Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011

 • 3,722 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,722
On Slideshare
3,233
From Embeds
489
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
41
Comments
0
Likes
0

Embeds 489

http://razreditehnologija.wordpress.com 489

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Klara Ţeravica, dipl. iur.,viša prosvjetna inspektorica MZOŠ
 • 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.), članci 108., 109., 157. i 164.Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj 88/03.)
 • 3. ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnoga ispita u zakonskom roku, posljedice ne polaganja stručnoga ispita - prestanak ugovora o radu po sili zakonaugovor o radu na određeno vrijeme ne može se uvjetovati polaganjem stručnoga ispita, škola je obvezna prijaviti stažiranje
 • 4. učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovali, svrha je osposobiti ih za samostalan, stručan i uspješan rad u zanimanju za koje su se školovaliučitelji, nastavnici i stručni suradnici koji su se zaposlili prije 12. ožujka 1994. oslobođeni su obveze
 • 5. trajanje – 1 godina, obveza položiti stručni ispit u roku od godinu dana od isteka pripravničkog staža; pedagoške kompetencije i SI – 2 godine od zasnivanja radnog odnosaprekidanje – bolovanje, rodiljni dopust, vojna obveza, ne teče rok, nakon prestanka tih razloga nastavlja seprijelaz u drugu školu – uračunava se ostvareni pripravnički staž, škola iz koje odlazi prijavljuje prestanak, u koju dolazi nastavak stažiranja
 • 6. Ustavno uređenje Republike Hrvatske, ustroj državne vlasti, lokalna uprava i samouprava, međunarodne konvencijepropisi iz područja osnovnog i srednjeg školstvaopći akti škole (statut, pravilnik o radu, pravilnik o zaštiti od požara, pravilnik o kućnom redu, pravilnik o pedagoškim mjerama, poslovnik o radu kolegijalnih tijela i dr.)
 • 7. obveze škole – prijava stažiranja, imenovanje povjerenstva za stažiranje, izrada programa pripravničkog staža, prijava polaganja stručnog ispita najkasnije 30 dana prije početka rokaobveze povjerenstva – ravnatelj imenuje povjerenstvo u sastavu ravnatelj-predsjednik i članovi mentor i stručni suradnik, izrađuju program, nazoče nastavi (2x2 sata), pomoć (5 sati svaki), evidencija o ostvarivanju programa
 • 8. obveze pripravnika - nazočnost nastavnim satima mentora najmanje 30 sati, volonter 70, odnosno odraditi 10 sati, volonter 35, uz nazočnost mentora; stručni suradnici i odgajatelji 60 sati suradnje s mentoromprava - na plaćeni dopust prije polaganja SI od 10 radnih dana, plaćene troškove putovanja i smještaja
 • 9. OŠ 3 ispitna roka - od 15. siječnja do 1. ožujka - od 15. travnja do 1. lipnja - od 1. listopada do 15. studenogSŠ 2 ispitna roka - od 10. veljače do 10. travnja - od 10. listopada do 10. prosinca
 • 10. dijelovi stručnoga ispita: pisani rad 180’, nastavni sat i usmeni ispit do 40’; uvjet za usmeni jest položen pisani dio i uspješan nastavni sattroškovi polaganja stručnoga ispita – prvo polaganje iz državnog proračuna, ponovno polaganje na teret pripravnika, dokaz o uplati
 • 11. Tiskanice su sastavni dio Pravilnika:SI-1 prijava stažiranjaSI-2 izvješće o rezultatima stažiranjaSI-3 prijavnica za polaganjeSI-4 zapisnik o polaganju iSI-5 uvjerenje o položenom stručnom ispitu(odmah nakon položenog SI pripravnik dobijepotvrdu)
 • 12. osobe kojima je rješenjem ministra pod zakonom određenim uvjetima odobreno izvođenje nastave iz određenog nastavnog predmetadiplomirani učitelji s pojačanim programom iz određenog nastavnog predmeta
 • 13. vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u OŠ ili SŠ koji su do 7. siječnja 2000. stekli odgovarajuću stručnu spremu, nisu obvezni polagati stručni ispitprogram stručnog ispita katoličkog vjeronauka donosi MZOŠ na prijedlog Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije.prema važećem pravilniku posebni dio programa stručnog ispita za ostale vjeroučitelje donosi MZOŠ na prijedlog vjerske zajednice.
 • 14. članak 41. Zakona o radu: ako je stručni ispit ili radno iskustvo uvjet obavljanja posla u određenom zanimanjuubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo, traje najduže kao pripravnički stažugovor u pisanom oblikuposredovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje