Tampereen yliopisto, Nuorisotyö ja -tutkimus, 4.11.2013

313 views
232 views

Published on

Esityksessä esitellään Verken toimintaa ja valotetaan sitä, miten nettiä hyödynnetään nuorisotyössä Suomessa. Esityksen piti Leena Tuuttila (Verke) 4.11.2013 Tampereen yliopistolla nuorisotyön ja -tutkimuksen opiskelijoille.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tampereen yliopisto, Nuorisotyö ja -tutkimus, 4.11.2013

 1. 1. Interne&n  hyödyntäminen     nuorten  parissa  tehtävässä  työssä   Sisältö:   •  Verke   •  Nuoret  ja  ne4   •  Verkkonuorisotyön  määri7elyä   •  Miten  ne4ä  hyödynnetään  nuorisotyössä  Suomessa   •  Hyviä  käytäntöjä   •  Havaintoja  ja  erityispiirteitä   Tampereen  yliopisto,  Nuorisotyö  ja  -­‐tutkimus,  4.11.2013   Leena  Tuu4la,  Verke  
 2. 2. Verke  -­‐  Verkkonuorisotyön  valtakunnallinen  kehi9ämiskeskus   Yksi  OKM:n  nimeämistä  (2011)  nuorisotyön  valtakunnallisista  palvelu-­‐  ja   kehi7ämiskeskuksista,  jonka  toimintaa  koordinoi  Helsingin  nuorisoasiainkeskus.     Kohderyhmä:   •     välitön  kohderyhmä:  nuorisoalan  toimijat  (kunnat,  seurakunnat,  järjestöt)   •     välillinen  kohderyhmä:  nuoret  ja  nuorten  yhteisöt     Tavoi7eet:   1.  Vahvistaa  nuorisotyön  toimijoiden  osaamista  ja  ymmärrystä  verkkonuorisotyöstä   2.  Rakentaa  Oetoa  verkkonuorisotyöstä  sekä  nuorten  verkkokul7uurista   3.  Kehi7ää  yhteistyössä  alan  toimijoiden  kanssa  verkkonuorisotyön  menetelmiä  ja   palveluita    
 3. 3. Verken  toiminnan  painopisteet  v.  2013   Kartoi9aminen   •     Hyvien  käytäntöjen  kerääminen  ja  jakaminen   •     Selvitykset  neOn  hyödyntämisestä  nuorisotyössä  (kunnat  ja  järjestöt)   •     Selvitykset  verkkonuorisotyön  opetuksesta  (ope7ajat  ja  opiskelijat)   •     Opinnäytetyöt  ja  tutkimusyhteistyö   Koulu9aminen   •     Verke  on  tour  –  Nuoret,  ne4  ja  nuorisotyö  -­‐koulutuskiertue   •     Koulutukset  nuorisotyön  opiskelijoille  ja  ope7ajille   •     Työpajat  ja  keskusteluOlaisuudet   •     Koulutusmateriaalit:  oppaat,  videotalOoinnit,  diaesitykset  jne.     Kumppanuuksien  rakentaminen   •     Verkostot:  mm.  Nuorille  suunnatun  verkkotyön  foorumi,  Pelikasva7ajien    verkosto   •     KonsultoinO,  tuki,  neuvonta  yms.  
 4. 4. Lisä&etoa:  www.verke.org  ja  somesta  
 5. 5. Nuoret  ja  neF   Nuoret  ovat  akOivisia  neOn  käy7äjiä:   •  Lähes  kaikki  suomalaiset  nuoret  käy7ävät  ne4ä  päivi7äin   •  AkOivisinta  neOn  käy7ö  on  15-­‐19  -­‐vuoOailla       •  Mobiili-­‐lai7eiden  yleistyessä  neOn  käy7ö  lisääntyy  enOsestään     Nuorten  neOn  käytössä  korostuu  vuorovaikutus,  kuten  yhteisösivujen  akOivinen     käy7ö  sekä  verkkopelaaminen.     Nuorten  neOn  käytön  tavoissa  ja  taidoissa  on  yksilöllisiä  eroja,  kaikki  eivät  ole   samalla  viivalla  à  DiginaOivius  on  myy4     Nuorten  arjessa  reaalimaailman  ja  neOn  digitaaliset  ympäristöt  limi7yvät   sauma7omasO.     à  Nuorten  kanssa  toimivien  tulee  tuntea  ja  ymmärtää  nuorten  neOn  käy7öä  ja   mediamaailmaa  (ks.  Rahja  2013:  Nuorten  mediamaailma  pähkinänkuoressa)     Video  
 6. 6. Katsaus  historiaan   1990-­‐luku:  Ensimmäisiä  nuorisotyöllisiä  verkkosivuja   •  mm.  Kompassi  ja  Helppimesta   •  Pääosin  staa4sia  sisältöä  ja  yksisuuntaista  Oedo7amista   •  Kysy-­‐vastaa  -­‐palstoja  ja  chat-­‐kokeiluja     2000-­‐luku:  jalkautuminen  neOn  yhteisöpalveluihin   •  mm.  EOPH:n  Hubu-­‐bussi  ja  Netari  (Habbo  Hotelissa,  IRC-­‐Galleriassa)   •  Taustatekijänä  siirtymä  web  2.0-­‐vaiheeseen,  sosiaalisen  median  yleistyminen     2010-­‐luvun  kehityslinjoja   •  Muut  amma4ryhmät  mukaan  à  moniammaOllisuus  (mm.  Verkkoterkkarit,   Byströmin  palvelut)   •  Etsivä  nuorisotyö  neOssä  (mm.  Vamos,  Ne4Saapas,  Nuorten  palvelu)   •  Pelitoiminta  (mm.  Pelitalot,  kansallinen  pelipäivä)   •  NeOn  hyödyntäminen  avoimessa  nuorisotyössä  lisääntynyt  à  yhteydenpito   alueen  nuoriin  (mm.  Facebook)    
 7. 7. Verkkonuorisotyö  –  mitä  sillä  tarkoitamme?   Osallisuus- ja vaikuttamistoiminta Sosiaalinen ja kohdennettu nuorisotyö Tieto- ja neuvontatyö Verkkonuorisotyö Etsivä nuorisotyö = vuorovaikutusta, kohtaamista, läsnäoloa Ehkäisevä päihdetyö Avoin nuorisotyö Vertaisohjaus ja -kasvatus Kulttuurinen nuorisotyö
 8. 8. Verkkonuorisotyön  välineitä  ja  ympäristöjä   Chatit Keskustelufoorumit Verkkopelit Mediapalvelut Sähköposti Verkkonuorisotyö Mikroblogipalvelut Virtuaalimaailmat Blogit Yhteisöpalvelut
 9. 9. Miten  neFä  hyödynnetään  nuorisotyössä  Suomessa?   Kyselyllä  selvite4in  sitä,  miten  nuorisotyöntekijät  käy7ävät  interneOä   nuorisotyössä  sekä  millaisia  asenteita,  osaamista,  resursseja  ja  haasteita  ko.   työhön  lii7yy.       Kysely  toteute4in  huhO-­‐toukokuussa  2013.     Kohderyhmänä  kaikkien  Suomen  kunOen  nuorisotyöntekijät.     Otoksesta:   •  Kyselyn  saaneita:  2100  kpl   •  Vastauksia:  888  kpl   •  Vastausprosen4:  42,3  %     •  Vastanneita  kunOa:  249/320          
 10. 10. Asenteet  ja  käsitykset   Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 1 21 37 41 1 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 52 39 7 2 0 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 35 45 15 2 3 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 25 50 19 2 4 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 18 32 36 13 1 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 9 34 31 9 17 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 4 23 40 19 14 100
 11. 11. Käytätkö  interne&ä  nuorisotyössä?     0% Kyllä En 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
 12. 12. Mihin  tarkoituksiin  ja  kuinka  usein  käytät  interne&ä  nuorisotyössä?   Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 20 45 16 14 5 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 1 3 5 29 62 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 2 20 28 34 16 100 Tiedottaminen ja markkinointi 26 53 15 5 1 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 2 18 34 38 8 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 26 49 17 7 1 100
 13. 13. Käytätkö  Facebookia  nuorisotyössä?   0% Kyllä En 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
 14. 14. Kokemuksia  ne&n  käytöstä  nuorisotyössä?   Internet  on  tänä  päivänä  tärkeä  osa  nuorisotyötä.  Sen  kau4a  nuorisotyö  pysyy  ajan   tasalla  nuorten  menemisissä  ja  tekemisissä!     Interne9ssä  tehtävä  työ  on  matalan  kynnyksen  työtä  ja  eri4äin  tarpeellista.  Nuorten   kohtaaminen  on  helppoa  ja  mutkatonta  ja  ennen  kaikkea  nuorten  on  helppo  o4aa   kontak9a  turvalliseen  aikuiseen.  Saavutetaan  ne  nuoret  jotka  eivät  ole  9loilla  tai   muissa  toiminnoissa  mukana.     Haasteita  interne9ssä  tehtävälle  työlle  nousee  sosiaalisen  median  palveluiden  esim.   Facebookin  ulkomaisesta  omistuksesta,  jolloin    työn  kehi4äminen  on  haasteellista.     Itse  koen  e4ä  nuorisotyötä  kanna4aa  tehdä  niissä  ympäristöissä,  joissa  nuoret  ovat   jo  valmiina.  Suurimmat  haasteet  ovat  varmaankin  kuinka  pysyä  muutoksen  mukana.   Missä  verkkoympäristössä  nuoret  ovat  ensi  vuonna?     ...NeD  ei  kuitenkaan  korvaa  nuorten  aitoa  kohtaamista,  korkeintaan  tukee  sitä.      
 15. 15. Mitkä  ovat  mielestäsi  merki9ävimpiä  tekijöitä  työssäsi,  jotka   vaikeu9avat  interne&n  käy9ämistä  nuorisotyössä?   0% Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Joku muu tekijä 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
 16. 16. Millainen  työnantajan  tarjoama  välineistö  sinulla  on     työaikana  käytössäsi?     Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä (%) Matkapuhelin 78 14 8 100 Älypuhelin 18 1 81 100 Tabletti (esim. iPad) 4 5 91 100 Kannettava tietokone 38 28 34 100 Pöytätietokone 44 33 23 100
 17. 17. Mihin  seuraaviin  osa-­‐alueisiin  lii9yen  haluat  erityises&  kehi9ää   omaa  amma&llista  osaamistasi?     0% Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
 18. 18. Miten  haluaisit,  e9ä  interne&ä  hyödynne9äisiin     nuorisotyössä  tulevaisuudessa?   Paljon paljon laajemmin ja monipuolisemmin kuin nyt. Erilaisia mahdollisuuksia, kun nyt kaikki käyttävät vain Facebookia. Toivoisin enemmän nuorisotyötä nuorten jo käyttämillä areenoilla eikä niin, että kehitetään uusia palveluita joiden ääreen nuorten tulisi sitten löytää. Pelimaailmojen mahdollisuudet ja tarpeet tulisi kartoittaa tarkemmin. Esim. pelien ja peliyhteisöjen huomioiminen yhtenä nuorisotyön muotona on tällä hetkellä vasta alkutekijöissään. Kaikille osaksi perustyötä!
 19. 19. Havaintoja  ja  huomioita  kyselyn  tuloksista   Facebook  ylivoimaisesO  käytetyin  interneOn  palvelu  nuorisotyössä   à  Entä  muut  ne4palvelut  ja  -­‐ympäristöt?     Digitaalisia  pelejä  ja  pelaamista  hyödynnetään  varsin  vähän  à  Miksi  näin?     NeOn  hyödyntäminen  on  usein  Oedo7amiseen  sekä  kohtaavaan  työhön  lii7yvää   à  Entä  muut  työmuodot,  esim.  nuorten  toiminnan  tukeminen  neOssä?     Vain  harvalla  nuorisotyöntekijällä  on  omassa  työkäytössään  mobiililai7eita.   à  Olisiko  syytä  panostaa  nuorisotyössä  myös  mobiililai7eisiin  ja  -­‐sovelluksiin?    
 20. 20. Video  
 21. 21. Huomioita,  havaintoja  ja  erityispiirteitä   Lähtökohtana  ammaOllinen,  ei  tekninen  osaaminen:     •   AmmaOllinen  tavoite  ohjaa  menetelmien  sekä  välineiden  valintaa     •   Verkon  erityispiirteet  tulee  silO  tunnistaa     Verkon  hyödyntäminen  lisää  tavoite7avuu7a:   •  Riippuma7omuus  ajasta  ja  paikasta   •  Toiminnan  näkyväksi  tekeminen  à  jä7ää  jälkiä   •  Laajemman  kohderyhmän  tavoi7aminen     InterneOn  hyödyntäminen  nuorten  parissa  tehtävässä  työssä  edelly7ää  mm.   •  Rii7ävät  resurssit  (esim.  aika,  lai7eet,  infra)   •  Ne4palvelun  käy7öehtojen  ja  toimintakul7uurin  tunteminen   •  Työyhteisön  yhteisten  pelisääntöjen  sopiminen  ja  niihin  sitoutuminen   •  Nuorten  osallistuminen  toiminnan  suunni7eluun  ja  toteu7amiseen     •  Uskallus  kokeilla  uu7a  ja  katsoa  asioita  ”boksin  ulkopuolelta”     Video  
 22. 22.   Kiitos!       Lisä&etoa:     leena.tuu4la@verke.org   040  334  7211   www.verke.org                    

×