Līgatnes pagasta bibliotēkas pārskats 2010.gads

1,789 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Līgatnes pagasta bibliotēkas pārskats 2010.gads

 1. 1. Līgatnes novada Līgatnes pagastabibliotēkas darba pārskatsEsam iedzīvojušies jau baltā zaķa gadā, irlaiks izvērtēt pagājušo- ir gada atskaišu laiks,pārdomu laiks par padarīto, par veiksmēmun neveiksmēm, par nākotnes iecerēm...2010.gads
 2. 2. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums- Bibliotēkas misija- Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi  Daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu.  Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, kur pulcēties vientuļiem, atstumtiem un krīzes piemeklētiem, lai sniegtu viņiem patvērumu un piedāvātu problēmu risinājumus. Bibliotēka veicina dažādu paaudžu pašizglītošanos katram pieņemamā un pieejamā veidā. Īss situācijas raksturojums-  Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā , blakus esošajam valsts nozīmes autoceļam , priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas.  Pašvaldības teritorijā ir Līgatnes novada Līgatnes pagasta pamatskola, LMMS, bērnudārzsZvaniņos Bibliotēkas piedāvājums- jaunieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām tiek veiktas aptaujas ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai Birzēs lai uzlabotu lietotāju servispiedāvājums skolai apkalpošanu lai veicinātu bērnu klašu apmeklējums-ekskursija pa bibliotēku interesi par bibliotēku lai atvieglotu plauktu kods-krāsu kods orientēšanos bibliotēkā lai latvieglotu regulāri tiek piedāvāti literatūras sarakstiLīgatnes orientēšanos grāmatu pagasta bibliotēka piedāvā... klāstā visjaunākā informācija izlasāma blogāLīgatnes pagasta bibliotēka par bibliotēku, lasīšanu,grāmatām Maģiskais zīmulis ar krāsu zīmuļa un baltas lapas palīdzību izteikt savas domas,šī brīža sajūtas... Lasīšanas Jau 9.gadus esam kopā.Arī šogad bērni lasa mērķprogrammaBērnu sparīgi, uz šo brīdi mērķprogrammu lasa jau 22
 3. 3. žūrija bērni-Kreitāle Megija, Hamčanovska Anete, Fleiss Artūrs, Petrova Dita, Linde Amanda, Kronberga Melisa, Pētersone Ketrīna, Pētersone Agnese, Samarina Ingūna, Liepiņa Laura, Zaharāne Sindija, Krinberga Elīna, Leišavniece Monta, Sirlaka Annija, Samarina Samanta, Liepiņa-Dandere Beāte, Mihailova Kristīne, Tabaka Elīna, Sirlaka Kitija, Aleksa Vihlo, Cīrule Kristena, Ingmārs Jansons. Arī šogad mums ir paredzēts blakusdarbiņš- izlasot savu paņemto grāmatu, izveidot reklāmu grāmatai- kā ieteikt šo grāmatu savam draugam, klasesbiedram .Tek pa ceļu pasaciņa 5.un6.gadīgiem bērniem-iepazīsti bibliotēku un grāmatu....Iepazīsti! Mācies!Lieto! interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā,darba meklējumos,saziņas iespējas caur skype, e-pastuVideotēka Līgatnes 20 videokasetes, kurās ir dokumentēta Līgatnespagasts pagasta kultūras dzīve, sadzīve, cilvēkiUz Līgatni man brauciet Materiāli par tūrisma piedāvājumu Līgatneslīdz... pagastāNovadnieku datubāze Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri saistīti ar Līgatnes pagastu, nešķirojot vai šis cilvēks ir populārs visā pasaulē vai Latvijā, vai arī tikai savā dzimtajā pagastā- galvenais ir viņa devums savam pagastam. Datu bāze apkopo novadnieku biogrāfijas, kuri dzīvojuši un dažādus darbus strādājuši , kuriem kopēja bijusi dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Līgatnes pagastā. Bibliotēkā ir izveidotas 32 novadpētniecības mapes un novadpētniecības kartotēka.Pirmā iepazīšanās ar Māmiņas ar maziem bērniem nāk uzbibliotēku bibliotēku,bērniņš iepazīst grāmatu pasauli,bibliotēkas mīkstās rotaļlietas,grāmatiņas. Pirmā iepazīšanās!Lai nezūd lasītprieks!
 4. 4. Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarītzināšanas pieejamas un informēt par tām, reklamēt tās ikvienam pagasta iedzīvotājam. Lpb šouzdevumu veic, izmantojot visus tās rīcībā esošos informācijas izplatīšanas paņēmienus unlīdzekļus:  tradicionālos kartīšu katalogus (papildināti līdz 2009.gadam),  CCB elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām  daudzveidīgas tematiskās kartotēkas,  tematiskās mapes  tiešsaistes datu bāzi Letonika  universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem  kvalitatīvu novadpētniecības krājumu,  bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus  lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem  apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā  2010. gadā izpildītas tematiskās uzziņas -173Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm regulāri tiek ievietota ‘’Līgatnes novada vēstis’’, „Druva”, novada mājas lapa, Latvijas bibliotēku portāls, bibliotēkas blogā.Bibliotēkas darba kvalitāte- Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 9.74 Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 31.21 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 11.43 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 19.93 Krājuma apgrozība 2.05 Projektizstrāde 2 Tematiskie pasākumi 8/8 Izstādes 30/30
 5. 5. Aptaujas1.Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju aptaujaLai pilnveidotu bibliotēkas darba kvalitāti un sadarbību ar bibliotēkas lietotājiem, lūdzu Jums sniegtnovērtējumu par bibliotēkas piedāvājumu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai. Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju aptauja rezultātiRespondentu statistika:Respondentu 9skaitsVīrietis: 3Sieviete: 6 23Vidējais vecums: gadiRezultātu kopsavilkums:http://www.visidati.lv/res/42766929250196/Piemērs:10. Kādi būtu Jūsu ieteikumi problēmu risināšanas uzlabošanai?1) vairāk pietātes pret pieaugušo no bērnu lietotāju puses2) lai biblioteka berni uzvestos klusi3) lai berni neboja austinas4) ir sabojātas datoru austiņas5) problemu risināšanu risinat saustarpejas atiecibas6) Man nav nekādu ieteikumi7) ļoti patīk sēdēt draugos8) ar mieru,ar smaidu var sakartot visu...9) Veiksmīgāku sadarbību ar pašvaldību!2.Kā Jūs izmantojat bibliotēkas datorusInformācijas meklēšanai internetā 6 (66%)Komunikācijai (e-pasts, sociālie tīkli utt.) 6 (66%)Internetbankas izmantošanai, pirkumiem un 7 (77%)norēķiniemKlausīties un skatīties - mūziku, video 4 (44%)skatos filmas.lv 3 (33%)Spēles, čati,skype 6 (66$) 4 (44%)darba meklējumiemBibliotēkas krājums- Līgatnes novada dome 168 grāmatas Ls 810.53 Dāvinājumi 50 66.27 ‘’Bērnu žūrija’’ 6 20.35 Kopā 224 897.15 Periodika bibliotēkai 2010.gadā pasūtīta par Ls 517.00.
 6. 6. Bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam unizglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegtmūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, ir jāveic krājuma attīrīšana no aktualitātizaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, liekajām dubletēm.Lietotāju nepieprasītā grāmata no krājuma tiek izņemta, ja tā nav izsniegta 10 gadu laikā. 2010.gadā no krājuma izslēgti iespieddarbi: 635 grāmatas Ls 15.58 vērtībā.Bibliotēkas izmantošana- Lasītāju kopskaits 643 t.sk. 175 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem Apmeklējumu kopskaits 20065 t.sk. 8530(statistika no 05. virtuālie apmeklējumi 2010.-01.01.2011.) bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 7800 Izsniegumu kopskaits 12814 no kopējā izsnieguma skaita: 4100 bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem SBA Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) 45 t. sk. 24 no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 21 Novadpētniecības darbsLai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm :  bibliotēka nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes (kopskaitā 41).  tiek strādāts pie Novadnieku datubāzes  Bibliotēkā tiek apkopota Līgatnes pagasta notikumu hronoloģija Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums  Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebkuru Cēsu bibliotēkas speciālistu , nekad netiek atteikts.  Mācījāmies Cēsu bibliotēkas speciālistu rīkotajos semināros  KIS apmācības kurssMentorings bibliotēkādarbam ar bērniem, apliecinājums Nr.888  KIS apmācības kurss Vienotais pakalpojumu portāls www.latvija.lv apliecinājums Nr.1309  Lattelecom apmācību seminārs Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā,diploms-8stundas  devāmies pieredzes apmaiņas braucienā - Hāpsalas bibliotēka, Pērnavas bibliotēka
 7. 7. Darbs ar bērniem un jauniešiem  Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū,  uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, kas atbildētu uz viņu jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc?  Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, „Tek pa ceļu pasaciņa”, pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņos” bērnu iepazīšanās ar bibliotēku.  Skolēni tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.  Tematiskie pasākumi bērniem - diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas konkursi, valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai veltītas izstādes  tiek piedāvātas galda spēles, rotaļlietas.  Bērnu darbiņu izstādes bibliotēkas telpās iekārtojusi LMMSAdventes laika pārsteigums!2010.gada 27.aprīlī blogā bija publicēta informācija par UNESCOun Goi miera fonda rīkoto starptautisko eseju konkursu jauniešiem”Mana loma veidojot mierpilnu pasauli”http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1269362757.htmlKonkursā piedalījās bibliotēkas lasītāja Elīna Tabaka, Līgatnes pamatskolas 7.b klases skolniece.Eseja bija jāraksta angļu valodā. Par piedalīšanos konkursā Elīna Tabaka saņēma sertifikātu. Bibliotēkas akcijaNo sirds uz sirdiJau vairākus gadus Līgatnes pagasta bibliotēka sveic bibliotēkas lasītājus-seniorus Ziemassvētkos!Līgatnes bērni šogad paši gatavo apsveikuma kartiņas un noformē atbilstoši arī aploksnes , rakstaapsveikumus.Darbiņi tiek veidoti ar lielu mīlestību,jo apsveikumi tiks sūtīti bibliotēkas ilggadējiemlasītājiem , kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nevar apmeklēt bibliotēku. Ir 10 Līgatnes pagasta bibliotēkas bērnu sagatavoti apsveikumi,varēs iepriecināt 10 bibliotēkas lasītājus- bibliotēkas lietotājus. It kā tāds mazumiņš- ceru, ka bibliotēkas senioriem tas sagādās prieku, jo tas nāk no sirds uz sirdi!
 8. 8. Ziemassvētku lasījumshttp://picasaweb.google.com/veradalberga/ZiemassvetkuLasij23.decembrī bibliotēkā notika Ziemassvētku lasījums. Ciemos atnāca 6.b klase ar skolotāju DaciBicāni, mazliet vēlāk pievienojās arī Līgatnes novada vidusskolas direktore Kintija Blumentāle.Visisasēdušies riņķītī lasīja E.Virzas Straumēnus, iedaļu Ziema no 185.lpp. -205.lpp. Bērni zīmējaZiemsvētku apsveikumus, aploksnes , rakstīja apsveikuma rindas. Bibliotēkas rūķītis pacienājabērnus ar piparkūkām, mandarīniem, konfektēm. Beigās bērni sadalīja savā starpā iznēsājamosapsveikumus. 13 Ziemassvētku apsveikumi tiks aiznesti Līgatnes pagasta bibliotēkas lasītājiem-senioriem un bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem. Tā noslēdzās bibliotēkas akcija No sirds uzsirdi!. Skatīt šeit
 9. 9. TeiksmainieZiemeļihttp://picasaweb.google.com/veradalberga/TeiksmainieZiemeli#Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi – L.Koberbēla „Kauninātājas meita”-13.11.10., 1. -4. klašu skolēniem – „Leduslācēns Ille”-12.11.10.,13.11.10. Šogad mums Zb nedēļas lasījumsir savādāks, mēs lasām bibliotēkā, grupās, lasām kopā, lasām viens otram.Bērnu lasījums bijadažāds, vienam gāja lasīšana raitāk, citam grūtāk, bet patika lasīt visiem.Mums ir Ziemeļvalstīm veltīta izstāde.Tā kā Krēslas stundas lasījumā mēs izvēlējāmiesgrāmatuLeduslācēns Ille.Viens no grāmatiņas līdzautoriem ir Latvijā dzimis IvarsSīlis.Bibliotēkā ir vēl citas Ivara Sīļa grāmatas:Kamanu sliedes aizputina un Vēstules noArktikas.
 10. 10. Datorapmācība pieaugušajiem.Bibliotekāram jārūpējas, lai visiem bibliotēkas lietotājiem būtu iespējas izmantot datorus un internetu– savu izglītības, sociālo vai citu vajadzību apmierināšanai. Pieaugušo datorapmācības mērķis irsniegt priekšstatu par informācijas elektronisko resursu daudzveidību, papildināt zināšanas parinformācijas meklēšanas iespējām internetā . Bibliotēkā šī iespēja ir ikvienam.Cilvēki jau ir novērtējuši iespēju bez maksas, ar e-pasta vai Skype palīdzību sazināties ar radiem undraugiem, un tagad arvien vairāk vēlas veikt komunālos un citus maksājumus/ presesabonēšana,biļešu rezervēšana,sludinājumu ievietošana,latvenergo norēķini / , joe-pakalpojumi ļauj kaut nedaudz, bet ietaupīt.Datora apmācība pieaugušajiem Iepazīsti. Lieto var pieteikties un nākt mācīties katru dienuplkst. 11.00-12.00 /iepriekš piesakoties patel: 64155486 ,
 11. 11. Bibliotēkas publicitāte • Sabiedrība tiek informēta ar Līgatnes novada domes mājas lapas starpniecību,’ ’Siguldas vēstis’’ ,bibliotēkas blogs, publicējot informāciju par bibliotēkas darbību un norisēm • ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji un domes deputāti. • Ikdienas darbā bibliotekāre gan formālu un neformālu sarunu gaitā ar bibliotēkas lietotājiem, gan izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, veic dažādus pētījumus, lai noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības. Bibliotēkā tika veiktas aptaujas . • Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu aploksne, kurā tiek ievietoti ierosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanu Bibliotēka internetā http://everests.blogiem.lv/ http://everests001.blogiem.lv/ http://www.ligatne.lv/ http://picasaweb.google.com/veradalberga http://twitter.com/ligpagbibl http://veda.biblog.lv/ http://www.biblioteka.lv/libraries/ligatnes-pagasta-biblioteka/default.aspx http://www.flickr.com/photos/ligatnespagastabiblioteka/ http://www.netvibes.com/b20 http://www.panoramio.com/user/3902957 http://www.pixtar.lv/slide?id=odejgqjdlaafivpxl http://www.slideshare.net/guest60b892/lgatne-ziem http://www.slideshare.net/tag/everests-blogiem-lv?order=latest http://www.slideshare.net/veradalberga/presentations http://www.youtube.com/watch?v=YT6reGQpgIQ draugiem.lvLapu statistikas nedēļas kopsavilkums -17.12.2010.Līgatnes pagasta bibliotēka8 sekotāji nav izmaiņu salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu7 aktīvi lietotāji mēneša laikā ↑1 salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu74 lapu skatījumi šonedēļ ↑30 salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu  Apmeklē lapu portālā  Detalizēta lapas statistika
 12. 12. NICE! Saskaita klikšķu pogas, turot Fotogurafarankingu!Sastapties jūsu mīļākie fotogrāfijas, NICE! Mēģiniet noklikšķiniet uz pogas!Mūsu klasifikāciju, foto vietas ārpus robežām, es atbalstu fotogrāfiem ir jāņem nice picture.Pašreizējā Ranking RezultātiRANKNAMEPirmā vietaVeradalberga Picasa2.Spillone FlicrPiedalās klasifikācijuLai piedalītos Fotogurafarankingu attiecīgajā foto koplietošanas vietnē ( Flickr , Foto Kolekcija , Livedoorpics , Picasa ,foto Hatena dzīvību , SmugMug vai), lai reģistrētu lietotāju, lūdzu, augšupielādēt savas fotogrāfijas tur. Automātiski, kadieraksts ir.Arī jūsu mājas lapā vai blogā, mixi, piemēram, tie, kas ir, jūs varat ievietot saiti uz tur rangu. Kad jūs noklikšķiniet uz saites balsos.Par blogu ’’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ un ne tikai...Kaadreiz pietika ar to, ka bibliotekaare ir biblioteekas un uz laukiem varbuut arii visas pagastakultuuras dziives dveesele. Tacu tagad, kad graamataam ir uzradies loti nopietns konkurents -internets, vinai mazliet ir jaabuut arii ciiniitaajai par to, lai cilveeki neaizmirstu sajuutu, kaada rodas,panemot rokaas un atverot graamatu.Zinu vienu saadu cilveeku, kura entuziasmu patiesaamapbriinoju. Taa ir Liigatnes pagasta bibliotekaare Vera Dalberga, kuras blogu sava deela veidotajaavietnee www.blogiem.lv vienmeer lasu ar loti lielu prieku un interesi -http://www.odiseja.lv/raksti/tema/par_dzivi/888/aradhana
 13. 13. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumsir vairākas būtiskas problēmas, kas traucē bibliotēkas normālu darbību:  bibliotēka nav pieejama iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, bet šī pieeja ir ļoti nepieciešama gados veciem lasītājiem  stāvoklis pie bibliotēkas ieejas ir ļoti kritisks-lietus laikā sakrājās ūdens un sausām kājām bibliotēkā netikt  bibliotēkas lielākajā telpā kosmētiskais remonts tika veikts 1999.gada beigās, bibliotēka no vecajām telpām pārcēlās 2000.gada 15.janvārī.Pa 10.gadiem sienas aplupušas, grīdas segums nostaigāts. Akreditācija notika 2008.gadā, nākamā 2013.gadā...bez telpu remonta neiztikt!

×