Záverečný úkol

305 views
242 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Záverečný úkol

  1. 1. ARGUMENTÁCIATéma rétoriky ma zaujíma na základe mojich poznatkouv ohľadne antickej kultúry a jejpredstaviteľov. Rétorické umenie a jeho dnešný odkaz dokáže čitateľa uviesť do antickýchčias a lepšie pochopiť dobu, ktorú sa rétorika snažila svetu ukázať. V rámci mojich štúdiiruského jazyka sa zaoberáme aj čisto lingvistickými tematikami, ktoré obsahovali rečníctvojako také. Špecifikom tohoto textu však je zameranie na oblasť Ríma. Názov práce tedavyplýva z obsahu celkom jasne.RÍMSKA RÉTORIKA A JEJ PREDSTAVITELIA Sláva gréckej, aténskej rétoriky sa doniesla až na Apeninský poloostrov. Poprednígrécki učitelia, rétori odchádzali do Ríma, za účelom spostredkovania nadobudnutýchskúseností a poznatkov. Rímska spoločnosť ich príchod veľmi privítala, keďže vzdelanosť ichveľmi lákala. Dôležitým faktom je, že rímska rétorika nadväzuje na rétoriku z gréckychoblastí. Je ňou teda aj zásadne ovplyvnená a spočiatku formovaná na jej obraz. Aj tu sarétorika stala jednou z hlavných súčastí vzdelania. Jazyk, ktorý sa používal bola latinčina.Historickou pamiatkou dodnes ostáva učebnica Rhetorica ad Herennium, ktorá vzniklapribližne v 1. storočí pred naším letopočtom. Obsah tejto učebnice poukazuje na klasifikáciuodboru rétoriky a snaží sa podať čo najpresnejší a najúplnejší výklad gréckeho rečníctva, čímv podstate sprostredkuváva poznatky o gréckej rétorickej náuke rimanom. Charakteristickou vlastnosťou rímskeho rétostva bola strohosť. Jej následnérozvinutie datujeme na obdobie Rímskej republiky, ktorej predchádzalo Rímske kráľovstvo,no po zriadení cisárstva prestáva plniť svoju funckiu. Situácia je podobná ako v Grécku, keďbolo dobyté Macedónskom. Jej ďalšie pokračovanie je skôr v duchu umenia a literatúry.Taktiež sa vyučuje v školách. Čo sa týka obsahu a formy, dôležitosť bola priklonená skôr nastranu umeleckého vyjadrenia rétora, preto preniká až do oblastí poézie či umeleckej prózy.Do popredia sa prvý krát dostáva aj didaktická zložka prejavu. Marcus Tullius Cicero, jeden z najznámejších rímskych štátnikov, filozofov nov neposlednom rade jeden z najznámejších antických rečníkov. O jeho rečníckej činnosti sadochovalo množstvo informácií, ktoré dnes pútajú obdiv. Marcus Tullius Cicero sa radilk skupine anomalistov. Ich princípom bolo : „Ornate dimere“, čo v preklade znamená hovoriťkvetnate, ozdobne, čiže kládol pozornosť na formu svojho prejavu, ale za najdôležitejšípokladal obsah, čím mal splniť cieľ, ktorý je podľa neho v reči najdôležitejší a to presvedčiť
  2. 2. obecenstvo o svojej pravde a poskytnúť im umelecký zážitok. V osobe rétora sa podľa nehomá ukrývať talent, tvrdá práca na svojom rečníckom prejave v podobe cvičenia a vzdelanosť.Tým si má rečník získať sympatie, dokázať pravdu a nabádať poslucháčov k jednaniu. Preďalšie generácie vytvoril niekoľko hodnotných diel a rečí, ktoré sa dochovali dodnes.Celkovo sa hovorí o 88 Cicerových rečiach, z nich je aktuálne existujúcich vyše 58. Delia sana reči súdne: Pro Tullio , Pro Rabirio perduellonis reo. Ďalej tvoril reči politické: Cumpopulo gratias egit, De imperio Cn. Pompeii , tiež Pro lege Manilia. Odkaz pre súčasnosť jeobrovský. Cicero patrí medzi najväčšie osobnosti ľudskej histórie a je považovaný za jednéhoz najväčších vzdelancov všetkých dôb. Túto definíciu mu pripisujú hlavne na základe jehorétorickej činnosti, ktorá mu dopomohla ukázať všetko, čo v sebe ukrýval. Marcus Fabius Quintilianus mal rečníctvo už v krvi, pretože jeho otec bol učiteľomrečníckej náuky. Bolo mu umožnené študovať priamo v Ríme. Obdobie, v ktorom žil jehorečníckej kariére veľmi neprialo. Stal sa však prvým plateným riaditeľom štátnej školy. Nookolnosti politického teroru, ktorý nastal v rímskej spoločnosti spôsobovali čoraz väčšieutláčanie rétoriky na okraj pozornosti. Cisár Domitianus predstavoval absolútnu moc anedovolil aby niekto viedol reči, ktoré neboli v súlade s jeho víziou společnosti. Preto sarétorika objavuje na verejnosti čoraz menej a prejavy proti cisárovi sú považované za trestné.V rámci rétoriky však svetu priniesol učebnicu rečníctva zvanú InstitutioOratoria v prekladeZáklady rétoriky. Ide o zbierku celkovo 12 učebníc, ktoré pojednávajú o doposiaľnazbieraných teoretických poznatkoch rétoriky. Išlo o publikácie, ktoré mali ukázaťpožiadavky na budúceho pripravujúceho sa rečníka. Podľa Quintilianusovho názoru sarétorika mala všeobecne zaujímať o všetky možné súvisiace kontexty a to teoretické ajpraktické takže trval na pohľade v rámci kontextu a nie oddelených častí. Obsahom týchtokníh je napríklad technika rečníckeho prejavu, príprava prednesu, cvičenia pamäti, požadavkyna rečníka, gestikulácia či výrazové prostriedky komunikácie. Stredobodom tejto publikácieje však rozdelenie rečníckeho prejavu do 5 etáp. Prvou etapou je inventio, ďalej dispositio,elocutio, memoria, pronuntiatio. Publius Ovidius Naso, známy skôr ako Ovídius bol jednou z najznámejších literárnychosobností Ríma. Do rečníctva zasiahol tým, že rétoriku začlenil do svojho preslávenéhobásnictva. Marcus Annaeus Seneca menovaný Seneca Starší sa pokladá za ďalšieho populárnehorímskeho rečníka. Taktiež žil v období cisárstva, takže verejné prejavy, ktoré kritizovali
  3. 3. vtedajší stav spoločnosti neboli možné. Od jeho čias je teda jasne viditeľný úpadok rečníctva.Povolené sú len akési reči „bezpečnej témy“, v ktorých skôr poukazujú na umeleckost čimajstrovstvo svojho prejavu. Tým pádom obsah ako keby strácal svoju hodnotu. Témy sazaoberajú fiktívnymi právnymi prípadmi a bezvýznamnými filozofickými problémami. Nadôležitosti teda naberá skôr forma, jej pompéznosť, ozdobnosť.ANOTÁCIAPôvod rétorickej náuky pochádza už z čias vzniku prvých štátnych útvarov, svoj zlatý vekprežíva v Aténach a neskôr sa jej sláva priniesla až do Ríma, kde boli pozvaní aténskivzdelanci, aby šírili svoje poznatky o tomto umení rečniť. Text pojednáva o všeobecných azákladných informáciách týkajúcich sa pôsobenia rétorického umenia v oblasti Ríma, najmäv antickom období. Rímska rétorika je so svojim poprednými predstaviteľmi jednouz najznámejších kultúrnych dedičstiev všetkých čias. Text obsahuje popis života mnohýchznámych osobností ako napríklad Marcus Fabius Quintilianus, Marcus Tullius Cicero a ichodkaz budúcim generáciám v rámci rétoriky.KĽÚČOVÉ SLOVÁRétorické umenie, rétorika, Antika, Cicero, Quintilianus, starovek, Institutio OratoriaZDROJEhttp://rhetoric.byu.edu/encompassing%20terms/rhetoric.htm • Elektronický zdroj odporúčaný v jednej z preštudovaných literatúr • Text pôsobí odborne • Uvedený autor • Známa inštitúcia , ktorá ho zastrešuje • Server zameraný na odborné, relevantné informácieKRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum,2011, 248 s. ISBN 9788024620015. • Táto publikácia je citovaná jako zdroj takmer pri všetkých iných zdrojoch zaoberajúcich sa tematikou rečníctva • Odborne uznávaná literatúra
  4. 4. • Renomovaný autor a odborník v danej oblasti • Ide už o prepracované vydanie, v ktorom sa nachádza ešte viac informácií • Fakty sú podložené citáciami zrôznych pôvodných dielDE LUCE, J. The State of Speech: Rhetoric and Political Thought in Ancient Rome. Choice,2008, vol. 45, no. 10. pp. 1828-1828 ProQuest Central. ISSN 00094978.Dostupné z : http://search.proquest.com/docview/225719359?accountid=16531 • Elektronický informačný zdroj nachádzajúci sa na ProQuest Central • Vydavateľom tohoto článku bola americká knižná asociála • Zdroj priamo obsahuje množstvo informácií ohľadom rečníctva v antickom Ríme • Plný text článku • V článku sa používa odborná terminológia a citácie RÉTORIKAGRÉCKO RÍMPlatón Cicero Sokrates Quintilianus Demosthénes Tullius

×