Save the environment bg

1,723 views

Published on

Comenius project " Life by the water" How to save our environment

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Save the environment bg

 1. 1. Опазване на природата и Червена книга на България
 2. 2. Красива е нашата родина !
 3. 3. Човекът е част от живата природаС някои свои дейности той променя природата и отнемачаст от естествената среда на растенията и животните • пресушава блата • изсича гори • строи пътища и градове • разорава земи • лов и риболов
 4. 4. Човекът опазва разнообразието в живата природа като: Издава Червена книга, в която описва застрашените от изчезване и редките видове растения и животни Създава закони, с които забранява: късането или изсичането на защитени растения улавянето или убиването на защитени животни Обособява някои места и ги обявява за защитени територии
 5. 5. Червена книга на България • Том първи еВ нея са включени всички посветен назастрашени, изчезващи растениятаи изчезнали биологичнивидове, живеещи натериторията на България. • Том втори е посветен на животните
 6. 6. Червена книга на България До всяка илюстрация на животните в Червенатакнига има специален знак – лък със стрела,символизиращ състоянието на вида: • черен цвят за изчезналите видове • червен цвят за застрашените видове • жълт цвят за редките видове
 7. 7. Защитени растенияЕделвайс Пирински мак Рилска иглика
 8. 8. Защитени растения • водна лилия • витошко лале
 9. 9. Защитени растения• блатно кокиче• едроцветна тинтява
 10. 10. Защитени животни насекомибръмбар носорог червена горска мравка еленов рогач Еленовият рогач е най-едрият вид бръмбари в България. Мъжките са с огромни челюсти, подобни на еленови рога, откъдето идва името на вида.
 11. 11. Защитени животни риби• В Червената книга са включени 24 вида риби а н шар трииглена бодливка див ин ога дунавска м вър л о вка
 12. 12. Защитени животни влечугиВ Червената книга саописани 2 земноводни и13 влечуги. ивичест смок блатна костенурка смок мишкар
 13. 13. Защитени животни птици оре л зм ияр царски орел малък креслив орелВ България са установени около 383 видаптици.Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в черен кълвачЧервената книга.
 14. 14. Защитени животни птици кел ням лебедчерен щър лопатарка розов пеликан
 15. 15. Защитени животни бозайници дива коза кафява мечкаВ Червената книга на България видраса вписани 19 вида бозайницикато:
 16. 16. Тюлен монах Изчезнал вид В миналото е обитавал скалистото крайбрежие на Черно море около нос Калиакра. Среща се по турското Черноморско крайбрежие, в Егейско море и по африканското крайбрежие на Средиземно море. Попада в категорията критично застрашен вид.
 17. 17. Защитени територии• Национални паркове• Резервати• Защитени местности
 18. 18. Защитени територии• Националните паркове заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност. Те са достъпни за много хора.• Резерватите са непокътнати части от родната природа, в които е забранена всякаква стопанска дейност на човека.• В защитените местности се опазват определени видове защитени растения или животни.
 19. 19. Национален парк“Централен Балкан “ На територията на парка се намират 9 природни резервата. Тук са едни от най-важните в Европа местообитания на мечката, вълка, балканската дива коза, белогърбия кълвач.
 20. 20. Национален парк “ Пирин “ Черната мура расте само в планините Пирин и Славянка. В национален парк “ Пирин “ се намира най- старото дърво у нас, което е на 1300 години – нарича се “ Байкушевата мура “.
 21. 21. Национален парк “ Рила “ Той е най-големият национален парк в България. В него се намират: • най-високият връх на Балканския полуостров - Мусала / 2925 м /• най-големият резерват в България - “ Централен Рилски резерват “ • един от най-старите резервати в страната – “ Парангалица “
 22. 22. Резерват “ Парангалица “• Резерват “ Парангалица “ се намира в югозападната част на Рила• Името “ Парангалица “ от гръцки означава “ забранено “ място• Тук съществуват едни от най-благоприятните условия за развитието на смърча в Европа• Тук се намира най-високото дърво в България - смърч с височина 53 м
 23. 23. Резерват “ Сребърна”Резерватът обхващаезерото “Сребърна” инеговите околности.Разположен е край рекаДунав.179 вида птици гнездят врезерват “Сребърна”.
 24. 24. Защитена местност Чаирите • Защитената местност “Чаирите” се намира в с. Горица, област Бургас • Тук се намират значителни запаси от редкия и застрашен растителен вид “ Блатно кокиче “ • Луковиците му се използват за производство на лекарство срещу детски паралич / нивалин /
 25. 25. Край … Изготвил: Гюлбие От: 11б клас

×