• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
3D ETM 201
 

3D ETM 201

on

 • 903 views

 

Statistics

Views

Total Views
903
Views on SlideShare
903
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  3D ETM 201 3D ETM 201 Presentation Transcript

  • นวัตกรรมทางเทคโนโลยีศึกษาและสื่อสารมวลชล ETM 201 เรื่อง 3D เสนอ ผศ.ดร.สุรพล บุญลือภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เทคโนโลยีของการผลิตภาพอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมา สิ่งที่สามมิติต่างจากสองมิติก็คือ การเพิ่มมิติที่สามเข้ามา คือ "แนวลึก" (จากเดิมที่เราจะเห็นภาพในความกว้างและยาวเท่านั้น)ปัจจุปันเราจึงพบกับการ์ตูน เกม แอนิเมชั่น ที่เป็น 3 มิตไิ ด้อย่างมากมาย
  • • ปี 1838 Charles Wheatstones ค้นพบ เทคนิค Stereo Scope ซึ่งนาไปสู่การ ประดิษฐ์เครื่องมองภาพ 3 มิติ ที่ทาให้เกิด การมองเห็นภาพจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ
  • ปี 1849David Brewster พัฒนากล้องสเตอริโอมองภาพ 3 มิติ ที่ใช้เลนส์ 2 ตัวรับภาพแทนกระจก เพื่อลดขนาดของอุปกรณ์ลง
  • ปี 1922The Power Of Love เป็ นภาพยนตร์ 3D เรื่องแรก ของโลก ที่ใช้ เทคนิค Anaglyph และต้ องสวมแว่นตา 3D สองสี ที่มีสีแดง และสีน ้าเงินในการรับชม
  • ปี 1953 CinemaScopeในยุคนี้อาจจะไม่ใช่ 3D ที่สมบูรณ์ แต่ด้วยขนาดภาพที่ใหญ่และมีมุมมองภาพ กว้างถึง 180 องศา ก็ทาให้ผู้คนหลงใหลได้ไม่น้อยเลย
  • ปี 1983 ภาพยนตร์เรื่อง Jaws ภาคใหม่เข้าโรงภาพยนตร์อีกครั้งในรูปแบบ 3D ที่ต้องสวมแว่นตาสองสีแต่ด้วยตัวเนื้อหาและเทคนิคถ่ายทาที่ธรรมดาจึงไม่ได้มีอะไร น่าสนใจมากนัก
  • หลักการทางาน 3D
  • แบ่ งได้ เป็ น 4 หลักการทางาน 1. Anaglyph 2. Polarized 3-D Glasses 3. Active Shutter Glasses 4. Paralax Barrie
  • 1. Anaglyph แว่นตาสี(นาเงิน/แดง)• คือ การแสดงภาพสองภาพลงไปบนเฟรมเดียวกัน ซึ่งภาพทั้งสองภาพนั้นจะมีโทนสีที่แตกต่างกันคือมี สีน้าเงินและสีแดง อีกทั้งยังมีมุมมองเหลื่อมกันอยู่ เล็กน้อย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอุปกรณ์อย่าง แว่นน้าเงิน-แดง ซึ่งจะมาทาหน้าที่เป็นตัวฟิลเตอร์ กรองสีที่ไม่ตรงกับสีของแว่นตาออกไป โดยที่ แว่นตาสีแดงจะกรองภาพสีแดงออกไปให้เห็นแต่ ภาพสีน้าเงิน ส่วนแว่นตาสีน้าเงินก็จะกรองภาพ ส่วนที่เป็นสีแดงออกไป
  • 2. Polarized 3-D Glassesการทางานจะมีความคล้ายคลึงกับ Anaglyph โดยใช้การแสดงภาพมาลงที่เฟรมเดียวกันเหมือนเดิม แต่ในคราวนี้จะไม่ใช่สีเป็นตัวฟิลเตอร์ แต่จะใช้แนวการวางตัวของช่องการมองเห็นแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันอยู่ เช่นจากในภาพแว่นตาข้างซ้ายจะเห็นมองเป็นภาพที่ผ่านช่องในแนวตั้ง ส่วนตาขวาจะมองเห็นภาพที่ช่องในแนวนอน
  • 3. Active Shutter Glasses ซึ่งการทางานของ Active Shutter Glasses จะต้องอาศัยทีวีที่มีความถี่ในการแสดงภาพ 120Hz เป็ นอย่างต่าด้วยเพราะจะต้องแสดงภาพใน ่เฟรมแรก สมมุติวาเป็ นตาซ้ายเฟรมถัดมาจะเป็ นตาขวา เพราะฉะนั้นการแสดงภาพจะเป็ น ซ้าย – ขวา – ซ้าย – ขวา … จนครบ 120 เฟรม คิดเป็ น1 วินาที จะเห็นว่าตาซ้ายและขวาจะเห็นข้างละ 60 เฟรมพอดี ซึ่งเป็ นความถี่ข้นต่าที่ทาให้ไม่รู้สึกว่าภาพสัน อีกทั้งการทางานนี้จะต้องอาศัย ั ่แว่นตา Active Shutter อีกด้วย
  • 4. Paralax Barrierจะใช้วิธีแบ่งภาพที่มีมุมมองต่างกันเป็นแท่งๆ วางตัวสลับกัน (เหมือน เส้นสแกนในทีวี แต่ทีวีจะใช้ภาพมุมมองเดียวกัน) โดยมี ParallaxBarrier ที่เป็นชั้นกรองพิเศษสามารถแบ่งแต่ละส่วนของภาพให้ตาแต่ ละข้างที่มองผ่าน ชั้นนี้มองเห็นภาพที่ไม่เหมือนกันได้พร้อมกัน แน่นอนว่าสมองของเราพยายามที่จะรวมภาพที่มีมุมมองต่างกันให้ เป็นภาพเดียว เราก็จะมองเห็น เป็นภาพ 3D ซึ่งถ้าจะอธิบายกันง่ายๆ ก็คือ Parallax Barrier ทาหน้าที่ฟิลเตอร์ภาพทั้งสองภาพ ให้ตาแต่ละข้างได้มองเห็นคนละภาพกัน
  • เครื่องเล่นเกมส์พกพาอย่าง Nintendo 3DS ที่สามารถ แสดงผล 3D ได้โดยไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไป โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีแบบ Parallax Barrier ซึ่งเป็นชั้นเลเยอร์พิเศษ ปิดทับบนหน้าจอทาหน้าที่หักเหแสงให้ตาแต่ละข้างมองเห็นภาพที่ มุมมองไม่เหมือนกัน
  • ประเภทของ 3D
  • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รูปภาพ 3D โปสเตอร์ต่างๆซึ่ง เป็นภาพ 3 มิติโดยดูด้วยตาเปล่า หรือ ใช้แว่น การดูภาพ 3 มิติสามารถดูด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องเพ่งหรือทาตาเอียงแต่อย่างใด หรือจะมองผ่านแว่นที่ข้างหนึ่งเป็นสีแดง อีกข้าง เป็นสีน้าเงินก็ได้
  • วัสดุกระดาษ-พลาสติก
  • Animationหลักการสร้างงานคอมพิวเตอร์3D Animation ในแง่มุมต่างๆ นั้น เป็นการนาหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมมาใช้ หนึ่งในแนวคิดที่สาคัญที่สุดของงานAnimation เช่น โปรแกรม MAYA 3DMAX Adobe Flash
  • Games เครื่องเล่นเกมส์พกพาอย่าง Nintendo 3DS ที่สามารถ แสดงผล 3D ได้โดยไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไป โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีแบบ Parallax Barrier ซึ่งเป็นชั้นเลเยอร์พิเศษ ปิดทับบนหน้าจอทาหน้าที่หักเหแสงให้ตาแต่ละข้างมองเห็นภาพที่ มุมมองไม่เหมือนกัน
  • ภาพยนตร์ แสดงภาพแบบเชิงลอย คือขณะที่ชมภาพ จะให้ความรู้สึกว่าภาพนั้นลอยออกมานอกจอจนสามารถจับต้องได้ เทคนิค3D แบบนี้จะพบได้ทั่วไปในโรงภาพยนตร์ 3D เทคโนโลยีนี้เราเรียกว่า "Polarize" โดยผูชม ้จะต้องใส่แว่น 3D ที่มีเลนส์ข้างหนึ่งสีแดง กับอีกข้างสีน้าเงินนั้นเอง
  • แนวโน้มการพัฒนา 3D ในอนาคต
  • 3D ที่ดูโดยไม่ต้องใส่แว่นและไม่ทาให้ปวดตา• การปรับปรุงระบบการผลิตหนัง 3D ที่ทาให้ภาพมีความคมชัด โดยไม่ต้องใส่ แว่นประกอบในการดู ซึ่งทาให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ชม อีกทั้งแว่นอาจบด บังทัศนียภาพมุมกว้าง หรือบางคนอาจจะรู้สึกราคาญ อยากมองภาพเปล่าๆ โดยไม่มีอะไรมาเป็นตัวขวางกั้นมากกว่า นอกจากนี้ระบบการผลิตภาพที่คมชัด มากขึ้น โดยการใช้เทคนิคต่างๆ จะช่วยให้คนดูรู้สึกไม่ปวดตา ซึ่งอาจเป็นผลดี ต่อสุขภาพตาของผู้ชมในระยะยาว
  • • ปัจจุบัน ระบบ TV 3D กาลังเป็นที่นิยม อย่างมาก เพราะช่วยให้ภาพมีความ สมจริง ทาให้คนดูมีความรู้สึกว่าได้เข้าไป อยู่ในนั้นด้วย ทาให้มีอารมณ์ร่วมคล้อย ตามไปด้วยได้อย่างดี จากความนิยมใน ระบบ 3D ดังกล่าว อาจทาให้ระบบ TV 2D ในบ้านเราอาจหายไปอย่างถาวร เพราะความทันสมัยของระบบ 3D เข้ามา แทนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ข้อดี-ข้อเสียของ 3D
  • ข้อดี-สร้างความแปลกใหม่ในการรับชมสื่อ-ให้ความรู้สึกที่สมจริง ทาให้ถ่ายทอด อารมณ์ได้อย่าง สมบูรณ์- 3D สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากกว่า 2D
  • ข้อเสีย- เกิดการรบกวนกันเองของภาพ ทาให้เกิดอาการปวดตาหรือปวดศีรษะ- ในการชมภาพยนตร์ 3D ที่ต้องสวมแว่น อาจทาให้เกิดความกังวลกับแว่น จนทาให้การชมภาพยนตร์ไม่ราบรื่นหรือได้อรรถรสเท่าที่ควร- ในการผลิตสื่อ 3d จะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าปกติ
  • 3D กับประเทศไทย
  • เอกสารอ้างอิง http://www.muffincheeze.com/news_detail.php?news_id=16 http://forum.thaidvd.net/index.php?showtopic=131556http://www.lcdtvthailand.com/article/detail.asp?param_id=706 http://board.eg3d-club.com/index.php?topic=30795.20 http://www.notebook4game.com/web/22110 http://www.yawaraj.com/th/forums/detail/article-2011002 http://www.vpro.co.th http://www.youtube.com/watch?v=uKujOudUk0w
  • คณะผูจ้ ดั ทา54218105 น.ส.จิราภรณ์ ไพบูลย์นภาพงศ์54218106 น.ส.จุติจุฑา ดวงจินดา54218108 น.ส.ชนิกานต์ ปฏิทศน์ั54218110 น.ส.ชุติญา อรรฐีโสต54218111 น.ส.ณัชชารี ย ์ สุ ภทร์วรพงศ์ ั54218123 น.ส.ธิดารัตน์ รอบุญ54218124 น.ส.นฤมล ประดับ54218139 น.ส.วรวรรณ ทองแผ่น