Diari del 13 de maig de 2013

250
-1

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
250
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 13 de maig de 2013

 1. 1. WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888DILLUNS,13DEMAIGDEL2013/NÚM.2.307/ANY10Els teus trasters a AndorraPertemporadawww.guardatot.comTel. 81 74 81Sorteig d’una BTTPVP: 1.725 €SPECIALIZED CAMBER FSR ELITE 2012*costdelmissatge:1,50€ +cànonAmb la col·laboració deCaracterístiques: BTT doble suspensió / Quadre d’alumini M4 / Rodes DT SwissForquilla RockShox Recon Gold 120 mm / Amortidor RockShox Ario RLFrens de disc hidràulics Avid Elixir 3 SL / Transmissió Shimano SLX/XTEnvia un SMS al 789*amb la paraula claubike + el teu nomEl River treu tot l’arsenaldefensiu que posseeix perdesactivar el Càceres (82-59)Pàgina 16L’Extremenya s’adjudica elMemorial Canut després deguanyar els favoritsPàgina 17ESPORTSL’ABA reclama de nou laindemnització per l’escorcollde la caserna de CanilloANDORRA Pàgina 8Urgències registra un 9,3%menys d’accidents d’esquíaquesta temporadaANDORRA Pàgina 9El CEPA expressa al diputatCarlos Gonçalves la preocupacióper un possible retard del CDIANDORRA Pàgina 10Textos dels segles XIX, XX iXXI inspiren la ruta literàriaal centre de la capitalCULTURA Pàgina 15ANDORRA Pàgina 11Tati Masià2.000 participantsa la cursa popularLa quarta cursa popular IllaCarlemany del Dia de l’esportper a tothom arriba als 2.000participants i torna a batre elrècord anterior.ANDORRA Pàgines 6 i 7El cònsol menor d’Andorra la Vella, JordiMinguillón, es mostra sorprès per l’opo-sició sorgida contra el canvi de circulacióa l’avinguda Meritxell i indica que això nocomportarà grans canvis en el projected’embelliment.“El Comú assumirà l’embellimentfins on pugui i la resta es retardarà”AVUI ÉS NOTÍCIA Pàgina 3Agentas preténimplantar unprojecte per ocuparmalalts mentals
 2. 2. DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013D’INTERÈS2C/ Na Maria Pla, 2-6 cantonada c/ de la Uniócantonada c/ de la UnióMenú crêpeMenú 5th AvenueDoggy Hot DogTerrassaper afumadorsObert 7/76 € 6 € 2,90 €DDooDoDggogoogoggggggRESTAURANT TIC-TAPA FemAniversaris, comunions,comiats de solters/es,Sopars d’empresa, etc.(Tenim saló privat)Menjar per emportar-seAD700 Escaldes-Engordany (Andorra)Tel.: +376 813 969restaurantictapa@gmail.comTic Tapa Rest.UN ESPAI CADA VEGADA MÉS......MÉS AGRADABLECUINA PERMANENToberta de les 12:00 a les 2:30 horesMENÚ DIARIMENÚ CARTAMENÚ DEL XEFMENÚ DE TAPESMENÚ MARISCADA(a 50 m de Correus Espanyols,direcció Parc Central)C/ de l’Alzinaret n. 9Tel. 819 839Andorra la VellaArranjamentsde robaArranjamentsPreuseconòmicsEL TEMPSdimartsdimecres-3/91/143/165/186/195/203/162/150/123/156/22meteo@bondia.adTemps tranquilCanvis a mitjà terminiAquesta setmana, segons els mapes, comen-çarà amb unes temperatures i un estat del celforça tranquils. A poc a poc, però, la situaciómeteorològica s’anirà degradant. Serà a partirde dimecres quan començaran els canvis mésimportants, a causa de tempestes i una baixadade les temperatures. De moment avui esperemque el matí estigui encapçalat per un cel serè,amb unes temperatures que tendiran a l’alça.Durant la tarda apareixeran algunes nuvoladespoc importants en general, excepte al sector dela Cerdanya. El vent bufarà del nord-oest mo-derat en alçada. Les temperatures seran mésaltes que les d’ahir. Que tingueu un BONDIA.Lluna nova06.50 h21.21 h
 3. 3. 3DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013Agentas, l’agència de treball ambsuport de l’Escola Especialitza-da Nostra Senyora de Meritxell,compta ara com ara amb 113treballadors amb discapacitat.Entre els objectius per a aquest2013 hi ha poder materialitzar unnou projecte. Tal com expliquen,es tracta d’un “ambiciós projecterelacionat amb el reciclatge i lareutilització d’objectes i materialde segona mà”, que podria ocu-par un bon nombre de personesamb discapacitat, principalmentaquelles amb problemes de salutmental i que tinguin dificultatsper mantenir-se en un lloc detreball ordinari arran del graud’inestabilitat emocional i/o con-ductual, i que, per tant, necessitinuna supervisió més continuadaper assegurar un bon funciona-ment sociolaboral.Segons les dades que faciliten,el 60% dels 113 treballadors te-nen una discapacitat intel·lectual;un 34% més tenen una discapa-citat relacionada amb la malal-tia mental; un 4%, un trastornde tipus sensorial, encara quetambé hi ha altres limitacions irestriccions que afecten la sevaautonomia personal i la capacitatd’integrar-se al món laboral, i un3% més tenen un trastorn neuro-motor que en limita severamentla mobilitat, l’autonomia perso-nal i la capacitat d’integrar-se almón laboral. Una de les dadesque cal destacar és que només 22d’aquests treballadors tenen uncontracte directe amb l’empresa,mentre que 66 més treballen através d’un contracte de presta-ció de serveis d’Agentas, que enaquests casos actua com a patró.Catorze usuaris més del pro-grama estan duent a terme unaestada de formació regulada através d’un conveni entre Agen-tas, l’empresa i l’usuari, a l’esperade poder ser contractats en aca-bar el període d’aprenentatge.Aquestes xifres, segons ma-nifesten, posen en relleu la ten-dència de les empreses a dismi-nuir les contractacions directesi augmentar l’externalització deserveis i afegeixen que fins quedes de l’executiu no s’incentivinmesures que fomentin les contra-ctacions directes aquest fenomencontinuarà a l’alça. Tot i així, elcap del servei d’Agentas, Ser-gi Marsal, destaca que intentenadaptar-se a aquesta circums-tància i estar preparats per donarresposta a aquesta demanda, toti que aquestes integracions labo-rals no siguin tan normalitzado-res com caldria des del punt devista contractual.Del total d’usuaris d’Agen-tas, 62 estan en un emplaçamentindividual, és a dir, treballennormalment en una empresa or-dinària. Vint-i-vuit treballadorsestan en quatre enclavaments(petit grup de treballadors ambcapacitats diverses que treballenen una empresa ordinària i rebenla supervisió continuada o inter-mitent d’un professional especia-litzat o d’un empleat de la matei-xa empresa). Dotze treballadorsestan en dos equips mòbils (petitgrup d’empleats que poden rea-litzar una feina en diferents llocsde treball en un mateix dia o pertemporades). Vuit estan en llistad’espera realitzant el Pla d’orien-tació i recerca de treball (PORT), itres estan en situació de baixa dellarga durada (un per accident idos per ingrés psiquiàtric).Pel que fa al treball en encla-vament, les dades posen en relleuque hi ha uns deu treballadors al’Hospital Nostra Senyora de Me-ritxell, duent a terme diferentstasques com ara fotocòpies, aju-dants de bugaderia, distribucióde carros a plantes... A la mateixaescola Meritxell i a la residènciaAlbó hi ha onze treballadors itres usuaris més d’Agentas estanal taller Xeridell pendents d’uncanvi de programa. Quatre treba-lladors més estan a l’economat deCrèdit Andorrà.Pel que fa als equips mòbils,hi ha quatre persones fent la re-collida de piles usades i quatre alservei de distribució de cartellsi bustiada. I a l’equip de nete-ja i manteniment dels parcs delComú d’Andorra la Vella hi hantreballat a l’hivern dues personesi en la temporada d’estiu és pre-vist que n’hi treballin quatre.Malgrat la situació de crisi,que fa que s’hagin d’adaptar a lesnoves exigències del mercat, elresponsable d’Agentas fa un ba-lanç positiu de les dades del 2012,ja que 74 treballadors van podermantenir el mateix lloc de treballi de les experiències d’estadesde formació que es van iniciargairebé la meitat s’han convertiten contractes de treball estable. Itambé han aconseguit consolidari ampliar les modalitats d’equipmòbil i enclavaments. Així, s’hanmantingut els equips mòbils dedistribució de cartells i de recolli-da de piles i telèfons mòbils, aixícom els enclavaments de l’hos-pital i els de l’escola Meritxell.Es va donar continuïtat a l’equipde parcs del Comú de la capital ies va crear el nou enclavament al’economat de Crèdit Andorrà.Agentas vol implantar un projecte perocupar, sobretot, malalts mentalsAGÈNCIA DE TREBALL AMB SUPORTM. F.ANDORRA LA VELLAEl programa té ara 113 usuaris, només 22 dels quals amb contracte directe amb l’empresaBONDIAEl cap del servei d’Agentas, Sergi Marsal.Un pla d’atenció que va més enllà del suporten el lloc de treballDes d’Agentas recorden que la seva missió éspromoure i facilitar la integració al món laboraldels usuaris mitjançant la inserció en empreses iinstitucions en les diferents modalitats de treballamb suport: emplaçament individual, enclava-ment (diferents usuaris en una mateixa empresa)i equip mòbil (diferents usuaris en itinerància sotala supervisió d’un monitor). Agentas atén perso-nes amb discapacitat a partir dels 16 anys que,amb el suport adequat, poden accedir a una feinadins la comunitat i mantenir-s’hi. Les caracterís-tiques dels usuaris d’Agentas són principalmentla discapacitat intel·lectual, la malaltia mental, elsdèficits sensorials (ceguesa i sordesa) i els tras-torns neurològics i motors d’aparició en la infàn-cia (com ara paràlisi cerebral, epilèpsia o distròfiamuscular). El programa s’ocupa principalment dela relació dels usuaris amb el món laboral, però,tenint en compte que es tracta d’usuaris quepoden estar molts anys integrats a Agentas, elsresponsables també intervenen en altres aspec-tes importants del seu desenvolupament general,que poden repercutir directament en el benestarpsicològic i, lògicament, en el seu desenvolu-pament sociolaboral. Així, cada usuari té un plad’atenció individual que inclou, a més de l’àrealaboral, les altres àrees complementàries de des-envolupament personal i rehabilitació.
 4. 4. OPINIÓ4 DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013LA VEU DEL POBLE S. A. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas KampfraatBONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M.Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià,Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira,Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL.Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.adDIRECTORIEl diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BONDIA es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.DipòsitLegalAND.114-2004L’experiment conegut com “la gotade brea”, considerat el més llarg entemps del món, espera novetats en elspropers dies. Concretament s’esperal’arribada d’una nova gota, la prime-ra des de l’any 2000 i la novena en lahistòria d’aquesta investigació, queva iniciar el 1927 el professor ThomasParnell. L’estudi es basa en un embutfarcit de brea, amb el qual Parnellpretenia demostrar als seus alumnesque algunes substàncies que aparen-ten ser sòlides, com la brea, en reali-tat són fluids d’alta viscositat. Des delprincipi, l’experiment no es va dura terme sota condicions atmosfèri-ques especialment controlades, cosaque ha provocat que la viscositat delmaterial variï al llarg de l’any per lesfluctuacions de la temperatura. Defet, el 1988 es va posar aire condicio-nat a l’habitació on es troba l’experi-ment, a la Universitat de Queensland(Austràlia). D’aquesta manera, no hiha un període constant en relació ambla caiguda de les gotes. La primera esva produir el 1938 i la segona no vacaure fins al 1947. Set anys es va haverd’esperar per a la tercera (1954), de lamateixa manera que per a la quarta(1962). Les següents van ser el 1970,1979, 1988 i 2000.El científic encarregat de custodiaraquest experiment, John Mainstone,ha explicat a la BBC que ha vist “di-verses gotes en gestió”, d’aquí que lacomunitat científica estigui esperantla caiguda de la novena gota en elspropers dies. La investigació, que estroba en exhibició pública a la uni-versitat australiana, s’ha mantingutal llarg d’aquests anys perquè “quanhi ha una cosa inusual sempre es volsaber més sobre això”, segons ha ex-plicat el científic. Mainstone ha indi-cat que el més interessant pot ser “elsdos o tres segons abans que caigui lagota”. “En les últimes etapes, la gotaestà penjada d’unes quatre fibres. Enalgun moment, una es trenca, cosa quecrea una situació inestable, així queles altres es trenquen i la gota cau”,ha explicat. Per aquest esdevenimenthi ha diverses càmeres gravant i, fins itot, es retransmetrà en viu per als cu-riosos a través d’internet.Vuit gotes en 86 anys, Déu n’hi do.Hi ha qui elogia la paciència, adduintque és una de les més grans virtuts.Tomàs d’Aquino va escriure: “La pa-ciència preserva l’ésser humà del pe-rill que el seu esperit sigui enderrocatper la tristesa i perdi la seva grande-sa.” En una carta escrita al seu ger-mà Theo, Vincent van Gogh va dir-li:“Avui he llegit una vertadera frased’artista.” Es referia a una afirmacióde Gustau Doré: “Tinc la paciènciad’un bou!” Sense paciència no s’hau-ria construït la gran muralla xinesa,Miquel Àngel no hauria finalitzat lacapella Sixtina, ni Proust hauria es-crit A la recerca del temps perdut. Sensepaciència el fotògraf de National Geo-graphic no hauria capturat el momenten què el tigre de Bengala s’apropa alriu i beu. Sense paciència és molt di-fícil que uns pares criïn un fill, i queun fill cuidi els pares quan s’han fetgrans, o que es pugui aguantar ambenteresa la llarga i penosa malaltiad’un ésser estimat.La paciència, però, té un costatfosc, el qual s’associa a un immobilis-me resignat que neix en la por de noafrontar les circumstàncies. Si s’ha-gués tingut molta paciència amb lesdirectrius que fixaven l’antic règim,potser mai s’hauria produït la Revo-lució Francesa, igual que no s’hauriaproclamat la Declaració dels DretsHumans si s’hagués acceptat paci-entment fins a l’indecidible tot tipusde vexacions. En aquests casos la pa-ciència seria com una coartada per ala víctima que no pot ni vol esquinçarla xarxa amb la qual l’agressor em-bolcalla l’objecte del seu domini. Lapersistent crisi econòmica ha suposatuna cura d’humilitat per als delirisd’alguns, que volien deixar enrere laseva modèstia a selles d’una pròs-pera vanitat insostenible. D’altres,però, s’han adonat que la paciènciaatorgada a un sistema financer, quees presumia equitatiu i raonable, eraen realitat la submissió a un espolicurosament elaborat, perquè als po-bres infeliços honrats se’ls compri permenys de res.Fa un grapat d’anys, una ancianasàvia que vaig conèixer en un viatgeen tren em va dir que algunes de lesclaus que aporten una mica de llum ales grans qüestions existencials s’ama-guen en llocs insospitats, coberts peruna capa de vulgaritat i discreció. Jafa temps que quan surto a fer un voltalgun diumenge a la tarda m’adonoque molts dels espais públics urbans,com ara passejos, places o parcs, es-tan plens d’immigrants. Una lecturafeta per un estúpid classista i arro-gant sostindria que, a causa del seubaix poder adquisitiu, són els únicsespais que es poden permetre, ja queaixò no costa un duro, a diferènciad’un club privat amb piscina i pistade pàdel.Em sembla que hi ha quelcom aaprendre en aquesta circumstància.Perquè quan veig dos amics senega-lesos rient asseguts en un banc, un se-nyor musulmà assegut en una baranamirant el riu o unes senyores equa-torianes passejant tranquil·lament,m’envaeix la sensació que estan enpossessió d’un coneixement atàvicque nosaltres també tenim però queuna pressa endèmica ens ha arrabas-sat. Entre desitjos que no es satisfani promeses que tarden a complir-se,entre frustracions sense resoldre ineguits sense apaivagar, s’hi trobenpetits refugis en què la paciènciadesgrana el temps a poc a poc. En elrepòs d’un banc, la vida es componamb una cadència lenta, mentre lallum ataronjada del capvespre dansaamb la brisa que pentina les flors. Labellesa que ens envolta se’ns revelaperquè tinguem temps d’atrapar-lai fer-la nostra, i endur-nos un bri depau que encalmi l’ànima delerosa, pa-cientment, gota a gota.DES DE SHERWOODJORDI SERRET I ESTOPÀGota a gotaENQUESTA DE LA SETMANA¿Ha de mantenir el Govern espanyol l’actualnombre de centres educatius?Envia un SMS al 789 amb la tevaresposta ENQ SI o bé ENQ NOCada dimarts el resultat de l’enquesta es publicaràen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesper al bany.tres lots de productesen aquest espai i entre els participants se sortejarantres lots de productesEDITORIALFomentar l’ocupació dels discapacitatsEl programa de treball amb suport de l’Es-cola Especialitzada Nostra Senyora de Merit-xell, Agentas, compta ara com ara amb 113treballadors. Els responsables posen en re-lleu que només 22 d’aquestes persones estancontractades de manera directa per l’empre-sa, mentre que 66 treballadors més tenen uncontracte de prestació de serveis d’Agentas,que en aquests casos actua com a patró. Ma-nifesten que des del punt de vista contractualaquesta no és la millor fórmula i que men-tre el Govern no tiri endavant mesures perincentivar aquesta contractació directa deben segur que la indirecta continuarà incre-mentant-se, tenint en compte els moments decrisi que vivim. Per tant, aquesta hauria deser una fórmula que s’hauria d’avaluar desde l’executiu i mirar de quina manera es potaconseguir que les persones discapacitadespuguin tenir un contracte directe amb les em-preses que en faciliti molt més la integracióen el món laboral. I és que si bé en els tempsque corren és difícil trobar un lloc de treball,encara ho és més per a aquelles persones quetenen algun tipus de discapacitat i, per tant,cal que hi hagi mesures destinadesa fomentar encara més l’ocupaciód’aquestes persones.
 5. 5. publicitat 5Dilluns, 13 de maig del 2013
 6. 6. 6 Dilluns, 13 de maig del 2013¿Els va agafar per sorpresal’oposició d’un grup de comer-ciants als canvis de circulació deMeritxell?La veritat és que sí que ensva sorprendre perquè, com vamdir des d’un principi, i tal comhavíem portat a terme, hi haviamesos de reunions per consen-suar unes modificacions a l’avin-guda Meritxell amb les mateixesassociacions de comerciants dela parròquia i amb l’Associacióde Comerciants i Propietaris del’Avinguda Meritxell. Aquestscanvis estaven consensuats ambelles i semblava que era l’objec-tiu que volien i que consideravenque era una millora per a aquestapart de l’avinguda Meritxell. Al’hora de veritat, però, va resultarque no era així i que hi havia mol-ta reticència per diferents motiusi també hi influïa la mobilitat. Totplegat va fer que la mateixa as-sociació de Meritxell digués queveia amb bons ulls que ho parés-sim i que es replantegés tornar alsentit primitiu.¿Potser la prova va ser massaprecipitada? ¿Hauria estat mi-llor conèixer l’opinió de tots elscomerciants?El Comú busca uns interlocu-tors, que són les associacions decomerciants, que representen elsector. El que és molt difícil per alComú és tenir cinquanta-quatreinterlocutors. Per això hi ha lesassociacions de comerciants. En-tenem que el teixit associatiu, imés en aquests temes com és elcomerç, representa la majoria irepresenta els interessos generalsde tot el sector. Tot i que també ésfactible que un projecte que en unprincipi sembla idoni després noho sigui o que sembli no ser-ho.Des del Comú sempre vam dirque era un projecte de consens,treballat amb les associacions id’acord amb elles. Aleshores, sino els sembla idoni, parem, tor-nem enrere i no passa res.Abans d’haver fet marxa enrerepotser s’hauria d’haver esperata acabar la prova pilot. Potserhauria canviat alguna cosa el fetd’haver esperat als 45 dies pre-vistos en un principi.Si tothom està convençut, omajoritàriament convençut, queno funciona com abans tornem almodel que es creu que funciona,millor. Crec que no hauria vari-at gran cosa, i menys en aquestaèpoca de l’any.¿No hauria estat interessant co-nèixer l’opinió de la resta de ciu-tadans de la parròquia? No tansols els botiguers.Aquest projecte era una de-manda de l’Associació de Comer-ciants i Propietaris de l’AvingudaMeritxell, i era la dinamitzacióeconòmica d’una zona determi-nada. És evident que l’opinió delsciutadans, de tots, compta, peròen aquest cas concret estàvemparlant del tema econòmic deles parts implicades. El tema dela mobilitat ja estava solucionatperquè tot aquest projecte haviapassat per la Taula Nacional deMobilitat. És aquest òrgan qui fales anàlisis i els models per ordi-nador que demostren que això ésviable i com ha de funcionar. Lataula de mobilitat ja ens va donarel vistiplau. El model aconsellatera aquesta direcció que es va fer,perquè era la que no col·lapsavala mobilitat a tota la vall central ia més garantia la seguretat en totsels casos: la seguretat en la circu-lació dels bombers, les ambulàn-cies... Aquesta era la millor opcióen el que afecta la qüestió de lamobilitat.Tot això feia mesos que estavaa sobre de la taula. Feia mesosque s’havia presentat a la taulade mobilitat, feia mesos que elsdiaris en van parlar... Era una in-formació que tenia tothom.¿I els comerciants que despréses van mostrar contraris als can-vis no s’havien expressat finsaleshores?Aquesta pregunta l’hauria defer a les associacions, en concret ala de Meritxell, que és la que teniales reunions amb aquests comer-ciants, la que informava aquestscomerciants, i que quan es reuniaamb el Comú aportava l’interèsde tots els seus representants.¿Creu que s’ha polititzat aquesttema?No vull fer valoracions enaquest aspecte. Crec que estemen un moment dur, econòmica-ment parlant, en un moment decrisi generalitzada i possiblementtambé les informacions i els in-puts que rebem dels països veïnsfan que, en general, tots estiguemmés crispats i ens radicalitzemmés. Però d’aquí a trobar-hi unamotivació política, no vull paspensar que ningú políticamenttingui interès a carregar-se unprojecte que al final l’únic que esbusca és que sigui millor per a laparròquia, millor per als comerci-ants i millor per a tots.Aquí vull afegir que els ma-teixos Demòcrates per Andorraen el seu programa portavenque volien fer modificacions al’avinguda Meritxell. A més tení-“El Comú assumirà l’embelliment finson pugui i la resta s’haurà de retardar”jordi Minguillón, cònsol menor d’andorra la vellamireia suero comellasAndorra la Vellatati masiàEl cònsol menor i conseller de Promoció Econòmica d’Andorra la Vella, JordiMinguillón, parla sobre el projecte de remodelació dels eixos comercials. Esmostra sorprès per l’oposició sorgida contra el canvi de circulació a Meritxelli indica que això no comportarà grans canvis en el projecte d’embelliment. Unaspecte encara queda a l’aire: el finançament. Això podria fer allargar la remo-delació o explorar fórmules que no passessin per la contribució dels privats.“Si tothom estàconvençut que nofunciona, com més aviatfem marxa enrere millor”“Tots els canvis decirculació necessitenun temps d’adaptaciói tenen pros i contres”“No crec que hi hagi capinterès polític per aturarun projecte que vol elmillor per a la parròquia”
 7. 7. andorra 7Dilluns, 13 de maig del 2013Assessorament en gestió de carteresInformació de mercats financersOperacions amb valorsCanvi de divisesGestió de dipòsitsTràmits del compte correntBPA Banca TelefònicaTot el que necessita d’un bancdes del seu telèfon.Pròxim. Còmode. Segur. Amb el nou serveide banca telefònica de BPA obtindrà totl’assessorament que necessita on vulgui iquan vulgui. A més, li permetrà gestionartotes les operacions dels seus comptespersonals i d’empresa. Per tenir BPAsempre al seu abast.em el suport dels consellers delComú de DA, que estaven total-ment d’acord amb el que es feia.Per tant no crec que s’hagi volgutpolititzar.¿Amb aquesta prova pilot s’hademostrat que no és viable unúnic sentit de circulació?Tots els canvis en sentits decirculació necessiten un tempsd’adaptació, necessiten que escanviïn hàbits i, evidentment,tots tenen els seus pros i contres.Entenc que aquesta prova d’unsol sentit de circulació, amb elsinconvenients que pugui tenir,amb els matisos que s’hi vulguindonar, pot ser viable amb incon-venients, avantatges i matisos.Potser per a un tipus de negociconcret és més perjudicial i ésmés beneficiós per a uns altres.Entenc que estrictament viable, siparlem de mobilitat, amb les mo-dificacions pertinents ho pot ser.¿Com quedarà a partir d’arael projecte d’embelliment del’avinguda?El projecte seguirà tirant en-davant amb l’única diferènciaque en comptes d’un carril decirculació n’hi haurà dos i que lesvoravies d’aquest tram, en comp-tes de ser més amples, seran comestaven abans, amb dos sentits decirculació, però el projecte d’em-belliment continuarà sent el ma-teix, amb els detalls que a causad’aquest canvi siguin impossiblesde realitzar, però majoritària-ment la resta serà igual.És a dir, que la decoració que esvolia aplicar es mantindrà a lesdiferents zones de l’avinguda i ala resta d’eixos comercials.Tot això continuarà sent el ma-teix, tot i que lògicament el pro-jecte en si s’haurà de retocar perajustar-lo a la nova realitat.¿Això representarà un costafegit?Crec que no. Evidentment totté un cost, però tot això s’ha fetamb mitjans propis, amb perso-nal del Comú, i l’única cosa queha passat és que en comptes deprioritzar unes coses s’han prio-ritzat unes altres. És evident queaixò té un cost, però no el tenimni quantificat.¿Quan es començaran a desen-volupar aquestes accions d’em-belliment?Ara començarem altra vegadaa treballar el projecte per adap-tar-lo a la nova realitat. Quan to-qui el desenvoluparem.¿Això es farà de forma consen-suada amb les associacions?Es farà amb reunions amb lesassociacions, lògicament, tal coms’ha fet la resta. El mètode detreball no pot canviar. El Comúd’Andorra la Vella busca treba-llar conjuntament amb les associ-acions de comerciants de tota laparròquia, perquè entenem quetota dinamització i tot canvi ésintegral de tota la parròquia, nod’un tros sí i un tros no, no d’unbarri sí i un altre no. És amb to-tes les associacions i de mica enmica fer el que els pressupostosens permetin.¿I ja s’ha plantejat com es finan-çaran les obres?Cal veure primer el tema pres-supostari, en quins terminis s’hade fer, i llavors veurem què potfinançar el Comú. Sempre quesigui amb aportacions de privatsha de ser consensuat i que ells hivulguin participar amb les contri-bucions especials. Les associaci-ons ja ens han comunicat que elsprivats no estan en situació de fercontribucions especials perquèla situació és la que és. Per tanthaurem de gestionar els recursosque tinguem al Comú i fer uncronograma d’acord amb el quepuguem fer. El Comú assumiriafins on pogués i la resta possible-ment s’haurà de retardar si elscostos són molt elevats o s’hauràde parlar a veure com es fa.Des de la Cambra de Comerç esva indicar que no només es trac-ta de tancar carrers, sinó que ca-len accions de dinamització. ¿Ésaquí on s’ha fallat?Nosaltres estem col·laborantamb les associacions per impul-sar accions de dinamització. Nosé si la Cambra no ho sap, però almateix centre històric, que és ones fan més dinamitzacions, es fanaccions constantment. Nosaltrestenim el costum de treballar ambels implicats. Qualsevol dinamit-zació és un acord, un consensi un treball conjunt amb elbarri concret.tati masià
 8. 8. ANDORRA8 dilluns, 13 de maig del 2013L’Associació de Bombers d’An­dorra (ABA) i set agents del coshan interposat un nou escrit ala Batllia en què demanen ques’executi la sentència que els vadonar la raó en el cas de l’escor­coll de la caserna de Canillo. Al’escrit, presentat a finals delpassat mes de març, el lletratde l’associació manifesta que“la tardança des del dia en quèes van presentar les conclusionsi avui és anormal i no és conse­qüència de cap element procedi­mental que ho justifiqui, motiupel qual s’està vulnerant el dretconstitucional del meu mandanta un judici de durada raonable”.Aquesta és la segona vegadaen què es demana l’aplicació dela sentència i, per tant, que esprocedeixi a la indemnitzaciópels danys i perjudicis soferts aquè tenen dret tant l’associaciócom els membres del cos que esvan veure perjudicats per l’es­corcoll, que va tenir lloc l’agostdel 2008.El Tribunal Constitucional(TC) va donar la raó als bom­bers i va reconèixer que haviende ser indemnitzats per vulne­ració del dret a la intimitat i alsecret de les comunicacions. L’alt tribunal no reconeixia,però, cap suma en concret peral cas, tot i que l’ABA va estimarque els correspon al voltant d’unmínim de 1.000 euros per a ca­dascun de la desena de bombersafectats de la caserna i 60.000 eu­ros més per a l’associació, segonsels càlculs que van fer en aquellmoment. “Va ser primer l’ante­rior Govern el que ja no ens vavoler indemnitzar i l’únic queva fer va ser obrir un expediental director adjunt del cos”, vaexplicar el president de l’ABA,Joan Torra, que va criticar la len­titud de la justícia en aquest cas.Torra va indicar que el més se­gur és que, si no hi ha una actu­ació de la Batllia, el següent passerà la presentació d’un recursdavant del TC per no haver-sefet efectiva la sentència d’aquestmateix tribunal, dictada aprincipis del mes de setembredel 2009.Tal com es pot llegir a l’escritentrat ara a tràmit per l’advocata la secció administrativa de laBatllia, l’associació anuncia lavoluntat d’acudir al TribunalConstitucional en defensa delsseus drets “en el cas que en untermini raonable no recaiguisentència en el marc de la pre­sent causa”.L’ABA reclama de nou la indemnitzacióper l’escorcoll de la caserna de CanillobombersTATI MASIÀLa caserna de bombers de Canillo.L’associació anuncia que el següent pas serà un recurs al Tribunal ConstitucionalJULIÀ RODRÍGUEZAndorra la Vellacol·lectiusMés actes percloure la Diadade la llevadorai la infermeraRedaccióAndorra la VellaEl Col·legi d’Infermeres i Lle­vadores posa avui punt finalals actes que han dut a termeper celebrar la diada inter­nacional de la professió. Almatí, de deu a dotze, a la Uni­versitat d’Andorra (UdA),tindran lloc un seguit de ta­llers pràctics sobre massatgeinfantil, gimnàstica postpart ireeducació del perineu, a càr­rec de llevadores i estudiantsd’infermeria de l’UdA. Ja a latarda, a partir de les set tin­drà lloc una taula rodona queservirà per reflexionar sobreel paper de la llevadora i l’in­fermer des del part i en lesprimeres setmanes de vida.Les ponents seran NoemíMorell, llevadora de l’hospi­tal; Elena Rosselló, infermerade pediatria del centre hospi­talari; Angie Jover, infermerade maternitat, i la directoraadjunta d’Atenció Primària,Montse Ojeda.La Fira Primavera va tancarles portes ahir al migdia, des­prés de dos dies de festa andalu­sa. Han passat per l’envelat delparc Central d’Andorra la Vellaentre 1.200 i 1.300 persones, se­gons els càlculs de l’associaciócultural Al-Andalus, xifra querepresenta un 30% més que enl’edició anterior.El president de l’entitat or­ganitzadora, Luis Rando, vaexpressar la satisfacció per l’èxitde la fira i va comentar que jahan començat a treballar en lapropera edició.La voluntat era superar lesdades de participació de l’anypassat i acostar-se a les de lesedicions celebrades a Sant Ju­lià de Lòria. Segons Rando,les nits de divendres i dissabtela vela “es va omplir”, mentreque diumenge va ser “una micamés fluix”.La Fira Primavera tanca ambun 30% més de participacióesdevenimentsagènciesAndorra la Vella
 9. 9. ANDORRA 9DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013Venda anticipada a l’Oficina Nacional de Turisme i al Centre cultural i de congressos laurediàDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaDimecres 15 de maig de 2013 · 21.00hCentre cultural i de congressos laurediaEntrades: 15 EEntrades: 15 ESUCCESSOSUn jove motoristade 27 anys resultaferit lleu a SantJulià de LòriaREDACCIÓSANT JULIÀ DE LÒRIAUn jove motorista de 27 anysva resultar ferit dissabte alvespre a Sant Julià de Lòria,segons va informar ahir la po-licia. Els fets van tenir lloc deuminuts després de les vuit delvespre al quilòmetre 9,5 de lacarretera general 1, quan, percauses que es desconeixen, hiva haver una col·lisió entre unturisme Alfa Romeo i una mo-tocicleta Suzuki GS400, totsdos amb matrícula del Princi-pat. Com a conseqüència de latopada va resultar ferit de ca-ràcter lleu el motorista, un joveandorrà de 27 anys.El servei d’Urgències de l’Hospi-tal Nostra Senyora de Meritxellha registrat durant la temporadad’hivern 2012-2013 un total de907 accidents d’esquí, un 9,3%menys que la temporada anteri-or, tot i que les estacions haginrebut més esquiadors, segons vaexplicar el cap del servei, JosepGómez, que va atribuir aques-ta davallada a la bona qualitatde la neu.De fet, Gómez va assegurarque ha estat una temporadabona pel que fa a accidents, jaque, a més de la disminució, elsque hi ha hagut han estat menysgreus. Així, s’han reduït les frac-tures a favor de les luxacions icontusions, i el nombre de paci-ents que han hagut de ser ingres-sats ha passat del 25 al 16,7%. Un57% dels accidentats van ser ho-mes i 90%, adults, mentre que laproporció en el total de pacientsd’Urgències es va situar en un70% d’adults i un 30% d’infants.Per nacionalitats, tot i que elsespanyols continuen sent els ac-cidentats més nombrosos, aug-menten molt els russos i aquestatemporada també s’ha notat unincrement dels francesos. Ambtot, aquest hivern hi ha hagutmés accidentats del país que enaltres temporades, passant del16 al 24%, i això s’explica pelfet que si bé l’any passat el diaamb més accidents era el dissab-te, enguany ha passat a ser-hoel dijous.D’altra banda, el responsa-ble d’Urgències va explicar ques’ha reduït el servei de transporten ambulància, sobretot d’am-bulància no medicalitzada, i eltransport en helicòpter ha bai-xat a la meitat, de 64 a 32. Aixòs’explica perquè han disminu-ït els accidents greus i perquèl’helicòpter del Govern va estarinoperatiu durant tot el mesde febrer per superar la revisióperiòdica.Del total de 32 serveis aeris,23 van ser serveis de transportextern, 3 serveis amb l’helicòpterpediàtric del Servei EmergènciesMèdiques (SEM) de Catalunya(enfront dels 12 de la temporadaanterior) i 6, serveis interns en-tre els rescats fets pels bombers iels transports sanitaris del SUM,que contrasten amb els 21 que esvan dur a terme la temporada2011-2012. A més, no s’ha hagutde fer cap servei utilitzant l’he-licòpter del SAMU de Tolosa.Urgències registra un 9,3%menys d’accidents d’esquíBALANÇ DE L’HIVERNTATI MASIÀS’ha registrat un 9,3% menys d’accidents d’esquí a Urgències.Gómez atribueix aquesta davallada a la bona qualitat de la neuAGÈNCIESANDORRA LA VELLA
 10. 10. ANDORRA10 DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013GUIADESERVEISAv. Bonaventura Riberaygua, 6 Andorra la Vella (a 50 m d’antics bombers)Monedes,joies usades,trencades,rellotges, pecesd’ortodòncia...24 k, 18 k, 14 k,12 k 9 k i plataVine i comprova queNOSALTRES SOMELS QUE + PAGUEMAv. Príncep Benlloch, 28, locals Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel.: 820 416 · e-mail: decobigorda@andorra.adAPROFITEU LES OPORTUNITATS DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNYOFERTES I NOMBROSOS RETALLS· Tapisseria· Cortinatges· Estores· Roba per a la llar· Subministramentstèxtils per al’hosteleriaTAXICOL·LECTIUREGULARSERVEI DIARI A BARCELONAI RODALIA* (feiners)SORTIDA 6 DEL MATÍ*TORNADA A HORA CONVINGUDATel. 32 77 91Fax: 83 25 21taxidomenec@andorra.adTAXIDOMÈNECATENCIÓ, NOU SERVEI!A partir del 13/05/2013SORTIDAA LES 11 DEL MATÍTornada a hora convinguda a partir de les 17 hores(El servei de les 6 del matí continua igual)Tracte especial a pacientsamb tractaments mèdics diaris*CompravendaCanviDipòsits i subhastesObjectes de segona màPROPERAOBERTURA ZONA OPORTUNATEL. 676 419La presidenta del Club d’Em-presaris Portuguesos d’Andorra(CEPA), Patrícia Bragança, vademanar ahir al diputat de lescomunitats portugueses i as-sumptes europeus, Carlos Gon-çalves (PSD), que els tranquil-litzés en relació amb el conveniper evitar la doble imposició. Elsempresaris lusitans temen quel’absència d’un ambaixador an-dorrà amb seu a Portugal potendarrerir la negociació. SegonsBragança, els empresaris por-tuguesos tenen “inquietud perobrir mercat”, i l’acord ajudariaa aquesta obertura.Gonçalves va recollir la preo-cupació i, després d’exposar quePortugal ha de comptar amb elsciutadans que resideixen a l’es-tranger per sortir de la crisi i “re-cuperar la sobirania financera”,perduda en ser rescatats per lacomunitat internacional, va as-segurar que “mai les relacionshavien estat tan bones”. Així, vaassegurar que el CDI “va avan-çant a poc a poc” i que en qües-tions de política internacional, imés concretament en l’àmbit tri-butari, no hi ha diferència entreels partits. Per tant, malgrat quepuguin canviar els governs, lapolítica exterior no variarà. Enaquest punt, el cònsol honoraride Portugal a Andorra, José Ma-nuel da Silva, va explicar que jas’ha realitzat una primera reu-nió i s’està “treballant perquè espugui fer en el termini de tempsmés breu possible”. Així, va con-firmar el calendari exposat pelministre de Finances, Jordi Cin-ca, que va preveure que es po-gués tancar abans de finals d’any.A banda, el CEPA també vatraslladar al diputat la preocupa-ció pel conveni per a la seguretatsocial. Bragança va comentar queels empresaris consideren ques’hauria de modernitzar l’acordentre la CASS i el sistema deseguretat social portuguès perdotar-lo d’agilitat i assegurar lespensions de jubilació dels portu-guesos residents a Andorra.Així mateix, algun empresariha demanat per la possibilitatd’establir un ajut per al retorn del’emigrant, com fa Espanya ambels seus nacionals. Da Silva vaafirmar que hi ha “un problemaimportant”, perquè ja ha dava-llat considerablement la comuni-tat portuguesa –i dubta que arri-bin a 11.000, quan el juny passatja només n’hi havia uns 11.700– i“de cara a l’estiu tindrem moltesbaixes”. Segons el diputat, en elmoment actual és una demandaque ni seria escoltada.Els empresaris volen tenir unconseller proper, i així ho han fetarribar a Gonçalves. Aquest haexplicat, però, que s’està treba-llant en una nova llei del Consellde les Comunitats Portugueses.El CEPA expressa preocupacióper un possible retard del CDIRELACIONS BILATERALSAGÈNCIESEls empresaris portuguesos es van reunir ahir amb Gonçalves.Aprofiten la visita del diputat Carlos Gonçalves per exposar-li el neguitAGÈNCIESANDORRA LA VELLA.Els hotelers han constatataquesta setmana i cap de set-mana passats un augment dela presència de turistes fran-cesos. Segons va explicar elportaveu de la Unió Hotelera(UHA), Òscar Julian, els asso-ciats van comentar que aquestcap de setmana tenien més re-serves de francesos que un al-tre cap de setmana.Dimecres passat era la Fêtede la Victoire, amb la qual elsfrancesos commemoren la ca-pitulació de l’Alemanya nazi,que marca el final de la Sego-na Guerra Mundial. L’endemàtornava a ser festiu a França,ja que 39 dies després de laPasqua se celebra el dijous del’Ascensió. Així, molts fran-cesos van aprofitar per ferfesta també divendres i hantingut un cap de setmana depont llarg.Això s’ha fet notar als ho-tels del Principat. Encara quela UHA no disposa de dades,sí que ha constatat un aug-ment de les reserves fetes perfrancesos. Julian va explicarque els associats amb qui ha-via parlat havien posat en re-lleu l’augment de la presènciade francesos. Aquests hotelerses troben, sobretot, a la Massa-na, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i, algun, a Canillo.Així doncs, la presència méselevada de francesos no s’hafet notar només al Pas de laCasa, com era més habitual.La presència més alta defrancesos també va tenir peti-tes conseqüències en la mobi-litat. Durant els dies del pontfrancès es van registrar cues,que van arribar als quatre qui-lòmetres per sortir del país perla frontera del Pas de la Casa.En general, Julian va co-mentar que “les dades d’ocu-pació d’aquest mes de maig nosón altes, i estem parlant quecada cap de setmana hi ha pre-visions del 50% o el 55% d’ocu-pació”. El portaveu dels hote-lers va exposar, a més, que lesreserves es fan “molt tard”.Els hotelers constatenun augment delsturistes francesosTATI MASIÀÒscar Julian.AGÈNCIESANDORRA LA VELLABALANÇ DE LA DARRERA SETMANA
 11. 11. andorra 11Dilluns, 13 de maig del 2013Els corredors que participavenen la quarta edició de la cursapopular Illa Carlemany del Diade l’esport per a tothom van tor-nar ahir a omplir els carrers dela capital i Escaldes-Engordany.En aquesta ocasió van ser 2.000les persones que es van calçarles vambes (300 més que l’anypassat) per demostrar la impor-tància de fer esport per a un estilde vida saludable. A més a més,i com en edicions anteriors, lacursa va tenir també una finali-tat solidària, ja que la venda deles samarretes anava destinadaal banc d’aliments de Càritas.El secretari d’Estat d’Esports,Jordi Cerqueda, va destacar quela cursa pugui fer-se pels carrersd’Escaldes-Engordany i Andor-ra la Vella i va afegir que “la res-posta de la gent demostra queha arribat bé el missatge quevolíem transmetre”, que és quel’esport és un factor importantper a la salut de les persones.En la cursa de dos quilòme-tres, els guanyadors van ser Na-huel Carabaña, Adrià Colell, Ni-colàs Breil, Adrián Gómez, PolSuárez i Jaume Pueyo en nois, iMaria Sablo, Andrea Fernandes,Andrea Sinfreu, Laura Quella,Alba Raad i Paloma Messinaen femení. Pel que fa a la cur-sa llarga, de cinc quilòmetres,els guanyadors van ser MarcosSanza, Toni Bernadó, ManuelFernández, Abdeslam Louah,Alan Manchado i Pep Sansa, iper part de les dones, les sis pri-meres classificades van ser SaraGarcía, Yolanda Castillejo, SílviaFelipo, Maria Betriu, Maria Far-gues i Maria Mirallas. Els mésgrans es van repartir premis quevan dels 125 als 300 euros i elspetits, entrades per al cinemad’Illa Carlemany.2.000 participants a la cursapopular del Dia de l’esportquarta ediciótati masiàLa resposta dels participants va tornar a ser molt elevada.Cerqueda: “La resposta demostra que ha arribat bé el missatge”Redacció / agènciesAndorra la VellaLa tretzena edició de la Festade la multiculturalitat del Pasde la Casa va omplir dissabte alvespre de gom a gom el Com-plex Esportiu del Pas amb unamostra gastronòmica de les co-munitats que conviuen al poblei diverses actuacions musicals.Enguany, a les comunitatsportuguesa, hindú, francesa,espanyola i les associacions deveïns del Pas de la Casa i ProAgermanament s’hi va afegir elmenjar de la comunitat argenti-na, que va despertar força inte-rès entre els visitants.La presidenta de l’associa-ció organitzadora de la festa,Pro Agermanament d’Encamp,Lourdes Rich, va explicar que laimportància d’aquesta celebra-ció està en el fet que “d’aques-ta manera hi ha una mica mésde comunicació entre tots i femmés poble”. Rich va destacartambé la presència per primeravegada de la comunitat argen-tina a la fira i va assenyalar quel’any que ve probablement sen’hi afegeixin més.Però en aquesta festa no no-més hi ha menjar, i es van poderveure diverses actuacions, comara la dels Joves del Pas de laCasa amb el seu Gangman styleo la dels infants de l’AgrupacióSardanista d’Encamp, a més dediverses actuacions de l’Escolade Ball dels Pirineus i de l’as-sociació Ball en Línia Principatd’An­dorra.Les comunitats es van afegirtambé a les actuacions, que vantenir lloc des de l’obertura deportes, cap a dos quarts de noudel vespre i fins a la cloenda,que va anar a càrrec del grupandorrà Hound Dogs.Gran afluència a la quartaFesta de la multiculturalitatpas de la casaagènciespas de la casaagènciesImatge que oferia el Complex Esportiu del Pas de la Casa.
 12. 12. 12 Dilluns, 13 de maig del 2013Un projecte transfronterer si-tua el paisatge com a nucli dedesenvolupament social i eco-nòmic de la Cerdanya. El co-ordinador de l’Observatori delPaisatge, Pere Sala, ha explicatque la iniciativa, participadaper diferents administracions abanda i banda dels Pirineus, volestablir unes bases de futur quefacin augmentar el sentimentde pertinença dels ciutadans ala vall cerdana i que es consi-deri el paisatge com a motor dedesenvolupament local i com abase per a l’atracció turística.Les administracions que hiparticipen són el Consell Co-marcal de la Cerdanya, la Co-munitat de Comuns Pirineus-Cerdanya, l’Agrupació Europeade Cooperació Territorial Piri-neus-Cerdanya (AECT), el ParcNatural Regional del PirineuCatalà i l’Observatori del Pai-satge de Catalunya.Les entitats, amb el suport del’Ajuntament de Llívia i el de-partament de Presidència de laGeneralitat de Catalunya i ambel finançament del projecte Eu-rocat, han editat un documentque destaca els valors del pai-satge de la Cerdanya a banda ibanda de la frontera i esbossa elpla de treball a seguir.Sala ha explicat que, des-prés de l’elaboració del docu-ment base, els propers passosa seguir es concreten en trespropostes. En primer lloc es de-finirà un glossari per posar encomú “la manera d’explicar id’entendre els elements del pai-satge”, per intentar trobar “unllenguatge comú o equivalent al’hora d’explicar-nos”. En segonlloc, es definirà clarament quinés el perímetre d’actuació delprojecte. Sala ha explicat que,per exemple, en el cas català,“el perímetre no és equivalenta tota la Cerdanya entesa coma comarca”.L’última de les propostesés elaborar una cartografia co-muna. Per Sala es tracta d’unaqüestió “fonamental”, perquèa banda i banda dels Pirineusexisteixen mapes que expliquende manera diferent els valors,les dinàmiques i les oportuni-tats en l’àmbit del paisatge queté aquest territori. L’objectiu,doncs, és posar-los en comú ique serveixin de base per treba-llar de manera conjunta.El projecte vol esdevenir uninstrument de coneixement dela zona, però també d’acció, desensibilització i de compromís.Sala ha explicat que és per aixòque, a partir d’aquí, la iniciati-va permetrà establir recomana-cions i propostes concretes demillora i promoció del paisatgedirigides als ajuntaments i a lesentitats de la comarca, partintde la base que és un factor clauper al seu desenvolupament iper enfortir la consciència depertànyer a un lloc i a un paisat-ge comú, perquè, ha dit, “el pai-satge no entén de fronteres”.Un projecte situa el paisatge com l’eixper al desenvolupament de la Cerdanyamedi ambientagènciesUna imatge aèria de la vall cerdana.En la iniciativa hi prenen part administracions de banda i banda dels PirineusagènciesllíviaEn el marc de la iniciativa or-ganitzada per la regidoria dela Gent Gran de l’Ajuntamentde la Seu d’Urgell i el Pla Edu-catiu d’Entorn, alguns padrinsde la capital alturgellenca hanfet una visita guiada pel centrehistòric de la ciutat a una vin-tena d’alumnes de l’escola deCastellciutat.La ruta es va iniciar des delparc del Cadí, on els alumnesvan rebre les explicacions sobrel’entorn natural més pròxim dela ciutat, van continuar amb lapart del darrere de la catedralde Santa Maria d’Urgell, pas-sant per davant de la capellade Santa Eulàlia, que està ubi-cada a l’edifici consistorial, lacatedral i el claustre, així comels edificis de Sant Domènec iel Seminari. També van fer unrecorregut per conèixer els edi-ficis més emblemàtics del carrerdels Canonges.Nova visita guiada alcentre històric de la SeuRedaccióla seu d’urgellgent granajuntament de la seu d’urgellUn moment de la visita guiada als alumnes de Castellciutat.mans unidesRedaccióla seu d’urgellVenda solidàriade plantesEl passeig Joan Brudieu dela Seu d’Urgell es va omplirdurant la jornada d’ahir detestos i flors en la tradicionalvenda solidària que any rereany organitza Mans Unidesper recaptar diners per des-tinar a la campanya contrala fam que té endegada l’or-ganització. En la iniciativa,que va arrencar a dos quartsde deu del matí, hi col·laboral’Ajuntament de la capitalalturgellenca.successosDetinguts dosveïns de Trempper vendredroguesagènciestrempEls mossos d’esquadra vandetenir dimecres dos veïnsde Tremp que es dedicavena la venda de substàncies es-tupefaents, segons va infor-mar la policia catalana, queva començar la investigacióal març en tenir coneixementque una parella venia cocaïnai marihuana des del seu do-micili, situat a la rambla Doc-tor Pearson de Tremp.Dimecres els mossos vaninterceptar prop de Vilamit-jana el vehicle dels sospitososquan tornaven de Barcelona,on haurien anat a adquirirdrogues. Durant l’escorcolldel vehicle i dels dos ocu-pants es va trobar una bossaamb 45 grams de cocaïna,motiu pel qual van quedardetinguts. El jutge va decre-tar divendres l’ingrés a presó.Els investigadors van feruna entrada i perquisició aldomicili dels detinguts. Du-rant l’escorcoll es van trobar37 grams de cocaïna més,70 grams de marihuana pre-parats en bossetes i diversosestris relacionats amb el tràficde drogues.
 13. 13. publicitat 13Dilluns, 13 de maig del 2013Totes les cobertures, límits i garanties, estan detallades en el condicionat generalMai unaAssegurança de la Llart’havia donat tant!OFICINA CENTRAL: C/ Pau Casals, 10, planta 2. AD500 Andorra la Vella - Tel: (+376) 876 555 · Fax: (+376) 860 759 · www.assegurempreses.comOFICINA PYRÉNÉES: Av. Meritxell, 11, planta 3 · planta 3 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 804 850 · Fax (+376) 860 759 · atencioclient@assegur.comAtracaments al carrer i robatoris dins de la teva llarTv i vídeo de substitucióResponsabilitat civil familiar contra tercersTambé pensem en el teu gosNo ens fan por les riuades!Catàstrofes naturals: allaus, esllavissades, terratrèmols,...Et reposem el trencament de la vitroceràmicaEl teu pis com a nouReparació estètica completaAssistència 24 hServei durgències de la llar permanentwww.assegur.com
 14. 14. PUBLICITAT14 DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013Ctra. Os de Civís · AD600 · Aixovall · Principat d’AndorraTel.: +376 816 256 / 359 817Tast iaperitiugratisTast iaperitiugratisObert a la nit dijous divendres i dissabteESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSESPECIALANIVERSARISI GRUPSPREU: 12,50€(IGI INCLÒS)TOT INCLÒSBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEBUFET LLIURECADA DIAPREU: 11,50€(IGI INCLÒS)BEGUDES INCLOSESOBERT A LA NITDIJOUS, DIVENDRESI DISSABTEA 50 m dretadireccióAixovall
 15. 15. 15Dilluns, 13 de maig del 2013Uns 200 dansaires hancelebrat aquest cap desetmana el cinquantè ani-versari de l’Esbart Lau-rèdia. En l’acte s’ha con-vidat tots els esbarts delpaís (Sant Romà, Valls delNord, Esbart Dansaire iSanta Anna) i el Ballet Fol-klòric Sarrià de Barcelona.L’acte ha reunit uns 400espectadors.200 dansairespels 50 anysesbart laurèdiaesbart laurèdiaL’Orfeó Andorrà compleix50 anys i ho ha celebratorganitzant el 32è Aplecde corals de la zona nord,Terres de Lleida i Andorra.Dos-cents cantaires d’onzecorals –la majoria del Prin-cipat– van cantar ahir pelscarrers d’An­dorra la Vellai a la tarda van oferir unconcert gratuït amb un re-pertori conjunt.Aplec ambonze coralstati masiàorfeó andorràA partir del segle XIX han estatmolts els viatgers il·lustres quehan visitat les valls i n’han dei-xat constància escrita. La Biblio-teca Nacional Casa Bauró orga-nitza dues noves rutes literàriespel centre històric d’Andorra laVella (dissabtes 1 i 8 de juny)per recórrer els punts més em-blemàtics i llegir fragments delsescrits deixats pels viatgers.Segons la Biblioteca Nacional,“el centre històric d’Andorra laVella va ser un dels llocs mésvisitats per viatgers, periodistes,cronistes i literats, que ens handeixat com a testimoni del seupas uns relats excel·lents”. Enla ruta es llegiran fragments derelats als mateixos escenaris quevan inspirar els autors. Les lec-tures seran breus, però signifi-catives, tant de llibres de viatgescom de novel·les i poesia.L’itinerari literari, a peu, co-mença per la placeta Sant Este-ve, continua per l’hostal Calo-nes, Quatre Camins, la plaça dela Constitució, Casa de la Vall, laplaça Príncep Benlloch i l’avin-guda Meritxell, i finalitza a laCreu Grossa.Per preparar la ruta s’inclo-uen textos de tres autors del se-gle XIX: el nord-americà BayardTaylor, el francès Gaston Vuillieri el britànic Frederic Harold De-verell. Taylor (1825-1878) va vi-sitar Andorra l’any 1867 i en vadeixar constància en el llibre LaRepública dels Pirineus. Taylor vadescobrir “una Andorra quasiautàrquica”. Vuillier (1847-1915)va visitar les valls en dues oca-sions i ho va explicar en el vo-lum Dos viatges a Andorra (1887i 1895). Deverell (1843-1918) vaser el pioner de la fotografia an-dorrana i el 1890 va realitzar elMapa de les Valls d’Andorra.El segle XX és el més prolí-fic de literatura sobre Andorra.L’itinerari inclou dos textos deprincipis del segle XX: del ca-talà Salvador Armet i Ricart idel suec Birger Mörner. Armet(1860-1929), comte de Carlet i delCastellar, va publicar Monografiade les Valls d’Andorra (1905). Eldiplomàtic Mörner (1867-1930)va descobrir Andorra a principisdels anys 20 i va deixar escrit Dela meva vida errant: en la repúblicadels contrabandistes.També s’hi inclouen dos tex-tos dels anys 30: del portuguèsJosé M. Ferreira de Castro i del’espanyol Wenceslao Fernán-dez Flórez. El viatger Ferreirade Castro (1898-1974) va visitarAndorra el 1929 i la va retratara Petits mons i velles civilitzacions.Fernández Flórez (1885-1964)l’any 1932 va incloure Andor-ra en els seus llibres de viatgesLa conquista del horizonte.El trajecte del centre històrictambé compta amb tres autorsde la segona meitat del segle XX:els catalans Lluís Capdevila, Jo-sep Maria Ballarín i Miquel Mar-tí i Pol. Capdevila (1895-1980),autor de la sarsuela Cançó d’amori de guerra, exiliat a Andorra el1973, va escriure Llibre d’Andor-ra: història, paisatge (1958). Mos-sèn Ballarín (1920) ha escrit lanovel·la Ai Francesc, si aneu a lesvalls d’Andorra (1982). La relaciódel poeta Martí i Pol (1929-2003)amb Andorra era molt estreta iel 1983 va escriure Andorra, pos-tals i altres poemes.Un autor del segle XXI s’afe-geix a la ruta, Joan Peruga(1954), autor, entre altres obres,de La república invisible (2004) iEl museu de l’elefant (2013).Textos dels segles XIX, XX i XXI inspirenla ruta literària al centre de la capitalrecorregut pel nucli histÒrictati masiàLa plaça de la Constitució, amb l’escultura i Casa de la Vall darrere.En el trajecte a peu es llegeixen fragments de Deverell, Capdevila, Martí i Pol i Perugae. j. m.Andorra la VellalecturacatalàLa sisena edicióde Nascuts perllegir ha atret315 famíliesBon balanç departicipació delCorrellenguanacional al PasRedacciósant julià de lòriaRedaccióencampLa sisena edició de Nascutsper llegir, el programa perpromoure la lectura entre elsnens de 0 a 3 anys, s’ha closamb una festa al Centre Cul-tural i de Congressos Laure-dià en què han assistit unestrenta famílies. Durant elcurs, en tot el país 315 famí-lies han participat en les acti-vitats de Nascuts per llegir.El Pas de la Casa ha acollitaquest cap de setmana lesúltimes activitats del Corre-llengua nacional amb un bonbalanç de participació. S’hiha celebrat una competicióde Scrabble, el joc El GranMapa d’Andorra, un taller deràdio, una sessió de cinemai un concert d’Oriol Vilella iFano Pallarès.
 16. 16. 16 Dilluns, 13 de maig del 2013Victòria sense pal·liatius d’unBC River Andorra que té posadala directa cap a la final dels play-off. El Cáceres Patrimonio de laHumanidad es va veure incapaçde superar la defensa rival i amés en el tir de llarga distànciano estava encertat, així que eldesenllaç final estava més queclar. El River va poder fer el queli agrada, córrer, i és a només untriomf de colar-se a la final.Com si es tractés d’un partitals Estats Units, o seguint unainiciativa que es realitza en al-guna pista del territori espa-nyol, just abans de començar esva cantar l’himne nacional. Elgran Carlemany, a capella, el vacantar Céline Montel des de lapista. Sense seguiment per partdel públic. Un cop la pilota vacomençar a rodar, Hampl vaser l’encarregat de fer les duesprimeres cistelles locals, i el vaseguir Safford amb la mateixaquantitat després de sis puntsseguits dels extremenys.El matx es mantenia igualat iuna antiesportiva de López so-bre Blanch, evitant la seva en-trada a cistella, permetia sumarquatre punts. Aquests últims dePérez, sota el tauler. El base ca-talà, en recepcionar a terra, es vanotar una punxada a l’abductori no va poder continuar. Demàse li realitzaran proves i es po-drà observar l’abast de la lesió.La seva baixa va provocar ques’haguessin de trobar solucionssobre la marxa al llarg de l’en-frontament. Una esmaixada dePeña tancava el quart (23-16).Als dos equips els va costartornar-se a posar en marxa. Entres minuts només es va veureuna cistella de Flis i un triple deMorentín, l’únic del Càceres entota la primera part. I això quevan llançar deu vegades des dela distància. Les pèrdues es re-petien per totes dues bandes iels tirs que es realitzaven erenpèssims. Un triple de Guardia,un tap de Safford sobre Nguemai dos punts de Blanch permetienescapar-se de 12 (32-20), però elsvisitants van tenir més encert enels últims minuts, intensificanttambé la defensa, cosa que va feranar al descans 34-28.En la represa el River va seruna piconadora. La intensitatdefensiva provocava contínu-es anticipacions dels jugadorsdel River, que podien sortir alcontraatac. Ni un temps mortde Carlos Frade, que s’ho veiavenir, va servir per frenar elsandorrans. Van endossar unparcial de 18-2 per anar-se’n+22 (54-32). Blanch estava enpla estel·lar, fent córrer el seuequip i anotant onze punts. ElCàceres estava grogui. Però noes volia donar per vençut, i aixíaconseguia un parcial de 2-11,que Sánchez amb una safataaconseguia tallar. Finalitzava elquart amb un còmode avantatgede +14 (58-44).La defensa va tornar a serfonamental per tallar qualsevolintent de reacció visitant. Els ex-tremenys no sabien què fer enatac estàtic. Sumaven erradesi més errades en les passades,que aprofitaven els jugadors delRiver. Blanch continuava ambel seu espectacle particular. Enel rebot ofensiu s’estava fi, cosaque permetia tenir més opci-ons de tir. Un parcial d’11-0 vaacabar amb el partit. La victòriaestava més que decidida. A més,el Càceres s’entestava amb elstriples i no tenien el dia, fet quepermetia seguir fent forat.El River es troba a només unavictòria d’entrar a la final delsplay-off. Igual que el Lucentumd’Alacant, que es va imposar persegon partit consecutiu al Palen-cia Baloncesto (81-64). Tots dosconjunts provaran de colar-s’hia domicili, impedint que la sèrietorni a la pista pròpia.El River treu tot l’arsenal defensiu queposseeix per desactivar el Càceresbàsquetjoan josep blascoAndorra la VellaPérez es va retirar al primer quart per una punxada a l’abductor i el seu estat preocupaiñaki rubioDani Pérez es va haver de retirar en el primer quart després de notar una punxada a l’abductor.iñaki rubioHampl tracta de fer-se espai per entrar cap a la cistella extremenya.Parcials: 23-16, 11-12, 24-16, 25-15.Àrbitres: Francisco Zafra i EnriqueLópez.Eliminats: -Poliesportiu d’Andorra: 1.200 espectadors.Pérez 4Maresch 2Hampl 10Sánchez 11Safford 8Wright 7Guardia 3Flis 10Moncasi 0Schreiner 3Blanch 24Gabriel 0Robles 6Duinker 6Morentín 5Nguema 9Johnson 17Medina 3Ashaolu 2Peña 7López 0Lorenzo 4Hobbs 0 bc andorra cÁceres82 59“Aquests jugadors han tornat ademostrar el que és un equip.”Aquesta va ser la primera fraseque sortia de la boca del tècnicdel River en la roda de premsaposterior al matx. El motiu no ésaltre que mostrar la satisfaccióde veure la capacitat del grup de“sobreposar-se a les adversitats”,amb un Maresch tocat els últimspartits i amb Pérez que es va ha-ver de retirar en el primer quarti no va poder tornar a la pista.Fora dels números i les estadís-tiques que puguin presentar unso altres, accentua la feina com agrup: “Seria molt injust no desta-car el col·lectiu.” A l’hora de de-fensar és amb el que més satisfetva acabar. Si bé “hem jugat moltbé”, la clau està que “la nostradefensa als primers dos quarts haestat molt bona i en els dos se-gons, excel·lent”. El River es tro-ba a només una victòria de ser ala final, però s’ha d’arribar a tres i“no hi ha res fet”.Joan Peñarroya
 17. 17. esports 17Dilluns, 13 de maig del 2013El VPC disputarà els setzensde final del Campionat deFrança. A Cunhals va superarl’Stade Reolais, que s’avança-va als 10 minuts amb un as-saig. Gispert feia l’empat ambuna marca un quart d’horadesprés. Els gals es tornavena posar al davant tot seguitamb una penalitat, però encinc minuts els assajos deMagallón i Alieu, el segontransformat per Barkalaia,posaven el 8-17 al descans. Alminut 70 l’equip francès rea-litzava una marca.Eliminatòries ben diferents lesque s’esperen per a la tornadade les semifinals de la CopaConstitució. La UE Santa Colo-ma ho té tot de cara per ser undels finalistes, després de gua-nyar el derbi amb un marcadormolt favorable. En l’altre duel,UE Sant Julià i FC Lusitans sor-tiran amb les mateixes opcionsun cop l’anada la van acabaramb empat a zero.La UE Santa Coloma va ferun pas de gegant per ser en la fi-nal, després de superar el seu ri-val ciutadà per 3-0. El marcadorno es va moure en els primers45 minuts, però en la represa totva canviar. Des del punt de pe-nal el Pidasa va veure com se liescapava el partit. N’hi va haverdos. El primer el transformavaRubio al minut 65 i, cinc minutsabans del final, la pena màximala materialitzava Bernat. Quanpassava un minut del temps dedescompte el Pidasa veia comBernat tornava a marcar.El Sant Julià i el Lusitans novan veure porteria (0-0). En laprimera part els va faltar ar-ribada i, quan remataven, noencertaven entre els tres pals. Apilota parada des de la frontalde l’àrea van arribar les ocasi-ons més destacades, però quimillor ho va tenir va ser el Lu-sitans amb dues rematades con-secutives de Frankclim i Reis aboca de canó, que es va trobaramb un encertat Hugo, que fi-nalment rebutjava a córner. Enla represa Vila va trencar el forade joc per encarar Andrés, quees trobava avançat. La seva va-selina es va escapar per poc persobre del travesser.Per part del Lusitans Brunin-ho etzibava un xut que s’esca-pava massa creuat. Qui va estarmés a prop de marcar va serRiera, amb una rematada quepicava a la base del pal i que esva passejar per la línia de gol.La UE Santa Coloma encarala classificació per a la finalcopa constituciótati masiàLusitans i Sant Julià no van passar de l’empat sense gols.Sant Julià i Lusitans, que van empatar a zero, s’ho jugaran a la tornadaRedaccióAndorra la VellaL’FC Andorra es troba en unasituació molt delicada, que finsi tot en pot provocar la desapari-ció en el pitjor dels casos. La re-núncia a disputar els play-off ala Primera Divisió de futbol salava ser el detonant per descobrirla situació límit en què està l’en-titat. El Govern ha intervinguten l’assumpte i ha encomanatuna auditoria de l’estat dels seuscomptes.Divendres passat el gerentdel club, Emili Puig, anuncia-va als jugadors i l’entrenadorde l’equip de futbol sala que nopodria fer el pagament de lesnòmines perquè l’FC Andorrano disposava de diners, des-prés que al llarg de la setmanase’ls digués que es liquidaria elque se’ls devia. A partir d’aquítambé van sortir a la llum elsdeutes existents amb la primeraplantilla del conjunt de futbol,així com amb proveïdors i ambaltres empreses. Tot això com-porta que hi hagi la sospita queels deutes del club poden ser ve-ritablement elevats.Per aquest motiu el Govern,que aporta el pressupost de l’en-titat amb una subvenció anual,convoca per avui mateix, mit-jançant el secretari d’Estat d’Es-ports, Jordi Cerqueda, el presi-dent del club, François Moliné,i Puig perquè informin de la si-tuació econòmica real. Aquestatrobada s’organitza per tractarel tema directament, ja que l’exe-cutiu va tenir constància de lagravetat de la situació a partir deles informacions aparegudes alsmitjans de comunicació del país.També realitzarà una audito-ria econòmico-financera per co-nèixer amb exactitud com estanels comptes, ja que l’última in-formació documental facilitadapel club a la secretaria d’Estatd’Esports, datada el 14 de febrer,és el pressupost de la temporada2012-2013, que està aprovat ambunes xifres equilibrades.Fins que aquesta situació noestigui aclarida, l’executiu hacongelat l’atorgament de la se-gona part de la subvenció. Entotal, l’ajuda anual del Go-vern per a aquest exercici és de265.860 euros.El Govern encarrega auditarels comptes de l’FC AndorrafutbolRedaccióAndorra la VellaMoliné i Puig donaranavui explicacions al’executiu sobre l’estatdels comptes del clubLa UE Extremenya es va con-vertir en la sensació del Memo-rial Canut guanyant els princi-pals favorits. I a més golejanten la final el DDS Madriu.En les semis va donar lasorpresa eliminant el que finsara semblava imbatible, l’FCEncamp. En la final, disputadaals Serradells, el partit se li vaposar de cara quan el porterdel Madriu, Flores, va ser ex-pulsat. Flich era a la graderiasancionat, així que el jugadorde pista Soriano es va posarsota els pals el que queda-va d’enfrontament. Al quartd’hora Puente feia el primer idos minuts després ell mateixel segon. Rodríguez, Quique,Gálvez i de nou Puente vansentenciar en la segona part.El porter de l’Extremenya,Gálvez, va ser designat millorjugador del matx, per les se-ves aturades i pel gol que vaaconseguir.L’Extremenya s’adjudicael Memorial Canuttati masiàL’Extremenya va superar el Madriu en la final.RedaccióAndorra la Vellafutbol salarugbiEl VPC passaa setzensamb una granprimera partRedaccióAndorra la VellafutbolhoqueiRedaccióAndorra la VellaRedaccióAndorra la VellaEmpat amb elViladecansEl Cevalls caua VilanovaL’FC Andorra va empatar aun amb la UE Viladecans,el segon classificat. Cristianaprofitava una assistència deSebas al minut 9 per avançarels tricolors, que van dominaren la primera part. Al minut52 Aaron feia la igualada.L’Andorra HC Cevalls no vapoder sumar la cinquena vic-tòria consecutiva. Va perdrea la pista del CP Vilanova Bper 7-5. Al descans el conjuntdirigit per Juan Sebastián do-minava per 2-4.dds madriu ue extremenya0 6Stade Reolais VPC13 17
 18. 18. CLASSIFICATS18 DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013VENDA DE LLENYA- Roure. Comanda mínima: 1/2 m3(elpreu inclou també eltransport i la col·locació).- Confecció de coms.- Sacs d’encenalls.835 800Diversosc/ la Llacuna, 11.Andorra la Vella.Tel.: 827 537Diners al’instantCOMPRO ORi ara també PLATAPAGO + I MILLOREs ven hondaPantheon 150.Color negre. 17000 KmPreu 1200 € - Tel.: 32 53 85COMPRO TOT TIPES DE COTXESDE MENYS DE 8 ANYS.PAGAMENT AL COMPTATEns desplacem per veure el vehicle.tel : 32 15 89Vehicles a: http://www.buscocotxe.ad/autoexport/DISPOSEM DE MOBILIARI DEBOTIGA I MANIQUINS DEMOLT BONA QUALITAT APREU DOCASIÓ (estat impecable)Interessats: 33 25 26ImmoblesOPORTUNITATHYUNDAI 4X4DIESEL, CUIRO,SOSTRE,... 70000 KMIMPECABLE5000 €Tel. 33 80 99Vicky, Jessica23 anys21 anysAmigues molt vicioses i, sobretot, moltdiscretes. A la Seu dUrgell.Les 24 hores. També sortidesTel.: +34 973 989 518+34 639 540 077SalomeaNovetat a la Seu d’Urgell.Massatges professionalsi sortides les 24 h.Tel.: 688 280 388VENC CARAVANA SUN ROLLERADAGIO 495 DE LUXE6 places,aire condicionat, tots els extres.Avancé i cuina exterior inclosos.TEL. 33 28 40VehiclesMOTOR ESPAIPREPARI EL SEUVEHICLE PER AAQUEST ESTIU:pneumàticsnous a preusexcepcionalsREGAL:càrrega d’airecondicionatAv. d’Enclar, 50 – Santa ColomaPrincipat d’Andorravda.skoda@andorra.adTel. (+376) 89 00 00AUTOCARAVANAEN VENDAFIAT-DUCATO-KNAUSSUN TRAVELER 708 KMOTOR 2800 JTD36.500 KM, MOLT BONESTAT, GUARDADA SEMPREA LINTERIOR. 6 PLACES AU-TORITZADES EN CIRCULACIÓi 7 PLACES PER DORMIR, SE-PARACIÓ ENTRE MENJADOR,LLITERES NENS i LLIT DOBLECAPUCINA.(Hi poden dormir 4 personessense desmuntar res.)EQUIPAMENTS EXTRESPREU: 38.000 €MÒB.: 323 713PERTANCAMENTHorari: 10 h a 13 h - 17 h a 20 hTel. 864 944ES TRASPASSA MOBILIARI IMAQUINÀRIA DE RESTAURANTMolt bon preuVols vendre o llogar el teu pis?Anuncia’t en aquest espai Més informació al 80 88 88LLOGUERLocal de 300 m2Al centre dEscaldesPrat de les Oques(al passatge Antonia Font Caminal)Excel·lent situació.Preu a convenir.Directament amb la proprietat.CONTACTI AMBLA PROPIETATTel. 361 185PREUS A PARTIR40 €TRANSPORTSMUDANCES DESMUNTATGEMUNTATGEDE MOBLESTEL. 618 646
 19. 19. classificats 19Dilluns, 13 de maig del 2013infoimgest@gmail.com · www.andorracanillopark.com3-4 hab.VENDAa partir de175.000 €a partir de3-4 hab.LLOGUERa partir de500 €/mesa partir deCALEFACCIÓAMB BIOMASSA50% DESTALVIEN EL REBUT DECALEFACCIÓLLOGUERSImmobiliàriaCompra, venda, lloguers, traspassos, gestió dimmoblesTelèfon: 801 055 - www.granvalira.cominfo@granvalira.comC/ lAigüeta, ed. Centre, n. 23, local 6, Andorra la VellaANDORRA LA VELLAREF. 3880: Pis cèntric, 92 m2, 2 dormitoris,2 banys complets, cuina, menjador. Garatgeopcional a 95 €. PREU: 660 €REF. 4263: Pis, 110 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina, safareig, saló menjador, balcó. Garatgeopcional. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 800 €REF. 4228: Pis, 140 m2, 3 dormitoris dobles, cui-na amb safareig, 3 banys, menjador gran ambbalcó. Exterior. Garatge opcional. PREU: 800 €REF. 4038: Pis de 65 m2, 2 dormitoris dobles,1 bany complet, cuina, saló menjador. Plaça degaratge. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 600 €REF. 4310: Pis de 85 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador. Bon estat. PREU: 550 €REF. 4334: Àtic, 100 m2, 2 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador. TERRASSA. Garatge i traster.PREU: 780 €REF. 4353: Pis de 70 m2, 2 dormitoris, 1 bany,1 bany auxiliar, menjador. Cuina tancada, men-jador, balcó. Plaça de garatge opcional, 75 €.PREU: 475 €REF. 4370: Ciutat de Valls, pis de 125 m2,4 dormitoris, 2 banys, cuina tancada, men-jador, molt lluminós, DESPESES INCLOSES.PREU: 595 €TRASPÀS DE CENTRE D’ESTÈTICA, 150 m2,recepció, 5 cabines, 1 despatx, 2 banys, semi-nou. PREU: 25.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 4098: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina oberta i equipada, saló menjador, moblat,exterior. Plaça de garatge. PREU: 570 €REF. 4291: La Plana. Casa adossada, 210 m2,4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 bany auxiliar,cuina, menjador, terrassa. 2 places de garatge.Celler. PREU: 1.200 €REF. 4289: Pis de luxe, 105 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, 2 places degaratge i traster. PREU: 1.000 €REF. 3980: Pis, 115 m2, 4 dormitoris, 2 banys,cuina, menjador, balcó. DESPESES INCLOSES.PREU: 695 €REF. 4347: Pis de 95 m2, 3 dormitoris, 2 banys,cuina independent, safareig, saló menjador,plaça de garatge. PREU: 600 €REF. 4381: Pis de 60 m2, 2 dormitoris, 1 banycomplet, cuina, saló menjador. Plaça de garat-ge. MOBLAT. PREU: 450 €REF. 4378: Pis de 46 m2, 1 dormitori, 1 bany,saló menjador, cuina. Moblat. PREU: 385 €LA MASSANAREF. 4300: Xalet de 130 m2, 3 dormitoris, 1bany, cuina, saló menjador amb llar de foc,terrassa de 250 m2, garatge per 2 cotxes.PREU: 900 €REF. 4138: Pis de 80 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, calefacció individualelèctrica. PREU: 500 €REF. 4332: Pis de 75 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina equipada, saló menjador. Plaça de garat-ge. Moblat. PREU: 500 €REF. 4350: Pis cèntric de 45 m2, 1 dormi-tori, 1 bany, cuina oberta, menjador, balcó.PREU: 375 €ORDINOREF. 4088: LA CORTINADA. Pis de 90 m2, 2dormitoris dobles, 2 banys, safareig, cuina,saló menjador, llar de foc, garatge i traster.PREU: 450 €REF. 3837: Pis a estrenar, 136,65 m2, 3 dor-mitori, 2 banys, cuina tancada, saló men-jador, balcó de 17,72 m2. Garatge i traster.PREU: 970 €REF. 4194: PLETA D’ORDINO. Casa adossadade 200 m2, 4 dormitoris, 3 banys, cuina, men-jador, jardí, celler, 2 places de garatge. MOBLA-DA. PREU: 1.100 €ENCAMPREF. 3451: Pis de 40 m2, moblat, 1 dormitori, 1bany, cuina americana i equipada, saló menja-dor, garatge. PREU: 300 €REF. 4157: Pis de 43 m2, 1 dormitori, 1 banycomplet, 1 bany auxiliar, saló menjador, cuinaequipada, moblat. PREU: 350 €REF. 4081: Pis, 3 dormitoris, 2 banys, cuina,saló, garatge. PREU: 475 €REF. 4103: Pis de 79 m2+ 72 m2de jardí, 2dormitoris, 2 banys, cuina, menjador, garatge iguardaesquís. PREU: 650 €REF. 4376: Les Bons. Pis de 92 m2, 3 dormito-ris, 2 banys, menjador amb llar de foc, jardí de18 m2, garatge i traster. PREU: 650 €SANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 4272: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, 1 bany,cuina tancada, menjador, calefacció elèctrica.Situat al centre, reformat, edifici sense ascen-sor. PREU: 400 €REF. 4072: Pis de 50 m2, 1 dormitori, 1 bany,cuina americana, saló menjador, garatge.PREU: 400 €REF. 4273: Pis de 130 m2, 3 dormitoris,2 banys, cuina tancada, menjador, balcó. Plaçade garatge. PREU: 595 €REF. 4256: Pis de 90 m2, 3 dormitoris, cuinasemioberta, 2 banys, menjador, balcó, sol i vis-tes. Pàrquing . Despeses incloses. PREU: 700 €REF. 4083: Pis de 73 m2, 2 dormitoris, 1 bany,cuina, saló menjador, terrassa, plaça de garat-ge i traster. PREU: 500 €REF. 4337: Pis de 90 m2, terrassa de 20 m2,3 dormitoris, 2 banys (amb banyera i dutxad’hidromassatge), cuina, menjador, llar de foc.MOBLAT I EQUIPAT. PREU: 550 €CONSULTEU LA NOSTRA ÀMPLIA GAMMA D’OFERTES DE LLOGUER I VENDA A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.granvalira.comVENDA - OFERTA DE LA SETMANA - ÚLTIM PREUANDORRAOPORTUNITAT! Pis, 100 m2, 3 dormitoris, 2 banys, ampli saló menjador amb sortida a terrassa,garatge, sol i vistes. PREU: 157.500 €ESCALDES-ENGORDANYRef.892Pis,60m2,1h.,bany,pq.,s’hiadmetenanimals,armaris,lluminós,totreformat.........550€Ref.538Pismoblatiequipat,68m2,2h.,bany,aparcament,despesesincloses.................. 680€Ref.895Pis,55m2,moblatiequipat,1dormitori,bany,moltsarmaris,safareig..................480€Ref.653Piscèntric,110m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,parquet,armaris,sol.....690€Ref.876Pis,70m2,2h.,1b.,pq.,cuinaindep.,balcó,parquet,safareig,vistes,sol..............550€Ref.1030Pisobranova,2h.,bany,cuina,semimoblat,lluminós,armaris,s’acceptagos.....470€Ref.888Pisd’obranova,87m2,3h.,bany,cuinaoberta,opciódepq.,s’acceptenanimals........610€Ref.1049Pis,115m2,4h.,cuina,2b.,armaris,safareig,terrassa,sol,vistes,calef.inclosa........675€Ref.737Pisde85m2,3hab.,cuinatancada,amplisalómenjador,1bany,1banyaux........650€AndorraLaVellaRef.855Aparcament,barrianticd’Andorra,propdeFEDA......................................................80€Ref.762Pis,65m2,2h.,bany,cuinaindep.,safareig,reformat,armaris,bensituat.............450€Ref.868:Pis,124m2,3h.,2b.,terrassa,safareig,armaris,vistes,sol,despesesincloses......800€Ref.981Àticseminou,55m2,1h.,1bany,cuinaindep.,traster,vistes,sol,pàrquingopc..........550€Ref.1045Pis,80m2,2h.,2b.,cuinatancada,armaris,traster,bensituat,solivistes...........620€Ref.573ZonaEscale,2h.,2b.,85m2,bonsacabats,armaris,lluminós,despesesincloses...780€Ref.852Piscèntricde4h.dobles,1bany,cuinatancada,amplisalómenjador,sol............690€Ref.830Pis,112,14m2,3h.,2banys,cuinatancada,rebostisafareig,salómenjador.........700€Ref.763Estudienplecentre(zonaesglésia),moblatiequipatiambdespesesincloses.......437€EncampRef.330Pis,50m2,moblatiequipat,reformat,1h.,bany,terrassa,vistes,sol,aparcament......400€Ref.1007Pis,40m2,1h.,1b.,armaris,aparcamentitrasterinclosos,sensemobles...........275€Ref.955Piscèntric,55m2,1h.,amplimenj.,cuinaamericana,pàrquingitraster.................400€LaMassanaRef.1022Piscèntric,93m2,3h.,2b.,safareig,balcó,2pàrq.,traster,vistes.........................700€Ref.944Pisnou,cèntric,147m2,4h.,2b.,cuinaindep.,safareig,balcó,armaris,sol,vistes......730€Ref.949Àticnou,cèntric,75m2,1h.,1b.,vestidor,armaris,safareig,vistes,preciós...........625€Ref.1019Pisbensituat,75m2,2h.,1b.,cuinaoberta,terrassa,pq.,traster,sol,vistes.......575€Ref.541Piscèntric,45m2,1h.,1b.,cuinaoberta,reformat,armaris,parquet,balcó...........375€OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella (zonac/ Bona Vista), 100 m2,3 habitacions, 1 bany,menjador i habitacióprincipal amb sortidaa terrassa. (Ref. 1028).Preu: 157.500 €Pis a Escaldes de 97 m2,de 2 habitacions (1 doble,1 individual), amb terras·sa de 30 m2, traster d’uns12 m2, zona molt tranquil·la, bones vistes i sol.(Ref. 1047).Preu: 170.000 €Sota àtic a Escaldes–Engor·dany (zona Immigració) perreformar, d’uns 100 m2, 3habitacions dobles, 2 banys,cuina amb safareig, un apar·cament inclòs al preu. Pos·sibilitat d’adquirir un altreaparcament i un traster ala mateixa finca. (Ref. 488).Preu: 221.500 €OPORTUNITAT!! Casa adossada aAndorra laVella de 143 m2distribu·ïda en: planta soterrani: garatge de74 m2, traster, 1 dormitori; plantaprimera: rebedor, lavabo, cuinaoffice, saló menjador amb llar defoc, jardí de 62 m2amb entrada ala cuina i menjador; planta prime·ra: 1 suite amb bany complet, 2dormitoris dobles, bany complet.(Ref. 1040). Preu: 410.000 €OPORTUNITAT!! Pis cèn·tric a la Massana de64,87 m2, 2 habitacions,1 bany (banyera d’hi·dromassatge), molt bonestat de conservació.(Ref. 983).Preu: 109.000 €OPORTUNITAT!! Pis aAndorra la Vella, 96 m2,4 habitacions, 2 banys,vistes, assolellat, terras·sa i una plaça d’aparca·ment. (Ref. 585).Preu: 220.000 €LLOGUERVENDA
 20. 20. CLASSIFICATS20 DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2013PIS, 2 HABITACIONS, ENCAMP175.000 €FINANÇAMENT AL 100%Tel. 831 277Encamp, La Llenguadera, pis en venda,120 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet,llar de foc, safareig, pàrquing, traster,terrassa de 56 m2, vistes i sol tot el dia.350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 5402 habitacions: 420 €.VENDA Casa adossada, Urb. La Plana,llar de foc, 3 habitacions, 2 banys, 1 banyauxiliar, terrassa, garatge. 500.000 €Immobiliària:tel. 835 800www.manteniment-serveis.comPLETA D’ORDINOApartament de 105 m2amb jardí, 3 hab.,2 banys, sala amb llar de foc,molt assolellat.NOU PREU: 398.000 €PLETA D’ORDINOAcollidor dúplex de 95 m2+ 8 m2deterrassa. 2 habitacions, 2 banys, sala amb llarde foc. Pàrquing.NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIABLE)Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec-tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxata domicili. Subministrament de llenya.PLETA D’ORDINOMagnífica ocasió. Apartament de 110 m2ambterrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjadoramb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble depàrquing, amb traster.PREU: 495.000 €BUSQUESPIS? 806 260Príncep Benlloch, 8-1rAD500 Andorra la Vellaacg@acg.adDescobreix tota la nostra oferta a www.acg.adANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMAREF. 2120101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES,AL C/BONAVISTA. PREU: 350 EUROSREF. 2810102: PIS, 2 H., SENSE MOBLES, AMB PÀR-QUING I TRASTER, SANTA COLOMA. PREU: 400 EUROSREF. 3680101: PIS, 2 HABITACIONS, SENSE MOBLES,ZONA PLAÇA DE LES ARCADES. PREU: 500 EUROSREF. 2880201: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,ALC/ GIL TORRES. PREU: 400 EUROSREF. 4420101: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,CUINA INDEPENDENT, BALCÓ, SENSE PÀRQUING, ZONAESCALE. PREU: 470 EUROSREF. 2640101: PIS, 4 HABITACIONS, SENSE MOBLES,GRAN MENJADOR, CUINA ÀMPLIA, ZONA DE L’ANTICHOSPITAL. PREU: 600 EUROSESCALDES-ENGORDANYREF. 2650101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, EX-TERIOR,A L’AV. FITER I ROSSELL. PREU: 350 EUROSREF. 4170101: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, TOT EX-TERIOR,A L’AV. PONT DE LA TOSCA. PREU: 400 EUROSREF. 4070102: PIS, 2 HABITACIONS AMB MOBLES, CUI-NA INDEPENDENT, MENJADOR, A LA ZONA DEL DONDENIS. PREU: 450 EUROSREF. 2320101: ÀTIC, 2 H., SENSE MOBLES,ALTELL GRAN,TOT EXTERIOR,AMB VISTES I PQ. PREU: 750 EUROSREF. 3070101: PIS, 3 HABITACIONS, SENSE MOBLES,AMB PÀRQUING I TRASTER,TOT EXTERIOR,AMB VISTES,A L’AV. FITER I ROSSELL. PREU: 625 EUROSENCAMPREF. 3250101: PIS, 1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMBPÀRQUING I TRASTER INCLOSOS, ZONA TURÓ DE VILA.PREU: 275 EUROSREF. 4220101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀR-QUING,AL COSTAT DEL FUNICAMP. PREU: 400 EUROSREF. 4060101: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES O SEN-SE, AMB BALCÓ I PÀRQUING. ZONA MIRADOR D’EN-CAMP. PREU: 350 EUROSREF. 3310101: PIS, 1 HAB., SENSE MOBLES, AMB PÀR-QUING,AL C/ MIRADOR D’ENCAMP. PREU: 350 EUROSREF. 2320301: PIS, 2 HABITACIONS,AMB MOBLES,AMBPQ., ZONA DE L’HOTEL CORAY. PREU: 350 EUROSREF. 2910101: PIS, 2 HABITACIONS DOBLES SENSEMOBLES, AMB PÀRQUING I TRASTER, A LA ZONA DELPEDRAL. PREU: 400 EUROSLA MASSANAREF. 9990109: PIS, 1 HABITACIÓ, AMB MOBLES, CUINA-MENJADOR, TOT EXTERIOR AMB PÀRQUING. ZONA DESISPONY. PREU: 600 EUROSARINSALREF.2500101: PIS,1 H.,MOBLAT,PER LA ZONA DEL CRÈ-DIT ANDORRÀ, ZONA TRANQUIL·LA. PREU: 350 EUROSREF.2090101: PIS,1 HAB.,AMB MOBLES,AMB PÀRQUING,A LA CTRA.GENERAL D’ARINSAL. PREU: 400 EUROSREF. 2030101: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀR-QUING, CTRA. GENERAL. PREU: 400 EUROSREF. 3490401: PIS, 2 HABITACIONS, SOLEJAT, AMB VIS-TES. PREU: 400 EUROSEL TARTERREF. 9990110: PIS, 1 HAB., MOBLAT,AMB PQ. I TRASTER,ZONATRANQUIL·LA,A PEU DE PISTES.PREU: 400 EUROSREF. 4400101: PIS, 2 HABITACIONS, SENSE MOBLES,AL TARTER, PROP CTRA. GENERAL. PREU: 350 EUROSREF. 3970002: PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT, AMB PÀRQ.I TRASTER, DAVANT DE PQ. PISTES. PREU: 350 EUROSSANT JULIÀ DE LÒRIAREF. 2670101: PIS, 2 H., AMB TERRASSA, SENSE MO-BLES I PQ., CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 400 EUROSREF. 3980101: PIS, 3 HAB., AMB MOBLES, AMB PQ., ALA CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 500 EUROSREF. 2220002: PIS, 2 HAB., SENSE MOBLES, AMB PQ.,CTRA. DE LA RABASSA. PREU: 450 EUROSGRANOPORTUNITATENCAMPCENTREPis de 90 m²,3 habitacions,2 banys,PER REFORMARPreu: 120.000 €Tel.: 831 277PARTICULAR LLOGALOCAL DE 128 M2,3a plantaEDIFICI PRÍNCEPS -ESCALDESCÈNTRIC -LLIURE D’ENVANSApropiat per a consultori,despatx, despatxd’arquitectura, federaci-ons, etc.PREU: 975 eurosmensuals. Despeses decalefacciói comunitàries incloses.Tel. 800 600 (Sra. Imma)Tel.: (+376) 738 721fercamp@andorra.adwww.fercamp.comARINSAL - LA MASSANAOFERTES LLOGUERSLA MASSANA. REF. 3504: Àtic dúplexexclusiu, 280 m2, nou, a estrenar, totexterior, acabats d’alta gamma, vistes atota la vall i sol tot el dia, saló menjadoramb sortida a la terrassa, 4 habitacionsdobles, 3 banys complets, 1 bany au-xiliar, gran cuina office totalment equi-pada, terrassa, 2 places d’aparcament.PREU: 2.400 €ENCAMP. REF. 3556: Àtic d’1 habita-ció, 1 bany complet, cuina oberta, salómenjador. MOBLAT I EQUIPAT. Pàrquing itraster opcional 60 €. PREU: 335 €ORDINO. REF. 3565: Pis MOBLAT I EQUI-PAT al centre d’Ordino, al costat de lesescoles, 100 m2, 3 habitacions, 2 banyscomplets, cuina separada equipada,saló menjador amb llar de foc, aire con-dicionat, balcó. Pàrquing. PREU: 800 €AIXIRIVALL. REF. 3545: Casa adossada.Planta baixa: garatge per a 2 cotxes,bany auxiliar, cuina nova equipada ambsortida al jardí,saló menjador amb llar defoc. Planta -1: 2 menjadors amb llar defoc, cuina amb barra, bany auxiliar, bu-gaderia equipada i jardí i celler. Planta 1:1 suite, 2 habitacions dobles, 1 individu-al, 1 bany. Planta 2: gran habitació ambvestidor amb sortida a la terrassa.Total-ment moblada i amb precioses vistes.PREU: 1.250 €SANT JULIÀ. REF. 2883: Pis cèntricmoblat i equipat de 3 habitacions (1suite amb vestidor), 2 banys complets,un amb banyera d’hidromassatge i unaltre amb dutxa d’hidromassatge. Cuinaequipada, saló menjador, terrassa de12 m2, balcó i tot exterior. PREU: 700 €ESCALDES. REF. 3557: Pis de 115 m2, 4dormitoris, 1 bany complet, 1 bany aux.,cuina tancada amb safareig,saló menja-dor. CALEFACCIÓ INCLOSA. PREU: 695 €ARINSAL. REF. 3560MAGNÍFICA OPORTUNITATPis seminou de 3 habitacionsdobles, 2 banys completsamb banyera, cuina separa-da, saló menjador assolellat.Pàrquing i traster.PREU: 157.500 €VOL VENDRE O LLOGAR LA SEVA PROPIETAT?TENIM CLIENTS DISPOSATS A COMPRAR O LLOGAR LA SEVA PROPIETATARANS. REF. 3563 Producted’inversió amb bona rendi-bilitat. Pis de 93 m2amb 3habitacions, 1 bany complet,cuina separada i equipada,1 bany complet, saló menja-dor amb llar de foc i terrassa.Pàrquing. Zona molt tranquil-la a prop d’Ordino i de lespistes d’esquí d’Arcalís.PREU: 120.750 €821644 - 344828c/ Dr. Nequi, núm. 9, 2 D - Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.adAdministració de finques. Venda i lloguerCONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUERESCALDES-ENGORDANY - ZONA HOSPITAL2 HAB., PÀRQUING, SEMINOU: 165.000 €LA MASSANAÀTIC, 120 M2, AMB TERRASSA: 158.000 €ANDORRA LA VELLADAVANT DEL LYCÉE FRANCÈS, 2 HAB. 130.000 €ENCAMPÀTIC SEMINOU, 140 M2, 3 HAB., BOX DOBLE.TRES BALCONS, SOL I VISTES: 315.000 €CANILLO - OBRA NOVA3 HAB., 98 M2, PÀRQUING DOBLE: 210.000 €LA MASSANA - CENTRE2 HABITACIONS, SEMINOU, PÀRQUING ITRASTER: 175.000 €EL TARTER1 HABITACIÓ, SEMINOU, PÀRQUING: 75.000 €VENDES - OPORTUNITATANDORRA LA VELLA• CENTRE, 1 H., SENSE MOBLES: 295 €. AMB MOBLES: 375 € I 400 €• 1 HABITACIÓ, MOBLES, PÀRQUING I TRASTER: 450 €• PISOS, 2 HABITACIONS, CENTRE, AMB MOBLES I SENSE: 450 €• TRASTERS: 30 € - CARRER ALZINARET• PUB CÈNTRIC EQUIPAT I EN NORMATIVA, SENSE TRASPÀS: 1.300 €ESCALDES-ENGORDANY• ZONA HOSPITAL, SEMINOU: 2 HAB., PÀRQUING I TRASTER: 600 €ENCAMP• 1 HAB., MOBLES, BALCÓ, ASSOLELLAT, PÀRQUING I TRASTER: 475 €• ZONA DE LES ESCOLES, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING: 325 €• MIRADOR, 2 HABITACIONS, SEMIMOBLAT: 350 €• VALIRA NOVA, 3 HABITACIONS, 2 BANYS I PÀRQUING: 500 €• LES BONS, 3-4 HABITACIONS, SENSE MOBLES: 395 €• BAR COMPLETAMENT EQUIPAT, SENSE TRASPÀS.• LES BONS, MAGATZEM DE 60 M2: 350 €LA MASSANA - CENTRE•1 HABITACIÓ, MOBLAT: 325 €CANILLO• SEMINOU, 2 HABITACIONS, MOBLES I 2 APARCAMENTS: 450 €• TARTER, 1 HABITACIÓ, PÀRQUING, TERRASSA, MOBLES: 350 €LLOGUERcol∙legiadanúm. 76VENDALLOGUERTEL.: 35 36 37TEL.: 614 234www.ferrutximmobles.comcapferrutx@gmail.comCol·legiat 366ESCALDES-ENGORDANYPis de 2 hab., 1 despatx, 2 banys,cuinatancada, terrassa. Sol i vistes, amb pàr-quing inclòs. Preu: 650 €Pis de luxe a Can Diumenge, 200 m2,4 dormitoris, 3 banys, menjador ambterrassa, box de 74 m2i traster gran.Preu: 1.600 € + desp.ANDORRA LA VELLALocal de 50 m2més altell amb bany.Preu: 400 €Pisos a Santa Coloma de 2 dormitorisdobles, cuina tancada, bany complet iplaça de pàrquing. Despeses incloses.Preu: 600 €Pis nou, a estrenar, a Santa Coloma, de3 dormitoris, 2 banys, cuina tancadai safareig. Plaça de pàrquing inclosa.Preu: 735 €Pis seminou de 3 habitacions, 2 banys,amb acabats de qualitat i amb despe-ses incloses. Preu: 750 €Àtic dúplex molt cèntric (c/ Callaueta),de 4 dormitoris, 3 banys, menjadoramb llar de foc i terrassa, 2 places depàrquing. Preu: 1.100 € + desp.SANT JULIÀ DE LÒRIAPis seminou a Auvinyà, 1 dormitori,bany complet, menjador amb cuinaamericana. Preu: 360 €Casa adossada seminova (1 any) alpoble d’Auvinyà, 4 dormitoris dobles,3 banys complets, menjador amb llarde foc, 2 places de pàrquing i traster.Preu: 1.100 €Pis seminou de 90 m2. Totalment mo-blat i equipat. 3 habitacions, 2 banysamb dutxa i banyera hidromassatge,cuina totalment equipada, 2 terrasses.Preu: 600 €ENCAMPPis de 2 hab., 1 bany complet, men-jador amb llar de foc, cuina oberta iequipada. Pàrquing inclòs. Preu: 425 €Pis nou, a estrenar, de 50 m2, 1 habi-tació, cuina americana, bany complet.Pàrquing i traster. Preu: 500 €OPORTUNITAT!!! Pis a Arinsal de65 m2, 1 dormitori doble, banycomplet, bany de cortesia, cuinaamericana i menjador amb llarde foc. 2 places de pàrquing(possibilitat de fer-hi box per a 3cotxes). Preu: 60.000 €!!Pis a Andorra la Vella(c/ Bona Vista), 3 dormitoris,2 banys, menjador amb sor-tida a terrassa i pàrquing.Preu: 157.500 €OPORTUNITAT!! Pis de100 m2a Sispony (la Mas-sana), 2 dormitoris dobles(2 suites), 3 banys, cuina tan-cada, menjador, pàrquing itraster.VISTES!!!Preu: 145.000 €Pis a Encamp de 4 dormitoris,115 m2, 2 banys, cuina tanca-da i menjador amb llar de foc,amb terrassa.Pàrquing inclòs.Preu: 138.000 €NegociablePis al centre d’Andorra (Ho-tel Plaza), 3 dormitoris, banycomplet, cuina tancada, safa-reig, menjador i sala d’estar.Preu: 205.000 €No busquismés, aquesta ésla teva immobiliàriaPis seminou al centre d’Es-caldes, 133 m2, amb 4 ha-bitacions (2 dobles i 2 ensuite), 2 banys complets,cuina gran, parquet, armarisencastats. Pàrquing i traster.Preu: 385.000 €!!BUSQUEM PISOS DE VENDA I LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTStel.: +376 874 050info@eiximmobiliari.comA partir de 600 €/mesDespeses a part segons consumApartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalmentmoblats i equipats, amb tots els electrodomèstics.1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig.1 plaça d’aparcament i traster.lloguerOPORTUNITATES VENAPARTAMENTDE 40 M2AL PAS DE LA CASAA 30 M DE PISTESPreu: 60.000 €TEL. 38 48 17 (Vanessa)Es traspassa discotecaa Andorra la VellaInteressats, contacteu aquest correudemark1999@hotmail.com

×