Oppilaitoskyselyt 2.12.2013

248 views

Published on

Esityksessä valotetaan nuorisotyön opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia verkkonuorisotyön opetuksesta. Esityksen piti Leena Tuuttila (Verke) 2.12.2013 Jyväskylässä järjestetyssä koulutustilaisuudessa: Verkkonuorisotyö nuorisoalan koulutuksessa.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppilaitoskyselyt 2.12.2013

 1. 1. Verkkonuorisotyö  osana  nuorisoalan  koulutusta   Nuorisotyön  ope.ajien  ja  opiskelijoiden  näkemykset  siitä:   •  Miten  verkkonuorisotyön  sisällöt  näkyvät  nuorisotyön   koulutuksessa?   •  Millaista  osaamista  ja  osaamistarpeita  nuorisotyön   ope.ajilla  ja  opiskelijoilla  on  aihepiiriin  lii.yen?   •  Miten  ko.  opetusta  tulisi  kehi.ää?   Leena Tuuttila, Verke, Jyväskylä 2.12.2013
 2. 2. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle  (N=41)   Tietoa  otoksesta   Vastauksia  yhteensä  41  kpl  (20  eri  oppilaitoksesta)   •  31  kpl  ammaFllisista  oppilaitoksista  (nuoriso-­‐  ja  vapaa-­‐ajan  ohjaaja)   •  9  kpl  ammaIkorkeakouluista  (yhteisöpedagogi  ja  kirkon  nuorisotyö)   •  1  kpl  yliopistosta  (nuorisotyö  ja  -­‐tutkimus)       Naisia  25  kpl  ja  miehiä  16  kpl     Kokemusta  nuorisotyön  opetustehtävistä  keskimäärin  6-­‐10  vuo.a.     Vastaajista  93  %  käy.ää  interneFä  päivi.äin.    
 3. 3. Kysely  nuorisotyön  opiskelijoille  (N=206):   Koulutusohjelma  jota  suoritat?   Vastauksia  yhteensä  206  kpl:   •  38  %  suori.aa  nuoriso-­‐  ja  vapaa-­‐ajan  ohjaajan  tutkintoa   •  49  %  yhteisöpedagogin  tutkintoa  (amk)   •  3  %  yhteisöpedagogin  tutkintoa  (ylempi  amk)   •  10  %  sosionomi,  lapsi  ja  -­‐nuorisotyön  suuntautumisvaihtoehto   tutkintoa  (amk)     Naisia  75  %,  miehiä  24  %  ei  halua  määritellä  1  %     Kokemusta  nuorisotyöstä  keskimäärin  alle  1  vuosi.     Vastaajista  98  %  käy.ää  interneFä  päivi.äin.        
 4. 4. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Valitse  seuraaviin  väi8ämiin  sinulle  sopivin  vaihtoehto.   Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä Yhteensä (%) 7 (1) 10 (26) 22 (34) 61 (39) 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 63 (47) 34 (45) 0 (7) 2 (1) 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 37 (46) 56 (41) 7 (9) 0 (1) 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 20 (20) 59 (57) 22 (25) 0 (2) 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 32 (28) 34 (31) 27 (25) 7 (16) 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 20 (17) 61 (42) 17 (34) 2 (7) 100 0 (4) 27 (32) 51 (43) 22 (20) 100 Nuoret pitää saada pois internetistä. Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. (Huom. Suluissa opiskelijoiden vastaukset.)
 5. 5. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Tulisiko  interne;n  hyödyntäminen  nuorisotyössä  olla  osa   nuorisotyöntekijän  perusosaamista?   0% Kyllä Ei En osaa sanoa 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %
 6. 6. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Järjestetäänkö  oppilaitoksessasi  opetusta  lii8yen  interne;n   hyödyntämiseen  nuorisotyössä?   0% Kyllä Ei 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 7. 7. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Oletko  itse  käsitellyt  omassa  opetuksessasi  sisältöjä  lii8yen   interne;n  hyödyntämiseen  nuorisotyössä?   0% Kyllä En 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 8. 8. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Millaisia  sisältöjä  olet  käsitellyt  omassa  opetuksessasi  lii8yen     interne;n  hyödyntämiseen  nuorisotyössä?   0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 % Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto)
 9. 9. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Mihin  seuraaviin  teemoihin  lii8yen  haluaisit  erityises;  kehi8ää     omaa  osaamistasi  koskien  interne;n  hyödyntämistä  nuorisotyössä?   0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu, mikä? En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen
 10. 10. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle:   Toivoisitko,  e8ä  oppilaitoksesi  opetuksessa  käsiteltäisiin  enemmän   sisältöjä  lii8yen  interne;n  hyödyntämiseen  nuorisotyössä?   0% Kyllä En En osaa sanoa 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
 11. 11. Kysely  nuorisotyön  opetushenkilökunnalle  ja  opiskelijoille:   O8eita  avoimista  vastauksista   Se  on  tätä  päivää.  Ajan  hermolla  on  pysy5ävä!     Tällä  hetkellä  interne9n  hyödyntäminen  on  selväs9  yksi  irrallinen  menetelmä  nuorisotyössä  ja  se   arvotetaan  selväs9  "aitoa"  kohtaamista  huonommaksi  vaihtoehdoksi.  Laaja-­‐alaisempi  ja   integroidumpi  näkökulma  ei  olisi  pahasta.       Aihepiiriä  tulisi  käsitellä  suunnitelmallisemmin  ja  ope5aja  9etäisi,  mitä  muut  ovat  käsitelleet.  Nyt   asiaa  paino5avat  ne,  jotka  kokevat  sen  tärkeänä  ja  joilla  itsellä  on  edes  hieman  osaamista.       NeC  on  nykypäivää  ja  nuorten  kanssa  työtä  tekevien  pitää  kyetä  pysymään  pinnalla  ja  9etoisena   nuorten  jutuista.     Opetusta  (verkkonuorisotyön)  ei  suoranaises9  ole,  mu5a  sitä  sivutaan  muun  opetuksen  ohessa,     tämä  ei  kuitenkaan  riitä  siihen,  e5ä  oppilaista  syntyisi  ammaClaisia  tähän.     Nuorisotyön  uudet  suuntaukset  tulisi  o5aa  mukaan  opetussuunnitelmaan  ja  pystyä  koulu5amaan   oppilaista  ajan  hermolla  olevista  aiheista.  Näistä  olennainen  osa  on  interne9n  hyödyntäminen   nuorisotyössä.  Toivo5avas9  pelit  tulevat  myös  osaksi  tähän.     Video  
 12. 12.   Kiitos!       Lisä;etoa:     leena.tuuIla@verke.org   040  334  7211   www.verke.org                    

×