Nielsen gender marketinginsights_vietnamese_june2010

849 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nielsen gender marketinginsights_vietnamese_june2010

 1. 1. S khác bi t gi a Nam gi i và N gi i Công ty Nielsen Nghiên c u v cách th c ti p th cho phân khúc gi i tính
 2. 2. Nielsen cam k t cung c p m t b c tranh t ng th v Vi t Nam
 3. 3. N i dung trình bày • i u gì thu hút nam gi i và n gi i? • S n ph m chăm sóc và làm p cho nam gi i? … Cơ h i ang r ng m ? • Nên b t u t âu? • H i áp
 4. 4. Thi t k c a nghiên c u D ch v Nghiên c u nh tính c a Nielsen 12 bu i th o lu n nhóm (FGD) 6 bu i TP. HCM, 6 bu i Hà N i Nam và n 18 t i 45 tu i T ng l p kinh t ABC D ch v Nghiên c u nh lư ng c a Nielsen 600 ngư i (300 nam và 300 n ) 300 ngư i TP. HCM, 300 ngư i Hà N i 15 t i 50 tu i T ng l p kinh t ABCD D ch v o lư ng bán l c a Nielsen D li u n tháng 5 năm 2010 D a trên 5 ngành hàng tiêu dùng nhanh cho nam Bao g m 36 thành ph c a Vi t Nam và toàn Thái Lan, Hàn Qu c Nghiên c u v th h tr (Generation V) c a Nielsen Tháng 11 năm 2009 273 ngư i TP.HCM và Hà N i Nam và n 15 t i 24 tu i T t c các t ng l p kinh t D li u kinh t vĩ mô T ng c c th ng kê Vi t Nam
 5. 5. i u gì thu hút nam gi i và n gi i?
 6. 6. B não c a n gi i ư c c u t o khác v i b não c a nam gi i 2010 © NeuroFocus, Inc. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary. 6 V não trư c trán l n hơn / nh h ng n lý trí/ Thùy nh não trư c l n hơn /tr c giác / V não trư c l n hơn /Chi ph i s lo l ng/ corpus callosum, khu v c k t n i hai bán c u não l n hơn /Có tính a năng cao và có kh năng nhìn bao quát/ Cơ quan amygdala nh hơn /Sinh lý và s hung hãn/
 7. 7. Kỳ v ng có th gi ng nhau nhưng n gi i luôn tính v lâu v dài Ngư i àn ông hoàn h o Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s Lo l ng cho gia ình Lo l ng cho gia ình Hi u bi t và c m thông Hi u bi t và c m thông T tin Ngh nghi p n nh Ngh nghi p n nh T tin N gi i nóiNam gi i nói “Phong thái àn ông” “Ng i àn ông c a gia ình”
 8. 8. Nam gi i r t khác bi t nên n gi i ph i bi t c m thông Ngư i ph n hoàn h o Ăn nói nh nhàng Lo l ng cho gia ình Lo l ng cho gia ình Ăn nói nh nhàng Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s N tính G n gàng Hi u bi t và c m thông N tính N gi i nóiNam gi i nói “N tính và bi t lo l ng cho gia ình” “Gia ình là quan tr ng nh t và ph i i x t t v i nhà ch ng”
 9. 9. S c h p d n không ch n t v b ngoài Tính cách Thành côngV b ngoài V b ngoàiKi n th c Y u t h p d n
 10. 10. Nh ng giá tr truy n th ng v n còn hi n h u C n câu cơm Tr c t vàTr c t và B o v cho gia ình Thông minh, m nh m và thành t Làm ư c nh ng vi c l n Ngư i n i tr ChămChăm sóc gia ình Y u u i/c n ư c che ch Ngoan ngoãn,Ngoan ngoãn, d b o, nh nhàng và n tínhTh nam gi i mu n có Th cu n hút ư c n gi i cùng là S Thành Công “Ng i àn ông nào cũng mu n ki m c nhi u ti n, và chính i u ó cũng s lôi cu n c n gi i” S xu t hi n c a các “th câu” n : 30% n gi i ang ki m ti n cho b n thân và gia ình
 11. 11. Kỳ v ng và ư c mu n luôn y cao giá tr c a v b ngoài (tư ng m o/ phong thái) 88% ngư i tr l i ng ý r ng phong thái/ hình th c b ngoài r t quan tr ng Tôi mu n ư c m i ngư i n ph c 52 Tôi mu n ư c m i ngư i n ph c và kính tr ng 56 Tôi mu n c m th y t tin khi g p ai ó 47 Tôi mu n c m th y t tin khi g p ai ó 49 Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i khác gi i 34 Tôi mu n t o ư c m t hình nh chuyên nghi p ch làm 32 Tôi mu n t o ư c m t hình nh chuyên nghi p ch làm 29 Tôi mu n p cho b n thân tôi. 31 Tôi mu n p cho b n thân tôi 26 Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i khác gi i 25 Tôi mu n ư c n i b t gi a ám ông 25 Tôi mu n ư c n i b t gi a ám ông 23 % R t quan tr ng % R t quan tr ng Phương th c t n thành công
 12. 12. B n s n sàng làm gì có ư c v p b ngoài? B ng ph u thu t th m m ? C hai gi i u s không i xa n th này! Tôi nghĩ chúng ta có th t n d ng ph u thu t th m m nhưng ng i quá xa và ch nh s a quá nhi u th 83% ng ý
 13. 13. Nam gi i dùng ph ki n nhưng n gi i còn mu n h ‘thơm tho’ hơn. Qu n áo (97%) Giày dép (87%) S n ph m chăm sóc cá nhân (56%) i n tho i di ng (94%) Xe máy (82%) Nh ng s n ph m nam gi i dùng thu hút n gi i Nh ng s n ph m n gi i mu n nam gi i dùng Qu n áo (86%) Nư c hoa (40%) Giày dép (64%) Xe máy (65%) i n tho i di ng (66%)
 14. 14. N gi i có th dùng nhi u nư c hoa và trang s c hơn Nh ng s n ph m n gi i dùng thu hút nam gi i Nh ng s n ph m nam gi i mu n n gi i dùng Qu n áo (96%) i n tho i di ng (85%) Giày dép (87%) Xe máy (67%) S n ph m chăm sóc cá nhân (77%) Qu n áo (87%) Giày dép (64%) Nư c hoa (79%) trang s c (55%) S n ph m chăm sóc cá nhân (53%)
 15. 15. • Nh ng giá tr truy n th ng v n còn ư c gi gìn nhưng càng ngày càng b thách th c • N gi i có cách nhìn và quan i m v lâu dài hơn nam gi i • Qu n áo t o nên nam gi i và n gi i • Nam gi i - ph ki n ( i n tho i, xe máy, nư c hoa) • N gi i - nư c hoa, giày dép và nh ng trang s c l p lánh - gây n tư ng v i ngư i khác phái K t lu n và Ý nghĩa
 16. 16. Chăm sóc và làm p cho nam gi i ~ Cơ h i ang m r ng
 17. 17. S t tin có ư c nh hình th c ang làm gia tăng s hi u kỳ i v i các s n ph m chăm sóc cá nhân Nh ng y u t thúc y vi c dùng các s n ph m chăm sóc cá nhân Các thi t b i n t (79%) Th c u ng [Bia] (52%) S n ph m tài chính (12%) S n ph m chăm sóc cá nhân (55%) Nh ng s n ph m mu n dùng th (Nam gi i) 76 68 39 37 23 74 64 72 33 29 t tin hơn gi v sinh cá nhân t t p cho chính mình thu hút ngư i khác phái t o n tư ng t t v i ngư i khác Nam gi i N gi i Nam gi i dùng s n ph m chăm sóc cá nhân cũng là chuy n bình thư ng thôi. Làm p cho b n thân cũng là cách tôn tr ng ngư i khác Tôi nghĩ nam gi i làm p cho b n thân cũng t t. N u ngư i yêu tôi nhìn tươm t t, g n gàng và t tin thì tôi cũng s r t t hào v nh
 18. 18. Nh ng c i cách trong vi c làm p Ph c t p ơn gi n • Nam gi i thư ng tìm nh ng s n ph m ơn gi n, có ch c năng rõ ràng và có th gi i quy t v n tri t • Nam gi i quan tâm t i mái tóc, qu n áo và giày dép hơn là gương m t hay cơ th • V n còn ít ngư i có nh ng nhu c u ph c t p hơn • N gi i luôn s n sàng u tư nhi u th i gian và n l c cho vi c chăm sóc/ làm p b n thân • N gi i quan tâm n cơ th mình t u n chân và s n sàng dùng h u như b t kỳ s n ph m nào trông p hơn ho c c m th y d ch u hơn
 19. 19. Có nhi u ti m năng phát tri n nh ng s n ph m cơ b n cho nam gi i Ph c t p ơn gi n 100 93 74 71 56 53 34 31 31 D u g i Dao c o râu Kem c o râu Lăn kh mùi Gel tóc S a t m Nư c hoa D u x S a r a m t 100 97 97 89 84 71 62 60 56 51 19 D u g i S a t m D u x S a r a m t M ph m Nư c hoa Lăn kh mùi Son dư ng môi Kem dư ng m (cho m t) S a dư ng th Gel tóc Trung bình dùng 5.5 s n ph m Trung bình dùng 7.9 s n ph m
 20. 20. Ti m năng phát tri n các s n ph m cá nhân cho nam gi i là có th t v i s tăng trư ng c a th trư ng 11 27 24 3 14 (4) D u g i Lăn kh mùi S a r a m t Phân khúc cho nam gi i Phân khúc cho n / cho c nam và n S n ph m cho nam so v i s n ph m dùng cho nam và n – 6 THÀNH PH - – S l ng thay i so v i năm tr c % 2 5 9 6 6 1 4 81 16 43 6 22 (1) 16 (20) (2)(2) (3) -40 -20 0 20 40 60 80 100 D u g i Gi m da m t R a m t Lăn kh mùi Dung d ch v sinh cá nhân SP t o ki u tóc SP t o màu tóc Nư c hoa Dư ng môi Ngành hàng Phân khúc cho nam gi i 1 3 17 6 22 57 131 73 18 0 20 40 60 80 100 120 140 D u g i D u x S a r a m t Dư ng da tay và cơ th Dung d ch v sinh cá nhân Lăn kh mùi Ngành hàng Phân khúc cho nam gi i
 21. 21. n m b t ư c cơ h i M i th c n ơn gi n Kỳ v ng i v i s n ph m chăm sóc cá nhân • ơn gi n/ D s d ng (62%) • Mùi hương dành cho Nam (59%) • Thi t k s n ph m dành cho Nam (35%) Rào c n trong vi c s d ng s n ph m chăm sóc cá nhân • Quá ph c t p (51%) • T n th i gian và ti n b c (35%) • Ch phù h p cho n gi i (31%) Không nên… Chú tr ng n nhu c u c a khách hàng Nh ng l i ích quan tr ng • Giúp s ng khóai (36%) • Ch ng lão hóa (27%) • T y r a s ch (15%) Nam gi i và N gi i có nh ng c i m r t khác nhau ~ v lo i da và tình tr ng c a da, vì v y c n thi t có nh ng dòng s n ph m khác bi t cho Nam và N . Chúng tôi r t chào ón nh ng ý tư ng m i cho s n ph m dành cho Nam mi n là các s n ph m ó s ph c v các nhu c u khác nhau.
 22. 22. H c t n gi i… 100 97 97 89 84 71 62 60 56 51 19 10 14 15 19 24 19 11 22 24 12 17 D u g i S a t m D u x S a r a m t M ph m Nư c hoa Lăn kh mùi Son dư ng môi S a dư ng m (da m t) S a/kem dư ng th Gel tóc ang s d ng S s d ng nhi u hơn trong tương lai S n ph m ang s d ng Nhi u nhu c u hơn, nhi u l i ích hơn và nhi u s n ph m hơn i v i tôi, vi c s d ng kem dư ng m và s a dư ng th là vô cùng quan tr ng, nó giúp cho da tôi m n màng và m m m i. ng th i cũng có tác d ng ch ng lão hóa cho da. S a r a m t ch có th giúp da s ch và chưa cho vi c chăm sóc da.
 23. 23. Nh ng s n ph m nào s có c a hàng trong tương lai? “Tôi mu n có s n ph m dư ng môi cho tôi, vì hi n t i các s n ph m dư ng môi ch dành cho n ”Dư ng môi Ch ng qu ng thâm m t Dung d ch v sinh Siêu th dành cho Nam gi i “Chúng tôi thư ng hay th c khuya… xem bóng á ho c làm vi c…vì v y c n ph i dùng các s n ph m tr qu ng thâm m t…và c n có m t l ai th c s hi u qu vì da c a chúng tôi khác so v i làn da c a n gi i” “Chúng tôi cũng c n ph i gi v sinh như n gi i…nhưng hi n nay ch m i có các lo i s n ph m dành riêng cho n ” “Tôi mu n có m t siêu th dành riêng cho nam gi i…giúp tôi c m th y th ai mái hơn khi i mua s m ho c ki m tra ch t lư ng và giá c s n ph m trư c khi mua”
 24. 24. Ngày càng có nhi u s n ph m ư c dùng chung cho c hai gi i Bia Dao c o râu Rư u Thu c lá Dung d ch v sinh Dư ng môi Kem ch ng qu ng thâm m t Kem gi m Dư ng da Kem ch ng n ng B o hi m nhân th Th tín d ng Laptop/ PC Ti vi D u g i u i n tho i di ng Xà bông c c Kem ánh răng Lăn kh mùi S a t m S a r a m t S a D u x Bia
 25. 25. • Có ti m năng và cơ h i dành cho nh ng s n ph m ph c t p và tinh t hơn cho nam gi i • Hi n nay nh ng ngành hàng cơ b n ang tăng trư ng nhanh chóng nhưng ó có th m i ch là s kh i u c a c câu chuy n • Nhìn vào nh ng th trư ng khác (Hàn Qu c, Nh t B n, Thái Lan, Trung Qu c) th y nh ng ngành hàng nào ang tăng trư ng ó nhưng chúng ta luôn ph i cân nh c cung c p nh ng gì phù h p v i giá tr c a xã h i Vi t Nam K t lu n và Ý nghĩa Lên ti ng H i áp K t n iTh u hi u Quan sát
 26. 26. Nên b t u t âu?
 27. 27. Bư c 1- T p trung vào các “Hot Boy” 95 88 81 15-24 tu i 25-39 tu i 40-50 tu i •Nam gi i t i TP.HCM và Hà N i có kho ng 1.45 tri u ngư i •M c chi tiêu: VND 357,000 hàng tu n Qu n áo 10% công ngh cao 11% Khác 39% Th c ph m 40% ~$555/ 1 năm ~$568/ 1 năm ~$142/ 1 năm ~$156/ 1 năm 58% 55% 33% 31% Tôi mu n c m th y t tin Tôi mu n ư c ngư i khác tôn tr ng Tôi mu n thu hút ngư i khác phái Tôi mu n n i b t trư c ám ông M c quan tr ng v v ngòai M c quan tr ng v v ngòai Lý do v ngòai quan tr ng i v i tôiLý do v ngòai quan tr ng i v i tôi
 28. 28. S n ph m “hot” dành cho các chàng trai “hot” Vi c s d ng s n ph m và ý nh s d ng trong tương lai Vi c s d ng s n ph m và ý nh s d ng trong tương lai Nh ng ngư i 15-24 tu i T l s d ng cao và t l cân nh c s d ng cao nhóm cha s d ng 100 79 78 67 61 54 46 41 27 16 10 23 29 33 36 32 20 5 12 10 10 13 18 27 53 D u g i u Dao c o râu Lăn kh mùi Gel tóc Kem c o râu S a t m S a r a m t Nư c hoa D u x ang s d ng Không ang s d ng nhưng s cân nh c Không ang s d ng và cũng không cân nh c
 29. 29. Làm th nào ti p c n và thu hút h Qua b n bè Nh ng ngư i nh hư ng n phong cách th i trang • B n bè (29%) • Ti vi (21%) • Gia ình/ ngư i thân (14%) • T p chí (10%) • Phim nh(10%) Qua m ng Internet Thói quen dùng Internet • 88% dùng Internet m i ngày • Nh ng website ph bi n: •Hihihehe •Zing •Kenh14 •Dantri Cân nh c v giá Y u t nh hư ng n vi c chi tiêu • Giá c (74%) • Nhãn hi u (69%) • Khuy n mãi (51%) • Bình lu n v s n ph m (49%) • Qu ng cáo(42%) • Thông tin truy n mi ng (35%) Khuy n mãi có th thúc y tiêu dùng Nh ng lo i hình khuy n mãi cho s n ph m chăm sóc cá nhân • Tăng s lư ng/ tr ng lư ng (VD: tăng 10% s lư ng v i cùng m c giá) • T ng thêm s n ph m (mua 1 t ng 1 hay mua 2 t ng 1) • Gi m giá (VD: gi m giá tr c ti p trên s n ph m)
 30. 30. Bư c 2- Hi u rõ hành vi mua s m c a m i gi i “Khi vào c a hàng th i trang, chúng tôi có th th nhi u áo nhưng ch mua 1 hay 2 cái phù h p v i mình nh t. N gi i thì khác, h có th mua 3- 4 cái áo m c dù ch th 1- 2 cái”. “ àn ông chúng tôi thư ng có k ho ch s mua th gì trư c khi i. Ph n thì ch lo i mà không lên k ho ch s n r i cu i cùng mua r t nhi u th ”. “Tôi không thích tr giá. N u tôi tìm ư c s n ph m ch t lư ng t t và phù h p v i mình, tôi s tr ti n mua r i i. V tôi thì khác, c luôn c tr giá r t lâu”. Săn tìm món hàng có giá h i, b c ng, d b nh h ng Tìm ki m ch t l ng, ch n và mua, mua s m có k ho ch áp ng nhu c uáp ng nhu c u Cu c hành trìnhCu c hành trình
 31. 31. Cho dù b t c ngành nào… hãy thu hút n gi i b ng vi c gi m giá và b o m v i nam gi i v ch t lư ng 78 59 40 38 25 19 9 6 6 4 2 70 48 25 28 14 18 19 15 31 3 17 Ch t lư ng s n ph n b n Tính năng áng giá ng ti n Nhãn hi u qu c t Thi t k s n ph m Nhãn hi u Vi t Nam D ch v h u mãi Gi m giá Qu ng cáo Khuy n mãi Nam gi i N gi i Nh ng cân nh c khi mua s m
 32. 32. Ti vi v n là kênh thông d ng nh t nhưng v n có ch cho vi c ti p th có m c tiêu Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng tu n
 33. 33. 33 37 22 8 27 42 25 5 Tôi thích xem qu ng cáo và thư ng b nh hư ng b i n i dung ư c qu ng cáo Tôi thích xem qu ng cáo nhưng không tin vào h u h t n i dung trong ó Tôi không ph n i qu ng cáo nhưng cũng không quan tâm nhi u n chúng Nói chung là tôi không thích qu ng cáo Nam gi i N gi i Cho tôi th y l i ích… và giá! Ch c năng s n ph m (64%) Thái i v i qu ng cáo 70% h u như không b nh hư ng 70% h u như không b nh hư ng Thú v (33%) Giá h p d n (53%) Nh ng y u t thu hút qu ng cáo ti vi
 34. 34. • Trong khi ti vi là kênh thông d ng nh t ti p c n c hai gi i, các kênh thông tin khác không như v y • Nam gi i là ngư i mua trong khi n gi i là ngư i ch n l a, cân nh c, so sánh và mua • ng quên s c m nh c a Internet và r ng s ti p t c phát tri n c a Internet là i u ch c ch n K t lu n và Ý nghĩa
 35. 35. Tóm l i • Ngo i hình –T tin –Tôn tr ng –Thành công • Phát tri n –S n ph m t t c các ngành • Tương t , nhưng Khác bi t –K t n i
 36. 36. 6/25/2010 Confidential Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen CompanyConfidential Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company Cám ơn

×