Bài tập 5 trang 146Bước 1: Phát hiện sai phạm                                       ...
Bước 3: Hoàn chỉnh bảng CĐKT   TÀI SẢN    ĐẦU CUỐI    NGUỒN VỐN       ĐẨU CUỐI           NĂM N...
mức cao). Đặc biệt trong điều                       kiện doanh nghiệp không chiếm          ...
tài sản. trong trường hợp việc quy đổi các                   tài sản thành tiền gặp khó khăn doanh   ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

53358700 bai-5-146

852

Published on

bai tap kiem toan

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
852
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

53358700 bai-5-146

 1. 1. Bài tập 5 trang 146Bước 1: Phát hiện sai phạm Đơn vị: 1000VNĐNV Kế toán phản Nội dung Sai phạm Sửa chữa ánh nghiệp vụNV1 Nợ TK211: 600 XDCB hoàn Vi phạm CĐKT, Nợ TK211: 900 Nợ TK331: 300 thành bàn không tồn tại Có TK241: 900 Có TK241: 900 giao, k/c tăng nghiệp vụ trên. TSCĐNV2 Nợ TK113: 510 Xuất quỹ TM Vi phạm nguyên Nợ TK113: 150 Có TK111: 150 gửi vào Ngân tắc kế toán kép Có TK111: 150 hàng nhưng (Phát sinh bên nợ chưa nhận không bằng phát được Giấy báo sinh bên có) cóNV3 Nợ TK441: 400 K/c nguồn vốn Vi phạm nguyên Nợ TK441: 400 Có TK411: 0 ĐTXDCB bổ tắc kế toán kép Có TK411: 400 sung NVKD (Phát sinh bên nợ không bằng phát sinh bên có)NV4 Nợ TK142: 60 Trích KH Vi phạm nguyên Nợ TK142: 60 Có TK214: 260 TSCĐ tắc kế toán kép Có TK214: 60 (Phát sinh bên nợ không bằng phát sinh bên có)Bước 2: Xác định số dư tài khoản TK 241 TK 211 TK 214 TK 111 TK 411 D:D: 900 D: 1.700 D: 200 D: 200 1.500 900 60 (4) (1) 900 150 (2) (1) 400 (3)PS: - 900 900 - 60 - 150 - 400 D:D: - D: 2.600 D: 260 D: 50 1.900 TK 331 TK 142 TK 113 TK 441 D: 20 D: 0 D: 0 D: 400 (4)60 (2)150 (3)400 40 60 - 150 0 - D: 20 D: 60 D: 150 D: 0
 2. 2. Bước 3: Hoàn chỉnh bảng CĐKT TÀI SẢN ĐẦU CUỐI NGUỒN VỐN ĐẨU CUỐI NĂM NĂM NĂM NĂMA. Tài Sản ngắn hạn 1.480 1.680 A. NỢ PHẢI TRẢ 950 2.0401. Tiền 50 200 1. Nợ ngắn hạn 600 720- Tiền mặt 50 50 - Vay ngắn hạn 300 500- Tiền đang chuyển 0 150 - Phải trả cho người 100 20 bán2. Các khoản phải 1.150 1.020 - Thuế phải nộp 120 0thu- Phải thu của khách 1.150 1.020 - phải trả công nhân 80 200hàng viên3. Hàng tồn kho 200 400 2. Nợ dài hạn 350 1.320- Hàng hóa 200 200 - vay dài hạn 350 1.320- Hàng gửi bán 0 200 3. Nợ khác4. Tài sản ngắn hạn 80 60 - Chi phí phải trả 0 0khác- Chi phí trả trước 80 60ngắn hạnB. Tài sản Dài hạn 1.520 2.340 B. Nguồn Vốn chủ 2.050 1.960 sở hữu1. TSCĐ HH 1.700 2.600 1. Nguồn vốn quỹ 2.050 1.9602. Khấu hao (200) (260) - Nguồn vốn kinh 1.500 1.900 doanh3. Chi phí xây dựng 20 0 - Quỹ đầu tư phát 150 50cơ bản dở dang triển - Lợi nhuận chưa pp 0 10 - Nguồn vốn đầu tư 400 0 XDCBCỘNG TỔNG TÀI 3.000 4.020 TỔNG NGUỒN 3.000 4.020SẢN VỐNBước 4: Kiểm toán bảng CĐKTBước 4.1: Đối chiếu ngang KHOẢN MỤC CUỐI ĐẦU CHÊNH NHẬN XÉT NĂM NĂM LỆCH1. Tiền 200 50 150 Tiền tăng do tiền đang chuyển tăng, khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp tăng.2. Phải thu 1.020 1.150 (130) Phaithu Tongtaisan ( Đầu năm chiếm 38% là quá cao; Cuối năm giảm xuống còn 25% nhưng vẫn ở
 3. 3. mức cao). Đặc biệt trong điều kiện doanh nghiệp không chiếm dụng được vốn của khách hàng (phải trả người bán: 20) => không tốt, chứng tỏ doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn lớn. Kiến nghị: DN cần đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả.3. Tài sản cố 2.600 1.700 900 Tài sản cố định tăng do XDCBđịnh hoàn thành bàn giao, có sử dụng nguồn vốn vay dài hạn. Đây là doanh nghiệp thương mại: Việc đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định đặc biệt trong trường hợp sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư có thể sẽ không hiệu quả.4. Vay dài hạn5. Phải trả côngnhân viên6. Nguồn vốnkinh doanhBước 4.2: Đối chiếu dọc Tỷ suất tài chính Đầu Cuối Nhận xét năm nămI. Khả năng thanh Doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toántoán tổng quát và khả năng thanh toán nợ ngắn1. Khả năng thanh 3,16 1,97 hạn. Tuy nhiên khả năng thanh toán tổngtoán tổng quát = quát và khả năng thanh toán nợ ngắn hạnTổng tài sản/Nợ phải đều có dấu hiệu giảm sút (cuối năm nhỏtrả hơn đầu năm) => chứng tỏ doanh nghiệp2. Khả năng thanh 2,47 2,33 đang có dấu hiệu gặp khó khăn trong việctoán nợ ngắn hạn = thanh toán nợ.TSNH/Nợ ngắn hạn Khả năng thanh toán nhanh của doanh3. Khả năng thanh 0,08 0,28 nghiệp đầu năm chỉ có 0.08 lần, cuối nămtoán nhanh = Tiền và nâng lên 0.28 lần nhưng vẫn ở mức quátương đương tiền/Nợ thấp chứng tỏ doanh nghiệp đang thiếungắn hạn tiền để trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Giả sử các khoản nợ của doanh nghiệp đến hạn trả Doanh nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với khả năng phải bán tháo các
 4. 4. tài sản. trong trường hợp việc quy đổi các tài sản thành tiền gặp khó khăn doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.II. Cơ cấu nguồn vốn1. Khả năng tự tài trợ 68% 49% Trong 100 đồng vốn kinh doanh: đầu= VCSH/Tổng NV năm vốn tự có của DN là 68 đồng, cuối2. Hệ số nợ = Nợ 32% 51% năm giảm xuống chỉ còn 49 đồng =>phải trả/ Tổng NV chứng tỏ khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp giảm sút, doanh nghiệp đang dần lệ thuộc vào nguồn vốn vay.III. Cơ cấu Tài sản1. Hệ số đầu tư 57% 65% Đây là DN Thương mại, tài sản cố địnhTSCĐ = TSCĐ/Tổng chiếm 57% tổng tài sản là quá cao. CuốiTS năm tiếp tục tăng lên 65%. Đặc biệt doanh nghiệp lại đi vay dài hạn để đầu tư TSCĐ do đó việc đầu tư TSCĐ trong kỳ là không hiệu quả.  Khái quát các phương pháp kiểm toán đã áp dụng + Phương pháp kiểm toán cân đối (Bước 1, bước 2 và bước 3) + Phương pháp đối chiếu trực tiếp (Bước 4) + Đối chiếu logic (Bước 4)  Nhận xét + Mức độ sai phạm: - Mật độ sai phạm lớn - Quy mô sai phạm trọng yếu  Thể hiện: o Trình độ nghiệp vụ của kế toán là yếu, kém o Thiếu sự giám sát có hiệu lực của nhà quản lý.  Kiến nghị: o Cần bố trí người làm kế toán đúng chuyên môn nghiệp vụ o Cần có chính sách tuyển dụng và đào tạo thích hợp để có được các kế toán viên có đầy đủ năng lực nghiệp vụ. o Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có hiệu lực của nhà quản lý. + Tình hình tài chính của đơn vị. Tình hình tài chính của đơn vị có những dấu hiệu suy giảm Doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn lớn Quyết định đầu tư tài sản cố định là không hiệu quả. Kiến nghị: Cần đôn đốc việc thu hồi công nợ Có những biện pháp cụ thể để cải thiện các tỷ suất tài chính của DN Cần thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư.

×