• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Taksonomia e rishikuar e Blumit
 

Taksonomia e rishikuar e Blumit

on

 • 3,024 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,024
Views on SlideShare
3,024
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
32
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Taksonomia e rishikuar e Blumit Taksonomia e rishikuar e Blumit Presentation Transcript

  • Mendja nuk është një vazo për t’u mbushur, por një zjarr për t’u ndezur!
  • Çfarë është Taksonomia e Bloom? • Taksonomia e Objektivave Njohës. • Në 1950-ën e zhvilluar nga Benjamin Bloom. • Mjet që shpreh cilësisht llojet e ndryshme të të menduarit. • Përshtatur për përdorim në klasë si një mjet planifikimi. • Vazhdon të jetë një nga modelet më të aplikuara në të gjithë botën. • Siguron një mënyrë për të organizuar aftësitë e të menduarit në gjashtë nivele, që nga më themeloret e deri tek nivelet më të larta të rendit të menduarit. • 1990-Lorin Anderson (ish-student i Bloom) rishqyrtoi Taksonominë • Si rezultat, një numër ndryshimesh u bënë.
  • Ndryshimet në Taksonominë e Bloom • Ndryshimi i termave nga emra në folje • Zëvendësimi i fjalës dije si produkt i mendimit me kujtesën si kategori e mendimit • Kuptimi u bë të kuptuarit dhe sinteza u riemërtua si të krijuarit në mënyrë që të përshtatej më shumë me natyrën dhe rregullin e të menduarit. http://rite.ed.qut.edu.au/oz-teachernet/training/bloom.html (accessed July 2003) ; Pohl, 2000, p. 8)
  • Termat origjinale Termat e reja • Vlerësimi • Sinteza • Analiza • Aplikimi • Kuptimi • Njohja •Të krijuarit •Të vlerësuarit •Të analizuarit •Të zbatuarit •Të kuptuarit •Të kujtuarit (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8)
  • TË KRIJUARIT Përdorimi i informacionit për të prodhuar diçka të re. Dizenjon, ndërton, planifikon TË VLERËSUARIT Kontroll kritik i nformacionit/Formulim i gjykimeve Kritikon, gjykon, vlerëson TË ANALIZUARIT Copëtimi i informacionit dhe krijimi i lidhjeve mes pjesëve Copëton, krahason, organizon TË ZBATUARIT Përdorimi i informacionit të njohur në një situatë të re. Zbaton, kryen, përdor. TË KUPTUARIT I jep kuptim informacionit që merr. Interpreton, përmbledh, shpjegon TË KUJTUARIT Kujtimi, gjetja e informacionit të marrë. Përshkruan, liston, emërton, gjen, përkufizon.
  • TË KUJTUARIT Nxënësi është në gjendje të kujtojë, dhe nuk harron të riparaqesë informacionin e mësuar. • Njeh • Dëgjon • Përshkruar • Identifikon • Kujton • Emërton • Gjen A mund të kujtoni një informacion që keni marrë?
  • TË KUJTUARIT VEPRIMET • listo • mbaj mend • lidh • trego • dallo • jep shembull • riprodho • cito • përsërit • etiketo • kujto • njih • grupo • lexo • shkruaj • skico • dëgjo • grupo • zgjidh • lexo • rishiko • cito • rikujto • lidh • zgjidh • nënvizo • zgjidh Produktet e punës: •Quiz • Përkufizim • Fakte • Fletë pune • Test • Etiketa • Listë • Bllok shënimesh • Riprodhim • Fjalor
  • Rolet në klasë për të kujtuarin Rolet e mësuesit • Drejton • Tregon • Thotë • Kontrollon • Pyet • Vlerëson • Rolet e nxënësit • Përgjigjet • Dëgjon • Kujton • Rikujton • Fikson • Përkufizon • Përshkruan • Ritregon
  • TË KUJTUARIT: Aktivitetet dhe Produktet • Bëni një “Hartë të historisë” që tregon ngjarjet kryesore të tregimit. • Bëni “Vijën e kohës” së ditës tuaj tipike. • Bëni një “Hartë koncept” e temës. • Shkruani një listë me fjalë kyçe që ju e dini në lidhje me .... • Cilat ishin personazhet në këtë tregim? • Bëni një tabelë që tregon ... • Bëni një Poemë akronimi në lidhje me ... • Recitoni një poezi që keni mësuar.
  • Pyetje për veprimtarinë e të kujtuarit • Çfarë ndodhi më pas……? • Sa……..? • Çfarë është……? • E kujt ishte ……..? • A mund t’a emërtosh……? • Thuaj përkufizimin e ……? • Përshkruaj çfarë ndodhi më pas….? • Kush foli për….? • E vërtetë apo e gabuar…..?
  • TË KUPTUARIT • Interpreton • Jep shembuj • Përmbledh • Nxjerr përfundim • Perifrazon • Klasifikon • Krahason • Shpjegon Mund të shpjegosh ide ose koncepte?ide ose koncepte? • Nxënësi kupton domethënien, interpreton informacion ,përkthen atë çfarë ka mësuar.
  • TË KUPTUARIT VEPRIMET • Përshkruan • Raporton • Njeh • Rishikon • Vëzhgon • Skicon • Llogarit • Interpreton • Gjen idenë • Përcakton • Përsërit • Identifikon • Diskuton • Ritrgon • Vëzhgon • Mban shënime • Përkthen • Jep shembuj • Perifrazon • Riorganizon • Shoqëron Produktet e punës: • Recitimi • Përmbledhja • Koleksionimi • Shpjegimi • Dramatizimi • Shembujt • Quizet • Listat • Tabelat • Skicat
  • Rolet në klasë për të kuptuarin Rolet e mësuesit • demonstron • dëgjon • pyet • krahason • ballafaqon • shqyrton Rolet e nxënësit • shpjegon • përshkruan • përvijon • paraqet • përkthehet • demonstron • interpreton • merr pjesë aktivisht
  • TË KUPTUARIT: Aktivitete dhe produkte • Shkruaj me fjalët e tua ... • Prit nga, ose merr një fotografi për të ilustruar një ngjarje të veçantë në histori. • Raporto në klasë për ... • Ilustro idenë kryesore të pjesës. • Bëni një vizatim mefigura për të treguar sekuencën e ngjarjeve në histori. • Shkruani dhe luani një dramë të bazuar në një histori. • Shkruani një përmbledhje të shkurtër për t’ja shpjeguar këtë histori dikujt tjetër. • Shpjegoni pse personazhi e zgjidhi problemin në atë mënyrë. • Shkruani një raport përmbledhës të ngjarjes. • Përgatisni një grafik shkak-pasojë për të ilustruar rrjedhën e ngjarjeve. • Bëni një libër për t'u ngjyrosur. • Parafrazo këtë kapitull në libër. • Retrego me fjalët tuaja. • Gjeni pikat kryesore të pjesës.
  • Pyetje për veprimtarinë e të kuptuarit • A mund të shpjegosh pse….? • A mund t’a shkruash me fjalët e tua…? • Si mund t’a shprehësh….? • Mund të shkruash një përmbledhje të shkurtër të .? • Çfarë mendon se mund të ndodhë më pas…? • Kush mendon se…? • Cila është ideja kryesore…? • A mund t’a qartësosh…? • A mund të japësh shembuj? • A veprojnë të gjithë ashtu siç vepron……?
  • TË ZBATUARIT Nxënësi bën përdorimin e informacionit në një kontekst të ndryshëm nga ai në të cilin është mësuar. • Zbaton • Kryen • Përdor • Ekzekuton A mund t’a përdorësh informacionin në një situatë tjetër të ngjashme?
  • TË ZBATUARIT VEPRIMET • përkthen • manipulon • ekspozon • Ilustron • llogarit • interpreton • bën • praktikon • aplikon • operon • interviston • pikturon • ndryshon • rendit • tregon • zgjidh • mbledh • demonstron • dramatizon • ndërton • përdor • përshtat • barazon • vizaton Produktet e punës: fotografi ilustrime simulime skulpturë demonstrim Prezantim intervistë performancë ditar gazetë
  • Rolet në klasë për të zbatuarin Rolet e mësuesit • shfaq • lehtëson • pyet • vëzhgon • vlerëson • organizon Rolet e nxënësit • Zgjidh probleme • Demostron përdorimin enjohurive • përpilon • kompleton • llogarit • ilustron • ndërton • merr pjesë aktivisht
  • TË ZBATUARIT: Aktivitete dhe produkte • Ndërton një model për të demonstruar se si duket apo punon • Luan një dramë së bashkume shokët e klasës • Shkruan një hyrje ditari. • Bën një libër me figurina në lidhje me fushën e studimit. • Përgatit ftesat për një festë apo një ditëlindje • Krijon një pazëll apo një lojë në lidhje me temën. • Shkruan një shpjegim në lidhje me një temë për të tjerët. • Bën një hartë topografike. • Vesh një kukull me një kostum kombëtar. • Bëni një model balte ... • Pikturon një afresk duke përdorur të njëjtat materiale. • Vazhdo historinë ... • Bën një dioramë për të ilustruar një ngjarje • Bën një ekspozitë fotografike me një temë të • caktuar.
  • Pyetje për veprimtarinë e të zbatuarit • A mund të jepni ju një shembull tjetër ku mund të zbatohet……? • A mund t’i gruponi sipas karakteristikës së…..? • Cilët janë faktorët që do të ndryshonit nëse….? • Çfarë pyetjesh mund të bëni rreth……? • Nga informacioni i marrë, a mund të bëje një listë udhëzimesh për ….?
  • TË ANALIZUARIT Krahasimi Organizimi Copëzimi Atribuimi Përkufizimi Gjetja Strukturimi Integrimi Mund ta copëtoni informacionin në pjesë për të eksploruar kuptimet dhe marrëdhëniet e tyre? • Nxënësi COPËTON informacion e mësuar në pjesë të vogla për t’a kuptuar atë.
  • TË ANALIZUARIT VEPRIMET • dallon • pyet • çmon • eksperiment • inspekton • ekzaminon • heton • përshtat • hulumton • llogarit • kritikon • Shoshit • ballafaqon • studjon • zbulon • grupon • sistemon • rendit • provon • debaton • analizon • diagramë • lidh • ndan • kategorizon • dallon Produktet e punës: grafik tabelë listë e plotë hartë skicë studim listë të dhënash variabla abstrakt raport
  • Rolet në klasë për të analizuarin Rolet e mësuesit • eksploron • drejton • vëren • vlerëson • vepron si një burim • pyet • organizon • copëton Rolet e nxënësit • diskuton • zbulon • argumenton • debaton • mendon thellë • teston • shqyrton • pyet • llogarit • hulumton • pjesëmarrës aktiv
  • TË ANALIZUARIT: Aktivitete dhe produkte • Përdorni një Diagrami Veni për të treguar se si dy tema janë të njëjta dhe të ndryshme • Hartoni një pyetësor për të mbledhur informacion. • Anketoni shokët e klasës për të gjetur se çfarë mendojnë ata për një temë të veçantë. Analizoni rezultatet. • Bëni një tabelë shkak-pasojë për të treguar fazat kritike. • Klasifiko veprimet e personazheve në libër. • Krijo një sociogram nga tregimi. • Ndërto një grafik për të ilustruar informacionin e përzgjedhur. • Bëni një pemë familjare që tregon marrëdhëniet midis pjestarëve. • Ideo dhe vendos rolin që do luash në një temë që po studjon. • Shkruani një biografi të një personi që keni studiuar. • Përgatit një raport në lidhje me fushën e studimit. • Kryej një hetim për të mbledhur informacion që të mbështetësh një pikëpamje. • Shqyrto një vepër arti në aspektin e ngjyrës, formës dhe cilësisë. • Vizatoni një grafik. • Plotësoni një Matricë të Vendimarrjes e dila do t’ju ndihmojë të kryeni një zgjedhje
  • Pyetje për veprimtarinë e të analizuarit • Cilat ngjarje nuk mund të kenë ndodhur? • Nëse. .. ka ndodhur, çfarë mund të ketë qenë që i dha fund? • Në çfarë cilësish......... ngjan me ...? • Çfarë rezultatesh të tjera, të mundshme shihni ? • Pse ndodhën ndryshimet e ...? • A mund të shpjegosh se çfarë duhet të ketë ndodhur kur ...? • Cilat janë disa nga problemet e ...? • A mund t’a bësh dallimin midis... dhe .....? • Cilat anë disa nga motivet që fshihen prapa ..? • Cila ishte pika e kthesës? • Cili ishte problemi me ...?
  • TË VLERËSUARIT Nxënësi merr vendime pas një proçesi të thellë reflektimi, kritike dhe vlerësimi. • Kontroll • Hypoteza • Kritikë • Eksperimente • Gjykim • Testim • Zbulim • Monitorim A mund t’a justifikosh vendimin apo sjelljen tënde?
  • TË VLERËSUARIT VEPRIMET • Gjykon • çmon • provon • parashikon • vlerëson • rishikon • dëshmon • përcakton • priorizon • tregon pse • krahason • mbron • zgjedh • mat • përfundoj • nxjerr një përfundim • debaton • arsyeton • rekomandon • veçon • heton • argumenton • vendos • kritikon • radhit • refuzon Produktet e punës: debat panel raport vlerësim hetim vendim përfundim fjalim bindës
  • Rolet në klasë për të vlerësuarin Rolet e mësuesit • Qartëson • Pranon • Drejton Rolet e nxënësit • gjykon mosmarrëveshjet • krahason • kritikon • pyet • argumenton • vlerëson • vendos • zgjedh • justifikon • pjesëmarrës aktiv
  • TË VLERËSUARIT: Aktivitete dhe produkte • I shkruani një letër redaktorit. • Të përgatisë dhe të zhvillojë një debat • Përgatisni një listë të kritereve për të gjykuar ... • Shkruani një fjalim bindës duke argumentuar qëndrimin pro / kundër ... • Bëni një broshurë me pesë rregulla që ju duken si të rëndësishme. Bind të tjerët! • Formo një panel për të diskutuar pikëpamjet në lidhje me .... • Shkruani një letër. .. duke këshilluar ndryshimet e nevojshme që duhen bërë. • Shkruani një raport gjysmë-vjetor në lidhje me..... • Përgatit një rast për të paraqitur pikëpamjen tuaj në lidhje me ... • Plotësoni një PMI për ... • Vlerësoni veprimet e personazhit në një histori.
  • Pyetje për veprimtarinë e të vlerësuarit • A ka një zgjidhje më të mirë për ...? • Gjykojë vlerën e ... Çfarë mendoni për ...? • Mund të mbroni pozicionin tuaj në lidhje me ...? • A mendoni se ... është një gjë e mirë apo e keqe? • Si do t’ a kishe trajtuar ti ...? • Çfarë ndryshimesh i sugjeron ti.....? • A besoni ju tek ...? Si do të ndiheni, nëse. ? .. • Sa efektive janë..... ? • Cilat do të ishin pasojat......? • Çfarë ndikimi do të kishte .... në jetët tona? • Cilat janë të mirat dhe të këqijat e ....? • Pse është me vlerë ....? • Cilat janë alternativat e....? • Kush do të fitojë dhe të kush do të humbasë?
  • TË KRIJUARIT Nxënësi krijon ide të reja dhe informacion duke përdorur atë që ka mësuar më parë. • Projektim • Ndërtim • Planifikim • Prodhim • Trillim • Shpikje • Modelim A mund të shpikni ju produkte, ide apo rrugë të reja ?
  • TË KRIJUARIT VEPRIMET • kompozon • grumbullon • organizon • shpik • përpilon • parashikon • sajon • propozon • ndërton • planifikon • përgatit • zhvillon • krijon • imagjinon • prodhon • formuloj • përmirësoj Produktet e punës: Film Histori Projekt Plan Lojë e re Gazetë Produkt mediatik Lajmërim Pikturë
  • Rolet në klasë për të krijuarin Rolet e mësuesit • Lehtësues • Zgjerues • Reflektues • Analizues • Vlerësues Rolet e nxënësit • Dizenjues • formulues • planifikues • merr rreziqet • modifikues • krijues • propozues • pjesëmarrës aktiv
  • TË VLERËSUARIT: Aktivitete dhe produkte • Përdor strategjinë ZAMAKKE (SCAMPER) për të të shpikur një tip të ri të këpucëve sportive • Shpik një makinë për të bërë një detyrë të veçantë. • Dizenjo një robot për të bërë detyrat e shtëpisë tuaj. • Krijo një produkt të ri. Jepi një emër dhe të planifiko një fushatë marketingu. • Shkruani për ndjenjat tuaja në lidhje me ... • Shkruani një dramë , shfaqje TV , teatër kukullash, lojë me role, këngë apo pantomimë rreth .. • Harto i një sistemi të ri monetar • Zhvillo një menu për një restorant të ri duke përdorur një shumëllojshmëri ushqimesh të shëndetshme. • Dizenjo një kopertinë: libri, CD-je ose reviste për ... • Shit një ide. • Shpik një mënyrë për të ... • Krijo një gjuhë të re dhe përdore atë në një shembull. • Shkruani një këngë për të reklamuar një produkt të ri.
  • Pyetje për veprimtarinë e të krijuarit • A mund të vizatosh një….duke….? • A sheh një zgjidhje të mundëshme tek…..? • Nëse do të kishe qasje në të gjitha burimet, si do t’i përdorje ato ...? • Pse nuk e krijon vetë rrugën tëndë për të......? • Çfarë do të ndodhte nëse ...? • Sa mënyra mund të gjeni për të ...? • Mund të gjeni përdorime të reja dhe të pazakonshme të ...? • A mund të zhvilloni një ide e cila do të bënte të mundur...?
  • me Taksonominë e ! ë krijuarit