l’electrònica, “ésun fenomen que agrada molt”,va matisar.Fugint de l’encasellament, aMagan no li agrada que els seustemes es puguin considerar lacançó de l’estiu. “És un termeobsolet i local, de la PenínsulaIbèrica”, diu el productor. “Lamúsica és atemporal i jo el quevull és que sigui la cançó del’any”, sentencia.També rebutja que se’l tit-lli de compositor de reggaeton.“M’ho diuen perquè canto encastellà”, replica, “si cantés enanglès ja no m’ho dirien”. Lescomparacions són odioses però,en canvi, accepta que se’l com-pari amb Pitbull, a qui admira.El públic que segueix majori-tàriament Magan és molt jove,tot i que “la música és per a tot-hom” i té seguidors de totes lesedats. Amb la pel·lícula d’ani-mació Les aventures de Tadeo Jo-nes, l’artista va arribar a totes lesfranges d’edat. La cançó Te voy aesperar, de Magan, interpretadaper ell i per la cantant mexicanaBelinda, és el tema principal dela banda sonora del film i va sernominada a millor cançó origi-nal als premis del cinema espa-nyol, els Goya, del 2013.Magan recorda que per pri-mera vegada una cançó elec-trònica es va utilitzar per a unapel·lícula d’animació i, a més, vaarribar a ser un èxit a la ràdio.“Encara no m’ho crec”, confessal’intèrpret i compositor.Fa poc més d’un mes, Maganva estrenar el seu nou senzill,Mal de amores, simultàniament aEspanya, Brasil, Llatinoamèrica,Portugal i els Estats Units. Coma DJ ha actuat en capitals de totel món i col·labora amb els artis-tes més coneguts del món.Juan Magan porta l’estil electrollatía la revetlla de Sant Joan d’Encampconcerttati masiàJuan Magan i la consellera de Cultura d’Encamp, Olga Moreno, ahir.El discjòquei, productor i cantant ha inventat la fusió de la música de ball i la llatinae. j. m.encampexposicióLa col·lecció ArtCamp de FEDA, al’oficina UNESCOde VenèciaRedaccióAndorra la VellaLa col·lecció de FEDA de l’ex-posició Colors per al Planeta -Art Camp 2012 s’exposa desd’avui i fins al 31 de juliol al’oficina regional de la UNES-CO a Venècia. La mostrareuneix 37 obres dels parti-cipants en el campus artísticinternacional celebrat a Ordi-no l’estiu passat.L’organització de l’exposi-ció, comissariada per FaustCampamà, sorgeix de la ter-cera edició del projecte ArtCamp, i la copatrocinen elministeri d’Afers Exteriors,el Comú d’Ordino i FEDA.La mostra artística coincideixamb la celebració de la Bien-nal d’Art Contemporani deVenècia, on aquest any An-dorra presenta Tempus Fu-git, amb obres de Javier Bal-maseda, Samantha Bosque iFiona Morrison.Ala inauguració, avui a lessis, hi assistiran, entre d’al-tres, la delegada permanentdel Principat d’Andorra a laUNESCO, Maria Ubach, i lapadrina de l’Art Camp 2012,Hedva Ser.
 15. 15. 15Dilluns, 24 de juny del 2013L’Andorra Ultra Trail Vallnordtorna a demostrar el que és l’es-perit de superació i l’amor per lamuntanya. Més de dos mil cor-redors van exemplificar aquestsvalors al llarg de tres dies recor-rent la natura del país, cadascunal seu ritme i amb el repte par-ticular que tenia en ment en elmoment de prendre la sortida.Entre les 33 nacionalitats queestaven representades en algu-na de les cinc curses, els fran-cesos van ser qui més vegadesvan pujar al podi, un total de 7ocasions, tres d’elles per fer-hoal calaix més alt. Els corredorsandorrans van quedar-se bena prop, amb un total de sis ve-gades, amb dues victòries. Elsespanyols, el país que més atle-tes aportava, va aconseguir-necinc, Itàlia dos, i amb un el Japó,Austràlia, Ucraïna i la RepúblicaTxeca.En la Ronda dels Cims, laprova reina de l’Andorra Ul-tra Trail Vallnord, el 60% delsparticipants dels 283 corredorsva finalitzar la prova, un índex“molt bo tenint en compte la di-ficultat del recorregut”, indicavaGerard Martínez, codirector del’Andorra Ultra Trail Vallnord,subratllant que aquests fet esprodueix perquè “cada cop lagent ve més preparada. Ara jasaben amb què es trobaran quanposen els peus a Andorra”. Elsúltims classificats de la Rondadels Cims arribaven ahir al po-ble d’Ordino per finalitzar laprova poc abans de dos quartsde deu de la nit, dos dies i migdesprés d’haver iniciat la prova.Precisament la internaciona-lització de l’esdeveniment fa queper a pròximes edicions es pu-gui seguir pensant en valors decreixement de participació. Elnombre d’espanyols i francesosque hi participen mostra el co-neixement existent de la provaen aquests països. Però es podenobrir altres vies després de l’ex-periència dels atletes japonesos iaustralians que hi han pres parten aquesta ocasió, pujant fins itot al podi. “Tot són elogis perpart d’ells cap a la cursa i els pai-satges del país, que no els conei-xien. Ens diuen que volen tornari segur que vindran amb forçamés gent del seu país”.Pel que fa als rescats que esvan haver de realitzar, cap va serper un problema greu. “El nom-bre i els motius han estat els ha-bituals per una prova d’aquesttipus. Bàsicament han estat peresquinços i rascades, encara quetambé hi ha hagut alguna taqui-càrdia lleu i hipotèrmies. Toteshan estat sense conseqüències”.El francès Julien Chorier vaproclamar-se guanyador de laRonda dels Cims, imprimint untemps de 28.40 hores per procla-mar-se guanyador, fet que supo-sa un nou rècord de la cursa. Elscorredors havien iniciat l’aven-tura a les 7 del matí de diven-dres i el gal va creuar l’arribadaa Ordino a les 11.41 hores dedissabte. La segona plaça va serpel japonès Kenichi Yamamotoamb 31.12, després d’aconseguirsuperar a qui seria el tercer clas-sificat, l’australià Matt Cooper(31.24). En categoria femenina lavencedora va ser l’italiana Fran-cesca Canepa, amb un regis-tre de 36.18. El segon lloc el vaocupar la ucraïnesa Olga Makó(38.19) i el tercer la francesaEmilie Lacomte (39.30).Aquesta mena de curses dellarga distància comporta ges-tos que cal tenir en compte, comel protagonitzat a l’Ultra Mític.El francès Sébastien Buffard il’espanyol Òscar Pérez van serguanyadors l’any passat del Ce-lestrail i la Ronda dels Cims, res-pectivament. Després de cobrirgran part del recorregut plegatslluitant per la primera posició,van decidir creuar la línia demeta junts, agafats de la mà,repartint-se la victòria, amb untemps de 18.11. El tercer lloc vaser pel gal Jérôme Lucas. En no-ies la vencedora va ser l’andor-rana Valérie Lafitte amb 22.56.La van seguir la italiana SoniaGlarey i l’espanyola Teresa Forn.En el Celestrail el triomf se’lvan adjudicar el francès Emma-nuel Ripoche 10.04 i la txeca Mic-haela Mertova 12.38. La resta delpodi femení va estar conformatper representants andorranes,amb Michèle Lodge a la segonaplaça i Virginie Govignon en latercera. En el Trail també es vaveure la mateixa imatge que enl’Ultra Mític i en aquesta ocasióentre germans. Els andorransÒscar i Marc Casal va finalitzarjunts per proclamar-se guanya-dors tots dos, amb un crono de3.57. L’espanyola Mercedes Ar-cos (5.11) es va imposar en fèmi-nes. L’andorrana Sandra Almei-da va ser tercera.Ahir es va disputar l’últimade les curses en iniciar-se, el So-lidaritrail, amb un caràcter méspopular que no pas competitiu,i de la qual no es va fer una clas-sificació. Va tenir la participacióde 465 corredors. El jove MarcHaytree va ser el primer decompletar la prova.Francesos i andorrans copen la majoriade podis a l’Andorra Ultra Trail Vallnordcurses de muntanyaRedaccióAndorra la VellaEls últims classificats de la Ronda del Cim creuaven l’arribada dos dies i mig després de l’iniciandorra ultra trail vallnordJulien Chorier creuant la línia d’arribada de la Ronda dels Cims (a dalt) i sortida de la Solidaritrail (a baix).Gerard Martínez“Cada cop la gent ve méspreparada. Ara ja saben ambquè es trobaran quan posenels peus a Andorra”
 16. 16. esports16 Dilluns, 24 de juny del 2013L’Open Internacional d’Escal-des-Engordany finalment vasobrepassar, com s’esperava,els mig miler de participants,i va assolir un nou rècord departicipació amb 502 karatekes.Els andorrans van sumar onzemedalles en un pavelló del PratGran que es va omplir d’espec-tadors durant bona part de lacompetició.Els guanyadors en sènior vanser en masculí Rodrigo Ibáñez(-75 quilos) i Luís García (+75kg); i en femení Gema Morales(-61 kg) i Lorena Rodríguez (+61 kg). Els quatre vencedors esvan enfrontar en la categoriaopen, on es van imposar Garcíai Morales, que pertanyen a la se-lecció espanyola. En kata es vanadjudicar el torneig José ManuelCarbonell i Noelia Cortiñas.Entre els andorrans es van acon-seguir onze medalles. Dues vanser per a Sandra Herver. Acon-seguia l’or en kumite júnior (+55kg) després de superar en la fi-nal a Pola Giorgetti, de l’equipnacional de Luxemburg. En sub-21 +58 kg va fer plata al perdreamb Maite Diepa, de la seleccióespanyola i campiona d’Europa.En kata cadet Silvio Moreira vaadjudicar-se la medalla de bron-ze.En la segona jornada es vanincrementar els metalls en com-bat. En aleví -27 kg hi va haverfinal andorrana entre AriadnaCaramés i Noa Lago, amb victò-ria per a la primera. La resta vanser bronzes: David Rodríguez(aleví -30 kg), Martí Cabanes(aleví +30 kg), Melania Hernán-dez i Anabel González (infantil-35 kg), Jordi Hernández (infan-til -37 kg) i Celia Echarte (juve-nil -48 kg). En kata infantil perequips el Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany va obtenir també elbronze.Luís García i Gema Moralesguanyen l’Open d’Escaldeskarateiñaki rubioDos karatekes mostrant les seves aptituds amb la kata.Els karatekes andorrans van aconseguir un total d’onze medallesRedaccióAndorra la VellaEra el principal favorit i no vafallar. L’Únics, format per exju-gadors de la Primera Divisióespanyola, va vèncer la quar-ta edició de l’Andorra SèniorCup.Elconjuntcampióestavafor-mat entre d’altres per Sánchez-Jara, Mingo, Felip, ÓscarArpón i Ezquerro, exjugadorsde l’FC Barcelona; i Yanguas,de l’Osasuna. Va demostrar elseu potencial per endur-se’n eltorneig. En la final va superarel CD Roda, on hi havia al-guns exjugadors del Castelló,per 3-1. En les semifinals haviaderrotat el Veterans Mandarinaamb el mateix resultat. En l’al-tra semi el Roda havia guanyatel Veterans Futbol Segur en latanda de penals, després queel matx finalitzés amb empat aun. El Veterans d’Andorra vaconcloure la competició en latretzena plaça.L’Únics s’adjudical’Andorra Senior Cuptati masiàSanti Ezquerro, un dels jugadors mediàtics de l’Únics.RedaccióAndorra la VellafutbolfutbolEls equipsandorransconeixen avuiel rival a EuropaRedaccióAndorra la VellaA partir de migdia es realitzael sorteig a la seu de la UEFA aNyon (Suïssa) de les primeresrondes de la Lliga de Campi-ons i l’Europa League. Els tresconjunts andorrans que estaranal bombo sabran amb qui s’hand’enfrontar. A les 12.00 hores esfa el sorteig de la màxima com-petició continental. L’FC Lu-sitans ja sap que el rival en laprimera ronda de la fase prèviaserà el campió de les illes Fèroe(EB/Streymur) o el de San Mari-no (SP Tre Penne). L’anada seràel 2-3 de juliol i la tornada el9-10 del mateix mes. El sorteigde l’Europa League començaràa les 13.00 h. La UE Santa Colo-ma i el Pidasa FC Santa Colomadisputaran la primera ronda. Elsenfrontaments seran el 4 i l’11de juliol.Andorra va concloure en l’últi-ma posició de la Divisió B de lafase classificatòria de l’Euro Be-ach Soccer League, a Valence,després de deixar-se remuntarel darrer matx, que el tenia do-minat. Va caure per 3-6 contraMoldàvia.Manava per 3-0 al minut 3del segon període. Blàzquezmarcava dues vegades i al se-gon Toscano. El triomf es veia aprop, però els moldaus remun-tarien. Butuc feia el primer i enla tercera part arribava la catàs-trofe, amb tres dianes de Pod-lesnov, i una d’Istrati i Racovita.Anteriorment, davant An-glaterra la selecció havia cai-gut per 4-2. El matx es va co-mençar a decidir en la primerapart amb els gols de Temple,Mitchell i Evans. En la segonaDay feia el quart i els andorransretallaven distàncies mitjançantSomoza i Lima.Diferències més grans esvan veure davant la RepúblicaTxeca (11-5). Per començar Bo-cek marcava en dues ocasionsi Chalupa i Stejskal en una. Perpart del Principat ho feia Ru-bio. El matx es va decidir en elsegon. Bocek seguia en ratxafent dos gols, més els de Kubi-ce i Bocek. Lima i Blàzquez hofeien pels andorrans. En el ter-cer període els golejadors erenLudo i Chalupa en dues ocasi-ons, i Kovarik en una.Moldàvia remunta i Andorraacaba amb un ple de derrotesfutbol platjaBeach Soccer WorldwideMiquel Blàzquez va marcar dos gols contra Moldàvia.RedaccióAndorra la VellapoliesportiuRisco i Ramírez,eliminats ala primerade canviRedaccióAndorra la VellaTercera jornada dels Jocs delMediterrani de Mersin (Tur-quia), on en natació MònicaRamírez va finalitzar setenai última de la seva sèrie dels100 metres lliures, amb uncrono d’1.01,33 minuts. Enjudo Èric Risco, en la cate-goria de +100 quilos, va per-dre en primera ronda ambel bosnià Drazen Subotic. Endies anteriors, també en judo,Laura Sallés (-63 kg) perdiaen el primer combat i tambéen la repesca. Dani García(-73 kg) feia el mateix en pri-mera ronda. En taekwondoJèssica Rovira (-49 kg) va ar-ribar fins als quarts de finaldesprés de superar un com-bat, mentre que Carlos More-no (+80 kg) va ser derrotat enprimera ronda.
 17. 17. El cor dun paísNon plus ultraFoto:AUTV2013
 18. 18. Resultats 2013Resultats 20131 28:41:06 CHORIER Julien 4 FR2 31:12:00 YAMAMOTO Kenichi 25 JP3 31:24:54 COOPER Matt 24 AU4 32:09:58 BALLESTER GOMEZ Pep 3 ES5 32:13:50 ALESON ORBEGOZO Imanol 245 ES6 32:44:02 TEIXEIRA Armando Jorge 13 PT7 33:33:30 CAMPBELL Jared 29 US8 33:33:37 DRANEY Ty 15 US9 33:33:44 LEWIS Benjamin 277 US10 34:04:00 CEBRIA GARZO Josep 103 ES11 34:24:23 HERRERO CASAS Albert 58 ES11 34:24:23 SOLÉ DUOCASTELLA Francesc 178 ES13 35:39:22 AIR Stuart 76 GB14 35:54:27 KONSTANTINOU Panagiotis 187 GR15 36:16:43 CARRASCO BELLMUNT David 50 ES16 36:18:55 CANEPA Francesca 16 IT17 37:11:47 BERETTA Roberto 34 IT17 37:11:47 ISOMURA Shinsuke 43 JP19 37:42:18 VIDAL SALVI Jordi 112 ES20 38:15:20 ALBERDI EZENARRO Zigor 274 ES20 38:15:20 FLORES GONZALEZ-CORONADO Francisco Javier 165 ES22 38:19:47 MANKÓ Olga 22 UA23 38:22:01 JAILE CASADEMONT Joel 27 ES24 38:22:25 DELIKAT Patrick 266 FR25 39:32:19 LECOMTE Emilie 5 FR26 39:39:58 PEREZ PALENCIA Santiago 149 ES27 40:06:29 SEKI Junichi 48 JP28 40:21:12 ZADOKS Gideon 88 FR29 40:52:48 RODRÍGUEZ ORTOLL Jose Luis 293 ES29 40:52:48 YUSTE BARRANQUERO Angel 289 ES31 41:08:20 MAIZ GASTESI Francisco jabier 312 ES32 41:11:14 CODINA VENTURA Jordi 10 ES33 41:11:14 COTS SOTOCA Sergi 39 ES33 41:11:14 PEREZ VALERO Albert 119 ES35 41:22:18 NATIVEL Joseph ginot 115 FR36 41:47:43 PALLARES NAVARRO Lluís 284 ES37 42:05:40 TORNE SOLDEVILA Joan 297 AD37 42:05:40 PINTÓ FULLA Enric 36 ES37 42:05:40 YAMADA Shinya 37 JP40 42:06:54 NIORT Yann 308 FR41 42:28:36 ADRIAN CARO Xari 288 ES42 42:32:59 DORNE Franck 203 FR43 43:10:00 SINDOU Arnaud 173 FR44 43:12:58 CLAVERIA FLORIACH Carles 40 ES44 43:12:58 GIMENEZ HERNANDEZ Ricard 143 ES44 43:12:58 GONZALEZ LOPERA Enric 126 ES47 43:29:37 CUNIBIL Olivier 177 FR47 43:29:37 DAVIS Matthew 314 GB49 44:27:27 COLONNELLO Chiara 90 IT50 44:35:08 GARROTE ARJONA Jose Manuel 228 ES51 44:59:35 STROP Miroslav 254 CZ51 44:59:35 SUCHOMEL Jan 292 CZ53 45:05:23 LAGUNA GARIN Fernando 256 ES54 45:25:25 SUZUKI Hiroko 18 JP55 45:59:53 DUEDRA FLORENSA Marc 202 AD56 46:11:28 ESTEBAN CANTERO Jordi 224 AD57 46:18:02 BADIA ISERN Josep 306 AD58 46:22:26 CIAURRIZ Eric 241 FR58 46:22:26 ALESSANDRO Crippa 152 IT58 46:22:26 FERRI Umberto 179 IT58 46:22:26 MARIO Sala 151 IT58 46:22:26 PENSA Patrizia 194 IT63 46:54:03 DUBOS David 162 FR64 46:56:42 DUCHIER Claude 263 FR65 47:19:43 HORTON Roch 239 US66 47:33:41 UBACH BARBERA Txema 108 ES67 47:44:02 GALLETTO Marco 95 IT68 48:00:43 MOLINA LOPEZ Jesus 199 ES69 48:25:04 ANGEL ANDRADE Julio Cesar 255 MX70 48:49:24 BERTRAN MASANES Elisabet 54 ES71 49:28:54 VISIGALLI Paolo 129 IT72 49:29:27 BRUEL Michel 219 FR73 49:33:00 AGEORGES Fabrice 59 GA74 49:33:00 DOYEN Frédéric 47 FR75 49:33:43 PAGES Miquel 301 AD76 49:57:46 FEINHAUS Dima 80 US77 50:03:59 HAGUENIN Jerome 78 FR78 50:07:33 SADAHIRO Kazunori 122 JP79 50:08:37 ZAPATA MUÑOZ Juandi 313 ES80 50:23:36 FERNANDEZ FERNANDEZ Gonzalo 164 ES81 50:26:41 COLLINSON Mark 98 GB82 50:33:10 BORRAS CUEVAS Kike 190 ES82 50:33:16 ARMENGOL GELONCH Ramon 216 ES84 50:42:33 GIL RODRIGUEZ Jacint 311 AD84 50:42:33 PINTÓ MORALES Josep 310 AD84 50:42:33 TORNE SOLDEVILA Antoni 107 AD87 50:43:22 LEON CARREÑO Joan Carles 86 FR88 50:53:08 PAUL Adrien 171 FR89 50:53:44 PARISSE Alain 192 FR90 50:56:39 EBEL Jeremy 99 US91 50:56:45 CORTEA-SARRATEA Bautista 271 ES92 51:11:57 PANHUYSEN Michiel 83 NL93 51:15:32 LLAGONE Pascal 62 FR94 51:27:23 DE SANTIAGO IGLESIAS Luis 148 ES95 51:29:47 ARDERIU VIUDES Josep 218 ES95 51:29:47 NUIN GURBINDO Carlos 170 ES97 51:52:16 BAYIOS Ioannis 101 GR98 52:37:16 LOPEZ PELAEZ Ramon 73 ES99 52:56:50 ROIG CÀRCEL Josep 110 AD100 53:12:04 MARTÍNEZ RAMÍREZ Lluís 72 ES101 53:15:50 PLANAS COLL Robert 221 ES101 53:15:50 SOLER LOPEZ Jeroni 63 ES103 53:21:37 ALEGRI LLOBET Ernest 100 ES104 53:21:43 PALLEJA ELIAS Joan 35 ES105 53:53:05 TAILLEBOIS Lionel 118 FR106 54:11:00 SANCHEZ CADENA Victor 169 ES107 54:15:22 RODRIGUES Paulo Jorge 231 PT108 54:23:52 BARBIER Daniel 215 FR109 54:24:03 LIMOUSIN Anthony 67 FR109 54:24:15 RODRIGUES CARMONA MORGADO Jose manuel 127 PT111 54:27:57 SPELMANS Christophe 57 BE112 54:51:19 BAÏSSE Patrick 251 FR113 54:59:46 MARTINEZ PINES Merxe 138 ES114 55:01:43 MORENO GOMIS Vicent 104 ES115 55:02:08 UGALDE ASTEINZA Javier 81 ES116 55:07:30 PAPADOPOULOS Michail 89 GR117 55:42:01 MANZANO SANTIAGO Josep lluis 153 AD118 55:42:01 VALLDAURA GIRAVENT Enric 198 ES119 56:04:39 CUNIBIL Alain 156 FR120 56:43:19 JAVALOYES Teo 220 ES121 56:50:41 LACOMBE Pierre 273 FR122 57:13:22 CHALITA ABDO Antonio 150 MX123 57:17:02 VARADAS Ilias 114 GR124 57:23:38 YONEDA Yasutaka 53 JP125 57:23:43 HONDA Eiji 136 JP126 57:49:37 HARRATI Eric 211 FR127 57:59:30 LLACER LLOBELL Guillermo 109 ES128 58:09:19 DE JUST Bruno 105 FR129 58:09:23 MIRET TORRENS Albert 70 ES130 58:17:04 PUY SEGURA Josep Maria 229 AD131 58:23:00 BATALLA JUBANY Josep maria 295 ES132 58:37:14 ILTIS Thierry 214 FR133 58:46:57 BOUTEILLE Christian 280 FR134 58:47:00 DE WINTER Remi 290 FR135 59:09:30 LE BRIS Jean-Yves 140 FR136 59:12:10 CAIHUELAS QUILES Ramon 94 ES137 59:12:12 GALVE SAINZ DE VARANDA Javier 69 ES138 59:36:26 MONTANE Joan Claudi 68 AD139 59:36:51 TERRICABRAS MARTI Enric 180 ES140 60:02:45 CLIMENT RUIZ Carlos Javier 93 ES141 60:19:14 BURLET Jean-philippe 294 FR142 60:52:03 JOUFFROY Romain 79 FR143 61:29:40 LEHMANN Frédéric 227 FR144 ? REYES HERNÁNDEZ Octavio Daniel 265 MX1 03:57:00 CASAL MIR Oscar 3586 AD1 03:57:00 CASAL MIR Marc 3588 AD3 04:05:25 DE STOFFLET Romain 3004 FR4 04:12:03 PRATS COLL Pep 3409 ES5 04:23:10 CODINA CARULLA Oriol 3298 ES6 04:26:13 RODRIGUEZ CABALLERO Adrian 3525 ES7 04:44:58 VIVES BOSCH Sintu 1241 AD8 04:28:55 CALVET PALAU Gerard 3457 AD9 04:30:52 QUIROGA RIU Ricard 3487 ES10 04:31:12 SOLE FERNANDEZ Jordi 3001 AD11 04:31:49 PLANELLA BRILLAS Jaume 3607 AD12 04:41:07 PUIGARNAU CASTELLÓ Felip 3472 ES13 04:42:01 BATALLA CAMACHO Josep 3211 AD14 04:47:08 DUFAU David 3327 FR15 04:48:22 MONTOLIO Lujan Sergio 3083 ES16 04:50:37 LANGEL Kai 3567 ES17 04:51:21 MARTINEZ HERNANDEZ Jorge 3292 ES18 04:52:58 CABANAS QUINTELA Oscar 3447 AD19 04:53:33 ROMANÍ RODÉS Marc 3453 ES20 04:54:06 CASTANY EGEA Jordi 3362 ES21 04:56:12 RODRÍGUEZ SANTOS Alvaro Manuel 3285 ES22 05:00:54 MARTICELLA Josep 3003 AD23 05:02:32 BAUDELOCQUE Guillaume 3557 FR24 05:05:26 VETIL Stephane 3059 FR25 05:07:37 JUNYENT CAPDEVILA Ivan 3065 ES26 05:07:41 MARSE VIDAL Pere 3091 ES27 05:07:52 JOVE ESPINOSA Eduard 3205 ES28 05:08:03 CAPLLONCH RIGO Juan 3466 ES29 05:08:06 ROS PERACHE Jordi 3297 ES30 05:11:39 CORNUDELLA SOLE Oriol 3554 ES31 05:11:51 ARCOS ZAFRA Mercedes 3287 ES32 05:15:38 GARCIA ANTONI Rafa 3188 ES33 05:18:05 EULACIA Clément 3155 FR34 05:19:30 SAINT-PAULIT Stephane 3207 FR35 05:20:52 SOLDEVILA SOLA Lluis 3553 AD36 05:21:39 VAN DROOGE Barend 3462 ES37 05:21:57 BIARD Antoine 3310 FR38 05:23:06 GOUAZE Jean noel 3377 FR39 05:23:45 SALA MARGÓ Ernest 3165 ES40 05:25:37 FERRER PÉREZ Francesc 3523 ES41 05:25:52 MONREAL MARTINEZ Pau 3576 ES42 05:27:46 CHARISSOUX Julien 3029 FR43 05:27:58 CARRO FUNES Jesus 3437 ES44 05:28:03 CASTRO ALONSO Jose pablo 3007 ES45 05:28:14 CALVET ALSINA Marc 3340 AD46 05:29:12 COMBARROS GULIAS Roberto 3545 ES47 05:29:26 SALAS NAVARRO Dani 3574 ES48 05:29:32 ESCUDERO GARI Maria Jesus 3439 ES49 05:30:27 SAIZ BONET Robert 3547 ES50 05:34:43 FONT PIÑOL Jordi 3315 ES51 05:35:06 CAÑELLAS AMER Martín 3467 ES52 05:35:22 CANALS ALVAREZ Lluís 3321 ES53 05:35:25 PALLARES PONTNOU David 3005 AD54 05:37:14 JEREZ Juanan 3552 AD55 05:39:47 HARDER SIMON Marcel 3024 ES56 05:40:12 ALBISU ARZAK Jon 3338 ES57 05:40:32 LOPEZ EXPOSITO Juan Carlos 3594 ES58 05:41:06 JARNE ARA Manuel 3451 ES59 05:44:31 LLUCH TORRENT Josep 3575 AD60 05:45:05 EDO HUGUET Jose Vicente 3490 ES61 05:45:44 FIGUEROLA MIR Jordi 3153 ES62 05:47:15 ALFARA FIBLA juan antonio 3596 ES63 05:48:12 PONSA VIDALES Oriol 3261 AD64 05:48:21 LACOMBE Jerome 3187 FR65 05:48:38 VICENTE SIMON Xavier 3541 ES66 05:49:06 LAFFARGUE Fabrice 3190 FR67 05:49:14 DUART CARDUS Antonio Francisco 3308 ES68 05:50:12 AYALA VAZQUEZ Josep Miquel 3341 AD69 05:50:14 TRAVERIA FILLAT Albert 3529 ES70 05:50:18 PELAYO CLEMENTE Toni 3008 AD71 05:50:35 CARTADE Guilhem 3565 AD72 05:51:21 PÉREZ HAYES Marc 3240 ES73 05:51:31 VIDAL PAMPOLS Carles 3469 AD74 05:51:34 ALMEIDA ARAUJO Sandra 3382 AD75 05:54:54 JUTGLÀ SERRAT Al·lodi 3300 ES76 05:55:29 NÚÑEZ ROMERO Dani 3136 AD77 05:56:57 BRANDIMARTE Ruben Dario 3235 AD78 05:57:01 CAMARERO MAYOR Dani 3080 ES79 05:57:51 PEREZ Incarnita 3117 FR80 06:00:18 MARIN RODRIGUEZ Daniel 3227 AD81 06:00:39 ROMERO ROY Sergi 3163 ES82 06:01:32 GUERRA BACOS Dani 3127 ES83 06:02:44 SUILHARD Thierry 3482 FR84 06:03:16 OLIVERA VALLMAÑA Javier 3189 ES85 06:03:32 SOLÀ DIAZ Oriol 3099 ES86 06:03:37 BORRELL GALLEGO Anton 3413 AD87 06:03:50 VERA ANDRES Ivan 3170 ES88 06:05:04 VILLAGRASA ARTÉS Alfred 3162 AD89 06:05:07 DOMINGUEZ CASAL Diego 3224 AD90 06:06:42 MARTINEZ GARCIA Manuel 3184 ES91 06:08:07 FERNANDEZ GUASQUE Martin 3045 AD92 06:08:30 PUIG MÉNDEZ Luis 3332 ES93 06:09:34 BAUDIN ARROYO Hugo 3290 AD94 06:11:04 VILA GALLÉN Albert 3538 AD95 06:13:48 MARQUINA ALOS Iban 3452 ES96 06:14:08 ARGEMI RIBERA Oriol 3229 ES97 06:14:13 PUJOL ORTEGA David 3126 ES98 06:14:17 OSUNA HENARES Jesús 3210 ES99 06:14:20 GARCIA CHAMORRO Jose 3011 ES100 06:14:27 COULON Marc 3516 FR101 06:14:58 HUERTAS LÓPEZ David 3140 ES102 06:15:02 GIL SANCHEZ Francesc xavier 3051 AD103 06:15:08 BERTRAN BOIX Xavier 3191 AD104 06:15:14 SOLÉ CLAPERA Àngel 3313 ES105 06:15:17 GONZALEZ OUTON MACHUCA Carlos 3555 ES106 06:16:27 GAUTIER Florent 3372 AD107 06:16:36 SANS ARMENGO David 3260 ES108 06:16:41 CORBELLA MOTA Marc 3176 ES109 06:17:18 RIVAS PRIETO Xavier 3489 AD110 06:17:33 CHARPIN Cyril 3442 FR111 06:17:38 CAZORLA Philippe 3223 FR112 06:18:21 CAPDEVILA VALLVE Xavier 3420 ES113 06:18:36 GOMEZ PEREZ Samir 3149 ES114 06:18:41 GARCIA SANCHEZ Anna 3146 ES115 06:19:49 MINGUILLON ALQUEZAR David 3444 AD116 06:19:59 ARMENGOL Franz 3514 AD117 06:20:04 DELAGE Benjamin 3042 FR118 06:20:36 BALAGUER LLOPIS Daniel Sergio 3318 ES119 06:20:42 MARIN Anna 3148 FI120 06:21:35 MARCO Gerald 3017 FR121 06:22:09 FELIUBADALO FONTANET Anna 3141 AD122 06:22:21 FRANCISCO Flavio Augusto 3449 ES123 06:23:02 GUBERN DOMINGUEZ David 3450 ES124 06:23:12 TORREN Carla 3381 AD125 06:23:24 MAS BARRIONUEVO David 3407 AD126 06:25:34 MENDEZ MARTIN Xavi 3316 ES127 06:26:55 RUIZ COBOS Llorenç 3156 AD127 06:26:55 SENDRA TOLOSA Xavier 3134 AD129 06:29:32 DE LA ROSA ROJANO David 3231 ES130 06:29:44 BEDEL Frédéric 3359 FR131 06:30:22 GONZALES Daniel 3591 FR132 06:31:03 PARÉS FLORIT Guillem 3410 ES133 06:31:24 BERCERO Jordi 3322 ES134 06:32:15 OLIVA GONZALEZ Jordi 3076 AD135 06:33:17 MARGALEF PORCAR Aina 3303 AD136 06:33:36 JIMENEZ HERRANZ Fran 3311 ES137 06:33:56 FONT SABOYA Robert 3131 AD138 06:34:36 BOYE Bernard 3370 FR139 06:34:52 MIRÓ SANTASUSANA Pere 3602 ES140 06:35:03 KOPYCKI Bartosz 3373 PL140 06:35:03 MILLER Anna 3374 PL142 06:37:00 BALLESTE ESCORIHUELA Jordi 3225 AD143 06:37:04 HARO GALAN Jordi 3455 AD144 06:37:30 CASALS COLOMER Jordi 3100 ES145 06:37:43 MONLEON SANCHEZ Oscar 3133 ES146 06:37:48 MORA GARCIA Xavi 3177 AD147 06:37:56 MERIN RODRIGAÑEZ Joan 3279 ES148 06:38:03 DE LA FLOR DIAZ Jacques 3047 AD149 06:39:12 GRACIA LLUSCÀ Gori 3125 ES150 06:39:19 GIL CODINA Damia 3448 AD151 06:40:08 MORTÉS PONS Josep Àngel 3266 AD152 06:40:20 JANÉ ARENY Blai 3454 AD153 06:41:31 CASASAYAS QUERAL David 3540 ES154 06:43:00 BALART TORREQUEBRADA Eduard 3465 AD155 06:43:09 VILLANUEVA MARINA David 3215 AD156 06:43:35 RIPOLL IZQUIERDO Josep 3192 AD157 06:43:50 MIALDEA LOPEZ Cesar 3046 AD158 06:43:57 CAIRAT PERRIGAULT Guillem 3537 AD159 06:45:21 PUIG PASCUAL Eva 3108 ES160 06:45:25 GASPAR TORT Gabriel 3169 ES161 06:45:31 SANCHO MOVELLAN Joan Carles 3393 AD162 06:46:18 CRIVILLERS GALOBARDAS David 3109 ES163 06:46:23 PORCAR TREMPS Victor 3549 ES164 06:46:34 BERNABE PENA Cristina 3105 ES165 06:46:38 ROSSELL BADIA Miquel 3291 AD166 06:46:58 GIL CARO Enrique javier 3263 AD167 06:47:03 FARRÉ LEÓN Jordi 3174 ES168 06:47:50 BLASCO NANOT Sandra 3120 ES169 06:48:42 LLADOS RODRIGUEZ Ramon 3542 ES170 06:48:59 PLANA ROTXES Josep 3414 ES171 06:49:04 DE SIMON BALSELLS Alex 3459 ES172 06:49:16 CONDE MUÑOZ Francisco Raul 3569 ES173 06:49:21 MATEU SOLE Quim 3030 ES174 06:49:42 QUEIROS NEVES Marlon Emiliano 3293 AD175 06:50:37 MIQUEL MORERA Francesc Xavier 3568 AD176 06:50:53 ESTEVES CUNHA Tiago miguel 3245 AD177 06:52:07 ELVIRA VILCHEZ Anna 3031 AD178 06:52:51 FRAILE DEL POZO Angel 3186 AD179 06:53:28 ANDRES LOBO Edgar 3431 ES180 06:53:34 PALLÀS MORA Marc 3491 AD181 06:53:47 HERNÁNDEZ MUÑOZ Marta 3058 ES182 06:53:55 ARTIGUES TARRES Antoni 3072 AD183 06:54:06 CAÑADAS ARNAU Josep Vicent 3544 ES184 06:54:27 TAPIAS RIUS Marc 3438 ES185 06:55:32 DIAZ CANOVAS Jose 3173 ES186 06:56:03 MARTÍNEZ I GASIA Pere Josep 3385 ES187 06:56:19 ALVERNHE Fernanda 3114 FR188 06:57:02 LAGADOURO DA FONTE André 3461 AD189 06:57:13 VALLMAJOR Alex 3129 GB190 06:57:50 NEGRE REIG Xavier 3271 ES191 06:57:54 DICHÓS MUÑOZ Andreu 3391 ES192 06:57:58 GONZÀLEZ OLIVA Jordi 3566 ES193 06:58:04 PADROS FERRET Miquel 3121 ES194 06:58:08 CARRERA FERRER Lluis 3390 AD195 06:58:38 WIKARSKI Ian 3564 CA196 06:58:43 MONTES LÓPEZ Carles 3116 ES197 06:58:45 CORVALAN ARAGON Daniel 3180 ES198 06:58:53 ABADIE Laurent 3309 FR199 06:58:57 ABADIE Jean-Philippe 3056 FR200 06:59:00 ARTAL ESCRIU Anna 3179 AD201 06:59:03 ABADIE Alexis 3084 FR202 06:59:08 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santiago 3415 AD203 07:00:53 AUÑON CASTELLANAS Fernando 3434 ES204 07:01:43 MACIÀ MARTÍ Manel 3252 ES205 07:02:10 GAIO Pierre 3380 FR206 07:03:51 RAMOS SOLÉ Carles 3294 ES207 07:05:03 MESTRES OLIVELLA Santi 3239 ES208 07:05:12 BUSCÀ PORAS Lluís 3388 ES208 07:05:12 RODRIGUEZ BERMEJO Regino 3511 ES210 07:05:18 BADIA RABASSA Javier 3387 ES211 07:05:23 CARBONELL REBOLLEDA Carlos 3412 ES211 07:05:23 CARRETERO CAMPON Domingo 3504 ES213 07:05:31 ROLDAN SOLER Juan 3502 ES214 07:06:09 REMY Marie-Pierre 3041 FR214 07:06:09 VETIL Christele 3060 FR216 07:06:35 PUNTAS GARCIA Octavi 3222 ES217 07:06:42 ESPEJO CARMONA Jurgen 3530 AD218 07:06:45 RUBIO NAVARRO Jesus 3289 ES219 07:06:50 MESALLES RAMOS Josep Maria 3432 AD220 07:06:57 CASALS CASAS Anna 3305 AD221 07:07:15 MOREIRA GONZALEZ Christian 3081 ES222 07:08:10 GALLARDO FERNANDEZ Patricia 3521 AD223 07:08:21 ALBAREDA PLANAS Ramon 3551 ES224 07:09:32 ESPOSITO Thomas 3166 FR225 07:09:58 FERNANDEZ RUIZ Dionis 3202 ES226 07:11:03 BENET RUBIO Jordi 3562 AD227 07:12:55 BRUNET Christophe 3194 FR228 07:13:17 GARCIA DELGADO Israel 3070 ES229 07:14:15 VILALTA SANS Ferran 3209 ES230 07:14:58 TORRELLAS JOVANI Jordi 3025 AD231 07:15:58 SAUNIER Caroline 3433 FR232 07:16:10 LAGUNA SÁNCHEZ Raúl 3526 ES233 07:18:57 MUGICA SOLSONA Carles 3201 AD234 07:19:10 VENTURA ALONSO Jordi 3597 AD235 07:19:42 SALVAT VIDAL Ramon 3296 ES236 07:20:18 ZAMORA LORIZ David 3319 ES237 07:20:47 CARDOSO DA SILVA Liseth 3044 AD238 07:20:50 FERREIRA Jorge 3043 AD239 07:21:15 SOLE SABATE Sonia 3236 ES240 07:21:58 FERRER ARGEMÍ Martí 3020 ES241 07:23:30 SARRIÓN DE LA CHICA Susana 3336 ES242 07:23:46 ARENY CASELLES Francesc 3590 AD242 07:23:46 BARBIER Enric 3539 AD244 07:24:10 PAGES Joan Francesc 3326 AD245 07:24:21 BELLOSTA JAREÑO Josep 3113 AD246 07:24:43 MUÑOZ SOLANA Montse 3071 AD247 07:25:26 GONZALEZ PEREDA Joseba 3082 AD248 07:25:34 ESTRADA VENTURA Gerard 3026 AD249 07:25:39 ESTRUCH CAPDEVILA Miquel 3317 ES250 07:25:43 MELLADO RIVERO Joan 3346 AD251 07:26:11 MADDALENA Novella 3425 ES252 07:26:19 VARGAS VILLAMARÍN María Belén 3331 ES253 07:26:30 AVILA TASIAS Marc 3282 ES254 07:26:43 KAUPPINEN Sami 3208 ES255 07:28:50 HERREROS COZAR Ignasi 3419 AD256 07:29:00 ARMENGOD MARTINEZ Ivan 3430 AD257 07:29:13 ALVAREZ NAVARRO Toni 3104 ES258 07:29:19 ANDRES GARCIA Maria Jesus 3073 ES259 07:29:31 PUENTE PEREGRINA Vanessa 3343 AD260 07:29:51 RIBES MARSAL Josep 3274 AD261 07:31:21 NAVARRO Tomàs 3230 AD262 07:32:06 ROBAYNA ALBERTO Juan Pedro 3015 ES263 07:34:04 ROS RODRIGUEZ Myriam 3418 AD264 07:34:19 CAPEL GARCIA Noemi 3417 AD265 07:34:49 FOCH Hervé 3531 FR266 07:35:21 RUIZ COBOS Alicia 3582 AD267 07:36:26 GOMEZ BARRAL Patxi 3479 AD268 07:36:36 ESCARRÉ ARROYO Toni 3283 ES269 07:36:51 ESCOLÀ CASADEMONT Oriol 3009 ES270 07:36:58 FRANQUESA BORRAS Pere 3998 ES271 07:37:10 FERNANDEZ PRAT Ignasi 3102 ES272 07:37:44 PERIAGO CUTILLER Eloy 3145 AD273 07:41:13 GARCIA BAEZA Monica 3233 AD274 07:41:37 CALAS Olivier 3299 FR275 07:41:49 FERNANDEZ OLIVER Francisco Javier 3172 ES276 07:41:55 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Basilio 3124 ES277 07:42:10 COBO VEGA Jose Angel 3389 ES278 07:42:50 ISERN FERNÁNDEZ Damian 3548 ES279 07:42:55 TOMAS NOVELLAS Roger 3241 AD280 07:43:27 GRANOLLERS Marta 3353 ES281 07:43:58 FERNANDEZ HUELVA Juan Fco. 3378 ES282 07:44:33 FUENTES GÀMIZ Ernest 3069 AD283 07:47:41 GUINLE Vanessa 3219 AD284 07:48:00 POTAGE Floriane 3171 FR285 07:48:04 DARFEUILLE Fabien 3464 FR286 07:48:07 RAMIREZ Rosanna 3429 AD287 07:48:12 BASORA ROVIRA Esteban 3347 ES288 07:48:24 CERVOS FARRE Eva 3456 AD289 07:48:48 SUBIRATS MAMBRILLA Sergi 3258 AD290 07:48:57 CANUT CERQUEDA Rosa 3272 AD291 07:49:23 PÉREZ PRIOR Jose Luis 3428 ES292 07:49:40 AGUD BORBON German 3408 ES293 07:49:55 BOUTONNET Marie-Charlotte 3226 FR294 07:49:58 MARTIN Jean 3278 FR295 07:50:05 SURINYACH MUÑOZ Joaquim 3488 ES296 07:50:10 HARO SIXTO Sergi 3534 ES297 07:50:40 ABRIL AGUILERA Jordi 3573 ES298 07:50:42 TORRELLA ROSA Victor 3427 ES299 07:50:47 SANCHEZ MARTIN Juan Jose 3426 ES300 07:50:52 LECINA RATERO Jordi 3421 ES301 07:54:53 GALBANY RIBERA Eduard 3532 AD302 07:55:14 GUASCH ZAMORA Jordi 3053 AD303 07:55:40 KURZBOECK Helmut 3328 SG304 07:55:52 SALVADOR RINCON Francesc Xavier 3368 ES305 07:56:01 GARRELL CORBERA Xavier 3122 ES306 07:56:15 ANDREU TORIBIO Vanessa 3264 ES307 07:56:17 MAURI COSTA Daniel 3314 ES308 07:56:26 MORALES CANTOS Milagros 3483 ES309 07:56:32 PÉREZ TIMÓN Pedro 3484 ES310 07:56:36 PEREZ TIMON Jesus 3485 ES311 07:56:40 SIDERA BARRAL Arnau 3383 ES312 07:56:43 BOTELLO ARMENGOL Angel 3379 ES313 07:56:54 AMAT CASTILLO Sergi 3038 AD314 07:57:08 LAC Bernard 3401 FR315 07:57:12 PALACIN LIESA Robert 3295 ES316 07:58:13 ROY Jean-philippe 3089 FR317 07:58:16 DELEST ROY Patricia 3075 FR318 07:58:23 GILABERT PEREZAGUA Estela 3138 AD319 07:58:25 CANDELA CALLEJERO Beatriu 3027 AD320 07:58:35 DABAN VILA Roser 3137 AD321 07:59:07 VILARDELL GARCIA Josep 3535 ES322 08:01:03 FAJARDO MONERO Marc 3364 AD322 08:01:03 SERRANO MUÑOZ Gustavo 3329 ES324 08:03:30 GALLARDO MUÑOZ Marc 3270 AD324 08:03:30 RUBIO FERNANDEZ Aitor 3103 AD326 08:04:28 CABRERA Fanny 3143 FR327 08:04:48 LLORENS RIBÉS Maica 3527 ES328 08:04:52 BARRAGAN SEVILLA Cristina 3286 AD329 08:05:15 MONTAÑOLA PUJOL Carles 3095 ES330 08:05:35 TORRES SEGURA Jaume 3068 AD331 08:05:46 RUSSHARD Paul 3493 GB332 08:05:49 RUSSHARD Gemma 3494 GB333 08:07:14 MESTADIER Christian 3064 FR334 08:08:00 GARCIA GARCIA Samuel 3214 ES335 08:08:44 VILA MITJÀ Neus 3061 AD336 08:08:52 SOLER BENET Roser 3608 AD337 08:09:43 VIEITEZ MARQUEZ Francesc 3262 AD338 08:10:13 OZCARIZ GIL Carlos 3111 ES339 08:12:02 PELLICER GARCIA Pau 3232 AD340 08:12:22 CASTELLANOS ALCÁZAR Joan 3392 ES341 08:12:32 HERNANDEZ PIZARRO Maria de los Ang. 3067 ES342 08:12:36 ACHON SOSTRES Anna 3325 AD343 08:13:22 VILELLA NAVARRO Daniel 3090 AD344 08:13:39 RUIZ VILLA Laura 3238 ES345 08:13:46 CASAS CANTÓN Oriol 3237 ES346 08:14:57 URGELL TAPIA Daniel 3518 ES347 08:15:23 ABADIE Patricia 3057 FR347 08:15:23 ABADIE Aurélien 3130 FR349 08:16:32 ALBUIXEXH MARI Christian 3599 AD349 08:16:32 DIET KAHN Nicolas 3598 AD351 08:19:30 KELLER Thibaud 3185 FR352 08:20:18 BERLOSO OLIVARES Roman 3334 AD353 08:22:44 MORANTE JIMÉNEZ Iván 3572 AD354 08:22:49 ESTRUCH SEGURA Pere 3182 AD355 08:23:32 MENENDEZ FERRER constanti 3581 AD356 08:23:37 PUJOL JOVAL Marc 3486 AD357 08:23:42 BARALDÉS REGUANT Neus 3195 ES358 08:24:07 MUÑOZ ORTEGA Luis Miguel 3199 ESRONDA DELS CIMSTRAIL
 19. 19. Andorra Telecom és el partner tecnològic de l’Andorra Ultra Trail des de l’any 2010 i facilita a la competició, les solucions en comunicacions neces-sàries per garantir la seguretat de la prova i fer-la més atractiva.Gràcies a la cobertura 3G d’Andorra Telecom (present en tot el territori andorrà) es va poder seguir, al llarg del cap de setmana, la progressió delsparticipants de la cursa. Cada corredor portava entre el seu equipament, un xip RDIF que era llegit per les balisses que hi ha distribuïdes per tot elrecorregut. Aquestes balisses, connectades a la xarxa via 3G d’Andorra Telecom, enviaven les dades enregistrades a l’ordinador central de la cursa,sortint publicades de manera gairebé immediata al web de la Ultra Trail.Com dèiem abans, Andorra Telecom va facilitar l’accés a totes les comunicacions necessàries per garantir la seguretat de la prova. Per a aquestaedició, es van cedir 199 números de mòbil entre la organització, per tal de tenir-ho tot el més controlat possible. Tot i que el 99% del recorregut estàcobert per la xarxa Wifi, també es va donar a la direcció de la cursa d’un telèfon satèl·lit per a emergències i altres necessitats.Per últim, perquè els espectadors poguessin gaudir de la cursa i els progressos dels participants, Andorra Telecom va habilitar tres zones Wifi, una alCentre Esportiu d’Ordino, una segona a la plaça i una darrera al Centre d’Atenció Primària.La xarxa 3G d’Andorra Telecom garanteixles comunicacions de l’Andorra Ultra TrailXIPCada corredor porta un xip RFID que permetcontrolar el seu posicionament durant lacursa.BALISSESQuan un corredor passa per una balissa,aquesta llegeix el xip i envia la seva posició através de la xarxa 3G d’Andorra Telecom.XARXA 3GD’ANDORRA TELECOMLa xarxa reenvia les dades a l’ordinador central de la UltraTrail i es penja automàticament la posició de corredor al webde la competició.TELECOMUNICACIONS QUE MILLOREN LA SEGURETATLÍNIESPer garantir la seguretat, AndorraTelecom he repartit un total de199 números de telèfon mòbil.WIFIS’ha instal·lat xarxes wifi obertes a lesimmediacions del Centre Esportiu , aplaça del poble i al CAP d’OrdinoPer als trams sense cobertura 3G, lacompetició disposa d’un telèfon satèl·litd’Andorra Telecom.99% DE COBERTURALa xarxa 3G d’Andorra Telecomdóna cobertura gairebé total als 171KM que composen la Ronda delsCims i la resta de competicions.COM FUNCIONA EL SISTEMA DE POSICIONAMENTDE LA ULTRA TRAIL?NOTA: El sistema informàtic, de localització, de balisses i web han estat desenvolupats per l’equip de la Ultra Trail, en cap cas per Andorra Telecom.

×