Strateji planlanlaşdırma: Qabaqcıl təcrübələr

486 views
436 views

Published on

Veritas Management Systems is a leading management consulting company in Azerbaijan. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across various industries and business functions, and extensive research on regions most successful companies, VMS collaborates with clients to help them become high-performance businesses. The main spectrum of services that VMS delivers to its clients are: consulting, software and benchmarking.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strateji planlanlaşdırma: Qabaqcıl təcrübələr

  1. 1. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Qabaqcıl Təcrübələr
  2. 2. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏR XÜLASƏ Strateji planlaşdırma diqqəti önəmli proseslərə və onların həll edilməsinə cəmləyən sistematik qərar vermək prosesidir. Güclü strateji plan hər bir şirkətin uğuru üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Top menecerlərin çoxu strateji planın şirkətin necə və hara inkişaf edəcəyini yönəldən xəritə olduğunu bilir. Ancaq onların bir çoxu strateji planın özündə nələri əks etdirdiyini, bu prosesin necə təşkil edilməli olduğunu və yaxşı strategiyanın necə hazırlanacağını aydın təsəvvür etmirlər. Bu məqalədə biz istifadə olunan konkret yanaşmadan asılı olmayaraq, düzgün strateji planın necə tərtib edilməli olduğunu izah etmək istəyirik. Bunu strateji planın hansı suallara cavab verməli olduğunu, uğur faktorları və bu sahədə mövcud olan ən yaxşı təcrübələri paylaşaraq etməyə çalışacağıq.Veritas Management Systems, Azərbaycanın ən qabaqcıl şirkətləri ilə əməkdaşlıqedən və əsasən strateji və maliyyə planlaşdırılması, idarəetmə, biznes əməliyyatlarınıntəkmilləşdirilməsi kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən yerli menecment konsaltinqşirkətidir. Biz fəaliyyətimizi əsasən müştərilərimizin biznes problemlərinin həlliüzərində cəmləşdirərək, qarşımıza şirkətlərə daha səmərəli qərarların qəbuledilməsi, həmin qərarların praktiki fəaliyyət sahələrinə köçürülməsi və davamlıuğurun qazanılmasında onlara yardım göstərilməsi vəzifəsini qoymuşuq. Yerlibazarın vəziyyətinə dair dərin biliklərimiz və biznesin ən müxtəlif sahələrininöyrənilməsi yolu ilə yiyələndiyimiz təcrübə müştərilərimizin fərdi istək və tələblərinəcavab vermək üçün bizə geniş imkanlar açır.
  3. 3. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏRGüclü strateji plan hər bir şirkətin uğuru üçün mühüm Strateji planlaşdırma diqqəti önəmli proseslərə vəəhəmiyyət kəsb edir. Top menecerlərin çoxu strateji onların həll edilməsinə cəmləyən sistematik qərarplanın şirkətin necə və hara inkişaf edəcəyini yönəldən vermək prosesidir. Strateji planlaşdırma zamanıxəritə olduğunu bilir. Ancaq onların bir çoxu strateji müxtəlif yanaşmalar və modellərdən istifadə olunaplanın özündə nələri əks etdirdiyini, bu prosesin necə bilər. Strateji planın konkret necə hazırlanmalı olduğutəşkil edilməli olduğunu və yaxşı strategiyanın necə şirkətin fəaliyyət göstərdiyi mühitin mürəkkəbliyindən,hazırlanacağını aydın təsəvvür etmirlər. prosesdə iştirak edən ekspertlərin bu sahədəDüzgün hazırlanmış strateji plan şirkətin performansına təcrübəsindən və top menecerlərin istəklərindənçox böyük təsir göstərir. Belə şirkətlər hər zaman asılıdır. Bu məqalədə biz istifadə olunan konkretrəqiblərindən bir addım öndə olur və bazara öz yanaşmadan asılı olmayaraq, düzgün strateji planınşərtlərini diktə etməyi bacarırlar. Lakin strateji planın necə tərtib edilməli olduğunu izah etmək istəyirik.şirkət üçün təmin etdiyi faydalara baxmayaraq, çox az Bunu strateji planın hansı suallara cavab verməlisayda şirkətdə oturuşmuş strateji planlaşdırma olduğunu, uğur faktorları və bu sahədə mövcud olanmədəniyyəti mövcuddur. Şirkətlərin əksəriyyətində ən yaxşı təcrübələri paylaşaraq etməyə çalışacağıq.düzgün hazırlanmış strateji plan ya ümumiyyətlə yoxdur,yaxud da ki bütöv və hərtərəfli olmadığından müəssisəstrategiyadan tam fayda əldə edə bilmir.Dünya təcrübəsi sübut edir ki, şirkətlərin əksəriyyətistrateji planlaşdırmaya düzgün yanaşmaqla böyükfayda əldə edə bilər. Lakin bir çox şirkətlər bunu Şirkətin daxili vəetməyə çalışsalar da, strateji planlaşdırma məsələsinə xarici mühitinin analizidüzgün yanaşa bilmirlər. Aşağıdakı statistika buproblemin nə qədər aktual olduğunu göstərir.Azərbaycan şirkətlərinin daha gənc və təcrübəsizolduğunu nəzərə alsaq, bizim ölkədə bu rəqəmlərindaha yüksək olduğunu ehtimal edə bilərik. Strateji Planlama Prosesi Strategiyanın həyata Şirkətin gələcək keçirilməsi üçün strateji Qlobal şirkətlərdə çalışan top menecerlərin strateji planın prioritetlərinin 64%-i idarəetmədə müşahidə olunan ən böyük hazırlanması hazırlanması problemləri şirkətin qarşıya qoyduğu bir-birinə zidd prioritetlərin mövcud olması ilə əlaqələndirir (Booz and Company). Şirkətlərin yalnız 23%-i mühüm qərarların verilməsi üçün formal strateji planlaşdırma prosesindən istifadə edir (McKinsey and Company). Ümumiyyətlə, strateji plan üç suala aydın şəkildə cavab Şirkətlərin 90%-i strategiyalarını uğurla həyata verməlidir: keçirə bilmir (Kaplan və Norton). 1 Şirkət hazırda haradadır? 2 Şirkət gələcəkdə harada olmaq istəyir? 3 Şirkət gələcək hədəflərinə necə çatmağı planlaşdırır? 3
  4. 4. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏRŞİRKƏT HAZIRDA HARADADIR? Strateji planlaşdırma komandası bu prosesə gələcəklə bağlı sadə suallar qoyaraq başlaya bilər. Burada məqsəd növbəti 15-20 il ərzində bazarda baş verəStrateji plan şirkətin gələcək fəaliyyətini tənzimləməyi biləcək hadisələri əvvəlcədən düşünməkdən ibarətdir.nəzərdə tutduğundan, mövcud vəziyyətin hərtərəfli Şirkətlər diqqətlərini əsasən onlar üçün maraqlı olanöyrənilməsi gələcək planlaşdırma üçün bünövrə sahələr üzərində cəmləşdirməlidir. Bu hər bir şirkətrolunu oynayır. Gələcəyi planlaşdırmaq üçün birinci üçün uzunmüddətli inkişaf trayektoriyası cızmağa vənövbədə dünəni və bu günü yaxşı anlamaq lazımdır. şirkətin missiyasını müəyyən etməyə kömək edir.İndiki vəziyyəti tam öyrənmədən heçbir real strategiya və ya taktikanınhazırlanması mümkün deyil. Strategiya, fəaliyyət planları və büdcələr – bunların hər biri şirkətin prioritet məsələlərinin həlli üçünPlanlaşdırma nöqteyi-nəzərindən, ilk vaxtını, insan və maliyyə resurslarını necə xərcləyəcəyininövbədə, biznes ekosisteminin(təchizatçılar, rəqiblər, müştərilər, aydın şəkildə göstərən prosesin hissələridir.qanunverici və tənzimləyici orqanlarvə digər maraqlı tərəflər) necəfəaliyyət göstərdiyini anlamaq lazımdır. Daha konkret Beləliklə, aparılan təhlillər sayəsində şirkətin gələcəkdesək, söhbət ekosistemin bir hissəsində qəbul edilən inkişaf üçün diqqət yetirməsi tələb olunan prioritetqərarların onun digər hissələrinə necə təsir edəcəyini sahələri müəyyənləşdirmək imkanı yaranır. Stratejivə şirkətin hansı ekosistem amillərindən asılı olduğunu plan da məhz bu prioritet məsələlərin həllinə yönəlməlidir.aydın şəkildə təsəvvür olunmasından gedir. Şirkət strateji plan dövrü üçün (adətən 3-5 il) prioritet sahələri müəyyən etməli və daxildə razılaşdırmalıdır.Biznes ekosistemini tam və aydın şəkildə anlamaq Prioritetlər mövcud vəziyyət, o cümlədən daxili vəüçün şirkətin həm daxili, həm də xarici mühitini təhlil xarici mühitin təhlil olunmasından əldə edilənetmək lazımdır. Şirkətdaxili təhlil təşkilatın əsas məlumatlar və arzuolunan gələcək vəziyyət arasındakıaktivlərinin, təşkilati iyerarxiya, resurslar, işçi qüvvəsi, boşluqların doldurulmasına xidmət etməlidir.sistemlər, biznes prosesləri, maliyyə modeli, tərəfdaşlar, Prioritet sahələr seçildikdən sonra bu mərhələdətəchizatçılar və digər amillərin təhlil olunmasını qarşıda duran növbəti addım strateji məqsədlərinnəzərdə tutur. Daxili təhlil həm də şirkətin məhsul və müəyyən edilməsidir. Məqsədlərin formalaşdırılmasıya xidmət portfelinin, daxili proseslərin, təşkilati uzunmüddətli hədəflərin konkretləşdirilməsi kimi dəeffektivliyin təhlilini əhatə edir. Hərtərəfli strategiyanın görulə bilər. Bu həm də praktikada mühüm stratejihazırlanması və həyata keçirilməsi şirkət tərəfindən qərarların verilməsini istiqamətləndirir. Şirkət qarşısınaböyük iradə və bacarıqlar tələb etdiyindən burada prioritet məsələləri necə həll edəcəyini göstərən açıqtəşkilatın nə qədər hazır olduğunun ölçülməsi də və aydın məqsədlər qoymalıdır. Bu məqsədlər şirkətinmühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda xarici missiyasına uyğun olmalı, gələcək qərarların verilməsindəmühitin təhlili də çox vacibdir. Buraya şirkətin fəaliyyət yol göstərməli və rahatlıqla ölçülə bilən olmalıdır.göstərdiyi bazara təsir edən amillər, bazarın dinamikası,o cümlədən rəqiblərin hərtərəfli öyrənilməsi daxildir. ŞİRKƏT GƏLƏCƏK HƏDƏFLƏRƏ NECƏ ÇATMAĞI PLANLAŞDIRIR?ŞİRKƏT GƏLƏCƏKDƏ HARADA OLMAQ İSTƏYİR? Şirkət mövcud vəziyyəti və gələcək hədəflərini bildikdənŞirkətin gələcək mövqeyinin müəyyən edilməsi sonra müəyyən olunan boşluğu necə dolduracağıstrateji planlaşdırma prosesinin ən ruhlandırıcı və üzərində düşünməlidir. Gələcək hədəflərə necə çatmaqmotivasiya verən hissəsidir. Gələcəyi düşünərkən olar? sualı əslində strateji planlaşdırma prosesininşirkət mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, özünə real və özəyini təşkil edir. Mümkün strateji qərarlar və onlaraəlçatan hədəflər seçməyi bacarmalıdır. uyğun ətraflı planların müzakirə edilməsi şirkətin gələcək hədəflərinə çata bilməsi üçün olduqca vacibdir. 4
  5. 5. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏRBu mərhələdə şirkət, ilk növbədə, strateji məqsədlərəçatmaq üçün mümkün yolları axtarmalı, bunlarıhərtərəfli təhlil etməli və onların arasından ən UĞUR FAKTORLARIsəmərəli olanları seçməlidir. Strateji seçimlərimüəyyən etdikdən sonra şirkət gələcək fəaliyyətlərinin Gələcəyə aydın baxış. Strateji düşünmə vəplanlaşdırılması və strategiyanın sənədləşdirilməsini planlaşdırma üçün şirkətin aydın şəkildəhəyata keçirməlidir. Bu planlar gələcək hədəflərə formalaşmış gələcəyə baxışı olmalıdır.çatmaq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Strategiya, Gələcəyə baxışı düşünərkən şirkət özünüfəaliyyət planları və büdcələr – bunların hər biri bugünkü vəziyyətlə məhdudlaşdırmamalıdır.şirkətin prioritet məsələlərinin həlli üçün vaxtını,insan və maliyyə resurslarını necə xərcləyəcəyiniaydın şəkildə göstərən prosesin hissələridir. Hədəf və vasitələrin fərqi. Şirkət nəyin hədəf, nəyin də bu hədəfəŞirkətin idarə heyəti və planlaşdırma mərhələsində çatmaq üçün vasitə olduğunu bilməlidir.iştirak edən bütün işçilər həmçinin qarşıya qoyulan Hədəflərə çatmaq yollarını düşünməzdənstrateji planların həyata keçirilməsi üçün tələb olunanresursları da nəzərə almalıdırlar. Strateji planlaşdırma əvvəl meqa, makro və mikro səviyyədəkomandası strategiyanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə hədəflər müəyyən olunmalıdır.nələrin mümkün olduğunu nəzərdən keçirməli və tələbolunan əlavə resursları haradan tapacağını əvvəlcədən Ölçülə bilən məqsədlər.müəyyən etməlidir. Meqa, makro və mikro səviyyədəki hədəflərBu proses zamanı mövcud resurslardakı – işçi qüvvəsi, üçün ölçülə bilən məqsədlər müəyyəntexnologiya və maliyyə vəsaitləri – boşluqlar aşkar olunmalıdır. Xatırladaq ki, hədəflərə çatmaqolunmalı və bu boşluqların doldurulması istiqamətində üçün tələb olunan vasitələr məqsədlərə şamilfəaliyyət planı hazırlanmalıdır. edilməməlidir.Strateji planlaşdırmanın sonunda şirkət qarşıyaqoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün tələb olunan İşçilərin iştirakı.strukturun yerində olduğuna əmin olmalıdır. Struktur Təşkilatın bütün səviyyələri strateji planlaşdırmadeyərkən, təşkilatın forması, rollar, prosedurlar və prosesində iştirak etməlidir. Strateji qərarlarınidarəetmə sistemləri nəzərdə tutulur. Şirkət kimin yuxarılarda verilməsinə baxmayaraq, onlarınnədən məsul olduğunu müəyyənləşdirməli və əgər həyata keçirilməsi sıravi işçilərdən asılıdəyişikliklərə ehtiyac yaranarsa, bunun üçün bir plan olduğundan sonuncuların iştirakı həm zərurihazırlamalıdır. məlumatın yığılması, həm də strategiyaya inamın formalaşması üçün əhəmiyyətlidir.QABAQCIL TƏCRÜBƏ İntizam. Strateji planlaşdırma bir prosesdir. Hər bir proses kimi, onun da nəticəsi bu prosesin nəStrategiyanın yaxşı olması yalnız strateji planlaşdırmanınsonunda hazırlanan sənədin keyfiyyəti ilə ölçülmür. dərəcədə düzgün işləməsindən asılıdır.Qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan strateji planlar həm də Strateji planlaşdırma prosesinin bir çoxonun hazırlanma prosesi, məzmununun keyfiyyəti və mürəkkəb hissələrdən ibarət olması dəqiqonun həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sistem və vaxt qrafiki, rollar və məsuliyyətlərin bölgüsü,proseslərin ideal olması ilə seçilir. Başqa sözlə, yalnız eləcə də qərarvermə mexanizmlərinin tətbiqinistrategiya sənədinə baxaraq, onun yaxşı və ya pis zəruri edir.olduğunu söyləmək çətindir. 5
  6. 6. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏRStrateji planlaşdırma zamanı keyfiyyət üç amildən asılıdır: 2 Çoxfunksional komanda stratejikontekst, məzmun, proses. planın hazırlanmasının mühüm elementidir. Müasir biznes mürəkkəb və çoxtərəfli mühitlərdəKontekst strateji planın hazırlandığı şəraitdir və bura fəaliyyət göstərir və çox zaman bir-biri iləişçilərin bacarıqları, şirkətdaxili mədəniyyət, şirkət əlaqədar yüksək dinamikliyi ilə seçilən prosesləriüzərindəki təzyiq və s. kimi daxili və xarici mühit amilləri həyata keçirir. Bütün amilləri nəzərə almaq vədaxildir. Məzmun dedikdə, strateji planın komponentləri qiymətləndirmək üçün bir adamın sahib olavə bu çərçivədə verilən qərarların keyfiyyəti nəzərdə bilməyəcəyi qədər dərin və geniş biliklərə ehtiyactutulur. Prosesə isə strategiyanın necə hazırlandığı var. Hərtərəfli strateji planlaşdırma səylərinivə həyata keçirildiyi aiddir. Aşağıda strategiya layihələri həyata keçirmək üçün müxtəlif ixtisas sahiblərindənzamanı "Veritas Managment Sistems"in istifadə etdiyi formalaşmış komandaya ehtiyac var. Bu tipqabaqcıl təcrübələri paylaşmaq istəyirik. Təbii ki, komandanın formalaşması və yüksək nəticəkontekst, məzmun və proseslə bağlı optimal qərarlar hər göstərməsi üçün şirkət daxilində müxtəlifbir şirkətin spesifik vəziyyətindən və ətraf mühitin funksiyalararası güclü əməkdaşlıq ruhu olmalı vədiktəsindən asılıdır. Sizin strateji planlaşdırma bütün funksiyalar strateji planlaşdırma prosesinəprosesinin qabaqcıl təcrübəyə nə dərəcədə uyğun sahib çıxmalıdırlar.olduğunu müəyyən etmək üçün aşağıdakıları nəzərdənkeçirin. 3 Strateji planlaşdırma əsaslandırılmış olmalıdır. Hər bir şirkətin yerində dayanmayıb, irəliləməsi üçün bir səbəb var. Bu, rəqiblərə çatmaq, daxili əməliyyatları və mənfəətliliyi yaxşılaşdırmaq, bazardakı struktur mövqeyini daha da gücləndirmək və ya başqa bir səbəb ola bilər. Mühüm olan şirkətdəki Kontekst hər işçinin bu səbəbi və onun təxirəsalınmazlığını bilməsidir. Strateji planlaşdırma səyləri yalnız tam əsaslandırıldığı zaman şirkət yüksək nəticə verən strategiya hazırlaya bilər. Proses Məzmun MƏZMUN 1 Strategiya şirkətin digərləri üzərində necə üstünlük əldə edəcəyini göstərməlidir. Əgər bu üstünlük gətirəcək amillər müxtəlifdirsə və bir-biri ilə sıx əlaqədə işləyirsə, o zaman onların ömrü uzun olurKONTEKST və rəqiblər tərəfindən replikasiyası çətinləşir. 1 Dürüstlük strateji planlaşdırma üçün vacibdir. 2 Strategiya şirkətin bazar tendensiyalarından irəlidə Strateji planlaşdırmanın effektiv olması üçün olmasını təmin etməlidir. Bir çox şirkət strateji bütün faktlar açıq, şəffaf və dürüst təhlil planlaşdırma zamanı status-kvo vəziyyətində ilişib olunmalıdır. Qabaqcıl şirkətlər strateji qərarları qalır. Halbuki bazar daim inkişaf edir və uğurlu verərkən subyektiv fikirlərdən qaçmalı və şirkətlər uzunmüddətli perspektiv üçün bazarın qərarlarını faktlara söykənən təhlillərə əsasən inkişaf tendensiyalarını vaxtında anlayıb, bu verməlidir. Bəzən təhlillər zamanı şirkətin hansısa istiqamətdə hərəkət edən şirkətlər olurlar. sahələrdə qeyri-optimal qərarlar qəbul etdiyi ortaya çıxa bilər. Strategiya gələcək uğurun əldə edilməsi üçün hazırlandığından bu tip vəziyyətlərdə keçmiş səhvlər dürüst şəkildə qəbul olunmalı və onların gələcəkdə təkrarlanmamasına səy göstərilməlidir. 6
  7. 7. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA: QABAQCIL TƏCRÜBƏLƏR3 Strategiya qeyri-müəyyənliyi nəzərə almalıdır. 3 Üçüncü tərəfin məsləhətindən istifadə etmək. Strateji planlaşdırma zamanı ən böyük çətinlik qeyri- Qabaqcıl şirkətlərin uğurlu strateji planlaşdırma müəyyən gələcəklə bağlı qərarların indi verilməli prosesinə malik olmasının səbəblərindən biri də olmasıdır. Bunun öhdəsindən gəlmək üçün uğurlu peşəkar strategiya ekspertləridir. Bu tip ekspertlərin şirkətlər qeyri-müəyyənliyin köklərini anlamağa faydası daim inkişaf edən yeni planlaşdırma çalışır və bu məlumatı qərar vermək prosesində fəal vasitələrinin və nou-haunun tətbiqi ilə məhdudlaşmır. surətdə istifadə etməyə səy göstərirlər. Onlar həmçinin şirkətin verməli olduğu mühüm qərarlara obyektiv yanaşma tərzini göstərdiklərinə4 Strategiya həyata keçirilə bilən olmalıdır. Uğurlu görə faydalıdırlar. strategiyaya sahib olan şirkətlər strateji addımların konkret necə atılacağını və bunun üçün hansı proses və mexanizmlərə ehtiyac olduğunu əvvəlcədən düşünürlər. Başqa sözlə desək, ümumi dildə yazılan strategiyanı ətraflı əməliyyat planı təqib etməlidir. PROSES1 Strategiya canlı prosesdir. Strateji planlaşdırma prosesi yalnız müəyyən dövrdən bir təkrarlanan formal prosesə çevrilməməlidir. Uğurlu şirkətlər strategiyanı əməliyyat səviyyəsinə bağlayaraq və Müəllif: Zaur Məmmədov hər gün əldə olunan nəticələr sayəsində onu zmammadov@vms.az mütəmadi olaraq inkişaf etdirərək, strateji planlaşdırma və idarəetməni gündəlik məsələyə çevirirlər. VERITAS MANAGEMENT SYSTEMS qabaqcıl təcrübələrə və elmi yanaşmalara əsaslanaraq2 Strategiya prosesi ikitərəfli olmalıdır: yuxarıdan öz müştərilərinə strateji planların müəyyən aşağıya və əks-istiqamətdə. Təbii ki, top menecerlər edilməsi, həyata keçirlməsi və idarə edilməsində biznesin və ümumiyyətlə, bazarın vəziyyəti ilə bağlı yardım göstərir. Biz mövcud bazarın bir çox daha məlumatlıdırlar və idarəetmə sahəsində sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərə biznes daha çox bilik və təcrübəyə malikdirlər. Buna görə strategiyaları hazırlamışıq. Məhz müxtəlif sahələrdə də strateji planlaşdırma zamanı hədəflər şirkətin qazanılmış təcrübə və bu sahədə malik olduğumuz yuxarılarından aşağıya doğru gəlməlidir. Ancaq dərin bilik və bacarıqların şirkətimizin əməkdaşları strategiyanın həyata keçirilməsi sıravi işçilərdən tərəfindən davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi asılı olduğundan, onların prosesə və verilən qərarlara inamı vacibdir. Qabaqcıl şirkətlər müştərilərimizin uğurlu fəaliyyətinə zəmin yaradır. strateji planlaşdırma zamanı məlumat axınını hər iki istiqamətdə quraraq yüksək nəticələr əldə etməyi bacarırlar.www.vms.az 7 VERITAS MANAGEMENT SYSTEMS - © 2013

×