Tb

891 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tb

 1. 1. Tartalom Címlapsztori Lehet más? (8.oldal) Húsz éves a rendszerváltás, kissé szofisztikáltab- ban a rendszerváltozás. Nagy ünneplésre nincs ok, hiszen mintha éppen most érkeztünk volna el ah- hoz az emlékezetes állomáshoz, ahonnan elkezd- jük visszafelé felszedni a síneket. Lehet más? Mi az hogy?! Rövidtávon olyan más lesz, hogy ki- egyeznénk azzal: csak aztán ráismerjünk! Távlatosan viszont meg kell állapítani, a korszel- lemként kapott szabadság időszaka véget ért. Ám bízunk abban, hogy éppen az elmúlt húsz év alap- értékké tette a szabad, demokratikus társadalom igényét, amely sokféle próbát képes kiállni. Lapunkban megszólalnak a pártok általunk elért választókerületi képviselőjelöltjei, remélhetőleg segítve olvasóink választási részvételét. Aktuális Beszélgetés Keller Lászlóval Kultúra Tizenhat év munkája alapján 8-9. Tutanhamon nyomában Költők az iskolapadból Egyiptom napja ................... 2. Beszélgetés Csenger-Zalán Zsolttal Esik a hó ........................ 18. Nagy támogatottság - nagy változás ............... 10-11. Címlapsztori, tartalom .......... 3. Itt jártak a Duna szimfonikusok Zenei ABC ........................ 18. Beszélgetés dr. Görög Balázzsal Szavazás, mosópor, Pannon Mi mondjuk, a közeg eldönti 12. Hírek, érdekességek .......... 4-5. Kulturális programajánló Vegyes vágott 19. Az érem oldalai Bálinti gondolatok ................ 5. Itthon Ismerős táj 1900-ból Törökbálint egykor és ma ..... 21. Omladozó középületek Vár állott, most ................. 13. Helyi közélet Sport Hozzánk képest A képviselő-testület Más ................................ 13. február 25-i üléséről Rodgers Első kézből ..................... 6-7. Egy amerikai a Bálintban ..... 20. Nőként lódoktornak lenni A szomszédom: Választás előtt Labdarúgás Pétsch Márta állatorvos ....... 14. Lehet más? .................... 8-12. Tréning minden szinten ....... 20. Beszélgessünk a gyerekekről Impresszum: Kis család - nagy család ....... 15. Szerkesztőség: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 6. Publicisztika 06/30-692-28-44 I love Törökbálint Az olvasói leveleket ide várjuk: info@torokbalintiujsag.hu Mérleg tér ........................ 16. Kamionok jönnek, mennek? Kiadó, főszerkesztő: Sziráki AndráS A kör bezárul .................... 22. Olvasószerkesztő: Sződy Judit Tördelés, webmester: ViliSicS kálmán A nő tetőtől talpig élet A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint JánoS, HidVégi Ferencné, Farsangi ruhacsere ............. 16. Köszönöm, ebből nem kérek! koVácS zoltán, SzedlAy gyöngyi, StArzyńSki zSolt Láthatatlan frakció ............ 22. Alapító: loVAS zSuzSAnnA, ötVöS JánoS AttilA Jaksity Kata Hirdetés: Tóthfalussy Tímea 06/30-343-67-27 media@torokbalintiujsag.hu Már törökbálintinak Készült: Doba Nyomdaipari Kft. érzem magam ................... 17. ISSN 1789-2449 310Marc15.indd 3 2010.03.02. 14:00:31
 2. 2. Hírek nyű döntéshez szükséges 50 százalékot. Hírek, közlemények A 6744 lakosú Pátyon a választásra jogo- sultak száma 5100, 2260 érvényes, 6 ér- vénytelen voks gyűlt össze, míg 3 szava- zólapot elvittek. A szavazatok értékelé- Internetes szavazásunk eredménye csaknem 14 tonna hamisított mosószert se a következő eredményt hozta: a 2260 lefoglalták, az elkövetők ellen eljárást in- érvényes szavazatot leadó közül 1494-en Az elmúlt hetekben a következő kér- dítottak – olvasható a vámhatóság közle- désre vártunk választ. az „igen”, 766-an a „nem” választ jelöl- ményében. ték meg. Ez azt jelenti, hogy az urnák- Mi a véleménye arról, hogy a képvise- hoz járulóknak gyakorlatilag a kétharma- lő-testület - szakbizottsági tárgyalás nél- régI fotó-kIállítás nyílt a falumúzeum- da az érvényes szabályozási terv érintet- kül - az új óvoda építésénél 146,5 mil- ban lenül hagyását szerette volna, vagyis nem lió, a Zimándy Iskolánál 24,6 millió, az A régi Törökbálint hangulatát, ódon, a kért a település életét alapvetően megvál- Alsórerdősor utca felújításánál mintegy mostaninál nagyságrendekkel természet- toztató nagyszabású tervekből. 64 millió forint pótmunkát hagyott jóvá? Ennek ellenére február 22-én a pátyi Február 27-én délig 103-an szavaztak, a közelibb, nyugalmat, békességet árasztó képviselő-testület a képviselők többségé- következő eredménnyel: képeslapokból állított össze remek, han- gulatos kiállítási anyagot a Falumúze- nek szavazatával módosította a helyi sza- um. A megnyitón örvendetes volt a láto- bályozási tervet és a beruházás megépí- 78 (75,7%) – legAláBB Az egyik eSet tésének adott zöld utat. korrupciógyAnúSnAk tűnik. gatói kör széles palettája, művészek, a vá- ros-szépítésben tevékenykedők, helyi po- 12 (11,7%) – A BeruHázáSok költSége- litikusok, érdeklődők, összesen közel öt- inek SzAkSzerűtlen terVezéSe Az irritá- ven fő. A tárlatot igényes összefoglalóval ló. Scheiblinger Péter nyitotta meg. A kiállí- 11 (10,7%) – A munkákról A képViSelők- tás március 22-ig látható. nek előzeteSen kellene SzAVAzni éS nem utólAg. kIstérségI találkozó: mIndenkI magára koncentrál 2 (1,9%) – nem leHet minden neHézSé- get előre látni. A törökbálinti önkormányzat volt a há- No comment… zigazdája a Budaörsi Kistérségbe tarto- zó tíz település önkormányzati szakem- 200 ember bocsát el a pannon megy a kopogtatás berei részére rendezett kistérségi találko- zón. (Képünkön Csuka Attila alpolgármes- Hárommilliárdos költségcsökkentést Az országgyűlési választásokon indu- ter köszönti a résztvevőket.) Ezen Egri Pé- léptet életbe a Pannon, aminek részeként ló pártok jelöltjei megkezdték az ajánló- ter kistérségi irodavezető elemezte a kis- a jövőben 200 dolgozótól válik meg - je- szelvények gyűjtését. A budaörsi közpon- térség négy városának – Budaörsnek, Bu- lentette be a cég. Amint AnderS JenSen tú Pest megyei 9. számú választókerület- dakeszinek, Biatorbágynak és Törökbá- vezérigazgató a cég sajtótájékoztatóján ben két nagy párt ugyanazt a két politi- lintnak – a még meglehetősen friss in- elmondta: bevételük és az EBITDA ered- kust jelölte, akiket 2006-ban: az MSZP a tegrált városfejlesztési stratégiáit, illet- ményük is jelentősen - utóbbi 3,6 milli- négy éve (a választókerületben harmad- ve a községek településfejlesztési doku- árddal - csökkent 2009-ben, ez indokolja szor) győztes Keller Lászlót, a Fidesz (és mentumait. Kiemelte, hogy a városokban, a költségcsökkentést. a KDNP) Csenger-Zalán Zsoltot. községekben a hosszú távú elképzelése- A személyi költségeken 1,9 milliárd fo- Kevésbé ismert jelölt az MDF-et repre- ket még mindig csak a saját településük- rintot spórolnak, erről konzultációkat zentáló Takács Attila, a párt tárnoki szer- re koncentrálva alakítják ki, holott több kezdeményeznek a dolgozókkal. A tár- vezetének elnöke, dr. Görög Balázs török- esetben is célszerű lenne a közös feladat- saság közleménye szerint a lépés várha- bálinti orvos, a Lehet Más a Politika kép- ellátás. tóan megközelítőleg 200 munkatársat és viseletében és ismereteink szerint a Se- 50 egyéb, nem pannonos alkalmazottak- res Mária-féle Civil Mozgalom színeiben kal betöltött pozíciót érint majd. Erdősi Zoltán 33 éves építész, Anna-he- A Pannon tavaly 73,4 milliárd forintos gyi lakos gyűjti a kopogtató cédulákat. EBITDA eredményt ért el, 177 milliárdos árbevétel mellett. HamIsították a mosóport Városszépítő EgyEsülEt – 1% Mintegy tizennégy tonna hamisított mosóport derítettek fel a vámosok Tö- Városszépítő Egyesület ebben az év- rökbálinton, az áru értéke 10 millió forint ben is kéri azokat, akik támogatni kíván- - közölte a vámhatóság február 12-én. A ják munkájukat, hogy adójuk 1 százalé- végül nem a nép szavazott pátyon: jön kával segítsék az idei céljaik elérését. Idei nyomozók az előző nap tartottak ellenőr- a golffalu zést egy törökbálinti cég telephelyén bé- tervezett fő munkáink: relt raktárhelyiségben, ahol négy magyar Érvénytelen lett a február 14-én Pátyon - a Bajcsy-Zsilinszky utcai vasúti átjáró állampolgár foglalkozott a Szlovákiából megtartott helyi népszavazás a golfpá- díszkivilágítása behozott gyenge minőségű alapanyag át- lya cím alatt futó megaberuházás ügyé- - egy köztéri kőkereszt rekonstrukciója, címkézésével. Az elkövetők az eredeti- ben, bár a választók így is egyértelmű vé- környezetének rendbetétele. hez megtévesztésig hasonló por állapo- leményt mondtak a tervekről. A válasz- tú és folyékony mosóport feltehetően le- tásra jogosult polgároknak 43,1 százalé- Adószámunk: Törökbálinti Városszépí- gálisan működő kereskedelmi üzletekben ka részt vett a szavazáson, az arányuk tő Egyesület, 18675184-1-13 akarták forgalomba hozni. A vámosok a így nem érte el a jogilag kötelező érvé- Az Egyesület Választmánya 410Marc15.indd 4 2010.03.02. 14:00:32
 3. 3. Helyi közélet új polgármestere lesz a süssennek választják. A polgármesteri funkciót in- meg, szintén nyolc évre. Böblingen Stutt- Testvérvárosunk, Süssen polgár- kább szakmai feladatnak tekintik mint garttól kb. 40-50 km-re fekszik, közel 50 mestere, Wolfgang Lützner indult a nálunk, ezért legtöbbjüknek van állam- ezer lakosú város (Süssen 12 ezres), tehát Böblingenben kiírt főpolgármester-vá- igazgatási jellegű vagy jogi felsőfokú vég- ez Lützner úr számára ez szakmai elő- lasztáson. Az első fordulóban 46 %-ot zettsége, de ez nem előfeltétel. Azokban relépés. kapott, a második helyezett 35 %-öt, így a városokban, ahol a lakosság száma túl- Úgy tudjuk, hogy Wolfgang Lützner ők ketten indulhattak a február 21-i má- lépi a húszezret, a város vezetője már fő- már korábban eltervezett törökbálin- sodik fordulóban. Lützner úr 56 %-kal polgármester (nálunk csak a fővárosét ti látogatása május elején nem marad megnyerte a választást, ő lett Böblingen hívják így). A főpolgármestert a lakosság el, szeretne eljönni, hogy együtt ünne- első embere. választja meg. Mellette dolgozik a polgár- peljük a testvérvárosi kapcsolat 20. évfor- mester, akit viszont már a testület választ dulóját. Háttér: A polgármester-választás szisztémája Németországban, tartomá- nyonként más és más. Mivel Süssen is, Böblingen is Baden-Württemberg tarto- mányban van, ezért az ottani tartományi törvények a mérvadók. A polgármester-választás és az önkor- mányzati képviselők választása nem esik egybe, tehát egy polgármesternek min- dig számolni kell azzal, hogy a képvise- lőtestület összetétele időközben változni fog. A polgármestert mindig 8 /!/ évre Bálinti gondolatok Akikre büszkék vagyunk tené a gondolataimat. A kitelepítés meg- vedték a világtörténelem legnagyobb Kikre? Hát ez az! Nem tudjuk. Nézem bocsáthatatlan, szörnyű döntés volt, ezt mértékű inflációját. a különböző települések honlapjait, a leg- közelről érzékeltem saját családomban, Ilyen frusztrált, eszeveszett időben több honlapon van olyan rubrika, hogy: rokonságomban. Az éremnek erről az ol- nem lehetett higgadtan, jövőorientáltan Díszpolgáraink:….., vagy: Kitüntetettje- daláról azért nem írok most bővebben, gondolkozni. ink:……vagy: Akikre büszkék vagyunk:….. mert ma már sokat olvashatunk, hallha- Ez azonban nem mentség, ami történt, Nálunk nincs ilyen, pedig az évek mú- tunk róla. az sajnos megtörtént. lásával érthetően feledésbe merülnek, kik De mi a másik oldala? Fentieket azért akartam leírni, mert kapták a Törökbálintért Aranygyűrűt, a Régóta foglalkoztat, mi vezethette an- úgy érzem, általánosan is érvényes: ha Díszpolgári Oklevelet. Persze lehet, hogy nak idején az embereket, a döntéshozó- próbálunk a másik fejével is gondolkozni, nem lennénk büszkék mindegyikükre, de kat arra, hogy németek tízezreit, több jobban meg tudjuk érteni a történéseket, az más lapra tartozik. mint kétszázezer embert elűzzenek Ma- a világot. És talán könnyebben elkerülhe- Javaslom polgármester úrnak, hogy a gyarországról? Jól mondta Hajdu Ferenc, tők a történelmi tragédiák is. honlapunkat egészítsük ki ezzel a rovat- ez nem ránk kényszerített döntés volt. Végül visszautalok korábbi írásomra. tal. Ahogyan ezt az egészet lebonyolították, Biztosan vannak, akiknek nem, vagy nem azt magyarok döntötték el. A parlament- egészen ez a véleményük, ez nem baj, le- Ünnepi beszédek ben elég nagy többséggel hozták meg a het erről beszélgetni, vitatkozni. A lényeg, döntést, és nem csak szélsőséges politi- hogy kulturáltan, érvekkel, európai mó- Olvasom az idei állami és városi ün- kusok. Például Antall József édesapja is don, és ne veszekedve tegyük. nepségek szónokainak névsorát, valóban helyeselte. kizárólag az uralmon levő helyi többség Miért? Jobbik. Jobbik? képviselői szólalhatnak meg /kivéve W. Ilyenkor mindig érdemes a másik oldal Lützner/. Eszembe jut, hogy tiltakozott fejével is gondolkozni. Képzeljük magun- Az év elején kínos incidens zajlott le mindig a FIDESZ ha az egészpályás letá- kat a 45-46-47-es évekbe. Mit lehetett Strassburgban az Európa Parlamentben. madás vádjával illették. Ez pedig megint látni, tapasztalni? A Jobbik egyik vezére, Morvai Krisztina pontosan az. A németek belekergettek minket a vi- olyan elfogadhatatlan (igyekeztem dip- Nem mintha ezek az ünnepi beszédek lágháborúba. A németek miatt kellett ki- lomatikusan fogalmazni) módon visel- világot megrengető jelentőségű esemé- küldeni a 2. Magyar Hadsereget a Don- kedett, hogy a levezető elnöknek rá kel- nyek lennének. De talán éppen ezért, leg- kanyarba. Rossz, nagyon rossz felszere- lett szólni, majd kénytelen volt kikap- alább gesztusképpen meg lehetett volna léssel, sokkal rosszabbal, mint a néme- csolni Morvai mikrofonját. Ez nagy égés adni a lehetőséget a másik oldalnak is. Ez teknek volt. Elpusztult 100-120 ezer ma- volt, ciki, nemcsak neki, inkább Magyar- is egy méter lehetett volna a békésebb tö- gyar katona! A németek miatt! országnak, hogy ilyen képviselőt dele- rökbálinti közélet felé vezető úton. A németek segítették hatalomra a bű- gált az Európai Parlamentbe. Ez az ele- nös Szálasi-diktatúrát, miattuk haltak fánt a porcelánboltban tipikus esete. Bí- Az éremnek két oldala van meg magyar zsidók tömegei. A németek zom benne, hogy mi nem sétáltatjuk be robbantották fel az összes hidat Buda- körzetünk elefántjelöltjét a Kossuth-téri A kitelepítés szomorú évfordulója kap- porcelánboltba. csán írom meg, ami már régóta foglal- pesten. Hogy nézett ki a főváros, az or- koztat. Nem szeretném, ha bárki félreér- szág 45-ben? Az emberek éppen szen- Bálint János 510Marc15.indd 5 2010.03.02. 14:00:32
 4. 4. Helyi közélet Első kézből… szeg 70 %-áról az OKSB, 30 %-áról a tes- tület dönt. IntézményI ügyek a képviselő-testület február 25-i üléséről óvoda az abc Helyén A napirend elfogadása előtt Turai Ist- bár sok kétsége nincs azt illetően, hogy A Köztársaság téri volt ABC átépítését ván polgármester a kommunizmus áldo- a testület összetétele változni fog. Papp követően még ebben a tanévben két cso- zataira emlékezett. Az Országgyűlés 10 Béla örömtelinek tartotta, hogy frakció- porttal bővül az óvodai férőhelyek száma. évvel ezelőtt fogadta el azt a határozatot, juk javaslatához közelítve alakult át az A Bálint Márton Általános-és Középisko- amely alapján február 25. - Kovács Bélá- elképzelés, és arról érdeklődött, hogy a lához tartozó épületrész átépítését meg- nak, a Független Kisgazdapárt főtitkárá- Városfejlesztő Zrt. működtetésére szánt, próbálják felgyorsítani úgy, hogy a lehe- nak 1948-ban történt elhurcolása napja - a eredetileg 5 millióra tervezett költségből tő legrövidebb időn belül a használatba kommunista diktatúrák áldozatainak em- hogyan lett 66 millió. Turai István vála- vételi engedély is rendelkezésre álljon. A léknapja, figyelmeztetendő a korszak tör- szában elmondta, nem látja problémá- képviselő-testület köszönetet mondott ténéseire és a tanulságok levonására. nak az összeg növekedését, a társaságnak dr. Német István igazgatónak az óvodai két éven belül önfenntartóvá kell válnia. férőhely-gondok megoldása érdekében A Főutca projekt keretében elnyert pályá- végzett tevékenységért, személyes sze- költségvetés zati pénz egyébként is csak egy részét fi- repvállalásáért. Az átmeneti megoldásra nanszírozza a kötelezően létrehozott vá- nagy valószínűséggel a 2011-2012-es tan- rosfejlesztő társaság költségeinek. évben is szükség lesz, mert a Bajcsy-Zsi- 2010-es költségvetés: 7,5 mIllIóból linszky úti óvoda régi épületének felújítá- gazdálkodIk a város sát a kiköltözésig nem lehet megkezdeni, Az idei büdzsé első olvasatát követő- de az EU-s pályázaton való forráshoz ju- en a hivatali apparátus többször is átdol- tási szándék is némi késedelmet jelenthet. gozta a helyi költségvetésről szóló előter- jesztést. A legutóbbi – február 22-i – vál- újabb játszóudvarok tozat szerint ebben az évben 7 milliárd Az új hatcsoportos Árpád utcai óvo- 530 millió 628 ezer Ft-ból gazdálkodhat da játszóudvara a patak melletti feltöl- az önkormányzat. A költségvetés bevéte- tött területen valósult meg. A tavasszal li főösszege 6 milliárd 371 millió 304 ezer kezdődő füvesítés a talajviszonyok miatt Ft, a hiány közel 1 milliárd 160 millió Ft, csak többszöri kaszálás után válhat olyan a finanszírozására fejlesztési célú hitelt mértékben teherbíróvá, hogy az óvoda módosították a tavalyI költségvetést vesznek fel. gyereklétszámát – jelentős károsodás A 13 igen szavazattal és 4 tartózkodás- 2009-ben négy alkalommal korrigál- mellett – elviselje. A gyerekek nem tölt- sal elfogadott rendelet végleges verziója a ta a testület a költségvetési rendeletet, a hetik az egész napot a foglalkoztatóban, polgármester szerint már figyelembe vet- jelenlegi módosítás szerint valamennyi a környező játszóterek igénybevétele sem te a képviselők és a könyvvizsgáló ajánlá- előirányzat végleges összegben szerepel életszerű. A kialakult helyzet megoldásá- sát is. Az Égett-völgyi ingatlan értékesíté- a költségvetésben. Ezek szerint a kiadá- ra két további, külön bekerített udvarte- séből már nem 1,3 milliárd forintos, ha- si főösszeg 354 millió Ft-tal csökkent, 6 rületet hoznak létre. A feladatra 15 millió nem „csak” 676 milliós bevétellel számol- milliárd 121 millió 207 ezer Ft. Ugyaneny- Ft keretösszeget biztosítottak, valamint a tak. Az indokolás szerint azért, mert az nyivel csökkent a bevételi főösszeg is, 5 jelenleg átépítésre váró Bóbita óvoda ud- érintett területre rövidesen szabályozási milliárd 519 millió 213 ezer Ft. Nem válto- vari eszközeit is igyekeznek áttelepíteni. terv készül, ami a telkeket tovább oszt- zott a hiány finanszírozására meghatáro- Az egyik játszótér - az óvoda nyitva tar- ja, így nem a teljes körű eladással, hanem zott fejlesztési célú hitel felvételének ösz- tási idején túl – bárki számára használ- részletekben történő értékesítéssel szá- szege, ami közel 602 millió Ft. A könyv- ható, viszont a közeli Tükörhegy utcába molnak. Felülvizsgálták a felhalmozási ki- vizsgáló egyebek mellett ismételten fel- tervezett játszótér nem épül meg, az erre adások tartalmát is, és a januárban elfo- hívta a figyelmet, arra, hogy az előterjesz- elkülönített összeget is az óvoda játszó- gadottakhoz képest 406 millió Ft érték- tés szöveges indokolása maradéktalanul udvarának bővítésére fordítják. Gyurasits ben szintén csökkentettek néhány elői- nem támasztja alá a táblázatos kimuta- Tamás hozzászólásában nehezményezte, rányzatot, de ezek a feladatok megvaló- tásokban történő változásokat. Ezt csak a hogy a négyszer – ötször áttervezett lé- sulhatnak, amennyiben évközben a for- könyvvizsgáló számára megküldött rész- tesítmény esetében ilyen „tűzoltó jelleg- rások megteremtődnek. A könyvvizsgá- letes előirányzat-változásokat tartalmazó gel” készült előterjesztések kerülnek elé- ló korábbi véleménye az átdolgozott költ- nyilvántartás biztosítja, az is igen nehe- jük. Ebben a helyzetben a tervező felelős- ségvetést illetően sem változott: ismét zen, jelentős többletszámításokkal, mely sége is felmerül, nem kellő súllyal vette fi- arra hívta fel a döntéshozók figyelmét, ennek megfelelően magas kockázati té- gyelembe a terület adottságait, ami per- hogy a felvett hitelekből származó adott nyezőt jelent. sze a most kialakítandó játszóhelyek ese- évi adósságszolgálat saját bevétellel nem A költségvetéssel kapcsolatos részletek tében sem változott. fedezett, az eladósodottság csökkentése a www.torokbalint.hu honlapon olvasha- érdekében a fejlesztések területén lehető- tók. településfejlesztés ség lenne a prioritások meghatározására. A vita során Gyurasits Tamás úgy vél- cIvIl szervezetek támogatása köztérI reklámok te, a telekértékesítésből származó bevé- tel tervezése reálisabbá vált, ugyanakkor A képviselő-testület ebben az évben 28 Városunkban a reklámhordozók elhe- kifogásolta, hogy a következő testületre millió Ft-ot különített el a civil szerveze- lyezhetőségével kapcsolatos szabályokat 1 milliárdos hiteltörlesztést hagyjanak – tek, alapítványok támogatására. Az ösz- egy 1997-ben elfogadott rendelet írja elő. 610Marc15.indd 6 2010.03.02. 14:00:32
 5. 5. Helyi közélet Ennek ellenére nagyon sok az engedély István utcában a volt Olvasókör előtti te- tése, külön kapubejárók, a raktár falán ol- nélkül kihelyezett óriásplakát és egyéb rületen, valamint a Baross utca 23. szám dalbejáró és külön vízbekötések létesítése reklám, eltávolításukat hatósági eszkö- előtt lehet majd elhelyezni. Az óriáspla- lekerült a napirendről. A benyújtott 6,4 zökkel nem lehet garantálni. Dr. Horti kátok számára kijelölt helyek a követke- millió Ft-os árajánlat alapján készülő át- István jegyző előterjesztésében javaslatot zők: az M7 északi és déli oldali lehajtó- alakítás még az önkormányzat ügyvédje tett a testületnek egy más településeken jának körzete, a Kinizsi utca – Régi vas- szerint is megfelelő kompromisszum lett már bevált módszer bevezetésére. Lénye- útsor kereszteződése és a Raktárvárosi volna az önkormányzati beruházás idő- ge, hogy a reklámhordozók telepítésére úton négy terület. A képviselők felkérték beli késedelmének esetleges megelőzésé- jelöljenek ki helyszíneket, és építési enge- a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lé- re és a tartós jogviszony békés megszün- déllyel tegyék lehetővé megvalósításukat. péseket az engedély nélkül létesített rek- tetésére. A mintegy 1800 négyzetméter- A plakátok hasznosítása pályázati formá- lámhordozók eltávolításának érdekében. nyi raktárterület tulajdonosa azonban ban történne. A testület egyhangúan tá- nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, azt is mogatta a javaslatot és felkérte a jegyzőt, kamIonforgalom a damjanIcH utcában? el tudja fogadni, ha az önkormányzat ál- hogy a következő ülésre készítse elő a je- tal bérelt raktárterületre költöztetik. Vég- lenleg hatályos rendelet módosítását. Az Az eredeti előterjesztéshez képest na- leges megoldás még nincs, de a Mechani- illetékes szakbizottság javaslatát elfogad- gyot változott az elképzelés. A Dulácskára kai Művek és a Depo területén keresik a va döntés született a lehetséges helyszí- tervezett 16 tantermes és 8 szaktanter- megfelelő épületet. nekről is. Hirdetőoszlopokat a Munkácsy mes iskola építése miatt a terület mellet- M. utca 83. előtti közterületen, a Szent ti magántulajdonban lévő ingatlan elkerí- Hidvégi Ferencné Hirdessen a Törökbálinti Újság online felületén! Internetes hirdetési árak (havi) 512×76 főoldal, címsor alatt 6 000 Ft 1 512×76 1 rovatban, címsor alatt 4 000 Ft 512×76 az összes lapon, címsor alatt 12 000 Ft 190×190 főoldal, menüsorban 5 000 Ft 2 190×190 1 rovatban, menüsorban 190×190 az összes lapon, menüsorban 3 000 Ft 10 000 Ft 512×76 főoldal, alul 3 000 Ft 3 512×76 512×76 1 rovatban, alul az összes lapon, alul 2 000 Ft 6 000 Ft Kérjük, hogy amennyiben valamely hirdetési lehetőség felkeltette az érdeklődését, ezt e-mailben vagy telefonon jelezze. A nyomtatott lap- ban vagy az interneten megjelenő hirdetés elkészítésére szakembert biztosítunk, ár megegyezés szerint. Elérhetőségek: Tel: (06-30) 692-28-44 E-mail: info@torokbalintiujsag.hu 710Marc15.indd 7 2010.03.02. 14:00:32
 6. 6. Címlapsztori Lehet más? ugyancsak elegük lett az eddigiekből, ám egy szelídebb, zöl- debb, párbeszédre épülő, kevésbé pénzközpontú, egyszóval él- hetőbb világot látnak a ködön át felsejleni. Húsz éves a rendszerváltás, kissé szofisztikáltabban a rend- Lehet más? szerváltozás. Nagy ünneplésre nincs ok, hiszen mintha ép- Mi az hogy?! Rövidtávon olyan más lesz, hogy kiegyeznénk pen most érkeztünk volna el ahhoz az emlékezetes állomás- azzal: csak aztán ráismerjünk! hoz, ahonnan elkezdjük visszafelé felszedni a síneket. Az első szabad választás után húsz évvel gyakorlatilag nincs kampány, Távlatosan nézve a dolgot viszont azt kell megállapítani, mert már van győztes, ám hallgat, mint a szfinx. E helyzet ki- hogy az első kör, a készen kapott, korszellemként ölünkbe hul- alakulásához az utóbbi négy év során szavazótáborának felezé- lott szabadság időszaka véget ért. Ám bízunk abban, hogy ép- si idejét próbálgató baloldal jelentősen hozzájárult, amit nem- pen az elmúlt húsz év alapértékké tette a szabad, demokrati- sokára kénytelen lesz tudomásul venni. Időközben komoly tá- kus társadalom igényét, amely sokféle próbát képes kiállni, ép- bora nőtt a politikai frusztráció Kis Gömböcének, ami tovább pen ezért igazolódik, hogy megkerülhetetlen. terebélyesedhet, kétségtelen bizonytalansági tényezőként. So- *** vány vigasz, hogy a savanyú realisták továbbra is tartják ma- Az elkövetkező oldalakon megszólalnak a pártok általunk el- gukat, egyre tarkább felszerelésű szabadcsapatként, a modern ért választókerületi képviselőjelöltjei, remélhetőleg segítve ol- kapitalizmusnak zászlaja alatt. Szövetkeznek azok is, akiknek vasóink választási részvételét. Tizenhat év munkája alapján van esélyem! Beszélgetés Keller László országgyűlési képviselővel, mennyIre tudja felülreprezentálnI az az MSZP jelöltjével mszp-t? érez győzelmi esélyt? Én 2008-ban is megmérettettem és ak- 1994-ben az mszp Ismeretlen polItIkus- sal járt! Ritkult, sőt néha el is fogyott a kor sem álltunk túlságosan jól. 20 száza- ként vItte be a parlamentbe. mostanra vI- levegő körülöttem. 2006-hoz úgy érkez- lék körül volt a párt, Törökbálinton még- szont fordult a kocka, a személyes elfo- tem, hogy a párton belüli pozícióm rosz- is 43-44 százalékot kaptam, sokan bíz- gadottsága érezhetően nagyobb, mint a szabb lett, mint amilyen 2002-ben volt. tak bennem. 2008-ban alacsonyabb rész- párté. mIt leHet ezzel a Helyzettel kez- De azért a választókörzetben és itt, Tö- vétel mellett többen szavaztak rám, mint denI? rökbálinton mind a képviselőválasztást, 2006-ban. Én úgy gondolom, hogy párt- mind a polgármester-választást sikerült szimpátiától függetlenül az emberek oda- Igen, az kétségtelen, hogy ´94-ben csak megnyernem. Megmondom őszintén, én figyelnek arra, hogy képviselőként milyen Budaörsön voltam ismert ember, de nem már azzal számoltam, hogy az elkövet- teljesítményt mutatok fel. A párt volt már mint politikus. 1990-től figyelemmel kí- kező éveimet helyi politikusként fogom népszerűbb is, bár megjegyzem, hogy so- sértem a megalakuló helyi önkormány- folytatni. Nem is rejtettem véka alá, hogy kan vannak olyanok, akik még nem dön- zat munkáját, részt vettem az üléseken, hosszú távú szándékaim vannak Török- tötték el, hogy kire szavazzanak, szavaz- plusz a lakókörnyezetemben egy társas- bálinttal. De itt volt egy öröklött helyzet,zanak-e ránk. Az látszik, hogy Fidesz sza- házi szövetkezet elnöke voltam. Ez per- a Tópark beruházás. Ennek egyenes kö- vazótábora az elmúlt években csak ará- sze kevés lett volna ahhoz, hogy ország- vetkezménye az lett, hogy olyan polgár- nyaiban nőtt, nominálisan nem. Nekünk gyűlési képviselő legyek, valóban a párt mestert keresett a fideszes többség, aki a arányaiban és nominálisan is jelentősen népszerűsége vitt be a parlamentbe. Ak- Tópark ügyében hajlékonyabban tud vi- csökkent a támogatottságunk, de ebből kor rövid idő telt el a rendszerváltás óta, selkedni. Ezt követően volt lehetőségem a választások előtt sok minden visszajö- a volt képviselő nem is indult 1994-ben. egy nagyon nehéz időszakban pénzügyi het és remélem, hogy vissza is jön. Ne- Ma gyökeresen más a helyzet, mert az el- államtitkárként tevékenykedni. Majd jött kem pedig a 16 éves munkám és az álta- múlt 20 évből 16 évet aktív képviselőként egy olyan periódus, amikor a párton be- lam képviselt értékrend miatt úgy gondo- dolgoztam le, aki most be akar jutni az lül Hagyó Miklós és a hozzá hasonlók ke- lom, mindenképpen van esélyem. Országgyűlésbe, annak meg kell birkóz- rekedtek felül. Nyilvánvaló, hogy én szö- Érdekes egyébként, hogy 2002-ben a nia velem, az én teljesítményemmel. ges ellentéte vagyok az ő mentalitásának. jobboldali média hatására kikiáltottak Ha ő fölül, akkor én alul. bűnösnek azért, mert sok feljelentést az elmúlt nyolc évben elég változatosan alakult az ön polItIkaI pályája. kapott tudott volt, Hogy a Hagyóékkal kIala- tettem. Most, akik ezért szidalmaztak államtitkári megbízásokat, később úgy né- kult konfliktusa az ellenőrző bizottság ugyanúgy drukkolnak, hogy legyen minél zett kI, Hogy a pártlIstán még bejutó He- elnökI tIsztének elvesztésébe került… több feljelentés, felelősségre vonás, tisz- lye sem lesz, ám az elmúlt Hónapokban tuljon meg a közélet. Furcsa párhuzam megint erősödtek a pozíciói. mitől ez a Ez egy kongresszus által választott elég ez, hiszen az én hasonló tevékenysége- sok fordulat? jelentős tisztség. Az azóta elfogadott or- met egészen másként ítélték meg. szágos listán az 50. hely viszont megfele- különbség van az én korrupcióm és az ő 2002-ben úgy gondoltam, olyan idő- lő tekintélyt mutat a párton belül is… De korrupcIójuk között… szak következik, amikor az én politikai nem akarok sokat erről beszélni, mert pályám felfelé ível, hiszen olyan ügyet ka- engem nem ez, és nem lista érdekel, ha- Úgy látszik, igen. De mégis azt gondo- roltam fel, a közélet tisztaságát, ami már nem az, hogy a Pest megyei 9. választóke- lom, hogy a józanul, racionálisan gondol- korábban is nagyon fontos, elérendő cél rületnek a továbbra is én legyek az egyé- kodó többség bizalma meglesz. Ez a ta- volt. Ez azonban nagyon sok konfliktus- niben megválasztott képviselője. pasztalatom a kopogtató cédula-gyűjtés- 810Marc15.indd 8 2010.03.02. 14:00:33
 7. 7. Helyi közélet nél. Bizakodhatok az áprilisi szavazásra Azt mondja Orbán Viktor, hogy majd a az együttműködés elengedhetetlen és én gondolva. választások után a „helyzet ismeretében” erre mindig nyitott vagyok. ön szerInt mI a választás tétje? mondja meg, hogy mi lesz a gazdasággal. HelyI tervek? Kétarcúak ebben, mert amikor az IMF-fel Nagyon nagy! Így többek között az, tárgyalnak, akkor a jelenlegi gazdaságpo- Helyben a legfontosabbnak azt tartom, hogy a parlament falai közé bekerül-e egy litika folytatását ígérik, hiszen nem tud- hogy a már megkezdett beruházások, olyan erő, amelyik nem kívánatos. Ame- nak azokból a keretekből kilépi, ami meg- amelyeknek olykor még az elején tartunk, lyikkel Európa nem áll szóba, és amelyik határozta a mi mozgásterünket is. Ha eredményesen befejeződjenek. A telepü- a társadalmi feszültséget tovább fogja nem velük tárgyalnak, akkor meg azt pró- lésközpont rehabilitációját polgármester- gerjeszteni és erősíteni. Amelyik csopor- bálják elhitetni a társadalommal, hogy ként volt szerencsém elindítani, ám még tokat származásra tekintettel akar meg- olyan jelentős életszínvonalbeli változá- abban a stádiumban van, hogy a Nemzeti különböztetni és bizonyos esetekben bű- sokat tudnak rövid belül elérni, amelyre Fejlesztési Ügynökséggel nem sikerült a nösnek kikiáltani. Azt próbálja elhitetni, csak ők képesek. Egyik oldalon van a re- szerződést megkötni, tehát ezen a téren hogy létező problémákra tud megoldást, alitás, a másik oldalon a „hit”, az „akarat” még van teendő bőven. Az intézményfej- holott egyetlen ilyennel sem lép elő. Na- és valami csodavárást próbálnak sugallni lesztésben, további források megszerzé- gyon nagy veszély, hogy anarchiába viszi az emberek felé. A kettő kibékíthetetlen sében, a kistérségi együttműködés kiter- az országot. Ami a másik ellenfelet illeti: szerintem. Azt fájlalom, hogy ennek az jesztésében – ez tudom, hogy sok Fidesz- 16 év alatt én elég jól megismertem azo- ellentmondásnak a feloldására úgy látom, képviselőnek nem tetszik – úgy gondo- kat a képviselőket, akik ma oly nagy nép- hogy nem is akarnak vállalkozni. lom, hogy tudok feladatokat vállalni. Azo- szerűségnek örvendenek. kat a feladatokat, amiket az Az ő értékrendjük nem vál- önkormányzat a program- tozott az elmúlt 16 évben. jában meghatároz képvi- Fájlalom, hogy a társada- selőként igyekszem segíte- lom annyira makulátlannak ni. Ha van önálló kezdemé- és megoldó képesnek látja nyezés, azzal is elő tud jön- ma őket, mint ahogy a köz- ni az ember, mint például, vélemény-kutatások mutat- hogy a József-hegy oldalán ják. legyen erdő, épüljön ki egy az Igények ezen a téren lej- kirándulóhely, ami feltehe- jebb mentek, már főleg, ami tőleg meg is valósul. a makulátlanságot IlletI… mIként vélekedIk a nemré- gIben önnel történt parla- Szerintem ma is megvan menti incidensről? mi volt az igény a társadalomban ez, egy ostoba, Ideges el- a tisztességes politizálásra. szólás, vagy jelentHet reá- Viszont, aki most éppen lIs fenyegetettséget? jobboldalinak vallja magát, mintha menlevelet kapna Szerintem ez így együtt a saját szurkolótáborától. van jelen. Cser-Palkovics Érdekes ez a helyzet, mert András nem szívesen hal- a mi népszerűségveszté- lotta meg azt a miniszte- sünk mögött az áll, hogy a ri válaszban, hogy jobbikos mi támogatóink nem felté- színekben is indult Székes- tel nélkül támogatnak ben- fehérváron, az önkormány- nünket. Kifejezik a vélemé- zati választáson. Nyilván nyüket a távolmaradással, a ideges lett. De, az én véle- ránk nem szavazással. Nem ményem szerint, már a zsi- feltételezem, hogy elmen- gereikben van a fideszes nek a másik oldalra szavazni, de nem tá- a HelyI ügyekre rátérve: 16 éve képvI- képviselőknek, hogy mindenképpen bör- mogatnak minket mindenáron. Mintha a selI törökbálIntot és más településeket tönben szeretnének bennünket látni… másik oldalon ez másként lenne. Az volt az országgyűlésben, volt a település tapasztalatom polgármesterként is, hogy polgármestere, mIt tart a legfontosabb ez nem a választóknak szóló keménykedés, a jobboldali képviselőknek sok mindent eredményének? HIszen a megvalósítás a jogállam kereteI- meg lehetett csinálniuk anélkül, hogy ezt nek túllépését jelentené? bárki is szóvá tette volna az ő oldalukon. 2008-ig nagyon jó volt az együttműkö- Igen, ezért is gondoltuk, hogy Cser- a fIdesz kétHarmados támogatottsága mIt désem a törökbálinti vezetéssel és a civil Palkovics Andrásnak le kellene mondania. jelentene? szervezetekkel. Egy cél kötött össze ben- Az indulat viszont a zsigereikben van. Túl nünket, és ez az volt, hogy tudjunk olyan azon, hogy feljelentést tesznek még azt Ha Orbán Viktor kötcsei beszédé- projekteket kialakítani, amiket az önkor- sem zárom ki, közreműködnek ennek ki- ből indulunk ki, akkor radikális válto- mányzat a maga erejéből nem képes lét- teljesítésében is, úgy fogalmazzák meg a zásokra lehet számítani. De hogy mire, rehozni. Ezt az együttműködést én na- normákat és az elvárásokat. Bízom ab- azt nem tudjuk. Soha nem volt még gyon nagy eredménynek tartom. Elek ban, hogy ehhez nem kapnak kellő támo- ilyen helyzet, hogy gyakorlatilag más- Sándortól Turai Istvánon át ez nagyon jól gatást a választóktól. fél hónappal a választások előtt az a működött. 2008. után ez a helyzet meg- párt, amelyik a közvélemény-kutatás- változott, ma már más a viszony a régi-új Sziráki András ok szerint esélyes, nem mondja meg, polgármester és az országgyűlési képvi- hogy mit szeretne az országgal kezdeni. selő között. A jó eredményekhez azonban 910Marc15.indd 9 2010.03.02. 14:00:33
 8. 8. Helyi közélet Nagy támogatottság - nagy változás Beszélgetés Csenger-Zalán Zsolttal, a Fidesz A javaslatokat természetesen kiértékel- országgyűlési képviselőjelöltjével tük és a válaszok elküldése folyamatban van. Mindenkinek elmondtam és most azt sokan tudják törökbálInton, Hogy A 2010-es választásnak az a tétje, hogy is elmondom, hogy én tényleg minden- csenger-zalán zsolt a fIdesz választó- végre elindulunk-e a helyes irányba, vagy kit akarok képviselni. Minden képviselő- kerületI elnöke, akI a városI ünnepsége- pedig az elmúlt nyolc évben tapasztalt jelöltnek a Fideszben egyfajta jelmonda- ken néha beszédet mond. a vájt fülűek vergődés folytatódik. Nem szerénytelen- tot kellett választania. Én Churchillnek arról Is Hallottak, Hogy az önkormány- ség, ha azt mondom, ma elég nagy esély egy mondását választottam, ami így szól: zat pénzügyi bizottságának külsős tagja. van arra, hogy változás történjen. A válto- „Nemcsak ahhoz kell bátorság, hogy az mit fontos ezen kívül tudni önről? zás mértéke a kérdés, nevezzük nevén: az, ember kiálljon és beszéljen, hanem ah- hogy a Fidesznek mekkora lesz a támoga- hoz is, hogy leüljön és meghallgassa a Többek között azt, hogy megyei kép- tottsága, milyen mértékű felhatalmazást másikat.” Én ezt nagyon komolyan gon- viselő vagyok, sőt Pest megye közgyűlé- kap. Ahogy Orbán Viktor elnök úr az év- dolom. sének közlekedési tanácsnoka. A közös- értékelőjében mondta: kis támogatottság ségi közlekedés az agglomeráció és Tö- kis változás, nagy támogatottság, nagy mIndenképpen szImpatIkus, bár, Hogy Is rökbálint számára is kulcskérdés, amely változás. Ma az egyetlen kormányképes mondjam, nem tűnik meghatározó korten- meghatározza az életminőséget, hiszen erő a Fidesz, minél nagyobb a támoga- dencIának… mI az a Három-négy dolog, a munkahelyek, az iskolák megközelí- tottságunk, annál mélyrehatóbb változta- amIt a fIdesz kormányra kerülése esetén tése mindenki számára nagyon fontos. tásokat tudunk tenni és az ország el tud mIndenképpen fontosnak tartana? Pont itt, Törökbálinton, a BKV- sztrájk idején is tapasztalható Az előbbi mondatához kap- volt, hogy olyan ellentmondá- csolódva: például ezt a korten- sok feszülnek Budapest és az denciát megváltoztatni! Na- agglomeráció között, amelyek gyon fontos feladat, ehhez per- miatt ennek a problémának a sze partnerek kellenek, például rendezése nem halogatható to- együttműködő ellenzék, de hát vább. Ehhez a BKV esetleges új- ez majd kialakul. Egy biztos, itt, raszervezése annyiban segít- a választókerületben mindenki het, hogy rendszerszinten me- fordulhat hozzám bizalommal, rülnek fel új megoldások, ame- teljesen mindegy az, hogy ki kire lyekbe persze be kellene vonni a szavazott. A másik fontos felada- MÁV elővárosi vonatokat is. De tunkat én úgy tudnám megfo- újra kellene gondolni a buszköz- galmazni, hogy a rendteremtés. lekedést is, mert lehetetlen álla- A nemzeti program öt fő pontja pot – választókerületi példával is abból indul ki, hogy akárhová élve –, hogy Törökbálintról nem nyúlunk, legyen az az egészség- lehet eljutni Biatorbágyra. A közlekedés- indulni a kilábalás, azt is mondhatnám, a ügy, az oktatás, a gazdaság, az sel kapcsolatban, Pest megyei tanácsnok- nemzeti egység felé. Nem véletlen, hogy adórendszer, a rendőrség és még sorol- ként tehát ilyen kérdésekkel foglalkozom. a programunk elnevezése nemzeti prog- hatnám, mindenhol káosz van. Vagyis eb- De tudni lehet rólam, hogy 2006-ban ram, mert nemcsak a jobboldali embere- ben az értelemben gyakorlatilag minden is indultam a választásokon és az első ket akarjuk képviselni, hanem mindenkit, területen rendet kell csinálnunk. Hogy ez fordulóban végül is nyertem. A második úgy én, mint a leendő polgári kormány. mesterséges káosz vagy csak a céltalan- fordulóban, ha jó emlékszem két száza- Ezért kezdtem a kampányra való felké- ság következménye, az megint más kér- lék körüli differenciával maradtam alul, szülést azzal, hogy januárban a válasz- dés… vagyis hát jó hat éve foglalkozom én már tókerület minden háztartásába eljuttat- a választókerülettel. A helyi önkormány- tam egy kérdőívet, amelyben azokat a vé- bocsánat, de mIt ért azon, Hogy mester- zati választáson nem akartam indulni, leményeket vártam, hogy az itt élők sze- séges káosz? mert azt gondolom helyes, ha elválaszt- rint melyek az előttünk álló feladatok, és Azt, amikor egy szervezet azért műkö- juk a különböző szintű feladatokat. Én mit várnak tőlem. dik átláthatatlanul, mert így könnyebb inkább az országos vagy regionális kér- bizonyos pontokon pénzt kivinni belőle. désekkel foglalkoznék, vannak itt tehetsé- kapott vIsszajelzést? Hogy mást nem mondjak, nézzük a BKV- ges emberek, akik települési önkormány- zati szinten politizálnak. Annyit még tud- Nagyon sokat, most tartunk kétezer- ügyet. Nem meglepő, hogy a kérdőívünk- ni kell, hogy jómagam a családommal négyszáz válasz körül. És ami a legjob- re érkezett válaszokban sokan javasolták együtt elköltöztem Törökbálintról, no- ban meglepett: egy kicsit arra számítot- az elszámoltatást, vagyis igény van arra, vember óta Zsámbékon élünk. De családi tam, hogy a „Hol legyen a buszmegálló?” hogy az ilyen ügyeknek legyen végre fele- vállalkozásunk továbbra is Törökbálinton és a „Mikor legyen nyitva az élelmiszer- lőse, és ha jogi eszközökkel erre van meg- van, és itt maradt a baráti kör, a sok-sok bolt?” típusú észrevételek jönnek majd, oldás, történjen meg a felelősségre vonás szál. Tizenegynéhány évet eltöltöttem itt, vagyis a helyi problémák. De hát az em- is. szeretem Törökbálintot. berek pontosan tudják, hogy az ország- gyűlési választások mit jelentenek és egy az elszámoltatás egy megHatározott cél- ön szerInt mI a 2010-es választás tétje? országgyűlési képviselőnek mi a feladata. csoport ügyeInek kIvIzsgálását jelentI, vagy pontosan mit? a bűncselekményeket 1010Marc15.indd 10 2010.03.02. 14:00:33
 9. 9. Helyi közélet elkövetők megbüntetésére a jogi lehető- A radikális szervezetek felduzzadása ben Is: mI az ön jelenlegI munkája, mert ségek ugyanIs már ma megvannak. mutatja, hogy ők is létező ellentmondá- Ha jól tudom, volt egy vállalkozása, sokról beszélnek. Ám ezekre teljesen rossz amIt azonban 2007-ben felszámoltak? Ez azt jelenti, hogy vannak ügyek, amelyeket ki kell vizsgálni, mert látható- válaszokat adnak. Nem szabad megen- Igen, ez egy régi ügy, már 2006-ban an nincs rendben ezek körül valami. Ma gedni, hogy ilyen irányba menjenek el is előkerült. A vállalkozás, amely útépí- még csak a jéghegy csúcsát látjuk. Várha- a dolgok. Én annak idején szavaztam a tő berendezéseket forgalmazott itthon és tóan még fognak potyogni csontvázak a munkásőrség megszüntetésére, amely a Romániában, 2006-ban csődbe ment és szekrényből, hiszen az ügyek nagy részét rendszerváltoztatás egyik fontos lépése felszámolták. Egyrészt azért, mert a ve- még nem is ismerjük. De az már ma lát- volt, és ma is maximálisan ellene vagyok lünk szerződő multi cégek nem tartották szik, hogy mi vagyunk az a síkvidéki or- az ilyen, pártokhoz köthető gárdaszerű be a kötelezettségeiket, másrészt a válság szág, amelyik Európa legnagyobb völgy- mozgalmaknak. De azt is látni kell, hogy első jeleit ebben az ágazatban már érzé- hídját építi. Vagy, hogy nálunk épültek az ilyenek helytelenítésével nem lehet a keltük. A felszámolást megpróbálták fel- legdrágábban az autópályák, miközben, létező gondokat a szőnyeg alá söpörni, használni ellenem. teszem hozzá, működött egy közpénz- hanem azokat el kell kezdeni megoldani. ügyi államtitkárság is… a szórólap arról szólt, Hogy tetemes ön vállalná a kijáró, ügyeket elintéző adósságot Hagyott Hátra? …amelyIk ezt szóvá Is tette… képviselő szerepét, vagy más felfogásban Igen, de ezt nem azon a szinten kellett dolgozna? Volt abban minden. Az MSZP zsámbéki volna vizsgálni, hogyha a piritet összeke- szervezete adta ki a két választási fordu- Én a kijáró szót nem szeretem, mert ló között, a kampánycsend előtti órákban verik valamivel, akkor abból kénsav kép- ennek számomra van egy, a hatvanas éve- ződik-e… Ebben az időszakban ugyan- - úgy tűnt nagyon nem szerették volna, ha kig, vagy talán egészen a századfordulóig válaszolni tudok rá - de a teljesen hamis is kétszer-háromszor épültek drágábban visszavezethető negatív íze. Az uram-bá- az autópályák, mint a megelőző, a polgári képet mutató szórólap készítői ellen ké- tyám, a „te nekem, én neked” világa. Úgy sőbb mindenben megnyertem a pert…. kormányzat idején. De ha már itt tartunk, nem szeretnék közreműködni a dönté- azt sem értem, hogy a nemrég nagy dér- Az eredeti kérdésre visszatérve: jelen- sek befolyásolásában, hogy érdemtele- leg családi vállalkozásunkban dolgozom, rel-dúrral átadott sóskúti lehajtó – amely nül kapjunk egy pályázatnál több pontot tényleg jó, hogy elkészült – miért került elsősorban külkereskedelmi ügyekkel azért, mert „kijártuk”. Minden más érte- foglalkozom és persze a választókerületi 900 millió forintba. lemben természetesen nagy energiával elnökség, a tanácsnoki pozíció is elég ko- kívánom a választókerület és az itt élők moly elfoglaltságot jelent. nem állom meg, Hogy meg ne kérdezzem: érdekeit képviselni. törökbálinton a jobboldali többségű ön- kormányzat 80 mIllIóért újítatott fel egy mIlyen választásI eredménnyel lenne elé- mIlyen kampányra számít? ezt azért Is utcát, nem gondolt arra, Hogy pénzügyI gedett országos, Illetve HelyI szInten? kérdezem, mert a múlt év végén a keller bIzottság tagjaként szorgalmazza a HelyI lászló választókerületI ténykedését ne- Országos szinten szeretném, ha meg- fIdeszeseknél az ügy bIzottságI tárgyalá- gatívan minősítő – aláírás nélküli – szó- felelő felhatalmazást kapnánk a válasz- sát, amelyet ők mellőztek? rólap terjesztésével a fIdesz Igencsak be- tóktól ahhoz, hogy a szükséges változ- Ez a pótmunka történet?! Nem isme- kezdett… tatásokat elvégezzük. Ezért is biztatok rem részleteiben az ügyet, de Törökbá- mindenkit arra, hogy menjen el szavaz- Hogy ez bekezdés-e, nem tudom. Tény ni április 11-én, segítse a nemzeti prog- linton is csak arra tudok biztatni minden az, hogy az egyik országgyűlési képvise- képviselőt, hogy amennyiben egy ügy- ram majdani megvalósítását. Az egyéni lő az idei évi költségvetéshez több, a vá- választókerületben természetesen győzni ben gyanús elemeket lát, tárja fel, a tör- lasztókerületet érintő módosító javasla- vényesség ugyanis minden esetben alap- szeretnék, hogy ezzel is szilárdabbá vál- tot nyújtott be. Ezeket a választókerület jon az országgyűlési többségünk és segít- vető. képviselője nem támogatta, holott fon- A változás és a nemzeti program azt hessem a választókerület fejlődését. tos fejlesztésekről volt szó, mint például jelenti, hogy észrevesszük a társadalmi a tárnoki iskolaépítés… Sziráki András problémákat és azokra megfelelő vála- szokat adunk. Jól működő, az emberek jó, de akI kIcsIt jobban IsmerI ezeket a A szerkesztőség pontosít igazságérzetének megfelelő rendszereket dolgokat, tudja, Hogy a kormánypártIak építünk ki. A problémák nyilvánvalóak, az ilyen utolsó pillanatban előkerülő ja- Szakértőktől kapott információink sze- ezekre vannak jó és rossz válaszok. Sze- vaslatokat szInte mIndIg leszavazzák, kü- rint a Fidesz-kormány által leszerződött rintünk jó válasz a folyamatos megszorí- lönben nem lenne költségvetés. Itt meg Emőd-Miskolc közötti útszakasz építési tások helyett a gazdaság élénkítése, na- szaladtak a Hírrel a nyomdába, majd meg- költsége 2,3 milliárd Ft/km. A szocialista- gyon fontos a munkahelyteremtés, fon- szórták a választókerületet… szabaddemokrata kormány időszakában tos a törvényesség vagy az, hogy a rend- leszerződött, ezzel műszakilag összemér- őrség határozottan, megfelelő feltételek A szórólap valós tényekről informálta hető M7 Becsehely - Tornyiszentmiklós kö- biztosítása mellett lépjen fel a bűnözés a választókat. Az ilyen tájékoztatás része zötti szakasz 1,8 milliárd Ft/km, vagyis ellen - és ne pártpolitikai vezérlés szerint, a politika világának, ennyi kritikát min- nagyságrendi különbségek semmiképpen mint 2006 októberében. Fontos, hogy a denkinek el kell bírni, aki ebben dolgozik. sem voltak. A völgyhíd építését ugyancsak bankok kerüljenek a helyükre. Megfele- A 13. havi nyugdíj elvételéért, az egész- a polgári kormány időszakában kezdték lő állami ellenőrzés mellett azzal foglal- ségügy privatizációjának a megkísérlé- előkészíteni, mert az érintett önkormány- kozzanak, amire létrehozták őket, ne ala- séért, az ingatlanadóért – hogy csak né- zat másképpen nem járult hozzá a megva- kíthassák önkényesen a játékszabályo- hány példát említsek – vállalni kell a fele- lósításhoz. kat. Van tehát egy sor felgyülemlett kér- lősséget azoknak, akik ezt megszavazták. A három település - Sóskút, Pusztazámor, dés, alapvető nemzeti érdek, hogy a ma- Tárnok - életében kiemelkedő jelentőségű inál sokkal jobban működő rendszereket szeretnék feltennI egy kérdést, Hogy a sóskúti lehajtó bekerülési költsége 235 mil- építsünk ki. választók tIsztán lássanak ebben az ügy- lió Ft + ÁFA volt. 1110Marc15.indd 11 2010.03.02. 14:00:34
 10. 10. Helyi közélet Mi mondjuk, a közeg eldönti, hogy befogadja-e Interjú dr. Görög Balázzsal, az LMP LMP-sek csak azért kezdenének el bár- mit mondani, hogy ezzel szavazatokat választókerületi jelöltjével szerezzünk, miközben nem ez a meggyő- ződésünk. hogy áll a kopogtatócédula gyűjtés? máris képviselőjelölt lett, mit szólt eh- Hez a környezete? számomra úgy tűnik, hogy ma nálunk a Konkrétan úgy áll, hogy kopogtatunk legtöbben nem egy részvételt ösztönző, szorgalmasan. Most éppen egy XI. kerü- Azt mondták, hogy ez vállalható. A csa- hanem egy erősebb államra vágynak… leti kitelepülésről jövök, segítettem egy ládom is mindenben segít, különösképp LMP-s társamnak. Ez tűnik a hatéko- a feleségem. Valójában nincs veszteniva- Lehetséges, ám ez számomra felve- nyabb módszernek, a kopogtatással volt lóm, az LMP szerintem jó és fontos gon- ti a személyes felelősség kérdését. Mi- úgy, hogy 10 óra alatt 10 cédulát sike- dolatokat szeretne elültetni a magyar ért akarjuk, hogy más oldja meg a prob- rült összegyűjtenem. Készítettem tízezer társadalomban, ezt igyekszem segíteni, lémát helyettünk? Szerintem az egyén- szórólapot is – saját költségemen -, eb- egyébként pedig van két szakmám. nek is mindig van felelőssége, amely je- ből kétezret Törökbálinton szórattam ki. lentkezik például környezeti kérdésekben, mI az a Három-négy dolog, amIt az lmp de a politikában is van lehetőség a véle- A 750 cédula összeszedése mindeneset- re elég nagy munka. Most az LMP-ben ténykedése kapcsán szívesen látna vIszont ményünk képviseletére. Az LMP szerint a magyar polItIkában. a magyarországi demokratikus keretek mindenki azt szeretné, hogy érjük el az öt százalékot, amihez minden megyében alapvetően jók, csak az ezekhez tartozó Szerintem fontos lenne a társadal- szabályokat be kellene tartani. Például itt kellene területi listát állítanunk. Mind a mi részvétel erősítése. Ma is van igény van az a szabály, hogy képviselőjelölten- 176 választókerületben elkezdtük a cé- az alulról jövő véleményformálásra, más ként a kampányban egy millió forintot le- dulagyűjtést, de nem biztos, hogy min- kérdés, hogy felülről érződik egyfajta el- het költeni… denhol lesz jelöltünk. Én egyébként azt fojtás. Nem tekintik partnernek az állam- hiszem, hogy ez egy hosszabb folyamat, polgárokat, pedig a jelentősebb kérdé- Igen, csak senkI sem tartja be… mindenképpen folytatni szeretnénk a sekben inkább nyitni kellene, párbeszé- munkát akkor is, ha most még nem jut- det követő erős társadalmi konszenzusra Mi el sem jutunk egymillióig, de ar- nánk be a parlamentbe. Fontos, hogy lét- törekedni. A részvétel erősítése helyett a ról is részletesen elszámolunk… Komoly- rejött egy ilyen szervezet, aztán jönnek manipuláció a jellemző. Az emberek véle- ra fordítva a szót, az LMP véleményem majd az önkormányzati választások és ményével való kapcsolat elsősorban sza- szerint egyfajta értékrendszert, szemlé- így tovább. Remélem, hogy egyre többen vazatszerzési céllal jelenik meg: hivatko- letet képvisel, melyből kiindulva konk- értik meg, amit mondunk. zási alap. Amikor pedig nem lehet kitér- rét ügyek, javaslatok, tervek jutnak el mI lépte túl az Ingerküszöböt az ön ese- ni előle, a politikusok is kezdik azt mon- közvetítő csatornákon keresztül egy be- tében, hogy fiatal orvosként képviselője- dani, amit egy-egy kérdésben a többség, fogadó közegbe, a magyar társadalom- függetlenül attól, hogy az jó vagy rossz. ba. Azt gondolom, hogy az LMP alapérté- löltségre adta a fejét? Elismerem, hogy a dolog másik olda- kei a magyar társadalmat szolgálják hosz- Annyit hadd jegyezzek meg, hogy szin- la az eredményesség, vagyis a politiká- szabb távon is, és azt szeretném, ha alap- te mindig csak orvosként szoktak emlí- ban fontos, hogy ki hány szavazatot kap. gondolatával egyetértésben ezek az érté- teni, de van egy másik foglalkozásom is, Ugyanakkor szerintem a politikus min- kek nem torzulnának rövid távú politikai amit viszont el szoktak felejteni. (Lapunk denekelőtt bizalmat kap, ezért fontosnak haszonszerzések céljából. Mondjuk, csi- is ezt tette a dr. Görög Balázs internetes kell tartania és meg kell hallgatnia a kü- náljuk, átadnánk, remélem, a közeg egyre bemutatásakor – Szerk.) Az egyik mun- lönböző véleményeket, azt követően kon- szélesebb körben befogadja. kahelyemen klinikai kutatásokat monito- szenzusra kell törekednie és nem hatal- Sziráki András rozok, vagyis a még nem törzskönyvezett mat gyakorolni. Én nem szeretném, ha az gyógyszerek klinikai vizsgálatait ellen- őrizzük az együttműködő egészségügyi intézményekben. Emellett vagyok szak- Dr. Görög Balázs: orvosjelölt. Ez a két szakma többek kö- Az LMP elképzeléseihez igazodva szeret- zött biztosít egyfajta egzisztenciális füg- né erősíteni országos és helyi viszonylatban getlenséget, ami szerintem a politizálás- is az állampolgári demokratikus részvételt. hoz nélkülözhetetlen, viszont ez nem je- Helyi és országos szinten is fontosnak tart- lenti azt, hogy én mostantól mindenáron ja a közpénzek felhasználásáról történő tel- politizálni szeretnék. Az LMP-be úgy ke- jes körű elszámolást. Országos szinten csök- rültem, hogy 2008 év vége táján elolvas- kenteni kellene a munkát terhelő adó- és já- tam egy interjút az Indexen Schiffer And- rulékterheket, melynek finanszírozására a rással, majd segítőként részt vettem az környezetet terhelő tevékenységek nagyobb EP-választási felkészülésben. Tavaly de- arányú megadóztatásával volna mód. Kulcs- cemberben a frissen megalakult Érdi Te- fontosságúnak tartja az oktatás minőségé- rületi Szervezetben Pest Megye 9. egyéni nek javítását, a pedagógus szakma anyagi és erkölcsi megbecsültségének erősí- választókerületének felelőse lettem. Úgy tését, a bölcsődei, és óvodai férőhelyek bővítését. Orvosként szeretne részt ven- voltam a politikával, ahogy rajtam kívül ni egy olyan egészségügyi modell kidolgozásában, mely szakmai- és társadalmi nagyon sok ember: nem voltam elégedett konszenzussal bír, biztosítja a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokat. a rendszer működésével. 1210Marc15.indd 12 2010.03.02. 14:00:34
 11. 11. Itthon Vár állott, most... A cím a Himnuszból származik. Ezt azért sikeredett, a hidegburkolatok bocsátom előre, mert Törökbálint vonatko- elemei sok helyen lepotyogtak, zásában a kőhalom erős, úgy is mondhatni a hangszigetelés kivitelezése költői túlzás ez idő szerint. sem megfelelő. Arra biztosan emlékeznek, hogy a múlt év- Új épületeink ugyan a gyatra kivitelezés miatt romla- ben a belső udvar milyen soká- doznak, foszladoznak, kőhalom helyett malterhalom ta- ig csatatér volt. Az a fránya víz lálható a művelődési ház Kálvária feljáró felöli oldalánál. nem a víznyelő felé folyt, hanem Hogy is került az oda? Lehullott vagy 10 méter hosszan az a rossz irányba kivitelezett lej- eresz alsó részéről. Még szerencse, hogy nem a Kálvária tést követte. Ha innen átsétálunk felé igyekvők nyakába zuhantak a súlyos párkányelemek. a Zimándy udvarára, ott a dísz- Joggal kérdezhetnék, miért hullottak azok le. Hát, mert burkolat több helyen balesetve- érvényesült a gravitáció több soron. Először azzal, hogy szélyesen megsüllyedt. amikor kezdett olvadni a hólé valahogy befolyt a víz a cse- Épületeinkkel tehát nincs sze- rép alá, kedvére áztatta felülről az ereszalja vakolatát. Az rencsénk, de az útfelújítások is éjszakai fagyok ezt a vizet jéggé dermesztették, ez térfo- magukon viselik a felületesség, kontárság nyomait. Gondoljunk csak gat-növekedéssel jár, tehát a már kevés kötéssel bíró va- a Kazinczy utca felújítására, ahol most sem oldották meg a vízelve- kolattömeg lezuhant. Vannak olyan szőrös szívű emberek, zetést, a jámbor gyalogos alapos alsómosást kaphat egy-egy autó el- akik ilyenkor keresnék a személyi felelőst. Ilyen az önkor- haladásakor. mányzat látókörében nincs, de bűnös, sőt bűnösök van- Lehetne még sorolni a hibákat, de ennyi is elég, hogy belássák, Tö- nak: a hó, hogy egyáltalán esett, hogy vízzé olvadt el. A víz rökbálint önkormányzata nem a jó gazda szívóságával végzi a kivite- bűnös mert ahelyett, hogy megülne a helyén, elkezd foly- lezések ellenőrzését és a garanciális problémák megoldatását. Lehet, ni és befolyik oda, ahova nem volna szabad. De ez nem hogy több személy kellene, lehet, hogy több szívóság, ügybuzgalom elég neki, amikor jéggé fagy, elkezd terjeszkedni, rombol- szükségeltetik. Azt tudjuk, hogy Törökbálintra a BKV kijár buszokkal, ja a malter kötését. A főbűnösről, a gravitációról ne is be- de remélhetőleg a rossz szelleme nem. Nem látok bele a részletek- széljünk. be, de valamit feltétlenül tenni kell, hogy a tisztes adóbevételeink ne Komolyra fordítva a szót, a törökbálinti önkormány- amortizálódjanak trehány kivitele- zat beruházásai nagyon balszerencsések. Kezdődik azzal, zések miatt. Lehet, hogy célszerű hogy túl drágák, folytatódik az átadási késedelmekkel, és lenne egy-egy nagyberuházás előtt az a hosszú tortúra, hogy a sokszor „mekkmesteri” szintű célprémiumot kitűzni a követke- kivitelezések hibáit valahogy elhárítsák. zetes ellenőrzésre, és a garanciális Nézzünk néhány példát ezekről. A pár éve átadott feladatok elvégeztetésére. A pré- Zimándy Sportcsarnok beázott. Mindenféle szakértők mium kifizetéséről egy olyan plé- vizsgálták a problémát. Megállapították, hogy a fém-hul- num döntene, amelyben nemcsak lámtetőnél a rögzítő csavarokat nem a hullám tetején, ha- önkormányzati személyek van- nem többnyire a völgyben fúrták és csavarozták. A már nak, és ha a feladat nem teljesül, említett bűnös víz meg mindig a mélyebb részek felé tart. azon túl, hogy ugrik a prémium, Úgy látszik, a Bálint Márton Iskola megirigyelte ezt a te- még fegyelmi felelősségre vonás tőszerelési nóvumot, mert a sportcsarnok tetőzete ott is is számításba jönne. Egy beru- átengedte a vizet. Persze ez nem is annyira rossz, mert ha házónak nem haverkodni kell a nem csúsznak el a sportolók a vizes padlóburkolaton, és a kivitelezővel, hanem következe- víz a nyakukba csorog, sokkal fürgébbek lesznek. tesen meg kell követelni a ha- Visszatérve a Bermuda háromszögbe, a művelődési ház táridőre és jó minőségben elké- már átadáskor is rengeteg kivitelezői hibával dicsekedhe- szülő munkát. tett. A parketta lakkozása csapnivaló, feketedik még ott is ahol nincs jelentős igénybevétel. A hajópadló is rosszul Ficsór Bálint Más Kempelen Riza Kukorelly Endre LMP- jelölt Magyar Narancs-beli bemutatkozá- sáról szóló írásában. (Az interjú egyéb- ugyanis a ’más’-hoz rögvest idegent, homo- szexuálist, vagy egyszerűen valami perver- ziót társít a boldogtalan állampolgár. Ne- A Nagyítás című folyóirat internetes ként kitűnő azok számára, akik képesek tán azt képzeli, melegfesztiváloktól lesz portálját a kötcsei Polgári Pikniken el- vagy hajlandóak megérteni a politikai hangos az ország, ha ’ezek’ győznek. Én hangzottak kiszivárogtatása óta – 15-20 és az őszinteség viszonyát, időnként el- persze tudom, hogy ez marhaság, nekem évig szükséges lenne a centrális párt- lentmondásait.) Ám Kempelen Riza már mindegy is, én már odaadtam a kopogtató- rendszer – néha érdemes átfutni, hátha az LMP elnevezésével kapcsolatos fejte- cédulámat. (Nem nekik.)” közelebbi képet kapunk a jövőnkre vo- getésében gyorsan rövidre zárta bármi- Adódik a kérdés: ez lenne a centrális natkozó tervekről. féle megértés legkisebb esélyét: „A párt, rendszer logikája: a mindenki lehet más, amely Lehet Más a Politika néven indul a de hozzánk képest más – és ezért nagyon Nocsak, egy érdekes cikk, gondoltam. nemes küzdelemben, elég szerencsétlenül Szabad-e lopni? - kérdezte a címben szégyellje magát… választott a jelzők közül. Magyarországon SzA 1310Marc15.indd 13 2010.03.02. 14:00:34
 12. 12. Itthon A szomszédom - Pétsch Márta Dr. Pétsch Márta állatorvossal, - Úgy tudom külföldön is tanultad a két éve megnyílt Szent István a szakmát. utcai Vahúr-Vet rendelő veze- - Nyári gyakorlataimat Hollandiában tőjével beszélgettem. egy kisállatklinikán és Angliában egy vi- déki kisváros lókórházában töltöttem. Akkor még nem kristályosodott ki, hogy - Hogy kerültek be az állatok az ló vagy kisállat lesz a szakterületem, de életedbe? később úgy éreztem, hogy itthon nő- - Gyerekkoromban a húgommal sok ál- ként lódoktornak lenni nem könnyű fel- latot hazahoztunk: macskát, hörcsögöt, adat. Vannak olyan helyzetek a lovak or- madárfiókát. Életem első egyes orosz- voslásánál, ahova férfi kell. Kint voltak dolgozatát egy kis nyuszival együtt vit- nyelvi nehézségeim is, előfordult, hogy - A család és munka mellett jut tem haza. Féltem, hogy hogyan fogadják, betegellátásnál egy gipszvágóért négy- időd másra is? de szerencsére nem volt gond. Egy talált szer küldtek ki a folyosóra, mert a ma- - A lovaglás a gyerekek miatt most ki- macskánk egyszer egy papagájjal a fo- gyar kislány nem ismerte az angol gipsz- csit szünetel. De amit velük együtt is le- gai között állított be, így lett papagájunk. vágó szót, ami abból derült ki számukra, het csinálni, az a túrázás. Amikor régen Talán ez volt az első állat, amit sikerült hogy sikerült mindenféle más szerszám- mentek a Rockenbauer féle filmek a tévÀn.hostna1

×