Ms pm 2011 02-14-1

1,186
-1

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,186
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • Ms pm 2011 02-14-1

  1. 1. Uvod u upravljanje projektima Darko Jureković, PMP Suradnici u učenju - Microsoft Hrvatska 14. 2. 2011.
  2. 2. Izvori prezentacije <ul><li>MSF – Microsoft Solutions Framework – službeni MS udžbenik i prezentacije </li></ul><ul><li>PMBOK – službeni PMI priručnik o upravljanju projektima </li></ul><ul><li>Iskustva stečena u radu na obrazovnim projektima </li></ul><ul><li>Prezentacija je namijenjena stručnom usavršavanju u okviru obrazovne zajednice koje organizira i provodi AZOO, a u suradnji sa MS Hrvatska na programu “Suradnici u učenju” </li></ul>
  3. 3. Program “Suradnici u učenju” <ul><li>Pokrata PIL dolazi od „Partners in Learning“ </li></ul><ul><li>Provodi se u RH od 2004. godine, 2 temeljna polazišta: </li></ul><ul><ul><li>vjera u kreativni potencijal nastavnika i učitelja </li></ul></ul><ul><ul><li>uvjerenje kako IKT može pomoći nastavnicima i učiteljima (kao i studentima i učenicima) u ostvarenju tih njihovih potencijala </li></ul></ul><ul><li>Tri značajke PIL programa u RH: </li></ul><ul><ul><li>promicanje projektnog rada, </li></ul></ul><ul><ul><li>promicanje timskog rada te </li></ul></ul><ul><ul><li>predstavljanje nastavničkih postignuća zainteresiranoj javnosti u Hrvatskoj i drugima u svijetu </li></ul></ul>
  4. 4. Uvodne misli <ul><li>Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju projektima a koje zapravo nisu projekti! </li></ul><ul><li>Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju projektima a mogu se organizirati i voditi kao projekti. </li></ul><ul><li>Potrebno je poznavati, prepoznavati i razlikovati barem osnovne pojmove i koncepte upravljanja projektima </li></ul>
  5. 5. Osnovni pojmovi u upravljanju projektima
  6. 6. O čemu govorimo ... <ul><li>Po čemu se projekti razlikuju od ostalih poslovnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Definicija projekta – što projekt jest, što nije </li></ul><ul><li>Osnovni pojmovi upravljanja projektima: projekt, program, portfelj, sudionici u projektu, voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta, ulagači, naručitelj, korisnici, resursi, vrijeme i kvaliteta </li></ul><ul><li>Što je proizvod projekta, odnosno projektna isporučevina </li></ul><ul><li>Što je „Trokut prilagodbe“ </li></ul>
  7. 7. Što je PROJEKT? <ul><li>Projekt = aktivnost s unaprijed utvrđenim: </li></ul><ul><ul><li>jasnim i ostvarivim ciljem </li></ul></ul><ul><ul><li>konačnim trajanjem </li></ul></ul><ul><ul><li>raspoloživim resursima (ljudi, vrijeme, financijska sredstva) </li></ul></ul><ul><ul><li>željenom razinom kakvoće konačnog proizvoda </li></ul></ul>
  8. 8. Definicija projekta (PMBOK pojmovnik) <ul><li>Projekt – Vremenski ograničen pothvat poduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata! </li></ul>
  9. 9. Razlika projekata i ostalih aktivnosti <ul><li>Rutinski poslovi koji se ponavljaju i odvijaju po unaprijed zadanom predlošku NISU projekti. </li></ul><ul><li>Primjeri rutinskih poslova: pisanje mjesečnog izvješća, rješavanje predmeta upravnog postupka, računovodstveni obračun, plaćanje računa </li></ul><ul><li>Primjeri projekata: organizacija dana škole, organizacija državnog natjecanja, organizacija maturalnog izleta, upisi ... </li></ul>
  10. 10. Definicija PROGRAMA (PMBOK) <ul><li>Program je skup međusobno povezanih projekata kojima se koordinirano upravlja kako bi se postigle prednosti koje ne bi bile dostupne kad bi se njima pojedinačno upravljalo. </li></ul>
  11. 11. Što su PROGRAMI? <ul><li>Program = skup povezanih projekata </li></ul><ul><ul><li>usklađeno upravljanje pojedinim projektima </li></ul></ul><ul><ul><li>koristi veće od zbroja koristi odvojenih projekata </li></ul></ul><ul><ul><li>primjer: program “Suradnici u učenju” traje nekoliko godina i obuhvaća projekte suradnje obrazovne zajednice i Microsofta koji se odvijaju u okviru pojedinih nastavnih godina </li></ul></ul>
  12. 12. Definicija PORTFELJA (PMBOK) <ul><li>Portfelj je skupina projekata i/ili programa i drugih poslova grupiranih zajedno s ciljem poboljšanja upravljanja tim poslom, a kako bi se postigli strateški poslovni ciljevi organizacije. </li></ul><ul><li>Projekti ili programi jednog portfelja ne moraju biti u međuzavisnosti ili direktno vezani jedni uz druge </li></ul>
  13. 13. Što je CILJ projekta? <ul><li>Cilj projekta je NEŠTO </li></ul><ul><ul><li>čega prije realizacije projekta NIJE BILO, </li></ul></ul><ul><ul><li>čega bez projekta NE BI bilo, </li></ul></ul><ul><ul><li>vrijedno ulaganja u projekt. </li></ul></ul><ul><li>Dobro postavljeni ciljevi su: </li></ul><ul><ul><li>Jasno određeni (opisani) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mjerljivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostižni </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostvarivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vremenski uokvireni </li></ul></ul>
  14. 14. Što su to RESURSI projekta? <ul><li>Sve što koristimo u projektu da bismo ostvarili željeni cilj ... </li></ul><ul><ul><li>Ljudi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sredstva (materijalna, nematerijalna, novčana, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijeme </li></ul></ul><ul><li>Projekt se ne može uspješno završiti ako resursi nisu osigurani ili raspoloživi kad su potrebni! </li></ul>
  15. 15. Sudionici projekta <ul><li>Naručitelj(i) projekta </li></ul><ul><li>Sponzor(i) projekta </li></ul><ul><li>Ulagač(i) u projekt </li></ul><ul><li>Voditelj(i) projekta/projekata/programa </li></ul><ul><li>PROJEKTNI TIM - članovi tima </li></ul><ul><ul><li>Osobe zadužene za realizaciju pojedinih aktivnosti u okviru projekta. </li></ul></ul>
  16. 16. Naručitelji projekta <ul><ul><li>Ustanove ili pojedinci koji imaju potrebu za proizvodom/uslugom koja se projektom ostvaruje </li></ul></ul><ul><ul><li>Određuju cilj projekta . </li></ul></ul><ul><li>Fizička ili pravna osoba (pojedinci ili ustanove) koja: </li></ul><ul><ul><li>postavlja zahtjeve za provedbom projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>odobrava rezultate projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>pokriva troškove projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>koristi se rezultatima projekta </li></ul></ul><ul><li>razlikujemo “internog” i “eksternog” naručitelja: </li></ul><ul><ul><li>interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta </li></ul></ul>
  17. 17. Voditelj projekta <ul><li>zadužen za komunikaciju sa sponzorima i ulagačima te </li></ul><ul><li>odgovoran za koordinaciju projektnih aktivnosti kako bi se projekt uspješno završio, odnosno – kako bi se ciljevi projekta ostvarili u željenom vremenu i u okviru unaprijed utvrđenog proračuna projekta. </li></ul><ul><li>Za vođenje projekta potrebno je imati: </li></ul><ul><ul><li>Komunikacijske vještine </li></ul></ul><ul><ul><li>Stručnost u predmetnom području projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>Znanje o poslovnim procesima i tehnologiji </li></ul></ul>
  18. 18. Sponzor projekta <ul><li>osoba koja svojim autoritetom i mogućnostima osiguranja potrebnih resursa podupire projekt i pomaže voditelju projekta u uspješnoj provedbi projekta </li></ul><ul><li>“ najvažniji saveznik voditelja projekta” </li></ul><ul><li>razlikujemo “internog” i “eksternog” sponzora: </li></ul><ul><ul><li>interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>eksterni radi u drugoj ustanovi za koju se projekt izvodi </li></ul></ul>
  19. 19. Ulagači <ul><li>“ stakeholders” </li></ul><ul><li>svi oni koji u projekt ulažu potrebne resurse: ljude, sredstva, novac … </li></ul><ul><li>osobe (pojedinci ili ustanove) </li></ul><ul><ul><li>kojima je u interesu uspješna realizacija projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>koji aktivno sudjeluju u provedbi projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>koji ulažu resurse s kojima raspolažu u projekt s ciljem njegove uspješne provedbe </li></ul></ul><ul><li>ulagače (i njihove uloge i interese u projektu) je potrebno identificirati tijekom pripreme projekta </li></ul>
  20. 20. Nadzor projekta <ul><li>uspostavlja se zbog: </li></ul><ul><ul><li>praćenja provedbe projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>davanja suglasnosti na rezultate pojedinih faza projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>izdavanja konačne potvrde kako su rezultati projekta (isporučevine) u skladu sa početnim zahtjevom naručitelja </li></ul></ul><ul><li>nije odvojen nego integralan dio aktivnosti na projektu i traje tijekom čitavog projekta </li></ul>
  21. 21. Vremenski okvir projekta <ul><li>Projekt mora imati unaprijed određen (zadan) početak i kraj! </li></ul><ul><li>Vremenski kraj projekta određen je željama naručitelja projekta. </li></ul><ul><li>Poštivanje vremenskih rokova pri realizaciji projekta jedna je od ključnih mjera njegove uspješnosti. </li></ul><ul><li>Nakon što je utvrđen može se mijenjati samo uz suglasnost naručitelja i svih ulagača u projekt! </li></ul>
  22. 22. Podsjetimo se ... <ul><li>Projekti su vremenski ograničene aktivnosti s jasno postavljenim ciljem i utvrđenim raspoloživim resursima </li></ul><ul><li>Aktivnosti koje se ponavljaju NISU projekti. </li></ul><ul><li>Sudionici u projektu mogu biti: ulagači, naručitelj, voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta, korisnici. </li></ul><ul><li>Upravljati projektom znači raspolagati resursima projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom vremenu sa željenom razinom kakvoće. </li></ul><ul><li>Mijenjanje uvjeta u kojima se projekt odvija povlači za sobom redefiniranje raspoloživih resursa (“Trokut cjenjkanja”) </li></ul>
  23. 23. Ciljevi projekta trebaju biti … S SPECIFIC SPECIFIČNI M MEASURABLE MJERLJIVI A ACHIVEABLE & AGREED UPON DOSTIŽNI I USUGLAŠENI R REALISTIC REALISTIČNI T TIME-ORIENTED VREMENSKI ODREĐENI
  24. 24. Školski primjer: JFK i Mjesec <ul><li>Govor pred Kongresom SAD, 25. 5. 1961 </li></ul><ul><li>“ Cilj ove nacije je da do kraja ovog desetljeća spusti čovjeka na Mjesec i sigurno ga vrati na Zemlju” </li></ul><ul><li>Koje od “SMART” karakteristika dobro definiranog cilja možemo prepoznati? </li></ul>
  25. 25. Podsjetimo se ... <ul><li>što je cilj projekta utvrđuje se na samom početku projekta. Dobro opisan cilj je specifičan, mjerljiv, dogovoren, realističan i vremenski uokviren </li></ul><ul><li>za neuspjeh projekta uvijek postoje konkretni uzroci </li></ul><ul><li>Za uspjeh projekta ključna je otvorena komunikacija između ulagača u projekt </li></ul>
  26. 26. Upravljanje projektima može: <ul><li>olakšati ono što radimo. </li></ul><ul><li>unaprijediti način rada. </li></ul><ul><li>ubrzati postizanje ciljeva/rezultata. </li></ul><ul><li>sniziti troškove rada. </li></ul><ul><li>potaknuti promjenu. </li></ul><ul><li>Izazovno, inovativno, kreativno, stresno ... </li></ul>
  27. 27. Projektni ciklus - procesni model Prihvaćeni projektni planovi Dovršetak proizvoda Potvrda o otklonjenim neispravnostima Završetak implementacije Prihvaćena Vizija / Opseg projekta MSF Osmišljanje Planiranje Realizacija Provjera (kontrola) i utvrđivanje eventualnih pogrješaka Projektni proizvod se uvodi u uporabu
  28. 28. Zašto projekti ne uspijevaju? <ul><li>Kako najbolj im namjerama p opločati put do pakla sebi i drug ima </li></ul>
  29. 29. Što je uspješan projekt? <ul><li>Samo onaj koji: </li></ul><ul><li>Završi u planiranom roku </li></ul><ul><li>Ne prekorači planirani proračun (budžet) </li></ul><ul><li>Ima kao rezultat ono što je naručitelj tražio, s očekivanom (unaprijed utvrđenom) razinom kakvoće </li></ul>
  30. 30. Mjerila uspješnosti projekta <ul><li>rok </li></ul><ul><li>troškovi </li></ul><ul><li>kakvoća </li></ul>Trokut prilagodbe KAKVOĆA / KVALITETA TROŠKOVI VRIJEME Upravljanje projektima podrazumijeva umješno balansiranje resursima (kako bi se željeni cilj ostvario u zadanom vremenu i bez prekoračenja dozvoljenih troškova) i prilagođavanje promjenama u stvarnom okruženju.
  31. 31. “ Trgovanje” mjerilima uspješnosti <ul><li>Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a zadržati nepromijenjenu kakvoću proizvoda (cilja projekta), troškovi rastu. </li></ul><ul><li>Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a ne uvećavati ukupne troškove projekta, kvaliteta konačnog proizvoda (cilja projekta) bit će niža od unaprijed dogovorene. </li></ul><ul><li>Želite li sniziti troškove, a ostvariti cilj projekta u nepromijenjenom vremenu, kvaliteta konačnog proizvoda (cilja projekta) bit će niža od unaprijed dogovorene. </li></ul>
  32. 32. Zašto projekti ne uspijevaju? <ul><li>Nejasni ili neusklađeni ciljevi </li></ul><ul><li>Komunikacijski problemi unutar tima ili između ulagača </li></ul><ul><li>Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se uopće ne završe) </li></ul><ul><li>Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora </li></ul><ul><li>Loša procjena rizika </li></ul><ul><li>Upravljanje projektima povećava vjerojatnost uspješnog završetka projekta – zato je to skup znanja i vještina koja je potrebno steći! </li></ul>
  33. 33. Većina projekata NIJE uspješna! 2000 1998 1995 1994 28% 23% 49% 26% 28% 46% 27% 40% 33% 16% 31% 53% Graf prikazuje ishode oko 30,000 projekata u velikim, malim i srednjim tvrtaka u SAD-u prema The Standish Group od 1994. Izvor: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000 Uspješni Problematični Propali
  34. 34. Jason Hiner, TechRepublic 1 <ul><li>5 glavnih razloga za neuspjeh projekata: </li></ul><ul><li>Neuspjeh promjene kulture poslovanja </li></ul><ul><li>Nedostatak posvećenosti projektu </li></ul><ul><li>Neuspjesi s prošlih projekata </li></ul><ul><li>Neodgovarajuće planiranje </li></ul><ul><li>Alati koriste, ali nisu rješenje po sebi </li></ul>http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894
  35. 35. Mitch Betts , ComputerWorld Online Why IT projects fail 2 (Zašto ne uspijevaju IT projekti) <ul><li>Ljudi rješavaju probleme </li></ul><ul><li>Ljudi stvaraju probleme. </li></ul><ul><li>Stupanj našeg preuzimanja odgovornosti za rješavanje problema određuje hoće li oni biti riješeni ili ne! </li></ul><ul><li>Jedan od mitova o IT je kako je ovdje riječ o računalima i tehnologiji. Ne, riječ je o ljudima . </li></ul>http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1
  36. 36. Michael Krigsman , IT Project Failures (Neuspjesi IT projekata) 3 <ul><li>Složenost projekata </li></ul><ul><li>Politički problemi </li></ul><ul><ul><li>osobni planovi i namjere članova tima mogu biti u suprotnosti sa ciljevima projekata </li></ul></ul><ul><li>Organizacijski problemi </li></ul><ul><li>Zatvaranje očiju pred problemima </li></ul>http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036 http://community.mycrmcareer.com/showcase/podcast/view/77ae5a0b-3a66-4d54-8411-fb63baa00086?scroll=171
  37. 37. John McCormick, Baseline 4 <ul><li>NISU PROJEKTI TI KOJI NE USPIJEVAJU, </li></ul><ul><li>NEGO LJUDI! </li></ul>http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/
  38. 38. David Garrett : (8) razloga zbog kojih projekti ne uspijevaju 5 <ul><li>Opseg, opseg, opseg </li></ul><ul><li>Taštine </li></ul><ul><li>Loša komunikacija </li></ul><ul><li>Nedostatni proračuni </li></ul><ul><li>Zaboravljeni korisnici </li></ul><ul><li>Sponzor koji nestaje </li></ul><ul><li>Manjak planiranja </li></ul><ul><li>Dobra stara “viša sila” </li></ul>http://www.certmag.com/print.php?in=1394
  39. 39. Judi Harris, “Zašto telekolaborativni projekti ponekad ne uspijevaju” 6 <ul><li>Nedostatak potrebne podrške </li></ul><ul><li>Izvanjski poticaj za projekt </li></ul><ul><li>Usmjerenost tehnologiji, a ne sadržaju </li></ul><ul><li>Previše složena ili općenita vizija projekta </li></ul><ul><li>Nedovoljno razrađen vremenski plan </li></ul><ul><li>Nedostatak vremena potrebnog za realizaciju </li></ul>http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf
  40. 40. Zašto projekti ne uspijevaju? 7 <ul><li>Nejasni ili neusklađeni ciljevi </li></ul><ul><li>Komunikacijski problemi unutar tima ili između ulagača </li></ul><ul><li>Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se uopće ne završe) </li></ul><ul><li>Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora </li></ul><ul><li>Loša procjena rizika </li></ul>Preuzeto iz službenog MS predavanja o MSF projektnoj metodologiji
  41. 41. “ 12 zlatnih pravila” 8 za uspješnije projekte, 1. dio <ul><li>ostvariti konsenzus ulagača oko ciljeva projekta (prije početka rada na projektu) </li></ul><ul><li>izabrati najbolji mogući tim </li></ul><ul><li>održavanje jednostavne i razumljive projektne dokumentacije </li></ul><ul><li>realistična procjena potrebnih resursa </li></ul><ul><li>realističan vremenski plan aktivnosti na projektu </li></ul>Preuzeto iz knjige “ The Complete Idiot's Guide to Project Management ”, 3. izdanje, Ph.D., Sunny Baker, PMP, G. Michael Campbell, and Kim Baker ( izdanje prosinac 2003)
  42. 42. “ 12 zlatnih pravila” za uspješnije projekte, 2. dio <ul><li>ne izlaziti izvan opsega projekta </li></ul><ul><li>voditi računa o ljudima </li></ul><ul><li>stalna podrška sponzora </li></ul><ul><li>spremnost na promjene i inovacije </li></ul><ul><li>dobra međusobna komunikacija </li></ul><ul><li>stalno praćenje i procjenjivanje opasnosti (rizika) </li></ul><ul><li>potencijal za - vođenje </li></ul>
  43. 43. Geek & Poke http://geekandpoke.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/day019.jpg Je li vaš projekt u dobrom stanju? Očito jest Počeli smo pred pet godina i još nas nitko nije zaustavio
  44. 44. Komunikacija na projektu? &quot;Potpuno je nepredvidivo – stalno nailazimo na nove probleme&quot; &quot;Prekomplicirano je za korištenje&quot; &quot;Nismo dobili informacije potrebne za obavljanje posla&quot; &quot;Nismo znali koliko rad ostalih članova tima utječe na naš rad&quot; &quot;Projekt je kasnio, a proračun je prekoračen&quot; &quot;Stvoreno je ono što nam ne treba&quot; &quot;Ne udovoljava našim očekivanjima – nismo zadovoljni&quot; &quot;Nismo u potpunosti razumjeli što trebamo raditi&quot; &quot;Ne funkcionira pravilno u našem okruženju&quot;
  45. 45. Projekti u školstvu <ul><li>Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju projektima a koje zapravo nisu projekti! </li></ul><ul><li>Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju projektima a mogu se organizirati i voditi kao projekti. </li></ul><ul><li>Potrebno je prije svakog projekta dobro promisliti o tome koji nastavnik/zaposlenik škole odgovara pojedinoj ulozi u projektu. </li></ul>
  46. 46. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 1. <ul><li>Snažne osobnosti, individualci naviknuti na samostalan rad. </li></ul><ul><li>Ne snalaze se često dovoljno dobro pri timskom radu na projektu – komunikacijski i organizacijski problemi. </li></ul><ul><li>Skupina iznimnih pojedinaca ne znači uspješan tim! </li></ul>
  47. 47. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 2. <ul><li>Nedostatak iskustva u upravljanju projektima često dovodi do pogrešaka u </li></ul><ul><ul><ul><li>postavljanju rokova i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>procjenjivanju potrebnih resursa za realizaciju projekta/projekata te </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>u predviđanju i procjeni rizika! </li></ul></ul></ul>
  48. 48. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 3 <ul><li>Pretjerana optimističnost u početku (pogrešne procjene vremena i troškova) </li></ul><ul><li>Sklonost odustajanju pri prvim poteškoćama! </li></ul><ul><li>Ne zaboravite: NEMA PROJEKTA BEZ PROBLEMA! </li></ul>
  49. 49. Pogreške nastavnika kao voditelja projekata <ul><li>Pogreške u komunikaciji: </li></ul><ul><ul><li>Ne komuniciraju dovoljno niti redovito </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sa članovima projektnog tima te </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sa ulagačima u projekt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ne razrješuju sukobe u projektnom timu u začetku i interno, nego tek kada eskaliraju </li></ul></ul><ul><li>Pogreške u planiranju: </li></ul><ul><ul><li>Krive (preoptimistične) procjene vremena </li></ul></ul><ul><ul><li>Loša ili nikakva procjena rizika </li></ul></ul><ul><ul><li>Loša procjena potrebnih troškova (inicijalno traženo daleko ispod stvarnih troškova na kraju projekta) </li></ul></ul>
  50. 50. Česte pogreške sponzora <ul><li>Uključivanje u rješavanje sukoba unutar projektnog tima (Savjet: “Ne arbitrirajte! Završit ćete optuženi za favoriziranje ovog ili onog člana projektnog tima i za razbijanje tima kao cjeline”) </li></ul>
  51. 51. Česte pogreške sponzora <ul><li>Davanje preporuka voditelju kod odabira članova projektnog tima (Savjet: “Izbjegavati! Može rezultirati paralelizmom komunikacije voditelja i članova projektnog tima sa sponzorom!”) </li></ul>
  52. 52. Česte pogreške sponzora <ul><li>Izostanak očekivane potpore voditelju projekta (“Ne pretpostavljajte da se to podrazumijeva. Ako voditelj projekta to treba ili očekuje, dajte mu/joj potrebne punomoći javno i pred svima!”) </li></ul>
  53. 53. Gdje griješe članovi projektnog tima <ul><li>Olako prihvaćaju i preuzimaju obveze bez prethodnog promišljanja o tome mogu li ih zaista i izvršiti u zadanom (predviđenom) roku </li></ul><ul><li>Ne smatraju potrebnim izvijestiti voditelja i ostale članove projektnog tima o kašnjenju sa realizacijom vlastitih zadataka </li></ul><ul><li>Školske i druge obveze su redoviti izgovor i opravdanje kod kašnjenja s realizacijom – ovo govori o niskom prioritetu projektnih aktivnosti na ljestvici poslova i zadataka </li></ul>
  54. 54. Dodatni uočeni problemi, 1. <ul><li>Međusobno nepovjerenje i sukobi članova projektnog tima – sukobi taština i “osobnih agendi” </li></ul><ul><li>Nadmetanje u projektnom timu, umjesto suradnje </li></ul><ul><li>Drugačije mišljenje doživljava se kao kritika </li></ul><ul><li>Kritika se doživljava apriorno negativno </li></ul><ul><li>Neslaganje se doživljava kao neprijateljstvo </li></ul>
  55. 55. Dodatni uočeni problemi, 2. <ul><li>Ne vidi se zajednička odgovornost za uspjeh projekta </li></ul><ul><li>Umjesto rješenja poteškoća traži se krivca/krivce (rezultat je naravno - konflikt) </li></ul><ul><li>Zajednička odgovornost za uspjeh povlači i pravo svih da prime (podijele) priznanje za taj uspjeh </li></ul>
  56. 56. Savjeti o ulasku u projekte <ul><li>Život je naš najdragocjeniji resurs </li></ul><ul><li>Ulažite ga promišljeno u sve, pa tako i u projekte </li></ul><ul><li>Ulazite u projekte ako je to opravdano i svrhovito: </li></ul><ul><ul><li>Osobni i stručni izazov </li></ul></ul><ul><ul><li>Predstavlja korist za učenike, školu, zajednicu </li></ul></ul><ul><ul><li>Prilika za učenje i stjecanje novih znanja i vještina </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciljeve projekta prepoznajete kao “svoje” </li></ul></ul><ul><ul><li>Postoje temeljni preduvjeti potrebni za uspješnost projekta (konsenzus o ciljevima, rokovima, resursima i kakvoći konačnog rezultata projekta) </li></ul></ul>
  57. 57. Savjeti o pokretanju projekta, 1 <ul><li>Vodite računa da ciljevi budu na samom početku projekta jasno definirani, mjerljivi, ostvarivi i realistični, vremenski uokvireni te da su svi sudionici na projektu već na samom početku projekta suglasni oko ciljeva koji se projektom žele postići. </li></ul>
  58. 58. Savjeti o pokretanju projekta, 2 <ul><li>Na početku – “Glave na hrpu!”  </li></ul><ul><li>Neka službeni početak projekta bude organiziran kao prvi sastanak svih sudionika (u živo, čak i ako su članovi projektnog tima iz različitih škola i dijelova Hrvatske). </li></ul><ul><li>Kasnija komunikacija je moguća i “on line”. </li></ul>
  59. 59. Savjeti o planiranju projekta, 1 <ul><li>Posvetite dovoljno vremena osmišljanju i planiranju prije nego što pristupite samoj realizaciji projekta! </li></ul><ul><li>Vrijeme uloženo u planiranje vraća se kroz uštedu vremena u samoj realizaciji i kasnijem ispravljanju pogrešaka </li></ul>
  60. 60. Savjeti o planiranju projekta, 2 <ul><li>U planiranju vremena za realizaciju projekta vodite računa o zbivanjima tijekom školske godine tijekom kojih je otežana realizacija projekta zbog pojačanog angažmana članova tima na ispunjavanju svojih nastavnih obveza (zaključivanje ocjena, upisi, natjecanja …) </li></ul>
  61. 61. Savjeti o planiranju projekta, 3 <ul><li>Ako nije dio projektnog učenja, projekt je izvannastavna aktivnost. </li></ul><ul><li>Zbog svakodnevnih poslova u školi i cikličke naravi nastavne godine (promjenjivog opterećenja tijekom nastave) nastavnici ne mogu raditi na projektu stalnim opterećenjem /intenzitetom. </li></ul>
  62. 62. Savjeti o planiranju projekta, 4 <ul><li>Kada napravite vremenski plan, dodajte na kraju “rezervno vrijeme” </li></ul><ul><li>Kako će realizacija nekih aktivnosti na projektu sigurno kasniti, “rezervnim vremenom” štitite svoj tim i projekt od kašnjenja projekta u cjelini! </li></ul>
  63. 63. Savjeti o planiranju projekta, 5 <ul><li>Kada napravite svoj projektni proračun, povećajte prije razgovora s naručiteljem iznos za 10%-20% </li></ul><ul><li>Kako ste zbog manjka iskustva vjerojatno ispustili neki od stvarnih troškova, ovim povećanjem omogućavate njihovo pokrivanje </li></ul>
  64. 64. Savjeti o formiranju tima, 1. <ul><li>Prvo definirajte potrebne uloge u timu i kompetencije potrebne za svaku ulogu, a tek tada razmišljajte o tome tko bi od kolega odgovarao pojedinoj ulozi. </li></ul>
  65. 65. Savjeti o formiranju tima, 2. <ul><li>Za članove tima birajte zainteresirane i motivirane kolege. Ne namećite i ne postavljajte ljude u uloge u kojima se sami ne vide ili ne osjećaju ugodno. </li></ul>
  66. 66. Savjeti vezani uz timski rad, 1 <ul><li>Pokušajte izbjeći krute hijerarhijske strukture projektnih timova (jedan šef odlučuje o svemu, ostali slušaju i rade) </li></ul>
  67. 67. Savjeti vezani uz timski rad, 2 <ul><li>Uspjeh (ili neuspjeh) zajednička je zasluga i odgovornost svih članova tima. </li></ul><ul><li>U konačnici ne postoji “djelomični” uspjeh pojedinog člana, već samo ukupni uspjeh ili neuspjeh čitavog projektnog tima! </li></ul>
  68. 68. Savjeti vezani uz timski rad, 3 <ul><li>Zajednička odgovornost ne znači da uloge ne trebaju biti jasno podijeljene (i odijeljene). </li></ul><ul><li>Svatko treba znati što radi, zašto i do kada to treba napraviti da bi se ostvario uspjeh u cjelini. </li></ul>
  69. 69. Savjeti kod procjene rizika <ul><li>Uvijek se može dogoditi da netko od kolega zbog nepredviđenih događanja (bolovanje, npr) ne može više sudjelovati na projektu. </li></ul><ul><li>Pokušajte za svaku ulogu pronaći / osigurati barem još jednog (“zamjenskog”) kandidata ili člana tima. </li></ul>
  70. 70. O projektnoj dokumentaciji <ul><li>Izdvojite potrebno vrijeme i održavajte ju urednom i točnom. </li></ul><ul><li>Početno ulaganje vremena u ovaj posao vraća se kroz: </li></ul><ul><ul><li>Olakšanu komunikaciju s ulagačima </li></ul></ul><ul><ul><li>Korištenje dokumentacije na sljedećim projektima </li></ul></ul>
  71. 71. Kako se nositi s dodatnim zahtjevima <ul><li>Naučite reći NE ! </li></ul><ul><li>Ne izbjegavajte pregovore s naručiteljem! </li></ul><ul><li>Ako naručitelj tijekom projekta počne mijenjati uvjete pod kojima se on odvija to se neizbježno odražava na njegov uspjeh i traži promjene u početnim planovima </li></ul>
  72. 72. Kako se nositi s dodatnim zahtjevima <ul><li>Ako naručitelj nije spreman uz svoje zahtjeve za promjenom opsega ili rokova osigurati i dodatne resurse (ili produljenje vremena ili suglasnost s nižom kvalitetom konačnog proizvoda), projekt ne može završiti uspješno ! </li></ul>
  73. 73. Na što ne zaboraviti kod zaključivanja/zatvaranja projekta? <ul><li>Ako je odgovornost za uspjeh i neuspjeh zajednička, onda i uspjeh pripada svima . </li></ul><ul><li>Ako je projekt bio uspješan, nemojte zaboraviti pohvaliti i istaknuti sve koji su sudjelovali na njemu. </li></ul>
  74. 74. Na što ne zaboraviti kod zaključivanja/zatvaranja projekta? <ul><li>Održite zaključni sastanak na kojem ćete projekt proglasiti formalno zaključenim! </li></ul><ul><li>Održite ga mjesec dana nakon što su radovi na projektu završili. Do tada će se strasti i eventualni konflikti unutar tima stišati. </li></ul><ul><li>Formalno zatvaranje projekta potrebno je i zbog članova projektnog tima i zbog vanjskih ulagača u projekt te korisnika </li></ul>
  75. 75. Što ako se projekt prekine prije završetka? <ul><li>Ne skrivajte istinu od članova projektnog tima. </li></ul><ul><li>Objasnite im što se dogodilo i što je još potrebno napraviti do formalnog zatvaranja, a što se od planiranog neće realizirati. </li></ul><ul><li>Izbjegnite raspravu o krivnji i krivcima. </li></ul>
  76. 76. Što ako se projekt prekine prije završetka? <ul><li>Pripremite i predajte sponzoru i naručitelju dokumentaciju o stanju realizacije u trenutku prekida (potrebno i korisno za mogući novi projekt a ujedno je i potvrda o učinjenom) </li></ul><ul><li>Procijenite gdje i kako bi se već ostvareno na projektu ipak moglo iskoristiti. </li></ul>
  77. 77. Jedan drugačiji i zanimljiv pogled na uspješnost projekata <ul><li>Definicija projektnog neuspjeha , (Definition of Project Failure, Kris Johnson ): uspjeh projekta i uspješnost njegovih rezultata nisu isto </li></ul>
  78. 78. Dodatni sadržaji i literatura
  79. 79. Na hrvatskom jeziku <ul><li>Udruga za projekt menadžment PMI Hrvatska </li></ul><ul><ul><li>http://www.pmi-croatia.hr </li></ul></ul><ul><li>PMBOK rječnik (prijevod na hrvatski jezik): </li></ul><ul><ul><li>http://www.pmi-croatia.hr/fgs.axd?id=164 </li></ul></ul><ul><li>Hrvatska udruga za upravljanje projektima </li></ul><ul><ul><li>http://www.capm.hr </li></ul></ul><ul><li>http://www.projektura.org , by Ratko Mutavdžić </li></ul><ul><li>MSF dokumentacija na hrvatskom jeziku: </li></ul><ul><ul><li>http://pil.mscommunity.net/msf </li></ul></ul>
  80. 80. Na hrvatskom jeziku <ul><li>Članci o upravljanju projektima na portalu: www.ucitelji.hr i u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor : </li></ul><ul><li>http://www.ucitelji.hr/Obrazovnisadržaji/Zbirkaobrazovnihsadržaja/Upravljanjeprojektima/tabid/320/language/hr-HR/Default.aspx </li></ul><ul><li>Članci Daliborke Pašić: </li></ul><ul><ul><li>Upustiti se u projekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Upustiti se u projekt – svrha i ciljevi </li></ul></ul><ul><ul><li>Upustiti se u projekt – funkcije na projektu </li></ul></ul>
  81. 81. Na engleskom jeziku <ul><li>Project Management Institute (PMI): </li></ul><ul><ul><li>http://www.pmi.org </li></ul></ul><ul><li>International Institute for Learning (IIL): </li></ul><ul><ul><li>http://www.iil.com/pm/ </li></ul></ul><ul><li>MSF stranice na Microsoft.com: </li></ul><ul><ul><li>http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default.mspx </li></ul></ul>
  82. 82. Dodatni resursi, 2. <ul><li>Standish Group, http://www.standishgroup.com/ , preuzeto 20.1.2009 (ključni pojam za pretraživanje: Extreme Chaos) </li></ul><ul><li>TechRepublic Webcasts, Jason Hiner, Top Five Reasons why Project Management fails http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894 preuzeto 20.1.2009 </li></ul><ul><li>Mitch Betts, ComputerWorld Online , Why IT projects fail http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1 preuzeto 20.1.2009 </li></ul><ul><li>Michael Krigsman, ZDNET; IT Project Failures http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036 preuzeto 20.1.2009 </li></ul>
  83. 83. Dodatni resursi, 3. <ul><li>John McCormick, Baseline, Projects Don’t Fail, People Do http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/ preuzeto 20.1.2009 </li></ul><ul><li>David Garrett, Certification Magazine, 10 Reasons That Projects Fail (And How to Avoid Them) ; http://www.certmag.com/print.php?in=1394 , preuzeto 20.1.2009 </li></ul><ul><li>Harris, J. (2000). Taboo topic no longer: Why telecollaborative projects sometimes fail. Learning and Leading With Technology, 27(5), 58-61. http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf , preuzeto 20.1.2009 </li></ul><ul><li>Kris Johnson, Definition of Project Failure, http://c2.com/cgi/wiki?DefinitionOfProjectFailure prezeto 20.1.2009 </li></ul>
  84. 84. Upravljanje projektima iz manje stresnog kuta <ul><li>Dilbert, ili, duhovito o ozbiljnom i svakodnevnom i u projektima i u tvrtkama: http://www.dilbert.com (materijal zaštićen i korištenje bez naknade ograničeno na osobnu uporabu) </li></ul><ul><li>Geek & Poke, One Year in a IT Project, http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/one_year_in_a_it_project/ (korištenje moguće u skladu s licencijom Creative Commons) </li></ul><ul><li>Grantland, Project Cartoons to improve Project Management 1, http://www.grantland.net/project1.htm (korištenje ilustracija u prezentacijama se naplaćuje) </li></ul>
  85. 85. Complete Idiot’s Guide to Project Management
  86. 86. PMBOK, treće izdanje
  87. 87. Microsoft Solutions Framework Essentials
  88. 88. Practical Project Initiation
  89. 89. Obratite pozornost na ... <ul><li>Najave budućih webinara, forum te informacije i članke o upravljanju projektima i o natječajima za projekte na koje se škole i nastavnici mogu prijavljivati u 2011, na portalu: </li></ul><ul><li>http://www.ucitelji.hr </li></ul>
  90. 90. Umjesto ZAKLJUČKA <ul><li>Velik je broj nastavnika koji su do sada u školama uložili trud i vrijeme u niz projekata. </li></ul><ul><li>Postoje znanja koja im mogu pomoći da buduće projekte rade i vode lakše i uspješnije. </li></ul><ul><li>Znanje se ne stječe samo na tečajevima nego i praksom , kroz niz uspješnih i neuspješnih projekata. I na greškama se uči. </li></ul><ul><li>Znanje i iskustvo u organizaciji projekta potrebni su i za iznalaženje resursa potrebnih za njegovu uspješnu realizaciju, primjerice, kod prijava na natječaje za potporu projektima. </li></ul>

  ×