LAP_Ivanjica
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

LAP_Ivanjica

on

 • 821 views

Lokalni akcioni plan 09 Ivanjica

Lokalni akcioni plan 09 Ivanjica

Statistics

Views

Total Views
821
Views on SlideShare
821
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

LAP_Ivanjica Presentation Transcript

 • 1. Локални акциони план за младе 2010 – 2014. године Општина Ивањица, децембар 2009. године
 • 2. Локални акциони план за младе Структура ЛАП-а
  • 1.Увод – уводна реч председника општине, Савет за младе, ЛКЗМ
  • 2. Визија и мисија
  • 3. Принципи и вредности
  • 4. Контекст
  • 4.1. Подаци о општини Ивањица
  • 4.2. Анализа кључних актера
  • 4.3. Анализа расположивих ресурса
  • 5. Приоритети
  • 5.1. Општи циљеви
  • 5.2. Специфични циљеви
  • 6. Преглед стања положаја младих у општини Ивањица
  • 7. Стратешки правци и циљеви
  • 8. Усклађеност ЛАП-а са развојним документима
  • 9. Механизми за спровођење ЛАП-а
  • 10. Промоција ЛАП-а
  • 11. Анекси:
  • 11.1. План активности за
  • 2010. годину
  • 11.2. План активности за
  • период 2011 – 2014.
  • 11.3. Реализоване
  • активности ЛКЗМ
 • 3. Локални акциони план за младе Уводна реч председника општине Ивањица
  • Циљ ЛАП-а : изградња систематског и одговорног приступа
  • унапређењу положаја младих;
  • Млади – најдрагоценији ресурс заједнице;
  • Локална самоуправа - одговорност за подстицај организовања и
  • активног анжовања младих у заједници;
  • Значај ЛАП-а:
  • заснован на аутентичним потребама младих;
  • млади укључени у процес израде овог развојног документа;
  • млади, у партнерству са локалном самоуправом и цивилним и пословним сектором, одговорни за имплементацију;
  • Отвара дугорочне процесе развоја потенцијала које младост носи у себи.
 • 4. Локални акциони план за младе Визија
  • Визија Стратегија одрживог развоја општине Ивањица:
  • „ Ивањица, место поверења, шанси и изазова . “
  • Визија ЛАП-а за младе:
  • Млади општине Ивањица имају изграђено поверење у локалну заједницу која им
  • пружа оптималне шансе за подизање квалитета живота и нуди бројне и
  • ефикасне изазове за непрекидан развој , усавршавање и самопотврђивање .
  • 2014. године млади препознају општину Ивањица као средиште својих радних и животних активности јер су, у партнерству јавног, пословног и цивилног сектора:
  • створени услови за афирмацију радних и професионалних капацитета младих;
  • развијене мреже услуга за унапређење њиховог положаја;
  • омогућено им равноправно учешће у јавном, политичком и културном животу;
  • створени услови за здраве начине живота у безбедном окружењу;
  • развијени канали комуникације између локалне управе и младих, којима је на тај начин омогућава да активно учествују у креирању оптималног окружења које је неопходно за пун развој индивидуалних и колективних потенцијала.
 • 5. Локални акциони план за младе Мисија
  • У циљу унапређења положаја младих и одрживог искорака у будућност, општина Ивањица се обавезује да ће:
  • Континуирано јачати локалне институционалне , организационе, људске и финансијске ресурсе ;
  • Унапређивати инфраструктурне ресурсе са циљем подстицаја развоја,
  • Поштовати принципе транспарентности рада институција и процеса израде и имплементације развојних програма;
  • Објективно и благовремено информисати младе о развојним проблемима и програмима ;
  • Заснивати програме подршке унапређењу положаја младих на њиховим аутентичним потребама и уз поштовање родне и социјалне равноправности ;
  • Пружати перманентну организациону, стручну, финансијску и искуствену подршку неопходну у процесу имплементације ЛАП-а ;
  • Обезбеђивати механизме за активно уључивање младих како у процес креирања развојних програма, тако и њихове имплемнатције, мониторинга и евалуације;
  • П е рманентно подизати ниво осетљивости заједнице на проблеме младих и подстицати учешће пословног и невладиног сектора на њиховом ублажавању;
  • Градити активне и одрживе облике међуопштинске и регионалне сарадње у области одрживог развоја заједнице.
 • 6. Локални акциони план за младе ПРИНЦИПИ ЛАП-а
  • Поштовање људских права - полну, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет.
  • Равноправност - Омогућава се да с ви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, доживотно учење. запошљавање у складу са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих.
  • Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима.
  • Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса младима.
  • Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима.
 • 7. Локални акциони план за младе ПРИНЦИПИ ЛАП-а
  • Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу.
  • Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи бољег друштва.
  • Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима.
  • Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у образовању.
  • Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања о младима.
 • 8. Локални акциони план за младе Контекст ЛАП-а
  • Општи подаци о општини:
  • географски,
  • историјски,
  • демокгарфски,
  • инфраструктурни,
  • економски,
  • друштвени.
 • 9. Локални акциони план за младе Контекст ЛАП-а
  • Анализа кључних актера:
  • Савет за младе;
  • Канцеларија за младе;
  • Локална самоуправа – Општинска управа, јавне установе и предузећа - Центар за социјални рад, Дом клутуре, Туристичка организација;
  • Републичке установе - образовне институције, Дом здравља, Библиотека, Национална служба за запошљавање, Полиција, тужилаштво и судство;
  • Удружења грађана – Црвени крст, Спортске организације, Друштво за церебралну и дечју парализу, Друштво за помоћ лицима ометеним у развоју, Удружење Рома, Удружење спортских риболоваца Моравица, Удружење ловаца Чемерница...
 • 10. Локални акциони план за младе Анализа расположивих ресурса
  • Табеларни приказ ресурса локалних актера:
  • Број запослених и ангажованих људских ресурса;
  • Реализовани едукативни програми;
  • Реализовани пројекти – просторни и материјални ресурси – опрема и возни парк.
 • 11. Локални акциони план за младе Пресек стања положаја младих
  • Објективна процена положаја младих – SWOT анализа;
  • Циљне групе ЛАП-а;
  • Дефинисани проблеми младих;
  • Приказ постојећих и недостајућих услуга у локалној заједници.
 • 12. Локални акциони план за младе SWOT анализа
  • Унутрашње СНАГЕ:
  • Усвојена стратешка документа на локалном нивоу;
  • У стратешким документима млади препознати као приоритетна циљна група;
  • Основани ЛКЗМ и Савет за младе;
  • Постојеће организације грађанског друштва са великим бројем едукованих волонтера;
  • Основана канцеларија за ЛЕР;
  • Локални медији – три радио и једна ТВ станица;
  • Досадашња успешна сарадња са донаторима општинске управе, локалних јавних институција и удружења грађана;
  • Постојећи природни, инфраструктурни и институционални ресурси .
 • 13. Локални акциони план за младе SWOT анализа
  • Унутрашње СЛАБОСТИ:
  • Неповољна демографска слика у општини и велики одлив младих и стручних кадрова;
  • Недостатак просторних капацитета и недовољна техничка опремљеност локалних институција;
  • Недостатак релевантне базе података о младима;
  • Недовољна информисаност младих;
  • Незаинтересованост младих за активно учешће у локалним развојним програмима;
  • Недовољна организованост младих;
  • Могућа промена власти на локалном нивоу;
  • Недовољна буџетска издвајања намењена унапређењу положаја младих и нередован прилив буџетских средстава;
  • Недовољно искоришћени постојећи природни, инфрастуруктурни и институционални ресурси;
  • Недовољна транспарентност рада институција и удружења на локалном нивоу;
  • Неискоришћене медијске могућности три локалне радио-станице и једне телевизије.
 • 14. Локални акциони план за младе SWOT анализа
  • Спољашње МОГУЋНОСТИ:
  • Национална стратегија за младе и друга национална развојна документа;
  • Подршка Министарства омладине и спорта у процесу имплементације Националне стратегије за младе;
  • Постојећи донаторски програми који су намењени унапређењу положаја младих и одрживом развоју локалне заједнице;
  • Размена искустава и примера добре праксе са локалнима институцијама и цивилним сектором;
  • Могућности сарадње на међуопштинском и регионалном нивоу у области унапређења положаја младих;
  • Регионални и републички медији.
 • 15. Локални акциони план за младе SWOT анализа
  • Спољашње ПРЕПРЕКЕ:
  • Могућа промена политичке власти на националном нивоу може да угрози имплементацију Националне стратегије за младе;
  • Неконкретизована и недовољно координисана улога ресорних министарстава у процесу инплементације СЗМ;
  • Неизграђени партнерски односи на републичком нивоу у области унапређења положаја младих;
  • Непоштовање принципа транспарентности рада институција на националном нивоу;
  • Неизграђени односи међуопштинске сарадње у области одрживог развоја заједнице, па и унапређења положаја младих;
  • Економска криза и рестриктиван буџет на националном нивоу могу да угрозе реализацију планираних активности.
 • 16. Локални акциони план за младе Циљне групе
  • Ученици VII и VIII разреда основних и средњих школа
  • Млади студенти
  • Млади из руралних подручја ;
  • Незапослени млади ;
  • Млади из сиромашних породица ;
  • Млади под ризиком болести зависности ;
  • Млади ОСИ ;
  • Млади у сукобу са законом;
  • Млади без родитељског старања и из породица са поремећеним односима;
  • Млади таленти .
 • 17. Локални акциони план за младе Проблеми младих
  • Недовољно изграђени локални институционални ресурси неопходни за унапређење положаја младих ;
  • Недовољна информисаност младих;
  • Није остварена процедурална комуникација у размени информација;
  • Не постоји јединствена база података о младима и услугама које су неопходне за унапређење њиховог положаја;
  • Тешка економска ситуација која угрожава егзистенцију породице , а самим тим онемогућава перспективу за нормалан и срећан живот младих;
  • Мало простора за подстицај запошљавања - неразвијена привреда и недостатак подстицајних програма
  • Недовољна организованост локалних институција и недостатак развојних програма намењених унапређењу положаја младих к адрова, што изазива велики одлив у друге градове и веће центре;
  • Недовољно развијене услуге у локалној заједници засноване на аутентичним потребама младих у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе и спорта;
  • Све присутнија угроженост здравља и безбедности младих;
  • Све присутнији облици зависности младих од дроге, алкохола...
 • 18. Локални акциони план за младе Проблеми младих
  • У руралним срединама је евидентан недостатак садржаја за младе и изузетно је отежана доступност информација и услуга;
  • Млади се искључиво ослањају на властите снаге или на породицу;
  • Крути и формални облици образовања који остављају мало простора и времена за ослобађање креативности и талената;
  • Недовољно развијен цивилни сектор који се бави проблемима младих;
  • Млади у локалној заједници нису у довољној мери укључени у процесе дефинисања аутентичних потреба, активности праћења и контроле реализације развојних програма;
  • Волонтерски рад је недовољно развијен, вреднован и промовисан;
  • Пословни сектор није интересно удружен и подстакнут за преузимање улоге социјално одговорног актера развоја локалне заједнице;
  • Информативне, комуникациононе и промотивне могућности локалних и регионалних медија нису глобално сагледане ни стратешки планиране;
  • Неизграђени облици међуопштинске и регионалне сарадње у области унапређења положаја младих;
  • Неинформисаност и неукљученост младих у процесе одрживог развоја локалне заједнице
 • 19. Локални акциони план за младе Анализа услуга
  • Анализа постојећих и препознавање недостајућих услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих, са јасно дефинисаним:
  • циљним групама;
  • расположивим ресурсима;
  • одговорним институцијама;
  • реализаторима и партнерима.
 • 20. Локални акциони план за младе Стратешки правци ЛАП-а
  • 1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих;
  • Развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих;
  • 3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице.
 • 21. Локални акциони план за младе 1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих
   • 1.1. Успостављање одрживих локалних мултисекторских механизама за имплементацију, мониторинг и евалуацију ЛПА кроз:
   • 1.1.1. Јачање улоге и континуирано унапређење Савета за младе;
   • 1.1.2. Унапређење рада Канцеларије за младе;
   • 1.1.3. Успостваљање одрживих и транспарентних механизама локалне самоуправе за наручивање, праћење и процену услуга намењених младима;
   • 1.1.4. Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих.
 • 22. Локални акциони план за младе 1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих
  • 1.2. Подстицај учешћа младих у јавно-политичком животу локалне заједнице кроз:
  • 1.2.1.Обезбеђивање благовременог и континуираног информисања
  • младих;
  • 1.2.2. Укључивање младих у процесе изградње и имплементације
  • развојних програма;
  • 1.2.3. Подстицај развоја волонтеризма.
 • 23. Локални акциони план за младе 2. Развој услуга у локалној заједници
  • 2.1. Смањење ризика од социјалне угрожености, искључености и
  • неједнакости младих кроз:
  • 2.1.1. Унапређење здравља младих;
  • 2.1.2. Унапређење безбедности младих;
  • 2.1.3. Смањење дискриминације младих угроженог здравља,
  • ОСИ, сиромашних и по основу родне равноправности;
  • 2.1.4. Подстицај запошљавања младих;
  • 2.1.5. Подршка младим талентима.
 • 24. Локални акциони план за младе 2. Развој услуга у локалној заједници
  • 2.2. Слободно време младих:
  • 2.2.1. Подстицај активног учешћа младих у културном животу
  • локалне заједнице;
  • 2.2.2. Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно
  • бављење младих спортом.
 • 25. Локални акциони план за младе 3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице
  • 3.1. Изградња свести и понашања младих у духу одрживог развоја
  • заједнице
  • 3.1.1. Информисање младих и промоција одрживог развоја
  • заједнице;
  • 3.1.2. Подстицај активног доприноса младих очувању животне
  • средине.
 • 26. Локални акциони план за младе 3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице
  • 3.2. Подстицај међуопштинске, регионалне и међународне сарадње у
  • области одрживог развоја заједнице и унапређења положаја
  • младих
  • 3.2.1. Упознавање младих са потребом и могућностима
  • међуопштинске, регионалне и међународне сарадње у области
  • одрживог развоја заједнице и унапређења положаја младих;
  • 3.2.2. Иницирање израде међуопштинске – регионалне Стратегије за
  • младе;
  • 3.2.3. Размена знања и искустава у области унапређења положаја
  • младих на међуопштинском – регионалном нивоу.
 • 27. Локални акциони план за младе Усклађеност са развојним документима
  • Међународни развојни документи :
  • Миленијумски циљеви
  • Локална агенда 21
  • Европска повеља о родној равноправности
  • Национални стратешки документи:
  • Стратегија одрживог развоја РС
  • Стратегија за смањење сиромаштва РС
  • Стратегија развоја социјалне заштите РС
  • Национална стратегија за младе РС
  • Национална стратегија за равноправност полова РС
  • Локални развојни документи:
  • Стратегија одрживог развоја општине Ивањица
  • Стратегија социјалне заштите општине Ивањица
 • 28. Локални акциони план за младе Механизми спровођења ЛАП-а
  • Успостављање   механизама за спровођење ЛАП-а за младе треба да обезбеди:
  • Примену ЛАП за младе у назначеном периоду ради унапређења положаја младих у свим дефинисаним областима;
  • Успостављање мултисекторсте сарадње између кључних актера у примени ЛАП за младе;
  • Коришћење организационих, људских и других ресурса у међусекторској повезаности, како би се избегла преклапања и омогућило максимално функционисање свих расположивих ресурса;
  • Успостављање механизама наручивања услуга у циљу интегративног приступа решавању проблема младих и задовољењу њихових приоритетних потреба;
  • Јачањење партнерства локалних институција, организација грађанског друштва и привредних субјеката у циљу примене политике према младима дефинисане ЛАП за младе;
  • Јавност процеса у циљу анимације грађана, повећања поверења између институција и   грађана, као предуслова за подизање квалитета живота младих у заједници.
 • 29. Локални акциони план за младе Структуре управљања
  • Скупштина општине Ивањица:
  • Разматра   и   одлучује о   усвајању ЛАП-а за младе општине Ивањица;
  • Доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим плановима;
  • Годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАП за младе.
 • 30. Локални акциони план за младе Структуре управљања
  • Савет за младе:
  • Иницира и   учествује   у   изради локалне омладинске политике у области од значаја за младе;
  • Учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласности са Националном стратегијом за младе;
  • Прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске политике;
  • Доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе општине;
  • Даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине Ивањица у областима значајним за младе;
  • Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини на усвајање;
  • Иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима за младе;
  • Координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и пружа помоћ у реализацији њихових активности;
  • Координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе града.
 • 31. Локални акциони план за младе Оперативне структуре
  • Канцеларија за младе
  • Учествује у   изради локалне   омладинске политике у   области   образовања, спорта, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета,
  • Учествује у изради посебних локалних акционих планова   и програма у складу са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање,
  • Даје мишљење о питањима од значаја за младе, иницира припрему пројеката на конкурсима   на националном нивоу и   учествује у њиховој изради у циљу унапређења положаја младих,
  • Учествује у комплетном пројектном процесу по конкурсима које расписује општина,
  • Подстиче сарадњу града и омладинских организација и удружења, као и сарадњу са другим градовима и општинама у планирању и реализацији програма за младе,
  • Учествује у раду стручних комисија и других тела за питања младих,
  • Врши и друге послове по налогу шефа Одсека.
 • 32. Локални акциони план за младе Оперативне структуре
  • Општинска управа општине Ивањица са надлежним одељењима и службама;
  • Локалне и републичке јавне установе и предузећа, удружења грађана...
  • Мрежа оперативне структуре   отворена је за све   институције, организације и   појединце   у   циљу подстицања плуралитета   пружалаца   услуга и увећавања броја актера који делују на пољу реализације политике за младе.
 • 33. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација
  • Циљ мониторинга   и   евалуације је:
  • Систематично и редовно прикупљање података;
  • Праћење   процеса имплементације стратешких циљева и задатака;
  • Процена успешности реализације овог стратешког документа.
  • Сврха мониторинга   и   евалуације је:
  • Побољшање ефикасности и успешности ЛАП за млада;
  • Предлагање измена на основу извештаја о реализованим активностима.
 • 34. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација
  • Предмет мониторинга  и  евалуације
  • Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање реализације стратешког и оперативних циљева и приоритета кроз:
  • Праћење процеса имплементације;
  • Праћење резултата спроведених активности;
  • Процену утицаја активности на квалитет живота корисника услуга.
 • 35. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација
  • Временски оквир
  • Мониторинг се спроводи   у континуитету за цео период имплеметнације Локалног акционог плана за младе.
  • Евалуација   ће се спроводити једном годишње и пратиће имплеметнацију   акционих планова.
  • Евалуација ЛАП-а ће бити саставни део годишњег извештаја о спровођењу Стратегије који се подноси    Скупштини општине.
  • Коначну евалуацију Локалног акционог плана за младе општине Ивањица поднеће Савет за младе на крају 2014.године.
 • 36. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација
  • Носиоци процеса:  
  • Мониторинг   ће реализаовати регионална и локална канцеларија   за младе   уз сручну помоћ   Канцеларије   за ЛЕР;
  • Евалуацију ће реализовати Савет за младе, уз стручну помоћ Регионалне и локалне канцеларије за младе и Канцеларије за ЛЕР развој у складу са дефинисаним индикаторима успешности.
  • Методе и   технике   процеса:
  • Евидентирање корисника и услуга;
  • Анкете међу корисницима и пружаоцима услуга;
  • И нтервјуи;
  • С кале процене;
  • А нализа документације;
  • Ф окус групе;
  • Редовни извештаји о реализацији активности;
  • А удио и видео записи .
 • 37. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација
  • Индикатор и напретка и успешности:
  • Одређени су прецизно за сваку приоритетну циљну групу и на нивоу сваког оперативног циља.
  • Врсте - квалитативни и квантитативни индикатори.  
  • Проверљивост – средствима верификације.
 • 38. Локални акциони план за младе Промоција ЛАП-а
  • Циљ јавне расправе:
  • Подстицај дијалога и допринос проширењу обима консултативног процеса у заједници;
  • Усклађеност приоритета, циљева и активности ЛАП-а са стварним потребама младих у локалној заједници;
  • Оптимална искоришћеност постојећих ресурса.
  • Механизми промоције:
  • ЛАП за младе ће бити постављен на званични сајт општине Ивањица
  • www.ivanjica .org ; а и на сајт IOM-a
  • Нацрт ЛАП ће бити достављен ресорним институцијама, организацијама грађанског друштва и локалним одборима политичких странака, саветима месних заједница...
  • Емисија на локалним радио и ТВ станицама ;
  • Дискусиона група на Facebook;
 • 39. Локални акциони план за младе Општине Ивањица
  • Хвала на пажњи!
  • ЛКЗМ и Радна група за израду ЛАП-а