Proceso de reserva de prazas para 2º de bacharelato, curso 2012-2013IES San Tomé de Freixeiro Documento de orientación e ...
Modelo de reserva para 2º BTO                     MODALIDADE DO BACHARELATO (sinalar)         ...
E se non se remata o bacharelato?   Límite de permanencia no bacharelato (en estudos ordinarios): Con carácter xeral, u...
Elección de materias en 2º bacharelatoNa elección de materias hai varios aspectos a considerar:• Vocación e preparación pa...
Estudos posteriores:   Ciclo superior ou grao universitario?Ciclos superiores de FP:                 Ca...
Oferta de ciclos superiores en Vigo Máis información sobre o contido dos ciclos: http://www.edu.xunta.es/fp/curriculosfp.h...
Oferta de ciclos superiores en Vigo (continuación)FAMILIA                                 ...
Oferta de ciclos superiores en Vigo (continuación)                                    ...
Graos universitariosOs estudos universitarios en España, tras a reforma para adaptarse ó Espazo Europeo da EducaciónSuperi...
Algunhas notas de corte e ponderaciónsPara ver todas as notas de corte para as titulacións universitarias en Galicia para ...
Rama de Enxeniería e Arquitectura                                             ...
Rama de Artes e Humanidades                                         Materias de 2º...
AS MELLORES NOTAS DE ADMISIÓN NO IES SAN TOMÉ EN 2011   Itinerario BTO    Nota media    Nota fase    NOTA PA...
Progresividade das materiasMaterias de contidos progresivos. Para seren avaliados na materia de 2º é necesario ter superad...
Cambio de modalidadeÉ posible cambiar de modalidade de 1º a 2º. Pero o alumno debe matricularse de dúas materias da novamo...
Consideracións finais sobre a reserva       de prazasRogamos que se medite ben a elección de materias na reserva. As...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orientacions 2º BACH

1,232 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
795
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Orientacions 2º BACH

 1. 1. Proceso de reserva de prazas para 2º de bacharelato, curso 2012-2013IES San Tomé de Freixeiro Documento de orientación e información para pais e alumnos Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 1
 2. 2. Modelo de reserva para 2º BTO MODALIDADE DO BACHARELATO (sinalar) Solicita cambio de modalidade? SI NON BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA BTO. DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS Matemáticas II (materia obrigatoria) Xeografía (materia obrigatoria) Marcar outras dúas materias Marcar outras dúas materias Bioloxía Ciencias da terra e ambientais Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Física Química Electrotecnia Economía da empresa Literatura universal Debuxo técnico II Tecnoloxía industrial II Grego II Latín II Historia da arteNota: As solicitudes de materias están condicionadas polas posibilidades de formación de grupos. Será imposible organizar ositinerarios menos demandados. Daremos aviso ós alumnos afectados para que cambien a materia rexeitada. MATERIAS OPTATIVASMarcar con 1, 2, 3, … atendendo á orde de preferencia. Pode sinalar outras materias propias da modalidade. O alumnodebe cursar unha materia optativa (ou unha 4º materia de modalidade). O instituto tratará de satisfacer a 1ª elección. Ética e filosofía do dereito Filosofía da ciencia e da tecnoloxía Xeoloxía Literatura galega do século XX e a actualidade Métodos estadísticos e numéricos Xeografía e historia de Galicia 2ª lingua estranxeira (Francés II) 2ª lingua estr. (Inglés II) Unha materia propia de modalidade (indicar cal): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outra materia propia de modalidade (indicar cal): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 2
 3. 3. E se non se remata o bacharelato? Límite de permanencia no bacharelato (en estudos ordinarios): Con carácter xeral, un máximo de 4 anos. Superado este límite, quedan varias alternativas:• Bacharelato para as persoas adultas:Xornada de 17:00 a 22:00 horas, con clases de 45 minutos. Se conservan todas as cualificacións dasmaterias superadas no réxime ordinario.Admisión: nos mesmos prazos que o bacharelato ordinario (marzo).Matrícula: Existe un período extraordinario do 21 ó 20 de setembro.Oferta en Vigo: IES Santa Irene, IES Politécnico, EPA Berbés (semipresencial), IES Castelao.• Proba de acceso ós ciclos superiores de formación profesional:A súa superación permite acceder ós ciclos superiores sen posuír o título de bacharel.Requisitos: Ter polo menos 19 anos ou cumprilos en 2012.Convocatoria: en xaneiro, e realización das probas en marzo.Inscrición: en centros que imparten ciclos de FP, en 2012 do 23 de xaneiro ó 3 de febreiro.Máis información: Orde do 2 de decembro de 2008, que regula as probas de acceso aos ciclos.formativos (DOG do 16 de decembro).• Ciclos medios de formación profesional:Admisión: prazo de presentación de solicitudes do 17 de xuño ó 2 de xullo, no centro elixido como1ª opción. Prazo extraordinario en setembro, do 1 ó 13.Máis información: orde do 5 de xuño de 2007 (DOG do 15 de xuño de 2007). Sobre o contido dosciclos medios: http://www.edu.xunta.es/fp/curriculosfp.htm e sobre a oferta de ciclos:http://www.edu.xunta.es/fp/oferta.htm Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 3
 4. 4. Elección de materias en 2º bacharelatoNa elección de materias hai varios aspectos a considerar:• Vocación e preparación para estudos posteriores (ciclos superiores de fp ou graosuniversitarios).• Progresividade (“chaves”) coas materias de 1º BTO que se están a cursar•Valor das materias de 2º para a nota de corte de acceso a graos universitarios.• Elección dunha 4ª materia de modalidade ( como optativa) para perfeccionar aformación ou aumentar as opcións na fase específica da selectividade• Cambios de modalidade• Preferencia da modalidade do bto para ó acceso a ciclos superioresNOTA: Nº mínimo de alumnos para impartir unha materia: 5 (materia de modalidade) ou 10 (materiaoptativa). Algunhas peticións non se poderán atender. Avisarase ós alumnos afectados para que cambienalgunha materia antes da matrícula. Para coñecer o contido das materias do bacharelato: Decreto 126/2008, que establece a ordenación e o currículo do bacharelato en Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008). Para as materias optativas: Orde do 25 de xuño de 2008 (DOG do 27 de xuño), para ética e filosofía do dereito, filosofía da ciencia e da tecnoloxía, métodos estatísticos e numéricos, e xeografía e historia de Galicia; orde do 23 de setembro de 2008 (DOG do 29 de setembro) para literatura galega do século XX e da actualidade; e orde do 23 de xuño de 2009 (DOG do 1 de xullo) para xeoloxía. Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 4
 5. 5. Estudos posteriores: Ciclo superior ou grao universitario?Ciclos superiores de FP: Carreira universitaria (graos)• Proporcionan a formación necesaria para • Proporcionan unha gran formación intelectual eexercer unha profesión cualificada con un nivel técnica para o exercicio dunha actividade profesionalde autonomía, organización e responsabilidade superior.superior ós ciclos medios • Obtención dun título universitario: “graduado”• Obtención do título de “técnico superior” •Duración xeral de 4 cursos (con excepcións: medicina• Perseguen unha rápida inserción laboral, cunha 6, arquitectura 5,…)fase obrigatoria de formación en empresas. • Acceso desde o BTO mediante proba: algunhas• Duración: 2 cursos carreiras esixen unha nota de admisión moi alta.• Dan acceso directo á universidade, sen proba •Pódese continuar cos estudos de másterde acceso. (Pero en caso de prazas limitadas (especialización e investigación, 1-2 cursos) epoden presentarse á fase específica das PAU, para doutorado (investigación avanzada)mellorar a súa nota de admisión) • Máis información sobre as carreiras universitarias• Máis información sobre os ciclos superiores e o en Galicia: http://ciug.cesga.es/seu contido: • Máis información sobre a oferta de carreirashttp://www.edu.xunta.es/fp/curriculosfp.htm universitarias en España na web do ministerio de educación: http://www.educacion.es/educacion/universidades/ Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 5
 6. 6. Oferta de ciclos superiores en Vigo Máis información sobre o contido dos ciclos: http://www.edu.xunta.es/fp/curriculosfp.htmE sobre a oferta de ciclos: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta.htmAdmisión: prazo de presentación de solicitudes do 17 de xuño ó 2 de xullo, no centro elixido como 1ª opción.Prazo extraordinario en setembro, do 1 ó 13.Máis información sobre documentación: orde do 5 de xuño de 2007 (DOG do 15 de xuño de 2007).Modalidades e materias do bacharelato preferentes: Para uns poucos ciclos superiores conprazas limitadas existen modalidades e materias do bacharelato con prioridade no acceso. Ver a resolución do 11de xuño de 2010 (DOG do 17 de xuño). Ver a columna da dereita.FAMILIA BACHARELATO CICLO SUPERIOR CENTROSPROFESIONAL PREFERENTEActividades físicas e Animación de actividades físicas e IES A Guíadeportivas deportivas IES Ricardo Mella, CPR Aloya, CPR Administración e finanzas CEBEM, CPR Daniel Castelao, CPRAdministración e Vivasxestión IES Ricardo Mella, CPR Aloya, CPR Secretariado CEBEM, Comercio internacional IES A GuíaComercio e márketing Xestión comercial e márketing IES A Guía Desenvolvemento de proxectos IES Politécnico urbanísticos e operacións topográficasEdificación e obra civil Desenvolvemento e aplicación de IES Politécnico proxectos de construción Realizacións e plans de obra IES Politécnico Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 6
 7. 7. Oferta de ciclos superiores en Vigo (continuación)FAMILIA BACHARELATO CICLO SUPERIOR CENTROSPROFESIONAL PREFERENTE Desenvolvemento de produtos IES Ricardo Mella, CPR Colegio electrónicos Hogar Caixanova, CPR Montecastelo Instalacións electrotécnicas IES PolitécnicoElectricidade eelectrónica Sistemas de regulación e control IES Politécnico de Vigo, CPR Colegio automáticos Hogar Caixanova, Sistemas de telecomunicación e IES Ricardo Mella informáticos Construcións mecánicas CIFP Valentín Paz Andrade Ciencias e tecnoloxíaFabricaciónmecánica Programación da produción en IES Politécnico, CPR Colegio Hogar Ciencias e tecnoloxía fabricación mecánica Caixanova Axencias de viaxes e xestión de eventos CIFP Valentín Paz Andrade Humanidades e ciencias sociaisHostalaría e turismo Guía información e asistencia turísticas CIFP Valentín Paz Andrade Humanidades e ciencias sociais Restauración IES Manuel Antonio, CPR Aloya Produción de audiovisuais, radio e IES Audiovisual espectáculosImaxe e son Realización de audiovisuais e espectáculos IES Audiovisual Son IES AudiovisualImaxe persoal Estética IES de Teis Administración de sistemas informáticos IES de Teis, CPR Daniel Castelao Ciencias e tecnoloxía en redeInformática e IES de Teis, CPR CEBEM, CPRcomunicacións Desenvolvemento de aplicacións Daniel Castelao, CPR Montecastelo, informáticas CPR Vivas Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 7
 8. 8. Oferta de ciclos superiores en Vigo (continuación) BACHARELATOFAMILIA PROFESIONAL CICLO SUPERIOR CENTROS PREFERENTE Mantemento de equipo industrial IES Politécnico de Vigo Mantemento de instalacións térmicas eInstalación e mantemento CIFP Valentín Paz Andrade Ciencias e tecnoloxía de fluídos Prevención de riscos profesionais IES Politécnico de Vigo Desenvolvemento de produtos deMadeira, moble e cortiza CIFP Valentín Paz Andrade carpintaría e moble Navegación, pesca e transporte Instituto Marítimo Pesqueiro do marítimo AtlánticoMarítimo-pesqueiras Supervisión e control de máquinas e Instituto Marítimo Pesqueiro do instalacións do buque Atlántico Laboratorio de análise e control de Ciencias e tecnoloxía IES Manuel AntonioQuímica calidade (con Química de 2º BTO) Química ambiental IES Manuel Antonio Anatomía patolóxica e citoloxía IES Manuel Antonio Imaxe para o diagnóstico IES Ricardo MellaSanidade Laboratorio de diagnóstico clínico IES Manuel Antonio Próteses dentais IES Manuel Antonio Saúde ambiental IES Ricardo Mella CPR Aloya, CPR San José de laServizos socioculturais e á Educación infantil Humanidades e ciencias sociais Gúiacomunidade Integración social CPR San José de la GúiaTransporte e mantemento Automoción CIFP Valentín Paz Andrade Ciencias e tecnoloxíade vehículos Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 8
 9. 9. Graos universitariosOs estudos universitarios en España, tras a reforma para adaptarse ó Espazo Europeo da EducaciónSuperior (EEES), estrutúranse en carreiras de primeiro ciclo chamadas graos, que veñen a substituírás antigas diplomaturas e licenciaturas. Proporcionan un título oficial de Graduado, que habilitapara o exercicio dunha actividade profesional regulada.Os graos se organizan, en xeral, en 240 créditos ECTS (european credit transfer system, cada créditocorresponde a 25 horas de traballo do alumno), repartidos en 4 cursos (hai excepcións, por exemplomedicina en 6 cursos, 360 créditos; arquitectura en 5 cursos, 330 créditos,. . .)O acceso á universidade desde o bacharelato require da superación dunha proba (selectividade ouPAU). Coa actual regulación da proba (RD 1892/2008) eliminouse a vinculación entre modalidadesde bacharelato e carreiras universitarias. Polo tanto, en principio, pódese acceder a calquera graodesde calquera modalidade de bacharelato, sempre que se consiga superar a proba.Sen embargo, para moitos graos, con límite de prazas, o acceso queda condicionado polaobtención na PAUU dunha nota mínima ou nota de corte, bastante esixente nalgúns casos. Paramellorar a nota, a PAUU inclúe unha fase específica, que permite sumar dúas notas de materias demodalidade. Estas materias sí que están vinculadas ó grao ó que se desexa acceder, a través dunparámetro de ponderación (10% ou 20 %). Será entonces moi importante estar matriculado en 2ºde bacharelato das materias que máis ponderen na nota de admisión. Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 9
 10. 10. Algunhas notas de corte e ponderaciónsPara ver todas as notas de corte para as titulacións universitarias en Galicia para o curso 2012-2013:http://ciug.cesga.es/notascorte.htmlPara ver todos os parámetros de ponderacións aplicables na proba de 2012:http://ciug.cesga.es/PDF/Pondera201213.pdf Rama de Ciencias da saúde Materias de 2º de bacharelato NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE Matemáticas Ciencias da ambientais Química Bioloxía 2011-2012 2010-2011 Terra e Física II Carreiras universitarias GRAOS Enfermaría (Meixoeiro) 9,400 9,550 Enfermaría (Povisa) 8,175 9,100 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enfermaría (Pontevedra) 8,870 9,474 Fisioterapia (Pontevedra) 9,600 10,000 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Fisioterapia (A Coruña) 9,438 9,800 Medicina (Santiago) 11,598 11,230 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Odontoloxía (Santiago) 11,018 10,960 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Psicoloxía (Santiago) 8,264 8,534 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Veterinaria (Lugo) 8,308 8,300 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 10
 11. 11. Rama de Enxeniería e Arquitectura Materias de 2º de bacharelato NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE Electrotecnia Matemáticas Economía da Ciencias da industrial II ambientais Tecnoloxía técnico II empresa 2011-2012 2010-2011 Química Bioloxía Debuxo Terra e Física II Carreiras universitarias GRAOS Arquitectura (A Coruña) 7,624 7,936 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Enxeñaría da enerxía (Vigo) 10,036 8,812 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Informática (Santiago) 7,851 9,018 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Enxeñaría química (Santiago) 8,650 8,164 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2Rama Xurídico Social Materias de 2º de bacharelato Debuxo Técnico II ciencias ciencias sociais II Ciencias da Terra Ciencias da Terra Historia da arte NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE NOTA DE CORTE Matemáticas II Matemáticas II Matemáticas Matemáticas e ambientais Economía da aplicadas ás Universdal Universdal Literatura Xeografía Xeografía empresa empresa Química Química Bioloxía Grego Grego II Latín II Física Física 2011-2012 2011 2010-2011 2010 Carreiras universitarias GRAOSComunicación 8,552 8,342 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1Audiovoisual (A Coruña)Comunicación 8,458 8,418 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1Audiovisual (Pontevedra)Dereito e Administración edirección de empresas (A 9,244 9,170 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Coruña)Economía (A Coruña) 6,082 8,686 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1Publicidade e Relacións 7,500 7,606 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1Públicas (Pontevedra)Xornalismo (Santiago) 9,118 9,087 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 11
 12. 12. Rama de Artes e Humanidades Materias de 2º de bacharelato NOTA DE CORTE EN NOTA DE CORTE EN Debuxo Técnico II ciencias sociais II Historia da arte Matemáticas Economía da aplicadas ás Universdal Literatura Xeografía empresa Grego II Latín II 2010-2012 2010-2011 Carreiras universitarias GRAOS Historia da Arte (Santiago) 7,936 7,936 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 Tradución e Interpretación 10,492 9,070 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 español-inglés (Vigo) Estrutura e cualificación da PAUFASE XERAL: 5 exercicios: Lingua galega, lingua castelá, historia (de España ou da filosofía), linguaestranxeira, 1 materia de modalidade. NOTA FASE XERAL: a media aritmética dos 5 exercicios.NOTA PAAU: 40% da NFX + 60 % da NMB (nota media do bacharelato) Apto: Npau ≥ 5, sempre que NFX ≥ 4NOTA DE CORTE: A esixida polas universidades para o acceso ós graos con límite de prazas.FASE ESPECÍFICA: Exercicios de 1, 2 ou 3 materias de modalidade vinculadas ó grao ó que se pretendeacceder. As dúas mellores notas, sempre que superen o 5, se valoran cun parámetro de ponderación (20 %ou 10%).NOTA DE ADMISIÓN: Npau + p1 x NM1 + p2 x NM2 p1, p2: parámetros de ponderación NM1, NM2: notas dos dous mellores exercicios da fase específica, sempre que superen o 5. Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 12
 13. 13. AS MELLORES NOTAS DE ADMISIÓN NO IES SAN TOMÉ EN 2011 Itinerario BTO Nota media Nota fase NOTA PAU Notas fase Nota de Bto xeral específica admisión 9,53 7,500 8,718 10,00 5,50 11,818 Ciencias 8,89 8,85 8,874 9,5 8,25 11,800 9,05 7,200 8,310 7,75 7,00 11,260 9,79 9,35 9,614 9,00 6,75 12,764 Tecnoloxía 9,63 7,900 8,938 10,00 6,50 12,238 7,58 7,500 7,548 6,75 5,75 10,048 8,26 8,450 8,336 7,75 6,00 11,086 Ciencias sociais 7,58 7,650 7,608 8,00 6,50 10,508 7,05 7,550 7,250 7,50 6,00 9,950 8,11 6,900 7,626 6,50 8,926 HumanidadesPresentáronse 69 alumnos/as do IES San Tomé á sectividade de xuño de 2010: 62 aptos e 7non aptos. 22 tiñan un expediente de bacharelato ≥ 7, dos que 17 obtiveron unha NFX ≥ 7. Denecesitalo, 13 obterían unha nota de admisión ≥ 9.Ninguén superou a nota de corte de medicina (Santiago); tampouco a de tradución einterpretación (Vigo). 5 superarían a de arquitectura (A Coruña); 4 entrarían en dereito-ADE(A Coruña) Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 13
 14. 14. Progresividade das materiasMaterias de contidos progresivos. Para seren avaliados na materia de 2º é necesario ter superada acorrespondente materia de 1º. Son as materias sinaladas con números romanos: Matemáticas I e II, Debuxotécnico I e II, Tecnoloxía industrial I e II, Matemáticas aplicadas I e II, Latín I e II e Grego I e II.Materias que precisan de coñecementos previos. Para seren avaliados destas materias de 2º é precisodemostrar coñecementos previos de materias de 1º. Hai dúas posibilidades: ou ben se cursou e superou amateria en 1º, ou ben haberá que superar un exame especial. As materias son: • Física, esixe física e química de 1º BTO • Química, esixe física e química de 1º BTO • Electrotecnia, esixe física e química de 1º BTO • Bioloxía, esixe bioloxía e xeoloxía de 1º BTO • Ciencias da terra e ambientais, esixe bioloxía e xeoloxía de 1º BTO 4º materia de modalidadeÉ posible elixir como optativa unha 4ª materia de modalidade, por motivos vocacionais e formativos ou paramelloras as opcións das fases xerais ou específica da selectividade (escoller entre 4 materias as 3 nas que seteña máis confianza para a selectividade). Incluso é posible elixir unha materia da outra modalidade debacharelato, pero será difícil que se forme o grupo se non hai un número suficiente de alumnos. Asposibilidades son moi variadas:Itinerarios científicos: MAT, BIO, QUI, CTA; MAT, FIS, QUI, BIO; …Itinerario científico-tecnolóxico: MAT, FIS, QUI, DT; MAT, BIO, TECN IND, QUI;Itinerarios tecnolóxicos: MAT, FIS, TECN IND , DT; MAT, TECN IND, DT, ELECTItinerarios humanísticos: XEOG, LAT, GRE, LITU; XEOG, LITU, HART, LAT.Itinerario ciencias sociais-humanístico: HMC, MAT APL, ECO, LITU (ou LAT , ou GRE, ou HART) Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2012 14
 15. 15. Cambio de modalidadeÉ posible cambiar de modalidade de 1º a 2º. Pero o alumno debe matricularse de dúas materias da novamodalidade de 1º BTO (unha delas a materia obrigatoria), ademais das de 2º. Como optativa de 2º quédallesvalidada unha das materias de modalidade que cursou e superou en 1º (se suspendeu as 3 materias demodalidade en 1º, entón non podería pasar a 2º; pode cambiar de modalidade, pero repetindo 1º)Por exemplo, alumnos de ciencias e tecnoloxía, que cambian a ciencias sociais: • Deben cursar 3 materias da nova modalidade de 2: Xeografía (obrigatoria), Matemáticas aplicadasII e Economía da empresa • Deben matricularse de 2 materias de 1º da nova modalidade (que cursaran como se fosenpendentes): Historia do mundo contemporáneo (por ser obrigatoria de 1º) e Matemáticas aplicadas I (por ser decontidos progresivos) • Non é necesario cursar a optativa de 2º, computa como tal unha das materias da anteriormodalidade de 1º que fose aprobada. Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Feixeiro. Febreiro 2012 15
 16. 16. Consideracións finais sobre a reserva de prazasRogamos que se medite ben a elección de materias na reserva. As peticiónsde materias serven de base para a planificación do curso seguinte:• para determinar os itinerarios e os grupos de cada materia que se formarán• para calcular as vacantes que quedan libres para novos alumnos (admisión en marzo)• para negociar o cupo de profesorado necesario (en xuño)Con posterioridade á reserva, non se poderán conceder as solicitudes decambios nas materias que impliquen aumento ou desaparición de grupos.O número mínimo de alumnos establecido para formar grupos de cadamateria de modalidade é de 5. Para as optativas é de 10. Os itinerariosminoritarios non se poderán montar. Daremos aviso ós alumnos e familiasdalgún itinerario descartado para que cambien a materia suprimida antes doproceso de matrícula. Reserva para 2º BTO. Orientación para pais e alumnos. IES San Tomé de Freixeiro. Febreiro 2011 16

×