Diari del 19 d'abril de 2013

313 views
232 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 19 d'abril de 2013

  1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DIVENDRES,19D’ABRILDEL2013/NÚM.2.292/ANY10MenúNensGaudeix del nostre parc infantil, terrassa, gronxadors i aparcament de 1h Gratuïta.AmanidaNuggetsCalamarsCroquetes1rEscalopaHamburguesa1/4 de pizzaTot amb patates fregides2nIogurt o frutaAiguaPostres Plaça de les FontetesTel: 840030La Massana3,90€Els teus trasters a AndorraPertemporadawww.guardatot.comTel. 81 74 81Carrer Bonaventura Riberaygua, 10AD500 | Andorra la VellaTel. +376 819 219campdecoto@andorra.adRoba de bebè i prematurconfeccionada a mà amb cotóorgànic i tints naturals.Peces úniques que protegeixenla pell del teu bebè.Carconfeccionada a mà amb cotóPeces úniques que protegeixenLa Plataforma de Funcionaris esdissol i els cossos uniformatsdecideixen agrupar-seANDORRA Pàgina 6La cursa del Dia de l’esportcanvia el recorregut per arribaral Prat del RoureANDORRA Pàgina 8Carlemany-Calidae es presentaoficialment i planteja projectesde dinamització per a l’eixANDORRA Pàgina 9Sant Julià impulsa mesuresencaminades a reactivar elsector de la construccióANDORRA Pàgina 11Els fallaires d’Andorra la Vellaformen una associació permantenir la tradicióCULTURA Pàgina 14El River persegueix avui aBurgos tornar per la portagran a l’elit del bàsquetESPORTS Pàgina 16 CULTURA Pàgina 15Tati MasiàEnfrontament dialècticde Madaula i OlcinaEls actors Ramon Madaula iCarlota Olcina protagonitzenun immens enfrontament di-alèctic a ‘Oleanna’, dins de la42a Temporada de teatre.Els consellers demòcrates es mostren units com unapinya i rebutgen en bloc la presa en consideració dela proposició de llei per despenalitzar l’avortament entres supòsits mínims. Els arguments són que l’aprova-ció d’una llei com aquesta podria posar en perill l’ac-tual règim polític, el coprincipat parlamentari.DA rebutja la llei de l’avortamentpels riscos per al coprincipatAVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3
  2. 2. DivenDres, 19 D’abril Del 2013d’interès2NITS AMBRESERVACarretera general · PAL · La MassanaNITS AMBRESERVA 836 063CUINA PERMANENTA PARTIR DE LES 8.30 hMenúdiari 16€tot inclòsCuina casolanaamb un toc italiàSi desitgeumés informació,ens podreutrobar al telèfon73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € * En estoc* IGI inclòsserveis informàtics per aparticulars i empreses(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)Avui, dia 19/4/2013, nova generació farà una explicaciódels apadrinaments que estan portant a terme a Burkina Faso,el treball que s’ha fet durant l’any 2012 i els projectesque es volen portar a terme l’any 2013.Si estàs interessat a tenir més informació o vols apadrinar un nenpots venir, et donarem la informació que necessites.Anima’t i regala un somriure a aquell que ho necessita!!!EL TEMPSdissabtediumenge-2/20/41/63/84/105/102/71/60/32/96/12meteo@bondia.adCap de setmana fredTorna la neuSembla que no sigui possible, però veritable-ment les temperatures avui tenen una caigudaimportant amb l’arribada de precipitacions. Elcel estarà cobert gran part del dia, amb visibilitatdolenta als cims. Les precipitacions seran febleso com a màxim moderades al nord. La cota deneu davallarà dels 2.200 metres als 1.000 durantla tarda. El vent s’anirà reforçant de componentnord a nord-oest, cosa que incrementarà la sen-sació de fred. Demà, núvols a la cara nord ambfebles nevades i vent fort, que anirà afluixant.Diumenge, tot i que les temperatures comença-ran a pujar, encara seran fresques amb un ambi-ent assolellat. Que tingueu un BONDIA.Quart creixent07.06 h20.41 h
  3. 3. 3Divendres, 19 d’abril del 2013Tal com es preveia, ahir no hi vahaver sorpresa al Consell Gene-ral. Els consellers demòcrates esvan mostrar en aquesta ocasióunits com una pinya i van re-butjar en bloc la presa en consi-deració de la proposició de lleiper despenalitzar l’avortamenten tres supòsits mínims. I els ar-guments utilitzats en contra deltext van ser també els esperats:l’aprovació d’una llei com aques-ta podria posar en perill l’actualrègim polític, el coprincipat par-lamentari. “Ara no toca aquestapartida”, va dir el president delgrup parlamentari demòcrata,Ladislau Baró.Així doncs, la proposició dellei presentada pels socialdemò-crates per despenalitzar l’avor-tament en tres supòsits no seràdebatuda a la cambra parlamen-tària. Baró va argumentar queté la “sospita raonable” que siprosperés una llei d’aquest tipusAndorra es podria veure aboca-da a un canvi de règim polític.Tot i així, va reconèixer que “noha estat una decisió fàcil per algrup” i que fins i tot compartei-xen la motivació del text, peròque finalment es van decantarper reduir el risc institucionalque se’n deriva. “No veig ara An-dorra encetant el meló d’un nouprocés constituent”, va dir Baró,que va voler assenyalar que laseva posició no era tremendista,sinó realista.El president del grup demò-crata va recordar que la Constitu-ció contempla el dret a la vida entotes les seves fases a demandadel copríncep episcopal, cosa quefa que pugui sorgir un “conflicteinsuperable” si s’hi introdueixqualsevol canvi per alterar aquestarticle. A més, va posar èmfasitambé en el fet que el PS no vavoler tractar aquest tema men-tre va estar al Govern i tampocho portaven al darrer programaelectoral, i que potser s’ha vol-gut plantejar ara la qüestió com acortina de fum en uns momentsdifícils per al grup parlamentarisocialdemòcrata.Per la seva banda, el cap deGovern, Antoni Martí, va llegirel criteri contrari de l’executiu ala proposició de llei i que fa re-ferència també a la inestabilitatinstitucional que podria provocarl’aprovació de la llei.La consellera socialdemòcra-ta Mariona González, que va serl’encarregada de defensar el text,va manifestar que les institucionsno es poden quedar enrere, sinóque han d’anar avançant en dretssocials com aquest. Per aquestaraó va convidar els parlamentarisdemòcrates a “votar al servei dela ciutadania”. La consellera delPS es va adreçar també especial-ment a les seves companyes par-lamentàries, a les quals va dir queun Consell amb paritat no serveixde res “si refusem un debat sobreel dret a decidir de les dones”. Amés, González va recordar quea hores d’ara el copríncep epis-copal no s’ha manifestat públi-cament sobre la possibilitat quesigui legal l’avortament en elssupòsits mínims.Després de la votació, el pre-sident del grup socialdemòcrata,Jaume Bartumeu, va fer una ex-plicació de vot en la qual va de-nunciar que el Govern s’ha erigiten “intèrpret suprem de la Cons-titució”, suplantant el TribunalConstitucional. Bartumeu va dirque no es pot limitar la capacitatlegislativa del Consell pel possi-ble desacord d’un copríncep.DA rebutja la llei de l’avortament pelsriscos que comporta per al coprincipatconsell generalJulià RodríguezAndorra la VellaEls socialdemòcrates van insistir en la necessitat que el país vagi avançant en drets socialstati masiàEl president del grup demòcrata, Ladislau Baró.Un pasendavant perals drets delsdiscapacitatsEl Consell va acordar ahirencomanar al Govern queiniciï els tràmits per ratificarla Convenció sobre els dretsde les persones amb disca-pacitat i el seu protocol op-cional de les Nacions Uni-des. L’acord, a proposta delgrup parlamentari socialde-mòcrata, es va prendre ambel suport dels dos grupsparlamentaris. El consellerdemòcrata Carles Enseñatva indicar que s’hauran demodificar totes les lleis queno estiguin en consonànciaamb aquest text i, en aquestsentit, el Govern disposad’un any per fer la revisió.La convenció va ser signa-da per Andorra el 2007, i laseva ratificació ha estat rei-vindicada durant molts anysper les associacions de dis-capacitats.Aprovada lallei de la funcióde l’estadísticapúblicaEl Consell va aprovar ahir laLlei de la funció de l’esta-dística pública, que perme-trà que el país tingui infor-mació estadística objectivai imparcial. També es vanaprovar les lleis de creaciódel Col·legi Oficial de Psicò-legs i del Col·legi Oficial deFisioterapeutes. Ara ja sónnou els col·legis de profes-sionals regulats per llei.El Govern ingressarà 11,5 milionsextres amb el nou impost del tabacEl Consell va aprovar ahir un increment dels impostos del tabac,cosa que suposarà que el Govern recapti 11,5 milions més d’eu-ros cada any per aquest concepte. La modificació preveu que lataxa sobre les cigarretes i el tabac espalillat s’incrementi un 10%,mentre que per al tabac de picadura s’augmentarà un 30%. Laintenció amb aquesta mesura, tramitada pel procediment d’ur-gència, és equiparar els preus amb els dels països veïns i lluitard’aquesta manera contra el contraban. El ministre de Finances iFunció Pública, Jordi Cinca, va ressaltar el fet que en menys dedos anys de legislatura ja s’han aprovat tres pujades de les ta-xes, fet que demostra el compromís d’Andorra en la lluita contrael contraban. Per la seva banda, el president del grup parlamen-tari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, es va felicitar per la po-lítica de continuïtat que està aplicant el Govern demòcrata, peròva lamentar que no hi hagi hagut “més celeritat” en la mesura.El PS opina que la modificació dela llei d’immigració és un “pedaç”El Consell General va prendre ahir en consideració, amb el su-port de demòcrates i socialdemòcrates, la proposició de llei demodificació de la Llei d’immigració. El Govern i el grup parlamen-tari demòcrata van recordar que l’objectiu del text és adaptar lallei a l’obertura econòmica i, per aquesta raó, es creen tres novesautoritzacions d’immigració: treball sense residència, treball percompte propi per a inversors amb més del 10% del capital i resi-dència per a estades en centres de salut o geriàtrics. El consellersocialdemòcrata Gerard Barcia va opinar que la llei és “un pedaçfet a corre-cuita” a la feina mal feta en matèria d’obertura econò-mica, ja que “només resol alguns problemes i en genera d’altresde flagrants”. De totes maneres, els socialdemòcrates van votara favor de la presa en consideració de la proposició de llei teninten compte la difícil conjuntura econòmica, i amb l’objectiu defer-hi aportacions positives.
  4. 4. opinió4 DivenDres, 19 D’abril Del 2013La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas KampfraatboNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M.Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià,Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.addirectoriEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004Cartes al directorEnvia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònicadirector@bondia.adRecorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència.La citroteràpia és la cura a través dels cítrics. Hi hamolts cítrics que beneficien la nostra salut, com la ta-ronja, la mandarina, l’aranja, el kiwi, etcètera. Per laqual cosa n’hauríem de consumir molts. Però el queté més poder curatiu és la llimona.La llimona és microbicida, mata els microbis. Fe-brífuga, rebaixa la febre. Purificadora, purifica lasang i neteja els ronyons d’impureses i soluciona lesinfeccions d’orina, picors i molèsties, amb l’avantatgeque a més de matar els microbis augmenta les defen-ses, perquè és rica en vitamina C. És aliment i medi-cament a la vegada.La llimona es pot fer servir de moltes maneres. Encas d’infecció d’orella, de grip, de constipat, d’amig-dalitis, etcètera, es pren el suc de llimona acabat d’es-prémer i sense endolcir cada dues hores durant tot eldia. Pot ser sol o barrejat amb aigua. Perquè sigui mésràpid i eficaç es fa un dia, dos o tres de dejuni, és a dirque no es menja res, depenent de la gravetat, i noméses pren suc de llimona alternant-lo amb gots d’aigua.El dejuni també és un gran remei natural, que fa méseficaç la cura de la llimona.Quan hi ha febre, catarro o grip, se segueix el ma-teix sistema que anteriorment. Dejuni, suc de llimo-na i gots d’aigua, afegint-hi una teràpia natural més,els embolcalls d’aigua freda. S’agafa una tovallola debany, es mulla amb aigua freda del temps, s’escorre,i la persona despullada se l’embolica a tot el tronc, idesprés s’abriga bé amb una manta de llana. Aquestembolcall fred rebaixa la febre i augmenta les defen-ses. Es pot renovar cada 15 minuts. Un cop s’ha resoltel problema, es recomana el règim cru durant unsdies, i el malalt es recupera bé i ràpidament.Quan es tinguin problemes de ronyó i d’infecciód’orina i fongs vaginals també es farà dejuni dos otres dies i es beurà molta aigua entremig. En aquestcas, en comptes de prendre el suc de llimona sols’haurà de beure barrejat amb brou de ceba. Es fabullir un litre d’aigua amb dues cebes tallades i unamica de sal durant mitja hora, i a cada got d’aquestbrou s’hi afegeix el suc d’una llimona. Per completarla cura caldrà fer un setmana de règim cru després.La llimona també és molt eficaç per a aquells quetinguin caspa o el cabell greixós. En comptes de ren-tar-se la cara i el cap amb xampú ho han de fer ambsuc de llimona. Es tracta de mullar-se la cara i el capamb aigua calenta, després es fricciona amb el suc dellimona durant cinc minuts, afegint-hi sempre llimo-na, i es finalitza amb aigua freda. Això es pot fer doso tres cops a la setmana. Per completar el tractamentnatural, es pot prendre cada dia en dejú un got debrou de ceba amb el suc d’una llimona o dues, unahora abans de l’esmorzar. Per ser més eficaç encaraes pot fer una setmana o dos de règim cru, que en elsmeus llibres explico com fer i de què al seu momentparlarem aquí.Aquests remeis naturals són senzills, eficaços i notenen resultats secundaris. Aquests remeis casolansels trobareu explicats en els meus llibres i a mesuraque aneu fent proves us ompliran de satisfacció i es-timareu cada dia més els recursos naturals.TRIbuNaCitroteràpiajoaN aMIGÓ, naturistaENQUESTA DE LA SETMANA¿S’ha de despenalitzar l’avortamentamb caràcter terapèutic?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesedIToRIaLEdicions Amigó-Recasens SL presenta el llibre:La Reforma Pro Salud, volum 1, El Cuerpo(està escrit en castellà)Autor: Joan Amigó, naturista.L’enciclopèdia té 1.050 pàgines. Hi trobareu els remeis na-turals per a 550 malalties, que es poden consultar per or-dre alfabètic. Hi trobareu 350 receptes de cuina saludable.També inclou 60 cures d’urgència naturista. Tot il·lustratamb 350 fotos a tot color. Hi trobareu cinc índexs perquèpugueu consultar ràpid una malaltia o una recepta decuina. Aquesta és una bona inversió per a vostra salut i lade la vostra família i que utilitzareu tota la vida.S’entrega personalment. PVP: 120 euros(si es vol a terminis, pel banc, 5 x 25 euros).Telèfons per a consultes o comandes: 841 978 / 363 643jamigo@reforma-pro-salud.comUn debat per al futurNo es va produir ahir cap sorpresa al Consell Ge-neral en la votació de la presa en consideració dela proposició de llei per despenalitzar l’avortamenten tres supòsits que havia presentat el grup parla-mentari socialdemòcrata. D’aquesta manera, elsconsellers del grup parlamentari demòcrata van ferpinya i van rebutjar aquesta presa en consideracióal·legant que l’aprovació d’una llei d’aquestes carac-terístiques podria posar en perill l’actual règim po-lític. El president del grup parlamentari demòcrata,però, va reconèixer que no ha estat una decisió fàcilper al grup, ja que va afegir que fins i tot compar-teixen la motivació del text. Tancat aquest episodi,continua la recollida de signatures de la plataformaSí als Nostres Drets, que servirà per veure quin és elsuport que dóna la ciutadania a aquesta proposta dedespenalitzar l’avortament en tres supòsits conside-rats terapèutics, i que en molts països del món s’hanacceptat. D’aquesta manera, i gràcies a aquesta ini-ciativa ciutadana, es podrà comprovar què és el quepensen els ciutadans sobre aquest tema i, per tant,els partits podran actuar en conseqüència de cara alfutur. amb aquesta no presa en consideració, però,es tanca una porta i el que sembla és que s’ha perdutl’oportunitat d’iniciar un debat entre les forces po-lítiques que hauria estat molt interessant, més enllàde les qüestions d’estructura d’Estat. a més, tal comva posar en relleu la consellera Mariona González, elcopríncep episcopal no s’ha pronunciat iel cert és que seria molt interessant queho fes, per deixar les coses clares sobre laseva posició.
  5. 5. publicitat 5DivenDres, 19 D’abril Del 2013Av. Meritxell, 54 · Andorra la VellaC. C. Illa Carlemany · Escaldes-Engordanyfacebook.com/libro.ideasC. C. Illa Carlemany · Escaldes-EngordanyPer aquest Sant Jordi,la millor lectura amb tu.CIGARROS HABANOS:Edicions regionalsper a Andorra.Tel.: 82 65 15www.thecigarshop.adAv. Meritxell, 73, local 2AD500 Andorra la VellaTel. 86 50 51Facebook: EL TALLER ANDORRACollarets, polseresi punts de llibre.C/ Josep Viladomat, 14Tel.: 86 61 16 - 82 60 16Carrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16AD700 Escaldes-EngordanyCarrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16Carrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16Carrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16Carrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16Carrer dels Escalls, 11 (costat hospital) · Tel. 82 79 16Truca’ns, t’assessorarem.Servei a tot Andorra.Som un equip que estàal teu costat.Av. Meritxell, 66 - Tel.: +376 86 17 20Av. Meritxell, 88 - Tel.: +376 82 85 76Certus . HectorTekday . LiskaAv. Meritxell, 66 - Tel.: +376 86 17 20Av. Meritxell, 88 - Tel.: +376 82 85 76Collarets, polseresi punts de llibre.
  6. 6. 6 Divendres, 19 d’abril del 2013La Plataforma de Funcionaris nonegociarà més de manera con-junta, segons va explicar el seuportaveu, Joan Torra. La reuniómantinguda ahir entre els funci-onaris i el ministre de Finances iFunció Pública, Jordi Cinca, pernegociar els complements dejubilació va ser el detonant dela separació. Segons va indicarTorra, l’Associació de PersonalAdscrit a l’Administració Ge-neral (Apaag) defensa uns inte-ressos diferents i van demanarque se’ls enviï la informació apart, i per això tots els sindicatshan decidit treballar cada un pelseu compte. Els sindicats delscossos uniformats es van reunirdesprés i van acordar fer unaagrupació per defensar les sevesespecificitats.La reunió entre els represen-tants dels funcionaris i el minis-tre de Finances i Funció Pública,Jordi Cinca, i el secretari d’Estatde la Funció Pública, Joan Blasi,es pot considerar una primeratrobada per iniciar les negocia-cions de les jubilacions. Ahir esva estudiar el document presen-tat pels funcionaris de maneraconsensuada i s’ha establert elcalendari de reunions per alspròxims mesos i la metodologiade treball.Al document que els funci-onaris han tramès al Governdemanen que el nou model dejubilació reconegui els drets me-ritats fins ara, i que es tinguinen compte les particularitats decada cos. A més, volen que espugui negociar el percentatged’aportació de cada treballadori que opcionalment es puguinfer aportacions extraordinàries, ique el Govern es comprometi aaportar un percentatge igual pera tothom i de com a mínim el 2%.També reclamen que es puguinegociar en el moment de la ju-bilació la manera de percebre elsdiners, que en el cas de deixar detreballar abans de la data de ju-bilació el treballador tingui dreta percebre les aportacions fetes,que en cas de defunció la famíliapugui percebre la part meritadai, per últim, que el Govern siguiel garant del pla de jubilació, en-cara que la gestió s’externalitzi.Pel que fa al calendari, el mi-nistre va proposar dues reunionssetmanals, però els funcionarisconsideren que és un calendarimassa ajustat ja que han d’infor-mar els afiliats després de cadareunió, i van demanar que siguiun procediment una mica méslent. Així, la propera reunió seràal 6 de maig. La reunió d’ahir,però, va estar marcada per unadivisió entre els representantsdels funcionaris. Segons Torra,van decidir que cada sindicatvagi per la seva banda.El punt de discòrdia va serque l’Apaag va demanar al mi-nistre que els trametés els cor-reus directament, en lloc de fer-ho a través de la Plataforma deFuncionaris. En vista d’això, elsaltres sindicats van decidir do-nar també les seves adreces par-ticulars. Segons Torra, l’actitudde l’Apaag ha portat que tots elssindicats decideixin treballar pelseu compte. En una reunió pos-terior, els sindicats dels cossosuniformats han decidit crear unaagrupació que defensi les sevescaracterístiques específiques,que és el que pensen que no voldefensar l’Apaag.Per la seva banda, però, elpresident de l’Apaag, AlbertVerdú, va indicar que el fet d’ha-ver demanat que se’ls enviïn di-rectament els correus és nomésper una qüestió de gestió. Vadir que en cap cas han volgutuna dissolució de la plataformai que, de fet, confien més en unanegociació en conjunt. A més,Verdú va dir que entenen elsdrets dels cossos especials i elsdonen suport.La Plataforma de Funcionaris es dissoli els cossos uniformats s’agruparanadministracióRedacció / AgènciesAndorra la VellaTorra explica que l’actitud de l’Apaag fa que els sindicats decideixin treballar pel seu comptetati masiàEls representants dels sindicats de l’administració després de la reunió que van mantenir ahir amb el Govern.temporadaRedaccióAndorra la VellaPassi gratis aGrandvaliraDes d’avui fins al tancament,els esquiadors amb forfet detemporada de les estacions deproximitat tindran la possibi-litat d’esquiar durant un diaa Grandvalira. Per aconseguirla invitació hauran d’omplirun formulari a http://hoteles.grandvalira.com/ca/promo-veins-2013_f_48287.htm. Els clientsde Grandvalira tindran un for-fet per a un amic.El Partit Socialdemòcrata (PS)celebra dissabte l’onzè congrésextraordinari, en el qual elegiràla nova direcció i aprovarà totauna sèrie de ponències. Una deles ponències, presentada perVíctor Iriarte, Carolina Poussieri Jaume Rifà, porta per títol Lacomunicació: eina fonamental pera una bona democràcia interna. Laproposta és que s’estableixi unsistema de consultes a la mili-tància i que es fixin els canals iles eines de comunicació internaper assegurar la interactuacióentre els diferents òrgans delpartit. A més d’aquesta ponèn-cia n’hi ha també, entre d’altres,sobre fiscalitat, inversió estran-gera, les primàries, el comerç i elturisme, la CASS, les polítiquesd’igualtat i medi ambient.Ponència per millorarla comunicació internaRedaccióAndorra la Vellacongrés del psEl Govern ha contractat duespersones amb discapacitat desdel 2005, segons la respostapublicada ahir al Butlletí delConsell General a una preguntadel grup parlamentari social-demòcrata en què es demana-va quantes places vacants i denova creació s’havien cobertamb persones amb discapa-citat des del 2005. En aquestsentit, l’executiu assenyala queles dues persones contracta-des són les úniques que hanfet valdre la seva condició dediscapacitats en els processosde selecció. La resposta delGovern destaca que no s’ha as-solit el 2% de reserva. De totamanera, deixa clar que l’admi-nistració, a través d’Agentas,té contractades sis persones.Dos discapacitatscontractats des del 2005RedaccióAndorra la Vellaadministració central
  7. 7. andorra 7Divendres, 19 d’abril del 2013Fundació PrivadaBanca Privada d’AndorraTaller Xeridell.El millor d’un regalés la il·lusió de qui el fa.Regalant les joguines i els fermalls solidaris deSant Jordi sorprendràs als teus i, alhora, estaràscol·laborant amb els usuaris del Taller OcupacionalXeridell de l’Escola Especialitzada Nostra Senyorade Meritxell.Fes la teva comandaanticipada a la nostrabotiga on-linewww.xeridell.como truca’ns als telèfons721734 / 721731.L’any 2012 es va tancar amb untotal de 33.120 autoritzacions deresidència i treball en vigor, xifraque suposa una disminució del3,1% respecte al 2011, és a dir,1.075 autoritzacions menys. Eldarrer trimestre de l’any passat,segons Estadística, els permisosde residència i treball represen-taven 32.651 autoritzacions envigor, amb una variació respecteal mateix període de l’any 2011del -3,3%.Les dades mostren que du-rant el tercer trimestre del 2012s’han acordat un total de 1.164autoritzacions inicials amb unavariació respecte al mateix perí-ode de l’any 2011 del -4,7%. Pelque fa als permisos de residèn-cia i treball, se n’han acordat 204i 270 de residència simple, ambuna variació anual del 25,9% i el-9,7%, respectivament. El nom-bre d’autoritzacions de treballtemporal per a empreses estran-geres (630) també disminueixamb un -4,7%.Així, les autoritzacions en vi-gor a 31 de desembre del 2012són 42.123, amb una variacióanual negativa del -2,8%. Pel quefa a les autoritzacions de resi-dència i treball, són 32.651 i lesde residència simple 7.678, ambuna variació anual negativa del-3,3% i el -0,2%, respectivament.Les autoritzacions per a treballfronterer i les de treball temporalper a empreses estrangeres sónde 1.638 i 100, amb una variaciónegativa del -4,7% i el -29,6%.Les dades del darrer trimestrerevelen que, per nacionalitats,els espanyols continuen sent elcol·lectiu més representat, amb742 autoritzacions (el 63,7%),lluny de les altres nacionalitatsi particularment dels francesosi dels portuguesos (el 8,8% i el5,5% respectivament). La partmés important (el 66,6%) delspermisos en vigor es concentraen el tram de 26 a 59 anys. Lesautoritzacions de residència sim-ple difereixen de la resta, pel ca-ràcter no laboral que tenen. Així,el 54,1% es troben en el tram demenys de 18 anys i el 23,7%, enel tram superior als 60 anys.El darrer trimestre va regis-trar 154 baixes, xifra que repre-senta un -24,1% respecte al 2011.El 39,6% són d’espanyols, i el29,9%, de portuguesos.3,1% menys d’autoritzacionsde residència i treball el 2012immigraciótati masiàEl servei d’Immigració.Els permisos de residència simple a finals del 2012 eren 7.678RedaccióAndorra la VellaLa contractació de personalper a les quotes de tempora-da 2012-2013 ha disminuït un6,3% respecte a la de la tem-porada anterior, cosa que estradueix en 188 treballadorsmenys. A data 8 d’abril, segonsEstadística, el consum globalde les quotes de temporadaha estat del 89,6%, amb 2.778autoritzacions acordades. Entotal s’han concedit 1.806 per-misos de treball temporal pera personal comunitari i 972 perals extracomunitaris. Així, ladinàmica de les contractacionsse situa, en comparació amb lamateixa data de l’any anterior,en un -21,5% del consum deles quotes d’extracomunitaris ien un 4,6% del consum de lesquotes per a comunitaris.Així, sense tenir en conside-ració les quotes per a agènciesde viatges i les de comerç aldetall, que es van ampliar latemporada 2011-2012 de ma-nera important en previsió del’acollida del turisme rus, laquota de la qual s’ha fet menysús és la d’extracomunitaris depersonal d’hoteleria, que haestat utilitzada al 73,8%.Les dades mostren que, engeneral, l’evolució dels de-crets de quota presenta unavariació negativa del -11,8%en comparació amb la tempo-rada anterior. Les quotes per acomunitaris experimenten unlleu descens del -0,3%, marcatsobretot pel personal de pistes,que presenta una evolució ne-gativa respecte a la temporadaanterior del -4,8%.Les autoritzacions acorda-des per a treballadors comuni-taris han anat creixent durantels últims anys, mentre queles d’extracomunitaris s’hananat reduint de manera sig-nificativa entre la temporadadel 2010-2011 i la temporada2012-2013. En aquesta últimatemporada la reducció ha estatdel -21,5%.La contractació detemporers ha baixatun 6,3% aquest anyRedaccióAndorra la Vella
  8. 8. andorra8 Divendres, 19 d’abril del 2013La cursa del Dia de l’esport per atothom arriba a la quarta edicióamb canvi en el traçat (l’arribadaserà al Prat del Roure) i amb unadificultat més gran que anys ante­riors, ja que hi ha més pujades, laqual cosa la pot fer més atractivaper als atletes, segons va explicarel secretari d’Estat d’Esports, Jor­di Cerqueda. La cita serà el dia 12de maig a partir de les onze delmatí i tindrà dos recorreguts, unde curt de dos quilòmetres i un dellarg de cinc. Hi ha premis per alssis primers classificats.Com en anys precedents, s’hanorganitzat activitats paral·leles alPrat del Roure i així hi haurà in­flables per als infants i activitatsrelacionades amb la salut. De fet,l’objectiu de la jornada és consci­enciar els participants sobre elsbeneficis de l’esport i d’una ali­mentació saludable. A més, talcom va explicar la ministra de Sa­lut, Cristina Rodríguez, els actesno s’acabaran el dia 12 sinó quetambé el 16 es farà, a la sala d’ac­tes del Comú d’Escaldes-Engor­dany, una sessió teòrica i pràcticasobre el sòl pèlvic, per prevenirles incontinències.Cerqueda va posar en relleuque assolir els 1.700 participantsde l’any passat ja seria una xifraque els satisfaria, tot i que la volenincrementar. Amés, es posarà a lavenda una samarreta a beneficidel banc d’aliments de Càritas pertres euros. Se n’han fet 1.800.Les inscripcions ja es podenfer, fins a l’1 de maig, si es vol par­ticipar amb xip a Illa Carlemany,al Casal de l’Esport o per internet:www.salut.ad, wwww.esports.ad,www.faa.ad o a www.illa.ad.La cursa compta amb Illa Car­lemany com a patrocinador, i hicol·laboren els comuns de la ca­pital i Escaldes, la Federació d’At­letisme, Ràdio i Televisió d’An­dorra, Vallnord, Grandvalira,Andorra 1 Ràdio Flaixbac, SanitatHouse i Flagom Esports.La cursa del Dia de l’esportarribarà al Prat del Rourecarrera populartati masiàLa cursa es va presentar ahir.La cita serà el dia 12 de maig i s’han previst activitats paral·lelesm. f.Andorra la VellaEls ministres d’Afers Exteriors,Gilbert Saboya, i d’Economia iTerritori, Jordi Alcobé, encap­çalaven la delegació andorranaque va participar ahir a Parísen diverses reunions de treballamb empresaris francesos. Lamissió, organitzada a iniciati­va de l’ambaixada de Françaa Andorra, tenia l’objectiu, se­gons assenyalava el Govern enun comunicat, de donar a co­nèixer Andorra als empresarisfrancesos des del punt de vistaeconòmic i empresarial i, enespecial, presentar els eixos del’obertura econòmica.Els ministres, acompanyatsde l’ambaixador de França aAndorra, Zaïr Kedadouche;l’ambaixadora d’Andorra aFrança, Maria Ubach; i d’unadelegació d’empresaris andor­rans i membres de la Cambrade Comerç, Indústria i Ser­veis (CCIS), i de la Confede­ració Empresarial Andorrana(CEA), entre altres, van mante­nir un esmorzar de treball ambmembres de l’organització pa­tronal francesa Medef (Mou­vement des Entreprises deFrance). La trobada, presididaper Alain Damais, director ge­neral adjunt de Medef, va per­metre un diàleg directe sobreles perspectives de cooperaciói les oportunitats ofertes a lesempreses franceses.A més a més, cal destacarque la mateixa delegació vaparticipar en un dinar de tre­ball a la Cambra de Comerç deParís Île-de-France, encapça­lada pel seu president, Pierre-Antoine Gailly, en què vanprendre part una setantenad’empresaris francesos.Una delegació dónaa conèixer Andorra aempresaris francesosRedaccióAndorra la Vellarelacions internacionalsEn especial, lajornada va servir perpresentar els eixos del’obertura econòmicaJavier Gómez, responsabledel Centre Andorra Sosteni­ble, va exposar ahir als pa­drins que van prendre parten la sessió de l’Aula magnaalguns aspectes per a un con­sum més sostenible. L’Aulamagna és un projecte conjuntde la Universitat d’Andorra idel Comú d’Andorra la Vella,encetat l’any 2005.Consumsostenibletati masiàaula magna
  9. 9. andorra 9Divendres, 19 d’abril del 2013DIA DE L’ESPORTPER A TOTHOM 20134a CURSAPOPULAR12 de maig a les 11 hGovern d’AndorraInscripcions fins a l’1 de maigPunt d’informació Illa CarlemanyAv. Carlemany, 70 - Escaldes-Engordany, de 8.30 a 22 hO bé a través de les pàgines web:Govern: www.esports.ad / www.salut.adFederació Andorrana d’Atletisme: www.faa.adIlla Carlemany: www.illa.adRecollida de dorsals i xipsdel 6 a l’11 de maigPunt informació de l’Illa CarlemanyPremis2.400 € en vals de compra a l’Illa Carlemany54 entrades per als Cinemes Illa CarlemanyAmblacol·laboracióde:Carlemany-Calidae, la nova as-sociació que agrupa els comer-ciants d’Escaldes-Engordany,es va donar a conèixer ahir. Jacompta amb 75 associats i po-sen en relleu que, tot i que esvan crear per un fet “puntual”com és l’oposició que es faciCarlemany per a vianants, aravolen tirar endavant projectesque serveixin per dinamitzarl’eix comercial i aconseguirque sigui “un referent”, ser uninterlocutor vàlid per al Comúi alhora ser un punt de suportper als associats.D’aquesta manera, la voca-ció de l’entitat, segons va posaren relleu la presidenta, EstherSanturé, és, a banda de poderparticipar en la decisió de comha de ser l’avinguda, actuar demanera activa en projectes dedinamització. Per això, un delsobjectius és tirar endavant unseguit d’accions comercials, i enaquest sentit ja han elaborat unpla de marxandatge i un calen-dari d’accions emmarcades enles quatre estacions i lligadesals cinc sentits. La intenció ésla de presentar aquest projectea la resta d’associacions i cor-poracions ja que creuen queaquestes propostes poden serextensives a Meritxell i també ala resta d’An­dorra.També volen posar en marxa“serveis innovadors” que ser-veixin per beneficiar els clientsi que puguin utilitzar en tots elsestabliments, com per exemple,els xecs regal. Un altre objectiués promocionar la diversitat del’oferta comercial i fer accionsque puguin potenciar el comerça les zones més deprimides.Els comerciants reclamenal Comú “un full de ruta” perdefinir tots els procedimentsdel projecte i també posen enrelleu que volen participar “demanera constructiva” en les di-ferents comissions que dugui aterme la corporació. D’aquestamanera, van explicar que sabenque s’han de fer més reunionsde comissions “però no sabemquan es reuniran ni com”. Amés, consideren que per sobred’aquestes comissions n’hi had’haver una altra que sigui laque prengui les decisions i enquè estiguin representats els ac-tors implicats, i necessàriamentels cònsols i l’associació.Qüestionada sobre quinposicionament tenen les inte-grants de l’associació, Santuréva manifestar que el que tot-hom defensa és que sigui unaavinguda dinàmica i amb unazona mixta per a vianants i ve-hicles, tot i que amb la prioritatper als vianants.L’associació té com a lemaL’eix comercial Escaldes i el logo-tip són unes bosses que presen-ten els carrers adjacents i quevol simbolitzar l’aglutinamentdels establiments.Cal destacar que el 60% delsassociats són de l’avingudaCarlemany i un 20% són esta-bliments de roba. Els impulsorsde l’entitat destaquen, també,que hi ha cinc hotels entre elsassociats.Carlemany-Calidae plantejaprojectes de dinamitzacióescaldes-engordanyagènciesL’entitat es va donar a conèixer ahir.Ja tenen 75 associats i volen que l’eix comercial sigui “un referent”m. f.Andorra la VellaReclamen al Comúd’Escaldes un fullde ruta i participaren les decisionsL’entitat vol donar suportals associats i tirarendavant serveis quebeneficiïn els clientsEl Tribunal Superior va analit-zar ahir un cas de presumpteblanqueig de diners en quèl’advocat de l’implicat va re-córrer un aute del Tribunal deCorts perquè considera que hiha una vulneració de drets fo-namentals. El fet és que el seudefensat disposa d’un compteper a la vellesa en una entitatbancària del país amb els estal-vis de 31 anys, que ascendei-xen a 140.000 euros. En el marcd’unes diligències prèvies del1999 i d’una sentència de l’Au-diència Nacional Espanyoladel 2006 (en què aquest no vaser processat), la fiscalia vareobrir el dossier en conside-rar que un dels condemnats aEspanya va obtenir favors delpropietari del compte.Per aquest motiu es van em-bargar els diners que hi haviadipositats com a mesura caute-lar. La defensa, però, va al·legarque l’aute del Tribunal de Cortsés il·legal ja que si el batlle prenmesures cautelars les ha de co-municar. Però el seu client maiva ser citat. Per aquest motiuva demanar que s’anul·li i ques’aixequi l’embargament delcompte sense prendre cap altramesura cautelar fins que no seciti l’interessat.També ahir, la defensa d’unadona de fer feines condemna-da per furtar unes joies de lapatrona va recórrer la sentèn-cia que li demana dos anys depresó condicional (dos mesosdels quals ferms) al pagamentde 154.000 euros en un terminide quatre anys. L’advocada varecordar que la processada es-tava en una situació econòmi-ca difícil i que de la venda deles peces només en va obtenir12.300 euros. La lletrada consi-dera que 154.000 euros és unaquantitat excessiva, ja que laimplicada no podrà reunir maiaquesta quantitat. Per aquestmotiu va remarcar que l’estancondemnant a presó ferma.Davant d’aquest fet, la de-fensa va sol·licitar una pena depresó condicional simple i elpagament de 12.300 euros. Enel transcurs del judici tambées va fer esment de la necessi-tat de processar la joieria on laimplicada va vendre les peces,ja que el preu que va oferir erala meitat del que s’havia d’ha-ver pagat.Finalment, un dels dos acu-sats de simular un accident alcoll d’Ordino i el robatori d’unvehicle per cobrar l’asseguran-ça va recórrer la sentència queel condemna a 30 mesos depresó condicional. La defensaen va demanar l’absolució jaque, segons va argumentar, vaser l’altre implicat qui va idearel delicte i qui se’n va benefici-ar. A més va indicar que no hiha proves suficients per incul-par el seu defensat.Demana la nul·litatperquè no s’ha citatl’interessatm. s. c.Andorra la Vellatribunal superiorLa dona que va furtarjoies de la patronademana que es rebaixil’import que ha de pagarUn dels acusats desimular un accident percobrar l’assegurança diuno tenir-hi res a veure
  10. 10. PUBLICITAT10 Divendres, 19 d’abril del 2013828 138 - 868 585 - 359 817BUFET LLIURE10.90 €BEGUDES INCLOSES12.50 €begudes
  11. 11. andorra 11Divendres, 19 d’abril del 2013El Comú de Sant Julià de Lòriadurà a terme una modificació dela normativa urbanística parro-quial i de l’ordinació tributàriaper impulsar el sector de la cons-trucció. El cònsol menor, ManelTorrentallé, va assenyalar quel’objectiu és mantenir, o si és pos-sible augmentar, els llocs de tre-ball d’un dels sectors més casti-gats per la crisi ja que “ens constaque hi ha moltes empreses queperden treballadors diàriament”.Així, quant a les mesures ur-banístiques, es reduirà la parcel·la mínima necessària per cons-truir, que passarà de 450 m2a300 m2per a les construccionsunifamiliars i de 2.000 m2a 1.000m2per a les plurifamiliars. Aixòcomportarà un abaratiment del33% del cost del terreny. Tambés’augmenta la densitat urbanís-tica fent que es puguin ubicarmés habitatges en una mateixasuperfície de terreny, donant res-posta així a la demanda actuald’habitatges més petits. El con-seller d’Urbanisme, Dot Jordi, vaassegurar que aquesta mesurano tindrà un impacte ambientalperquè a nivell exterior el volumde les construccions serà el ma-teix. En aquests dos casos s’haconservat la necessitat de dispo-sar de més superfície a més cotaaltimètrica.També s’han adoptat els can-vis en la llei del sòl, com la sim-plificació dels tràmits, i la mo-dificació d’aspectes tècnics comara donar més flexibilitat per ales cobertes planes, els acabats iles llargades de les façanes, i fa-cilitar la col·locació d’elementsd’energia renovable. A més s’ofe-rirà més temps per començar elsprojectes (passant d’un any a unany i mig) i per acabar-los (detres passarà a quatre anys i mig).Això donarà un període mésllarg per finançar-se.En relació amb les mesuresfiscals, la corporació aposta perreduir un 20% l’impost de cons-trucció, passant de 25 euros/m2edificat a 20 euros/m2. La mesuraafecta tots els tipus de construc-ció (ja sigui residencial, logísticao comercial) i totes les zones dela parròquia (no sols en sòl urbàconsolidat sinó també en sòlurbanitzable). Per altra banda,es rebaixaran les taxes d’obresmenors –que afecten obres derehabilitació– (de 183 euros pas-sen a 70), es redueixen les taxesaccessòries de les obres menors(de 200 a 80 euros) i disminuei-xen les taxes mínimes per al des-envolupament de plans parcials(els mínims de 3.000 euros es re-dueixen un 50%), afectant la taxade reparcel·lació, sectorització il’aprovació del pla parcial.A més, el Comú preveu apro-var un reglament tècnic que reco-llirà les condicions d’acabamentdels carrers i urbanitzacions.Aquestes mesures presenta-des ahir s’hauran d’aprovar enel consell de comú que tindràlloc dilluns que ve. Un cop haginrebut el vistiplau, en el cas deles mesures fiscals entraran envigor després de ser publicadesal BOPA. Les modificacions dela normativa urbanística, però,seran traslladades al Govern i espreveu que puguin ser aprova-des en uns dos mesos.La corporació desconeix l’im-pacte que poden tenir aquestesactuacions, però el cònsol menorva indicar que si serveixen perfer un xalet això ja comportaràl’ocupació de sis o set treballa-dors. L’any passat es van donarcinc permisos per a obra majori aquest 2013 se n’han aprovatdos i dos més estan pendentsde fer-ho.Sobre l’impacte que les rebai-xes d’impostos poden tenir enles arques comunals, Torrentalléva afirmar que en l’elaboració delpressupost es va ser molt realistai que tot el que s’obtingui serà su-peràvit. Per tant, aquestes modi-ficacions no tindran un impactenegatiu en els comptes.El cònsol menor també vaanunciar que les bonificacionsde l’impost de radicació han des-pertat interès entre establimentslauredians i d’altres parròquies.Fins ara ja se n’han instal·lat sisde nous.El Comú impulsa mesures encaminadesa reactivar el sector de la construcciósant julià de lòriam. s. c.sant julià de lòriaEs faran canvis en la normativa urbanística per abaratir els costos i rebaixes d’impostostati masiàLes mesures per reactivar la construcció es preveuen aprovar dilluns.Torrentallé remarcaque es vol ajudar lesempreses que perdentreballadors cada diaAssegura que la reduccióde taxes no tindrà unimpacte negatiu anivell pressupostariLa sisena edició dels horts so-cials per a la gent gran de laMassana va donar ahir el tret desortida amb el sorteig i l’entre-ga de claus de les quinze parcel·les dels horts de cal Cintet.Enguany s’havien presentatmés sol·licituds que parcel·les,un total de 22, però algunes nocomplien alguns dels requisitsfixats en el reglament o s’ha-vien presentat fora de termi-ni. Finalment han estat quinzeles demandes, per la qual cosacada sol·licitant podrà disposard’una parcel·la.De totes maneres, les per-sones que per motius formalsno han pogut accedir al pro-jecte, sí que s’hi podran sumarben aviat, ja que el quart de laMassana ha pres la decisió decedir un terreny que està situata la zona de les escoles. Durantels pròxims mesos s’adequa-rà el terreny i possiblement decara al juny ja es podran treba-llar els horts.Una altra de les novetatsd’aquest any és que la FundacióJulià Reig, impulsora del pro-jecte dels horts socials, ofereixdues formacions als padrins:una sobre primers auxilis i unaaltra sobre pautes per tenir unhort més sostenible.Les parcel·les de cal Cintetdisposen de 50 m2i estan situ-ades a l’entrada del poble deSispony. “Cuidar un hort ésfer salut, estem convençuts detots els beneficis que comportapassar unes hores a l’aire lliure,fent exercici i a més amb la sa-tisfacció de recollir els fruits”,va assegurar el cònsol major,David Baró, que va voler fer unagraïment a la família propietà-ria del terreny i també al quartde la Massana.El quart de la Massanacedeix un terrenyc. la massanaEls horts es van sortejar ahir.Redaccióla massanahorts socials circulacióTall provisionaldel carrer PratPrimer de lacapitalRedaccióAndorra la VellaLa sortida del carrer Prat Pri-mer d’Andorra la Vella resta-rà tancada avui a l’alçada del’accés al carrer de la Borda. Eltall es produirà de les cinc dela tarda a les nou del vespre.Els vehicles estacionats enaquesta via i els que procedei-xin d’aparcaments particularsamb gual hauran de sortir encontrasentit i incorporar-se alcarrer Na Maria Pla. El tanca-ment es deu a l’emplaçamentd’un camió grua.
  12. 12. 12 DivenDres, 19 D’abril Del 2013GuiadeserveisAv. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)Monedes,joies usades,trencades,rellotges, pecesd’ortodòncia...24 k, 18 k, 14 k,12 k 9 k i plataVine i comprova queNOSALTRES SOMELS QUE + PAGUEMEl Camí de Retrobament queuneix els territoris de l’Alt Ur-gell, Andorra i l’Arièja a travésd’antics senders de pastors, es-borrant les fronteres dels trespaïsos i donant pas a un espaimulticultural per compartir, viu-re, experimentar i retrobar-se, espresenta avui en el marc del Salóinternacional de turisme de Ca-talunya (SITC), que se celebra aBarcelona.La presentació, que tindrà lloca les cinc de la tarda a l’estand deTurisme de Catalunya al SITC,anirà a càrrec de l’alcalde de laSeu d’Urgell, Albert Batalla; eldirector de l’INEFC, Agustí Boi-xeda; la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Martín; l’alcal-de d’Auzat, Bernard Piquemal;la vocal de l’EMD de Bescaran,Alba Solé, i el coordinador delprojecte Fer de la frontera uncamí cap a la formació (FFCF),Feliu Funollet.El camí, de caràcter bidirecci-onal, és un recorregut lineal en-tre els municipis d’Auzat (Ariè-ja) i la Seu (Alt Urgell), les duespoblacions punts d’inici o finalde la ruta. El camí, que està dis-senyat per fer-se a peu, disposad’alguns trams que es poden feren bicicleta i a cavall.El Camí de Retrobament pre-senta un contrast pel que fa acanvis de paisatge i per la pre-sència d’un gran patrimoni cul-tural i natural al llarg de tot eltrajecte. El camí té com a objec-tius la valorització dels territorisi del patrimoni natural i culturaldins d’una lògica sostenible.Aquest camí neix del projecteFer de la frontera un camí cap ala formació (FFCF), inclòs en elPrograma operatiu França-Es-panya-Andorra (Poctefa), sub-vencionat pel fons Feder de laUnió Europea. Els promotors delcamí són els socis del projectePoctefa FFCF.Per la part catalana, hi hal’INEFC, que lidera el projecte,i l’entitat municipal descentralit-zada de Bescaran i la Seu d’Ur-gell. Per la banda andorrana hiparticipen els set comuns (Cani-llo, Encamp, Ordino, la Massa-na, Andorra la Vella, Sant Juliàde Lòria i Escaldes-Engordany).Finalment, per la part francesahi participa el municipi d’Auzat.Tot i que l’itinerari és flexibleperquè tothom el pugui realit-zar, es proposen dos itinerarisbàsics: l’itinerari esportiu i l’iti-nerari familiar. Estarà senyalit-zat amb balises verticals de fustaamb una placa amb el logotipdel camí responent al color decadascun dels dos itineraris: decolor vermell, l’esportiu; i el co-lor blau cel, el familiar.el Camí de retrobament esdóna a conèixer avui al siTCPROjEcTE cONjUNTajuntament De la seu D’urgellEl logotip del camí.La presentació tindrà lloc a l’estand de Turisme de CatalunyaRedaccióla seu D’urgellEl camí, bidireccional,és un recorregut linealentre els municipisd’Auzat i la Seu d’UrgellTúNEL dEL cAdíRedaccióla seu D’urgellampliació de larenovacióEl grup municipal del PSC-Progrés a l’Ajuntament de laSeu d’Urgell presentarà unaproposta de plenari per de-manar que s’ampliï el tempsde la bonificació a tres anysi que es redueixin els requi-sits administratius per a labonificació dels residents alpeatge del túnel del Cadí.Progrés recorda que ara elsresidents a l’Alt Urgell, laCerdanya i el Berguedà hande presentar anualment dife-rents documents.ciNEGèTicARedaccióla seu D’urgellTrobada decolles de caçaLa representació territorial deLleida de la Federació Catala-na de Caça ha organitzat per aaquest diumenge 21 d’abril la1a Trobada de colles de caçamajor i una exposició de gos-sos a la Seu. Els eixos d’aquestesdeveniment seran la gastro-nomia cinegètica i l’exposicióde gossos de caça major. Latrobada de caçadors s’iniciaràamb un esmorzar a les vuit delmatí a la zona de l’aparcamentDoctor Peiró, on es farà l’expo-sició a partir de les deu.cONcERTRedaccióla seu D’urgellabras i Freixasa sant domènecAvui tindrà lloc, a la sala SantDomènec de la Seu d’Urgell,a les deu de la nit, el concertCançons de nosaltres i el món,que oferiran Miquel Abras iCesk Freixas. Tots dos can-tants s’acompanyen única-ment de la calidesa de les se-ves veus per explicar històriessinceres i properes. D’aquestamanera recorren els seus te-mes més coneguts i repassenalgunes cançons d’altres com-positors. Les entrades valenvuit euros a taquilla.SOLidARiTATRedaccióla seu D’urgell2a sessió de‘Tots som joves’Alumnes voluntaris de 4td’ESO del Col·legi La Salle iavis de la Fundació Sant Hos-pital i de la Llar Sant Josep esretrobaran novament avui ala segona trobada del projecteTots som joves, tots som grans.Els alumnes que aniran a laLlar Sant Josep faran diversesactivitats per preparar la Dia-da esportiva de residències iels que aniran a la FundacióSant Hospital participaran enun gimcana on, per parelles,faran diverses proves.
  13. 13. publicitat 13DivenDres, 19 D’abril Del 2013Carrer de la Unió, n. 11b, AD700 Escaldes-EngordanyTelèfon: 818 608Xef: Hector OrtegaInnovació,Bon producte iSatisfaccióMenúsfets a midades de 15 €RestaurantMarquetGourmeteriePl. Coprínceps, 3AD700 EscaldesAndorraTel.: + 376 82 07 22Fax: + 376 86 06 94AMANIDA DEVENTRESCADE BONÍTOL17,00 € + IGI
  14. 14. 14 Divendres, 19 d’abril del 2013“S’encenen en aquesta diadagrans fogueres (...). Els noys fanlo que anomenen falles que en-cenen agitant-les y voltant-lesvertiginosament, prenent la for-ma de grans rodes de foc (...),en mig de la gatzara de gransy petits”, va escriure l’any 1905el comte de Carlet –un dels pri-mers viatgers a l’Andorra definals del segle XIX i principisdel segle XX–. L’article del com-te, titulat Folk-lore andorrà, es vapublicar l’any 1907 al Butlletí delCentre Excursionista de Catalunyai és la primera referència escritade les falles andorranes.La tradició es va perdre alsanys 50, però un grup de fa-llaires va mantenir el costumen l’àmbit privat. L’any 1987el Comú d’Andorra la Vella varecuperar l’activitat. Vint-i-cincanys després, els fallaires enactiu de la capital s’han consti-tuït com a associació. El primerpresident de l’entitat és XavierBurgos, i el vicepresident, JosepAnton Marquilló. L’entitat es vapresentar ahir públicament a LaLlacuna, on els fallaires es reu-neixen habitualment i on impar-teixen tallers de falles.Actualment hi ha una cin-quantena de fallaires que cadaany, per la revetlla de Sant Joan,fan rodar les falles pels carrersdel centre històric de la capital.També hi ha una vintena d’in-fants que fan rodar boles dellum, ja que fins als 16 anys noestan autoritzats a remenar elfoc. L’associació convida tothoma formar-ne part i a mantenirviva la tradició.A Andorra, tradicionalment,la falla es feia amb escorça devesc, que es punxava en untronc de boix verd. Ara les fallessón de paper de drap continguten una malla de colomer, quen’evita la dispersió dels trossosincandescents, amb un mànecflexible de cadena i un agafadorde plàstic.Els detalls els explica el llibreFoc al Faro! La festa de les fallesal Pirineu (Alpin Art), el volumque recopila i descriu com secelebren les falles als pobles delPirineu on es manté la tradició.Els autors, Xavi Farré i Sergi Ri-cart, van iniciar el 2009 un recor-regut pel Pirineu per localitzartotes les celebracions de falles.La presentació de l’associaciócoincideix amb el procés d’ela-boració del dossier de la candi-datura de les falles del Pirineuperquè la Unesco les proclamipatrimoni cultural immaterialde la humanitat. El Principatliderarà el projecte però seràuna candidatura transnacional,ja que s’hi inclouran les fallesque se celebren al Pirineu català,francès, aragonès i navarrès.Per presentar el projecte a laUnesco, però, cal que el Governfirmi la Convenció per a la sal-vaguarda del patrimoni culturalimmaterial, del 2003, rúbricaque ha assegurat que farà. Noobstant, la firma encara no s’hafet i els fallaires no saben perquè es demora tant.Per arribar a la Unesco, les fa-lles també han de ser declaradesper Andorra festa d’interès cul-tural (FIC), i ho són des del 23 dejuny del 2010.Els fallaires d’Andorra la Vella formenuna associació per mantenir la tradicióconstitució d’una nova entitat CULTURALe. j. m.Andorra la VellaEls tràmits per a la candidatura de les falles per ser patrimoni immaterial avancen lentamenttati masiàLa junta de l’acabada de constituir Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, ahir a La Llacuna.El doctor Claudio Alonso (1938)va arribar a Andorra cap a l’any1965, fugint de la dictadura fran-quista. Alonso va començar atreballar a la clínica Vilanova i jano va marxar. El metge té moltsrecords de quan es va instal·laral país i en va voler deixar cons-tància, però en lloc de fer unllibre de memòries ha escrit LaAndorra de Taxio. Recuerdos perso-nales (editorial Milenio), entre lanovel·la i la crònica periodística.L’autor insisteix que Taxiono és ell, però sí que coincideixplenament amb els pensamentspolítics i la rebel·lia que li atorgaal personatge. Taxio és un cànta-bre fill de rojos però educat pelsseus avis catòlics i pro Franco.L’envien al seminari però Taxiono combrega amb la jerarquiaeclesiàstica i la seva ostentació ise’n va, primer a Gijón i desprésa Santander. Finalment, l’any1966, com el doctor Alonso,s’exilia a Andorra.Taxio veu Andorra com “unparadís”, explica Alonso, “on nohi ha repressió i pot parlar lliu-rement”. El protagonista tambéconeix el món del contraban is’hi introdueix per guanyar-se lavida. El jove també viu intensa-ment la nit andorrana, a la salade ball de Pyrénées o a les bar-res americanes, “molt decents”.L’autor es reserva al llibre un pe-tit paper com el doctor Osnola(anagrama d’Alonso). La tramaacaba a l’inici dels 70, però “aca-ba bé”, matisa Alonso.“Un record nostàlgic de l’An­dorra que ha desaparegut.”‘La Andorra de Taxio’ o el paísdescobert pel doctor Alonsonovetats editorialse. j. m.Andorra la Vellatati masiàClaudio Alonso, en la presentació del seu llibre ahir a l’hotel Holliday Inn.
  15. 15. cultura 15Divendres, 19 d’abril del 2013A finals del segle XIX a la Casade la Vall hi havia una aula enquè impartien classes els mes-tres llogats pels comuns. A par-tir de l’any 1917, l’aula va aco-llir el sistema educatiu francès.Amb la reforma de la seu parla-mentària a mitjans del segle XX,la funció d’escola va desaparèi-xer. Una altra curiositat: els pe-tits edificis on ara es reuneixenels quarts eren, als anys 50, es-coles. I el 1917 es va edificar elque ara es coneix com les anti-gues escoles de Sant Julià.Detalls com aquests els va re-velar ahir David Mas, de l’àreade protecció de patrimoni im-moble de Patrimoni Cultural,que va participar com un delsquatre ponents en la taula ro-dona El patrimoni de l’educació aAndorra. L’acte va ser organitzatpel comitè nacional andorrà del’Icomos (Consell Internacionaldels Monuments i dels Llocs)per celebrar el Dia internacio-nal dels monuments i els llocs,establert per la Unesco l’any1983.Icomos Andorra subratllaque el Principat “conserva unimportant patrimoni en formad’immobles escolars, que con-tribueixen a il·lustrar l’evolu-ció de l’educació al nostre país,tant com la transformació delseu paisatge o l’evolució dela construcció i l’arquitectura.Formen part també del nostrepatrimoni cultural”. Per aixòa la taula rodona d’ahir s’hiva convidar, a més de Mas,l’exministra d’Educació RoserBastida, que va parlar del Marchistòric de l’educació a Andorra –coincidint amb els trenta anysde l’Escola Andorrana–; l’exmi-nistre de Cultura Pere Cantur-ri, que va presentar unes Noteshistòriques sobre l’ensenyament aAndorra i experiències personals,i l’arquitecte Xavier Orteu, queva exposar L’arquitectura com aforma silenciosa de l’ensenyament.Mentre Orteu es va centrar enels edificis contemporanis queserveixin per a l’educació, Masva parlar dels Primers edificisescolars.El primer edifici construïtamb l’ús específic de centre for-matiu va ser el Col·legi NostraSenyora de Meritxell, on ara hiha el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), un delsprimers exponents de l’arqui-tectura de granit. Els monjos deMontserrat van inaugurar l’es-cola l’any 1933.El CAEE o la Casa de la Vall,els primers espais educatiuspatrimoniTATI MASIÀEls ponents de la taula rodona, ahir a l’Escola Andorrana escaldenca.Icomos organitza un debat sobre l’evolució dels edificis escolarse. j. m.escaldes-engordanyLa Ilíada; El romanç de Tristany iIsolda; Divina Comèdia; Hamlet;Frankenstein o el Prometeu mo-dern; Moby Dick; Alícia en el paísde les meravelles; L’estrany cas delDoctor Jekill i Mister Hyde; El re-trat de Dorian Grey; Dràcula i Lametamorfosi. Són els onze gransclàssics de la literatura que l’es-criptora, realitzadora i periodis-ta Carme Puche ha escollit perincloure al volum Quins clàssics!(editorial Septimus).A Quins clàssics! l’autora pre-senta “versions breus, no re-sums, dels clàssics”, de maneraque el lector s’endinsi en la tra-ma i en l’estil literari dels autorsi tingui interès per llegir la ver-sió sencera de l’obra.“Els clàssics tenen a veureamb la nostra vida, ens fan fe-liços”, va assegurar ahir Puche,que va presentar el llibre al Cen-tre de la Cultura Catalana.L’obra està pensada per a lec-tors joves, adolescents, perquèperdin la por als grans títols itinguin ganes de més.Puche ja té ganes de prepararQuins clàssics! 2, o els que sorgei-xin, ja que li han quedat gransobres al tinter, com l’Odissea,Mirall trencat o Mrs. Dalloway.Versions breus dels clàssics dela literatura per captivar lectorsllibrese. j. m.Andorra la Vellatati masiàL’escriptora Carme Puche, al centre, ahir al Centre de la Cultura Catalana.La Companyia Txo Titellespresenta demà a La Llacuna elCuac, un ànec que viu tranquili feliç, sense sobresalts, finsque un dia es desperta i a l’ho-ra d’esmorzar s’adona que noté res per menjar.L’espectacle de titelles for-ma part de la programacióde primavera del cicle Espec-tacles infantils d’Andorra laVella, que se celebra des de fa21 anys. La companyia oferiràdues funcions: una a les cincde la tarda i l’altra a les 18.30.L’entrada per als infantsés gratuïta i la dels adults valquatre euros. Les entrades espoden comprar a la pàginaweb www.netentrades.com.La parròquia d’Encamp aco-llirà la celebració del primerCorrellengua nacional, en quès’organitzaran diverses activi-tats per difondre la llengua ila cultura catalanes. Els actestindran lloc entre el 25 i el 27d’abril, a Encamp, i els dies 10i 11 de maig al Pas de la Casa.Les activitats tindran lloc alCentre d’Autoaprenentatge deCatalà de cada localitat. De fet,el centre del Pas va ser el pri-mer que es va obrir, l’any 1998,i per això el primer Correllen-gua s’inicia a Encamp. Ambtot, el Govern està interessat aorganitzar les pròximes edici-ons en altres parròquies.Entre les activitats que s’or-ganitzaran hi haurà un con-curs de Scrabble en català, eljoc del Gran Mapa d’Andorra,escacs, contes, poesia, cinema,música amb Oriol Vilella i lalectura del manifest a favor dela llengua catalana.Dues funcions de ‘Cuac’,espectacle de titellesCelebració del primerCorrellengua nacionalsfgaRoser Suñé i Jordi Mas, ahir.RedaccióAndorra la Vellae. j. m.encampinfànciallenguaEls actors Ramon Madaula i Carlota Olcina van protagonitzarahir un immens enfrontament dialèctic a Oleanna, dins de la42a Temporada de teatre. La versió del text de Mamet, dirigitper David Selvas, va omplir l’auditori Claror.Xoc verbal a ‘Oleanna’tati masiàteatre
  16. 16. 16 Divendres, 19 d’abril del 2013Ara sí que arriba el moment dela veritat. Tot el que s’ha treba-llat i lluitat des de la pretempo-rada es decideix en aquesta úl-tima jornada de la fase regular.BC River Andorra i Ford Burgoses juguen a un partit l’ascens al’ACB, on tot equip aspira a estaralgun dia. El pavelló d’El Plantíotindrà un ambient de gala, ambafició andorrana inclosa, aixíque tots els elements es reunei-xen per a un gran partit. Emoci-ons a flor de pell, nervis i tensiósegur que no hi falten.A les 21.30 la pilota esta-rà enlaire amb un jugador decada equip saltant per guanyarla primera possessió d’un matxque es presenta trepidant, ambtota la dosi d’emoció possible.“És un privilegi jugar un partitcom aquest”, admet el tècnic delRiver, Joan Peñarroya, que ésconscient que hi haurà “màximatensió”. I és que el premi s’hoval. Però qui el vulgui, l’hauràde suar: “Segur que haurem defer un dels millors partits de latemporada, però ells tambél’hauran de fer.”Es trobaran un fort ambienten contra, però això no els des-coratja. “Tenim tota l’ambiciódel món” i, com ha anat repetintels últims dies, no hi ha altrepensament que guanyar: “Anemconvençuts que si fem el nostrepartit, si som l’equip que hem de-mostrat tot l’any, tindrem moltesopcions d’aconseguir l’èxit.” Hihaurà diversos factors decisius.“La clau és ser un mateix i afron-tar aquest partit amb tot el quecomporta amb la màxima nor-malitat possible.” Aquest és elpsicològic. A la pista s’ha de ser“tàcticament complets, amb undesgast físic terrible” i “minvarles nostres errades i que ells encomentin les màximes”. El quees veurà és el River de sempre.No és moment d’inventar res al’últim moment, “s’ha d’intentarser un mateix”, i només es varia-ran “petits detalls per adaptar elnostre joc al rival”.L’etiqueta de favorit la portael Burgos. Però aquest no és capproblema. No preocupa. “M’ésigual. No hem tingut aquest pa-per durant tota la temporada”, ien canvi, l’equip és líder en l’en-trada a l’última jornada i es jugatot un ascens directe a l’ACB.Pel que ha anat passant darre-rament, amb el tema àrbitres, itenint en compte la sanció queva rebre Peñarroya després delmatx de Logronyo, només espe-ra que “guanyi l’equip que mésencert tingui” i que “no hi hagicap factor extra que condicioni elresultat del partit”. En quarantaminuts, si no hi ha pròrroga, esdecidirà tot un ascens.El River persegueix a Burgos tornarper la porta gran a l’elit del bàsquetbàsquetjoan josep blascoAndorra la VellaDefensa el lideratge en un partit que promet emocions i amb el premi de l’ascens a l’ACBtati masiàL’equip és una pinya i aquesta és una de les claus per ser un dels candidats a campió i pujar a l’ACB.Joan Peñarroya“Anem convençuts que si fem elnostre partit, si som l’equip quehem demostrat tot l’any, tindremmoltes opcions d’aconseguir l’èxit”“Segur que haurem de ferun dels millors partits de latemporada, però ells tambél’hauran de fer”“La clau és ser un mateix iafrontar aquest partit amb totel que comporta amb lamàxima normalitat possible”“Estem convençuts de poderaconseguir-ho.” Aquest és el sen-timent de la plantilla expressatper Dani Pérez. Un grup de juga-dors que han demostrat al llargde la temporada la seva implica-ció en el projecte.Tot i ser un partit més relle-vant que la resta, “l’hem prepa-rat com una setmana més peròsent conscients que el premi ésmolt gran”, perquè la càrrega detreball ja està feta i “no hem devoler fer més del que hem fet du-rant tot l’any”. Pujar a ACB sónparaules majors i “som consci-ents que podem fer història per aaquest club”, així que el conven-ciment és total. Els dos equipsjugaran les seves cartes i el Rivernecessita “controlar el ritme delpartit” i no cometre errades, per-què els castellans “treuen moltprofit de les pèrdues del rival”.Pérez: “Som conscientsque podem fer història”j. j. b.Andorra la Vellatati masiàEls jugadors van fer ahir al matí l’últim entrenament abans de marxar a Burgos.Seguir el partitdes d’AndorraAquells aficionats que nos’hagin pogut desplaçara Burgos i vulguin seguirel partit per televisió desd’Andorra, podran fer-hoper diferents vies. Els quees quedin a casa, a travésd’Andorra Televisió i Tele-deporte. Els que prefereixinsortir de casa podran veu-re’l en pantalla gegant alscinemes Illa Carlemany i alBuda Espai Andorra.
  17. 17. esports 17Divendres, 19 d’abril del 2013“Aquest tipus de partits són moltcomplicats de jugar”, no dubta aafirmar l’entrenador de l’FC An-dorra, Carlos Sánchez. El motiués triple. Primer perquè el seuequip pot confirmar aquesta jor-nada el seu bitllet per als play-offd’ascens. En segon terme perquès’enfronta al cuer, que ja ha per-dut la categoria. I per últim per-què tothom dóna per descomptatque la victòria està assegurada.Demà els tricolors s’enfron-ten al poliesportiu d’Andorra(18.30 hores) amb l’UruguayTenerife, conjunt que fa un pa-rell de setmanes va confirmar elseu descens. Tota la temporadaha estat a la cua de la classifica-ció i només suma 9 punts, totsaconseguits com a local. Tambéés de llarg el més golejat de lacategoria i a més arriba al Princi-pat amb dues baixes importants,com són les de Corvo i Luis Jara.Primer de tot el tècnic asseguraque al rival “se l’ha de respectarmolt”, perquè “intentaran fer to-tes les coses bé”.El Playas de Castellón FS ju-garà dues hores abans a la pis-ta del Montesinos Jumilla. Elsandorrans sabran en la rodad’escalfament el que ha passaten aquest matx. Si guanyen elsmurcians, que es juguen ser cam-pions i l’ascens directe, els trico-lors saben que amb una victòriasobre els canaris seran equip deplay-off.Sánchez no vol excessos deconfiança. “Vull que el resul-tat no ens afecti”, i remarca que“hem d’estar mentalitzats comho hem fet des de principis detemporada”. Davant tindran un“rival sense cap tipus de pres-sió, és una arma de doble tall”,així que s’ha d’anar amb compte.Confia que es mantingui el nivellde les últimes setmanes: “Estemfent un final de segona voltamolt bo, traient punts en partitscomplicats.”Un motiu d’alegria per al tèc-nic és que podrà tornar a la ban-queta després d’haver complertla sanció. Des de la graderia espateix més. “És difícil ser fora ino poder parlar i donar instruc-cions als jugadors. No es por-ta gaire bé”, admet, i subratllatambé que en aquest temps “henotat suport” per part de la gentdel club, el país, però també delsrivals, que “han lloat la nostratemporada”. Carlinhos i Kel,amb molèsties físiques, no s’hanpogut entrenar amb normalitatdurant la setmana, però s’es-pera que estiguin disponibles isaltin a la pista.Sánchez exigeix concentració desdel primer minut per evitar sorpresesfutbol salaj. j. b.Kel no s’ha pogut entrenar amb la resta del grup durant la setmana.L’FC Andorra, que pot confirmar la seva entrada als play-off, rep demà el cuerj. j. b.Andorra la Vellalliga nacionalj. j. b.Andorra la VellaEs decideixel descensÚltima jornada de la LligaNacional la que se celebradiumenge. Per dalt tot estàdecidit i els partits seran FCLusitans-Pidasa FC Santa Co-loma i UE Sant Julià-UE SantaColoma. En els play-off pelsdescens es decidirà qui baixadirectament i qui promocio-na. Els enfrontaments seranUE Engordany-CE Principati FC Encamp-Burger King In-ter Club Escaldes.hoqueij. j. b.Andorra la VellaEl Cevalls buscaun nou triomfL’Andorra HC Cevalls ha estatmassa irregular aquesta tem-porada, cosa que l’ha fet allu-nyar-se de les places d’ascens.Ara està en ratxa i suma dostriomfs consecutius. Diumen-ge té l’oportunitat de guanyarper tercer cop seguit. Serà a lapista del Lleida Llista Blava,un dels conjunts de la part bai-xa. L’entrenador, Juan Sebas-tián, té tota la plantilla dispo-nible per a aquest partit.“Hem d’estarmentalitzats, com hohem fet des de principisde temporada”A Saint Jean du Falga es jugadiumenge una de les semifi-nals del Campionat de Migdia-Pirineus. Serà la que disputa elVPC, que davant tindrà l’AvironCastrais. El guanyador passaràa la final contra el vencedor delLauzerte-Leguevinois.Per al matx els andorrans tin-dran dues baixes sensibles, ques’han confirmat aquesta mateixasetmana. Una és la de Marc Abe-lló, amb un trencament al bessó,i l’altra Roger Fité, amb un ten-dó del colze afectat. “Hauremde fer algun invent al darreraperquè són jugadors clau per anosaltres”, indica el tècnic, Dí-dac Martínez. Del rival destacaque “té una davantera bastantpotent, amb un 10 que realmentdestaca, així que mirarem defrenar-lo”.Com a qualsevol enfronta-ment a partit únic, hi haurà de-talls i una sèrie de factors queel decidiran cap a una banda ol’altra. “S’arrisca el mínim i elque hem de ser és extremamentdisciplinats, perquè contra elLavelanet vam estar 30 minutsamb un jugador menys.” L’Avi-ron Castrais va concloure la faseregular en la quarta posició delseu grup i en els quarts de finales va desfer de l’EspalionnaisNord Aveyron per 8-19.El VPC es juga el bitllet a lafinal sense Abelló ni Fitérugbij. j. b.Andorra la Vellarosa maria carrill0Barry Williams es desfà d’un jugador del Lavelanet en els quarts de final.A seguir la ratxa. Aquesta és laidea amb què diumenge l’FCAndorra jugarà al camp de laUE Valls, que ocupa posici-ons de descens. Són sis partitsconsecutius sense perdre, ambcinc victòries incloses, i l’equipvol seguir el camí iniciat percontinuar distanciant-se de lazona perillosa.Els tarragonins és d’aquellsequips que es fan forts al seucamp, però que a domicili fa-llen estrepitosament. De fet,han estat capaços de vèncer elsdos primers classificats, Ascó iSantfeliuenc. Tota la tempora-da es troba en llocs de descens,així que el partit “l’afrontarancom una final”, indica el tècnic,Justo Ruiz, que espera trobar-seamb un rival que “pressionaràdes del primer moment”, i pertant “hem ser capaços d’aguan-tar la primera envestida” iestar especialment atents, per-què segur que “ens posaranproblemes en jugades a pilotaaturada”.El tècnic confia a “no tallarla ratxa que portem”, tot i quehaurà de convocar juvenils, per-què només té tretze jugadorsdel primer equip disponibles.Sebas, Oriol, Ayala i Somoza hosón per sanció i Moisés, Roca iMejías per lesió. Tot i així, noes mostra excessivament pre-ocupat. “El fet de tenir baixesl’equip ho assumeix amb moltanormalitat”, com s’ha demos-trat al llarg de la temporada.L’FC Andorra acumula 7baixes al matx a Vallsj. j. b.Andorra la VellafutbolSebas, Oriol, Ayala iSomoza són baixa persanció i Moisés, Rocai Mejías per lesió
  18. 18. CLASSIFICATS18 DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013821644 - 344828c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.adAdministració de finques. Venda i lloguerCONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUERESCALDES-ENGORDANY - ZONA HOSPITAL2 HAB., PÀRQUING, SEMINOU: 165.000 €LA MASSANAÀTIC, 120 M2, AMB TERRASSA: 158.000 €ANDORRA LA VELLADAVANT DEL LYCÉE FRANCÈS, 2 HAB. 130.000 €ENCAMPÀTIC SEMINOU, 140 M2, 3 HAB., BOX DOBLE.TRES BALCONS, SOL I VISTES: 315.000 €CANILLO - OBRA NOVA3 HAB., 98 M2, PÀRQUING DOBLE: 210.000 €LA MASSANA - CENTRE2 HABITACIONS, SEMINOU, PÀRQUING ITRASTER: 175.000 €EL TARTER1 HABITACIÓ, SEMINOU, PÀRQUING: 75.000 €VENDES - OPORTUNITATANDORRA LA VELLA• CENTRE, 1 H., SENSE MOBLES: 295 €. AMB MOBLES: 375 € I 400 €• 1 HABITACIÓ, MOBLES, PÀRQUING I TRASTER: 450 €• PISOS, 2 HABITACIONS, CENTRE, AMB MOBLES I SENSE: 450 €• TRASTERS: 30 € - CARRER ALZINARET• PUB CÈNTRIC EQUIPAT I EN NORMATIVA, SENSE TRASPÀS: 1.300 €ESCALDES-ENGORDANY• ZONA HOSPITAL, SEMINOU: 2 HAB., PÀRQUING I TRASTER: 600 €ENCAMP• 1 HAB., MOBLES, BALCÓ, ASSOLELLAT, PÀRQUING I TRASTER: 475 €• ZONA DE LES ESCOLES, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING: 325 €• MIRADOR, 2 HABITACIONS, SEMIMOBLAT: 350 €• VALIRA NOVA, 3 HABITACIONS, 2 BANYS I PÀRQUING: 500 €• LES BONS, 3-4 HABITACIONS, SENSE MOBLES: 395 €• BAR COMPLETAMENT EQUIPAT, SENSE TRASPÀS.• LES BONS, MAGATZEM DE 60 M2: 350 €LA MASSANA - CENTRE•1 HABITACIÓ, MOBLAT: 325 €CANILLO• SEMINOU, 2 HABITACIONS, MOBLES I 2 APARCAMENTS: 450 €• TARTER, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING, TERRASSA, MOBLES: 350 €LLOGUERcol∙legiadanúm. 76VENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLORVehiclesCOMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/DISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26ImmoblesDIRECTE DE PROPIETARI, ES LLOGA:PISOS REFORMATS AL C/ ESTEVE DOLSA PUJALD’ANDORRA LA VELLA- Pisos de 2 dormitoris a partir de 450 €- Pis moblat de 2 dormitoris. Preu: 595 €INFORMACIÓ: Tel. 800 600 (Sra. Imma)LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 5402 habitacions: 420 €.VENDA Casa adossada, Urb. La Plana,llar de foc, 3 habitacions, 2 banys, 1 banyauxiliar, terrassa, garatge. 500.000 €OPORTUNITATES VENAPARTAMENTDE 40 M2AL PAS DE LA CASAA 30 M DE PISTESTEL. 38 48 17 (Vanessa)Vols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88OPORTUNITATMERCEDES BENZA170 cdiDièsel, cuir, sostreobert. MAT. F7...Preu: 3.900 €Tel. 33 80 99Vicky, Jessica i Camila23 anys21 anys 23 anysAmigues moltvicioses i,sobretot, moltdiscretesA la SeudUrgellLes 24 horesTambé sortidesTel.: +34 973 989 518 / +34 639 540 0776.900 €SsangYong - Kyron - 2006T. 37244179.000 Km
  19. 19. CLASSIFICATS 19DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013LloguerVendaCONJUNT RESIDENCIAL DE PRAT DEL MIG A LA MASSANAEDIFICI EN PROMOCIÓ: ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLOGUER*!PISOS AMB TOTS ELS ELECTRODOMÈSTICS, PÀRQUING I TRASTER INCLOSOSCANILLOREF. 00634Urbanització Riba Grossa. Àtic de 40 m².Moblat. Saló menjador i cuina equipada, 1habitació, 1 bany, 1 pàrquing + 1 armariguardaesquís.Preu: 85.000 €VALL D’INCLESREF. 00670Planta baixa de 65 m² + terrassa de 20 m².saló menjador amb llar de foc i cuina equi-pada, 2 habitacions, 1 bany, 1 safareig, 1pàrquing.Preu: 95.000 €CANILLOREF. 00492OBRA NOVA, Àtic de 51 m², moblat i equi-pat, 1 habitació, 1 bany, 1 pàrquing. En-front de la cascada.Preu: 90.000 €REF. 00065. Dúplex d’obra nova de75 m², 1 habitació doble amb armariencastat més estudi de 18 m², 1 bany,cuina equipada oberta al menjador,safareig equipat. Preu: 545 €/mesREF. 00015. Pis seminou de 80 m²,2 habitacions dobles amb armarisencastats. Cuina oberta al menjador,bany, safareig.Preu: 545 €/mesREF. 00008. Pis de 50 m², 1 habita-ció doble amb armari encastat, cuinaoberta al menjador amb sortida aterrassa de 20 m², bany complet.Preu: 400 €/mesBORDES D’ENVALIRADAVANT L’ESCOLA D’ESQUÍPisos d’obra nova entre 70 i98 m2, terrassa, 2 habitaci-ons, banyera hidromassatge,cuines equipades, nevera,rentavaixelles, rentadora/as-secadora, forn, vitroceràmi-ca, campana, 1 plaça d’apar-cament i 1 traster.Preu: a partir de 115.000 €OFERTA 2013* només per a residents andorransCASA NOVA COLAT,CENTRE DE LA MASSANA,EDIFICI ACABAT DEREFORMAR ÍNTEGRAMENTCOMUNITAT REDUÏDAPisos de 150 m2, 4 habitacionsamb armaris encastats, 2 banys,cuina i safareig, menjador ambbalcó, terres de parquet, totexterior, NOU, A ESTRENAR!PREU: A PARTIR DE 730 €/mesEXCLUSIU ÀTIC DE 70 m2Cuina oberta al menjador,1 habitació amb vestidor,bany amb traster.PREU: 625 €/mesL L O G U E R SNOVA ADREÇA:Av. Riberaygua 39 4ªAndorra la Vella Fax: 86 19 80comercial@eurofinques.comM O B L A T S ( L L O G U E R S ) O P O R T U N I T A T S801 065www.eurofinques.comESCALDES-ENGORDANY1 habitació doble, nou, cuina equipa-da (Ref. 3277). 480 €2 habitacions,nou, molt cèntric, quali-tat (Ref. 3046). 790 €ENCAMP1 habitació doble, prop del Funicamp(Ref. 1918). 400 €2 habitacions dobles, impecable,terrassa, pàrquing (Ref. 2802). 450 €1 habitació, qualitat, exterior, pàr-quing (Ref. 3295). 500 €2 habitacions dobles, impecable, soli vistes, pàrquing (Ref. 1851). 650 €LA MASSANA1 hab. (ARINSAL) doble, reformat, cui-na equipada (Ref. 2132). 450 €SANT JULIÀ DE LÒRIA1 habitació, nou, 73 m2, sol i vistes(Ref. 2654). 500 €ÀTIC DÚPLEX, 2 habitacions, 2 banys,terrassa de 30 m2(Ref. 2556). 700 €CANILLO1 habitació (pleta d’Incles), equipat,pàrquing (Ref. 2999). 400 €2 habitacions, ampli menjador,nou, sol i vistes. Pàrquing i traster(Ref. 3362). 450 €ÀTIC, 2 hab. (l’Aldosa), 1 bany, terras-sa, sol, pàrquing (Ref. 2940). 500 €ÀTIC, 2 habitacions (el Tarter), 1bany, pàrquing (Ref. 3115). 550 €CANILLO - INCLES (Canaro)OPORTUNITAT- (ideal inversio per lloguer)(Rebaixat a 40.000 Euros)35 m2, Estudi, MOBLAT, 1 bany ,Ampli salo, Cuina equipada(Ref. 3284) 40.000 €ESCALDES-ENGORDANY2 habitació, 1 bany, cui-na tancada, possibilitatde pàrquing (Ref. 3308).620 €3 habitacions, cèn-tric, cuina tancada(Ref. 2151). 650 €ÀTIC, 3 hab., dobles.Nou, cèntric, cuina tan-cada, terrassa, qualitat(Ref. 3302). 850 €ANDORRA LA VELLA1 habitació doble. Cui-na equipada, exterior(Ref. 2098). 400 €2 hab., cuina indepen-dent, calefacció inclosa(Ref. 2991). 520 €3 hab. (molt cèntric),cuina independent, bonestat (Ref. 3301). 700 €4 hab., ampli menj., cui-na office, pàrquing i tras-ter (Ref. 2505). 825 €LA MASSANA1 habitació, ampli men-jador, exterior, pàrquing itraster (Ref. 2490). 425 €2 habitacions, amplimenjador, nou, pàrquingi traster. 600 €CANILLOÀTIC, 1 hab. (entre SOL-DEU i EL TARTER), nou,amb altell, pàrquing itraster (Ref. 1792). 400 €1 habitació, 1 bany, cui-na (Ref. 2904). 400 €2 habitacions, 1 bany,cuina. Pàrquing (Ref.2056). 450 €ENCAMP1 habitació, nou, pàr-quing i guardaesquís(Ref. 1852). 450 €2 habitacions, nou,pàrquing i guardaesquís(Ref. 1857). 600 €SANT JULIÀ DE LÒRIA1 habitació, amplimenjador, 1 bany, cui-na tancada, pàrquing(Ref. 3033). 450 €2 hab., ampli menjador,1 bany, pàrquing i traster(Ref. 3203). 550 €3 habitacions, amplimenjador, 2 banys, cuinatancada, pàrquing i tras-ter (Ref. 3385). 595 €ÀTIC DÚPLEX, 2 habita-cions, 2 banys, terrassade 30 m2(Ref. 3063).650 €3 hab., ampli menjador,2 banys, pàrquing i tras-ter (Ref. 3121). 650 €ORDINO2 hab., llar de foc, ter-rassa, pàrquing i traster(Ref. 2169). 600 €3 habitacions, nou, llarde foc, 2 banys, cuinatancada, pàrquing i tras-ter (Ref. 3318). 750 €PODEM LLOGAR RÀPIDAMENTEL SEU PISTENIM CARTERA DE CLIENTS INTERESSATS
  20. 20. CLASSIFICATS20 DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013www.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
  21. 21. CLASSIFICATS 21DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013Aparcament Farré Negre, planta -4AD400 - La Massana - Principat d’AndorraTel. 81 74 81 - www.guardatot.comServei privat de lloguer de traster aAndorra a partir d’1m2fins a 15m2per aempreses i particulars.Trasllada i emmagatzema totes lesteves pertinènces de manera còmoda,fàcil, segura i accessible tot l’any les 24hores del dia.Guardatot, molt més que untraster convencional!Immobiliària:tel. 835 800www.manteniment-serveis.comPLETA D’ORDINOApartament de 105 m2amb jardí, 3 hab.,2 banys, sala amb llar de foc,molt assolellat.NOU PREU: 398.000 €PLETA D’ORDINOAcollidor dúplex de 95 m2+ 8 m2deterrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llarde foc. Pàrquing.NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE)Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxata domicili. Subministrament de llenya.PLETA D’ORDINOMagnífica ocasió. Apartament de 110 m2ambterrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjadoramb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble depàrquing, amb traster.PREU: 495.000 €BUSQUESPIS? 806 260Príncep Benlloch, 8-1rAD500 Andorra la Vellaacg@acg.adDescobreix tota la nostra oferta a www.acg.adANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMAREF. 2120101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES,AL C/BONAVISTA. PREU: 350 EUROSREF. 2810102: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, AMB PÀR-QUING I TRASTER, SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROSREF. 3680101: PIS, 2 HABITACIONS, SENSE MOBLES,ZONA PLAÇA DE LES ARCADES. PREU: 500 EUROSREF. 2880201: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,ALC/ GIL TORRES. PREU: 400 EUROSREF. 4420101: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,CUINA INDEPENDENT, BALCÓ, SENSE PÀRQUING, ZONAESCALE. PREU: 470 EUROSREF. 2640101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MOBLES,GRAN MENJADOR, CUINA ÀMPLIA, ZONA DE L’ANTICHOSPITAL. PREU: 600 EUROSESCALDES-ENGORDANYREF. 2650101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, EX-TERIOR,A L’AV. FITER I ROSSELL. PREU: 350 EUROSREF. 4170101: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, TOT EX-TERIOR,A L’AV. PONT DE LA TOSCA. PREU: 400 EUROSREF. 4070102: PIS, 2 HABITACIONS AMB MOBLES, CUI-NA INDEPENDENT, MENJADOR, A LA ZONA DEL DONDENIS. PREU: 450 EUROSREF. 2320101: ÀTIC, 2 H., SENSE MOBLES,ALTELL GRAN,TOT EXTERIOR,AMB VISTES I PQ. PREU: 750 EUROSREF. 3070101: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,AMB PÀRQUING I TRASTER,TOT EXTERIOR,AMB VISTES,A L’AV. FITER I ROSSELL. PREU: 625 EUROSENCAMPREF. 3250101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMBPÀRQUING I TRASTER INCLOSOS, ZONA TURÓ DE VILA.PREU: 275 EUROSREF. 4220101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀR-QUING,AL COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 400 EUROSREF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES O SEN-SE, AMB BALCÓ I PÀRQUING. ZONA MIRADOR D’EN-CAMP. PREU: 350 EUROSREF. 3310101: PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, AMB PÀR-QUING,AL C/ MIRADOR D’ENCAMP. PREU: 350 EUROSREF. 2320301: PIS, 2 HABITACIONS,AMB MOBLES,AMBPQ., ZONA DE L’HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROSREF. 2910101: PIS, 2 HABITACIONS DOBLES SENSEMOBLES, AMB PÀRQUING I TRASTER, A LA ZONA DELPEDRAL. PREU: 400 EUROSLA MASSANAREF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR AMB PÀRQUING. ZONA DESISPONY. PREU: 600 EUROSARINSALREF.2500101: PIS,1 H.,MOBLAT,PER LA ZONA DEL CRÈ-DIT ANDORRÀ, ZONA TRANQUIL·LA. PREU: 350 EUROSREF.2090101: PIS,1 HAB.,AMB MOBLES,AMB PÀRQUING,A LA CTRA.GENERAL D’ARINSAL. PREU: 400 EUROSREF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀR-QUING, CTRA. GENERAL. PREU: 400 EUROSREF. 3490401: PIS, 2 HABITACIONS, SOLEJAT, AMB VIS-TES. PREU: 400 EUROSEL TARTERREF. 9990110: PIS, 1 HAB., MOBLAT,AMB PQ. I TRASTER,ZONATRANQUIL·LA,A PEU DE PISTES.PREU: 400 EUROSREF. 4400101: PIS, 2 HABITACIONS, SENSE MOBLES,AL TARTER, PROP CTRA. GENERAL. PREU: 350 EUROSREF. 3970002: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRQ.I TRASTER, DAVANT DE PQ. PISTES. PREU: 350 EUROSSANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 2670101: PIS, 2 H., AMB TERRASSA, SENSE MO-BLES I PQ., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 400 EUROSREF. 3980101: PIS, 3 HAB., AMB MOBLES, AMB PQ., ALA CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 500 EUROSREF. 2220002: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, AMB PQ.,CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROSENCAMP CENTREPIS CÈNTRIC EN VENDAPIS D1 HAB. DOBLE, 1 BANY COMPLET, CUI-NA MENJADOR AMB BALCÓ, SOL I VISTESideal per a inversió.Preu: 65.000 € Tel. 831 277tel.: +376 874 050info@eiximmobiliari.comA partir de 600 €/mesDespeses a part segons consumApartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalmentmoblats i equipats, amb tots els electrodomèstics.1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig.1 plaça d’aparcament i traster.lloguerEs lloguen pisos d’una habitació,moblats i equipats, a Anyós (al costatdel Centre Esportiu).Preu: des de 350 €Despeses incloses. 737 171 (Esther)alquilandorra@gmail.comANDORRA PISOS DE2 I 3 HABITACIONS SENSEMOBLES A LA ZONA DE L’OPEL.PREU: A PARTIR DE 400 EUROSTEL.: 328 806GRANOPORTUNITATENCAMPCENTREPis de 90 m²,3 habitacions,2 banys,PER REFORMARPreu: 120.000 €Tel.: 831 277PIS, 2 HABITACIONS, ENCAMP175.000 €FINANÇAMENT AL 100%Tel. 831 277Encamp, La Llenguadera, pis en venda,120 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet,llar de foc, safareig, pàrquing, traster,terrassa de 56 m2, vistes i sol tot el dia.350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)+376 839 900www.immobiliariatandem.comImmo-tandem@immo-tandem.comVENDAApartament nou, a es-trenar, de 100,00 m2,moblat i equipat, ambalta gamma de luxe,saló menjador amb llarde foc i parquet. Cui-na tancada totalmentequipada. 3 dormitoris (un en suite) i 2 banys.Safareig. Porta de seguretat i videoporter d’al-ta gamma. Té dues espaioses places d’aparca-ment i un generós traster. Zona residencial imolt tranquil·la en un fantàstic entorn envoltatde natura. Preu: 360.000 €Anyós, Oriosos. Semi-nou, magnífic àtic de4 dormitoris + altellde 20 m2, gran cuinaequipada amb elec-trodomèstics, de luxe,187 m2+ altell, 2 places dobles de pàrquing,possibilitats de fer-hi un box, vistes panoràmi-ques. Preu: 600.000 € (negociables)ANDORRA LA VELLAPis de 2 dormitoris,1 bany, cuina separada,saló menjador granamb sol, sense pàr-quing. Preu: 515 eurosESCALDES-ENGORDANY(Entrada carreterad’Engolasters)PIS, 2 DORMITORIS, cui-na separada i equipada,1 bany, terrassa i patipetit, amb pàrquing,possibilitat de mobles.Preu: 540 eurosORDINOÀtic molt maco, 115 m2amb 3 dormitoris,2 banys, saló menjadoramb llar de foc, cuinagran separada equipa-da, pàrquing per a cotxepetit. Preu: 700 eurosEdifici de recent cons-trucció, pis de 3 dormi-toris, 2 banys, armarisencastats, pàrquing itraster, sol i vistes.Preu: 660 eurosESCÀSPis de 2 dormitoris, cui-na separada, pàrquing iterrassa. Preu: 400 €LLOGUERPOBLE DE PAL Casaadossada, 3 habita-cions i 2 banys. Barriantic de la població,orientació sud, vistespanoràmiques, cavaexcavada a la roca, hivernacle de pedra i fustaal jardí, traster guardaesquís al garatge. MO-DALITATS DE NEGOCIACIÓ POSSIBLES: A. Alcomptat, descompte del 10%. B. A terminis,sense interessos. Contracte 200.000 euros i 180mensualitats. C. A terminis, 3% d’interessos.Contracte 100.000 euros i 180 mensualitats.D. A estudiar permuta amb un apartament tipusestudi. Preu: 450.000 €La Massana, cèntric.Àtic de 80 m2amb 2dormitoris, 1 bany,terrassa, cuina oberta,pàrquing i gran traster,bones vistes, amb sol, bons acabats, molt llu-minós, zona molt tranquil·la. Preu: 230.000 €Es lloga apartament a Pal,2 habitacions, 1 banys, salómenjador, cuina, traster i pàrquing.Gran balcó amb sol tot l’any.Tel.: 362 906Tel.: (+376) 738 721fercamp@andorra.adwww.fercamp.comARINSAL - LA MASSANAOFERTES LLOGUERSESCALDES. REF. 3462: Àtic de70 m2, 3 habitacions, 1 bany com-plet, 1 bany auxiliar, saló menja-dor i cuina separada, safareig.Exterior, terrassa amb sol. NO TÉASCENSOR. PREU: 600 €ENCAMP. REF. 3538: Pis semi-nou de 100 m2aproximadament,3 habitacions, 2 banys com-plets, cuina oberta moblada, salómenjador assolellat i amb vistes.PREU: 500 €ORDINO. REF. 3533: Pis seminoude 75 m2, 2 habitacions, 1 banycomplet, cuina separada mo-blada, safareig, saló menjador ibalcó. Pàrquing opcional a 60 €.PREU: 550 €LA MASSANA. REF. 3493: Pis alCENTRE de 89 m2, 3 habitacions,2 banys complets, cuina sepa-rada, saló menjador amb accésal balcó. REFORMAT. Pàrquing.PREU: 550 €ANDORRA LA VELLA. REF. 3548:Estudi al centre d’Andorra la VellaMOBLAT I EQUIPAT, 1 bany com-plet, cuina oberta i vistes. DES-PESES INCLOSES (aigua, llum icalefacció). PREU: 300 €CANILLO. REF. 3069: Pis seminoude 54 m2, 2 habitacions, 1 banycomplet, saló menjador, cuinaoberta moblada, safareig, terras-sa. Sol i vistes. Pàrquing i traster.PREU: 400 €ARINSAL. REF. 2516Pis de 2 dormitoris, 1 banycomplet, saló menjadoramb llar de foc, cuinaseparada i equipada,terrassa, plaça d’aparca-ment. Assolellat.PREU: 70.000 €VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT?TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETATINCLES. REF. 2892Estudi de 35 m2, REFORMAT,bany complet amb banyera,saló menjador ambcuina oberta.PREU: 40.000 €PARTICULAR LLOGALOCAL DE 128 M2,3a plantaEDIFICI PRÍNCEPS -ESCALDESCÈNTRIC -LLIURE D’ENVANSApropiat per a consultori,despatx, despatxd’arquitectura, federaci-ons, etc.PREU: 975 eurosmensuals. Despeses decalefacciói comunitàries incloses.Tel. 800 600 (Sra. Imma)LLOGUERLocal de 300 m2Al centre dEscaldesPrat de les Oques(al passatge Antonia Font Caminal)Excel·lent situació.Preu a convenir.Directament amb la proprietat.CONTACTI AMBLA PROPIETATTel. 361 185

×