Masarykova univerzita                    Filozofická fakulta               Ústav románsk...
Argumentace:Nejdůležitějším faktem při rozhodování se o studiu na VŠ pro mne bylo uplatnění. Obstát přihledání zaměstnání ...
Anotace:Téma nezaměstnanosti řadíme do oblasti sociálně patologických jevů. V této odborné prácise zaměříme konkrétně na s...
NezaměstnanostZpátky do minulostiV porovnání s předchozími lety, ve kterých se míra nezaměstnanosti pohybovala zhrubado 12...
aktivními. A konkrétně okresní město Šumperk? Zde míra nezaměstnanosti tvoří 11,77%,tedy ve městě se nachází celekm 32 378...
Graf vyjadřuje vývoj počtu uchazečů o zaměstnání na Šumpersku za uplynulých sedm let.V jednotlivých letech 2005 - 2011 k p...
Velké poděkování patří především zaměstnancům Úřadu práce v Šumperku za vstřícnéposkytnutí užitečných informací a autorům ...
Seznam použité literatury:ČSÚ:O ČSÚ. Český statistický úřad: ČSÚ [online]. Praha (Česká republika): zákon č. 2/1969Sb., 8....
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kpi závěrečná práce

189

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
189
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kpi závěrečná práce"

 1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Španělský jazyk a literatura Nezaměstnanost na Šumpersku31.12.2012 Veronika Svedkováv Loučné nad Desnou
 2. 2. Argumentace:Nejdůležitějším faktem při rozhodování se o studiu na VŠ pro mne bylo uplatnění. Obstát přihledání zaměstnání je nesnadné jak pro čerstvé maturanty, tak i pro ženy s dětmi či lidmiv předdůchodovém věku. Okres Šumperk dominuje mezi oblastmi s nejvyšší mírounezaměstnanosti v České republice, proto mne zajímá, jakým směrem se situace vyvýjí apoznatky jsou důležité nejen pro kroky při výběru práce a lokality bydliště v budoucnosti, aletaké jako silná motivace ke studiu.
 3. 3. Anotace:Téma nezaměstnanosti řadíme do oblasti sociálně patologických jevů. V této odborné prácise zaměříme konkrétně na stav nezaměstnanosti v okresu Šumperk v uplynulém roce 2011.Nahlédneme pro možnost porovnání také k dané situaci v celém Olomouckém kraji, jenž jeaktuálně dominuje mezi kraji České republiky vysokou mírou nezaměstnanosti. Podmínkynejsou velmi příznivé, jak se lze dočíst níže. Názorně také zjisťujeme, která povolání jsouv současnosti prestižnější a naopak, která velký ohlas na poli zaměstnanosti nezaznamenávají.Klíčová slova:  Aktuální vývoj nezaměstnanosti  Okres x Kraj  Profesní zaměstnání  Kurzy k rekvalifikaci  Volné pozice
 4. 4. NezaměstnanostZpátky do minulostiV porovnání s předchozími lety, ve kterých se míra nezaměstnanosti pohybovala zhrubado 12%, zaznamenává okres Šumperk značný nárůst nezaměstnanosti. K prosinci roku 2011se míra nezaměstnanosti zvýšila na celých 13,04%. Toto vyjádření koresponduje se situacív celém Olomouckém kraji, který v uplynulém roce zaznamenal nárůst nezaměstnanostizhruba o 1,2%. V případě, kdy porovnáme stav nezaměstnanosti v rámci celé České republikys Olomouckým krajem a okresem Šumperk, nacházíme značné rozdíly. K prosinci roku 2011byla míra nezaměstnanosti v rámci českého státu vypočtena na 8,6%, tedy mírněnad průměrem předešlých let. Nyní se na Šumpersku uchází o zaměstnání 8015 občanů,z čehož 2090 lidí pobírá podporu v nezaměstnanosti a celkem 652 lidí je zaměstnaných pouzečástečně.(Ne)zaměstnanost v konkrétních profesíchPři rozlišení jednotlivých sociálních a pracovních skupin zjišťujeme, že přímou úměrouk nezaměstnanosti na tom jsou dělníci, hned za nimi se umísťují nezaměstnané ženy atechničtí pracovníci. Po ukončení školního vzdělání je na šumperském Úřadu prácezaregistrován největší počet uchazečů s středním odborným vzděláním a střední školou bezmaturity, dále absolventi základní školy a nižšího stupně vzdělání a uchazeči s úplnýmstředním odborným vzděláním s maturitní zkouškou. Pracovní síla pro vybraný okresŠumperk, která zahrnuje průměr součtu zaměstnaných, dosažitelných nezaměstnaných azaměstnaných cizinců, činí celých 59 992 lidí, vyjádřeno jako 94,77%. Pro zajímavéporovnání, v celém Olomouckém kraji činí celková pracovní síla 99,04%. Na Šumperku je v současné době zhruba 252 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo tak vnašem okrese připadá 31,81 nezaměstnaných občanů. Profesní zaměření, po němž je v okolínejvětší poptávka jsou kuchařské obory, jako kuchaři a pomocní kuchaři. Dále jsou žádánypozice řidičů nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, profesní zaměření číšníkůa servírek, svářečů, páječů i řezačů plamenem.Nyní se zaměříme na problematiku aktivní politiky zaměstnanosti. Prostřednictvím aktivnípolitiky trhu práce se zaměřuje na snižování nezaměstnanosti Operační program Lidské zdrojea zaměstnanost, který se soustředí na profesní vzdělávání, začleňování sociálně vyloučenýchobyvatel zpět do společnosti, dále na zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodníspolupráci. Počet nových pracovních míst, popřípadě podpořených osob v okrese Šumperkčiní přibližně čtyři volná místa ve veřejně prospěšných prací, dohromady 23 míst ve sféřespolečensky účelných pracovních míst a čtyři místa společensky účelných pracovních místza účelem SVČ (počítače a informační technologie). Nyní bychom se měli zaměřit na problematiku nezaměstnanosti v rámci jednotlivých místních lokalit. Tedy na obcespadající pod okres Šumperk, které se výrazně podílí na celkovém stavu nezaměstnanosti v našem okolí. Ku příkladu v Zábřehu na Moravě se hranice míry nezaměstnanosti pohybujena 12,03%, počet ekonomicky aktivních obyvatel Zábřeha se rovná číslu 17 286. V zaměřenína menší obec, např. Mohelnici, zjistíme, že na tomto území se celková míra nezaměstnanostipohybuje přibližně na 10,78%, z čehož vyplývá, že 9675 obyvatel jsou ekonomicky
 5. 5. aktivními. A konkrétně okresní město Šumperk? Zde míra nezaměstnanosti tvoří 11,77%,tedy ve městě se nachází celekm 32 378 ekonomicky aktivních obyvatel.Míra nezaměstnanosti v Hanušovicích, obci spadající taktéž pod okresní město Šumperk,činí20,96%. Pokud bychom se zaměřili na míru nezaměstnanosti, která přesahuje 19,56%, cožpřesně bude vycházet na 1,5 násobek míry nezaměstnanosti v okrese Šumperk, zmíníme dálenalezené případy špatného stavu trhu práce v našem okrese, a to v konkrétních malých obcích.Nepříznivě si s poli zaměstnanosti stojí obec Hrabošice s mírou nezaměstnanosti 26,09% neboVernířovice se svými 27,85%. Téměř 30% nezaměstnanosti je v roce 2011 aktuálních v obcích Jindřichov a Jakubovice, avšak nejhůře z celého okresu Šumperk si na základně tétoproblematiky stojí obec Vikantice, pověřená obecním úřadem v Hanušovicích. Ve Vikanticíchtvoří počet občanů bez zaměstnání 42,86%.Možnosti rekvalifikaceCo se týká možností rekvalifikace, především závisí na finančních možnostech ÚP, kterýtakové kurzy zajišťuje. V průběhu tří let může žadatel o práci, resp. rekvalifikaci využít50 000 Kč, a to ke zprostředkování rekvalifikačních kurzů, přičemž po tuto dobu nepobíráfinanční podporu od Úřadu práce. Zájem o rekvalifikaci projevilo v průběhu celého roku 2011v okrese Šumperk v součtu 859 občanů, registrovaných na Úřadu práce.Závěrečná charakteristika nezaměstnanosti na ŠumperskuKe dni 31. 12. 2011 evidoval Úřad práce v Šumperku celkem 8015 nezaměstnaných.Ve srovnání s předcházejícím měsícem došlo ke zvýšení o 738 osob. V několika uplynulýchletech převládá především sezónní nezaměstnanost, která zahrnuje například zemědělsképráce, obecní nebo veřejně prospěšné práce, ale také práci v lesích či ve stavebnictví.V průběhu sledovaného měsíce 12/2011 evidoval Úřad práce v Šumperku 1205 novýchuchazečů. Evidováno bylo dohromady 252 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovnímísto připadlo 32 uchazečů o zaměstnání, přičemž ke dni 31. 12. 2010 připadalo na jednovolné místo 22 uchazečů.
 6. 6. Graf vyjadřuje vývoj počtu uchazečů o zaměstnání na Šumpersku za uplynulých sedm let.V jednotlivých letech 2005 - 2011 k porovnání stav nezaměstnaných osob ke konci měsícelistopadu a prosince.
 7. 7. Velké poděkování patří především zaměstnancům Úřadu práce v Šumperku za vstřícnéposkytnutí užitečných informací a autorům informací, dostupných na webových stránkách.
 8. 8. Seznam použité literatury:ČSÚ:O ČSÚ. Český statistický úřad: ČSÚ [online]. Praha (Česká republika): zákon č. 2/1969Sb., 8. ledna 1969, aktualizace 17.12. 2012 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/o_csu  Informace jsou objektivní  Formální jazyk  Aktuální informace  Dostatečná šíře a hloubka pokrytí problematiky  Za informace ručí solidní instituceBudoucnost profesí:O nás. Budoucnost profesí [online]. Praha (Česká republika): Národnívzdělávací fond, o.p.s., 15. červen 2009, aktualizace 12.12.2012 [cit. 2012-12-17]. Dostupnéz: http://budoucnostprofesi.cz/trhy-prace-v-regionech/regiony2011.html  Objektivní a přesné informace  Www stránka je pro navigaci přehledná  Aktualizované informace  Stránka je spravována kvalifikovanými odborníky  Stránka obsahuje funkční odkazy, grafyBUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém.Vyd. 1. Praha: Grada, 2002, 236 s. ISBN 80-247-9006-8. Dostupné z:http://ulozto.cz/xkzzc84/buchtova-b-nezamestnanost-psychologicky-ekonomicky-a-socialni-problem-pdf  Známe autorku  Reputace vydavatele  Bezchybný jazyk  Hloubka pokrytí a orientace autora v dané problematice  Známe datum vydání

×