Primjeri ucenja na daljinu 2012

2,327 views
2,096 views

Published on

Primjeri iz nastavne prakse.
Predavanje za stručni skup AZOO (9.1.2012).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primjeri ucenja na daljinu 2012

 1. 1. "Nepismeni u 21. stoljeću neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati, već oni koji ne mogu učiti, zaboraviti naučeno i ponovo učiti." Alvin Toffler
 2. 2. Primjeri učenja na daljinu Vesna Janko , II. osnovna škola Bjelovar http://vjanko.wordpress.com
 3. 3. Što je učenje na daljinu? <ul><li>Učenje na daljinu je organizirano poučavanje pri čemu su učenici i nastavnici fizički udaljeni. </li></ul>
 4. 4. Pet generacija učenja na daljinu 1. generacija tiskani materijal 19. st. 2. generacija audiotehnologija 3. generacija videotehnologija sredina 20. st. 4. generacija računala 5. generacija E-učenje
 5. 5. E-learning kontinuum
 6. 6. Prednosti Web 2.0 tehnologije <ul><li>Nije potrebna instalacija i održavanje softvera </li></ul><ul><li>Dovoljno je manje informatičko predznanje korisnika </li></ul><ul><li>Dvosmjerna komunikacija i interakcija </li></ul><ul><li>Sinkrona i asinkrona komunikacija </li></ul><ul><li>Nastava bez barijera (vrijeme, prostor, osobnost učenika…) </li></ul>
 7. 7. Primjeri učenja na daljinu: <ul><li>“ Poučavanje o Češkoj Republici kroz suradnju škola” </li></ul><ul><li>“ Virtualna terenska nastava” </li></ul><ul><li>“ Mali geografski laboratorij” </li></ul><ul><li>“ Geografske karte sa svrhom” </li></ul>
 8. 8. Projekt “Poučavanje o Češkoj Republici kroz suradnju škola” Projekt vodile : Ana Vodvarka, ČOŠ J.A. Komenskog, Daruvar Vesna Janko, II. OŠ Bjelovar
 9. 9. Kontekst <ul><li>Najveći udio Čeha živi u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji (Daruvar i okolica) </li></ul><ul><li>Imaju razgranatu i bogatu kulturno – umjetničku aktivnost, te nastavu na materinjem jeziku </li></ul><ul><ul><li>“ Najbolje organizirana nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj ” </li></ul></ul><ul><li>Učenici ČOŠ J.A. Komenskog u 7. razredu putuju na ekskurziju u Češku Republiku </li></ul><ul><ul><li>Odgojno-obrazovna priprema </li></ul></ul>
 10. 10. Ciljevi i zadaci projekta <ul><li>Usvojiti znanja o Češkoj Republici </li></ul><ul><li>Naučiti kako istraživati i prikupljati informacije </li></ul><ul><li>Učiti kako učiti, ali i poučavati druge </li></ul><ul><li>Surađivati i raditi u timovima </li></ul><ul><li>Upoznati sa suvremenim načinima komunikacije </li></ul><ul><li>Razvijati učeničku kreativnost i znatiželju </li></ul><ul><li>Cijeniti kulturno – povijesnu baštinu Češke Republike i češke manjine u Hrvatskoj </li></ul><ul><ul><li>multikulturalnost </li></ul></ul>
 11. 11. Koraci projekta <ul><li>1. istraživanje, planiranje nastavnog sata i izrada prezentacije, </li></ul><ul><li>- pronalaženje optimalnog hardvera i softvera </li></ul><ul><li>2. poučavanje putem (besplatne) internetske usluge za web konferencije </li></ul><ul><li>3. izrada video isječka o Češkoj (zadatak) </li></ul><ul><li>4. vrjednovanje rada učenika </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Pripremanje ; radila skupina učenika dodatne nastave u ČOŠ </li></ul><ul><ul><li>prikupljanje podataka o Češkoj Republici. </li></ul></ul><ul><ul><li>izrada PowerPoint prezentacije </li></ul></ul><ul><ul><li>napisati i uvježbati tijek poučavanja učenika II. OŠ u Bjelovaru (režija) </li></ul></ul><ul><li>Ispitivanje online komunikacije </li></ul><ul><li>Najavljivanje događaja </li></ul><ul><ul><li>Različite reakcije učenika </li></ul></ul>ANA VESNA 1. korak listopad 2008. – veljača 2009.
 13. 13. Dijelovi prezentacije
 14. 16. Cijene uređaja se kreću od oko 100 kn do nekoliko stotina kn. Izbor hardvera….
 15. 17. Adobe ConnectNow … i softvera
 16. 18. 2. korak- 13. 2. 2009. u 8.00h, učenici 7. r. ČOŠ Daruvar su poučavali učenike 7. r. II. OŠ. – web konferencija U Daruvaru
 17. 19. Softver: Adobe ConnectNow www.acrobat.com
 18. 20. U Bjelovaru
 19. 21. Učenici II. OŠ u Bjelovaru izradili video isječke o Češkoj Republici podijeljeni u grupe 3. korak do 28. veljače 2009.
 20. 23. <ul><li>4. korak: Vrjednovanje: </li></ul><ul><li>sadržaja o Češkoj-teksta, slika i karata </li></ul><ul><li>vremenska točnost prikupljanja sadržaja </li></ul><ul><li>odgovornost u radu </li></ul><ul><li>prezentacijska vještina </li></ul><ul><li>kreativnost </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Nauči smo: (učenici) </li></ul><ul><li>raditi u timu </li></ul><ul><li>poučavati druge učenika </li></ul><ul><li>bili smo u ulozi učitelja i učenika </li></ul><ul><li>učiti na zanimljiv način </li></ul><ul><li>mnogo zanimljivosti o Češkoj Republici </li></ul><ul><li>Upoznali vršnjake, pripadnike češke nacionalne manjine - doživljaj </li></ul>
 22. 27. Virtualna terenska nastava Primjer uporabe Wiki tehnologije Google karata Projekt vodile : Kristina Rismondo, XV. Ginazija Zagreb Vesna Janko, II. OŠ Bjelovar
 23. 28. Što je Wiki? <ul><li>Wiki   - sustav za upravljanje sadržajem na webu </li></ul><ul><li>Uređivanje sadržaja putem web-preglednika </li></ul><ul><li>Koristi se jednostavan programski jezik ili uređivač teksta </li></ul><ul><li>U njemu sudjeluje širi krug korisnika </li></ul><ul><li>Primjer takvih stranica je i  Wikipedija  koja koristi softver MediaWiki. </li></ul><ul><li>Riječ  wiki  dolazi iz havajskog jezika i znači 'brzo'. </li></ul>
 24. 29. Kontekst <ul><li>Projekt je završni rad na CARNetovoj E-learning akademiji (ELA), 6. generacija </li></ul><ul><li>Projekt proveden u šk. god. 2009./10. </li></ul><ul><li>Primjer međupredmetne korelacije (povijest, geografija, likovna umetnost) </li></ul><ul><li>… i suradnje škola po obrazovnoj vertikali (II. OŠ Bjelovar, XV. Gimanzija Zagreb) </li></ul><ul><ul><li>Bjelovarski tim: http://vtn-bj.pbworks.com </li></ul></ul>
 25. 30. Što je zajedničko? <ul><ul><li>Istraživanje prostora i smještanje naučenih činjenica u interaktivni prostor - kartu </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt  tematski obuhvaća </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>urbanističko nasljeđe Bjelovara i Zagreba, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vremenski kontekst prijelaza iz 19. u 20. st., </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stilske karakteristike na lokalnoj i europskoj razini, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geografsko određenje prostora </li></ul></ul></ul>
 26. 31. Zadatci, upute i zaduženja za učenike na početnoj stranici.
 27. 32. Plan “šetnje” kroz Bjelovar izradili su “kartografi”
 28. 34. “ Kroničari” izrađuju interaktivnu lentu vremna
 29. 35. Međusobna komunikacija i interakcija učenika
 30. 36. 16.12. 2009., učenici XV. Gimnazije iz Zagreba u posjetu II. OŠ Bjelovar
 31. 37. 11.5.2010., učenici II. OŠ Bjelovar u Zagrebu
 32. 38. “ Mali geografski laboratorij” Kolegij / tečaj u LMS-u Moodle
 33. 39. Što su LMS i Moodle? <ul><li>LMS - learning management system </li></ul><ul><ul><li>Sustav za upravljanje učenjem; </li></ul></ul><ul><ul><li>za upravljanje sadržaja učenja </li></ul></ul><ul><ul><li>z a administraciju, dokumentaciju, praćenje i izvještavanje  rezultata e-učenja </li></ul></ul><ul><li>Moodle je besplatni softver otvorenog koda namijenjen e-učenju </li></ul>
 34. 40. Mali geografski laboratorij <ul><li>Kolegij Mali geografski laboratorij zamišljen je kao skup dodatnih resursa (zbirka problemskih zadataka) koji mogu biti korišteni u nastavi geografije u višim razredima osnovne škole ili ga učenici mogu sami koristiti kod kuće. </li></ul><ul><li>U materijale je uvršteno mnoštvo sadržaja i alata koji vrlo zorno prikazuju pojedine teme iz geografije, a učenje mogu, uz korištenje računala i Interneta, učiniti interaktivnim i zabavnim.  </li></ul><ul><ul><ul><li>(Iz obrazloženja odluke Ocjenjivačkog suda Webfestivala 2010) </li></ul></ul></ul>
 35. 41. http://moodle.carnet.hr Potreban AAI@EduHr indentitet za pristup
 36. 42. TEME Aktivnosti i zadatci
 37. 44. Praćenje rada i napredovanja učenika
 38. 46. Geografske karte sa svrhom Igre za razvijanje kartogrtafskih vještina
 39. 47. <ul><li>Geografske karte sa svrhom su stranice s poveznicama za vježbe-igre na geografskim kartama. </li></ul><ul><li>Karte su sastavljene uglavnom u programu PurposeGames.com, pa je zbog toga i takav naziv weba. </li></ul><ul><li>Cilj projekta je razvijanje kartografskih vještina kroz edukativnu igru za učenike osnovnih škola kao i svih zainteresiranih. </li></ul><ul><li>http://vesnajanko3.webs.com/ </li></ul>
 40. 52. Hvala na pažnji! <ul><li>Zahvala, literatura, izvori </li></ul><ul><li>Ani Vodvarki, ČOŠ J.A.Komenskog, prezentacija i slike </li></ul><ul><li>Kristini Rismondo, XV. gimnazija Zagreb, prezentacija </li></ul><ul><li>E-learning Akademija, CARNet, materijali 6. generacije </li></ul><ul><li>http://cuc.carent.hr </li></ul><ul><li>http://moodle.carnet.hr </li></ul><ul><li>http://webfestival.carnet.hr </li></ul><ul><li>www.purposegames.com </li></ul><ul><li>http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2011/11/30/webfestival-2011-drutveni-program-u-obrazovanju/ (Branka Vuk) </li></ul>Vesnina radionica , http://vjanko.wordpress.com

×