"Thu Vien Sach Co Khi" – Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

 • 253 views
Uploaded on

http://facebook.com/thuviensachcokhi - “LIKE” Ngay hôm nay để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị, Những quyển sách, tài liệu hay mà bạn đang cần tìm, Cơ hội được trải nghiệm khả năng và Tăng thêm thu …

http://facebook.com/thuviensachcokhi - “LIKE” Ngay hôm nay để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị, Những quyển sách, tài liệu hay mà bạn đang cần tìm, Cơ hội được trải nghiệm khả năng và Tăng thêm thu nhập.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
253
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
33
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. !" #$! % " &' ( ) *) ( * +$, - $./ #0' 1 !" # $ % &' ( ' ) * !" # + ,
 • 2. - ' . ' ' " # / ' 0 !" # / 1 2 ( 3 4 ) 56 )' ' !" # # 7' )' ( 2 ' 5 ) $ 8/+ 9' : ( ; - ' ' 0 ' ' ' 8 < := ' ( ' ' ' 5 > ' ' 5 > ' ' ' ' ) !" # ? 2 ' ' ' '
 • 3. 1 ' ) ' ' ' ( ; !" # @ 1 ' ' 2 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 )10 * ' ' ' <= A B ) < ' )' < ) < C D 5 ' D ' .' = .' ) ) 56 < D 56 ) < , ' < ( < !" # E 2 5 > D 5
 • 4. !! " ! C ( ) ) !" # F C 6 ) , 0 < < ) A !" # G , 0
 • 5. A % D' ' . < !" # F H < < ) # $ # 2 5 > 4 5 4 ' . ) ) 5 ) I ' H ' = 5 > 4 5 4 ' D ) ) I
 • 6. !" # G 2 5 > 4 5 4 < . 5 > !" # $J 2 5 > 4 5 4 < . 5 > )< K
 • 7. A % D' ' . < !" # $$ H < < ) ( 4 5 4 < . 5 > )< K % & L 5 > < ' D ) ) . I 2 <= ) D )' D' 5 > < ' ) I '
 • 8. !" # $+ 2 5 > < 4 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 0$5 * ' ' D ) ' ( A !" # $/ % ) ' ' ( " ) * ) " + , - ( !" # $# - ' ) ) ' I M K - ' ) D' D ' D ) 6 ) < )' < ) <
 • 9. !" # $? 2 ' 5 > D 5 .+ % ! /" & C ) ( ) ) :
 • 10. 5: !" # $@ A := 5: 2 ' 5 > ) % & 0 # !" # $E 2 ' 5 > 5 < . 5 4