• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
113
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CONFERÈ NCIES
 • 2. PER QUÈ?•A l’escola intentam fomentar qualsevol situació on els infants hagin d’expressar iexplicar als altres coses que saben i que han après per què:-Els ajuda a estructurar el seu coneixement.-Fa conscients als infants dels seus aprenentatges, de les seves capacitats ilimitacions.-Ajuda a que els seus aprenentatges tenguin un significat ( expliquen perquè algúels escolta i aprèn d’ells)-Fomenta el pensament que “tots aprenem de tots” i que tots tenim coses aensenyar als altres”.•Afavoreix la inclusió de tot l’alumnat acceptant i valorant la diversitat en lesdiferents maneres de fer i de pensar.
 • 3. QUAN?• Comencem des de ben petits amb ens coneixem, la capsa dels secrets, contem un conte, les notícies, el projecte..., i els més grans (a partir de primer fins a sisè de primària ) fan de conferenciants/ponents explicant un tema que han triat ells i del que ja en saben coses, davant la resta del grup.
 • 4. COM?•A CADA CURS I NIVELL, CADA ALUMNE, AMB AJUDA DE LA FAMÍLIA, PREPARA LA SEVACONFÈRENCIA I LES TEMÀTIQUES QUE TRACTARÀ…•AMB L’ AJUDA DE LES FAMÍLIES HAN DE PENSAR UNA TEMÀTICA i PREPARAR LA SEVAINTERVENCIÓ (L’ESCOLA PENSA MANERES DE SUPLIR ALGUNES MANCANCES FAMILIARSCONCRETES).•EL TEMA NORMALMENT ÉS LLIURE, EL CONFERENCIANT HA DE TENIR ALGUN TIPUSD’EXPERIÈNCIA O CONEIXEMENT PREVI DEL TEMA QUE TRIA PERQUE ES SENTI EXPERT.•TENIM UNA SALA AMB UN CALENDARI DE CONFERÈNCIES DELS DIFERENTS GRUPS, ON ESREALITZEN LES DIFERENTS XERRADES.•NORMALMENT LA CONFERÈNCIA ES FA AL PROPI GRUP CLASSE PERÒ A VEGADES ALTRESGRUPS FAN PETICIONS PER SENTIR UNA CONFERÈNCIA SEGONS LA TEMÀTICA I LESHISTÒRIES QUE ES VIUEN , COM UNA FONT MÉS D’INFORMACIÓ.
 • 5. QUINES COSES ES TINDRAN EN COMPTE EN LA REALITZACIÓ DE LA CONFERÈNCIA?(Quan preparem una conferència hem de tenir en compte…)•Pensar i decidir el tema.•Preparar un guió del que volguem explicar.•Cercar informació dels diferents punts de la conferència i triar la que considerem que ensanirà millor.•LLegir i comprendre la informació que hem triat.•Subratllar i resumir els textos seleccionats.•Resumir i escriure el que ja sabiem, el que hem après i el que volem explicar.•Quan expliquem la conferencia no s’ha de llegir si nó explicar-la (convé entrenar-la acasa). S’ ha de recordar el que volem explicar.•Recollir la bibliografia utilitzada per si algú del públic té interès per ampliar alguna part dela conferència.•Parlar fort i clar, mirant al públic.
 • 6. Preparació de materials per fer la conferencia més clara ientenedora al públic:-Poden ser molt variats ( murals, llibresgegants, presentacions, vídeo, objectes, maquetes, power points, plafons...)-No s’ha d’escriure tot el que s’ha d’explicar.-Imatges grans i poc text.-Es poden preparar materials per fer participar al públic(tríptic, jocs, activitats, enquesta, deures, ...). Són activitats per fer desprès de laconferència.ÉS IMPORTANTQUE ELS NENS/ES ESCOLLEIXIN EL TEMA DE LA SEVA CONFERÈNCIA. LAMOTIVACIÓ DE SER EXPERT EN UN TEMA QUE DOMINEN I ELS AGRADA ÉS MOLT MAJORQUE UN TEMA QUE ELS HA TOCAT PER OBLIGACIÓ.
 • 7. S’ INFORMA I ES DEMANA LA PARTICIPACIÓ A LES FAMÍLIES(ÉS IMPORTANT QUE ENTENGUIN QUIN ÉS EL SEU PAPER I PERQUÈ HO FEM)
 • 8. ENCARA QUE LA CONFERÈNCIA ES PREPARA A CASA… 3 SETMANES ABANS EL TUTOR/A DONARÀ LES PAUTES PER FER EL GUIÓDE LA CONFERÈNCIA 2 SETMANES ABANS S’HA D’ENTREGAR EL GUIÓ FET AL TUTOR/A PER VEURE COM VA, REVISAR I AJUDAR EN EL QUE CALGUI I 2 DIES DESPRÈS ES RETORNARÀ , AMB CORRECCIONS SI CAL.DEDICAM UNA ESTONA SETMANAL EN PETIT GRUP PER REVISAR, RESOLDREPROBLEMES, DUBTES…, A GUIAR ELS PROCÉS . ELS PARES I MARES PODEU DEMANARUNA TUTORIA PER A QUE OS AJUDEM AMB ELS DUBTES QUE SORGEIXIN .SE REVISEN I CORREGEIXEN TAMBÉ ELS TEXTOS ELABORATS PELSALUMNES(ADEQUACIÓ, COHESIÓ, ORDRE, PRESENTACIÓ...)
 • 9. DURANT LA CONFERÈNCIA, EL/LA PONENT HA DE:-MIRAR AL PÚBLIC-PARLAR ALT I CLAR-MIRAR D’EXPLICAR I NO LLEGIR TOT EL TEMPS…-CONTROLAR EL TEMPS-SEGUIR UN ORDRE EN L’EXPLICACIÓ.-MODERAR EL TORN DE PREGUNTES.
 • 10. EL PÚBLIC:-FER SILENCI.-ESTAR ATENTS A L’EXPLICACIÓ DEL SEU COMPANY.-PRENDRE APUNTS DE LES IDEES QUE CONSIDEREN MÉS IMPORTANTS.-DEMANAR AL CONFERENCIANT EN EL TORN DE PREGUNTES , EL QUE NO HAN ACABATD’ENTENDRE-REALITZAR LES ACTIVITATS PROPOSADES PEL CONFERENCIANT.
 • 11. EN GRAN GRUP...-ES POSA EN COMÚ EL QUE HEM RECOLLIT A LA LLIBRETA DAPUNTS I , AMB AJUDA DE LATUTORA, TREIM LES IDEES MÉS IMPORTANTS DEL TEMA(TEXT , DIBUIX O REPRESENTACIÓINDIVIDUAL; MAPA CONCEPTUAL COMÚ, ESQUEMA...).DESPRÉS…•ANALITZAM COM HA ANAT:-EL PÚBLIC HA PARTICIPAT, HI HA HAGUT SILENCI?-ELS HA AGRADAT, HAN FET PREGUNTES?-SI L’HAGUÉS DE REPETIR, QUÈ CANVIARIA?COM LA PODRIA MILLORAR?
 • 12. AVALUAM AL CONFERENCIANT:-EL CONFERENCIANT (AUTOAVALUACIÓ)-ELS COMPANYS (COAVALUACIÓ)-L’ADULT (QUE EN PENSA LA MESTRA). AVALUEM A LA RESTA D’ALUMNES
 • 13. DOCUMENTS IMPORTANTS
 • 14. EL GUIÓSEGONS ELS CONEIXEMENTS QUE TECADA ALUMNE DEL TEMA I LAINFORMACIÓ QUETROBI, CONFECCIONARÀ UN GUIÓQUE ES REVISARÀ JUNTAMENT AMB LAMESTRA QUE APORTARÀ EL SEU PUNTDE VISTA:-LORDRE DELS DIFERENTS PUNTS.-INFORMACIONS IMPORTANTS QUEHAURIEN DE SORTIR A LACONFERÈNCIA...
 • 15. PRESENTACIÓ-INTRODUCCIÓ DE LA CONFERÈNCIA
 • 16. BIBLIOGRAFIA
 • 17. DIFERENTS FORMES DE PRESENTAR LAINFORMACIÓ…•Els alumnes trien els suports que utilitzaran per a dur elterme l’exposició:–Cartolines -plafó–Power point–Documents impressos,–Materials i objectes–Maquetes…
 • 18. ELS ALUMNES CONSIDEREN QUE FENT CONFERÈNCIES APRENEN… -A emprar més bé l’ordinador.–A agafar apunts -A intentar explicar les coses amb les nostres paraules.–Aprendre coses que no sabíem. -A saber subratllar el que és important d’una–Perdre un poc la vergonya de parlar en informació.públic -A treure les idees importants d’una–A saber xerrar més bé. informació. -A fer de mestres i saber ensenyar coses als–Veure estils de power-points, plafons… altres.–A estar més atents a les explicacions. -A llegir més bé.–A intentar fer-ho més bé perquè el -A fer preguntes per saber més coses.públic no s’avorreixi. -Conèixer millor els companys de classe -A saber com es fa una conferència.–A fer resums. -El que li agrada a cada infant de la classe.–A cercar informacions per internet. -A pensar en el que ens agrada a nosaltres.–A fer power points i murals macus… -A contrastar la informació i descobrir lintenció de lautor...