Keravan tulevaisuuslautakunta

751 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • The father of strategic planning Igor Ansoff has defined some filters preventing us from observing new thing from our operating environment. We passed the first filter by participating large amount of people to the planning. We were trying to open the second filter by asking you to think also from other peoples point of view and by allowing you to read other peoples thoughts. And finally we are trying to minimize the effect of the power filter by acting anonymously.
 • A weak signal is a phenomenon that is typically hard to detect and describe in its early phase. But it may get a clearer structure and develop to a strong trend in the future. We saw communality as a typical example of weak signal in its late phase that is passing or passed already the threshold of mainstream awareness. A few people were able to describe thoughts related to it, but there was already many people who saw those thoughts very important. That’s why we wanted to understand more about communality and decided to analyze it more closely.
 • Projects like this are not only about research. By participating people to the planning, you will get them interested, help them understand and accept new things and maybe even increase their commitment level or motivate them to act for you.
 • Keravan tulevaisuuslautakunta

  1. 1. Teknologian hyödyntäminen demokratian kehittämisessä Esitys Keravan tulevaisuuslautakunnalle 16.12.2010 Ville Tapio +358 40 5909385 [email_address]
  2. 2. Vaihe 1/3 <ul><li>Ideoiden kerääminen laajoilta joukoilta </li></ul><ul><li>Vakiintuneen mentaalimallin haastaminen virikkeillä </li></ul><ul><li>Teoriapohja: </li></ul><ul><ul><li>Observation Filters (Ansoff) </li></ul></ul>
  3. 3. Vaihe 2/3 <ul><li>Ideoiden vertaisarviointi määrällisen tiedon liittämiseksi laadulliseen tietoon </li></ul><ul><li>Vakiintuneen mentaalimallin haastaminen toisten osallistujien mielipiteillä </li></ul><ul><li>Teoriapohja: </li></ul><ul><ul><li>Wisdom of Crowds (Surowiecki) </li></ul></ul><ul><ul><li>Building Commitment to Change (Connor) </li></ul></ul>
  4. 4. Vaihe 3/3 <ul><li>Laadullisen tiedon automatisoitu tulkitseminen sekä laadullisen ja määrällisen tiedon yhdistäminen </li></ul><ul><li>Vahvimpien trendien sijaan suurinta muutospotentiaalia sisältävien teemojen ennakointi </li></ul><ul><li>Teoriapohja: </li></ul><ul><ul><li>Weak Signals (Ansoff) </li></ul></ul><ul><ul><li>Self Organizing Maps(Kohonen) </li></ul></ul>
  5. 5. Wisdom of Crowds <ul><li>Large groups of people are smarter than an elite few, no matter how brilliant—better at solving problems, fostering innovation, coming to wise decisions, even predicting the future. </li></ul><ul><li>Four elements required to form a wise crowd: </li></ul><ul><ul><li>Diversity of opinion </li></ul></ul><ul><ul><li>Independence </li></ul></ul><ul><ul><li>Decentralization </li></ul></ul><ul><ul><li>Aggregation </li></ul></ul>Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations James Surowiecki, 2004
  6. 6. Observation Filters &quot;Implanting Strategic Management” by Igor Ansoff. Prentice Hall 1984 ISBN 0-134-51808-X <ul><li>Surveillance filter defines the area that we observe, e.g. our current market and industry. The challenge is that discontinuities usually come from outside of our current industry. </li></ul><ul><li>Mentality filter is formed of previous (success) experiences and we have a tendency to filter novel issues off, because they have not been important to us before. </li></ul><ul><li>Power filter prohibits people to express their ideas to those who possess more organizational power or power based on expertise. </li></ul>
  7. 7. Weak Signals Michelle Codet (1994): “A weak signal is a factor for change hardly perceptible at present, but which will constitute a strong trend in the future.” Pierre Masse (1965): “A weak signal is a sign which is slight in present dimensions but huge in terms of its virtual consequences.” Trends Weak signals
  8. 8. &quot;Committing to change&quot; (146-160) in Conner Daryl R., Managing at the Speed of Change; How resilient managers succeed and prosper where others fail. John Wiley & Sons 1992, 1998 ISBN 0-471-97494-3 Conner, Darryl R. & Patterson, Robert W. “Building Commitment to Organizational Change.” (18-30) Training and Development Journal 36, 4 (April 1982). Awareness Interest Understanding Acceptance Commitment Internalization Action Requires personal reflection and sharing with others. Result! Building Commitment to Change
  9. 9. Self Organizing Maps <ul><li>A self-organizing map (SOM) is a type of artificial neural network that is trained using unsupervised learning to produce a low-dimensional (typically two dimensional), discretized representation of the input space of the training samples, called a map. The map seeks to preserve the topological properties of the input space. </li></ul><ul><li>This makes SOM useful for visualizing low-dimensional views of high-dimensional data, akin to multidimensional scaling. The model was first described as an artificial neural network by the Finnish professor Teuvo Kohonen.” </li></ul>
  10. 10. Tampereen kaupunki Lisätietoja: Ville Tapio tel + 358 40 5909 385 [email_address] ” Fountain Parkin toteuttama Tulevaisuuspohdinta mahdollistaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden, mutta ennen kaikkea sidosryhmien ja kuntalaisten osallistumisen strategiatyöhön proaktiivisesti. Ideoita ja mielipiteitä pyydetään jo ennen ensimmäisenkään strategialuonnoksen laatimista, jolloin pohdinnan tulokset suuntaavat strategiatyötä heti alusta alkaen. Tulevaisuuspohdintaa on helppo markkinoida niin vastaajille kuin mediallekin. Näin saadaan strategiatyölle sen kaipaamaa myönteistä julkisuutta. Tulevaisuuspohdinnan toteuttaminen ja sen tulosten hyödyntäminen antaa helposti hyödynnettävän kehikon viestinnälle strategiatyön edistymisestä. Pohdinnan tulokset ovat monitasoisia ja niitä on siksi mahdollista hyödyntää strategiatyön eri vaiheissa. Vastauksista voi työn alussa tunnistaa keskeisiä strategisia teemoja vision ja strategisten päämäärien pohjaksi. Vastauksissa on myös paljon materiaalia liittyen yksityiskohtaisempien tavoitteiden ja toimenpiteiden hahmottamiseen strategiatyön myöhemmässä vaiheessa.” Lotta Kallonen, strategiasuunnittelija, Tampereen kaupunki Viranhaltijoiden, valtuutettujen ja kuntalaisten osallistaminen strategiatyöhön
  11. 11. Salon kaupunki ” Fountain Parkin metodi on yksinkertaisen nerokas: kerätään laajasti ihmisten mielipiteitä ja koota ne yhteen, ilman ennakkoarvoja tai odotuksia.” Janne Hyvärinen aluekehittämisyksikön päällikkö, Salon kaupunki Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 [email_address] Yhteisöllisyys on Salon tuleva menestystekijä Suomen suurimman kuntaliitoksen läpikäynyt Salon kaupunki toteutti keväällä 2009 laajan verkkohaastattelun strategiatyönsä tueksi. Verkkohaastattelu tuotti yli 10 000 vastausta liittyen Salon tulevaisuuteen ja menestystekijöihin. Keskeisiksi menestystekijöiksi nousivat yhteisöllisyys, koulutus, henkilöstö, lapset ja nuoret sekä työllisyys. Myös luonto ja ympäristö tulivat vahvasti esille. Verkkohaastattelussa kuntalaiset ja henkilöstö saivat myös mahdollisuuden lähettää terveisensä uudelle kaupunginjohtajalle Antti Rantakokolle. Näitä viestejä kertyi yhteensä yli 500.
  12. 12. Uudenkaupungin kaupunki “ Fountain Parkin verkkohaastattelu oli innostava ja yllättävänkin toimiva menetelmä - millä muulla keinoin voisi saada suurelta osallistujamäärältä pitkälle mietittyjä ehdotuksia? Tätä ei voi verrata rasti ruutuun –kyselyyn . ” Kari Koski, kaupunginjohtaja Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 [email_address] Uusikaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että kaikki toimijat - kunta, yritykset ja kuntalaiset - sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Keväällä 2009 Uusikaupunki osallisti laajasti kuntalaiset, kunnan työntekijät sekä muut kiinnostuneet pohtimaan keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun osallistui 1 900 vastaajaa. Verkkohaastattelu herätti osallistujansa pohtimaan tärkeää teemaa omakohtaisesti, ja lisäksi sen kautta nousi esiin myös käytännön ideoita, joita kaupunki toteuttaa osana hanketta .
  13. 13. <ul><li>Varsinais-Suomen houkutukset </li></ul><ul><li>Varsinais-Suomen yhteistyö alueellisessa markkinoinnissa käynnistettiin vuoden 2009 lopulla suurelle yleisölle suunnatulla verkkohaastattelulla. Verkkohaastattelussa niin markkinoinnin asiantuntijat kuin alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet haastettiin pohtimaan kysymystä ”Mikä houkuttelee alueellamme?” </li></ul><ul><li>Osallistujia haastatteluun saatiin noin 1 800, ja omasanaisia vastauksia kertyi yli 5 300 kpl. Alueen tärkeimpinä vetovoimatekijöinä nousivat esiin saaristo ja meri sekä koulutusmahdollisuudet. Näiden lisäksi kertyi runsaasti myös epätavanomaisempia ideoita sekä tietoa alueen eri seutukuntien vahvuuksista. </li></ul>Varsinais-Suomen ja Turun yhteismarkkinointi ” Saimme Fountain Parkin verkkohaastattelun avulla kattavasti osallistettua erilaiset ihmiset eri puolilta maakuntaa. Menetelmä toimi hyvin viestinnän keskeisten vahvuusalueiden löytämisessä sekä tuotti mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa alueen piilevistä voimavaroista.” Varsinais-Suomen yhteismarkkinoinnin markkinointityöryhmä - HAJONTA + Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 [email_address]
  14. 14. Mikkelin kaupunki Lisätietoja: Ville Tapio tel + 358 40 5909 385 [email_address]
  15. 15. Turun Seudun Kehittämiskeskus ” Fountain Parkin haastattelu sai sidosryhmämme vastaamaan hyvin aktiivisesti ja se kannusti luomaan ratkaisuja ja uusia menestystekijöitä. Suuresta vastausmäärästä huolimatta tulokset olivat myös selkeitä ja helposti hyödynnettäviä.” Kalle Euro Elinkeinojohtaja, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 [email_address] Turun seudun menestystekijöiden kartoitus Turun Seudun Kehittämiskeskus toteutti syksyllä 2009 Fountain Parkin verkkohaastattelun sidosryhmilleen viestintänsä ja uuden KOKO-ohjelman valmistelun tueksi. Mukaan kutsuttu sidosryhmäverkosto - alueen päättäjät, yritysten edustajat, korkeakoulujen ja oppilaitosten edustajat sekä virkamiehet - antoivat TSeKille verkkohaastattelun kautta omaa ideointipanostaan yhteensä yli 120 tuntia. Uusien ideoiden lisäksi verkkohaastattelu tuotti TSeKille myös sidosryhmäverkoston näkemyksen siitä, mitä jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia kehittämistoimenpiteitä pidetään tärkeimpinä.
  16. 16. Liedon kunta Lisätietoja: Anu Kokko tel + 358 40 760 7985 [email_address] Kunnan kustannussäästötalkoot verkossa Liedon kunta kutsui joulukuussa 2009 koko kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöt yhteiseen verkkopohdintaan. Verkossa toteutettujen kustannussäästötalkoiden tavoitteena oli viestiä kustannustehokkaan toimintatavan tärkeydestä sekä löytää ideoita, jotka parantavat tai tehostavat toiminnan laatua. Näin kuluja ei olisi tarpeen pienentää summamutikassa budjetteja juustohöyläämällä. Parissa viikossa kasaan saatiin noin 200 yksittäistä ideaa siitä, mitä kunnassa voitaisiin tehdä fiksummin tai mitä voitaisiin jättää kokonaan tekemättä. Osallistujat rakensivat yhdessä ideoille myös tärkeysjärjestyksen suhteessa niiden toteuttamiskelpoisuuteen. ” Osallistuneiden määrä oli yllättävänkin suuri. Kustannussäästötalkoot tuotti säästöideoita runsaasti ja myös monipuolisesti. Osa ideoista on käytännönläheisiä ja helposti toteutettavissa, ja osa taas tulee vaikuttamaan strategisiin tavoitteisiimme pidemmällä aikavälillä. Hienoa oli myös se, että henkilöstön säästöideoista välittyi halu hyvän asiakaspalvelutason ylläpitämiseen. Säästöideoita etsittiin ja löydettiin siis ensisijassa työn tekemisen tavoista ja toimintojen järkevöittämisestä.” Terhi Isotalo, kunnanjohtaja
  17. 17. Pirkkalan Kunta <ul><li>Koko yhteisö mukaan kunnan tulevaisuuden pohdintaan </li></ul><ul><li>Pirkkalan kunnassa otettiin kevällä 2009 pormestarimalli käyttöön. Uusi pormestari näki tarpeelliseksi osallistaa totuttua laajemman joukon mukaan kunnan tulevaisuuden suunnitteluun; kunnan työntekijät, luottamusmiehet ja kuntalaiset kutsuttiin mukaan verkkohaastatteluna tehtyyn tulevaisuuspohdintaan, jonka tuloksia hyödynnetään kunnan strategiatyössä syksyllä 2009. Osallistujien paneutuminen verkkohaastatteluun näkyi vastauksien sisällössä ja käytännön ehdotuksissa. Erään osallistujan kommentti: ”Tämä on parasta yhteistyötä kun kuntalaiset, kunnan työntekijät pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä yhteisen hyvän vuoksi.” </li></ul><ul><li>&quot;Kätevä tapa kerätä kuntalaisten mielipiteitä arvostuksineen päätöksenteon pohjaksi.” </li></ul><ul><li>Antero Saksala pormestari </li></ul>
  18. 18. Verkkopalveluita julkishallinnolle <ul><li>FCG Finnish Consulting Group on yksi suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä Suomessa. FCG toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppaniensa kanssa. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita. </li></ul><ul><li>” Fountain Park ja FCG tuotteistavat yhdessä verkkopalveluja julkisen hallinnon päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyden, osallistavuuden ja tehokkuuden kasvattamiseksi. </li></ul><ul><li>Fountain Parkin edistykselliset teknologiat yhdistettynä FCG:n osaamiseen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä takaavat asiakkaillemme tehokkaan toteutuksen ja vaikuttavan lopputuloksen.” Simo Reipas, johtaja, FCG </li></ul>Finnish Consulting Group Lisätietoja: Ville Tapio tel + 358 40 5909 385 [email_address]

  ×