слънчова майка

5,719 views

Published on

слънчова майка

 1. 1. wb
 2. 2. . Една вдовица имала три хубави дъщери. Те станали за женене, но никой момък не идвал да ги поиска. Майка им се чудела каква ще е тая работа. Намислила най-сетне да отиде и попи- та Слънчова майка. wb
 3. 3. . Тръгнала. Преминала гори и планини, стигнала при Слънчова майка. Разказала защо е дошла и помолила да попита Слънцето защо се не омъжват дъщерите й. wb
 4. 4. - Добре - отговорила Слънчова майка, - щом си дойде, ще го попитам. А теб ще престоря на метла и ще те скрия зад вратата, да не те види Слънцето. wb
 5. 5. . Върнало се Слънцето и седнало да вечеря. Щом се навечеряло, легнало да си почива. wb
 6. 6. . . Майка му се приближила и почнали да си приказват. - Синко - рекла тя, - има една вдовица на земята с три дъщери. Тия моми отдавна са станали за женене. Защо не могат да се омъжат? - Та как ще се омъжат? — отговорило Слънцето. — Стават от сън, след като аз изгрея. Кой ще се ожени за такива? wb
 7. 7. Вдовицата потънала от срам. Тя благодарила, че Слънчовата майка я престорила на метла, та да не се черви през Слънцето. wb
 8. 8. Какво тревожи вдовицата? Към кого се обръща тя за помощ? Как постъпва Слънчовата майка? Какъв е урокът на Слънцето? Как се чувства вдовицата? wb
 9. 9. Каква е приказката? а) битова; б) вълшебна; в) за животни. wb
 10. 10. Кое човешко качество отрича Слънцето? а) трудолюбието; б) красотата; в) мързела. wb
 11. 11. В кои от посочените приказки също се осмива мързелът? “Готованко” – Ран Босилек “Дядо и ряпа” “Сливи за смет” “Мързелив, но досетлив” “Двамата братя” wb
 12. 12. Сравнете текстовете. По какво Слънцето в приказката прилича на хората? Върнало се Слънцето и седнало да вечеря. Щом се навечеряло, легнало да си почива. - Та как ще се омъжат? — отговорило Слънцето. — Стават от сън, след като аз изгрея. Кой ще се ожени за такива? Слънцето е звезда, около която има система от планети. То излъчва собствена светлина и топлина, нужни за живота на нашата планетата. wb
 13. 13. Олицетворение – художествен похват, свързан с приписване на човешки качества на животни и предмети. wb
 14. 14. Открийте олицетворенията Сутрин по полята равни ходят сребърни мъгли. wb На градинската врата чукна жълта есента. Слънцето с ръка погали тез поляни засияли. .
 15. 15. Домашна работа Илюстрирайте епизод от приказката. wb
 16. 16. Работихте чудесно! wb

×