Didaktik – en indføring<br />Kurs for bibliotekarer ved VGS<br />Horten, 25. marts 2010<br />
Disposition<br />Didaktikkens genstandsfelt<br />Historisk tour gennem pædagogiske grundsyn<br />Grundlæggende didaktiske ...
Definition(er) på didaktik<br />Didaktik handler om undervisningens indhold ud fra formålet med undervisningen. (2 x Carl...
Grundlæggende didaktiske spørgsmål<br />Eleven<br />Indhold<br />Formål<br />Arbejdsform<br />Læreren<br />Læringsmiljøet<...
Hvad skal læres?
Hvorfor skal der læres?
Hvordan skal der læres?
Af hvem skal der læres?
Hvor skal der læres?
Ved hjælp af hvad skal der læres?</li></li></ul><li>Viden kommer indefra – udefra <br />Sokrates (ca. 470-399 f.Kr.)<br />...
At lære alle alting<br />Johan AmosComenius(1592-1670)<br />Principper om forståelse, forsimpling, graduering og planlægni...
Den frie vilje – på flere måder<br />Immanuel Kant (1724-1804)<br />Hvad er oplysning?<br />Mod til at tænke selv!<br />Sa...
Nu … Elevernes læring<br />Slutningen af 1900-tallet<br />Fokus på elevernes læring<br />Konstruktivistisk perspektiv<br /...
Pædagogiske grundsyn<br />Syn på menneske, kundskab, samfund<br />Elevernes langsigtede bedste?<br />Samfundets langsigted...
Refleksion<br />Tænk på en undervisningssituation, du selv har oplevet som god – enten som underviser eller elev<br />Note...
Empiri om god undervisning (Meyer)<br />Klar strukturering<br />Betydelig mængde ægte læretid<br />Læringsfremmende arbejd...
Didaktisk relationstænkningHiim & Hippe<br />
Didaktisk relationstænkningBrodersen m.fl. <br />
Læringsforudsætninger (elever)<br />De psykiske, sociale og faglige muligheder og problemer, eleven har på forskellige omr...
Læring<br />[Information er] en forskel der gør en forskel, hvor krop og bevidsthed har tilegnet sig nyheden om en forskel...
Læringsformer (Qvortrup)<br />
Refleksion<br />Hvilke læringsforudsætninger kommer dine elever med? <br />Hvordan er det muligt at inddrage elevernes res...
Indhold<br />Der er masser af indhold! Hvad fascinerer dig ved dit fag, ved biblioteker, ved det at organisere viden – og ...
Indhold ud fra et dannelsesteoretisk og kritisk-konstruktivt perspektiv 1<br />Wolfgang Klafki (1927 - )<br />Dannelse:<br...
Indhold ud fra et dannelsesteoretisk og kritisk-konstruktivt perspektiv 2<br />Tidstypiske nøgleproblemer<br />Miljø, lige...
Indhold ud fra et konstruktivistisk didaktisk perspektiv 1<br />Læring sker på baggrund af den lærendes konstruktionsarbej...
Indhold ud fra et konstruktivistisk didaktisk perspektiv 2<br />Konsekvenser: <br />Individ- og elevorientering kan begrun...
Tilrettelæggelse af indhold<br />Klassiske undervisningsprincipper:<br />Deduktiv – induktiv<br />Formel – funktionel<br /...
Refleksion <br />Hvad er er det væsentlige i dit fag? <br />Hvilke (fremtidige) problemer skal din undervisning bidrage ti...
Rammefaktorer<br />= de muligheder og begrænsninger, der omgiver undervisningen:<br />IT-faciliteter<br />Læreplanen<br />...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Didaktik – En IndføRing Horten 25 26 Marts 2010

2,429
-1

Published on

Kurs i bibliotekdidaktikk

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,429
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Didaktik – En IndføRing Horten 25 26 Marts 2010

 1. 1. Didaktik – en indføring<br />Kurs for bibliotekarer ved VGS<br />Horten, 25. marts 2010<br />
 2. 2. Disposition<br />Didaktikkens genstandsfelt<br />Historisk tour gennem pædagogiske grundsyn<br />Grundlæggende didaktiske spørgsmål <br /><ul><li>og jeres svar</li></li></ul><li>Ordet didaktik betyder …<br />af græsk didaktike (techne) 'undervisnings(kunst)', dannet af didaskein 'undervise, lære' (Den Danske Ordbog)<br />At didaktisere = at lægge noget tilrette, så det bidrager, underbygger, udfordrer nogen til at lærenoget<br />Intentionen gør forskellen<br />
 3. 3. Definition(er) på didaktik<br />Didaktik handler om undervisningens indhold ud fra formålet med undervisningen. (2 x Carl Larsen, 1970’erne)<br />Didaktik er undervisningens og læringens teori og praksis. (Jank & Meyer, 2006)<br />Ikke et kontrolleret emneord!<br />
 4. 4. Grundlæggende didaktiske spørgsmål<br />Eleven<br />Indhold<br />Formål<br />Arbejdsform<br />Læreren<br />Læringsmiljøet<br />Læremidler<br /><ul><li>Hvem skal lære?
 5. 5. Hvad skal læres?
 6. 6. Hvorfor skal der læres?
 7. 7. Hvordan skal der læres?
 8. 8. Af hvem skal der læres?
 9. 9. Hvor skal der læres?
 10. 10. Ved hjælp af hvad skal der læres?</li></li></ul><li>Viden kommer indefra – udefra <br />Sokrates (ca. 470-399 f.Kr.)<br />Jordemoderkunst<br />Den didaktiske trekant: Elev, lærer, stof<br />Viden = iboende kraft, som bare skal hjælpes ud<br />Quintilian(35-ca. 100)<br />Børn fødes uvidende og må tilføres viden for at blive rigtige mennesker <br />Vand på krukker<br />Tankpasser-pædagogik<br />
 11. 11. At lære alle alting<br />Johan AmosComenius(1592-1670)<br />Principper om forståelse, forsimpling, graduering og planlægning, nytteværdi, med eleverne<br />
 12. 12. Den frie vilje – på flere måder<br />Immanuel Kant (1724-1804)<br />Hvad er oplysning?<br />Mod til at tænke selv!<br />Samtidig formuleres ideen om dannelse<br />Jean Rousseau (1712-1778)<br />Børn fødes med et potentiale som bare skal have ro til at udvikle sig<br />Plantemetafor<br />Reformpædagogik <br />
 13. 13. Nu … Elevernes læring<br />Slutningen af 1900-tallet<br />Fokus på elevernes læring<br />Konstruktivistisk perspektiv<br />(De sidste 60 år er didaktikken blevet en videnskabelig disciplin)<br />
 14. 14. Pædagogiske grundsyn<br />Syn på menneske, kundskab, samfund<br />Elevernes langsigtede bedste?<br />Samfundets langsigtede bedste?<br />Etiske spilleregler<br />Det pædagogiske paradoks<br />
 15. 15. Refleksion<br />Tænk på en undervisningssituation, du selv har oplevet som god – enten som underviser eller elev<br />Noter stikord/beskriv,hvad der gjorde undervisningen god. <br />
 16. 16. Empiri om god undervisning (Meyer)<br />Klar strukturering<br />Betydelig mængde ægte læretid<br />Læringsfremmende arbejdsklima<br />Indholdsmæssig klarhed<br />Meningsdannende kommunikation<br />Metode-mangfoldighed<br />Individuelle hensyn<br />Intelligent træning<br />Transparente præstations-forventninger<br />Stimulerende læremiljø<br />
 17. 17. Didaktisk relationstænkningHiim & Hippe<br />
 18. 18. Didaktisk relationstænkningBrodersen m.fl. <br />
 19. 19. Læringsforudsætninger (elever)<br />De psykiske, sociale og faglige muligheder og problemer, eleven har på forskellige områder i forhold til den aktuelle undervisning (Hiim & Hippe) <br />Forventninger – elevernes og lærernes<br />
 20. 20. Læring<br />[Information er] en forskel der gør en forskel, hvor krop og bevidsthed har tilegnet sig nyheden om en forskel (Bateson i Brodersen m.fl.)<br />At tage ved lære er at forandre sin forventningsstruktur (Qvortrup)<br />
 21. 21. Læringsformer (Qvortrup)<br />
 22. 22. Refleksion<br />Hvilke læringsforudsætninger kommer dine elever med? <br />Hvordan er det muligt at inddrage elevernes resurser i undervisningen?<br />Stikord, gerne med begrundelse<br />
 23. 23. Indhold<br />Der er masser af indhold! Hvad fascinerer dig ved dit fag, ved biblioteker, ved det at organisere viden – og ved at finde den?<br />Men hvad er så væsentligt, at det kan gøres til undervisningens indhold?<br />Didaktikkens hvad og hvorfor?<br />
 24. 24. Indhold ud fra et dannelsesteoretisk og kritisk-konstruktivt perspektiv 1<br />Wolfgang Klafki (1927 - )<br />Dannelse:<br />Material: encyklopædisk viden, finkultur (kanon)<br />Formal: At lære at lære, iboende kræfters udfoldelse<br />Kategorial dannelse: Verden åbner sig for eleven og eleven åbner sig for verden via ”kategorier”<br />
 25. 25. Indhold ud fra et dannelsesteoretisk og kritisk-konstruktivt perspektiv 2<br />Tidstypiske nøgleproblemer<br />Miljø, ligestilling, fred, informationsteknologi osv. <br />Det eksemplariske princip<br />Opgør med stoftrængsel: Fra kvantitet til kvalitet<br />Almene træk i det specifikke<br />
 26. 26. Indhold ud fra et konstruktivistisk didaktisk perspektiv 1<br />Læring sker på baggrund af den lærendes konstruktionsarbejde – ikke som belæring<br />”Virkeligheden” er en konstruktion<br />Sansning får mindre betydning<br />Ingen objektiv eller rigtig sandhed – mange! <br />
 27. 27. Indhold ud fra et konstruktivistisk didaktisk perspektiv 2<br />Konsekvenser: <br />Individ- og elevorientering kan begrundes teoretisk<br />Læring er (også) elevens ansvar<br />Indhold er til forhandling mellem undervisningens deltagere<br />
 28. 28. Tilrettelæggelse af indhold<br />Klassiske undervisningsprincipper:<br />Deduktiv – induktiv<br />Formel – funktionel<br />Helhed – element <br />
 29. 29. Refleksion <br />Hvad er er det væsentlige i dit fag? <br />Hvilke (fremtidige) problemer skal din undervisning bidrage til løsning af?<br />Kan du genkende undervisningsprincipperne fra din egen undervisning? Giv gerne eksempler<br />Stikord, gerne med begrundelser og brug de fagudtryk, du lige er blevet præsenteret for<br />
 30. 30. Rammefaktorer<br />= de muligheder og begrænsninger, der omgiver undervisningen:<br />IT-faciliteter<br />Læreplanen<br />Faggrænser<br />Lærersamarbejde<br />Biblioteket<br />Antal elever<br />Antal lektioner<br />Loven<br />Læremidler<br />Bibliotekarens timetal<br />
 31. 31. (Etisk) Evaluering <br />Formel: elevens præstation i forhold til mål<br />Uformel: løbende tilbagemelding i form af opmuntring, ros, udfordring<br />Diagnostisk (før)<br />Formativ (under)<br />Summativ (efter)<br />
 32. 32. Evaluering helt konkret! <br />Hvilke problemer har I, når I søger?<br />Quiz som opsummering <br />Ændringer i elevernes skriftlige produkter <br />Brug af fagudtryk<br />Spontan mundtlig tilbagemelding fra elever<br />Logbøger, portefølje<br />
 33. 33. Refleksion<br />Hvilke former for evaluering har du mulighed for at gennemføre? <br />Hvad vil du bruge evalueringen til?<br />Stikord, gerne med begrundelser og brug de fagudtryk, du lige er blevet præsenteret for<br />
 34. 34. Litteratur<br />Brodersen, Peter m.fl. (2008). Effektiv undervisning: didaktiske nærbilleder fra klasserummet. <br />Jank, Werner & Hilbert Meyer (2006). Didaktiske modeller: Grundbog i didaktik. <br />Hermansen, Mads; Elsebeth Jensen & John Krejsler (2005). Didaktikken og individet.<br />Hiim, Hilde & Else Hippe (1997). Undervisningsplanlægning for faglærere.<br />Klafki, Wolfgang (2001). Didaktik og dannelsesteori.<br />Meyer, Hilbert (2005). Hvad er god undervisning?<br />Qvortrup (2006). Undervisningens mirakel.<br />

×