2010-2011 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PRGRAMŲ UGDYMO PLANO PROJEKTAS V. Dobilienė
Mokyklos ugdymo planas <ul><li>Unikalus (remiasi mokykloje galiojančiomis tvarkomis ir aprašais) </li></ul><ul><li>Konkret...
Kas lėmė gerus ugdymo rezultatus? <ul><li>Ugdymo proceso organizavimas ( adaptacinio periodo trukmė, papildomų atostogų la...
Tobulintinos sritys: <ul><ul><li>Socialinė veikla </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugdymo organizavimas ( nepamokinė pažintinė u...
Ugdymo plano tikslai: <ul><li>Tikslingiau planuoti ir organizuoti ugdymą </li></ul><ul><li>Sudaryti sąlygas teikti pagalbą...
UP struktūra ( 2 plano versijos) <ul><li>Bendroji dalis </li></ul><ul><li>Ugdymo programų įgyvendinimas </li></ul><ul><li...
<ul><li>Kas aktualu? </li></ul><ul><li>Kas nauja? </li></ul><ul><li>Kas keitėsi? </li></ul>Ugdymo programų įgyvendinimas
1. Ugdymo organizavimas ir ugdymo turinio planavimas <ul><li>Adaptacinis periodas 5kl. – 1 mėnuo </li></ul><ul><li>Nepa...
Nepamokinė pažintinė ugdomoji veikla <ul><ul><ul><li>Numatytos visos nepamokinės veiklos dienos </li></ul></ul></ul><ul><u...
1. Ugdymo turinio planavimas <ul><li>Pagal „ Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą“, pristatytą 2010- 06- 17 posėdyje. <...
2. Ugdymo programų integravimas  (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką) <ul><ul><li>Bendrųj...
2. Ugdymo programų integravimas  (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką) <ul><ul><li>Alkoholi...
<ul><li>Metodinės grupės analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų programos, ir priima sprend...
<ul><li>3. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų valandų skaičius </li></ul><ul><li>4. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamok...
6. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas <ul><li>8 klases dalijant į grupes vienai savaitinei lietuvių kalbos pamo...
7.Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas <ul><li>Veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu organizuoja direkt...
8. Dalykų mokymo intensyvinimas <ul><li>Vidurinio ugdymo koncentre dorinio ugdymo programa intensyvinama ir baigiama 11 k...
9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“:  <ul><li>dorinio ugdymo, </li></ul><...
9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas taikant 10 balų sistemą <ul><li>Pasirenkamieji dalykai 11-12 klasėje </li><...
9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas <ul><li>Kitų dalykų pasiekimų vertinimas lieka toks pat, kol bus atnaujinta ...
10. Socialinė veikla  <ul><li>Nebus fiksuojama dienyne </li></ul><ul><li>Klasės vadovas pasirinktu būdu atlieka apskaitą...
11-12. Mokinio individualus planas. Pasirinkimo galimybės. 16. Profesinis informavimas <ul><li>Nauji moduliai: </li></ul><...
<ul><ul><li>Savarankiško mokymosi programos forma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mokymosi pasiekimų patikrinimo akto forma </l...
<ul><li>Organizuojamas pagal neformaliojo ugdymo tvarkos aprašą </li></ul><ul><li>Nuolatinė mokinių grupė (min. 12 mokin...
15. Specialusis ugdymas <ul><li>Specialiųjų poreikių mokiniams pagalba teikiama mokyklos nustatyta tvarka (žr. Pagalbos te...
17.1 Lietuvių k. Diferencijavimas. <ul><li>7a ir 7b kl. - sudarant papildomą mobilią grupę mokiniams, turintiems mokymosi...
17.3. Užsienio kalbos <ul><li>Programos keitimo tvarka - skyriuje “Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas” </li></ul><...
17.5.Matematika. Diferencijavimas <ul><li>7-ose ir 8-ose klasėse </li></ul><ul><ul><li>pergrupuojant panašių poreikių mok...
17.10 Pasirenkamieji dalykai: <ul><ul><li>informacinės technologijos </li></ul></ul><ul><ul><li>automobilizmas </li></u...
Dalykų mokymo organizavimas <ul><li>Meninis ir technologinis ugdymas </li></ul><ul><ul><li>Meninė raiška </li></ul></ul><u...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt

1,677 views
1,459 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt

 1. 1. 2010-2011 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PRGRAMŲ UGDYMO PLANO PROJEKTAS V. Dobilienė
 2. 2. Mokyklos ugdymo planas <ul><li>Unikalus (remiasi mokykloje galiojančiomis tvarkomis ir aprašais) </li></ul><ul><li>Konkretus (pritaikytas Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai) </li></ul><ul><li>Sudarytas remiantis nutarimais, apklausų, tyrimų rezultatų išvadomis </li></ul><ul><li>Dera su ugdymo tikslais ir mokyklai skirtomis ugdymo lėšomis </li></ul>
 3. 3. Kas lėmė gerus ugdymo rezultatus? <ul><li>Ugdymo proceso organizavimas ( adaptacinio periodo trukmė, papildomų atostogų laikas - 5-oje klasėje, ugdymo organizavimas trimestrais) </li></ul><ul><li>Mokyklos nuožiūra skirstomų valandų panaudojimas ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui </li></ul><ul><li>Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas, keitimas, pasirinkimo galimybės, poreikių tenkinimas vidurinio ugdymo programoje </li></ul><ul><li>Klasių dalijimas į grupes </li></ul>
 4. 4. Tobulintinos sritys: <ul><ul><li>Socialinė veikla </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugdymo organizavimas ( nepamokinė pažintinė ugdomoji veikla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagalbos mokiniui teikimas. Mokytojų bendradarbiavimas teikiant šią pagalbą </li></ul></ul>
 5. 5. Ugdymo plano tikslai: <ul><li>Tikslingiau planuoti ir organizuoti ugdymą </li></ul><ul><li>Sudaryti sąlygas teikti pagalbą mokiniui </li></ul><ul><li>Plėtoti daugiakalbystę </li></ul>
 6. 6. UP struktūra ( 2 plano versijos) <ul><li>Bendroji dalis </li></ul><ul><li>Ugdymo programų įgyvendinimas </li></ul><ul><li>Priedai </li></ul><ul><li>Mokykloje galiojančios tvarkos </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kas aktualu? </li></ul><ul><li>Kas nauja? </li></ul><ul><li>Kas keitėsi? </li></ul>Ugdymo programų įgyvendinimas
 8. 8. 1. Ugdymo organizavimas ir ugdymo turinio planavimas <ul><li>Adaptacinis periodas 5kl. – 1 mėnuo </li></ul><ul><li>Nepamokinės pažintinės ugdomosios veiklos dienos: </li></ul><ul><ul><li>Mokslo žinių diena (rugsėjo 1 d.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klasės diena </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalėdiniai renginiai </li></ul></ul><ul><ul><li>Socialinės veiklos diena / Bandomieji egzaminai </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalykinė koncentro diena </li></ul></ul><ul><ul><li>Paskutinė mokslo metų diena </li></ul></ul>
 9. 9. Nepamokinė pažintinė ugdomoji veikla <ul><ul><ul><li>Numatytos visos nepamokinės veiklos dienos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dalykinė koncentro diena </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekskursijos klasėms vykdomos ne pamokų metu </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 1. Ugdymo turinio planavimas <ul><li>Pagal „ Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą“, pristatytą 2010- 06- 17 posėdyje. </li></ul>
 11. 11. 2. Ugdymo programų integravimas (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką) <ul><ul><li>Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa integruojama į visų dalykų programas </li></ul></ul><ul><ul><li>Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į dorinio ugdymo,  gamtos ir žmogaus, biologijos dalykų ugdymo turinį </li></ul></ul>
 12. 12. 2. Ugdymo programų integravimas (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką) <ul><ul><li>Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei patyčių prevencijos programa integruojama į dalykų programas (Priedas Nr.1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Žmogaus saugos programa 9, 11 ir 12 klasėse integruojama į dalyk ų programas (Priedas Nr.2) </li></ul></ul><ul><ul><li>IT programa 7 klasėje integruojamos į dalykų turinį </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Metodinės grupės analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų programos, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų valandų skaičius </li></ul><ul><li>4. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos </li></ul><ul><li>5. Klasių dalijimas į grupes. Mobiliųjų grupių sudarymas </li></ul>
 15. 15. 6. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas <ul><li>8 klases dalijant į grupes vienai savaitinei lietuvių kalbos pamokai </li></ul><ul><li>Perėjimas į kitą mobilią grupę vykdomas mokytojams susitarus, fiksuojant dienyne pagal Dienynų pildymo tvarką (bus atnaujinta rugsėjo pirmą savaitę) </li></ul>
 16. 16. 7.Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas <ul><li>Veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu organizuoja direktoriaus pavaduotojai </li></ul><ul><li>Mokiniai atleidžiami nuo menų ir kūno kultūros pamokų pagal mokyklos numatytą tvarką </li></ul><ul><li>Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos </li></ul><ul><li>9-10 klasėse – ne daugiau kaip 1 “langas” </li></ul><ul><li>11-12 klasėse - ne daugiau kaip 3 “langai” </li></ul>
 17. 17. 8. Dalykų mokymo intensyvinimas <ul><li>Vidurinio ugdymo koncentre dorinio ugdymo programa intensyvinama ir baigiama 11 kl. </li></ul>
 18. 18. 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“: <ul><li>dorinio ugdymo, </li></ul><ul><li>žmogaus saugos, </li></ul><ul><li>pilietiškumo pagrindų, </li></ul><ul><li>kūno kultūros visose klasėse, </li></ul><ul><li>sporto šakos -11-12 kl., </li></ul><ul><li>muzikos, </li></ul><ul><li>dailės, </li></ul><ul><li>technologijų (išskyrus 9, 10 kl.), </li></ul><ul><li>modulių pasiekimai visose klasėse , </li></ul><ul><li>automobilizmo 11 kl. </li></ul>
 19. 19. 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas taikant 10 balų sistemą <ul><li>Pasirenkamieji dalykai 11-12 klasėje </li></ul><ul><li>Ekonomika 10 klasėje </li></ul><ul><li>Technologijos 9 ir 10 klasėje </li></ul>
 20. 20. 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas <ul><li>Kitų dalykų pasiekimų vertinimas lieka toks pat, kol bus atnaujinta vertinimo tvarka </li></ul><ul><li>Pradėjusiems pagrindinio ugdymo programą bei naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams rugsėjo mėnesį nepatenkinami įvertinimai nerašomi </li></ul>
 21. 21. 10. Socialinė veikla <ul><li>Nebus fiksuojama dienyne </li></ul><ul><li>Klasės vadovas pasirinktu būdu atlieka apskaitą </li></ul><ul><li>Mokslo metų pabaigoje aktyviausiai veikloje dalyvavę mokiniai apdovanojami padėkos raštais </li></ul>
 22. 22. 11-12. Mokinio individualus planas. Pasirinkimo galimybės. 16. Profesinis informavimas <ul><li>Nauji moduliai: </li></ul><ul><ul><li>„ Improvement of english“ </li></ul></ul><ul><ul><li>taikomoji matematika </li></ul></ul><ul><ul><li>bioetika </li></ul></ul><ul><ul><li>lyderystės mokykla </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Savarankiško mokymosi programos forma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mokymosi pasiekimų patikrinimo akto forma </li></ul></ul>13. Mokymas namuose Savarankiškas mokymasis
 24. 24. <ul><li>Organizuojamas pagal neformaliojo ugdymo tvarkos aprašą </li></ul><ul><li>Nuolatinė mokinių grupė (min. 12 mokinių ) sudaroma per dvi pirmąsias mokslo metų savaites </li></ul><ul><li>Neformaliojo ugdymo programos aptariamos metodinėse grupėse pagal veiklos pobūdį </li></ul>14. Neformalusis ugdymas
 25. 25. 15. Specialusis ugdymas <ul><li>Specialiųjų poreikių mokiniams pagalba teikiama mokyklos nustatyta tvarka (žr. Pagalbos teikimo specialiųjų poreikių mokiniams tvarkos aprašą) </li></ul>
 26. 26. 17.1 Lietuvių k. Diferencijavimas. <ul><li>7a ir 7b kl. - sudarant papildomą mobilią grupę mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų </li></ul><ul><li>8 kl. – darbui su skirtingų gabumų mokiniais skiriama 1 savaitinė pamoka </li></ul><ul><li>10 ir 11 kl. – perskirstant mokinius pagal gebėjimus pasiekimus </li></ul>
 27. 27. 17.3. Užsienio kalbos <ul><li>Programos keitimo tvarka - skyriuje “Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas” </li></ul><ul><li>Mokinio kalbinių gebėjimų aprašas per 2 darbo dienas (forma priede) </li></ul><ul><li>Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, sudaromos sąlygos įveikti programų skirtumus, panaudojant mokyklos nuožiūra skiriamas pamokas </li></ul>
 28. 28. 17.5.Matematika. Diferencijavimas <ul><li>7-ose ir 8-ose klasėse </li></ul><ul><ul><li>pergrupuojant panašių poreikių mokinius iš paralelių klasių </li></ul></ul><ul><ul><li>sudarant papildomą mobilią grupę </li></ul></ul><ul><li>9 ir 10 klasėse </li></ul><ul><ul><li>pergrupuojant panašių poreikių mokinius iš paralelių klasių </li></ul></ul>
 29. 29. 17.10 Pasirenkamieji dalykai: <ul><ul><li>informacinės technologijos </li></ul></ul><ul><ul><li>automobilizmas </li></ul></ul><ul><ul><li>ekonomika </li></ul></ul><ul><ul><li>teisės pagrindai </li></ul></ul>
 30. 30. Dalykų mokymo organizavimas <ul><li>Meninis ir technologinis ugdymas </li></ul><ul><ul><li>Meninė raiška </li></ul></ul><ul><ul><li>Atleisti nuo menų srities dalykų pamokų </li></ul></ul><ul><ul><li>Integruotas technologijų ir IT mokymas </li></ul></ul><ul><li>Kūno kultūra </li></ul><ul><ul><li>Atleidimas nuo kūno kultūros pamokų ( trumpalaikis ir visiems metams) </li></ul></ul>

×