• Save
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij

on

 • 6,401 views

Punim

Punim

Statistics

Views

Total Views
6,401
Views on SlideShare
6,401
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij Presentation Transcript

 • MENAXHIMI I PROJEKTEVE P ërkufizimi i projektit, synimi dhe objektivat
 • Adoptuara nga Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 1992. 5-Phase Project Management: Definimi Definimi i Problemit Identifikimi i Synimit të Projektit Lista e Qëllimeve Përcaktimi i Resurseve Paraprake Identifikimi i Parakushteve dhe Rreziqeve Planifikimi Identifikimi i Aktiviteteve të Projektit Vlerësimi i Kohës dhe Kostos Rradhitja e Aktiviteteve Të Projektit Identifikimi i Aktiviteteve Kritike Përpilimi i Projekt Propozimit Organizimi Përcaktimi i Nevojave për Personel Rekrutimi i Menaxherit të Projektit Rekrutimi i Ekipit të Projektit Organizimi i Ekipit të Projektit Dhënja e Detyrave Kontrolla Përfundimi Pranimi i Projektit nga Porositësi Shpërndarja e Projektit Distribuimi i Dokumen- tacionit Përgaditja e Raportit Final Revizioni i Zbatimit Planifikimi Implementimi
 • Fazat e Manaxhimit të Projektit Zhvillimi i Planit Përkufizimi i Projektit Lancimi i Planit (Projektit) Përfundimi i Projekttit Monitorimi & Kontrolla
 • Përkufizimi i Projektit Identifikimi i Supozimeve, Rreziqeve dhe Pengesave Faza e parë përgatitore e projektit është një lloj pasqyrë për vendimmarrje, në bazë të të cilit bëhet plani më detal i projektit dhe për vlerësimin e suksesit në arritjen e qëllimeve të projektit
  • Nevoja për përkufizimin e një projekti vie si rrjedhojë e një problemi apo situate (të brendshme , apo të jashtme) e cila paraqet rrezik apo shansë për organizatën (p.sh produkti/shërbimi i ri, sistemi i ri i procesimit, zhvillimi i tregut të ri, etj)
  • Projektet për arritjen e këtyre mund të jenë të madhësive të ndryshme
  • Për përkufizimin e problemit shtrohen pyetjet:
   • Cili është problemi/mundësia?
   • Çka duhet të ndërmiret apo çka duhet të bëhet?
   • Kush është përgjegjës për projektin?
   • Kur duhet të përfundoj projekti?
  • Pas përgjigjeve në pyetjet e mëhershme, përkufizimi i problemit duhet të përmbajë:
   • Një deklaratë e fakteve të cilën seicili nga palët e interesuara duhet ta pranoj si të vërtetë, dhe
   • Një përshkrim se për çfar arsye projekti duhet të realizohet
   • Qëndrimi (deklaratë) i qartë se çka duhet bërë
   • Rezulatati pas përfundimit të projektit mund të matet
  • Një projekt e ka një synim primarë: Ti jep një qëllim dhe drejtim projektit
   • Definon rezultatin final dhe të priturat e tij
   • Deklaron, në terminologji të thjeshtë, se çka duhet të arrihet
   • Arritja e synimit do të thotë se është arritur gjendja e dëshiruar :
     • Problemi është zgjidhur
     • Munëdsia/shansa është shfrytëzuar
   • Është një pikë referuese për pyetjet në lidhje me objektivat dhe qëllimet e projektit
   • Paraqet një udhërrëfyes për të gjitha objektivat dhe aktivitetet (që mos të dalin nga binarët)
  Synimi i ptojektit
  • Një hartë udhërrëfyese për ekipin e projektit ( vëllimi dhe karakteri i tij)
  • Konkretizimi i synimeve në një bashkësi qëllimesh që ndërlidhen me aktivitete të caktuara - komponente të projektit
  • Objektivat e projektit duhe të jenë:
  • S pecifike: duke qenë specifik në përcaktimin dhe planifikimin e qëllimeve (shënjestrës)
  • M atshme: themeloni indikatorë të matshëm të progresit të projektit
  • A tributore: caktoni oblektivën të tillë që të mund ti delegohet dikujt.
  • R ealiste: formuloni atë që realisht mund të arrihet brenda kohës dhe resurseve të buxhetuara.
  • T ë lidhur me kohën: cakto se kur mund të realizohet një objektivë
  Objektivat e ptojektit
  • Resurse nuk janë vetëm paratë
  • Resurset mund të jenë:
   • Njerëzore (sa njerëz, kush, kur dhe për sa kohë)
   • Materiale (cilat paisje, kur dhe për sa kohë)
   • Kapitali financiar (sa, prej ku dhe kur)
  • Resurs tjetër mund të jetë edhe hapsira për zyre (hapsië për ju, stafin tuaj dhe përsonelin tjetër përcjellës)
  Përkufizimi paraprak i resurseve
  • Rreziku i mos-sigurimit të resurseve në kohën e caktuar
  • Problemet që mund të vonojnë përfundimin e projektit në kohë
  • Ndikimi i vonesave në buxhetin e projektit
  • Cilat parakushte duhet realisht të ndermerren për rregullimin e vonesave me qëllim të realizimit të objektivave?
  • Llojet e parakushteve dhe rreziqeve mund të jenë:
   • Teknologjike
   • Klimatike
   • Interpersonale
   • Kulturore
   • Politike
  Identifikimi i parakushteve dhe rreziqeve
 • Emri i projektit Ndërtimi i objektit prodhues
  • Paraqitja e problemit
   • Meqenëse hapësira për zhvillimin e biznesit ne komunen “X” eshte e pamjaftueshme. Biznest veshtire qasen ne lokacione andaj eshte e nevojshme qe te lehtesohet qasje e bziensve duek zhvilluar infarstrukturen e nevojshme dhe duke promovuar forma tjera si parqet e bzinesit ku do të koncentroheshin shumë aktivitete të biznesit.
  • Synimet / qellimet ( E strategjise)
   • Nxitja e zhvillimit te bizneseve permes ofrimit te sherbimeve me te mira
   • Objektivi :
   • Lehtesimi i qasjes ne lakocionet e biznesit duke promovuar parkun e biznesit deri ne fund te vitit 2009
   • Ndërtimi i objektit ku do te vendoseshin 3-5 biznese te vogla dhe te mesme qe kryejne sherbime per komunitein e biznesit ;
   • Punesimi i se paku 30 punetoreve ne vitin e pare te funksionimit
 • Puna në Grupe