Lean filosofin och chefskap i vården

661
-1

Published on

Presentation från VINNOVAs konferens "Lean och innovationsförmåga" från den 17 februari 2012. Konferensen fokuserade på hur managementmodellen Lean kan bidra till innovationsförmåga. Mer om konferensen: http://bit.ly/wV7Iyd

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
661
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Från vårt projekt perspektiv anser vi att Leanproduction har potiential att bidra till innovationsförmågan från två perspektiov: Eftersom den ligger i fokus i vårt forskningsprojekt.
 • VadärMedarbetardriven innovation? Innovation ses ofta som en process fokuserad på utveckling av nya produkter där ansvaret för innovationsprocessen tilldelas speciella projektgrupper eller arbetsgrupper.
 • Litteraturen inom området presenterar en splittrad bild av medarbetarens roll i en Lean verksamhet. Bilden varierar från en kugge i maskineriet till en kreativ problemlösare som är den viktigaste resursen i verksamheten. Våra resultat visar på att utveckling av medarbetare som följer Lean filosofi är en nyckelfaktor för att uppnå långsiktigt hållbara resultat och framgång med Leanproduction. Den nya rollen för medarbetare innebär bl.a. en förändring från en passiv till aktiv roll i verksamhetsutveckling. Organisationer som fokuserar på medarbetarens utveckling i sitt Leanarbete, kan bygga förmågan för Medarbetardriven Innovation (MDI). En av grundprinciperna inom Lean filosofin är att medarbetare är kreativa och har förmåga att lösa problem och att denna potential kan användas till nytta för både organisationen och dess anställda (Liker, 2004). Medarbetare i organisationer har idéer, lösningar och de tänker på ett innovativt sätt. Däremot känner de flesta inte till hur de kan bidra till innovation och att deras idéer kan realiseras. Organisationer som vill bygga upp förmåga för MDI behöver utveckla stödjande strukturer för att möjliggöra de anställdas deltagande i innovationsarbetet. Det krävs processer och rutiner för att stödja olika stadier av innovation, från idégenerering, utvärdering och genomförande till uppföljning.
 • Importance of informal talks with employees
 • Människor skapar innovationer – inte organisationerMen det är organisationer som måste skapa stödjande struktur och kultur för att möjliggöra innovationsprocessen. Stödjande struktur: rutiner, processerProcessen att skapa idéer aktiverades ofta av social interaktion, utbyte av information och genom att dela personliga erfarenheter, vilket bidrog till fler innovativa idéer och bättre lösningar avseende genomförandet.
 • Även de anställda får positiva effekter av MDI, då deras kompetens och utvecklingsmöjlighet ökar. Detta är speciell viktigt i samband med Lean för att balansera ut de negativa effekterna som t.ex. standardiserat arbete kan ge på arbetsförhållanden. För att Leanproduction ska kunna bidra till förmågan till innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt krävs det en balans mellan verktyg och metoder och utvecklingsorienterad människosyn.Medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga används idag i liten utsträckning för utveckla vårdens processer, tjänster och metoder. De flesta innovationer som införs i hälso- och sjukvården är forskningsbaserade som t.ex. evidensbaserade metoder (Greenhalgh et al., 2005). Det saknas dock en bottom-up-ansats för innovationer som utgår från reella problem i det dagliga arbetet och som kan lösas av vårdens personal. Vårdpersonal har egna erfarenheter och tysta kunskap om vårdsprocesser och arbetsflöden som kan användas till nytta för både organisationen och dess anställda.
 • JIT kräver att företaget och dess leverantörer bygger på integrerade processer.Utan detta samarbete är det svårt att arbete med JITHälso- och sjukvården är organiserad i ”stuprör” dvs. individuellt fungerande enheter med föga samverkan med andra vårdenheter. Lean inom vården innebär ofta att man förbättrar processer utifrån patientens perspektiv, vilket handlar om att förstå helheten och samspelet mellan olika vårdenheter. Vårdpersonal får möjligheten att kommunicera och utbyta erfarenheter över avdelningsgränserna för att skapa nya idéer. Många av de problem och svårigheter som patienten upplever uppstår i övergången mellan olika vårdgivare. Lean tillämpningar inom vården resulterar ofta i gemensamma initiativ från flera aktörer som samarbetar för att förbättra flödeseffektivitet, kvalitet och samordning i hela vårdkedjan. Det är mellan avdelningarna som det uppstår de största organisatoriska innovationerna. Dessutom en lösning som har visat sig fungera bra inom en avdelning stanna inte där, utan den sprids och används även i de övriga verksamheterna.
 • Lean filosofin och chefskap i vården

  1. 1. Lean-filosofin och chefskap i vården: förutsättningar, former, och processer Bozena Poksinska Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
  2. 2. Projektpresentation – Lean-filosofin och chefskap i vården  Bakgrund: • Många verksamheter försöker kopiera Toyota idag, men misslyckas • Lean är mer än bara verktyg och metoder, det krävs en principiell förändring av synen på chefskap, på styrningen av verksamheten och på medarbetarnas roll  Projektets syfte: • att utveckla kunskap om förutsättningar, former och processer för ledningssystem byggt på principerna i Lean inom svenska hälso- och sjukvården. • att bidra till ökad förståelse om principer och innebörden av ett framgångsrikt ledarskap i organisationer som använder Lean.2
  3. 3. Lean och innovationsförmåga  Medarbetardriven innovation (MDI)  Integration av värdeflöden3
  4. 4. Medarbetardriven innovation• Idéer genereras och genomförs av en eller flera medarbetare som inte primärt har uppgiften att skapa innovationer• Innovationer kan avse: • produkter • processer • metoder • utrustning
  5. 5. Metarbetarens roll• Anställda är verksamhetens viktigaste resurs• Medarbetare är kreativa och har förmåga att bidra till innovation• Förändring från en passiv till aktiv roll i verksamhetsutveckling
  6. 6. Ledarens roll  Från övervaka och kontrollera verksamheten till att utveckla och coacha medarbetare  Ökad chefsnärvaro i verksamheten  Motivera, utmana, ge intellektuell stimulans  Förse medarbetare med riktning, energi och stöd för innovationsprocesser6
  7. 7. Vad krävs för att bygga MDI förmågan?  Skapa stödjande struktur  Ge ansvar för hela innovationsprocesen  Utbilda och utveckla medarbetare  Ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen  Främja teamarbete  Underlätta samarbete mellan olika yrkeskategorier  Skapa dubbelriktad kommunikation7
  8. 8. Bidrag till Vinnovas utmaningar  Konkurrenskraftig produktion • Medarbetare bidrar med innovationer vad gäller produkter, processer, metoder etc. • Medarbetarens motivation och kompetens ökar  Framtidens hälsa och sjukvård • Medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga är outnyttjad resurs inom vården!8
  9. 9. Integration av värdeflöden En innovation uppstår om kunskap, kompetens, erfarenheter och andra resurser kombineras!  Toyota: • Tätt samarbete med leverantörer • Kunden arbetar aktivt med att utveckla leverantörens processer  Vården: • Ökat processorientering och patientfokus • Mer samarbete över organisationsgränser9
  10. 10. www.liu.se
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×